Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Atatürk'ün Hayatı Özet Anlatım

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Atatürk'ün Hayatı Özet Anlatım

  Sponsorlu Bağlantı

  ATATÜRK'ÜN HAYATI:::

  19 Mayıs 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu
  1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yazılması,
  1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı öğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.
  13 Mart 1899 Mustafa Kemal, İstanbul'da Harbiye (Harp Okulu) piyade sınıfına girdi.
  10 Şubat 1902 Mustafa Kemal'in Harp Okulu'nu teğmen rütbesiyle bitirerek Harp Akademisi'ne geçmesi,
  11 Ocak 1905 Mustafa Kemal'in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun olması ve merkezi Şam'da bulunan Beşinci Ordu emrine verilmesi,
  Ekim 1905 Mustafa Kemal'in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam'da gizli "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti"ni kurması,
  20 Haziran 1907 Mustafa Kemal'in rütbesinin Kolağasılığına (kıdemli yüzbaşı) yükseltilmesi,
  13 Ekim 1907 Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu'ya atanması,
  15 - 16 Nisan 1909 Mustafa Kemal'in 31 Mart (13 Nisan) ayaklanması üzerine Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olarak İstanbul'a hareket etmesi,
  6 Eylül 1909 Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Komutanı olması (aynı yıl içinde Kolağası rütbesiyle 38. Piyade Alayı komutanı olmuştur),
  Mayıs 1910 ustafa Kemal'in Mahmut Şevket Paşa'nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk harekâtlarında bulunması,
  17-21 Eylül 1910 Fransa'da yapılan manevralara (Picardie) Türk Ordusu temsilcisi olarak katılması.
  13 Eylül 1911 Mustafa Kemal'in İstanbul'a Genelkurmay'a nakledilmesi,
  27 Kasım 1911 Mustafa Kemal'in Binbaşılığa yükseltilmesi,
  22 Aralık 1911 Mustafa Kemal'in İtalyan - Osmanlı Trablus savaşında Tobruz Taarruzunu başarıyla idare etmesi,
  25 Kasım 1912 Mustafa Kemal'in Bahrısefid Boğazı (Çanakkale) Kuvâ-yı Mürettebesi Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atanması,
  27 Ekim 1913 Mustafa Kemal'in Sofya Ataşemiliteri olması,
  1 Mart 1914 Mustafa Kemal'in Yarbaylığa yükselmesi,
  2 Şubat 1915 Mustafa Kemal'in Tekirdağ'da 19. Tümeni kurmaya başlaması (25 Şubat 1915'te tümen kuruluşunu tamamlayarak Maydos'a gelmiştir),
  25 Nisan 1915 İtilaf Devletlerinin Arıburnu'na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal'in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması.
  1 Haziran 1915 Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselmesi,
  8 - 9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu Komutanlığı'na atanması,
  10 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in bizzat idare ettiği taarruzla Anafartalar cephesinde düşmanı geri atması,
  17 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in Kireçtepe'de zafer kazanması,
  21 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in II. Anafartalar Zaferini kazanması,
  1 Nisan 1916 Mustafa Kemal'in Tümgeneralliğe yükseltilmesi,
  7-8 Ağustos 1916 Mustafa Kemal'in Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtarması,
  7 Mart 1917 Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutan Vekilliğine atanması,
  16 Mart 1917 Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutanlığı'na asil olarak atanması,
  5 Temmuz 1917 Mustafa Kemal'in Halep'teki VII. Ordu Komutanlığı'na atanması,
  20 Eylül 1917 Mustafa Kemal'in VII. Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu göndermesi,
  15 Ekim 1917 Mustafa Kemal'in VII. Ordu Komutanlığı'ndan ayrılarak İstanbul'a dönmesi,
  15 Aralık 1917 Mustafa Kemal'in Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya gitmesi,
  16 Aralık 1917 Mustafa Kemal'e "Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı" verilmesi,
  4 Ocak 1918 Almanya gezisinden dönmesi,
  7 Ağustos 1918 Mustafa Kemal'in Filistin'de bulunan VII. Ordu Komutanlığı'na ikinci defa tayin edilmesi,
  26 Ekim 1918 Mustafa Kemal'in komuta ettiği VII. Ordu Birliklerinin düşman taarruzunu Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurması,
  31 Ekim 1918 Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması,
  13 Kasım 1918 Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'nın lağvı üzerine İstanbul'a gitmesi,
  30 Nisan 1919 Mustafa Kemal'in IX. Ordu Müfettişi olması,
  16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmek üzere Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrılması,
  19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması,
  21-22 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Amasya'dan yolladığı genelgeyle, Milli Kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çerçevesinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi'ni toplanmaya çağırması,
  26 Haziran 1919 Amasya'dan Sivas'a hareketi,
  3 Temmuz 1919 Mustafa Kemal'in Erzurum'a ilk gelişi,
  8-9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal'in resmi görevinden ve askerlikten çekilmesi,
  23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi'nin toplanması ve Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'ne başkan seçilmesi,
  4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin toplanması ve Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'ne başkan seçilmesi,
  11 Eylül 1919 Mustafa Kemal'in Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Başkanlığına seçilmesi,
  20-22 Ekim 1919 Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gelen Bahriye Nâzırı (Bakan) Salih Paşa ile Amasya'da görüşmesi ve Amasya bildirgesinin imzalanması,
  7 Kasım 1919 Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan Milletvekili seçilmesi (Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönemi için yapılan seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan Milletvekili seçilmiştir),
  27 Aralık 1919 Mustafa Kemal'in Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara'ya gelmesi,
  16 Mart 1920 İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine Mustafa Kemal'in durumu bütün devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etmesi ve Ankara'da yeni bir Millet Meclisi girişiminde bulunması,
  23 Nisan 1920 Mustafa Kemal'in Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açması,
  24 Nisan 1920 T.B.M.M.'nin Mustafa Kemal'i başkanlığa seçmesi,
  11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümetince ölüm cezasına çarptırılması (Bu karar 24 Mayıs 1920'de Padişah tarafından onaylanmıştır),
  13 Eylül 1920 Mustafa Kemal tarafından "Halkçılık " programının Büyük Millet Meclisine sunuluşu,
  5 Aralık 1920 Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gelen Osmanlı delegeleri Ahmet İzzet ve Salih Paşa'larla Bilecik İstasyonunda görüşmesi,
  10 Mayıs 1921 Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve kendisinin Grup Başkanlığı'na seçilmesi,
  13 Haziran 1921 Mustafa Kemal'in Fransız temsilcisi F. Bouillon ile Ankara'da görüşmesi,
  5 Ağustos 1921 Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi,
  23 Ağustos 1921 Mustafa Kemal'in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı'nı yönetmeye başlaması,
  13 Eylül 1921 Mustafa Kemal'in Sakarya Zaferi'ni kazanması,
  19 Eylül 1921 Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşallik rütbesinin ve Gazi unvanının verilmesi,
  26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruzu idareye başlaması,
  30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar'da Başkomutan Meydan Savaşı'nı kazanması,
  10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e girişi,
  1 Kasım 1922 Gazi Mustafa Kemal'in teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi'nin saltanatı kaldırılmasına karar verişi,
  14 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de ölümü,
  29 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de Lâtife (Uşaklıgil) Hanım'la evlenmesi (5 Ağustos 1925'te ayrılmışlardır),
  17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de ilk Türkiye İktisat Kongresi'ni açması,
  13 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal'in ikinci kez Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi,
  11 Eylül 1923 Gazi Mustafa Kemal'in Halk Partisi'ni kurması,
  29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı ve Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi,
  1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'ni açışı ve Halifeliğin kaldırılması ile öğretimin birleştirilmesi gereğini konuşmasında belirtmesi,
  23 Ağustos 1925 Gazi Mustafa Kemal'in Kastamonu'da şapka ve kıyafet devrimini başlatması,
  3 Ekim 1926 İstanbul'da Sarayburnu’nda Mustafa Kemal'in ilk heykelinin dikilmesi,
  1 Temmuz 1927 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa İstanbul'a gelmesi,
  15-20 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal'in CHP İkinci Kurultayı'nda tarihi büyük nutkunu söylemesi,
  1 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal'in ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi,
  4 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal'in Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir'de dikilen heykellerinin açılışı,
  20 Mayıs 1928 Afgan Kralı Amanullah Han'ın Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti,
  9-10 Ağustos 1928 Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu’nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi,
  12 Nisan 1931 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması,
  4 Mayıs 1931 Mustafa Kemal'in üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi,
  12 Haziran 1932 Irak Kralı Emir Faysal'ın Ankara'da Mustafa Kemal'i ziyareti,
  12 Temmuz 1932 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması,
  4 Ekim 1933 Yugoslavya Kralı Aleksandre'ın Gazi Mustafa Kemal'i İstanbul'da ziyareti,
  29 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söylemesi,
  16 Haziran 1934 İran Şehinşahı Rıza Pehlevi'nin Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti,
  24 Kasım 1934 Büyük Millet Meclisi'nin Mustafa Kemal'e ATATÜRK soyadını veren yasayı kabul etmesi,
  1 Mart 1935 Atatürk'ün dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesi,
  4 Eylül 1936 İngiltere Kralı Edward VII'in İstanbul'da Atatürk'ü ziyareti,
  11 Haziran 1937 Atatürk'ün çiftliklerini devlete ve bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi'ne bağışlaması,
  30 Mart 1938 Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nce ilk kez resmi tebliğ yayınlanması,
  19 Haziran 1938 Romanya Kralı Karol II'nin Atatürk'ü İstanbul'da ziyareti,
  5 Eylül 1938 Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması (Açılış: 28 Kasım 1938),
  16 Ekim 1938 Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi tebliğler yayımına başlanması,
  10 Kasım 1938 Atatürk'ün ölümü,
  21 Kasım 1938 Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre törenle konulması,
  10 Kasım 1953 Atatürk'ün nâşının Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden Anıtkabir'e nakledilmesi,
  1981 UNESCO'nun aldığı bir kararla Atatürk'ün doğumunun 100. Yılının bütün dünyada "Atatürk Yılı" olarak kutlanması, 2. #2
  AdministratoR

  Standart Cevap: AtatÜrk'Ün hayati:::

  Turgut Ozakman'in "su Cilgin turkler"inden sonra, gencligin yeni
  tutkusu/kilavuzu olacagina inandigim bu eser, alfa yayinlari arasinda
  piyasaya cikti. sekman'in "her sey seninle baslar / kisisel kurtulus
  savasinizi baslatin" baslikli kitabinda, carpici bir analiz var. kitabin
  "hayati Caresizliklerle dolu bir adamin oykusudur!"

  baslikli bolumunden aynen yansitiyorum:

  7 yasindayken babasini kaybetti ve yetim kaldi. yalniz ve icine kapanik
  biri olarak yasamaya, oradan oraya suruklenmeye basladi.

  8 yasinda okuldan alindi ve koyde yasadi. zamanini tarlalarda kargalari kovalamakla gecirdi.

  10 yasinda yuzu kanlar icinde kalacak sekilde, yeni okulundaki hocasindan dayak yedi. ailesi onu okuldan aldi. sinirden ve korkudan uc gun evinden cikamadi.

  17 yasinda hayalindeki okulun istedigi bolumu icin gerekli not ortalamasini tutturamadi.

  24 yasinda tutuklandi, gunlerce sorguya cekildi ve 2 ay tek basina bir hucrede hapis yatti.

  25 yasinda surgune gonderildi.

  27 yasinda kendisinden bir yas buyuk meslektasi, kendisinin de uyesi bulundugu dernegin calismalari ile kahraman ilan edilirken, kendisi hic onemsenmiyordu. dogdugu sehrin merkezinde rakibi torenlerle karsilanirken, o kalabalik arasinda yalniz basina olanlari izliyordu.

  30 yasinda kendisi baska sehirleri dusman elinden kurtarmaya calisirken, dogdugu sehir dusmanlarin eline gecti.

  30 yasinda amiri, onu kendisinden uzaklastirmak icin baska goreve atanmasini sagladi. yeni gorevinde fiilen issiz birakildi. aylarca bos kaldi.

  37 yasinda ! bobrek hastaligindan viyana'da 2 ay hasta ve yalniz halde yatti.

  37 yasinda komutan olarak yeni atandigi ordu dagitildi.

  38 yasinda savunma bakani tarafindan gorevinden atildi.

  38 yasinda bir toplantida giyebilecegi bir tek sivil elbisesi bile yoktu ve baskasindan bir redingot odunc aldi. ayrica cebinde sadece 80 lirasi vardi.

  38 yasinda kendisi icin tutuklama karari cikarildi.

  38 yasinda en yakin bes arkadasindan ucu, onun kongre temsil heyetine uye olmamasi icin oy kullandi.

  39 yasinda idam cezasina carptirildi

  sonra ne mi oldu?

  42 yasinda turkiye cumhuriyeti cumhurbaskani oldu!

  iCimizden biri?!

  okudugunuz oyku efsanevi lider Mustafa Kemal Ataturk'e aittir.

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Atatürk'ün Hayatı Özet Anlatım


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Atatürk Hayatı Özet
  By mavi_su in forum Mustafa Kemal Atatürk
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.05.12, 00:48
 2. ATATÜRK'ün Askerlik Hayatı - ATATÜRK'ün Askerlik Hayatı Kısa Özet
  By LaDyRoSe in forum Performans Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.10.11, 14:41
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.05.11, 00:42
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.03.10, 18:21
 5. Atatürk'ün Hayatı İngilizce Anlatım
  By MaqiwoL in forum Atatürk'ün Hayatı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.04.09, 23:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.