Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Atatürk'ün Biyografisi Yaşamı ve hayatı

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Atatürk'ün Biyografisi Yaşamı ve hayatı

  Sponsorlu Bağlantı

  Atatürk'ün Biyografisi Yaşamı ve hayatıMUSTAFA KEMAL'İN ÇOCUKLUĞU VE EĞİTİMİ

  Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve
  ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal. 1881 yılında Selanik'te doğmuştur.
  Babası Ali Rıza Efendi, bir gümrük memurudur. Annesinin adı Zübeyde Hanım'dır.

  İlkokul eğitimi için, Selanik'teki Şemsi
  Efendi okuluna gitmiş, ancak babasını çok küçük yaşlarda
  kaybedince okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır. Mustafa, kız kardeşi Makbule
  ve anneleri, dayıları ile birlikte, Selanik yakınlarındaki çiftlik evine yerleşmişler; yaşamı bu şekilde bir süre devam etmiştir.

  Mustafa
  çiftlikte çalışırken, annesi okula gitmemesinden
  endişe duymaya başlamıştır. Sonra, annesinin Selanik'te bulunan kız kardeşinin
  yanına giderek Askeri Rüştiyeye kaydını yaptırmıştır. Rüştiye'yi 1895
  yılında bitiren Mustafa Kemal Manastır'daki Askeri İdadi'ye
  girmiş ve başarılı bir şekilde bitirmiştir.
  Mustafa Kemal daha sonra İstanbul'a gitmiş, 13 Mart 1899 yılında başladığı Harbiye'yi bitirdikten sonra,1902 yılında Harp Akademisine başlamış ve 11 Ocak 1905
  yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.


  ORDU KUMANDANI OLARAK MUSTAFA KEMAL


  1906 yılında Şam'a gönderilen Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam'da
  "Vatan ve Hürriyet" adında bir dernek kurmuşlardır. 1911 yılında İtalya
  ile yapılan savaş esnasında, kendi isteğiyle Trablus'a gitmiş, Derne ve
  Tobruk'un savunmalarında görev almıştır. Mustafa Kemal henüz Libya'da
  iken başlayan Balkan Savaşında da, başarılı bir kumandan
  olarak (1912 - 1914) hizmet vermiş ve savaş sonunda Sofya'ya askeri ataşe
  olarak atanmıştır.

  Mustafa Kemal'in Sofya'da bulunduğu sırada 1. Dünya Savaşı çıkmıştır.
  8 Ağustos 1915 tarihinde Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilen Mustafa Kemal,
  kritik bir zamanda Anafartalar'daki Türk kuvvetlerine kumanda etmiştir.

  Bu sırada İngilizler, Fransızlarla birlikte Çanakkale Boğazı'na çıkarma yapmış,
  savaş esnasında, Mustafa Kemal'in kalbinin üzerine bir şarapnel parçası
  isabet etmiş ise de, göğüs cebinde bulunan saati onun hayatını
  kurtarmıştır. Mustafa Kemal o anda içinde bulunduğu ruh halini üstlenmiş olduğu
  büyük sorumluluğa bağlamış ve : "Aslında, bu tür bir
  sorumluluğu üstlenmek hiç de kolay değildi, ancak yurdumun parçalandığını
  görmektense ölmeyi tercih etmiş olmam nedeniyle, bunu gururla kabul
  ettim." sözleriyle duygularını ifade etmiştir. Düşman saldırısının püskürtülmesinde Mustafa Kemal’in üstün cesareti, askeri bilgisi, yeteneği ve uzak görüşlülüğünün büyük bir rolü olmuş, genel olarak Çanakkale, özel olarak Anafartalar savunması, dünya siyasi ve askeri tarihine onun adıyla yazılmıştır.

  Mustafa Kemal daha sonra Kafkaslarda ve Suriye'de hizmet etmiş ve 1918 Mondros Mütarekesi’nden hemen önce Suriye'de bulunan Yıldırım Orduları
  grubunun kumandanlığına getirilmiştir. Mütarekeden (ateşkes) sonra,
  İstanbul'a dönmüştür.


  İSTİKLAL SAVAŞI


  Mondros Mütarekesinden sonra, anlaşmayı imzalamış olan ülkeler anlaşmanın
  öngördüğü koşullara uymamışlardır. Çeşitli bahaneler öne süren İtilaf Devletlerinin ( Fransa,
  İngiltere ve İtalya ) Donanmaları İstanbul'a gelmiş, Adana vilayeti Fransızlar tarafından,
  Urfa ile Maraş vilayetleri ise, İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Antalya ve Konya'da
  İtalyan askerleri, Merzifon ve Samsunda ise İngiliz askerleri, hemen her yerde yabancı subaylar, yetkililer ve ajanlar vardır. Yine İtilaf Devletlerinin onayıyla Yunan Ordusu'nun 15 Mayıs 1919'da
  İzmir'e çıkması üzerine, Mustafa Kemal Anadolu'ya gitmeye karar vermiş ve 16 Mayıs 1919'da, "Bandırma" isimli küçük bir tekne ile İstanbul'dan ayrılmıştır. Mustafa Kemal, Anadolu'ya yapacağı bu yolculuğu esnasında düşmanlarının bu gemiyi batırmayı planladıkları konusunda uyarılmıştır. Ama o bundan korkmamış ve 19 Mayıs 1919 Pazartesi tarihinde Samsuna ulaşarak Anadolu toprağına ayak basmıştır.

  İşte bu tarih, Türk İstiklal Savaşının başlangıcıdır. Mustafa Kemal bu tarihi daha sonra kendi doğum tarihi olarak da seçmiştir.

  Böylece, Anadolu'da bir ulusal direniş dalgası oluşmuş, Doğu’da Erzurum'da da bir hareketlilik başlamıştır. Mustafa Kemal hızlı bir biçimde hareket ederek tüm organizasyonun başına
  geçmiştir. 1919 yılının yazında yapılan Erzurum ve Sivas kongrelerinde ulusal bir sözleşme ile ulusal hedefler ilan edilmiştir.

  İstanbul'un, İşgal kuvvetlerince işgal edilmesi üzerine, Mustafa Kemal, 23
  Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak merkezi Ankara olan yeni ve
  geçici bir hükümet kurmuştur. Mustafa Kemal aynı gün Meclis Başkanlığına getirilmiştir.
  Bu sırada Yunan Ordusu da, Çerkez Ethem'in ayaklanmasından yararlanarak ve onunla işbirliği
  içerisinde Bursa ve Eskişehir yönünde harekete geçmiştir. Ancak 10 Ocak 1921
  tarihinde, düşman kuvvetleri Batı Cephesi Kumandanı Albay İsmet İnönü ve orduları tarafından
  çok ağır bir yenilgiye uğratılmıştır. 10 Temmuz 1921 tarihinde ise, Yunan Ordusu beş tümen ile Sakarya'ya bir cephe saldırısı başlatmıştır. 23 Ağustos tarihinden 13 Eylül tarihine kadar aralıksız olarak
  süren büyük Sakarya Savaşı sonrasında, Yunan Ordusu yenilmiş ve çekilmeye zorlanmıştır.
  Bu savaş sonrasında, Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Gazi ve Mareşal unvanlarını vermiştir. Düşmanlarını ülkesinden kovmaya kararlı olan Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922 sabahında, ordularına saldırıyı başlatma emrini vermiştir. 30 Ağustos 1922 tarihinde, tüm düşman kuvvetleri Dumlupınar'da ya öldürülmüş ya da esir edilmiş, düşman ordularının Kumandanı General Trikupis esir alınmıştır.

  9 Eylül 1922 tarihinde Atatürk’ün “ORDULAR! İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR, İLERİ!...” emriyle, kendilerini kovalayan ordularımızdan kaçmakta olan düşman kuvvetleri İzmir yakınlarında denize dökülmüşlerdir.

  Olağanüstü askeri bir yeteneğe sahip olan Mustafa Kemal komutasındaki Türk kuvvetleri yurdu
  işgal etmiş olan Müttefik kuvvetlere karşı bir İstiklal mücadelesi vermişler ve sonunda bütün cephelerde zaferler kazanmışlardır. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşmasının imzalanmasıyla, hem bu zafer hem de bu zaferin ürünü olan yeni Türk devleti tüm dünyaca tanınmıştır. Mustafa Kemal, yeni, sağlam ve dinç bir devlet kurmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde, yeni Türk Devletinin idare şeklinin Cumhuriyet olduğunu ilan etmiştir. Ve Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. 2. #2
  AdministratoR

  Standart Cevap: Atatürk'ün Biyografisi-Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı-Atatürk'ün Yaşamı-Atamı


  ATATÜRK'ÜN GÖRÜŞLERİ  Ekonomi üzerine

  Atatürk Devrimlerinin sonucunda, Türkiye'nin ekonomik yapısı tümüyle iyi
  yönde bir gelişme göstermiştir. Kapitülasyonların kaldırılması ile
  birlikte, ulusal bir ekonomi için gerekli olan temel
  atılmıştır. Atatürk'ün ülke ekonomisi hakkındaki düşüncesini, "Memleketin
  efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür" sözlerinde bulmak mümkündür.

  Dış Politika üzerine

  O dönemde birçok
  ülke yöneticisinin izlediği iç çatışma politikalarına, polis devleti taktiklerine ve nihayet
  uluslararası ihtilaflara yönelmelerine rağmen, Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözüne
  sıkı bir biçimde, bağlı kalan Türkiye, bu dönemde ülke içerisindeki devleti ve
  onun kurumlarını içten çökertme girişimlerini engelleyebildiği gibi,
  savaşlara da bulaşmamayı başarmıştır.
  ATATÜRK DEVRİMLERİ

  Atatürk askeri bir dahi ve karizmatik bir lider olduğu gibi, aynı zamanda
  büyük bir devrimcidir. O dönemde, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş
  medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi ve kültürel açıdan gelişmiş toplumların
  aktif bir üyesi olabilmesi için, modernize edilmesi gerekmektedir.

  Mustafa Kemal de bunu yapmış,
  1924 ile 1938 yılları arasında, insanlarının kurtuluşu ve hayatta
  kalabilmesi için yaşamsal öneme sahip olan devrimleri hayata
  geçirmiş; bu devrimler, Türk halkı tarafından büyük bir coşku ile
  karşılanmıştır.

  Harf Devrimi

  Atatürk'ün gerçekleştirdiği en önemli devrimlerden birisi de, 3 Kasım 1928 tarihinde
  Arap alfabesinin kaldırılması ve Latin alfabesinin kabul edilmesi olmuştur.

  Kıyafet Devrimi

  Kıyafet devrimi ile birlikte, kadınlar dinsel geleneklerden kaynaklanan çarşafı atıp,
  modern giysiler, erkekler ise fes yerine şapka giymeye başlamışlardır.

  Hukuk Sisteminin Laikleştirilmesi

  1920 yılında kurulmuş olan yeni Türkiye Devletinin yeni bir hukuk
  sistemine de ihtiyacı olduğunu bilen Atatürk, Mecelle, yani din esaslarına dayalı
  Medeni Kanun yerine İsviçre Medeni Kanununu getirmiş, o dönemde geçerli olan ceza
  yasasını ise İtalyan Ceza Yasası ile değiştirmiştir. Kısacası Türk Hukuk Sistemi tüm çağdaş
  gereksinimler ışığında modernize edilmiştir.

  Öğrenimin Laikleştirilmesi

  19. Yüzyıl başlarına dek, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde çeşitli eğitim sistemleri
  uygulanmıştır. Atatürk, İslami eğitim veren medrese sisteminin, yeni toplumun
  ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini; bu nedenle, batı modellerine benzeyen yeni bir eğitim
  sisteminin oluşturulması gerektiğini görmüş, böylece önce öğretimin birleştirilmesi
  (Tevhid-i Tedrisat) kanunu çıkarılıp dini eğitim veren tüm öğrenim kurumları kapatılarak,
  bütün eğitim işleri Milli Eğitim Bakanlığı çatısında birleştirilmiş,
  1933 yılında da bir üniversite reformu gerçekleştirilmiştir.

  Kadınlara Sağlanan Medeni Haklar

  Atatürk Devrimleri ile birlikte, yüzyıllar boyunca ihmal edilmiş olan Türk kadınına
  yeni haklar tanınmış; kabul edilmiş olan yeni Medeni Kanun gereğince kadınlar da
  erkeklerle eşit haklara sahip olmuş, resmi görevlere atanmaları, oy vermeleri ve
  Millet Meclisine seçilmeleri mümkün kılınmış; tek eşlilik ilkesi ve
  kadınlara tanınan eşit haklar, Türk toplumuna bir canlılık kazandırmıştır.  ATATÜRK İLKELERİ

  Atatürk ilkeleri, altı ana başlık altında toplanabilir:

  Cumhuriyetçilik:

  Atatürk devrimleri siyasi nitelik taşır. Çok uluslu bir
  İmparatorluktan ulus devlete geçiş gerçekleştirilmiş ve böylece
  modern Türkiye'nin ulusal kimliği oluşturulmuştur. Bu kimliğin oluşmasında, kul nitelikli insanların yurttaş-birey niteliği kazanması önemli bir noktadır. Atatürk bunun yolunu, kısaca halkın kendi kendisini idaresi, yani demokrasi demek olan Cumhuriyet’te görmüştür.

  Halkçılık:

  Gerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında, Cumhuriyet Devrimi
  ayrıca bir sosyal devrim niteliği de taşır. Başta İsviçre Medeni Kanunu
  olmak üzere, Batı kanunlarının Türkiye'de uygulamaya konulmasıyla birlikte
  kadınların statüsünde köklü değişiklikler olmuş, 1934
  yılında kabul edilen bir kanun ile kadınlar seçme ve seçilme hakkını almışlardır.
  Atatürk çeşitli ortamlarda, Türkiye'nin gerçek yöneticilerinin köylüler
  olduğunu söylemiştir. Aslında bu durum Türkiye için bir gerçek olmaktan
  çok bir hedef niteliğindedir. Halkçılık ilkesi sınıf ayrıcalıklarına ve sınıf
  farklılıklarına karşı olmak ve hiçbir bireyin, ailenin,
  sınıfın veya organizasyonun diğerlerinin daha üzerinde olmasını kabul
  etmemek demektir. Halkçılık, Türk vatandaşlığı olarak ifade
  edilen bir fikre dayanır. Gurur ile birleşen vatandaşlık fikri,
  halkın daha fazla çalışması için gerekli psikolojik teşviki
  sağlar, birlik fikrinin ve ulusal bir kimliğin kazanılmasına yardımcı olur.

  Laiklik:

  Laiklik yalnızca devlet ve dinin birbirinden ayrılması anlamına
  gelmez ayrıca eğitim, kültür ve yasama alanlarının da dinden bağımsız olması
  anlamını taşır. Laiklik, devletin dini düşünce ve dini kuruluşların etkisinden bağımsız
  olması, ve genel olarak düşünce özgürlüğü anlamına gelmektedir.

  Devrimlerin birçoğu laikliği gerçekleştirmek amacıyla yapılmış ve diğerleri
  ise laikliğe ulaşılmış olması sayesinde gerçekleştirilebilmiştir. Laiklik ilkesi
  akılcı ve dini siyasetin dışında tutan bir ilkedir.

  Osmanlı döneminde matbaanın geciktirilmesinde olduğu gibi dinin yenilikler karşısında nasıl tutucu bir silah haline geldiğini yaşamış olan Türkiye Cumhuriyeti kurucuları açısından dinin din dışı sivil yapı üzerinde yaratabileceği baskıları önlemenin bir aracıdır.

  Devrimcilik:

  Atatürk'ün ortaya koyduğu en önemli ilkelerden birisi de devrimciliktir. Bu ilkenin anlamı
  Türkiye'nin devrimler yaparak geleneksel kuruluşlarını modern kuruluşlarla değiştirmiş olmasıdır.
  Geleneksel kavramların bir kenara itilip modern kavramların benimsenmesi demektir.
  Devrimcilik ilkesi, yapılmış olan devrimlerin tanınıp kabul edilmelerinin çok ötesine geçmiştir.

  Milliyetçilik:

  Cumhuriyet devrimi ayrıca milliyetçi bir devrimdir. Bu milliyetçilik
  ırkçı bir yapıda değildir; yurtseverlikle sınırlıdır. Bu devrimin amacı, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığının korunması ve ayrıca Cumhuriyetin siyasal yönden gelişmesidir.

  Bu milliyetçilik, tüm diğer ulusların bağımsızlık haklarına saygılıdır; sosyal içeriklidir;
  yalnızca anti - emperyalist olmayıp, aynı zamanda gerek hanedan yönetimine,
  gerekse herhangi bir sınıfın Türk toplumunu yönetmesine de karşıdır ve nihayet bu milliyetçilik
  Türk devletinin vatanı ve halkı ile bölünmez bir bütün olduğu ilkesine inanmaktadır.

  Devletçilik:

  Mustafa Kemal Atatürk yapmış olduğu açıklamalarda ve politikalarında Türkiye'nin
  bir bütün olarak modernizasyonunun ekonomik ve teknolojik gelişmeye önemli ölçüde bağlı
  olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda, devletçilik ilkesini de devletin, ülkenin genel ekonomik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve özel sektörün girmek istemediği veya yetersiz kaldığı ya da ulusal çıkarların gerekli kıldığı alanlara girmesi anlamında yorumlamaktadır. Ancak, devletçilik ilkesinin uygulanmasında, devlet yalnızca ekonomik faaliyetlerin temel kaynağını teşkil etmemiş, aynı zamanda ülkenin büyük sanayi kuruluşlarının da sahibi olmuştur.


  iSTiKLAL MARŞI

  Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
  O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
  O benimdir, o benim milletimindir ancak!

  Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
  Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
  Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
  Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

  Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
  Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

  Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
  Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
  Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
  'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

  Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
  Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
  Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
  Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

  Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
  Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
  Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
  Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
  Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
  Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
  Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

  Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
  Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
  Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
  Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

  O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
  Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
  Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
  O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

  Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
  Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
  Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
  Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
  Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

  Mehmet Akif Ersoy


  ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ

  Atatürk ülke içerisinde sık sık seyahat etmektedir.
  Gemlik ve Bursa gezileri esnasında Atatürk soğuk alır. Tedavi olmak ve dinlenmek üzere
  İstanbul'a geri döner. Ama, ne yazık ki hastalık ciddidir.
  10 Kasım 1938 tarihinde saat 9.05'te tüm çabalara rağmen çok sevdiği halkından
  ayrılmak zorunda kalır. Ama insanlarının gözünde ölümsüzlük kazanmıştır. Öldüğü andan
  itibaren, çok sevilen ismi ve hatırası, çok sevdiği halkının kalbinde
  yerini almıştır. O bir kumandan olarak birçok savaş kazanmış, bir lider
  olarak kitleleri etkilemiş, bir devlet adamı olarak başarılı bir yönetim
  sergilemiş ve nihayet bir devrimci olarak bir toplumun sosyal, kültürel,
  ekonomik, politik ve hukuki yapısını kökten değiştirmeyi başarmış; dünya tarihindeki
  en üstün şahsiyetlerden birisi olmuştur.Tarih onu Türk ulusunun en şerefli evlatları ve
  insanlığın en büyük liderleri arasında sayacaktır.
 3. #3
  AdministratoR

  Standart Cevap: Atatürk'ün Biyografisi-Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı-Atatürk'ün Yaşamı-Atamı

  ATATÜRK'ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABESİ - ASIL METİN

  Ey Türk Gençliği!

  Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza
  ve müdafaa etmektir.

  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en
  kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek
  isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve
  Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde
  bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve
  şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve
  Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir
  galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın
  kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları
  dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün
  bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde
  iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde
  bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini,
  müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakru
  zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evladı!

  İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve
  Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil
  kanda mevcuttur.

  Ankara, 20 Ekim 1927

  -o-

  ATATÜRK'ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABESİ - YENİ TÜRKÇE

  Ey Türk Gençliği!

  Birinci ödevin; Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini, sonsuzluğa değin
  korumak ve savunmaktır.

  Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel, senin en
  değerli güven kaynağındır. Gelecekte de, yurt içinde ve dışında, seni bu
  kaynaktan yoksun etmek isteyen kötücüller bulunacaktır. Bir gün,
  bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan; ödeve atılmak
  için, içinde bulunacağın durumun olanaklarını ve koşullarını
  düşünmeyeceksin! Bu olanaklar ve koşullar çok elverişsiz olabilir.
  Bağımsızlığına ve cumhuriyetine kıymak isteyecek düşmanlar, bütün dünyada
  benzeri görülmedik bir utku kazanmış olabilirler. Zorla ve aldatıcı
  düzenlerle sevgili yurdunun bütün kaleleri alınmış, bütün gemilikleri ele
  geçirilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesine düşman
  girmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha acıklı ve korkunç olmak üzere,
  yurdunda, iş başında bulunanlar, aymazlık ve sapkınlık içinde
  olabilirler. Üstelik, hainlik de yapabilirler. Daha kötüsü, iş başında
  bulunan kişiler, kendi çıkarlarını, yurduna girmiş olan düşmanların
  siyasal erekleriyle birleştirebilirler. Ulus, yoksulluk ve sıkıntı içinde
  ezgin ve bitkin düşmüş olabilir.

  Ey Türk geleceğinin gençliği!

  İşte, bu ortam ve koşullar içinde bile ödevin, Türk bağımsızlığını ve
  Cumhuriyetini kurtarmaktır! Bunun için gereken güç, damarlarındaki soylu
  kanda vardır!

  Söylev' den 20 Ekim 1927


  CUMHURİYETİN 10. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE
  ATATÜRK'ÜN NUTKU - ORİJİNAL


  Türk Milleti!

  Kurtuluş savaşına başladığımızın 15'inci yılındayız. Bugün
  cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır.

  Kutlu olsun!

  Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın
  en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.

  Yurttaşlarım!

  Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, Temeli, Türk
  kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki
  muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber
  olarak azimkarane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kafi
  göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve
  azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri
  seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve
  kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet
  seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü geçmiş
  asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket
  mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle, daha çok
  çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da
  muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü, Türk milletinin karakteri
  yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk
  milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve
  çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda,
  elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.

  Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti
  olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda
  yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz
  çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara
  sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve
  tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine
  çok yaraşan bu ülkü, onu, bütün beşeriyete hakiki huzurun temini yolunda,
  kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta, muvaffak kılacaktır.

  Büyük Türk Milleti,

  On beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vaat eden çok
  sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde, milletimin
  hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün, aynı
  iman ve katiyetle söylüyorum ki, milli ülküye, tam bir bütünlükle
  yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu, bütün medeni alem,
  az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün
  unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki
  inkişafıyla, atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi
  doğacaktır.

  Türk Milleti!

  Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük
  şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

  Ne mutlu Türküm diyene!

  Ankara, 29 Ekim 1933  CUMHURİYETİN 10. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE
  ATATÜRK'ÜN NUTKU - YENİ TÜRKÇE


  Türk Ulusu!

  Kurtuluş Savaşı'na başladığımız 15'inci yılındayız. Bugün
  cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır.

  Kutlu olsun!

  Bu anda büyük Türk Ulusunun bir bireyi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın
  en derin sevinici ve coşkunluğu içindeyim.

  Yurttaşlarım!

  Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk
  kahramanlığı ve yüksek Türk Kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki
  başarıyı, Türk Ulusunun ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak
  azimle yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli
  görmeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorunluluğunda ve
  azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve uygar ülkeleri düzeyine
  çıkaracağız. Ulusumuzu en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip
  kılacağız. Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne
  çıkaracağız. Bunun için, bize zaman ölçüsü geçmiş yüzyılların gevşetici
  görüşüne göre değil, çağımızın hız ve hareket kavramına göre
  düşünülmektedir. Geçen zamana oranla, daha çok çalışacağız. Bunda da
  başarılı olacağımıza kuşkum yoktur. Çünkü Türk ulusunun karakteri
  yüksektir. Türk ulusu çalışkandır. Türk Ulusu zekidir. Çünkü Türk Ulusu,
  ulusal birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Çünkü Türk
  Ulusunun yürütmekte olduğu yükselme ve uygarlık yolunda, elinde ve
  kafasında tuttuğu meşale, müsbet bilimdir. Şunu da önemle belirtmeliyim
  ki, yüksek bir insan topluluğu olan Türk Ulusunun tarihsel bir niteliği
  de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki
  ulusumuzun yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan
  zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, ulusal birlik
  duygusuna ara vermeden ve her türlü araç ve önlemlerle besleyerek
  geliştirmek ulusal ülkümüzdür. Türk ulusuna çok yaraşan bu ülkü, onu,
  bütün insanlığa gerçek huzurun sağlanması yolunda, kendine düşen uygarca
  vazifeyi yapmakta başarılı kılacaktır. Büyük Türk Ulusu! Onbeş yıldan
  beri, giriştiğimiz işlerde başarı vaat eden çok sözlerimi işittin.
  Mutluyum ki, bu sözlerimin, hiçbirinde, ulusumun, hakkımdaki güvenini
  sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün, aynı inanç ve kesinlikle
  söylüyorum ki, ulusal ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk
  Ulusunun büyük ulus olduğunu bütün uygar dünya, az zamanda, bir kere daha
  tanıyacaktır. Hiçbir an kuşkum yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük uygar
  niteliği ve büyük uygar yeteneği, bundan sonra ki gelişmesi ile,
  geleceğin yüksek uygarlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.

  Türk Ulusu!

  Sonsuzluğa akıp giden her on yılda, bu büyük ulus bayramını daha büyük
  onurla, mutluluklarla, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

  Ne mutlu Türküm diyene!

  29 Ekim 1933  ATATÜRK'ÜN BAZI ÖZDEYİŞLERİ

  - Ne mutlu "Türküm" diyene.

  - Geldikleri gibi giderler.

  - Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak
  Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

  - Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı
  bir türlü öğretemedim.

  - Yurtta sulh, cihanda sulh.

  - Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.

  - Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.

  - Doğruyu söylemekten korkmayınız.

  - Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.
  Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve
  hissediyorsanız bu yeterlidir.

  - Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır.

  - Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

  - Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri !

  - Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine
  ve refaha ulaştırmaktır.

  - Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

  - Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden
  sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler
  kazanmaya devam edeceğiz.

  - Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise,
  "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım"
  diyebilenindir.

  - Egemenlik verilmez, alınır.

  - Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

  - Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

  - Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.

  - Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

  - Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının
  yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır.
  Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz
  ve yaşamayacaktır.

  - Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

  - Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir
  bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.  ATATÜRK'ÜN YAŞAMINDAKİ KRONOLOJİK OLARAK OLAYLAR

  1881
  Mustafa'nın Selanik'te dünyaya gelmesi.

  1893
  Mustafa Selanik'teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni
  tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir.

  1895
  Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar.

  1899
  Mustafa Kemal İstanbul'da Harbiye'nin hazırlık sınıfına başlar.

  1902
  Mustafa Kemal Harbiye'den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine
  devam eder.

  11 Ocak 1905
  Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun
  olur ve Şam'da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam'a gönderilir.

  Ekim 1906
  Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam'da "Vatan ve Hürriyet" adıyla gizli bir
  dernek kurarlar.


  Eylül 1907
  Mustafa Kemal Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik'e gönderilir.

  13 Eylül 1911
  Mustafa Kemal İstanbul'daki Genel Kurmaya tayin edilir.


  9 Ocak 1912
  Mustafa Kemal Libya'daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.

  25 Kasım 1912
  Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine
  atanır.

  27 Ekim 1913
  Mustafa Kemal Sofya'ya Askeri Ataşe olarak atanır.

  25 Nisan 1915
  İttifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni
  ile ilerlemelerini durdurur.

  9 Ağustos 1915
  Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.

  1 Nisan 1916
  Mustafa Kemal Tuğgeneralliğe terfi eder.

  6-7 Ağustos 1916
  Mustafa Kemal Bitlis ve Muş'u düşmandan geri alır.

  31 Ekim 1918
  Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.

  30 Nisan 1919
  Mustafa Kemal Erzurum'da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle
  Müfettiş olarak atanır.

  16 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal İstanbul'u terkeder.

  19 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal Samsun'a ayak basar.

  8 Temmuz 1919
  Mustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse
  ordudan istifa eder.

  23 Temmuz 1919
  Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.

  4 Eylül 1919
  Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.

  27 Aralık 1919
  Mustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankara'ya gelir.

  23 Nisan 1920
  Mustafa Kemal Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar.

  11 Mayıs 1920
  Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir.

  5 Ağustos 1921
  Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.

  23 Ağustos 1921
  Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.

  19 Eylül 1921
  Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ile Gazi
  unvanını verir.

  26 Ağustos 1922
  Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe'den yönetmeye başlar.

  30 Ağustos 1922
  Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.

  10 Eylül 1922
  Gazi Mustafa Kemal İzmir'e girer.

  1 Kasım 1922
  Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal'in Hilafetin kaldırılması
  Yönündeki önerisini kabul eder.

  14 Ocak 1923
  Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de vefat eder.

  29 Ekim 1923
  Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal'in
  ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

  24 Ağustos 1924
  Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu'nda ilk kez şapka giyer.

  9 Ağustos 1928
  Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu'nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.

  12 Nisan 1931
  Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurar.

  12 Temmuz 1932
  Gazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar.

  16 Haziran 1934
  Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal'e "Atatürk"
  soyadını verme kararı alır.

  10 Kasım 1938
  Atatürk vefat eder.

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Atatürk'ün Biyografisi Yaşamı ve hayatı


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Atatürk'ün Hayatı Yaşamı Resimlerle Anlatımı
  By MaqiwoL in forum Atatürk Resimleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 18.12.13, 22:37
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.02.11, 17:40
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.04.09, 01:22
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.04.09, 01:05
 5. Atatürk'ün Yaşamı ve Hayatı Kronolojisi
  By MaqiwoL in forum Atatürk'ün Hayatı
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09.04.09, 01:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.