Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Teknoloji İletişimi Nasıl Etkiler

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Teknoloji İletişimi Nasıl Etkiler

  Sponsorlu Bağlantı

  Teknoloji İletişimi Nasıl Etkiler

  Bilim insanları çalıştıkça teknoloji gelişiyor. Teknolojinin gelişim hızını takip etmek son yıllarda oldukça zor bir hal almaya başladı. Bu zorluk insanların teknolojik gelişme hızına olan uyumları ve bu gelişmeleri takip edebilmek ve edinebilmek için gerekli maddi imkanların teminiyle ilgilidir. On yıllar önce hayali bile zor olan gelişmelerin şimdi sıradanlaştığını görüyoruz. Bu da daha çok telefon, internet, yazılı ve görsel medya ve hatta sinema endüstrisindeki gelişim ve değişimlerin insanların tüketim alışkanlıkları arasında yaygın bir yer almasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde bilişim teknolojisinin enstrümanlarını kullanan insanların sayısı büyük bir hızla artarken bir kısmının bunlara erişmekte zorluk çektiği hatta hiç erişemediği gerçeği de devam etmektedir. Bu gerçeğe rağmen her insanın kendi imkanları çevresinde erişebileceği seçeneklerin sunulmuş olması bilişim teknolojilerini tercih etme ve kullanma hızını gittikçe arttırmaktadır. Bilişim teknolojisinin hızlı gelişimi başta ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamdaki değişime ciddi etkilerde bulunmuştur. Bu etki o kadar kökten ve hızlı oluyor ki son yıllarda bazı bölge ve ülkelerde siyasal yönetimlerin değişmesine kadar gitmiştir.Teknolojik gelişim ekonomik ve siyasal alanda yarattığı etkinin bir o kadarını sosyal ve kültürel yaşamada yapmıştır. İnsanların alışkanlıklarını, davranış biçimlerini, tercihlerini, varoluş şekillerini, iletişim biçimlerini yönelimlerini dolayısıyla yaşamlarını gittikçe belirli bir yöne doğru sürüklemektedir. Bilgi kaynaklarına ulaşmanın, farklı insan ve kültürlerle iletişim kurmanın, insanları etkileme ve yönlendirmenin çok daha kolay, çok daha etkili ve hızlı olmasının mümkün olduğu bir dönemdeyiz. Tabiî ki bunu mümkün kılan bilgisayar, internet, cep telefonu, tv, radyo, gazete, sinema vb alanlardaki sürekli değişim ve gelişimdir. Bu enstrümanların her birinin etkisi ayrı derecede önemlidir. Yazılı ve görsel medya reklam, propaganda, haber, dizi ve film aracılığıyla sürekli doğrudan veya dolaylı bir manipülasyon süreci içindedir. Öte yandan bilgisayar, internet ve yeni nesil cep telefonları bilgiye ve kaynaklarına doğrudan ulaşmanın yanı sıra farklı ve yeni insanlarla mesafe tanımaksızın rahatlıkla iletişim kurma olanağı tanımaktadır. Bütün bunların insan davranışı, varoluş biçimi, yönelim ve tercihleri üzerinde çok ciddi etkiler yaratmıştır. Bu etkilerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1- ÖGÜRLÜK ALANI: teknoloji girdiği her yerde insanın hayatını etkiliyor. Sosyo-ekonomik yönden ister gelişmiş ister geri kalmış her bölgede teknolojiye ulaşan ve kullanabilen bir insan önünde bütün dünyayı bulur. Sınırlar ve kurallar kalkar veya zayıflar. Bağlayıcılıkları o kadar güçlü hissedilmez. Teknolojik olanakları olan ve bunları kullanabilen bir birey aile, arkadaş ve toplum baskısını bir şekilde aşarak daha özgür davranabilir. Çevresinde baskı olmayan birey ise daha geniş olanaklara ve bağlantılara erişerek kendini ifade etmek ve yaratıcılığını geliştirmek adına daha özgür bir alan bulur. Özellikle bilişim teknolojisini kullanan insanların kendini daha özgür hissetmeleri üzerlerinde canlı bir varlığın baskısının, stresinin olmamasından ileri gelir. Bir makinayı kullanıyor, ona hükmediyor, onun aracılığıyla kendi kimliğini açık ederek veya gizleyerek kendi gibi veya farklı kimlikli başka insanlarla veya kendisiyle iletişim kurmaya açık olan her insanla ilişki kurabilir. Bunun yanı sıra bir çocuk veya yetişkin bir birey annesine babasına veya çevresine sormaktan çekindiği veya bilmelerini istemediği her şeyi teknolojiyi kullanarak hiç çekinmeden, üzerinde bir baskı veya stres hissetmeden arayabilir ve bulabilir. Diğer bir deyimle aracı kullanmadan merak giderme, bilgiye ulaşabilme ve kolay öğrenebilme gibi olanaklar bireye ciddi anlamda bir özgürlük alanı ve hissi vermektedir. Yazılı ve görsel medya aracılığıyla insanların dünyada olup biten gelişmelerden, varolan haklardan haberdar olma, gerektiğinde sesini duyurabilme, yerel ve uluslararası bazda kamuoyu yaratma, dikkat çekebilme gibi etkenler bireye daha cesur, daha girişimci ve daha özgür olma olanağı verir. 2-ZENGİNLİKK ALANI: bu alan sadece maddiyatı ifade eden haliyle değil bilgi, dil, kültür coğrafya ve olanak açışından ele alınmalıdır. Teknoloji bütün alanlarda bireye ve topluluklara çok zengin bir dünya sunar. Dünyanın her yanında olan her türlü eylem, olay, gelişme, kesif ve icattan anında haberdar olabilir. Aynı zamanda bireye lazım olan herhangi bir bilgi veya araç gerecin nerede olduğu ve onu nasıl elde edilebileceğini öğrenmekte mümkün! Sadece öğrenmek değil gerekliliklerini yerine getirmek suretiyle elde etmek mümkündür. Teknoloji insana uçsuz bucaksız bir alan sunar. Bu alan ve bilgi insan için en büyük hazinelerden biridir. İnsan bunu kendi beceri ve yeteneklerini kullanarak işleyebildiği sürece daha somut bir hazineye dönüştürebilir. Dünyada varolan ve üretilen, ücretli veya ücretsiz paylaşıma açılan birçok şeye erişebilmek veya edinebilmek insana zengin bir alan ve zenginlik hissi verir. Teknolojinin bütün bunları, zaman, emek ve maddi yönden çok daha uygun bir biçimde sağlama ve elde etme olanağı vermesi kişinin hayatına ayrıca bir zenginlik katar. 3-GİRİŞİM ALANI: özgürlük ve zenginlik alanlarına erişebilme veya sahip olmak insana ister istemez bir özgüven sağlar. Bu da her bireyin kendi ihtiyaç, amaç ve hedefleri doğrultusunda girişimlerde bulunmasına neden olur. Teknoloji bireye cesaret, girişim ve yaratıcılık olanaklarını sunarak kendini geliştirme ve gerçekleştirmesine yardım eder. Doğrudan canlı bir alanın olmaması insana daha çok deneme yanılma cesareti ve daha çok girişim yapmasına neden olabilir. Tabi bu durum beraberinde olumlu bir süreci getirdiği ölçüde olumsuz kullanımları da beraberinde getirme durumu mevcuttur. Diğer bir deyimle faydalı veya zararlı, doğru veya yanlış her açıdan insanları bir şekilde etkileyip daha girişken bir alana çektiği yadsınmaz bir gerçekliktir. 4-GİZLİLİK ALANI: hayat görecilikler ve farlılıklarla doludur. Bundan dolayı her insanın kendisince veya çevresince sahip olduğu bir takım, kaygı ve endişeler vardır. Kültürel yapı, rol ve statü, maddi ve manevi çıkar gibi değişik nedenlerden dolayı her insanın bazen bazı şeyleri alenen yaşamak istememesi mümkündür. Aile, okul, iş ve toplumda kişi kendisine sıkıntı veya zarar vereceğini düşündüğü girişim ve davranışlarını kimliğini gizleyerek yapmayı tercih edebilir. Teknoloji bu anlamda bireye bu olanağı belirli oranlarda sunmaktadır. Burada da tıpkı girişim alanında olduğu üzere gizlilik alanının kullanım şeklinin olumlu ve olumsuz tarafları mevcuttur. 5-DEĞERLENDİRME ALANI: birçok insan teknolojinin(bilişim ve iletişim) insanı yalnızlaştırdığı, asosyal yaptığı, kendine ve çevreye yabancı hale getirdiği yönünde yoğun bir eleştiri getirmektedir. Özellikle bilgisayar internet ve akıllı telefonlarla birlikte sosyal ve kültürel yaşamın ciddi bir değişim geçirdiği ve ilişkilerde eski tadın, eski samimiyet ve bağlılığın(sağlamlığın) kalmadığı yönünde sıkça dillendirilen şikayetler mevcuttur. Kısmen haklı olmalarına karşın bu durum öyle değildir. Evet ilişkilerde eski tat olmayabilir. Canlı ortamın duygu yüklü birliktelikleri olmayabilir. Ama burası da insana değişik ve renkli bir dünya sunmaktadır. Burası insana daha çok düşünme, daha çok seçenek ve daha rahat tercih yapma olanağı sunmaktadır. Kişi sadece mahallesi, işyeri, okulu veya kendi şehriyle değil bölge, ülke hatta dünyayla karşı karşıyadır. Kişinin asosyalleştiği de çok doğru bir iddia değil. Çünkü sosyal medya aracılığıyla insanlar gerek birebir gerekse kitlesel eylemler için sözleşmekte ve istedikleri zaman bir araya gelebilmektedir. Buradan anlayacağımız insanlar belki biraz daha seçici ve özenli olmaktadır diyebiliriz. Burada asosyallikten, yalnızlaşmaktan ve yabancılaşmaktan nasıl bahsedebiliriz? Yaşamın her alanında iyi ve olumlu kullanımların yanı sıra zararlı ve olumsuz kullanımlar sözkonusu olabilmektedir. Teknoloji içinde bu durum sözkonusudur. Gerek ilişkiler gerek bilgi gerekse araç gereç temini(alış-veriş) açısından teknoloji insana daha çok seçenek ve daha doğru bir seçim yapabilme olanağı sunar. Diğer bir deyimle insanları ve olayları değerlendirme olanağı tanır. 6-ÜRETME, PAYLAŞMA VE PAZARLAMA ALANI: bilim kendisi dinamik bir süreç olduğundan onu kullanan insanları da bu sürece katar. İnsanlara kendi beceri ve yeteneklerini kullanarak bir şeyler üretme ve kendilerini sunma olanağı sağlar. İnsanlar kendi üretimlerini ücretli veya ücretsiz paylaşabilir ve pazarlayabilirler. Teknoloji İnsanlara bu süreçlerinde büyük kolaylıklar sağlar. Gerek sosyal kültürel anlamda gerekse ticari boyutta daha kısa zamanda daha etkili ve daha çok kitleye ulaşmak ancak bilişim teknolojisi ve kitle iletişim araçlarını kullanmakla mümkündür. Teknoloji farklı kitlelere değişik olanaklar sunarak insanların daha aktif bir yaşam içinde olmalarına olanak tanır. Bilim ve teknoloji sürekli gelişim ve değişim süreci içinde olduğundan her dönemde bir geçiş toplumu olacaktır. Geçiş toplumu, toplulukları veya insanları teknolojiye uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşadıkları sürece eleştirilerde olacaktır. Oysa zamanla görülüyor ki birçok kesim teknolojinin olanaklarını gördükten sonra kendini bir şekilde sürece uyarlama ihtiyacı duymaktadır. Teknolojinin kullanım şekli, kullanılma miktarı ve kullanılma amacı kişinin hayatına yansımasını şekillendirmektedir. Teknolojinin sunduğu imkanları olumlu veya olumsuz yönde kullanmak insanların iradesine kalmış bir olaydır. Teknolojinin kullanımıyla beraber gelen olumsuz durum ve yaşantıların asıl sebebi teknolojinin kendisi değil onu o şekilde, o amaçla kullanan insanların sorumluluğundadır. Makinelerle haşır neşir olmanın duygusal süreç ve paylaşımları belli bir oranda zayıflatma durumu vardır. Aynı zamanda makinaya alışma, bağımlı olma ve dış dünyayı ihmal etme riskide vardır. İnsanın karşısında kendi gibi kanlı, canlı ve heyecanlı bir varlığın doğrudan olmaması maalesef bu durumu ortaya çıkarabilmektedir. Fakat bu durum yukarıda da ifade ettiğim gibi teknolojinin kusuru değil onu kullanan insanların iradesinden, zayıflıklarından kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyimle bireylerin hayatlarında belir bir denge kuramaması ve zaaflarına yenik düşmelerinden ileri gelir. Bütün bunlara rağmen teknolojinin insan hayatını kolaylaştırma ve zenginleştirmenin yanı sıra olumlu yönde çok büyük değişimler yarattığını kimse yadsıyamaz


  Ramazan Altunöz
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Teknoloji İletişimi Nasıl Etkiler


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.03.13, 01:23
 2. Teknoloji İletişimi Nasıl Kolaylaştırır?
  By Nephthys in forum Bilim ve Teknoloji
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.03.13, 14:02
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.02.11, 23:12
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.02.11, 19:34
 5. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.11.10, 23:17

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.