Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Elma Ağacının Kökleri Neden Kurtlanır?Kurtlanan Elma Ağaçları Nasıl Kurtulur

 1. #1
  Administrator
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Elma Ağacının Kökleri Neden Kurtlanır?Kurtlanan Elma Ağaçları Nasıl Kurtulur

  Sponsorlu Bağlantı
  Elma Ağacının Kökleri Neden Kurtlanır? Kurtlanan Elma Ağaçları Nasıl Kurtulur


  BODUR ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİ İLE İLGİLİ PRATİK VE TEKNİK BİLGİLER
  Elmanın Sistematikteki Yeri: Elma Rosaceae familyası, Rosacea alt familyasının Malus cinsindendir. Malus cinsinin 30’dan fazla türü olduğu bilinmektedir. Malus comminis l. Türü en önemlilerinden olup esas bizi ilgilendiren kültür formu ifade eder.
  5.2.2. Elma Çeşitleri ve Özellikleri: Bugün dünyada elma çeşitlerinin sayısı 6 500’ü aşmakta olup, Türkiye de ise bu sayı 460’ı bulmaktadır. Bunlar arasında kalite, verim yönünden yüksek ve ticari anlamda yetiştiriciliği yapılanların sayısı çok azdır.
  Starking Delicious: A.B.D. orijinli olup; ağacı kuvvetli yarı dik veya dik gelişir. Meyvesi iri, koyu kırmızı renkte, çiçek tarafında beş çıkıntısı olup, uzunca şekilli, çok iri ve kaliteli bir çeşittir. Eylülün ikinci haftasında hasat olumuna gelir. Golden Delicious ve Jonathan çeşitleriyle tozlanabilir. Meyveler soğuk hava deposunda nisan ayına kadar saklanabilir.


  Golden Delicious: A.B.D. orijinli olup; ağacı dik, yarı dik ve orta kuvvette gelişir. Çok verimlidir. Meyvesi iri, altın sarısı renkte, silindirik-konik şekilli, çok iri, meyve eti yeşilimtırak sarı renkte gevrek ve sık dokulu, çok kaliteli bir çeşittir. Eylülün ikinci haftasında hasat olumuna gelir. Starking Delicious, Starkrimson Delicious, Jonathan ve Winesap gibi çeşitlerle tozlaşır. Bütün bölgeler için tavsiye edilir. Dikkatli meyve seyreltme yapılırsa her yıl ve düzenli ürün verir. Meyveler soğuk hava deposunda Mart ayına kadar saklanabilir.
  Grany Smith: Avustralya orijinlidir. Ağacı zayıf-orta kuvvette, yarı dik-yayvan gelişir. Her yıl ve bol ürün verir. Meyvesi orta iri-iri, yeşil zemin üzeri hafif donuk sarı renkli, kalitesi çok iyi olup, sert, çok sulu ve kendine özgü mayhoş bir tadı vardır. Eylülün son haftası hasat olumuna ulaşır. Golden Delicious ve Red Delicious çeşitleriyle tozlaşır. Meyvesi uygun soğuk hava deposunda 9 ay süreyle saklanabilir.


  Elma Anaçları ve Özellikleri: Elma anaçları generatif (tohum) anacı ve vegetatif (klonal ) anaçlar olarak ikiye ayrılır. Generatif anaç yabani veya kültür elmasının tohumuyla elde edilir. Klonal anaç ise; ancında standart vasıfta olmasını arzu ettiğimiz için, o standart çeşidin tohumuyla değil bitkinin dal, yaprak v.s. organlarından daldırma gibi yöntemlerle özelliklerini kaybetmemiş birçok bitki elde edilir ve buna klonlama denilmektedir. Vegetatif yollarla elde edilen klon anaçları modern meyvecilikte arzulanan anaç-kalem (çeşit) standardizasyonunu yeni bir örnek bahçe kurma imkan dahiline girmiştir. Bu projede klonal anaçlı bodur elma tesisi hedeflendiği için, çok bodur anaçlardan İlimiz ekolojik şartlarına en uygun olan M 9 anacını kullanmamız uygun olacağından bu anacın özellikleri anlatılmıştır.


  M 9: Çok bodur anaçlar içerisinde bugün dünyada en çok kullanılan M 9 anacıdır. Verimli topraklarda daha iyi gelişirler. Dikimden itibaren ömrü boyunca desteğe ihtiyaç gösterirler. Dikimin hemen ertesi yılı meyve vermeye başlar ve en iyi şartlarda bile boyu 270 cm’yi geçmez. Çö ğürlerin %20-40’ı kadar gelişirler.


  M 9 boğaz çürüklüğüne (Phytophytora spp) dayanıklı fakat ateş yanıklığı (Ervinia amylovora) ve pamuklu bite (Eriosoma Lanigerum) hassastır. M 9 anacı Stool bed Layering veya tepe daldırması ile çoğaltılırlar.


  M 9 anacına aşılı çeşitler ile kurulan bahçelerde uygulanacak dikim aralıkları toprak verimliliğine göre (1,5mx3,5m) veya ( 2,0mx3,5m) olmalıdır. M9 anacı üzerine Starkrimson Delicious gibi yarı bodur gelişen çeşitler aşılanmamalı, Starking Delicious, Golden Delicious, Grany Smith gibi kuvvetli gelişen çeşitlerin aşılanmasıyla elde edilen fidanlarla bahçe tesis edilmelidir.


  Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri: Kültür elmalarının taç yüksekliği yaklaşık 8-10 m, genişliği ise 8-12 m olur. Doğal olarak orta- yüksek boylu olurlar. Ancak M9 klonal anacı üzerine kuvvetli gelişen çeşitler aşılanır ve uygun budama ve bakım uygulanırsa ağaç boyu 2-2.5 m.’yi geçmez.


  Elmada kök sistemi genellikle yanlara doğru yayılma eğilimindedir ve kazık kök oluşturmaz.
  Yapraklar çeşitlere göre değişen büyüklüklerde olmakla beraber orta büyüklüktedir. Üst yüzeyi yeşil-koyu yeşil, alt yüzleri çeşide göre az veya çok tüylüdür. Yaprak kenarları dişlidir ve bu dişler çeşitlere göre değişir. Çiçekleri ise 5 taç, 5 çanak yapraklıdır.


  Elma meyveleri botanik bakımdan yalancı meyvedirler. Meyve renkleri esasında sarı olup, çeşide göre sarı zemini olgunlaşmayla paralel olarak kırmızıdan bordoya kadar değişik tonlarda renkler kaplar. Şekli çeşitlere göre farklılıklar gösteren kutupsal basık yuvarlak, bazı çeşitlerde çiçek burnu kısmı dardır. Sapın meyveye bağlandığı nokta çukurcadır.
  Ağaç gövdesi düzgün, gövde ve dallar beyazımtırak pembedir.


  Döllenme Biyolojisi: Elma çeşitleri genellikle kendine kısırdırlar. Yani, kendi çiçek tozları ile döllenemezler. Mutlaka başka bir dölleyici çeşidin çiçek tozlarına ihtiyaçları vardır. Bu nedenle bahçe kurulurken iyi bir çeşit karışımı tertiplenmelidir. Çeşit karışımı yaparken, tercih edilen ana çeşidin dölleyici çeşidini veya çeşitlerini iyi bilmek gerekir.


  Elma bahçesi, tozlanma döllenme bakımından en elverişli bir plana göre kurulmalıdır. Dölleyici çeşidin esas çeşide oranı % 10–15 olmalıdır. Dölleyici çeşitler ana çeşitten 12.15 metreden daha uzakta olmamalıdır.


  Seçilen çeşitler arasında periyodisite bakımından bir uyuşmazlık olmamalıdır. Periyodisite, ağaçların bir yıl meyve verip, müteakip yıl dinlenmesi demektir. Dölleyici olarak seçtiğimiz çeşit böyle bir karakterde ise bu çeşidin dinlenme yılında döllenme olmaz.


  Seçilecek çeşitler arasında çiçek açma zamanları bakımından bir uyuşmazlık olmamalıdır. Elmalardaki yabancı döllenmeyi % 90 arılar yapar. Çiçek zamanı bahçede veya civarda en az 1 arılı kovan bulundurulmalıdır.


  EKOLOJİK İSTEKLERİ:


  İklim İstekleri: Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim meyvesidir. Genellikle dünyada 30’ – 50’ enlemlerde yetişmektedir. Türkiye’de Ege Bölgesi’nde 500 metre, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sıcak ve kurak yerlerindeki 800 metreden daha yukarı yerlerde yetişmektedir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma ağacı düşük sıcaklıkların olduğu sert kışlara dayanıklıdır. Kış dinlenmesi sırasında odun kısımları –35 C ile 40 C’a, açmış çiçekler –2,2 C ile –2,3 C’a ve küçük meyveler ise –1,1 C ile –2,2 C’a dayanırlar.


  Elma kış dinlenmesine en fazla ihtiyaç duyan meyve türüdür. Yapılan denemelerde elmaların soğuklama ihtiyacını karşılayabilmesi için 7,2 C’nin altında çeşitlere bağlı olarak 2322–3648 saat kalması gerekir. 0 C’nin altında ise 1081–2094 saat soğuklamaya ihtiyacı vardır. Yetersiz soğuklama sonucu çiçeklerin bir kısmı ölür, geriye kalan çiçeklerin açılması da normale göre hem daha geç, hem de düzensiz olur. Böylece geç açan çiçekler döllenme yetersizliği nedeni ile dökülür. Soğuklamasını giderememiş elma ağaçlarında yaprak gözleri sürmez ve ağaç çıplak kalır. Elma yüksek yaz sıcağından da hoşlanmaz. Sıcaklık 40 C’nin üzerine çıktığı zaman büyüme durur, daha yüksek sıcaklıklarda ise zararlanma görülmeye başlar.


  Toprak istekleri: Elma genellikle birçok toprak tiplerinde başarılı sonuç verir. Bahçe kurulacak yerin alt toprak yapısı önemlidir. Alt toprak, bitki kökleri hiçbir zaman su içinde kalmayacak ve köklerin yayılmasını kolaylaştıracak şekilde drene edilmelidir. Sert ve suyu tutan alt toprak gelişmeye engel olur, ağacın büyümesini ve ömrünü olumsuz yönde etkiler. En iyisi alt toprağın çakıllı-tınlı olmasıdır. Toprak derinliğinin 2metre veya daha fazla olması istenir. Elma yetiştiriciliği için en iyi topraklar en uygun olarak 6,0–6,5 pH ve içerisinde normal kireci ve yeteri kadar humus ve nemi bulunan tınlı, tınlı-kumlu veya kumlu-tınlı geçirgen topraklardır.


  Aşılı Fidan Temini: İlimize uygun çeşitlerin seçimi ve aşılı fidan temini Tarım İl Müdürlüğü tarafından piyasa araştırması yapılarak temin edilecektir.


  Toprak Hazırlığı ve Bahçe Tesisi: Elma bahçesi olarak tesis edilecek arazi dikimden 1–2 ay önce sürülmelidir. Drenaj surunu olan yerlerde gerekli drenaj kanalları açılmalıdır. Arazi meyilliyse sekileme yapılmalıdır.


  Bahçeler 1 yaşlı fidanlarla kurulur. Fidan dikimi kışı sert geçen yerlerde ilkbaharda, kışın toprağın derinlere kadar donmadığı yerlerde sonbaharda ağaçlar yapraklarını döktükten sonra yapılmalıdır. İlimizde kış sert geçtiği için ilkbahar dikimi yapılmalıdır.


  Kapama bodur elma bahçesi kurulurken, ağaçlara verilecek dikim aralıkları toprak durumu, seçilen anaç, budama şekli, sulama, budama ve elma ağaçlarının habitüsüne göre 1.5mx3.5m veya 2.0mx3.5m olarak ayarlanır.


  Seçilen dikim mesafelerine göre fidan dikilecek yerler işaretlenir ve işaretlenen yerler kökler rahatça sığacak şekilde çukur açılır. Çukur açma işlemi elle de açılabileceği gibi, birim alana çok sayıda ağaç düşeceğinden çok zaman ve işçilik gerektireceğinden burgularla açılmalıdır.


  Fidan dikilmeden önce köklerdeki ezilmiş ve kırılmış kısımlar budanır. Gövde üzerinde erken uyanacak uç gözlerde çıkartılarak, kök sisteminin gelişmesine fırsat verilerek fidanın tutması kolaylaştırılmış olur.


  Dikim yaparken sıraların son derece düzgün bir hat oluşturması için mutlaka dikim tahtası kullanılmalıdır. Çünkü bodur elma ağaçları toprağa çok zayıf tutunur ve gövdesi zayıf olacağından verim zamanı galvanize tel üzerinde dallar askıya alınacak şekilde terbiye sistemi yapılır. Tel baştanbaşa çekileceği için dikim sırasının çok düzgün olması gerekir.


  Dikim yaparken dikkat edilecek en önemli konulardan biriside aşı yerinin mutlaka toprak üzerinde bırakılmasıdır. Dikimi müteakip bütün fidanlar hereklenmelidir. Tesis edilen bahçenin korunması için etrafına 2,5 m boyunda, 10 cm çapında 3’er metre ara ile kazıklar çakılıp, dikenli tel çekilerek çit yapılmalıdır.


  YILLIK BAKIM İŞLERİ:


  Toprak İşleme: Sonbaharda toprak işlemenin önemi büyüktür. Toprak tavında iken tesis yılında pullukla 15–20 cm derinliğinde sürülmeli, verim çağında ise köklere zarar vermemek için diskarow ile yüzeysel sürüm yapılmalıdır. İlkbahar gübrelerinin verilmesinden sonra yine toprak sürülür ve yabancı otlarla gübrenin toprağa karışması sağlanır.


  Toprak işlemenin temel amaçları; toprağın üst kısmındaki organik maddelerle, bitki besin maddelerinin ve havadaki oksijenin bitki kök bölgesine ulaşması, toprak altındaki karbondioksitinde havaya karışmasıdır.


  Sulama: Elma ağaçları saçak kök sistemine sahip olduklarından dolayı diğer meyve türlerine göre daha çok suya ihtiyaç duyarlar. Bahçelere verilecek su miktarı; yıllık yağış miktarı ve bunun yıl içerisindeki dağılımına, tranpirasyon ( bitkide meydana gelen su kaybı) şiddetine, ağacın yaşına ve toprağın yapısına göre değişir.


  Sulama planı kurak ve nispi nemi düşük yerlerde Mayıs ayında başlamak üzere 10–15 günde, nemli bölgelerde ise 20–30 günde bir yapılmalıdır.


  Ağaçların ihtiyaç duydukları oranda sulanmamaları halinde verimlilik ve meyve kalitesi düşer. Bu nedenle özellikle bodur anaçlı elma yetiştiriciliği modelinde sulamanın çok iyi planlanması gerekir. En ideal sulama modeli damlama sulama yöntemidir. Bunun için proje kapsamındaki bahçede damlama sulama yapılacaktır. Damlama sulamayla bitki kök sistemi sürekli nemli olacak ve bu sistemin niteliğinden dolayı çok az su kullanılarak az suyla en ekonomik bir sulama yapılmış olacaktır.


  Gübreleme: Elma bahçelerine verilecek gübre miktarı toprak işleme usulüne, toprağın karakterine, ağacın büyüme gücüne, yaşına, alınan mahsul miktarına göre değişir. Verilecek gübre miktarı yapılacak toprak ve yaprak tahliliyle belirlenmelidir.


  Gübrelemede toprak ve yaprak tahlilleriyle ortaya çıkacak net gübreleme programı esas olmak şartıyla aşağıdaki temel gübreleme hususlarına riayet edilmesi gerekir.


  Elma bahçesine fidan dikilmeden evvel 3 ton yanmış çiftlik gübresi atılmalı ve bu 3 yılda bir tekrarlanmalıdır.


  Elma bahçelerinde ilkbaharda azotlu gübre verildiğinde meyve kalitesi iyileştiği gibi dökülmede azalır. Ancak, verilen azotlu gübrenin elmalar olgunlaşmadan evvel tükenmiş olması gerekir. Yaklaşık olarak 15 kg (%21’lik) amonyum sülfat atılmalıdır.


  Elma ağacının büyümesi, mahsulün ve döl veriminin artması için fosforlu gübre atılması gerekir. Yaklaşık olarak 50 kg (%18’lik) süper fosfat atılmalıdır.


  Potasyumlu gübreleme de Çiçek gözlerinin teşekkülü, şeker ve nişasta yapımı açısından önemlidir. Bu da yaklaşık 20 kg civarında verilmelidir.


  Zamanla eksiklikleri görülmesi halinde magnezyum, bor, çinko gibi mikro elementlerinde verilmesi gerekir.


  Budama: Elmalarda budama konusu çok önemlidir. Çünkü anaç ve çeşidin özelliğine bağlı olarak uygulanacak terbiye sistemi de farklı olacaktır.


  M 9 anacı üzerine aşılı Starking Delicious, Golden Delicious, Granny Smith gibi elma çeşitleriyle sık dikim bahçeleri kurulacağı zaman, yapılabilecek en ideal terbiye şekli “ ince iğ” (slender spindle)’dir. İnce İğ terbiye şekli sık dikilmiş bahçelerde alçaktan oluşmuş küçük bar taç ve bunu izleyen liderden çıkmış küçük meyve dalcıkları ile ömrü boyunca herekle desteklenmeyi gerektiren ve konik şeklinde gelişen ağaçlar olarak tanımlanır.


  1.yıl dallanmış veya dallanmamış olan 1 yaşlı fidanların tepelerinin; fidanın büyüklüğüne, dikim aralığına ve toprak verimliliğine bağlı olarak topraktan itibaren 85 cm. yükseklikten kesilmesidir.


  Birinci gelişme dönemi sonunda yok denecek kadar az budama yapılır. Sadece lider dalın uzantı dalı çıkartılır. Bunun anlamı; birinci gelişme yılından itibaren ilk 4–5 yıl lider dalda uç kesme yapılmayıp, liderden yeni çıkan sürgünlerden aşağıdan itibaren birincinin bırakılıp, bunun üzerinden diğerlerinin kesilmesi gerekir. 4. ve daha sonraki yıllarda ağaç yüksekliği 2,5 metre’yi geçmiş ise her yıl bir veya daha yaşlı dallarda kısaltma yapılmalıdır. Buna paralel olarak sıra arası ve üzeri yönünde giden dallarda da kısaltma yapılmalıdır.


  Birinci gelişme yılından itibaren toprak seviyesinden 40 cm.’ye kadar olan dallar çıkartılır. Yan dalların tamamı geniş açı yapacak şekilde iple ağırlık bağlamak veya asjı ipini toprağa çakmak suretiyle eğilirler. Eğilemeyecek derecede dik olanlar dipten kesilirler. Yan dallarda kesinlikle uç alma yapılmaz.


  Gelişmenin çok kuvvetli olduğu yıllarda gelişmeyi zayıflatmak için ağacın tepe kısımlarında yaz budaması uygulanır.


  Proje kapsamına giren bahçelerde, İlimizde bu tarz yetiştiricilik ve terbiye sistemi yapılmadığı için çiftçiler bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi oluncaya kadar, budama ve oluşturulacak terbiye sistemiyle ilgili Tarım İl Müdürlüğü ÇEY Şube Müdürlüğündeki konu uzmanı teknik elemanlar görevlendirileceklerdir.


  Hastalık ve Zararlılarla Mücadele: Meyve yetiştiriciliği içerisinde Zirai Mücadele bakımından en sorunlu olan meyve türlerinden başında elma gelir. Çünkü gerekli itina gösterilmediği takdirde, birçok hastalık ve zararlı etmeni bulunan elmadan doğru dürüst verim alamayız.


  Elma ağaçlarında çok görülen, proje kapsamında seçilecek olan anaç ve çeşitlerin en hassas oldukları hastalık ve zararlılara karşı uygulanacak olan yıllık ilaçlama programı Tablo-5’te verilmiştir. Elma yetiştiriciliğinde zirai mücadelede çok dikkatli davranmalı, bazı ilaçlamalar hastalık ve zararlı ortaya çıktığında yapılacağı için bahçe periyodik olarak kontrol edilmelidir.


  Hasat, Ambalaj ve Pazarlama: Elma meyve olarak ince kabuklu, çok nazik bir meyvedir. Meyveler hasat edilirken avuç içine alınmamalı, parmaklar arasında ezilmemelidir. Hasat esnasında oluşacak küçük bir yara veya ezik depo çürüklüğüne neden olan mantarlar için giriş kapısı olur. Ezik ve yaralardan dolayı olgunlaşma hızlanır ve depo ömrü de kısalmış olur.
  Hasatta dikkat edilecek diğer bir konuda hasat zamanının doğru olarak tayinidir. Elma meyveleri ağaç olumunda hasat edilirler. Yeme olumuna soğuk hava depolarında bir süre bekletildikten sonra ulaşırlar.


  Hasat edilen meyveler; sağlamlık, şekil, renk ve kalitelerine göre sınıflandırılır. Elmalarda kalite sınıflarına ayırma ve boylama TSE’ye göre yapılır. Buna göre sofralık elmalar ekstra, birinci ve ikinci sınıf olmak üzere üç kalite sınıfına ayrılır. Kalite sınıflarının hiç birinde kurtlu ve çürük elma bulunmaz. Ancak ikinci sınıf elmalarda %2’lik çürüklük veya kurtlanmaya tolerans gösterilir. Bu sınıfların dışındaki elmalar ıskarta olarak değerlendirilir.


  Hasat edilip boylama yapılan elmalar ambalaj materyaline yavaşça yerleştirilir. Ambalajlama materyali olarak çok farklı malzeme kullanılmakla beraber, şayet standartlara aykırı değilse mahallen yaygın olan ambalajlar kullanılabilir.


  Pazarlama, soğuk hava deposu olan yerlerde depoya konulup, piyasada istenilen fiyat oluştuktan sonra pazara arz şeklinde veya yaş sebze meyve alımı yapan firmalar tarafından alınmaktadır. Kapama bahçe piyasa değeri yüksek çeşitlerle kurulmuş olup, bakım şartları da iyi uygulanıp elmalar çok kaliteli olursa meyve alımı yapan firmalar hasat ve ambalajlama işlerini de kendileri üstlenerek meyveleri ağacında götürü alabilmektedir.


  Kullanacağımız Çeşitler: Biz bahçemizi Golden, Grany Smith, Gala, Fuji ve çiftçilerce tercih edilecek çeşitlerinden kuracağız.


  VII. ALT PROJE UYGULAMA AŞAMALARI:


  1. Bodur elma yetiştiriciliği yapılacak olan arazide derin ve normal sürüm Şubat veya Mart ayı başında yapılacaktır, bu işlemler 1 gün sürecektir. Dipkazanla toprak patlatılacaktır.


  2. Sürüm işlemi yapılan arazide fidan çukurları aynı ay içerisinde açılacak ve fidan çukurlarının gübrelenmesi yapılacaktır, bu işlem 3 gün sürecektir.


  3. Aralık ayı veya Mart ayının 2. haftasında fidan dikimi tamamlanacak ve dikim 3 gün sürecektir. Dikimle beraber damlama su sistemleri döşenecek ve can suyu verilecektir. Mantari hastalılara karşı zirai mücadele yapılacaktır.


  4.Mart ayı içerisinde çitler dikilip çevrilecektir.


  5. Nisan ayı ortalarında fidanların tepe kesimi yapılacak ve 1 gün sürecektir.


  VIII. ALT PROJENİN UYGULAMA YÖNTEM VE YÖNETİMİ:


  Projeden; gelir seviyesi düşük, her hangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve bodur elma yetiştiriciliğine istekli olan çiftçilerin yararlanması sağlanacaktır.


  Projenin bütün uygulama aşamaları Konya İl Özel İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı gözetiminde gerçekleştirilecek ve her türlü teknik destek Konya İl Özel İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ile Tarım İl Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.


  IX. ALT PROJENİN GELİR GİDER ANALİZİ:


  A. Sabit Yatırım Giderleri:
  Bodur Elma bahçesi tesisi genel olarak, çeşit özelliklerine, iklim şartlarına bağlı olarak dikim mesafeleri değişmekle beraber ilçemiz şartlarına ve seçilen çeşitler göz önüne alındığında 1,5X3,5 m. dikim aralığı uygulanacaktır. 1 da lık araziye 190 fidan dikilecektir. 2 ‘şer dekarlık bahçe kurulacaktır. Buna göre;


  2 DEKARLIK BODUR ELMA BAHÇESİNİN SABİT YATIRIM GİDERLERİ
  5 sıra dikenli tel, 900 metre (yaklaşık 130 kg) dikenli tel, 2,5 metre arayla dikilmek üzere 72 adet beton(2,50 m boy) direk, 55 adet 1 tam ¼” siyah kalorifer borusu (3 metre),550 metre 1,50 metreden delikli damlama sulama boruları, yeteri kadar kalın sulama borusu ve fidanları askıda tutmak için 3mm kalınlıkta 200kg galvanizli askı teli hesaplanmıştır.


  Not: Siyah kalorifer borusu 100 cm, 170cm, 240cm ve 290cm mesafelerde, telli bağlantı için, matkap ile 5 mm aynı eksenli ve karşılıklı delinecek.


  Projede 2 da için gerekli olan sabit yatırım gideri 7.156,00 YTL dir. Bu giderler Konya İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır.


  B. İşletme Giderleri:
  2008 Yılı Fiyatlarına Göre 2 da ‘lık Bahçenin Masrafları (YTL)


  2 da lık bodur elma bahçesinin ilk yıl tesis ve bakım masrafları 2008 yılı rayiç bedellerine göre toplam 7.959,56 YTL. dir.


  C. Sağlayacağı Gelir:


  Bodur Elma bahçesi tesisi uzun süreli bir yatırımdır. Bakım işleri düzenli yapıldığında 2. yıldan itibaren verim almak mümkündür.


  Bodur Elmada dekar başına ortalama verim 4.000 kg/yıl’dır.


  Dekara 190 fidan dikildiğinde ortalama olarak dekardan 4.000 kg. ürün almak mümkündür. 2008 yılı fiyatlarıyla Konya şartlarında 1 kg elma 1,50 YTL den alıcı bulabilmektedir.


  4.000kg/da/yıl X 1,50 YTL = 6.000,00 YTL/da/yıl


  2 da olarak düşünülen proje bahçeleri için;


  2 X 6.000,00 YTL = 12.000,00 YTL/yıl gelir elde etmek mümkündür.


  D. Ekonomik Analizi:


  Kurulan bodur elma bahçelerinin 2. yıldan itibaren ekonomik olarak verim verecek olmasına rağmen bugünün pazar fiyatları üzerinden kârlılık durumu hesaplanacaktır.


  Buna göre kurulan 2 da ‘lık bir bodur elma bahçesinin toplam maliyeti ( sabit yatırım ve ilk yıl işletme maliyeti ) 7.959,56 YTL olmaktadır. Bunun yanında maksimum verim çağında bahçelerden toplam 4.000 kg elma alınacaktır. Buna göre yıllık;
  Toplam Proje tutarı 11.690,92 YTL olup, bu tutarın sabit yatırım gideri olan 7.156,00 YTL ‘lik kısmı Konya İl Özel İdaresi kaynaklarından karşılanması planlanmaktadır. İşletme gideri olan 4.534,92 YTL’ lik kısım ise çiftçi katkı payı olarak üretici tarafından karşılanacaktır.


  Bir başka deyişle projenin % 61 lık kısmını Konya İl Özel İdaresi, % 39 lük kısmı ise çiftçi tarafından karşılanacaktır.


  X. ALT PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER:


  İlçemizde birçok köyde yerli çeşitler ile elma yetiştiriciliği halen yapılmakla beraber verim ve kalite düşüklüğü nedeniyle, potansiyel olmasına rağmen yeterli ekonomik gelir elde edilememektedir. Uygulaması talep edilen bu proje ile verimli ve kaliteli elma çeşitlerimizin çiftçilerimize tanıtımı ile yetiştiricilik alanlarının genişletilmesi, ekonomik girdinin arttırılması, ülke ihracatına katkı sağlanması hedeflenmiştir.
  Bodur Elma yetiştiriciliğine uygun olduğu halde uygun tarım alanlarını değerlendirmeyen köylerimize de bu konuda yatırım yapması ile ilgili olarak cesaret ve maddi destek verebilmek açısından bu proje çok önem taşımaktadır. Müdürlüğümüzün teknik destek ve rutin kontrollerini arkasına alan çiftçimiz bir de ekonomik açıdan ödeme kolaylığı sağlandığında günümüz ekonomik şartlarında daha cesur tarımsal alanda yatırım yapabilmekte ve sonuca ulaşması daha kolay olmaktadır.


  Proje onaylandığı takdirde hem ilçe ekonomisine genel olarak hem de ekonomik durumu çok iyi olmayan köylümüzün ekonomisine, gözle görülür bir hareket kazandırılabilecek.
  FİDANLARDA ARANACAK ŞARTLAR


  Hastalık ve Zararlılardan arî olmalıdır.
  Sertifikalı olmalı
  Bodur anaç üzerine aşılı olmalı (M9)
  Fidan bir veya iki yaşında olmalı
  Çeşidin ve anacın gerektirdiği boyda ve kalınlıkta olmalı
  Gövde düzgün ve pişkin, gözler iyi teşekkül etmiş olmalı
  Aşı yeri kapanmış olmalı.
  Bol saçak köklü olmalı ve her yöne dağılmalı • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Elma Ağacının Kökleri Neden Kurtlanır?Kurtlanan Elma Ağaçları Nasıl Kurtulur

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 5,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.04.12, 19:09
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.06.11, 12:45
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.10.10, 03:49
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.11.09, 15:21
 5. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 16.02.09, 22:19

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.