Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
6 sonuçtan 6 ile 6 arası

Konu: Biyoloji Nedir?Biyoloji Alt Bölümleri,Biyolojide Sınıflandırma,Biyolojide Hakkında

 1. #6
  Moderator

  Standart Cevap: Biyoloji Nedir?Biyoloji Alt Bölümleri,Biyolojide Sınıflandırma,Biyolojide Hakk

  A. PROBLEMİN BELİRLENMESİ


  Bilimsel çalışma sırasında yapılacak ilk iş, problemi bütün ayrıntılarıyla ortaya koymaktır. Bilim adamı problemi belirlemeden önce gözlem yapar.


  Herhangi bir doğa olayının duyu organlarına dayanılarak incelenmesine gözlem denir.


  Gözlemler nitel ve nicel olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
  Nitel gözlem bir aracın yardımı olmadan duyu organlarıyla yapılan gözlemdir. Şekerin suda çözünmesi, fenol kırmızısının karbondioksitli ortamda sarı renk vermesi gibi.
  Nicel gözlem, bir ölçü aracı yardımıyla yapılan gözlemdir. Suyun 1000C’ta kaynaması gibi.


  B.ÇÖZÜM YOLLARININ ARAŞTIRILŞMASI “HİPOTEZİN ORTAYA KONMASI”
  Problemin belirlenmesinin ardından bilim adamı problemle ilgili bütün gerçekleri toplar. Bu gerçekler probleme yönelik yapılan gözlemleri, ön deney verilerini ve problemle ilgili toplanan bilgileri kapsar. Bu gerçeklerin ışığı ve yeteneği sayesinde bilim adamı, problemin geçici çözümü olan hipotezi kurar.
  “Bilim adamı tarafından problemin çözümüne yönelik ortaya konulan geçici çözüme hipotez denir.”


  Ortaya atılan hipotezle ilgili bazı yorumlar ve tahminler yapılabilir
  Örneğin “gastrit ve ülserin nedeni H.pylori ise ,gastrit ve ülserli hastaların tümünde H.pylori görülmelidir.”
  “H.pylori gastrit ve ülserli hastalarda tahrişlere neden oluyorsa , H.pylori taşıyan bütün insanların mide iç çeperinde tahriş ve yaralar vardır.”
  Bu tahminler, araştırmalara yön verme ve araştırmaları kolaylaştırma açısından önemlidir.


  C.DENEYLERİN KURULMASI VE KONTROLÜ


  Bundan sonraki çalışmalar, hipotezin yeterlilik ve geçerliliğinin araştırılması amacıyla yapılır. Bilim adamı bu yolda nitel ve nicel gözlemler, kontrollü deneyler yaparak, topladığı verilerle vardığı sonuçların hipotezi destekleyip desteklemediğini araştırır.
  Bu sırada bilim adamı sabırlıdır, şüphecidir ve yorumlarını tarafsız olarak yapar. Gözlemler ve kontrollü deneylerle desteklenmemiş bir hipotezin geçerliliği yoktur.


  Bir kontrol grubu bulundurularak yapılan deneylere kontrollü deney denir.


  Bilim adamı hipotezin problemle ilgili bütün sorulara cevap verebildiğine ve problemi açıklamada yeterli olduğuna karar verdiğinde , çalışmaların sonuçlarını bilim dünyasına açıklar. Bazı hipotezler,geçerli olmakla birlikte problemin bazı sorularına cevap vermede yetersiz kalabilir. Böyle bir durumda hipotezi geçersiz kılan çalışmalar yapılmadığı sürece hipotez geçerliliğini korur.
  D.GÖZLEMLERİN ELDE EDİLMESİ VE ÖLÇÜMLERİN ALINMASI


  Problemin belirlenmesi, hipotezin kurulması ve desteklenmesi sırasında yapılan gözlem ve deneylerin sonuçlarının doğru olarak alınması ve yorumlanması , bilimsel çalışmanın doğruluğu açısından son derece değerlidir. Kullanılan materyalin gözlem ve deney koşullarına uygun olup olmadığından, araçların ve deney maddelerinin standartlara uygunluğundan emin olunmalıdır. Örneğin bozuk bir termometre bize 100 0C yerine 800’igösterirse, böyle bir termometrenin kullanılması deneyin sonucunun yanlış yorumlanmasına neden olur. Gözlem ve deneyler sonucunda elde edilen veriler, o deney için uygun zaman aralıklarında ve doğru olarak kaydedilmelidir.
  E. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ ÇIKARMA


  Hipotezin doğruluğunun araştırılmasına yönelik yapılan gözlem ve deneylerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi, bilimsel çalışmanın sonucunu yorumlamak açısından ayrı bir önem taşır. Bu sonuçlar bazı çalışmalarda kendi başına bir anlam ifade etmeyebilir ve bu verilerin istatistik değerlendirilmelerinin yapılması gerekir.


  F.TEORİ VE KANUN
  Hipotezin yapılan çalışmalar sonucu bilim dünyasınca yeterlilik ve geçerliliğinin kanıtlanması durumunda,böyle bir hipotez başka hipotezlerle de desteklenebilir. “O artık bir teoridir.”


  Sürekli olarak kanıtlarla desteklenebilen hipoteze teori denir.


  Teori uzun bir sürecin ardından hiçbir itiraza ihtimal bırakmayacak şekilde evrenselleşir ve bir bilimsel gerçek haline dönüşürse teori, kanun halini alır. Örn;”Yerçekimi kanunu”. Bilimsel bir problemin çözümünde izlenecek basamakları basit bir şema ile gösterebiliriz:


  Bir bilimsel problemin açık şekilde ortaya konulması


  Problemle ilgili gerçeklerin toplanması


  Kontrollü deney ve gözlemlerle tahminlerin doğruluğunun araştırılması


  Hipoteze dayalı tahminlerde bulunulması


  Gerçeklere dayalı hipotez kurulması
  Yapılan deney ve gözlemler hipotezi desteklemezse hipotez terk edilir. Yeni bir hipotez hazırlanır.
  Yapılan deney ve gözlemler hipotezi doğrularsa hipotez geçerlilik kazanır


  Hipotezin geniş geçerliliği varsa hipotez teori haline gelir


  Teori evrensel gerçek ise kanun haline gelir


  4.BİYOLOJİNİN KONUSU
  “Bio” canlı ya da yaşam, “logos” bilim anlamına geldiği için biyolojinin kelime anlamı canlı bilimi ya da yaşam bilimi olarak tanımlanır. Biyoloji, canlıların yapısını, vücutlarında geçen temel yaşam olaylarını, çeşitliliklerini, büyümelerini, gelişmelerini, davranışlarını,çevreleri ile ilişkilerini ve yeryüzüne dağılışlarını inceleyen çok geniş kapsamlı bir bilimdir.
  İnsanlar her gün biyolojik problemlerle yüz yüze gelmektedir. Sağlıklı sanayileşme, düzensiz kentleşme, yeşil örtünün ve doğal güzelliklerin bozulmasıyla ortaya çıkan çevre kirlenmesi biyolojinin ilgilendiği günlük konular haline gelmiştir. Biyolojinin amacı canlılar dünyasında insanlığa yaralı sonuçlar çıkartmaktır.
  Biyolojideki son gelişmeler, anne ve babadan geçen bazı kalıtsal bozuklukların bile düzeltilebileceği ümidini uyandırmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar genetik mühendisliği adını almakta ve bütün dünyada ilgiyle izlenmektedir. Artık biyologlar canlının genetik yapısında istenen bazı değişmeleri yapabilecek teknolojiye ulaşmışlardır. Bütün bunlar bize biyolojinin insanlık alemi için ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar hızla geliştiğini göstermektedir.
  Canlı ortam ile ilgili her konuyu içine alan biyoloji teknolojiden en yüksek oranda yararlanan bir bilimdir. bilimsel çalışmalar ile teknolojik gelişmeler arasında bütünleyici bir ilişki vardır. Teknolojik gelişmelerden yaralanan bilimsel çalışmalar, daha kısa zamanda sonuçların alınmasında ve yeni araştırmalara geçişte kolaylık sağlar.


  5.BİYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
  Biyoloji bilimi insanın hem kendini hem de diğer canlıları tanıma ve yaşam sınırlarını araştırma merakından doğmuş bir bilimdir. Mağara insanları çevrelerinde bulunan geyik, sığır ve mamut resimlerini mağara duvarlarına çizmişlerdir. Bulunan bu resimler insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli hayvan ve bitkilerin biyolojik özelliklerini bildiklerini gösterir.
  Mağara devrinden sonra günümüzden yaklaşık olarak 2300 yıl önce, Yunanlı bilim adamı Polibus, “İnsanın Doğası Üzerine” adlı bir kitap yazmıştır.
  Aristo(MÖ 383-322) herhangi bir biyoloji uzmanında bulunması gereken iki önemli özelliğe yani iyi gözlem yapabilme ve gözlemlerinden doğru sonuçlar çıkarabilme yeteneklerine sahiptir. Çalışmalarını “Hayvanların Tarihi, Hayvan Nesli Üzerine” ve “Hayvan Vücutlarının Kısımları Üzerine”adlı kitaplarında toplamıştır.
  Aristo, canlıların oluşumlarını ve hayvanların davranışlarını incelerken onları sınıflandırma yoluna da gitmiştir.
  Galen, (MS 131-200) canlıların organlarıyla bu organların görevini inceleyen fizyoloji biliminin doğmasını sağlamıştır.
  İlk mikroskobun yapımını Galile 1610 yılında başarmıştır. Robert Hook 1665 yılında bir mantar kesitinin mikroskopta nasıl görüldüğünü açıklamış ve gördüğü yapılara “Cellula” (hücre) adını vermiştir.
  Leuvenhook, 1675 yılında mikroskop kullanarak tek hücrelileri göstermeyi başarmıştır.
  Pasteur , her ne kadar kimyacı ve mikrobiyolog olarak ünlendiyse de kariyer yaşamında fizik ve matematikle ilgili görevler de almıştır. Pasteur’ün çok sayıda buluşu vardır. Bunların içinde en önemlileri olarak; mikroskobik canlıların fermantasyona neden olduğunun tespiti, tavuk kolerasına neden oan mikrobun bulunması, kuduz aşısının bulunması sayılabilir.
  Avustralyalı bir rahip olan Mendel(1822-1884), manastırın küçük bahçesinde bezelyelerle yaptığı deneyler sonucunda , kalıtsal özelliklerin dölden döle geçişiyle ilgili önemli sonuçlar elde etmiştir. Genetik bilimi 19. y.y.’ın ortasında biyolojide bir alt bilim dalı olan moleküler biyolojinin gelişimine olanak sağlamıştır.
  Beijrinck 1889’da tütün bitkilerinin yapraklarında görülen tütün mozaik hastalığını incelemiştir.
  Amerikalı biyolog olan James Watson ile İngiliz biyofizikçi Francis Crick 1953’te günümüzde kabul edilen DNA’nın yapısına ait bir model ortaya koymuşlardır.
  Tüm bu ve daha bir çok çalışmaları içeren biyoloji, son dönemlerde diğer bilimlere oranla inanılmaz bir gelişme göstererek insanları şaşırtacak düzeye ulaşmıştır.
  6.BİYOLOJİNİN ALT BİLİM DALLARI
  Yeryüzünde yaşayan binlerce canlı türü vardır. Canlıların özellikleri de birbirinden oldukça farklıdır. Araştırmacıların canlıları bütün ayrıntılarıyla incelemesi mümkün değildir. Biyoloji incelediği canlı çeşidine göre zooloji ve botanik olmak üzere iki bölüme ayrılır.
  1.Botanik: Bitkiler alemini inceleyen bilim dalıdır.
  2.Zooloji:Hayvanlar alemini inceler.
  Biyolojinin bu bölümlerinden her biri canlının değişik özelliklerini incelemeleri bakımından kendi içinde alt bölümlere ayrılır. Bu bölümlerin başlıcaları şunlardır:
  · Morfoloji: Canlıların dış görünüşünü, şeklini inceler.
  · Anatomi: Canlıyı oluşturan organları, bu organların birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
  · Fizyoloji: Organizmadaki organ ve dokuların görevlerini, işleyişlerini inceler.
  · Embriyoloji: Organizmanın gelişme devrelerini inceler. Özellikle zigottan itibaren meydana gelen gelişme ve farklılaşmaları inceler.
  · Sitoloji: Hücrenin yapısını ve çalışmasını inceler.
  · Histoloji: çok hücreli canlılardaki dokuların yapısını ve bu dokuların vücudun nerelerinde bulunduğunu, hangi organların yapısına katıldığını inceler.
  · Genetik: Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle nasıl geçtiğini inceler. Ayrıca “gen” in yapısı görevini ve genlerde meydana gelen değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.
  · Moleküler biyoloji:Canlıların yapısını, moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.
  · Ekoloji: Canlıların birbiriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji, çevre biyolojisi ile eş anlamda kullanabilmektedir.
  · Taksonomi (sistematik): Canlıları benzerliklerine göre sınıflandıran bilim dalıdır. Doğadaki çeşitliliği ve çevredeki canlıları görmemizi sağlar.
  · Mikrobiyoloji: gözümüzle göremediğimiz mikroorganizmaların beslenme, üreme gibi yaşam şekillerini inceleyen bilim dalıdır.
  · Uzay biyolojisi: uzay şartlarında canlıların karşılaştıkları yeni durumları, bunların canlı üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerini inceler.
  · Parazitoloji: Asalak olarak yaşayan canlıların doku ve özelliklerini inceler.
  · Biyokimya: Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri ve yaşamın temeli olan biyokimyasal tepkimeleri inceler.


  7. BİYOLOJİK UYGULAMA ALANLARI
  Birçok meslek grubu ve bilim dalı doğrudan yada dolaylı olarak biyolojinin uygulama alanı içinde yer alır. Biyolojinin uygulama alanlarını şu şekilde özetleyebiliriz:
  MOLEKÜLER BİYOLOJİ


  TARIM


  BİYOLOJİ
  SU ÜRÜNLERİ
  BİYOMEKANİK
  FİZYOLOJİ
  DİŞ HEKİMLİĞİ
  TIP
  BİYOTEKNOLOJİ
  VETERİNERLİK
  MİKROBİYOLOJİ
  ECZACILIK
  EKOLOJİ


  GENETİK MÜHENDİSLİĞİ


  Şema. Biyolojinin uygulama alanları
  8. BİYOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ
  Biyoloji canlıların yapılarını, işleyişlerini, birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir. Bütün canlıların da cansız dünyayı oluşturan maddelerden yapıldığı bilinmektedir. Bu bakımdan biyolojinin cansız dünyayı inceleyen bir çok bilimle ilgilenmesi doğaldır. Biyoloji, biyokimya, biyofizik ve biyomatematik aracılığıyla temel fen bilimlerinden olan kimya, fizik ve matematikle ilişkilidir. Paleontoloji (eski canlılar bilimi) aracılığıyla jeoloji ve astronomi ile dolaylı olarak; psikoloji, sosyoloji ve antropoloji ile doğrudan doğruya ilişkilidir.

+ Cevap Ver
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Biyoloji Nedir?Biyoloji Alt Bölümleri,Biyolojide Sınıflandırma,Biyolojide Hakkında


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.06.11, 03:03
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.03.10, 22:07
 3. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 04.02.10, 11:56
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.12.09, 23:51
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.12.09, 14:46

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.