Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Endokrin Sistemi Nedir? Endokrin Sistemi Hakkında Bilgi

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Endokrin Sistemi Nedir? Endokrin Sistemi Hakkında Bilgi

  Sponsorlu Bağlantı

  Endokrin Sistemi Nedir? Endokrin Sistemi Nelerdir? Endokrin Sistemi Hakkında Bilgiler..

  ENDOKRİN SİSTEMİ
  ENDOKRİN SİSTEMİ
  Çok hücrelilerde vücudun uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan sistemlere düzenleyici sistemler denir. Düzenleyici sistemler endokrin sistem ve sinir sisteminden oluşur.

  A. SALGI BEZLERİ
  Hayvanların ve insanların vücudunda kandan aldıkları ham maddelerle özel kimyasal salgılar üreten organlara salgı bezi denir. Salgı bezleri salgılarına ve salgılarını verdikleri yere göre üç çeşittir.

  1. Açık Bez (Dış Salgı Bezi = Ekzokrin bez)
  Salgısını görev yerine bir salgı kanalıyla ulaştıran bezlerdir. Gözyaşı, tükrük, süt ve ter bezleri bu gruba girer.

  2. Kapalı Bez (İç Salgı Bezi = Endokrin bez)
  Salgısını doğrudan kana veren bezlerdir. Hipotalamus, hipofiz, böbreküstü, paratroit ve tiroit bezleri gibi bezler bu gruba girer.

  3. Karma Bez
  Hem açık hem de kapalı bez olarak görev yapan bezlerdir. Pankreas, mide, ince bağırsak ve eşeysel bezler bu gruba girer.
  İç salgı bezleri tarafından kana salgılanan, kan yolu ile hücrelere dağılarak belirli hedef organlara giden ve düzenleyici görevleri olan kimyasal maddelere hormon denir.

  Hormonların Özellikleri :
  • Az miktarlarda üretilir ve etkisini gösterirler.
  • Hayvanlarda ve insanda kanla, bitkilerde ise soymuk borularıyla taşınırlar.
  • Kanalsız bezlerden salgılanırlar.
  • Sinir doku tarafından da salgılanırlar. Sinir uçlarından hormon salgılanmasına nörosekresyon denir.
  • Etkilerini yavaş yavaş ve uzun sürede gerçekleştirirler.
  • Hormona has reseptörünü (zardaki alıcısını) kaybeden hücreler hormon tarafından etkilenmez.
  • Az veya çok salgılandıkları zaman çeşitli metabolik bozukluklar meydana getirirler.
  • Genellikle protein veya steroid yapıda olan büyük moleküllerdir.

  Görevleri :
  • Vücudun büyümesini kontrol ederler.
  • Üremeyi düzenlerler ve ikincil eşey özelliklerinin gelişmesine yardımcı olurlar.
  • Vücudun iç dengesinin kurulmasında (homeostasi) görev alırlar.
  • Sinir sistemiyle birlikte koordinasyon ve bütünleştirme görevini yaparlar.

  B. İNSANDA ENDOKRİN SİSTEMİ
  İnsan vücudundaki düzenleme ve denetim olaylarını sağlayan en önemli merkez beynin tabanında bulunan hipotalamustur. Hipatalamus bütün iç organlarla ve beynin diğer bölgeleriyle sinirsel bağlar kurmuş durumdadır.
  İnsanın endokrin sistemini meydana getiren başlıca iç salgı bezleri hipofiz, tiroit, paratiroid, böbrek üstü, pankreas, epifiz, timus ve eşeysel bezlerdir.

  1. Hipofiz Bezi
  Ön lop epitel hücrelerden, arka lop ise sinir hücrelerinden meydana gelmiştir. Hipofiz küçük bir bez olmasına rağmen diğer endokrin bezlerin hakimi olarak bilinir.

  Hipofiz Ön Lobunun Hormonları
  a. STH (Somatotropin = Büyüme Hormonu)
  • Uzun kemiklerin boyca uzamasını sağlar, kasların büyümesini kontrol eder.
  • Protein, sentezini artırır, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını etkiler.
  • Büyüme çağında fazla salınması devliğe (gigantizm), az salınması cüceliğe (nanizm) neden olur.
  • 25 yaşından sonra çok salgılanacak olursa el, ayak, burun ve yüzde uzama görülür.

  b. Gonadotropinler (Üreme Hormonları) :
  • FSH (Folikül Uyarıcı Hormon) : Dişilerde ovaryumdaki folikülleri uyararak yumurta olgunlaşmasını etkiler. Erkeklerde spermlerin üretilmesini (spermatogenez) ve testosteron salgılanmasını kontrol eder.
  • LH (Lüteinleştirici Hormon) : Dişilerde ovulasyonu (yumurtanın ovaryumdan yumurta kanalına atılması) ve sarı cisim denilen hormon salgılayan yapının oluşmasını sağlar. Erkeklerde Leydig hücrelerinin testosteron hormonu salgılamasını uyarır.
  • LTH (Luteotropik hormon = Prolaktin) : Gebelik sırasında ve doğumdan sonra süt bezlerinin gelişmesini, sütün memeden akmasını ve annelik duygusunun oluşmasını sağlar. LTH ayrıca yumurtalıktaki sarı cismin sağlam kalmasını da sağlar.

  c. TSH (Tiroit Uyarıcı Hormon = Tirotropin) : Tiroid bezini uyararak Tiroksin hormonunun salınmasını sağlar.
  d. ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) : Böbrek üstü bezlerini uyararak Aldosteron ve Kortizol hormonlarının salgısını kontrol eder.
  e. MSH (Melanosit Uyarıcı Hormon) : Melanin pigmentinin oluşumunu kontrol eder. Bu pigment derinin bronzlaşmasında etkilidir

  Hipofiz Arka Lobunun Hormonları
  a. Vazopressin (Antidiüretik Hormon = ADH) : Kan damarları duvarlarındaki düz kasları etkileyerek bu kasların kasılmasını ve dolayısıyla kan basıncının yükselmesini sağlar. Böbrek hücrelerini etkileyerek idrar tüplerinden suyun geri emilmesini sağlar. Yetersiz salınması halinde bol idrar atılır. Kişi sürekli su içmek ister. Bu belirtiler şeker hastalığında da olduğu için bu duruma “şekersiz şeker hastalığı” denilmiştir.
  b. Oksitosin : Düz kasların kasılmasını uyararak özellikle doğumda rahim kasılmalarını artırır, doğumu kolaylaştırır. Ayrıca sütün dışarı verilmesine yardımcı olur.

  2. Tiroid Bezi
  Tiroid bezi insanda gırtlak bölgesinde bulunan iki loptan meydana gelmiş bir bezdir. Tiroid bezinden tiroksin hormonunun salgılanmasını TSH kontrol eder. Tiroit bezinin iki hormonu vardır.
  a. Tiroksin : İyot içeren amino asit türevi bir hormondur. Çok hücreli canlılarda hücrelerdeki oksidasyon (O2'li solunum) hızını düzenler. Kandaki tiroksin miktarı artarsa hücrelerin O2 kullanımı artar. (Bazal metabolizma yükselir.)
  b. Kalsitonin (Tirokalsitonin) : Kandaki Ca++ miktarını düşürücü etkiye sahiptir. D vitamini ile beraber çalışarak kandan kemiklere kalsiyum geçişini sağlar. Bu hormon paratiroit bezinin hormonlarıyla birlikte (zıt) çalışır.

  Tiroid Bezinin Aksaklıkları :
  Kanda tiroksin az ise;
  • Bazal metabolizma düşer.
  • Aşırı şişmanlık görülür.
  • Vücut ısısı düşer.
  • Hücreler arası maddede Na ve H2O nun artmasına kandaki kolesterolün yükselmesine neden olur.
  • Uyuşukluk hali görülür.
  • Büyüme çağındaki azlık ise; cüceliğe ve ahmaklığa (beynin gelişmemesine) neden olur.

  Kanda tiroksin fazla ise;
  • Bazal metabolizma artar.
  • O2 li solunum hızlandığından kilo kaybı olur.
  • Vücut ısısı artar.
  • Sıkıntı ve depresyon hali, göz bebeklerinde büyüme ve kalp çarpıntısı görülür.

  3. Paratiroid Bezi
  Bu bezler tiroid bezinin arka yüzeylerine gömülmüş olarak bulunan dört küçük bezdir. Parathormon salgılarlar.
  Bu hormon kemiklerden ve bağırsak epitelinden kana Ca++ geçişini hızlandırır. Vücutta Ca++ ve P metabolizmasını düzenler. Eksikliğinde, kanda Ca++ azalacağı için kaslarda ağrılı kasılmalar ve titreme (tetani hastalığı) görülür.

  Parathormonun Görevleri
  • Kanda Ca++ ve fosfat dengesini düzenleyerek kalsiyumun belli bir düzeyde kalmasını sağlar.
  • İnce bağırsaklarda sindirimi tamamlanan besinlerdeki kalsiyum iyonlarının kana absorbsiyonunu (emilim) sağlar.
  • Böbrek tüplerinden kalsiyum iyonlarının kana geri emilmesini sağlar.
  • Gerektiğinde kemiklerden kana kalsiyum geçişini sağlar.

  4. Böbrek Üstü Bezleri
  Böbreklerin üst kısmında bulunan iki küçük bezdir. Zengin kan damarları taşıyan bu bezler yapı ve fonksiyon bakımından iki kısma ayrılırlar.
  a. Kabuk kısmı (= Adrenal Korteks) : Bu kısımdan salınan hormonların en önemlileri kortizol ve aldosterondur. Bu salgıyı hipofizden gelen ACTH uyarır.
  Kortizol; Protein ve şeker metabolizmasını düzenler. Yağ metabolizmasında az da olsa etkilidir. Kas hücrelerinde amino asitleri, yağ dokularından yağ asitlerini serbest hale getirir. Böylelikle açlık ve diğer stresli durumlarda gereken enerji glikoz yerine öncelikle yağ asitlerinden elde edilir. Bu sayede kandaki glikoz seviyesi korunmuş olur. Ayrıca protein ve yağlardan glikoz sentezlenmesini de uyarır.
  Aldosteron; böbreklerden Na+ ve Cl– iyonlarının geri emilmesini hızlandırarak K+ iyonlarının ise atılmasını sağlayarak tuz ve su dengesini düzenler. Yetersizliğinde, kanda fazla K+ birikir ve deri tunç rengini alır (Addison hastalığı).
  b. Öz Bölgesi (Adrenal medulla) : Buradan salgılanan epinefrin (adrenalin), sempatik sinirleri çalıştırarak;
  • Kalp atışlarını hızlandırır,
  • Kan basıncını yükseltir.
  • Saç ve vücut kıllarını dikleştirir.
  • Göz bebeklerini büyütür.
  • Karaciğer ve kaslarda glikojenin glikoza dönüşümünü (yıkımını) uyarır.

  Bunların sonucunda;
  • Beyne daha fazla kan gider.
  • Kanın pıhtılaşma süresi kısalır.
  • Vücutta yorgunluğa karşı dayanıklılık artar.
  • Hipofizin ACTH salgılaması uyarılır.
  • Kan şekeri artar.

  Soğuk, ağrı ve bazı ilaçlar epinefrin salgısını fazlalaştırır.

  Nörepinefrin (Nöradrenalin) ise; kan damarlarını daraltarak kan basıncını yükseltir.

  5. Pankreas
  Açık bez olarak birçok enzim, kapalı bez olarak iki çeşit hormon salgılar.
  a. Dış Salgı (Enzimler) : Pankreasın dış salgısını oluşturan pankreas özsuyu oniki parmak bağırsağına bütün besinlerin sindirimini sağlayan enzimleri taşır.
  b. İç Salgı (Hormonlar) : Pankreasın iç salgısını oluşturan hormonlar kana salınır. Langerhans adacıklarında iki tip hücre bulunur. Alfa (a) hücreleri glukagon hormonu, beta (b) hücreleri de insülin hormonu salgılarlar.
  İnsülin; Kanda şeker (glikoz) seviyesi yükselirse, pankreastan salgılanan insülin kan yoluyla karaciğere geçer. Karaciğerde glikozun, glikojen ve yağlara dönüşümünü hızlandırır. Böylece kandaki glikoz miktarı normal seviyesine düşer ve glikozun fazlası karaciğer veya kaslarda depolanmış olur. İnsülinin karbonhidrat metabolizmasına ait etkisi üç madde halinde özetlenebilir:
  I. Glikoz metabolizmasının hızını artırır.
  II. Kan şekerinin miktarını azaltır.
  III. Dokularda glikojen depolanmasını sağlar.

  Şekil : Kan Şekerinin Hormonlarla Ayarlanması
  İnsülin hormonunun az salgılanması halinde kanda glikoz normal değerinden yükselir ve şeker hastalığı ortaya çıkar.
  Glukagon : Karaciğerden kana glikoz geçişini hızlandırarak kan şekerini yükseltir.
  Kanda glikoz seviyesi düşerse, böbrek üstü bezlerinden salınan adrenalin karaciğerdeki glikojenin glikoza dönüşümünü sağlar. Pankreas ise glukagon salgısını artırır, glukagon da glikozun, karaciğer ve kaslardan kana geçmesini sağlar. Böylelikle kan şekeri belirli seviyede tutulmuş olur.


  Şekil : Kan Şekerinin Ayarlanması
  6. Timus Bezi
  Göğüs boşluğunda kalbin üst kısmında bulunur. Çocukluk evresinde büyüktür, fakat gençlik çağının başlamasından sonra küçülür.
  Çocukluk çağında çalışan bu bez ergenlik döneminden itibaren körelir. Bu nedenle büyümede ve eşeysel olgunluğa erişmede etkili olduğu düşünülmektedir. 2. #2
  Mavi Admin

  Yeni Cevap: Endokrin Sistemi Nedir?Endokrin Sistemi Nelerdir?Endokrin Sistemi Hakkında Bil

  Endokrin Sistemi Endokrin Sistemi Ve Özellikleri Endokrin Sistemi Hakkında Bilgi


  Endokrin sistem, endokrin bezlerden oluşur. Bu bezler hormon salgılayarak kana verirler.
  Hormonlar;
  - Organ ve sistemlerin düzenli çalışmasını sağlar.
  - Kararlı bir iç çevre (homeostasi) oluşturur.
  - Üreme, büyüme ve gelişme olaylarını kontrol eder.
  - Çoğunlukla protein veya steroid yapıdadır.
  - Kan ile taşınır.
  Etkisi geç başlar. Çünkü, yapımı ve taşınması süre alır.
  - Hücrelerde hormonları tanıyacak özel reseptörler (almaç) bulunur.
  - Hormonların etki ettiği hedef organları vardır. Bazı hormonlar bütün organları (Tiroksin), bazıları birden fazla organı (Eşey hormonları) ve bazıları da yalnız bir organı (Gastrin) etkiler.
  - Az miktarda bile etkilidir.
  - Etkisi uzun sürelidir. Çünkü, hormonlar karaciğerde uzun bir sürede parçalanır.
  - Fazlası kendi yapımını durdurur.
  - Az veya çok salgılanmaları halinde anormallikler oluşur.
  İnsanlarda hormon salgılanması;
  - Dış faktörlerin değişmesi,
  - Kandaki madde miktarlarının değişmesi,
  - Sinir sisteminin uyarması,
  - Bir başka bezin uyarması ile olur.
  Bitkisel Hormonlar
  Bitkilerde üretilen hormonlar ya difüzyon veya soymuk boruları ile taşınırlar. Bitkilerde düzenleme sadece hormonlarla sağlanır. Hormon salgılayan endokrin bezleri yoktur. Hormonlar belirli bölgelerdeki hücreler tarafından salgılanır.
  Bitkilerde hormonlar üreme ve büyüme olaylarını kontrol eder. Beş çeşittir.
  Oksin
  - Diğer hormonlarla birlikte bitkinin gelişmesini sağlar.
  - Bitkinin boyca büyümesini sağlar.
  - Hücre bölünmesi, hücre büyümesi, hücre ve doku farklılaşmasını sağlar.
  - Bitkinin güneşe yönelmesini sağlar.
  -Çok salgılanırsa büyüme durur, az salgılandığında yapraklar dökülür.
  - Meyve vermede etkilidir. Döllenmiş çiçeğin dökülmesini engeller.
  -Yapay olarak üretilen oksinler, yabani otların imhasında kullanılır.
  Giberellin
  - Gövde büyümesini sağlar.
  - Meyve büyümesini sağlar.
  - Tohum çimlenmesini uyarır.
  - Tomurcuk gelişmesini sağlar.
  - Yaprakların geç dökülmesinde etkilidir.
  - Hücre bölünmesini uyarır.
  Absisik Asit
  - Bitki için elverişli olmayan ortamlarda tohumun çimlenmesini engeller.
  - Bitkilerin uyku halinin devam etmesini sağlar, (dormansi)
  - Tomurcuk gelişimini durdurur.
  Etilen
  - Yaprak dökümünü sağlar.
  - Meyve olgunlaşmasını sağlar.

  İnsanlarda Bezler ve Hormonlar
  insanlarda üç tip bez bulunur:
  a)Endokrin Bezler
  •- Sadece hormon salgılar.
  - Salgılarını kana verir.
  - Hipofiz, tiroid, paratiroid, böbreküstü bezi v.s.
  b)Ekzokrin Bezler
  - Hormon olmayan salgıları salgılar.
  - Sağılarını kanala verir.
  - Süt bezi, tükrük bezi, v.s.
  c)Karma Bezler
  - Hormon üreterek kana verir.
  - Enzim üreterek kanala verir.

  Hipofiz Bezi
  - Vücutta birçok olayı düzenleyen, çok sayıda hormon salgılar.
  -Bu hormonlar, diğer endokrin bezlerin salgılarını da denetler.
  - Hipofizin salgı yapabilmesi için, önce hipotalamustan gelen salgılatıcı faktörlerin (RF) hipofizi uyarması gerekir.
  - Hipofiz kafatası içindedir.
  - Ön lob, ara lob ve arka lob olmak üzere üç kısımdan oluşur.
  - Ergenlikte sadece ön ve arka lob bulunur ve bu bölgelerde farklı hormonlar salgılanır.
  Arka loptan salgılanan hormonlar:
  -ADH (Vasopressin) (Anti Diüretik Hormon)
  -Oksitosin
  Ön lobtan salgılanan hormonlar:
  -STH (Somato Tropin Hormon)
  -TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon)
  -ACHT (Adreno Kortiko Tropik Hormon)
  - MSH (Melanosit Uyarıcı Hormon) (Aralop)
  -GTH (Gonado Tropin Hormon)
  Arka Loptan Salgılanan Hormonlar
  - iki çeşit hormon salgılar.
  - Oksitosin ve vasopressin gerçekte hipofizin değil, hipotala-musun hormonlarıdır. Hipotalamustan salgılanır, hipofizin arka lobunda depolanır. Gerektiğinde arka İobta bulunan depolardan kana verir.
  1. Oksitosin
  - Oksitosin sadece dişilerde salgılanır ve döl yatağı kasına etki ederek, doğuma yardımcı olur.
  - Süt bezlerinden süt salgılanmasını sağlar.
  2. ADH (Anti Diüretik Hormon = Vasopressin)
  - Böbrek tübüllerini etkileyerek, suyun böbreklerden geri emilmesini sağlar. Az salgılanırsa böbreklerden fazla miktarda su kaybı olur. Susuzluk duygusu artar. Bu duruma şekersiz şeker hastalığı denir.
  - Düz kasların kasılmasını düzenler. Böylece atardamarları kastırarak kan basıncını artırır.
  On Loptan Salgılanan Hormonlar
  - Beş çeşit hormon salgılar. Bunların çoğu diğer bezlerin çalışmasını kontrol eder.
  1. STH (Somato Tropiri Hormon)
  - Büyüme hormonudur. Uzun kemiklerin ve genel olarak vücudun büyümesini sağlar.
  - Büyüme evresinde çok salgılanırsa devlik (gigantizm) oluşur.
  - Az salgılanırsa cücelik (nanizm) oluşur.
  - Büyüme çağından sonra fazla salgılanırsa el, ayak ve kafatası kemikleri orantısız büyür. Bu anormalliğe akromegali denir.
  - Hücrelerde protein sentezini hızlandırır. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenler.
  2. TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon)
  - Tiroid bezini uyarır, salgı yapmasını sağlar. Çalışma sırası aşağıdaki gibidir.
  Hipotalamus

  3. ACTH (Adreno Kortiko Tropik Hormon)
  - Böbrek üstü bezini uyarır, buradan hormon salgılanmasını sağlar. Çalışma sırası aşağıdaki gibidir.
  "Hipotalamus İRF

  4. MSH (Melanosit Uyarıcı Hormon)
  - Araloptan salgılanır.
  - Derideki melanosit hücrelerinin melanin pigmenti oluşturmasını uyarır.
  - Melanin deriye renk verir, gözde karanlık oda oluşumunu sağlar.
  - Eksikliğinde albino (renksiz) bireyler oluşur.
  5. GTH (Gonado Tropik Hormon)
  Üreme faaliyetlerini düzenler, üç çeşittir.
  a) FSH (Folikül Uyarıcı Hormon)
  - Erkeklerde sperm ve testosteron salgılanmasını uyarır.
  - Dişilerde yumurta olgunlaşması ve östrojen salgılanmasını uyarır.
  b) IH (Lüteinlestirici Hormon)
  - Erkeklerde sperm olgunlaşmasını sağlar.
  - Dişilerde yumurta atımını sağlar (Ovulasyon).
  c) LTH (Luteo Tropik Hormon):
  - Erkeklerde salgılanmaz.
  - Dişilerde östrojen ve progesteron yapımı, sütün üretilmesi, hamileliğin devam etmesi ve annelik duygusunu geliştirir.
  Tiroid Bezi
  Gırtlağın altında soluk borusuna sarılmış kelebek şeklindedir. Hipofiz bezinin TSH’ı ile uyarılır ve iki çeşit hormon salgılar.
  a) Tiroksin
  Bütün hücreleri etkileyerek, metabolizmayı düzenler. Gelişme çağında az salgılanırsa kretenizm denilen cücelik ve zeka geriliğine neden olan hastalık oluşur. Ergin dönemde az salgılanırsa miksodema hastalığı oluşur. Metabolizma yavaşlar, uyuşukluk görülür, vücut ısısı düşer, kıllar dökülür.
  Ergin insanda tiroid bezi fazla salgı yaparsa metabolizma hızı yükselir ve iç guatr oluşur. Bu kişilerde kalp hızlı çalışır, vücut ısısı ve solunum hızı artar, gözler dışarı doğru fırlar.
  Tiroksinin yapısında iyot vardır. Yeterli iyot alınamazsa tiroksin azalır, TSH miktarı artar. Bunun sonucu tiroid bezi büyür ve boğazda şişkinlik oluşur. Bu duruma basit guatr denir. İyotlu besinler kullanılarak bu hastalık giderilebilir.
  b) Kalsitonin
  Kandaki kalsiyum ve fosfatın kemiklere geçmesini düzenler (D vitamini ile). Az salgılanırsa kemikler zayıflar.
  Paratiroid Bezi
  Tiroid bezi üzerinde 4 küçük bezden oluşur. Parathormon salgılar. Kalsitonine zıt etki gösterir. Kalsiyumun kemikten kana geçmesini, böbrekten geri emilimini ve bağırsak villuslarından kana geçişini artırır. Böylece kandaki kalsiyum artar. Az salgılanırsa kalsiyum kanda ve kaslarda azalır. Kaslarda tetani denen ağrılı kasılmalar olur.
  Böbrek Üstü Bezi
  Böbreklerin üst kısmına yapışmış iki bezdir. Böbreklerle doğrudan ilişkisi yoktur. Kabuk (korteks) ve öz (medulla) olarak iki kısımda incelenir. ACTH ile uyarılır. Kabuk ve öz bölgesinden ayrı hormonlar üretir.
  Kabuk Bölaesi Hormonları
  a) Kortizol
  Kan şekerini artırır. Bunu da yağ ve proteinlerden glikoz oluşturarak sağlar. Ayrıca tedavi amaçlı olarak, iltihaplanmalarda, alerji ve romatizma tedavisinde kullanılır.
  b) Aldosteron
  Hücre dışı sıvıların iyon derişimini düzenlemeye yardım eder. Böbrekte Na ve Cl iyonlarının geri emilmesini sağlar. Aldosteron az salgılanırsa Na ve Cl nin böbrekten geri emilimi azalır ve böylece kan basıncı düşer, doku sıvısı azalır, Na ve K iyon derişimi bozulur ve kasların yorulmasına neden olur. Deride pigmentleşme artar, tunç rengini (addison) alır. Fazla salgılanırsa kan basıncı yükselir, doku sıvısı artar.
  Öz Bölgesi Hormonları
  a) Adrenalin (Epinefrin)
  Heyecan, korku, üzüntü hallerinde ve bazı ilaçların kullanılması sonucu adrenalin salgısı artar. Kalp atışını hızlandırır, kan basıncını yükseltir. Karaciğer ve kaslardaki glikojenden glikoz oluşturur. Derideki kılcalların daralmasına neden olur.
  b) Nöradrenalin
  Kılcal damar kasılmasında etkilidir ve kan basıncını artırır.
  Eşey Bezleri
  Kadınlarda yumurtalık ve erkeklerde testisler üreme hücrelerini yapar ve hormon salgılar. Eşey bezleri ergenlik döneminden sonra, hipofiz bezinin etkisiyle çalışmaya başlar.
  Dişilerde ergenlik döneminde östrojen dişilerde eşeysel olgunlaşmayı düzenler. Progesteron ise hamileliği düzenler.
  Erkeklerde testosteron sakal, bıyık çıkması, sesin kalınlaşması, kemik ve kasların gelişiminde etkilidir. Spermlerin olgunlaşmasını sağlar.
  Karma bir bezdir. Hormonlar langerhans adacıklarından salgılanır. Langerhans adacıklarının beta hücreleri insülin, alfa hücreleri ise glukagon hormonu salgılar. Bu hormonlar kan şekerini ayarlamada etkilidir.
  a) İnsûlin
  Kandaki glikoz miktarını düşürür. Bunu glikozu damar dışına çıkararak, glikojen şeklinde depolatarak ve hücrelerde parçalanmasını hızlandırarak yapar.
  b) Glukagon
  Kan şekerini artırır. Bunu adrenalinin glikojenden oluşturduğu glikozu damar içine alarak yapar.
  Yağ + ProteinKortizol
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Endokrin Sistemi Nedir? Endokrin Sistemi Hakkında Bilgi


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Canlılarda İskelet, Kas ve Endokrin Sistemi
  By MaqiwoL in forum Biyoloji
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.01.13, 16:31
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.01.10, 10:45
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.04.09, 16:47
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.04.09, 22:25
 5. Canlılarda İskelet, Kas ve Endokrin Sistemi Biyoloji
  By Sword_of_HeLL in forum Biyoloji
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 25.04.09, 18:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.