Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Çanakkale Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk İçin Söylene Sözler

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Çanakkale Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk İçin Söylene Sözler

  Sponsorlu Bağlantı

  Çanakkale Savaşı ve Mustafa Kemal İçin Yabancı Devlet Adamları Komutanlar Neler Söyledi Neler Yazdı ?

  ASİL TÜRK ORDUSU Hamilton
  (İngiliz Generali)
  Mustafa Kemal’in IX. İngiliz Kolordusunu bozguna uğratması ve Conkbayırı’ndaki karşı taarruzundan sonra, Çanakkale’deki İngiliz başkomutanının Harbiye Bakanı Lord itchener’e çektiği telin son bölümü şöyledir:
  “Çanakkale savaş alanındaki durumu bütün gerçekliğiyle belirtmeyi gerekli görüyorum: Biz, şimdi kahramanca çarpışan ve çok ustalıkla, cesurca yönetilen asil Türk Ordusu’nun karşısında bulunuyoruz.”(Ağustos 1915)

  YÜKSEK ANLAYIŞLI ÖNDER
  Lenin
  (Rus ihtilali Lideri)
  Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve sultanı da yaranı ile birlikte alt edeceğine inanıyorum.(1921)

  “TÜRKLER SÖZLERİNİN ERİDİR”
  Sir Charles Townshend
  (İngiliz Generali)
  Türkler sözlerinin eri olduklarını geçtiğimiz yıllarda göstermişlerdir. Onların çok zor koşullar altında yeniden toparlanarak örgütlenmeyi başarmaları bağımsızlık hak ettiklerinin açık bir kanıtıdır.Kendi yaptığımız kıyımları saklayıp Türk’ü kıyıcılıkla suçlayarak Avrupa ve Asya’dan kovma olanağı kalmamıştır. İngiltere Hükümeti, Türk’ün onurunu ve bağımsızlığını elinden almak istemiş, ancak Türk askerinin yiğitçe direnişi karşısında başarıya ulaşamamıştır.
  (Asia, Aralık 1922)

  MUSTAFA KEMAL
  YUNANLILARI SİLİP SÜPÜRMÜŞTÜ
  E. Hemingway, Amerikalı
  Marmara kıyısındaki sıcak, toz toprak içinde , eciş bücüş yollu ikinci sınıf kıyı kasabası Mudanya’da, Batı ile Doğu karşı karşıya geldiler. İsmet paşa’yla görüşecek Müttefik generallerini taşıyan İngiliz sancak gemisi”İron Duke”ın kül rengi öldürücü kulelerine rağmen, Batılılar Buraya barış dilenmeye geliyordu;yoksa barış istemeye yada şartlarını dikte ettirmeye değil...Bu görüşmeler Avrupa’nın Asya üzerindeki egemenliğinin sorununu gösteriyor.Çünkü Mustafa Kemal, herkesin bildiği gibi Yunanlıları silip süpürmüştü.

  YENİ RUHUN COŞKUNLUĞU
  Arnold j. Toynbee, İngiliz
  Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını 1920-1922 savaşındaki pek çok nispetsizliklere karşı zafere eriştiren kahramanca ruhun, bugün başka yönlere çevrilmiş olarak güçlülüğünü koruduğunu Ankara’da hissettim.Yeni ruh varlığını Ankara’da coşkunca sürdürüyor.(Ekim 1929)

  ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
  R.Eşref ÜNAYDIN
  O ana kadar eşi görülmedik en korkun ölüm vasıtaları ile yeryüzünün beş kıtasından devşirilme hücum alayları ile saldırıp karşıdan bir göz alımlık bir yarımadayı aylarca süren, gece gündüz göğü ateş, suyu ateş, ufku ateş bir cehenneme çevirdikleri o imtihan meydanında dev çelikler aşındırarak, haşmetli inatlar kırarak Çanakkale’ye “bir gün Türkler bu geçidi tuttular, dünyayı buradan öte aşmağa bırakmadılar.” gibi ölmez bir mana kazandırmak ne yüce himmettir.

  YAŞAYAN TÜRKİYE
  Claude Farrére, Fransız
  Sevres’den sonra Türkiye’nin öldüğünü sanmıştım.Ama Türkiye yaşıyor;hem, Mustafa Kemal başına geçeli beri öylesine canlı yaşıyor ki;bir Lloyd George’un bütün çabaları, bütün imkanları, sağ duyuya meydan okuyan bu şiddetli yaşama isteğinin karşısında erimekten başka bir şey yapamıyor...(1930)

  “TÜRKLERDE HAYINLIK YOKTUR"
  Albert Sarraut
  (Fransız Büyükelçisi)
  Bugünkü Türkler egemenliklerini çok pahalı bir karşılıkla elde etmişler ve buna el sürülemeyeceğini herkes bilmektedir.Türk yurtseverliğinin gerçekleştirmeye çalıştığı ulusal yenileşme çabasındaki yücelik ve soyluluğu kavrayıp buna saygı göstermesini bilecek herkes bir dostluğun, kendisine doğru açılmış dolambaçsız ve güvenilir yolunu kolaylıkla bulacaktır, bu dostlukta, ona gerçekten bel bağlamışlar için hiçbir hayınlık, hiçbir umut kırıklığı yer almaz.(1933)

  “O’NA NASIL HAYRAN OLMAYALIM?”
  Edouard Herriot
  (Fransa eski Başbakanı)
  -Paşa, size nasıl hayran olmayayım, Ben Fransa’da laik bir hükümet kurmuştum.Bu hükümeti Papa’nın Paris’teki temsilcinin yardımı ile papazlar devirdi. Siz ise bir Halifeyi kovdunuz ve gerçek anlamıyla laik bir devlet kurdunuz. Siz, bu taassup içinde laikliği bu topluma nasıl kabul ettirdiniz? Dehanızın büyük eseri laik bir Türkiye yaratmak olmuştur.
  (1933)

  "TÜRKİYE ÖVÜNEBİLİR"
  Sofokles Venilezon
  (Yunan Başkanı)
  Bir ulusun yaşamında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir... Bu olağanüstü işleri yapanlar , hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmıştır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.(31 Ekim 1933)

  GAZİ VE ÇANAKKALE ZAFERİ
  C . F . Aspinali Oglander
  (İngiliz Generali)
  Şimdi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bulunan Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale çarpışmalarıyla büyük başarılarını gereğince övmeye ve takdire imkan yoktur . Bu konuda ne söylense azdır. . . 25 Nisan 1915'de, kendilerinin Arıburnu civarında durumu derhal kavramış olmaları, Anzak Kolordusu'nun ilk günde hedefine varamayışının ve dar sahile sıkışarak başarısızlığa uğrayışının en önemli .sebebidir. . . 9 Ağustos IX. İngiliz Kolordusunun ileri hareketine durdurup bozguna uğrattıktan sonra, Gazi Mustafa Kemal, kendi yaptığı bir keşif takiben Conkbayırı'ndaki İngilizlere parlak bir karşı taarruz yapmıştır. Bu hücumla Türkler Çanakkale boğazına hakim olan Sarıbayır sırtlarına kesin olarak yerleşmişlerdir. Bir daha İngilizler , bu sırtları ele geçirmek için Türklerle savaşamamışlardır. Böylece Gazi Çanakkale çarpışmalarının sonucunu tayin etmiştir. . . Bir tümen komutanının üç ayrı yerde tek başına giriştiği hareketlerle bir savaşın hatta bir ulusun kaderini değiştirecek yücelikte bir zafer kazandığı tarihte pek nadirdir.
  (Çanakkale Muharebeleri ,İngilizlerin Gelibolu Seferinin resmi Tarihi 1934 s. 250,251)

  "ATATÜRK , DİNE DEĞİL ,YOBAZLIĞA KARŞIDIR"
  Atatürk dine değil, yobazlığa ve körü körüne inanışa karşıdır. Bundan otuz yıl sonra İslam dinini boş inançlardan kurtaran asil, yüksek ruhunu yaşatmaya çalışan bir öncü olarak bütün Müslümanlardan saygı ve anlayış görecektir.(1935)

  YENİ BİR TÜRKİYE YARATMAK
  Raymond Cartier , Fransız
  Türkler , Gazinin önderliğinde giriştikleri baş döndürücü devrimde dillerini hemen hemen baştan aşağı değiştirmeyi göze ve ele almışlardır. Türk dili Arap Acem kelimeleriyle doludur. Bütün bu kelimelerin yerine öz Türkçe karşılıkları bulunmaya azmedilmiştir. Sırf bu amaca varmak için kurulan bir dil komisyonu ,durmaksızın araştırmalar yapıyor. Ben kendi hesabıma ,bu ölçüde çetin ve dev gibi bir çabaya pek az tesadüf ettiğimi itiraf ederim. Bu dil davası da Kemalist milliyetçiliğin büyük cesaretini ve yepyeni bir Türkiye yaratmak konusundaki yılmaz iradesini belgelendirir.

  BARIŞ İÇİN TÜRKİYE
  Litvinof
  (Sovyet Rusya Dışişleri bakanı)
  Osmanlı İmparatorluğu'nun yerinde bugün büyük şefi Atatürk'ün yönetimiyle ilerleyen ve barış için en büyük etken olan genç bir Türkiye vardır.

  KEMALİZM NEDİR?
  Thomas A. Vaidis,Ynan
  Kemalizm; ne faşizm, ne de Hitlerizm'dir. Bunların ikisi de ilerlemeyi ve tarihsel evrimi önleyici kuruluşlardır. Burada ise atılım sağlamak, uygarlıkça geri kalmış ülkeyi çağdaşlaştırmak için devrim yapılmaktadır. Kemalizm, Türkiye'nin gerçek uygarlık devrimidir... Kemalizm devrimi çağdaşlıktan da ötedir.(1936)

  EŞSİZ DEVLERİYLE GAZİ
  Norbert Von Bischoff (Avusturya Elçiliği Müşteşarı)
  Eşsiz devrimleriyle Gazi'nin , ulusuna geçen büyük irade kuvveti uzun yıllar sürebilecek bir gelişme ve olduğu , birkaç yıl içinde gerçekleştirmiştir. Ve anlaşılmıştır ki ,Gazinin kendisine olan inancına , Türk ulusu layıktır.

  GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EN BÜYÜK DEVLET ADAMI
  Franklin D.Roosevelt
  (Amerika Bileşik Devletleri başkanı)
  Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi O'nu çok iyi tanıyan birisinden edindim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliğinin Dışişleri Bakanı Litvinof ile görüşürken , kendisine , onun fikrince bütün Avrupa’nın en değerli ve ilginç devlet adamının bugün Avrupa’da yaşamadığını ,Boğazların gerisinde, Ankara'da yaşadığını, bunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

  "ÖĞRETEN LİDER"
  Adolf Hitler
  (Alman Devlet Başkanı)
  Atatürk,bir ulus bütün vasıtalarından yoksun bırakılırsa bile,,

  BU GİBİ DEHALAR ÖLMEZLER
  Tahran Gazetesi
  Bu gibi dehalar ancak görünüşte ölürler. Çünkü, gerçekte ulusların anlayışlarında derin ve silinmez izler bırakan eserleriyle daima yaşarlar. Böyle insanlar, bir kuşak için doğmadıkları gibi belirli bir devre için de doğmazlar. Bu gibi insanlar, uluslarının bu nimetler kaynağından durmaksızın yararlanmalarına imkan vermek suretiyle yüzyıllarca uluslarının tarihlerine egemen olacak insanlardır.
  (Tahran, Kasım 1938)

  EN BÜYÜK ATATÜRK
  L’ıllustration,Fransa
  Tarih çok büyükler gördü. İskender’leri, Napolyon’ları,Washington’ları gördü. Fakat yirminci yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk, bu Türk oğlu Türk kırdı.

  TÜRKİYE’NİN YARATICISI
  General Mihal Metaksas
  (Yunanistan Başbakanı)
  Dost ve müttefik Türkiye’ yi pek acı bir biçimde eleme düşüren ulusal yasa, Kraliyet hükümeti, Yunan ulusu ve ben çok acılı bir heyecanla katılıyoruz. Bu çok çetin sınavda bütün Yunanistan’ın düşüncesi, en derin sempatisini açıklamak ve belirtmek için soylu dost ulusa yönelmiş bulunuyor. Ünlü Şef’ in, kahraman askerin ve Türkiye’nin aydın yaratıcısının anısını anmakta olan Yunanistan,Başkan Kemal Atatürk’ün Türk-Yunan beraberliğinin başlıca kurucusu olduğunu ve iki ülkeyi ortak bir ideal ve sulhçu bir çalışma birliği içinde birbirine bağladığını ve çözülmesine olanak düşünülmeyen dostluğu oluşturduğunu asla unutmayacaktır. Yunanistan, kuvvetli eseri soylu Türk ulusunun yazgısını ebediyen tayin etmiş olan Büyük Ölü hakkında heyecanlı bir anıyı bağlılıkla koruyacaktır. (1938)

  ASİL VATANSEVERLİK
  Edouard Herriot
  Fransız Eski Başbakanı)
  Çevresinde, maneviyatı bozulmuş kimseler, ya İngiltere’nin himayesini; yahut Amerika mandasını istemeyi düşünüyordu...Mustafa Kemal onlara:
  _ Hayır, dedi. Verilecek tek bir karar vardır ki, o da milli hakimiyet esasına dayanan kayıtsız ve şartsız istiklal sahibi yeni bir Türk Devleti kurmaktır. “Ya istiklal, ölüm!
  Ne asil bir vatanseverlik!

  (Yabancı Gözüyle Cumhuriyet Türkiye’si, 1938, S.78)

  “ATA’ NIN ÖLÜMÜ BÜYÜK KAYIPTIR”
  Winston Churchill
  (İngiltere Başbakanı)
  Savaşta Türkiye’ yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten
  Atatürk’ ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkı
  O’ nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin Ata’
  Sına lâyık bir tezahürden başka bir şey değildir.
  (Tan, 18 Aralık 1938)
  “EN GÜÇLÜ DEVLET ADAMI”
  Herbert Sideabotham,İngiliz
  Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü devlet adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve en önemlisidir.
  (Yücel, 1939, CIX, sayı 529)

  “ATATÜRK’ÜN DEHASI”
  Summer Welles
  (Amerikan Devlet Adamı)

  Türkiye, Atatürk’ün dehası ve arkadaşlarının elbirliğiyle yaratılmış, bugünkü dünyanın en büyük demokrasilerinden biri olup Amerika halkının yüksek bir hayranlıkla izlediği bir memlekettir. (1941)
  (Yükselen Hilâl, 1946, S.220)

  “O, KENDİ BAŞINA TARİHTİR”
  Dr. Renihard Hüber, Alman
  Atatürk’ün on beş yıl gibi kısa bir sürede eriştiği başarılar, bütün dünya karşısında kendi başına bir tarihtir. Yeni Türkiye ise çalışmanın, gelişmenin, güçlülüğün ve yarına inancın şerefli bir örneğidir.
  (Yeni Türkiye, Avrupa’ya Giden Yol, 1943, S. 21-39)

  ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ÖNEMİ
  Prof. Ernest Jackh, Amerika
  Mustafa Kemal’in Çanakkale Boğazı’nda kazandığı zafer, yüzyıllardan beri Karadeniz’den çıkarak Akdeniz’e ulaşmayı amaç edinmiş olan Çar Rusya Emperyalizminin ölüm çanını çaldı... Sakarya boyunca Atatürk’ün gelecek zaferi, Akdeniz’den Karadeniz’e ulaşan Yunan Emperyalizmini sona erdirdi... Bu iki emperyalist akın, ilk defa Osmanlı İmparatorluğu’nu ve sonra Türk ulusunu savunan asker ve devlet adamı tarafından bozguna uğratıldı.
  (Yükselen Hilâl, 1946, S.195)

  “KUDRET BAŞINI DÖNDÜRMEDİ”
  Sir Percy Loraine, İngiliz
  Muhakkak ki eşi benzeri olmayan bir insandı. Tehlike karşısında korkmak veya güçlükler çıktıkça karasızlık nedir bilmezdi... Kudret asla başını döndürmedi; çünkü yaradılışında küçüklük yoktu. (1948)
  (Ülkü Dergisi, 1949, seri III, S. 36)

  TÜRK GENCİ’NİN TANIMI
  Şemsettin Günaltay
  (Başbakan)
  Türk Genci, sağcı, solcu, ırkçı, şeriatçı olmayan , hayat, hadise ve dünya meselelerine Büyük Atatürk’ ün gözü ve ruhu ile bakan delikanlıdır.(1949)
  (Dünya matbuatında Gazi M.K:Atatürk,1954,S.19)

  TÜRK BİRLİGİNİN MİMARI
  Dwight D.Eisenhower
  (ABD Başkanı)
  Kemal Atatürk için daimi bir anıt tesisi münasebetiyle Türkiye’ye tebriklerimi arz ile gurur duyuyorum.O’nun gösterdiği yolda yürüyen büyük ulusunuz çok önemli başarılar elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk’ün hatırasını anmak için yapılan bu tören, dünyanın her tarafından hür insanlara ilham kaynağı olmuş bir zata çok yerinde bir saygıdır.
  (Anıtkabir Özel Defteri’nden)

  “ATATÜRK’LE ÖVÜNÜYORUM”
  General Mac Arthur
  (ABD Uzak Doğu Kuvvetleri Başkomutanı)
  Asker-devlet adamı,çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin en ileri memleketleri arasında hakettiği yeri almasını sağlamıştır. Yine O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını oluşturan, güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. Ben Atatürk’ün sadık arkadaşlarından biri olmakla büyük övünç duyuyorum.
  (10 Kasım 1963)

  YÜZYIL TARİHİNDE ATATÜRK
  Abdüsselam Arif
  (Irak Cumhurbaşkanı)
  Yirminci yüzyıl tarihinin Atatürk ‘ün şahsına önem vermesi kadar doğal bir şey olamaz.Çünkü
  Atatürk; ulusunun yenilgisini zafere , çöküşünü yükselmeye, gerilemesini ilerlemeye çevirmiştir.
  (10 Kasım 1963)
  EN BÜYÜK DEVLET ADAMI
  Somerset Maugham, İngiliz
  Bir İnsanın değerinin en belirli ölçüsü kendi alanındaki üstünlüğünü dostuna düşmanlarına kabul ettirebilmesindedir. İşte Atatürk bu yüceliğe ermiş dâhilerden biridir. Bir ihtilâlci olarak modem Türkiye’yi yaratmış, dâvasında muzaffer olmuş ve yüzyılımızın büyük devlet adamları arasına katılmıştır.

  “O, MÜSLÜMANLARIN DA SESİYDİ”
  Muhammed Ali Cinnah
  (Pakistan’ın Kurucusu)
  O,Türkiye’yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Kemal Atatürk’ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramanlarını kaybetmiştir. Atatürk gibi bir önder önlerinde bir ilham kaynağı olarak dikildiği halde Hind Müslümanları bugünkü durumlarına hâlâ razı olacaklar mı?
  (Millet gazetesi, 10 Kasım 1954)

  “O’NUN BAKIŞI İLE AYDINLANDIK”
  İkbal
  (Pakistan Millî Şairi)
  Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken O’nun bakışıyla cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.
  (Türk Dili, 1958, C:Vlll, sayı 86)

  “O, YARINI GÜRÜRDÜ”
  Lord Kinross
  (İngiliz Devlet Adamı)
  Atatürk, tarih boyunca gelip geçmiş en büyük devlet adamlarından biridir. Hiçbir zaman yaşadığı zamanın üzerinde durmamış yarını görerek ona güre iş görmüştür. Atatürk’ü Mussolini ve Hitler gibi yöneticilerden ayıran nokta işte bu niteliktir. Onlar her yaptıklarında kendilerini düşünerek hareket ederdi.
  (Ulus, 1960, C.II, sayı 47)

  KAHRAMAN VE CESUR ASKER
  Sir A.Doğuglus Home
  (İngiltere Başbakanı)
  Mustafa Kemal ismini bundan 50 yıl önce seçkin bir Türk komutanı olarak duymuştuk. Daha sonra barışın kuruluşuyla devlet adamı özelliklerini ortaya koymak fırsatını elde etmesi, büyük millî önderlerden biri olarak O’na tarihin en yüce mevkilerinden birini kazandırmıştır. O kahraman ve cesur askeri saygıyla, modern Türkiye’nin gerçek babası olan devlet adamını da hayranlık ve şükranla anıyoruz.
  (Cumhuriyet, 10 Kasım 1963)

  MODERN ÇAĞIN YAPICISI
  Jawaharlal Nehru
  (Hindistan Başbakanı)
  Kemal Atatürk veya bizim O’nu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa, gençlik günlerimde benim kahramanımdı. Büyük devrimlerini okuduğum zaman çok duygulandım. Türkiye’yi modernleştirme yolunda Atatürk’ün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. O’nun dinamizmi, yılmaz ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yaratıyordu. O, Doğuda modern çağın yapıcılarından biridir. O’nun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyorum.
  (Gazeteler, 10 Kasım 1963)

  ATATÜRK’ÜN YÖNETİMİNDEKİ TÜRKİYE
  Nikita S.Kuruşcef
  (Sovyetler Birliği Başkanı)
  Yakın ve Orta Doğuda ilk cumhuriyet, doğuşunu O’na borçludur. Bu cumhuriyet, birçok ulusun millî özgürlük savaşlarına ışık tutmuştur.
  Atatürk’ün yönetimindeki Türkiye’nin uluslar arası otoritesi yükselmiş ve ülkesi dünya siyasetinde önemli bir rol oynamıştır.
  (Milliyet, 10 Kasım 1963)
  ATA’YA DUYULAN HAYRANLIK
  Hayato İkeda
  (Japonya Başbakanı)
  Atatürk’ün Türk Dili Devrimi’ni gerçekleştirmesi ve dinle siyaseti birbirinden ayırarak Türk toplumunun modernleşmesini sağlamak yolundaki çabalarına karşı büyük bir hayranlık duymaktayız.
  (Hürriyet, 11 Kasım 1963)

  “CESUR VE BÜYÜK DEVRİMCİ”
  Davit Ben-Gurion
  (İsrail Eski Başbakanı)
  Atatürk şüphesiz, yirminci yüzyılda İkinci Dünya Savaşı’ndan önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir ulusa nasip olmayan cesur ve büyük bir devrimcidir
  (Sümerbank dergisi,29 kasım 1963)
  “ÇAĞIMIZIN LİDERİ”
  Giovanni Leone
  (İtalyan başbakanı)
  Atatürk yalnız yeni Türkiye’nin sembolü değil,aynı zamanda çağımızın liderlerinden biridir. Türkiye, bugün de O’nun izinde yürümektedir.
  (Türk-iş dergisi, 9 kasım 1963)

  ATATÜRK’ÜN BÜYÜKLÜĞÜ
  Joseph Luns
  (Hollanda Dışişleri Bakanı )
  Çağımızda; uzak görüşlü, cesur , siyasi,sosyal ve ekonomik reformlarla Türkiye’yi bugünkü modern cumhuriyet durumuna getiren Atatürk’tür. Aynı zamanda bugün Türkiye’nin Avrupa Ortak Pazarına girebilecek güce erişmesini sağlayan modern ekonominin temelini hazırlayan da yine Odur.
  (Gazeteler, 11 kasım 1963)

  HÜR ULUSLARIN İLHAM KAYNAĞI
  Çankayşek
  (Milliyetçi Çin Devlet Başkanı)
  Atatürk’ün hayatı ve eseri yalnız Türkiye için değil, dünyanın bütün hür ulusları için de ilham kaynağı olmakta devam edecektir.
  (Vatan, 10 Kasım 1963)

  SADIK DOSTLUK DUYGULARI
  Charles de Gaulle
  (Fransa Devlet Başkanı
  Büyük Atatürk’ün ölümünün 25.yıldönümü nedeniyle Fransız ulusunun, Türk ulusuna karşı duymakta olduğu sadık dostluk duygularını dile getirmek isterim. Türkiye tarihi, bugün, her zamandan çok batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir durumdadır. Ve Atatürk’ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temelini oluşturur.
  (Vatan, 10 kasım 1963)

  BÜTÜN ÇAĞLARIN LİDERİ
  Eyüp Han
  (Pakistan Devlet Başkanı)
  Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük liderlerinden

  CAVAHARLAL NEHRU
  Kemal Atatürk veya bizim O’nu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa, gençlik günlerimde benim kahramanımdı. Büyük devrimlerini okuduğum zaman çok duygulandım. Türkiye’yi modernleştirme yolunda Atatürk’ün giriştiği genel çabayı büyük bir taktirle karşıladım. O’nun dinamizmi, yılmaz ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki bırakıyordu. O, Doğuda modern çağın yapıcılarından biridir. O’nun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyorum.

  SIR A. DOUGLAS HOME
  Mustafa Kemal ismini bundan 50 yıl önce seçkin bir Türk komutanı olarak duymuştuk. Daha sonra barışı kuruluşuyla devlet adamlığı özelliklerini ortaya koymak fırsatını elde etmesi, büyük milli önderlerden biri olarak O’na tarihin en yüce mevkilerinden birini kazandırmıştır. O kahraman ve cesur askeri saygıyla, modern Türkiye’nin gerçek babası olan devlet adamını da hayranlık ve şükranla anıyoruz.

  HAYATO IKEDA
  Atatürk’ün Türkiye Dili Devrimi’ni gerçekleştirilmesi ve dinle siyaseti birbirinden ayırarak Türk toplumunun modernleştirilmesi sağlamak yolundaki çabalarına karşı büyük bir hayranlık duymaktayız.

  GENERAL DOUGLAS MACARTHUR
  Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biriydi. Kendisi, Türkiye’nin en ileri memleketler arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Gene O, Türklere bir milletin büyüklüğünün temel taşını oluşturan kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. Ben Atatürk’ün sadık arkadaşlarından biri olmakla büyük övünç duyuyorum.
  W. SOMERSET MAUGHAM
  Bir insanın değerini en belirli ölçüsü kendi alanındaki üstünlüğünü dostuna düşmanına kabul ettirebilmesidir. İşte Atatürk bu yüceliğe ermiş dahilerden biridir. Bir devrimci olarak modern Türkiye’yi yaratmış, davasında muzaffer olmuş ve yüzyılımızın büyük devlet adamları arasına katılmıştır.

  EMIL LENGYEL
  ...Soyadı kullanmayı benimsemek, Batılılaşma sürecinin bir parçasıydı ve halkı ondan Atatürk ünvanını kabul etmesini diledi. Henüz altmışına bile gelmeden, bu dünyadan ayrıldı ve bedeni toprak altına defnedildi; ancak, O ölmemişti. Halkı, O’ nu Ebedi Şef yaparak ölümsüzlük niteliğini verdi...
  ...Bedeni mezarın altına girmesine karşın, Atatürk, ülkenin reisi olmayı sürdürdü. Kurulan yeni partiler ve benimsenen yeni ideolojiler, yeni çözümler hazırlamak gereğini doğurdu. Gene de programları ne olursa olsun, bütün partiler Atatürk’ün mirasının koruyucusu olduklarını ileri sürdüler.
  Kemal’in yerini tarih belirlemiştir. O, yalnız Türkler’ in babası değil, dünyanın geri kalan kısmının büyük bölümü için de temel reformların esin kaynağıdır. Gerçekleştirdikleri başka başarıları ölçmede kullanılan bir gösterge durumuna gelmiştir. Yeni Türkiye’nin bir simgesidir, ama aynı zamanda Doğu’nun kendi kendini yaratan Batı zihniyetli insanının dinamizminin de simgesidir.

  FRANKLIN D. ROOSEVELT
  Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi O’nu çok iyi tanıyan birisinden edindim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Dışişleri Bakanı Litvinof’la görüşürken, onun fikrince bütün Avrupa’nın en değerli ve ilgi çekici devlet adamının bugün Avrupa’da yaşamadığını, Boğazların gerisinde,Ankara’da yaşadığını, bunun Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.

  WINSTON CHURCHILL
  Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve Modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.

  ELEFTHRIOS VENIZELOS
  Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir...Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bunlardan dolayı Türkiye övünebilir.
  Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı’nın gidişatını sezen muazzam yeteneği sayesinde, savaşın başarılı tek Türk Generali oldu. Savaş sonrasında da yeteneğini sürdürdü ve hayatının en büyük girişimini başlattı. Yeni Türkiye’yi kurdu. • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Çanakkale Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk İçin Söylene Sözler


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Çanakkale Savaşı ve Mustafa Kemal
  By mavi_su in forum Mustafa Kemal Atatürk
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.10.13, 14:46
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.05.11, 18:36
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.05.11, 18:14
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 31.05.10, 02:16
 5. Cevaplar: 44
  Son Mesaj: 25.01.10, 21:51

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.