Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Atmosfer Ve Özellikleri - Atmosferin Özellikleri Ve Etkileri - Atmosfer Basıncı

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Atmosfer Ve Özellikleri - Atmosferin Özellikleri Ve Etkileri - Atmosfer Basıncı

  Sponsorlu Bağlantı

  Atmosfer Ve Özellikleri - Atmosferin Özellikleri Ve Etkileri - Atmosfer Basıncı

  Atmosfer ve özellikleri

  İklim


  Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına iklim denir.

  İklim, coğrafi ortamın oluşması ve şekillenmesi ile insanların yaşantı ve etkinlikleri üzerinde önemli rol oynar.

  Örneğin bir yerdeki doğal bitki örtüsü, akarsuların özellikleri, insanların yaşam tarzları, konut tipleri, ekonomik etkinliklerinin türü,iklimin kontrolü altındadır. İklimi oluşturan çeşitli öğeler vardır. Bunlar sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağıştır. İklim elemanları adı verilen ve birbirlerini etkileyen bu öğeler arasında ayrılmaz bir ilişki vardır.

  İklim olayları atmosfer içinde gerçekleştiği için öncelikle atmosfer ve özelliklerinin incelenmesi gerekir.  Atmosfer  Dünya’yı çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin alt sınırı, kara ve deniz yüzeyleriyle çakışır. Üst sınırını ise yerçekiminin etkisi belirler. Ekvator’dan kutuplara doğru yerçekimi arttığı için atmosferin şekli Dünya’nın şekli gibi küreseldir.  Atmosfer’in Katları  Atmosfer kendini oluşturan gazların karışımı ve gidişindeki farklılıklar nedeniyle çeşitli katlara ayrılmıştır. Bu katlar yeryüzünden yukarılara doğru troposfer, stratosfer, şemosfer, iyonosfer ve ekzosfer şeklinde sıralanır.  Troposfer  Atmosferin, yeryüzüne temas eden, alt bölümüdür.
  Tüm gazların % 75’inin bulunduğu bu katmanda yoğunluk en fazladır.
  Troposfer, yerden havaya yansıyan ışınlarla alttan yukarıya doğru ısınır. Bu nedenle alt kısımları daha sıcaktır. Yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 m’de yaklaşık 0,5°C azalır.
  Su buharının tamamı troposferde bulunduğu için tüm meteorolojik olaylar burada oluşur.
  Güçlü yatay ve dikey hava hareketleri görülür.
  Yerden yüksekliği 6 – 16 km arasında değişir.


  Stratosfer
  Troposferin üstündeki katmandır.
  Yatay hava hareketleri görülür.
  Su buharı hemen hemen hiç bulunmadığı için dikey hava hareketleri oluşamaz. Bu nedenle sıcaklık dağılışı oldukça düzgündür.
  Sıcaklık her yerde yaklaşık -50°C’dir.
  Üst sınırı yerden 25 – 30 km yüksekliktedir.


  Şemosfer  Stratosfer ile İyonosfer arasındaki katmandır.
  Stratosfer ile Şemosfer arasındaki 19-45 km’ler arasında oksijen azot haline gelerek ultraviyole ışınlarını tutar.
  Üst sınırı yerden 80 – 90 km yüksekliktedir.


  İyonosfer  Mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının, molekülleri parçalayarak iyonlar haline getirdiği katmandır.
  Yerçekimi azaldığı için iklim üzerinde belirgin bir etkisi yoktur.
  Radyo dalgalarını yansıtır
  Üst sınırı yerden 250 – 300 km yüksekliktedir.


  Eksosfer (Jeokronyum)  En üst tabakadır.
  Yerçekimi çok azaldığından gazlar çok seyrektir.
  Hidrojen ve helyum gibi hafif gazlar bulunur.
  Atmosfer ile uzay arasında geçiş alanıdır.
  Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10.000 km yükseklikte olduğu kabul edilmiştir.


  Atmosferde Bulunan Gazlar  Atmosferde bulunan gazların % 75’i ve su buharının tamamı troposferde bulunur. İklim yönünden daha çok atmosferin alt katları önemli olduğundan burada troposfer ve stratosferin alt katlarının bileşimi incelenecektir.  Her zaman bulunan ve oranı değişmeyen gazlar; % 78 oranında azot, % 21 oranında oksijen, %1 oranında asal gazlar (Hidrojen, Helyum, Argon, Kripton, Ksenon, Neon) dır.
  Her zaman bulunan ve oranı değişen gazlar; su buharı ve karbondioksittir.
  Her zaman bulunmayan gazlar; ozon ve tozlardır.


  Su buharı : Yere ve zaman göre oranı en çok değişen gazdır. Yeryüzünün aşırı ısınıp, soğumasını engeller. Yağış, bulut, sis gibi hava olaylarının doğuşunu sağlar.  Karbondioksit : Atmosferin güneş ışınlarını emme ve saklama yeteneğini artırır. Havada karbondioksit (CO2) miktarının artması sıcaklığı artırıcı, azalması ise sıcaklığı düşürücü etki yapar.  Ozon : Hava içindeki oksijen (O2) mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının etkisi altında ozon (O3) haline geçer. Ozon gazı, içinde hayatın gelişmesine olanak vermez ancak atmosferin üst katmanlarında ultraviyole ışınlarını emerek yeryüzündeki yaşam üzerinde olumlu bir etki yapar. Yeryüzünden 19 – 45 kilometre yükseklikler arasında bulunan ozon katının son yıllarda inceldiği hatta yer yer delindiği belirlenmiştir. Özellikle buzdolabı, soğutucu, araba ve spreylerden çıkan gazların (kloroflorokarbon) neden olduğu anlaşılmış ve bu gazların kullanımına kısıtlamalar getirilmiştir.

  Yeryüzüne ulaşan mor ötesi ışınlardaki artış, sıcaklıkların artmasına, buna bağlı olarak buzulların erimesine, bitki örtülerinde değişimlere neden olabilecektir.  Sıcaklık  Güneş Işınlarının Atmosferde Dağılışı  Yeryüzünün ısınmasında ana enerji kaynağı Güneş’tir. Dünya, Güneş’in uzaya yaydığı enerjinin ancak iki milyonda birini alır. Güneş’ten gelen bu enerji güneş sabitesi (solar konstant) ile belirlenir. Atmosferin üst sınırında 1 cm2’ye 1 dakikada gelen kalori miktarına güneş sabitesi (solar konstant) denir.

  Atmosferin etkisiyle, Güneş’ten gelen ışınların tamamı yere ulaşmaz. Atmosfer güneş ışınlarını çeşitli oranlarda tutar ve dağıtır. Bu nedenle yeryüzü Güneş’ten gelen ışınlardan çok atmosfer tarafından tutulan ışınlarla ısınır.  Sıcaklık Etmenleri  Atmosferin ısınması çeşitli etmenlerin etkisi altındadır.  Güneş Işınlarının Yeryüzüne Değme Açısı  Belirli bir yüzeye dik ve yatık gelen ışınların getirdikleri enerji miktarları arasında belirgin bir fark vardır.

  Çünkü bir ışın demeti dik geldiğinde daha dar bir yüzeyi aydınlatırken, aynı ışın demeti yatık geldiğinde daha geniş bir yüzeyi aydınlatır.

  Ancak ışınların yere değme açısı daraldığı için etkisi azalır. Bu nedenle Güneş ışınlarının yere değme açısı büyüdükçe yeryüzünü ısıtma gücü de artar.

  Güneş ışınlarının yeryüzüne değme açısını etkileyen etmenler şunlardır:  Dünya’nın Şekli  Dünya’nın küreselliğinin bir sonucu olarak, Ekvator’dan kutuplara doğru güneş ışınlarının yere değme açısı küçülür. Buna bağlı olarak her iki yarım kürede Ekvator’dan kutuplara doğru sıcaklık azalır. Bu durum enlemin sıcaklık üzerindeki etkisini gösterir.


  Dünya’nın Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketi  Dünya’nın eksen eğikliği nedeni ile Güneş çevresindeki dönüşü (yıllık hareket) sırasında güneş ışınlarının yere değme açısı değişir.

  Yeryüzündeki bir noktanın güneş ışınlarını yıl içinde farklı açılarla alması ısınma farklılıklarına neden olur.  Dünya’nın Günlük Hareketi  Dünya’nın günlük hareketi nedeniyle güneş ışınlarının bir noktaya değme açısı sabahtan öğleye kadar artar. Öğleden akşama kadar ise azalır. Günün en yüksek sıcaklığı, ışınların en büyük açı ile geldiği öğle saati değil, depolanan enerjinin en fazla olduğu 13.00 – 14.00 saatleri arası ölçülür. Çünkü öğleye kadar yerde biriken enerji, ışınların gelme açısının daralmasıyla birlikte ışıma ile atmosfere iletilir. Işıma gece boyu devam eder, yer soğur. Güneş’in doğuş saatinde ışıma sona erer ve yerde enerji depolamaya başlar. Işımanın sona erdiği anda günün en düşük sıcaklığı yaşanır.  Işıma  Yeryüzü kazandığı enerjinin bir bölümünü atmosfere geri verir. Buna yer ışıması denir. Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşamadığı saatlerde (gece) ve güneş ışınlarının yere değme açılarının küçüldüğü aylarda yer ışıması artar. Ayrıca, zeminin yapısı da yer ışıması üzerinde etkilidir. Örneğin yeryüzünün bitki ile kaplı alanlarında yer ışıması az ve yavaşken çılak arazilerde ısı kaybı daha hızlı ve fazla olur.  Eğim ve Bakı  Geniş bir bölgeye düşen birbirine paralel ışınların yere düşme açıları, yamaç eğimine ve bakı durumuna (Güneş’e dönüklüğe) göre değişir. Bu durum yerel ısınma farklarına yol açar. Kuzey Yarım Küre’de güney yamaçlar, Güney Yarım Küre’de ise kuzey yamaçlar güneş ışınlarını yıl boyunca daha büyük açı ile aldığından daha sıcak olur.

  Ekvator çevresinde bakının etkisi tüm yamaçlarda görülür.  Bakının Etkisi  Güneşe dönük olan eğimli yamaçlarda;

  Sıcaklık daha yüksektir.
  Güneşlenme süresi daha uzundur.
  Karların yerde kalma süresi daha kısadır.
  Kalıcı karların başlama yüksekliği daha fazladır.
  Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi daha kısadır.
  Ormanların yükselti sınırı daha fazladır.


  Yükselti  Deniz seviyesinden yükseldikçe atmosferin yoğunluğunun ve içindeki su buharının azalması ile troposferin daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınması nedeniyle sıcaklık, her 100 m’de yaklaşık 0,5°C azalır. Bu nedenle enlemi aynı olan iki farklı noktadan daha yüksekte olan, diğerine göre her zaman daha soğuk olur. Örneğin deniz seviyesinden 155 m yükseklikteki Bursa’da sıcaklık 25°C iken aynı enlemde bulunmasına karşın 2543 m yükseklikteki Uludağ’da sıcaklığın 12°C olması yükseltinin sıcaklığa etkisini gösterir.  İndirgenmiş Sıcaklık  Yeryüzünde sıcaklığın enleme bağlı dağılışını gösteren haritalar çizilirken yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için indirgenmiş sıcaklık değerleri kullanılır.

  Bir yerin yükseltisinin sıfır (0 m) kabul edilerek hesaplanan sıcaklığına indirgenmiş sıcaklık denir.

  Bir yerin indirgenmiş sıcaklığını hesaplamak için yükseltiden kaynaklanan sıcaklık farkı hesaplanır.

  Bu fark o yerin gerçek sıcaklığına eklenir.

  Örnek :

  900 m yükseklikteki Ankara’da Ocak ayı ortalama sıcaklığı -2°C’dir. Ankara’nın deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç °C dir?

  Çözüm :

  100 m’de sıcaklık 0,5°C azalırsa

  900 m’de X°C azalır.

  X=900 x 0,5 / 100 = 4,5 °C’dir.  İndirgenmiş Sıcaklık = Gerçek Sıcaklık + Sıcaklık Farkı

  İndirgenmiş Sıcaklık = -2 +4,5

  İndirgenmiş Sıcaklık = 2,5°C’dir.  Kara ve Deniz Dağılışı  Karalar denizlere göre daha çok ve çabuk ısınıp, soğurlar. Bu nedenle, karaların daha fazla yer kapladığı Kuzey Yarım Küre’nin yıllık ortalama sıcaklığı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.

  Ayrıca her iki yarım kürede kara ve denizlerin dağılışındaki farklılık termik ekvatorun yer ekvatorundan sapmasına neden olmuştur.  Termik Ekvator : Meridyenlerin en sıcak noktalarını birleştiren eğriye termik ekvator denir.  Atmosferdeki Nem Oranı  Atmosferdeki nem;

  Güneşten gelen ve yeryüzünden yansıyan ışınları emerek tutar.
  Yeryüzünün aşırı ısınıp soğumasını önler.
  Isınıp soğumanın yavaş ve dengeli olmasını sağlar. Bu nedenle nemli bölgelerde günlük ve sıcaklık farkları daha azdır.


  Okyanus Akıntıları  Enlemin etkisine bağlı olarak, ekvatoral bölgeden gelen akıntılar sıcak su, kutup bölgelerinden gelen akıntılar ise soğuk su taşırlar.

  Sıcak su akıntıları geçtikleri kıyılarda sıcaklığı yükseltici, soğuk su akıntıları ise sıcaklığı düşürücü etki yapar.  Rüzgarlar  Rüzgarlar geldikleri yerlerin özelliklerine göre, estikleri bölgelerin sıcaklığını yükseltici ya da düşürücü etki yapar. Bu durum enlemin sıcaklık üzerindeki etkisini gösterir. Örneğin Kuzey Yarım Küre’de yer alan Türkiye’de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürücü güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırıcı etki yapar.

  iklim olayları atmosferin hangi katmanında gerçekleşir, bulutlar atmosferin hangi katmanında bulunur, atmosfer nelerden oluşur, atmosfer hangi gazlardan oluşur, atmosfer basıncının cevreye etkileri, atmosferin özellikleri ve etkileri, atmosfer hangi gazlardan oluşmuştur, hava hangi gazlardan oluşur, atmosferde hangi olaylar gerçekleşir, iklim olayları hangi katmanda gerçekleşir, atmosfer basıncı ve çevreye etkileri, sürekli basınç kuşakları, atmosfer neden oluşur,atmosfer basıncı ve çevreye olan etkileri, çevreye etki eden atmosfer basinci 2. #2
  Moderator

  Standart Cevap: Atmosfer Ve Özellikleri - Atmosferin Özellikleri Ve Etkileri - Atmosfer Basınc

  Zeminin Yapısı  Karaları oluşturan taş ve toprakların fiziksel özellikleri (rengi, parlaklığı, gözenekliği gibi özellikleri) yeryüzünde ısınma farklılıklarına neden olur. Ayrıca zeminin bitki örtüsü ile kaplı olup olmaması, bitki örtüsünün yoğunluğu, kar ya da toprak örtüsünün bulunup bulunmaması sıcaklık dağılışı üzerinde etkilidir.

  Bu nedenle taş ve toprakların ısınıp soğuma süreleri farklılık gösterir.

  Örneğin açık renkli ve gevşek yapıya sahip kumsallarda ısınma ve soğuma çabuk gerçekleşir.  Sıcaklık Kuşakları  Matematik iklim kuşaklarının sıcaklık etmenlerinin etkisi ile değişikliğe uğraması sonucu belirlenmiştir. Kara ve denizlerin dağılışı bu belirlemede temel etkendir.

  Kuzey Yarım Küre’de karaların daha geniş yer kaplaması, yaz sürelerinin daha uzun olması, sıcak su akıntılarının daha etkili olması ve Güney Yarım Küre’de buzullarla kaplı, geniş Antartika Kıtası’nın bulunması nedeniyle sıcak ve ılıman kuşak Kuzey Yarım Küre’de, soğuk kuşak ise Güney Yarım Küre’de daha geniştir.  Matematik İklim Kuşakları : Dünya’nın eksen eğikliğine göre belirlendiği için, sınırları dönenceler ve kutup daireleridir.  Sıcak Kuşakların Özellikleri  Matematik Kuşaklarının Özellikleri  Matematik kuşaklarının yer yer değişime uğraması sonucu oluşmuş ve ana çizgileri ile Ekvator‘ a paralel uzanan sıcaklık kuşakları şunlardır:  Sıcak Kuşak :  Sıcak kuşakta bulunan yerlerde,  Güneş ışınları yıl boyunca dik ya da dike yakın açı ile gelmektedir. Dönenceler arasındaki yerlere güneş ışınları yılda iki kez (yerel saat 12.00’de) dik açı ile gelir.
  Günlük ve aylık sıcaklık farkları çok azdır. Ancak 30° enlemlerinde gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır.
  Aylık ve yıllık sıcaklık ortalamaları 20°C’nin üzerindedir.
  Gece – gündüz süreleri yıl boyunca birbirine yakındır.
  Alçak yerlerde, yüksek sıcaklık yaşamı olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle yaşmaya ve yerleşmeye en elverişli yerler yükseklerdedir.


  Ilıman Kuşak :  Ilıman kuşakta bulunan yerlerde,

  Güneş ışınları hiçbir zaman dik açı ile gelmez.
  Günlük ve aylık sıcaklık farkları belirgindir.
  Yıllık sıcaklık ortalaması 20°C’den azdır.
  Gece – gündüz süreleri arasındaki zaman farkı artmıştır.
  Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.


  Soğuk Kuşak :  Soğuk kuşakta bulunan yerlerde,

  Yıllık sıcaklık ortalaması 10°C’nin altındadır.
  Gece – gündüz sureleri arasındaki zaman farkı çok fazla olabilir.
  Gece ve gündüzlerin sureleri arasındaki zaman farkı çok fazla olabilir.
  Gece ve gündüzlerin suresi 24 saatten uzundur.
  Güneş ışınlarının gelme açısı küçüktür.
  Kutup noktaları, güneş ışınlarını yıl boyunca en fazla 23°27’ lık açıyla alır.

 3. #3
  Moderator

  Standart Cevap: Atmosfer Ve Özellikleri - Atmosferin Özellikleri Ve Etkileri - Atmosfer Basınc

  Basınç  Atmosfer Basıncı  Atmosferi oluşturan gazların belli bir ağırlığı vardır. Gazların yeryüzündeki cisimler üzerine uyguladığı basınca atmosfer basıncı denir.  Normal Hava Basıncı  45° enlemlerinde, deniz seviyesinde ve 15°C sıcaklıkta ölçülen basınca normal hava basıncı denir.

  Cıva sütununun yüksekliği ile (normal basınç 760 mm)
  Cıva sütununun ağırlığı ile (normal basınç 1033 gr)
  Kuvvet birimi ile (normal basınç 1013 milibar) ifade edilir.
  Basınç barometre ile ölçülür. Cıvalı barometre, barograf, aneroid baramotre ve altimetre gibi çeşitleri vardır.  Cıvalı Barometre : Üstü açık bir kaba daldırılmış, yukarı ucu kapalı bir cam borudur. Hava basıncı, boruyu dolduran cıva sütununu dengede tutar. Hava basıncı azalıp çoğaldıkça cıva sütunu da alçalıp yükselir.

  Cıvalı barometre camdan yapıldığı ve hep düz durması gerektiği için her zaman kullanımı kolay değildir.  Barograf : Basıncı sürekli kaydeden ve yazıcı ucu bulunan bir tür madeni barometredir.  Aneroid Barometre : Madeni barometredir. Cıvalı barometrelerin kullanım alanının sınırlı olması ve taşıma zorluğu nedeniyle geliştirilmiştir.  Altimetre : Madeni barometrelerin bir çeşididir. Yükseldikçe basıncın azalması kuralına dayanılarak, yüksekliklerin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır.  Basınç Etmenleri  Hava basıncı çeşitli etmenler altında değişiklik gösterir.  Sıcaklık (Termik Etken)  Basıncı en çok etkileyen etmen sıcaklıktır. Sıcaklığın günlük mevsimlik değişimine bağlı olarak basınç değişir. Isınan hava genleşerek yükselir. Gazların seyrelmesi nedeniyle basınç düşer ve alçak basınç alanı oluşur. Soğuyan havada gaz molekülleri sıkışarak ağırlaşır. Ağırlaşan gazlar yeryüzüne doğru yığılır ve yüksek basınç alanı oluşur.  Yükselti  Yeryüzünden yükseldikçe;

  Yerçekimi,

  Atmosferdeki gazların miktarı azalır.

  Bunlara bağlı olarak basınç düşer.  Hava Yoğunluğu (Dinamik Etken)  1m3 havanın içerisindeki gazların miktarına hava yoğunluğu denir. Yoğunluk su buharına ve toz zerreciklerine göre değişir.

  Yerçekiminin azalıp çoğalması,

  Havanın ısınıp soğuması,

  Yükseltinin artması,

  Dünya’nın ekseni çevresindeki dönüşü,

  Hava yoğunluğunun değişmesine neden olur.

  Hava yoğunluğu arttıkça basınç yükselir, yoğunluk azaldıkça basınç düşer.  Yerçekimi  Dünya’nın geoid şekli nedeniyle yerçekiminin Ekvator’dan kutuplara doğru artması, basıncın kutuplarda yüksek olmasının nedenlerinden biridir.  Mevsim  Mevsimlerin basınç üzerindeki etkisi ılıman kuşakta belirgindir. Yaz aylarında ısınmanın etkisiyle karalar alçak basınç, denizler ise yüksek basınç alanıdır. Kışın ise denizler alçak basınç, karalar yüksek basınç alanıdır. Bu durum sıcaklığın basınç üzerindeki etkisini kanıtlar.  Dünya’nın Günlük Hareketi  Dünya, ekseni çevresinde döndüğü için hava akımları yönlerinden sapar. Sapmalar sonucu 30°enlemlerinde alçalıcı hava hareketleri ile yoğunluk arttığından basınç yükselir ve dinamik yüksek basınç alanı oluşur.

  60° enlemlerinde ise batı ve kutup rüzgarları karşılaşır. Bu rüzgarların birbirlerini iterek yükselmesiyle 60° enlemlerinde gaz yoğunluğu azaldığından basınç düşer. Böylece dinamik alçak basınç alanı oluşur.  UYARI : Dünyanın günlük hareketi sonucunda hava akımlarının sapması, dinamik basınç alanlarını oluşturur. Dünya’nın ekseni çevresindeki hareketine bağlı olarak oluşan basınçlara dinamik basınç denir.  Basınç Tiplerinin Özellikleri :  1013 milibardan düşük olan basınçlara alçak basınç (siklon) yüksek olanlara ise yüksek basınç (antisiklon) denir.  Alçak Basınç (Siklon)  Termik ve dinamik alçak basınç merkezlerinde benzer hava hareketleri görülür.

  Havanın yoğunluğu azdır.

  Hava yükseltici bir hareket gösterir.

  Yeryüzündeki hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.

  Merkezden çevreye doğru basınç artar.

  Dünya’nın günlük hareketi nedeniyle hava akımları, Kuzey Yarım Küre’de saat ibresinin tersi yönde, Güney Yarım Küre’de ise saat ibresi yönünde sapmaya uğrar.  UYARI : Basınç farkının olduğu yerlerde, hava hareketi her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur.

  Termik alçak basıncın etkili olduğu alanlarda hava sıcaklığı yüksektir.

  Dinamik alçak basıncın etkisi altında olan yerlerde sıcaklık düşüktür.

 4. #4
  Moderator

  Standart Cevap: Atmosfer Ve Özellikleri - Atmosferin Özellikleri Ve Etkileri - Atmosfer Basınc

  Yüksek Basınç (Antisiklon)  Termik ve dinamik yüksek basınç merkezlerinde benzer hava hareketleri görülür.

  Havanın yoğunluğu fazladır.

  Hava alçalıcı bir hareket gösterir.

  Yeryüzündeki hava hareketi merkezden çevreye doğrudur.

  Dünya’nın günlük hareketi nedeniyle hava akımları, Kuzey Yarım Küre’de saat ibresi yönünde, Güney Yarım Küre’de saat ibresinin tersi yönde sapma gösterir.  UYARI : Basınç farkının olduğu yerlerde, hava hareketi her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur.

  Dinamik yüksek basıncın etkili olduğu yerlerde hava sıcak ve kurudur. Termik yüksek basıncın etkili olduğu yerlerde ise hava soğuk ve kurudur.  Basınç Kuşakları  Termik Alçak Basınç Kuşağı (Tropikal Basınç Kuşağı)  Ekvator ve çevresinde sıcaklığa bağlı olarak oluşmuştur.

  Sıcaklık yüksek olduğu için sıcak çekirdekli siklon da denir.  Dinamik Yüksek Basınç Kuşağı (Subtropikal Basınç Kuşağı)  Dünya’nın ekseni çevresindeki dönüşünün rüzgarlar üzerinde oluşturduğu sapma etkisiyle 30° enlemleri çevresinde oluşan basınç kuşağıdır. Bu kuşak Kuzey Yarım Küre’de yaz aylarında kuzeye, kış aylarında güneye kayar. Alçalıcı hava hareketlerine bağlı olarak havanın ısınması ve nem miktarının düşmesi nedeniyle 30° enlemleri çevresinde çöller oluşur.  Dinamik Alçak Basınç Kuşağı (Subpolar Basınç Kuşağı)  60° enlemlerinde kutup rüzgarları ve batı rüzgarlarının karşılaşması ile oluşur. Sıcaklık düşük olduğu için soğuk çekirdekli siklon da denir.

  Kışın kara ve denizlerin farklı ısınmaları aynı enlem üzerinde farklı basınç koşullarının görülmesini sağlar. Bu nedenle kışın karalar üzerinde yüksek basınç oluşması bu basınç kuşağını kesintiye uğratır.  Termik Yüksek Basınç Kuşağı (Polar Basınç Kuşağı)  Kutuplar çevresinde düşük sıcaklık nedeniyle oluşan, yüksek basınç alanıdır.

  UYARI : Basınç kuşakları, Kuzey Yarım Küre’de karalar üzerinde kesintiye uğrar. Güney Yarım Küre’de ise karaların oranı çok az olduğundan basınç kuşakları daha düzenli ve süreklidir.  Türkiye’de Etkili Olan Basınç Merkezleri  Türkiye farklı özellikteki basınçların etkisinde kalır. Bu durum daha çok Türkiye’nin matematik konumunun sonucudur.  Yüksek Basınçlar :  Sibirya Antisiklonu  Ülkemizde doğu ve kuzeydoğudan sokulan termik kökenli yüksek basınç alanıdır.

  Türkiye’yi sadece kış aylarında Doğu Anadolu ve Balkanlar üzerinden sarkarak etkiler.

  Az fakat etkin kar yağışı ile soğuk ve ayazın fazla olduğu hava tipini simgeler.

  Balkanlardan sarktığında Azor yüksek Basıncı ile birleşerek İzlanda Alçak Basıncı’nın Türkiye’yi etkilemesine izin vermez. Bu nedenle uzun süreli, sakin ve soğuk kuş koşulları yaşanır.  Azor Antisiklonu  Ülkemizi sürekli etkileyen dinamik kökenli yüksek basınç alanıdır.

  Kışın serin, yağışsız ve batı yönlü rüzgarlarla kendini belli eder. Rüzgar hızları yavaştır.

  Kışın sürekli alçalıcı hareket gösterdiği ve soğuk yeryüzüne dokunduğu için havanın alt kısımlarında soğuk, durgun bir hava katmanı oluşur. Bu durgun hava bölümü içerisinde şehirsel atıklar birikerek hava kirliliğine neden olur.

  Kış ayalarında Kuzey Afrika üzerinde İzlanda Alçak Basıncı’nın sıcak bölümü oluşarak İzlanda Alçak Basıncı’nın değişmesine yardım eder. Yaz aylarında ise güneş ışınlarının gelme açısına bağlı olarak etki alanını Akdeniz üzerinden İngiltere’ye kadar genişletir. Bu durumda Türkiye’de kuzey yönlü rüzgarlar etkili olur.  Alçak Basınçlar :  İzlanda Siklonu  Dinamik kökenli bu alçak basınç alanı kışın etkilidir.

  Ülkemize batı ve kuzeybatıdan sokulur.

  Hareketli hava kütlelerini getirdiği için rüzgar birkaç gün ara ile çok farklı yönlerden eser. Rüzgarın esme yönü güneybatıdan başlar, kuzeybatıya kadar döner. Bu basınç merkezinde güney sektörlü rüzgarlar sıcaklığı artırırken, kuzey sektörlü rüzgarlar sıcaklığı düşürücü etki yapar ve cephesel yağışlara neden olur. Özellikle Karadeniz’de bubasınç alanı etkisiyle cephesel ve orografik yağışlar görülür.

  Eğer kendisinden daha sıcak olan Akdeniz’e iner ve uzun bir süre burada kalırsa nem yüklenir. Türkiye’nin güneybatı kıyılarında aşırı kış yağışlarına neden olur.  Basra Körfezi – İran Siklonu  Termik kökenli bu basınç alanı, yaz aylarında karaların aşırı ısınması nedeniyle oluşmuştur.

  Ülkemizde güney ve güneydoğudan sokulan ve yaz aylarında etkili olan Basra Alçak Basıncı;  Aşırı çöl sıcaklarının yaşanmasına,

  Yaz başlarında karaların fazla ısınması ve atmosferin üst kısımlarının daha soğuk olması nedeniyle ani, gök gürültülü, sağanak yağışlara,

  Azor Yüksek Basıncı’nın da etkisiyle kuzey yönlü rüzgarların etkin olmasına neden olur.  Rüzgarlar  Rüzgar  Hava kütlelerinin yatay yöndeki hareketlerine rüzgar denir.

  Rüzgarlar basınç farklılıklarından doğar ve daima yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru eser.  Rüzgarların Özellikleri :  Rüzgarın Hızı  Hava kütlesinin hareket hızıdır. Rüzgar hızı saniyede metre (m/sn) ya da saatte kilometre (km/sa) olarak ifade edilir.

  Rüzgarın hızı anemometre ile ölçülür.  Rüzgarın Hızını Etkileyen Etmenler  Basınç Farkı  Rüzgarın hızını etkileyen temel etmendir. Basınç alanları arasındaki fark ne kadar fazla ise, rüzgar o kadar hızlı eser. Basınç farkının güçlü olduğu yerlerde izobarlar sık, zayıf olduğu yerlerde ise seyrek geçmektedir.  İzobar : Hava basıncının aynı olduğu yerleri birleştiren eğrilere izobar (eş basınç) eğrisi denir. Basınç haritalarında bu değerler deniz seviyesine indirgenmiş olarak kullanılır.  Basınç Merkezlerinin Yakınlığı  Alçak ve yüksek basınç merkezleri arasındaki uzaklık arttıkça rüzgarın şiddeti azalır. Basınç merkezleri birbirine ne kadar yakın ve aradaki basınç farkı ne kadar fazla ise rüzgar o kadar hızlı eser.  Dünya’nın Günlük Hareketi  Dünya’nın günlük hareketinin etkisiyle rüzgarlar esme yönlerinden sapar. Bu nedenle rüzgarlar basınç farkını izlemeyip izobarlara paralel bir şekilde estiklerinden hızları azalır.

  Dünya ekseni çevresinde dönmeseydi rüzgarlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru en kısa yolu izleyerek daha hızlı eseceklerdi. Ancak Dünya’nın ekseni çevresindeki dönüşünün etkisiyle en kısa yolu izlemeyen rüzgarlar daha yavaş eser.  UYARI : Rüzgarların sapma gücü enleme ve rüzgarın hızına göre değişir.  Yer şekilleri  Yeryüzünün dağlık ve engebeli arazilerinde rüzgarın sürtünme etkisi arttığından, hızı azalır. Engebeli olmayan alanlarda, deniz ve okyanuslar üzerinde sürtünme etkisi azaldığından rüzgarın hızı artar.  Rüzgarın Yönü  Rüzgarın yönü bulunulan noktaya göre belirlenir ve rüzgar hangi coğrafi yönden geliyorsa ona göre adlandırılır.

  Rüzgarın yönü, basınç merkezlerinin konumuna, Dünya’nın günlük hareketine, yer şekillerine bağlı olarak değişir.  Dünya’nın Günlük Hareketi  Dünya’nın ekseni çevresindeki dönüşü nedeniyle rüzgarlar yönlerinden sapar. Rüzgar yönlerini saptıran etkiye koriyolis (coriolis) gücü denir. Koriyolis gücü ile rüzgarlar Kuzey Yarım Küre’de sağa, Güney Yarım Küre’de sola sapar.  Türkiye’de görülen yerel rüzgarlar, yıldız, poyraz, gün doğusu, keşişleme, kıble, lodos, gün batısı ve karayeldir.  Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı)  Rüzgarın yıl içinde belirli bir yönden esme sıklığına rüzgar frekansı denir.

  Esme sıklığı rüzgar frekans gülleri ile gösterilir.

  Bir bölgede belirli bir sürede rüzgarların en sık estiği yöne egemen rüzgar yönü denir.

  Örneğin Ankara Meteoroloji İstasyonu verilerine göre, Ankara’ya ait yıllık ortalama rüzgar frekans gülüne bakıldığında, yıl içinde kuzeydoğudan esen rüzgarların toplam 5000 esme sayısı ile en fazla olduğu görülür. Yani egemen rüzgar yönü kuzeydoğudur.  UYARI : Bir yerin rüzgar gülüne bakarak egemen rüzgar yönü ve o yerdeki yer şekillerinin uzanış yönü hakkında bilgi edinebiliriz.  UYARI : Birbirine komşu iki yerin farklı ısınması durumunda öncelikle rüzgar görülür.  Rüzgar Çeşitleri  Rüzgarlar, oluşumlarına, esiş sürelerine ve etki alanlarına göre üçe ayrılırlar :  Sürekli Rüzgarlar  Genel Hava dolaşımına bağlı, sürekli basınç kuşakları arasında yıl boyunca yön değiştirmeden esen rüzgarlardır.  Alizeler  30° enlemlerinden (DYB) Ekvator’a (TAB) doğru esen rüzgarlardır.

  Dünya’nın ekseni çevresindeki hareketi nedeniyle sapmaya uğrayarak, Kuzey Yarım Küre’de kuzeydoğudan, Güney Yarım Küre’de güneydoğudan eserler.

  En düzenli ve sürekli esen rüzgarlardır.

  Okyanus akıntılarının yönlerini düzenlerler.

  Başlangıçta kuru olan bu rüzgarlar, deniz üzerinden aldıkları nemi Ekvator çevresine yağış olarak bırakırlar.  Ters Alizeler (Üst Alizeler)  Ekvator’dan (TAB), 30° enlemlerine (DYB) doğru esen üst rüzgarlardır.

  Her yerde ve her zaman görülmezler.

  Yeteri kadar sürekli ve güçlü değillerdir.

  30° enlemleri çevresinde aşağıya doğru alçaldığından yağış oluşumunu engellerler.  Batı Rüzgarları  30° enlemlerinden (DYB), 60° enlemlerine (DAB) doğru esen batı yönlü rüzgarlardır.

  Kuzey Yarım Küre’de güneybatıdan, Güney Yarım Küre’de kuzeybatıdan eserler.

  Yön ve süreklilikleri oldukça değişkendir.

  Denizden karaya estikleri için orta kuşak karaların batı kıyılarına bol yağış bırakırlar.

  Kıtaların batı kıyılarında okyanus ikliminin gelişmesine neden olmuşlardır.  UYARI : Batı rüzgarları sıcak su akıntılarının yön değiştirmesine neden olur ve akıntıları güçlendirirler.

  Kutup Rüzgarları  Kutuplardan (TYB) 60° enlemlerine (DAB) doğru esen soğuk ve kuru rüzgarlardır.

  Kuzey Yarım Küre’de kuzeydoğudan, Güney yarım Küre’de güneydoğudan eserler.

  Kuzey Yarım Küre’de kış aylarında etki alanlarını güneye doğru genişleterek okyanusların batı kıyılarında karasal iklimlerin gelişmesine neden olurlar. Yazın ise zayıflar ve kutuplara doğru çekilirler.  UYARI : Sürekli rüzgarlar yıl boyunca varlığını sürdüren sürekli basınç merkezleri arasında eser.

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Atmosfer Ve Özellikleri - Atmosferin Özellikleri Ve Etkileri - Atmosfer Basıncı


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.11, 22:36
 2. Atmosfer - Atmosferin Özellikleri
  By LaDyRoSe in forum Performans Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.11.11, 10:17
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.10.11, 00:03
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.02.10, 01:06
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.02.10, 23:50

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.