Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Sözcük Grupları İle İlgili Sorular

 1. #1
  ModeratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Sözcük Grupları İle İlgili Sorular

  Sponsorlu Bağlantı

  Sözcük Grupları İle İlgili Sorular


  1. Bazı yazarların, çok beğenilen kitaplarına sahip çıkma*larını, tutulmayan kitaplarını ise başkası yazmış gibi ortada bırakmalarını anlayamıyorum. Unutmamalı ki yazarı başarıya götüren o beğenilmeyen kitaplarıdır. Çünkü kaybedilen her savaş kazanılacak savaşların provasıdır.

  Alt
  ıçizili sözün parçaya kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

  A) Başarıya giden yolda pek çok engelle karşılaşırsınız.


  B) Başarının anahtarını bilmiyorum; ama başarısızlı*ğın anahtarı herkesi mutlu etmeye çalışmaktır.


  C) Kararsızlık; bilgisizlik ve yeteneksizlikten daha faz*la başarısızlığa neden olur.


  D) Yapabildiğiniz kadar hata yapın; çünkü başarıyı bu yol üzerinde bulacaksınız.


  E) Her başarı bir başarısızlığı beraberinde getirir.
  2. Bir edebi eserin tanınmasında, beğenilmesinde ya da çağdaşlarının arasında kaybolup gitmesinde eleştir*menlerin etkisi büyüktür. Evet, belki eleştirmenlerin bir eserin iyi ve kötü yönlerini, taraf tutmadan incelemek ve okurlara sunmak gibi görevleri var; ama ne olursa olsun eleştirmenin gölgesi eserin üzerine düşmemeli.
  Bu parçada geçen "eleştirmenin gölgesinin eserin üzerine düşmemesi" sözüyle anlatılmak istenen aşa-ğıdakilerden hangisidir?

  A) Yapılan değerlendirmelerin öznel olmaması


  B) Eserin sadece iyi yönlerinin ortaya konması


  C) Yazarın dünya görüşünün dikkate alınması


  D) İncelenecek eserin yazıldığı döneme göre değer*lendirilmemesi


  E) Eserin üslubu önemsenmeden, yalnızca anlattığı konunun eleştirilmesi
  3. Farklı anlayışlardaki edebiyatların; yani toplumsal-edebi kutupların da bir milletin edebiyatını zenginleştirdiğini is*pat etmek amaçlarımdan biridir. Bir kutbu seçmenin in*sanın sadece şiir zevkini değil, hayatını da yoksullaştır-dığını gördüm. Ben
  edebiyatın haritasını bir bütün halin*de çıkarmaya çalıştığım için insanlardan kabul gördüm, diyebilirim.

  Alt
  ıçizili sözün parçaya kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

  A) Edebi türlerin tümünde eser vermiş bir sanatçıdır.


  B) Eserlerini oluştururken toplumun her kesimine ses*lenmeyi amaçlardı.


  C) Eleştirimi, yazarın siyasi görüşüne göre değil, ese*rin edebi değerine göre yaparım.


  D) Hiçbir zaman popüler kültürün esiri olmamış, doğ*ru bildiklerini okuruna ulaştırmıştır.


  E) Birilerine hoş görünmek veya birilerini kızdırmak için özellikle çaba harcamıyorum.
  4. Bıktım artık şu eski edebiyat, yeni edebiyat tartışmala*rından! Ne demek ben eski edebiyatı bizim saymıyorum ya da nedir bu Batı hayranlığı, yeni edebiyat düşkünlü*ğü? H
  er yaprak ağaca aittir, tıpkı eski edebiyatımızın da yeni edebiyatımızın da bize ait olduğu gibi.

  Alt
  ıçizili sözün parçaya kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

  A) Bir yazarın bazı eserlerini beğeniyorsanız bile yaz*dıklarının tümü için aynı düşünceye sahip olmak zorunlu değildir.


  B) Savunduğunuz bir atılımın olumsuz sonuçlarına da katlanmayı göze almalısınız.


  C) Yazarken her sözcüğün, şiirimin bir parçası oldu*ğunu bildiğimden kullandığım tüm sözcüklerin de*ğerini eşit görürüm.


  D) Unutmayın, her iyinin içinde kötülük; her kötünün içinde iyilik vardır; kötüleri ayıklayıp atın!


  E) Şiirde sadece bir dizeyi beğendiyseniz o şiire; "Bu gerçek bir şiirdir!" demek doğru değildir.
  5. Ressamlarımızdan biri, çıktığı Avrupa gezilerinin bi*rinde İspanyol ressam Picasso ile görüşmüş. Ünlü res*samın Paris'teki atölyesine uğrayıp, yanında çalışarak bir şeyler öğrenmek istemiş. Bunun üzerine; Picasso kendisine şu nasihati vermiş: "Sen Türksün, değil mi? Biz bugün sanatta sizin eski hattatlarınızın yaptıklarını yapmaya çalışıyoruz, sen hemen memleketine dön ve kendi sanatına bak."


  Bu par
  çada geçen "kendi sanatına bakmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Özgün olmaya çalışmak


  B) Diğer sanatçılarla ilgilenmemek


  C) Öz değerlerini örnek almak


  D) Yaptıklarından ders almak


  E) Geçmişten geleceğe uzanmak
  6. Bir arkadaşı Mark Tvvain'e bir olayı anlatıyordu. Konuş*ma bitiminde yazar sordu: "Bütün bunlar anlattığın gibi mi?" "Evet, bire bir aynı değilse bile, doğruya yakın söz*cüklerle anlattım." deyince Mark Tvvain bir anlatanın anlattıklarının, anlattığı şeyin gerçeğinden başka bir şey olduğunu hafifçe gülümseyerek şöyle ifade etti: "
  Ateşbö-ceğiyle ateş ne kadar farklıdır, değil mi?"

  Bu par
  çadaki aitıçizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Önemli olan anlatılanların nasıl anlatıldığı değil, ne kadar doğru anlatıldığıdır.


  B) Doğruyu anlatmakla doğru anlatmak aynı şey de*ğildir.


  C) Birbirlerinin yerine kullanılan sözcüklerin şekilsel benzerliği değil anlamsal ilgisi önemlidir.


  D) Doğruya yakın söz ile doğrunun kendisi arasında her zaman büyük fark vardır.


  E) Anlattıklarınızın özü sözü bir olmalıdır.
  4. Bıktım artık şu eski edebiyat, yeni edebiyat tartışmala*rından! Ne demek ben eski edebiyatı bizim saymıyorum ya da nedir bu Batı hayranlığı, yeni edebiyat düşkünlü*ğü? H
  er yaprak ağaca aittir, tıpkı eski edebiyatımızın da yeni edebiyatımızın da bize ait olduğu gibi.

  Alt
  ıçizili sözün parçaya kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

  A) Bir yazarın bazı eserlerini beğeniyorsanız bile yaz*dıklarının tümü için aynı düşünceye sahip olmak zorunlu değildir.


  B) Savunduğunuz bir atılımın olumsuz sonuçlarına da katlanmayı göze almalısınız.


  C) Yazarken her sözcüğün, şiirimin bir parçası oldu*ğunu bildiğimden kullandığım tüm sözcüklerin de*ğerini eşit görürüm.


  D) Unutmayın, her iyinin içinde kötülük; her kötünün içinde iyilik vardır; kötüleri ayıklayıp atın!


  E) Şiirde sadece bir dizeyi beğendiyseniz o şiire; "Bu gerçek bir şiirdir!" demek doğru değildir.
  5. Ressamlarımızdan biri, çıktığı Avrupa gezilerinin bi*rinde İspanyol ressam Picasso ile görüşmüş. Ünlü res*samın Paris'teki atölyesine uğrayıp, yanında çalışarak bir şeyler öğrenmek istemiş. Bunun üzerine; Picasso kendisine şu nasihati vermiş: "Sen Türksün, değil mi? Biz bugün sanatta sizin eski hattatlarınızın yaptıklarını yapmaya çalışıyoruz, sen hemen memleketine dön ve kendi sanatına bak."


  Bu par
  çada geçen "kendi sanatına bakmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Özgün olmaya çalışmak


  B) Diğer sanatçılarla ilgilenmemek


  C) Öz değerlerini örnek almak


  D) Yaptıklarından ders almak


  E) Geçmişten geleceğe uzanmak
  6. Bir arkadaşı Mark Tvvain'e bir olayı anlatıyordu. Konuş*ma bitiminde yazar sordu: "Bütün bunlar anlattığın gibi mi?" "Evet, bire bir aynı değilse bile, doğruya yakın söz*cüklerle anlattım." deyince Mark Tvvain bir anlatanın anlattıklarının, anlattığı şeyin gerçeğinden başka bir şey olduğunu hafifçe gülümseyerek şöyle ifade etti: "
  Ateşbö-ceğiyle ateş ne kadar farklıdır, değil mi?"

  Bu par
  çadaki aitıçizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Önemli olan anlatılanların nasıl anlatıldığı değil, ne kadar doğru anlatıldığıdır.


  B) Doğruyu anlatmakla doğru anlatmak aynı şey de*ğildir.


  C) Birbirlerinin yerine kullanılan sözcüklerin şekilsel benzerliği değil anlamsal ilgisi önemlidir.


  D) Doğruya yakın söz ile doğrunun kendisi arasında her zaman büyük fark vardır.


  E) Anlattıklarınızın özü sözü bir olmalıdır.
  7. Elimdeki kitap
  okunması gereken; ama keyifle okun*ması mümkün olmayan bir nitelikte kaleme alındığı için asla sanat eseri olamaz.

  Alt
  ıçizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

  A) içerik açısından zengin; fakat anlatım açısından ni-teliksiz bir yazı çıkmış yazarın elinden.


  B) Sanatçının son kitabını okumayı çok istediğim hal*de bir türlü vakit bulamadım.


  C) Ülkenin gerçeklerini merak ediyorsanız bu kitabı mutlaka okuyun; ancak anlatılanlara inanmak bi*raz zor olacak.


  D) Bu kısacık yazıyı tekrar tekrar okudum; ama yaza*rın ne demek istediğini bir türlü anlayamadım.


  E) Şair, son şiirinde hiçbir şey anlatmıyor; ama şiir, ahengiyle okuyucuyu kendisine çekmeyi başarıyor.
  8. Aylardır beklediğim bir filmi izledim; ama hiç beğenme*dim. Filmin sinemaya uyarlandığı kitabı zar zor bulup okumuştum hazırlıksız yakalanmayalım diye. İyi de et*mişim; çünkü kitabı okumamış olan kişiler için çok şey
  havada kalır filmi izlerken. Konu bir türlü toparlanamamış, bazı kısımlar öylesine geçiştirilmiş, önemli yerler pek vurgulanamamış.

  Alt
  ıçizili sözün parçaya kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

  A) Ortalık kızıştı, her kafadan bir ses çıkmaya başladı.


  B) Senin bu konuşmaların da artık kabak tadı verme*ye başladı.


  C) Bu tür düşüncelerin modasının artık geçtiğini düşü*nüyorum.


  D) Anlatılanları, orayı hiç görmediğim için anlamlandıramıyordum.


  E) Küçücük bir olay için bütün okulu ayağa kaldırdınız.
  9. K
  öse bucak okunmalı bir şiir. Her harfin her sözcüğün bir anlamı, bir değeri var çünkü. Böyle olursa ancak şi*ir olur birbiri peşi sıra sıralanan sözcükler.

  Alt
  ıçizili sözün parçaya kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

  A) Kitap, sadece sorulara vurgu yapmakla kalmayıp, aynı zamanda öneriler getirerek yapılması gere*kenleri işaret ediyor.


  B) Romancı, roman malzemesini okurun önüne ham haliyle koyuyor; roman, okuruyla birlikte hayat bu-luyor.


  C) Tarihi seven ve iyi bilen bir yazardan, tarihin göz ar*dı ettiği olaylara ışık tutan bir roman yazmasını bekliyoruz.


  D) Yazar, her zamanki didikleyici yazma yöntemiyle, kültürel tarihimize lezzetli bir tat getirmeyi bilmiştir.


  E) İyi okuyucu, ayrıntıları atlamadan, eserin arkasına saklanan mesaia ulaşmalıdır.
  10. Hani gereksiz para harcamayan insanlara eli sıkı deriz ya, işte yazarımız için de dili sıkı demek doğru olur ka*nısındayım.


  Bu c
  ümlede geçen "dili sıkı'' sözüyle vurgulanmak istenen anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisi*dir?

  A) Açıklık B) Duruluk


  C) Akıcılık D) Tutarlılık


  E) Doğallık
  11. Halkın sıkıntılarını, kimsenin ele almaya cesaret ede*mediği sorunları, o, büyük bir cesaretle işliyordu. Ama bu bizi yanıltmasın. O halkını düşündüğü için ya da sanatında gelişim göstermek için yapmıyordu bunu. Tüm bu sorunları, sıkıntıları kendisi için bir merdiven gibi görüyordu.


  Bu par
  çada geçen "merdiven gibi görmek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sorunları tespit etmekle yetinmek


  B) Çıkarı uğruna kullanmak


  C) Değişik çözüm yöntemleri önermemek


  D) Gelişmeyi ve yükselmeyi hedeflemek


  E) Kendine inananların güvenini boşa çıkarmak
  12. Konusu ne olursa olsun kitap okumayı her zaman sev*mişimdir. Çok beğendiğim bir yazarın kitabı çıkmış. Sa*tın almaya kitapçıya gittim. Kitabı gördüğümde hayal kı*rıklığına uğradım. Kitap o kadar hacimli ki, alıp okumak istemedim; çünkü fikirlerine önem verdiğim usta sanat*çıların hepsi,
  yüzey genişledikçe derinlik azalır, diyor. Altıçizili sözün parçaya kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

  A) Romanın, çağdaş edebiyatımızın daralan ufkunu açtığı kabul ediliyor.


  B) Onun şiiri Türk dilinde bir başkasının şiiriyle ne benzerlik ne de ilişki taşır.


  C) Kitabın yaprağı ne kadar çoksa, meyvesi o kadar az olur.


  D) Severek okuduğunuz yazıları bir daha okuduğu*nuzda aynı tadı alamayabilirsiniz.


  E) Yazar, romanında kahramanları detaylıca okuyu*cuya tanıtmış.
  13. Yazar, bu romanında, diğer romanlarında olduğu gibi ya*şamının farklı bir yönünü aktarmış. Bu çok doğaldır; çünkü
  her nehir tadını doğduğu topraktan alır ne de olsa. Altıçizili sözün parçaya kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

  A) Sanatçı, içinden çıktığı toplumun etkisinde kalmak*tan kendisini kurtaramaz.


  B) Yazarlar, gelenekten kopmadan geleceğe seslenir*ler.


  C) Sıradan bir insan, ancak ustaların izinde giderse bir sanatçıya dönüşebilir.


  D) Bir kitap, yazarın öznel yaklaşımlarını ortaya koyu*yorsa başarıya ulaşır.


  E) Okurlar, kendisinde yazarın hayal dünyasını bul*dukları kitapları beğenirler.

  SÖZCÜĞÜN ANLAMI VE YORUMU test (Kalıplaşmamış sözcük grupları)
  1-d
  2-A
  3-B
  4-C
  5-C
  6-D
  7-A
  8-D
  9-E
  10-B
  11-B
  12-C
  13-A
  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Sözcük Grupları İle İlgili Sorular


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.03.12, 01:45
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.03.12, 01:12
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.03.12, 01:08
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.03.12, 23:51
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.11, 14:33

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.