Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
6 sonuçtan 6 ile 6 arası

Konu: Türkçe Cevşen Ül Kebir Duası Türkçe Cevşen ül Kebir Duası Türkçe Meali Okunuşu

 1. #6
  Özel Üye

  Standart Cevap: Türkçe Cevşen Ül Kebir Duası Türkçe Cevşen ül Kebir Duası Türkçe Meali Okunuşu

  6.
  Ey ismi mübârek olan,
  Ey şa'nı, makamı yüce olan,
  Ey kendisinden başka ilah bulunmayan,
  Ey medh-ü senâsı yüce olan,
  Ey isimleri mukaddes olan,
  Ey bekası devam eden,
  Ey yücelik onun cemal ve cilvesi olan,
  Ey kibriya ve büyüklük libâsına bürünen,
  Ey gizli nimetlerinin haddi hesabı olmayan,
  Ey zahirî nimetleri sayılmayan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  77.
  Allah'ım, ismin hürmetine sana el açıyor (hacetimi) senden diliyorum;
  Ey yardım eden,
  Ey emân veren,
  Ey (açıklanması gerekenleri) açıklayan,
  Ey (hiç bir şeyden) sarsılmayan,
  Ey (her şeye) muktedir olan,
  Ey (her şeyi) doğru ve kâmil olan,
  Ey övgüye layık olan,
  Ey azamet ve yücelik sahibi olan,
  Ey azab ve kahri) şiddetli olan,
  Ey (alemde olup biten herşeye) şahid olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  78.
  Ey yüce Arş'ın sâhibi,
  Ey sağlam sözün sâhibi,
  Ey dosdoğur ve eksiksiz Fiilin sâhibi,
  Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli intikam sâhibi,
  Ey sevap vaad eden ve azap tehdidinde bulunan,
  Ey övgüye layık veli,
  Ey istediği her şeyi yapan,
  Ey uzaklığı olmayan yakın,
  Ey her şeye şahid ve nâzır olan,
  Ey kullarına hiç bir şekilde zulmetmeyen!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  79.
  Ey hiçbir ortağı ve veziri (yardımcısı) olmayan,
  Ey hiçbir ortağı ve veziri (yardımcısı) olmayan,
  Ey hiçbir benzeri ve dengi bulunmayan,
  Ey güneşin ve nurlu ayın yaratıcısı,
  Ey perişan halli fakirin ihtiyacını gideren,
  Ey küçük yavrunun rızkını veren,
  Ey yaşlı ihtiyara merhamet eden,
  Ey kırılmış kemiği saran, iyileştiren (mağdur olanlara yardımcı olan),
  Ey korku içinde sığınak dileyenleri koruyan,
  Ey kullarının (her şeyinden) haberdar olan, gören,
  Ey her şeye gücü yeten!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  80.
  Ey cömertlik ve nimetler sahibi olan,
  Ey fazl-u kerem sâhibi olan,
  Ey Levhi ve kalemi yaratan,
  Ey küçük karınca ve insanları yoktan var eden,
  Ey azap ve intikam sahibi olan,
  Ey (iyilikleri) Arap ve aceme (bütün insanlara) ilham eden,
  Ey zorluk ve acılara son veren,
  Ey sırları ve niyetleri bilen,
  Ey (Kabe) evinin ve Harem'in Rabb'i olan,
  Ey her şeyi yoktan vareden!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  81.
  Allah'ım ben, ismin hakkına sana el açıyor, (hacetimi) senden istiyorum,
  Ey (alemdeki her hayrın) faili olan,
  Ey (her şeyi) yerli yerinde karar kılan,
  Ey (kulların mazeretini) kabul eden,
  Ey her bakımdan eksiksiz ve kâmil olan,
  Ey (hakkı) bâtıldan ayıran,
  Ey kavuşturan,
  Ey adâlet sâhibi olan,
  Ey (istediğine)gâlip gelen,
  Ey (salih kullarını) taleb eden, (dergahına) isteyen,
  Ey karşılıksız bağışta bulunan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  82.
  Ey ihsanıyla nimet veren,
  Ey cömertliğiyle keremde bulunan,
  Ey lütfuyla cömertlik eden,
  Ey kudretiyle izzet bulan,
  Ey hikmetiyle her şeyi takdir eden (ölçüp biçen),
  Ey tedbiriyle hükmeden,
  Ey ilmiyle tedbir eden yürüten,
  Ey hilmiyle (kulların günahlarından) geçen,
  Ey yüce oluğu halde yakın olan,
  Ey yakın olduğu halde yüce olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  83.
  Ey dilediğini yaratan,
  Ey dilediğini yapan,
  Ey dilediğini hidâyet eden,
  Ey dilediğini saptıran (sapıklıkta bırakan),
  Ey dilediğini azab eden,
  Ey dilediğini bağışlayan,
  Ey dilediğine izzet veren,
  Ey dilediğini zelil, kılan
  Ey dilediğini rahimlerde şekillendiren,
  Ey rahmetini dilediğine tahsis eden.
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  84.
  Ey hiç bir eş ve evlad edinmeyen
  Ey şey için belli bir ölçü ve hudud belirleyen
  Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,
  Ey melekleir elçi yapan,
  Ey gökyüzünde burçlar meydana getiren,
  Ey yeryüzünü salim ve barınmaya müsait kılan,
  Ey insan bir damla sudan (nütfeden) yaratan,
  Ey her şey için (sona erecek) belli bir zaman tayin eden,
  Ey her şeyi ilmiyle kuşatan,
  Ey her şeyin hesabını, sayısını bilen!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  85.
  Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (hacetimi) senden diliyorum
  Ey evvel,
  Ey âhir,
  Ey zahir,
  Ey batın,
  Ey iyilik sever,
  Ey Hak,
  Ey yegâne,
  Ey tek,
  Ey ihtiyaçsız eksiksiz,
  Ey (sonsuz) ebedî,
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  86.
  Ey tanınanların en iyisi,
  Ey ibâdet edilen üstün mabud,
  Ey şükredilenlerin en yücesi,
  Ey anılanların en izzetlisi,
  Ey övülenlerin en ulusu,
  Ey aranan en kadim varlık,
  Ey vasfedilen en yüce mevsuf,
  Ey kastedilen en büyük maksud,
  Ey kendisinden dilenilenlerin en keremlisi,
  Ey bilinen en şerefli sevgili!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  87.
  Ey ağlayanların sevgilisi,
  Ey tevekkül edenlerin efendisi,
  Ey (doğru yoldan) sapanları hidâyet eden,
  Ey mü'minlerin velisi,
  Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı,
  Ey doğruların kurtarıcısı,
  Ey bütün güçlülerden daha güçlü olan,
  Ey bütün ilim sahiplerinden daha bilgili olan,
  Ey bütün yaratıkların ilahı olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  88.
  Ey üstün olup da kahreden,
  Ey sahip olup da güç yetiren,
  Ey gizli olup da haberdar olan,
  Ey ibadet edildiğinde karşılık veren,
  Ey emrine itaatsizlik edildiğinde bağışlayan,
  Ey fikirlere, düşüncelere sığmayan,
  Ey hiç bir gözle görünmeyen,
  Ey hiç bir (şeyin) eseri kendisine gizli kalmayan,
  Ey bütün insanları rızıklandıran,
  Ey bütün kaderleri takdir eden!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  89.
  Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor, dileniyorum;
  Ey koruyan,
  Ey yaratan,
  Ey icad eden,
  Ey yüce makama, mertebeye sahib olan,
  Ey (üzüntüleri) gideren,
  Ey (müşküllerin kapısını açan (halleden),
  Ey (sıkıntılara) son veren (kullarının) kefili olan,
  Ey (iyiliklere) emreden,
  Ey (kötülüklerden) nehyeden!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  90.
  Ey gaybı ancak kendisi bilen,
  Ey kötülüğü (kullarından) ancak kendisi defeden,
  Ey yaratıkları ancak kendisi yaratan,
  Ey günahı ancak kendisi bağışlayan,
  Ey nimet ancak kendisi tamamlayan,
  Ey kalpleri ancak kendisi değiştiren,
  Ey işleri nacak kendisi tedbir edip yöneten,
  Ey yağmuru ancak kendi yağdıran,
  Ey rızk ancak kendisi genişletip yayan,
  Ey ölüleri ancak kendisi dirilten.
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  91.
  Ey zayıfların yardımcısı,
  Ey gariplerin arkadaşı,
  Ey dostlara yardımcı olan,
  Ey düşmanlara galip gelip kahreden,
  Ey göğü yükselten,
  Ey seçilmiş (kulların) can yoldaşı,
  Ey takva sahiplerinin sevgilisi,
  Ey fakirlerin hazinesi,
  Ey zenginlerin ilahı,
  Ey kerim olanların en keremlisi!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  92.
  Ey her şeyden taraf yeterli olan,
  Ey her şeyi ayakta tutan, ye kendisine hiç bir şey benzemeyen,
  Ey hiç bir şey mülkünü artırmayan,
  Ey hiç bir şey kendisine saklı kalmayan
  Ey hazinelerinden hiç bir şey eksilmeyen,
  Ey hiç bir şey kendisi gibi olmayan,
  Ey hiç bir şey bilgisi dışında kalmayan,
  Ey her şeyden haberdar olan,
  Ey rahmeti her şeyi kaplayan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  93.
  93- Allah'ım ben, ismin hakkına sana el açıyor, dileniyorum;
  Ey ikram eden,
  Ey gıda veren,
  Ey nimet veren,
  Ey bağışta bulunan,
  Ey ihtiyaçları gideren,
  Ey kazandıran,
  Ey fâni kılan,
  Ey dirilten,
  Ey hoşnud eden!
  Ey necata veren, kurtaran!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  94.
  Ey her şeyin evveli ve sonu,
  Ey her şeyin ilahı ve sahibi,
  Ey her şeyin Rabb'i ve san'atkarı,
  Ey her şeyi icad eden ve yaratan
  Ey her şeyi daraltan ve genişleten,
  Ey her şeyi ilk defa yaratan ve (öldükten sonra) tekrar kendisine döndüren,
  Ey her şeyi dirilten ve öldüren
  Ey her şeyi yaratan ve (öldükten sonra) ona vâris olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  95.
  Ey en iyi anan ve en iyi anılan,
  Ey en iyi şükreden (karşılık veren) ve en iyi şükredilen,
  Ey en iyi öven ve en iyi övülen,
  Ey en iyi şahid olan, ve hakkında en iyi şehâdet edilen,
  Ey en iyi çağıran ve en iyi çağırılan,
  Ey (duayı) en iyi kabul eden, ve (davet) en iyi kabul eden,
  Ey en iyi ünsiyet kuran ve kendisiyle en iyi ünsiyet kurulan,
  Ey en iyi arkadaş olan ve en iyi arkadaş olunan,
  Ey en iyi maksud olan ve en iyi aranan,
  Ey en iyi seven ve en iyi sevilen!
  Münezzehsin sen!
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  96.
  Ey kendisine dua edene icabet eden,
  Ey kendisine itaat edeni seven,
  Ey sevdiğine yakın olan,
  Ey kendisinden korunma dileyenleri gözeten,
  Ey kendisine ümit bağlayanlara kerim olan,
  Ey emrine itaatsizlik edene hilim ve sabırla davranan
  Ey azametiyle birlikte rahim olan,
  Ey hikmetiyle birlikte azametli olan,
  Ey ihsanında kadîm olan
  Ey kendisine müştâk olanlardan haberdar olan!
  Münezzehsin sen!
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  97.
  Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor, (hacetimi) senden dileniyorum;
  Ey sebepleri takdir buyuran,
  Ey (kullarını iyiliğe) teşvik eden,
  Ey (kalpleri) halden hale değiştiren,
  Ey (âlemdeki işleri) takip eden, (âlemdeki işleri) düzene koyan,
  Ey (kullarını) korkutan,
  Ey (kullarını) sakındıran,
  Ey (unutulanları) hatırlatan,
  Ey (alemdeki güçleri) ram eden, elinde tutan,
  Ey (durumları değiştiren!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  98.
  Ey (her şeyi icat etmeden) bilen,
  Ey verdiği söze sâdık kalan,
  Ey lütuf ve merhameti âşikar olan,
  Ey emri (her zaman) galip gelen,
  Ey kitabı sağlam olan,
  Ey kazâ ve hükmü kesin olan,
  Ey Kur'an'ı yüce olan,
  Ey saltanatı kadim ve ezeli olan,
  Ey fazl-ü keremi (bütün mahlukatı) kapsayan,
  Ey arşı azametli olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  99.
  Ey bir (şeyi) işitme kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan,
  Ey bir fiili yapması kendisini başka bir fiili yapmasına engel olmayan,
  Ey bir söz kendisini başka bir sözden gâfil kılmayan,
  Ey (kullarından) birisini isteği o'nu başka (birisinin) isteğiyle karıştırmasına vesile olmayan,
  Ey hiç bir şeyin, kendisini başka bir şeyi (görmesine, bilmesine) engel olmayan,
  Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,
  Ey kendisini arzulayanların son ve en büyük arzusu,
  Ey âriflerin himmet ve gayretlerinin en son noktası olan,
  Ey arayanlar en son talepleri olan,
  Ey alemlerde bir zere dahi kendisine gizli kalmayan
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  100.
  Ey (günahlarla ceza vermede) acele etmeyen hilim ve sabır sâhibi,
  Ey cimrilik yapmayan cömert,
  Ey verdiği vaade hilaf etmeyen sâdık,
  Ey bağıştan bıkmayan, usanmayan karşılıksız bağış ve ihsan sâhibi,
  Ey (hiç bir zaman) mağlup olmayan Kâhir,
  Ey (hakkıyla) vasfedilemeyecek azametli,
  Ey (asla) haksızlık yapmayan Âdil,
  Ey (hiç bir zaman) fakirleşmeyen Gani,
  Ey (asla küçülmeyen büyük,
  Ey gaflete düşmeyen koruyucu!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan; imdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten
  Ey Rabbim!"
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im! • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Türkçe Cevşen Ül Kebir Duası Türkçe Cevşen ül Kebir Duası Türkçe Meali Okunuşu


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevşen-i Kebir'in Türkçe Meali
  By mavi_su in forum Dua ve Sureler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.06.12, 22:50
 2. Türkçe Cevşen ül Kebir Duası Türkçe
  By mavi_su in forum Dua ve Sureler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.06.12, 22:46
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.08.11, 16:50
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.08.11, 06:08
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.08.11, 03:05

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.