Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Sıfat Çeşitleri - Sıfat Çeşitleri Nelerdir? Sıfat Çeşitleri Örnekli Konu Anlatımı

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Sıfat Çeşitleri - Sıfat Çeşitleri Nelerdir? Sıfat Çeşitleri Örnekli Konu Anlatımı

  Sponsorlu Bağlantı

  Sıfat Çeşitleri - Sıfat Çeşitleri Nelerdir? Sıfat Çeşitleri Örnekli Konu Anlatımı


  1) NİTELEME SIFATLARI
  * İsimlerin şeklini, durumunu, hareketini, rengini, kısacası kalıcı özelliklerini gösteren sıfatlardır. Nitelene sıfatları isimlere sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır.

  Penceresinden kavak ağaçları görünen
  / bir sağlık ocağı

  Yanaklarımı
  pembeleştiren / makaslar

  Uçuşan
  / pamukçuklar

  Kavakları
  silkeleyen / rüzgâr

  Koca
  / bahçe

  Tasasız
  / gözler

  Güzel
  / çerçeveler

  Kocaman
  / bir masası ve koltuğu

  Mavi
  deniz, tatlı su, kötü gün, yakın arkadaş, çalışkan öğrenci, susuz yaz, yuvarlak masa, bayan memur, erkek adam, temiz giysi, güzel insan, düz yol, çatal çivi, sivri tepe, yassı burun...

  Adlaşmış Sıfat
  Bazen kişinin tam olarak bilinmediği ya da niteliğinin vurgulanmak istendiği durumlarda isim söylenmeyip sıfat, ismin yerine geçirilebilir. Bu tür sözcüklere adlaşmış sıfat denir. Adlaşmış sıfatlar niteleme sıfatlarıyla yapılır.

  "Akıllı insanlar kendine güvenir."
  cümlesinde niteleme sıfatı olan "akıllı" sözcüğü,

  "Akıllılar kendine güvenir."
  cümlesinde "insanlar" isminin düşmesiyle adlaşmış sıfat olmuştur.
  2) BELİRTME SIFATLARI
  İsimleri sayı yönünden tamlayan; yerlerini işaret eden; özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren; onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatları denir. Belirtme sıfatları varlıkların geçici özelliklerini bildirirler:

  Bu
  adam, o adam, şuradaki adam, (herhangi) bir adam, bir (tane) adam, kaçıncı adam, hangi adam?...

  Belirtme sıfatları kendi arasında dört gruba ayrılır:

  A.İŞARET SIFATLARI
  İsimleri işaret ederek belirten ve yerlerini bildiren sıfatlardır. İşaret sıfatlarından bazıları şunlardır:


  “bu, şu, o, öteki, beriki, böyle, şöyle...”


  Bu
  soruyu kim cevaplayacak?

  Kitabı
  şu genç almıştı.

  O
  eşyaları nereye götürüyorsun?

  Öteki
  sorulara geçiniz.

  Beriki
  masaları da taşıdık.

  Bu
  kitabı ben aldım.

  Şu
  kitabı verir misin?"

  O
  kitabı getirir misin?"
  B.BELGİSİZ SIFATLAR
  İsimlerin sayılarını ve miktarlarını kesin olarak değil, yaklaşık, aşağı yukarı, belli belirsiz bildiren sıfatlardır. En çok kullanılanları şunlardır:

  “bir, birkaç, birçok, az, çok, biraz, birtakım, bütün, bazı, tüm, her, hiçbir, herhangi bir, kimi...


  Bazı
  işlerde acele edilmeli.

  Birkaç
  arkadaş dışarıda bekliyor.

  Hiçbir
  emek boşa gitmez.

  Bütün
  öğrencileri bahçeye çıkarmışlar.

  Her
  konuda bilgi sahibi olamayız.

  Bir
  gün yine karşılaşırız.

  başka /
  bir / boyut,

  kimi
  insanlar,

  bir
  yaz günü,

  bazı
  sıfatlar

  herhangi bir
  zaman

  her
  soru,

  birtakım
  insanlar,

  birkaç
  kişi,

  Birçok
  seneler geçti; dönen yok seferinden.

  tüm
  insanlar,

  bütün
  varlıklar...

  Bunlardan bazılarının belirttiği isimler çoğul eki alamaz, bazılarının tamlananları çoğul olmak zorundadır; bazılarınınki de yerine göre tekil de olabilir, çoğul da.


  Bütün insan→ bütün insanlar


  Çoğu insan→çoğu bitkiler


  Not:
  Asıl sayı sıfatı olan “bir” ile belgisiz sıfat olan “bir” karıştırılabilir. “Bir” kelimesi kesinlik anlamı taşırsa sayı sıfatı olur. Kesinlik bildirmezse belgisiz sıfat görevini üstlenir.

  Bir çiçekle yaz olmaz


  bir tane çiçek. asıl sayı sıfatı


  Onu bir akşam vakti gördüm.


  Herhangi bir akşam vakti belgisiz sıfat


  “Birkaç, fazla, her, her bir, herhangi bir, hiçbir.
  ..” kelimeleri belgisiz sıfat olduğunda tamlanan tekil olur. Birkaç insan (Doğru) / Birkaç insanlar (Yanlış)

  “ Bazı, nice, bütün, tüm, başka.
  ..” kelimeleri belgisiz sıfat olduğunda tamlanan çoğul olur. Bazı insanlar (Doğru) / Bazı insan (Yanlış)

  “Birtakım”
  kelimesi “bazı” anlamına gelirse bitişik; bu anlama gelmezse ayrı yazılır. Birtakım insanlar, bunu hâlâ anlayamadı. / Okulumuz bu sene de bir takım elbise verdi.

  “Az, çok”
  kelimeleri isim, sıfat, zarf olarak kullanılabilir. Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz. (İsim) / Çok çalıştım (Zarf) / Az para verdiler (Sıfat)

  “Çok”
  kelimesi –u ekini alarak belgisiz zamir olur. Öğrencilerin çoğu kaçtı.

  C.SAYI SIFATLARI
  İsimlerin sayılarını, bölümlerini, sıralarını, parçalarını kesin olarak belirten sıfatlardır. Sayı sıfatlarının çeşitleri şunlardır:


  1)Asıl Sayı Sıfatları

  İsimlerin sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır.

  Her gün
  iki saat ders çalışır, bir saat de kitap okurum.

  Bir
  ağaç bile bırakmamışlar; kesmişler.

  Yüz
  yıl öncesine geri döndük.

  Türkiye nüfusunun
  yetmiş milyon olduğu söyleniyor.

  Beş
  milyon ton patates

  10 cm
  ip, 2 m kumaş, 100 ton kömür, 3 kg şeker...

  * Başında asıl sayı sıfatlarından biri bulunan bir isme çoğul eki getirilmez.
  ”Beşevler, Altmışevler, Yedi Cüceler, üç aylar, Kırk Haramîler, beş milyonlar, on milyonlar (banknotlarımız)”gibi örnekler bu kurala uymaz.

  * Sayı sıfatlarıyla niteleme sıfatları art arda kullanılırsa sayı sıfatı önce gelir:


  iki değerli arkadaş, üç kırık cam...


  * Her sayı kelimesi sıfat olmaz. Sıfat olabilmesi için ismi nitelemesi gerekir:
  Altıyı üçe böl. (Her ikisi de isim) / Altı ekmeği üçe böl. (Birincisi sıfat, ikincisi isim)

  * Tek” ve “çift” kelimeleri de asıl sayı sıfatıdır: Tek kişi, çift oda...


  * Sayılar bazen başka kelimelerle birlikte sıfat olabilir:
  Beş kilo ceviz.

  * Asıl sayı sıfatlarının nitelediği isimler çoğul eki alırsa topluluk anlamı kazanır: Üç Aylar, Yedi Cüceler...

  2)Sıra Sayı Sıfatları

  İsimlerin sıralarını, derecelerini belirten sıfatlardır. sayı sıfatlarının sonuna –(ı)ncı, -nci, -ncu, -ncü ekleri getirilerek yapılır.

  77. yıl, 11’inci bölük, birinci gün, ikinci gelişimiz...


  üçüncü kişiler, ikinci katlar...


  * “ilk” kelimesi birinci anlamındadır:


  İlk (birinci) caddeden sağa dönün.


  * “son, sonuncu, ortanca” kelimeleri de sıra sayı sıfatıdır:


  son fırsat, ortanca çocuk, sonuncu kişi...


  * Sonuncu, ortanca, ilk, son” kelimeleri de sıra sayı sıfatı olarak kabul edilir: Sonuncu adam, ortanca çocuk, ilk sıra....


  * Sıra ve derece bildiren kelimeler bazen isim olur. Yarış
  birincisine bin altın verildi.
  3)Üleştirme Sayı Sıfatları

  İsimlerin bölümlere ayrıldığını, bölüştürüldüğünü gösteren sıfatlardır. Tam sayıların sonuna “-(ş)er, “-(ş)ar ekleri getirilerek yapılır: Onar lira, beşer yıl...

  Üçer kişi, ikişer elma, yedişer kişi, ellişer milyon, birer gün arayla,


  * “Teker, çifter, yarımşar” kelimeleri de üleştirme sayı sıfatı olabilir: Çifter sıra, yarımşar pide...


  * -ar, -er eklerini alan kelimeler zarf olarak kullanılabilir: İçeriye
  teker teker girin.

  4)Kesir Sayı Sıfatları
  İsimlerin, bütünün kaçta kaçı olduğunu gösteren sıfatlardır.


  Yüzde bir ihtimal, yarım ekmek, çeyrek (dörtte bir) ekmek, yarıyıl, iki buçuk lira...


  * Bu tamlamalarda tamlanan çoğul yapılabilir.


  Kardeşlerin üçte bir payları var.


  * Tamlayan çoğul yapılıp tamlananla yeri değiştirilebilir:


  Yüzde otuz artış düşünülüyor.→Düşünülen artış yüzde otuzlarda.


  * Kesir bildiren kelimeler tamlanan durumunda kalırsa isim görevini üstlenir: Kazancımın
  üçte ikisini buna harcadım.

  5)Topluluk Sayı Sıfatları

  Bir defada doğan birden fazla kardeşler için kullanılır. Bunlardaki “z” sesi çokluk bildirir.Tamlanan çoğul olabilir.

  üçüz bebek, beşiz çocuklar.


  D.SORU SIFATLARI
  Soru sıfatları, isimlerin nitelik ve niceliklerini soru yoluyla öğrenmeyi amaçlayan, cevapları da herhangi bir sıfat olan kelimelerdir. Soru sıfatlarından bazıları şunlardır:


  “ne, nasıl, nice, ne gibi, ne biçim, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne türlü...”


  Nasıl şiirleri beğenirsiniz?

  Kaçar
  gün kaldın şehirlerde?

  Hangi
  konuyu işleyeceğiz?

  Kaç
  soru çözmeli günde?

  * Soru sıfatları cümleyi soru cümlesi yapar. Bazı durumlarda da yapmaz:


  Bu
  nasıl bir dünya; hikâyesi zor...

  Nasıl
  kitaplardan hoşlanırsın?

  * Soru sıfatlarıyla da sıfat tamlaması oluşturulur.


  Kaç gün sonra geleceksin?

  Eve giderken
  hangi otobüse bineceğiz?

  Örnekler

  Hangi
  çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.

  Kaçıncı
  sınıfta okuyor?

  Ne
  gün geleceğini söyledi mi?

  Kaçar
  kişilik gruplar hâlinde gideceğiz?

  Kaçta kaç
  hisse istersin?


  Not: “ne” kelimesi sıfat, zarf ve zamir olarak kullanılabilir.


  Ne bakıyorsun? Zarf


  Ne almak istiyorsun? Zamir


  Ne gün geleceksin? Sıfat


  Ne iş yapıyordunuz? sıfat


  Bugün ne çalıştık ama. zarf

  E.ÜNVAN SIFATLARI

  Kişilerin mesleklerini, cinsiyetlerini, makamlarını, lakaplarını belirten sıfatlara unvan sıfatları denir. Bu sıfatlar sadece insan isimlerini niteler. Bazen isimden önce, bazen sonra gelir:

  İsmet Bey, Teğmen Kasım, Ali Amca, Hasan Paşa, Ahmet Reis, Doktor Malik, Ayşe Hanım, Çolak Nebi, Öğretmen Harun...  Ünvan bildiren kelimeler bazen isim göreviyle kullanılır:


  Kardeşim okuyup avukat olacak.(İsim)

  Avukat Burhan, benim kardeşimdir. (Sıfat)  NOT :


  1)Bir sıfat, birden fazla ismi niteleyebilir: Tatlı elmalar, şeftaliler, kirazlar...Bu durumda anlatım bozukluluğu olmamalıdır: Tatlı elmalar, şeftaliler, kirazlar,
  limonlar (Yanlış)

  2) Birden fazla sıfat bir ismi niteleyebilir: Tatlı, güzel, kırmızı elma...

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Sıfat Çeşitleri - Sıfat Çeşitleri Nelerdir? Sıfat Çeşitleri Örnekli Konu Anlatımı


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.09.21, 14:37
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.01.12, 00:18
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.06.11, 06:18
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.05.11, 12:41
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.05.11, 12:05

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.