Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Sıfatlar Sıfatların Özellikleri Sıfat Çeşitleri Niteleme Sıfatları Belirtme Sıfatları

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Sıfatlar Sıfatların Özellikleri Sıfat Çeşitleri Niteleme Sıfatları Belirtme Sıfatları

  Sponsorlu Bağlantı

  Sıfatlar Sıfatların Özellikleri Sıfat Çeşitleri Niteleme Sıfatları Belirtme Sıfatları İşaret Sıfatları Sayı Sıfatları Belgisiz Sıfatlar Soru Sıfatları Sıfatlarda Anlam Sıfatlarda Anlam Kuvvetlendirme Sıfatlarda Anlam Daraltma Sıfatlarda Karşılaştırma Yapı Bakımından Sıfatlar Basit Sıfatlar Türemiş Sıfatlar Birleşik Sıfatlar Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar Kurallı Birleşik Sıfatlar Pekiştirilmiş Sıfatlar Kelime Grubu Halindeki Sıfatlar
  A. Sıfatların Özellikleri

  B. Sıfat Çeşitleri
  1. Niteleme Sıfatları

  2. Belirtme Sıfatları
  a. İşaret Sıfatları
  b. Sayı Sıfatları
  - Asıl Sayı Sıfatları
  - Sıra Sayı Sıfatları
  -Kesir Sayı Sıfatları
  -Üleştirme Sayı Sıfatları
  -Topluluk Sayı Sıfatları
  c. Belgisiz Sıfatlar

  d. Soru Sıfatları
  C. Sıfatlarda Anlam
  1. Sıfatlarda Anlam Kuvvetlendirme
  2. Sıfatlarda Anlam Daraltma
  3. Sıfatlarda Karşılaştırma

  D. Yapı Bakımından Sıfatlar
  1. Basit Sıfatlar

  2. Türemiş Sıfatlar

  3. Birleşik Sıfatlar
  a. Kaynaşmış birleşik sıfatlar
  b. Kurallı birleşik sıfatlar

  4. Pekiştirilmiş Sıfatlar

  5. Kelime Grubu Hâlindeki Sıfatlar
  Sıfatlar

  Annem belediye doktoruydu. Penceresinden kavak ağaçları görünen bir sağlık ocağında çalışır, çoğu günler beni de yanında götürürdü. Orada tek çocuk olmanın krallığını yaşar, oyalanır; haşarılıklarımın, afacanlıklarımın hoş görüleceğini bilmenin kolaylıklarından fazlaca yararlanır, buna karşılık beni mıncıklamalarına, yanaklarımı pembeleştiren makaslar almalarına ses çıkarmazdım. Pencereden uzanır, uçuşan pamukçukları yakalamaya çalışırdım. Kavakları silkeleyen rüzgâr oyun arkadaşım olurdu. Koca bahçe, önümde mülkümmüş gibi uzanır, bense onu tasasız gözlerle izlerdim. Annemin masasında, güzel çerçeveler içinde benim ve babamın resmi dururdu. Gurur duyardım. Kocaman bir masası ve koltuğu vardı annemin. Annemi makamında daha çok severdim sanki, ya da sevgim başka bir boyut kazanırdı. (Murathan Mungan; Pamukçuklar)
  Yukarıdaki parçada en az iki kelimeden oluşan ve koyu harflerle yazılmış olan kelime gruplarının ilk kelimelerinin yazılmadığını, son kelimelerin kaldığını düşünelim:
  Annem belediye doktoruydu. Sağlık ocağında çalışır, çoğu günler beni de yanında götürürdü. Orada çocuk olmanın krallığını yaşar, oyalanır; haşarılıklarımın, afacanlıklarımın hoş görüleceğini bilmenin kolaylıklarından fazlaca yararlanır, buna karşılık beni mıncıklamalarına, makaslar almalarına ses çıkarmazdım. Pencereden uzanır, pamukçukları yakalamaya çalışırdım. Rüzgâr oyun arkadaşım olurdu. Bahçe, önümde mülkümmüş gibi uzanır, bense onu gözlerle izlerdim. Annemin masasında, çerçeveler içinde benim ve babamın resmi dururdu. Gurur duyardım. Masası ve koltuğu vardı annemin. Annemi makamında daha çok severdim sanki, ya da sevgim boyut kazanırdı.

  Öncesindeki kelimeler çıkarıldığında kalanların anlamları eksilmiş oldu. Kelime anlamı olarak değil de cümleye kattığı anlam bakımından eksilme oldu.
  Sağlık ocağı nasıl bir sağlık ocağı?
  Çocuk kaç çocuk? nasıl bir çocuk?
  Makaslar nasıl makaslar?
  Pamukçukları hangi pamukçuklar?
  Rüzgâr nasıl bir rüzgâr?
  Bahçe nasıl bir bahçe?
  gözlerle nasıl gözler?
  çerçeveler nasıl çerçeveler?
  Masası ve koltuğu nasıl masa ve koltuk?
  Boyut kaç boyut, hangi boyut, ne boyutu?

  Bu kelimelerin (asıl unsur olan kelimeler, isimler) tam olarak anlaşılması ve tanınması için onlardan önce bazı kelimeler getirerek anlamlarını nitelik ve nicelik yönünden tamamlarız.

  Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir / sağlık ocağı
  Tek / çocuk
  yanaklarımı pembeleştiren / makaslar
  uçuşan / pamukçuklar
  Kavakları silkeleyen / rüzgâr
  Koca / bahçe
  Tasasız / gözler
  Güzel / çerçeveler
  Kocaman / bir / masası ve koltuğu
  Başka / bir / boyut
  İşte, isimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir. bu iki kelimenin (sıfat ve isim) oluşturdukları kelime grubuna da sıfat tamlaması denir ki bütün sıfat çeşitleriyle sıfat tamlaması oluşturulabilir.

  Kolay iş, bu sorular, küçük çocuk, hangi ev, iki elma, üçüncü sınıf...

  A. Sıfatların Özellikleri

  1. Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtir:
  "O zaman gördü ki, küçük çocuk, memleketlisi, minimini yavru ağlıyor... Sessizce, titreye titreye ağlıyor. Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına, temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları nasıl acele acele, sarsıla çarpışa dökülürse öyle, bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak, vuruşarak içlerinde güneşli mavi gök, pırıl pırıl akıyor."
  o zaman, küçük çocuk, minimini yavru, temiz vagon pencereleri, güneşli mavi gök
  2. Tek başlarına kullanıldıkları zaman isim değerindedirler. Çünkü ancak bir isimden önce geldikleri zaman sıfat oldukları anlaşılabilir:
  yeşil elbise (sıfat) yeşili severim (isim)
  İhtiyar kadın (sıfat) İhtiyarlara iyi davranmalıyız (isim)
  Büyük park (sıfat) parkların en büyüğü (isim)

  3. Tek başlarına kullanıldıklarında isim değerinde oldukları için alabildikleri isim çekim eklerini, yani hâl eklerini, iyelik eklerini ve çoğul ekini, bir isimden önce gelerek onu niteledikleri ya da belirttikleri zaman, yani sıfat olarak kullanıldıkları zaman alamazlar:
  Bir basamak yukarı çık. sıfat
  Birler basamağı isim
  Yürüyen merdiven sıfat
  Yürüyenler ve koşanlar isim
  4. Bir sıfatla onun nitelediği ya da belirttiği bir isim arasına noktalama işareti (özellikle virgül) konmaz. Virgül konursa ilk kelime tek başına kalmış olur, dolayısıyla isimleşir.
  Genç adama gülümseyerek baktı. (genç: sıfat)
  Genç, adama gülümseyerek baktı. (genç: isim, özne)

  5. Birkaç sıfat, arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir:
  Karanlık, büyük, korkutucu ve nemli bir evdi.

  6. Sıfatın varlığından bahsedildiği her yerde mutlaka sıfat tamlaması vardır; o sıfatla (soru sıfatı da olsa) bir tamlama oluşturulmuştur.

  B. Sıfat Çeşitleri

  Sıfatlar görev ve anlam yönünden, yani kendilerinden sonra gelen isme kattıkları anlam yönünden önce ikiye, sonra daha alt başlıklara ayrılırlar:
  1. Niteleme Sıfatları
  2. Belirtme sıfatları
  a.İşaret sıfatları
  b. Sayı sıfatları
  -Asıl sayı sıfatları
  -Sıra sayı sıfatları
  -Kesir sayı sıfatları
  -Üleştirme sıfatları

  c. Belgisiz sıfatlar
  d. Soru sıfatları


  Niteleme Sıfatları

  İsimlerin şeklini, durumunu, hareketini, rengini, kısacası kalıcı özelliklerini gösteren sıfatlardır. Nitelene sıfatları isimlere sorulan "nasıl" sorusunun cevabıdır:

  Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir sağlık ocağı
  yanaklarımı pembeleştiren / makaslar
  uçuşan / pamukçuklar
  Kavakları silkeleyen / rüzgâr
  Koca / bahçe
  Tasasız / gözler
  Güzel / çerçeveler
  Kocaman / bir masası ve koltuğu
  Mavi deniz, tatlı su, kötü gün, yakın arkadaş, çalışkan öğrenci, susuz yaz, yuvarlak masa, bayan memur, erkek adam, temiz giysi, güzel insan, düz yol, çatal çivi, sivri tepe, yassı burun...
  2. Belirtme Sıfatları

  İsimleri sayı yönünden tamlayan; yerlerini işaret eden; özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren; onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatları denir. Belirtme sıfatları varlıkların geçici özelliklerini bildirirler:
  Bu adam, o adam, şuradaki adam, (herhangi) bir adam, bir (tane) adam, kaçıncı adam, hangi adam?...
  Belirtme sıfatları alt başlıklara ayrılır:
  a. İşaret Sıfatları

  İsimleri işaret ederek belirten ve yerlerini bildiren sıfatlardır.
  "bu, şu, o, öteki, beriki, böyle, şöyle..."
  Bu soruyu kim cevaplayacak?
  Kitabı şu genç almıştı.
  O eşyaları nereye götürüyorsun?
  Öteki sorulara geçiniz.
  Beriki masaları da taşıdık.
  b. Sayı Sıfatları

  İsimlerin sayılarını, bölümlerini, sıralarını, parçalarını kesin olarak belirten sıfatlardır. Sayı sıfatlarının çeşitleri şunlardır:
  - Asıl Sayı Sıfatları
  İsimlerin sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır:
  Her gün iki saat ders çalışır, bir saat de kitap okurum.
  Bir ağaç bile bırakmamışlar; kesmişler.
  Yüz yıl öncesine geri döndük.
  Türkiye nüfusunun yetmiş milyon olduğu söyleniyor.
  Beş milyon ton patates
  10 cm ip, 2 m kumaş, 100 ton kömür, 3 kg şeker...

  ]Başında asıl sayı sıfatlarından biri bulunan bir isme çoğul eki getirilmez. "Beşevler, Altmışevler, Yedi Cüceler, üç aylar, Kırk Haramîler, beş milyonlar, on milyonlar (banknotlarımız)"gibi örnekler bu kurala uymaz.

  ]Sayı sıfatlarıyla niteleme sıfatları art arda kullanılırsa sayı sıfatı önce gelir:
  iki değerli arkadaş, üç kırık cam...
  - Sıra Sayı Sıfatları:
  İsimlerin sıralarını, derecelerini belirten sıfatlardır.
  "-ncİ" eki ya da nokta kullanılır.
  77. yıl, 11'inci bölük, birinci gün, ikinci gelişimiz...
  üçüncü kişiler, ikinci katlar...
  ] "ilk" kelimesi birinci anlamındadır:
  İlk (birinci) caddeden sağa dönün.
  ] "son, sonuncu, ortanca" kelimeleri de sıra sayı sıfatıdır:
  son fırsat, ortanca çocuk, sonuncu kişi...
  - Kesir Sayı Sıfatları
  İsimlerin, bütünün kaçta kaçı olduğunu gösteren sıfatlardır.
  Yüzde bir ihtimal, yarım ekmek, çeyrek (dörtte bir) ekmek, yarıyıl, iki buçuk lira...

  ]Bu tamlamalarda tamlanan çoğul yapılabilir.
  Kardeşlerin üçte bir payları var.

  ]Tamlayan çoğul yapılıp tamlananla yeri değiştirilebilir:
  Yüzde otuz artış düşünülüyor.>Düşünülen artış yüzde otuzlarda.

  - Üleştirme Sayı Sıfatları
  İsimlerin bölümlere ayrıldığını, bölüştürüldüğünü gösteren sıfatlardır.
  "-(ş)er" ekiyle yapılır.
  Üçer kişi, ikişer elma, yedişer kişi, ellişer milyon, birer gün arayla,

  - Topluluk Sayı Sıfatları
  Bir defada doğan birden fazla kardeşler için kullanılır.
  Bunlardaki "z" sesi çokluk bildirir.
  Tamlanan çoğul olabilir.
  üçüz bebek, beşiz çocuklar.
  c. Belgisiz Sıfatlar

  İsimlerin sayılarını ve miktarlarını kesin olarak değil, yaklaşık, aşağı yukarı, belli belirsiz bildiren sıfatlardır.
  "bir, birkaç, birçok, az, çok, biraz, birtakım, bütün, bazı, tüm, her, hiçbir, herhangi bir, kimi...
  başka / bir / boyut,
  kimi insanlar,
  bir yaz günü,
  bazı sıfatlar
  herhangi bir zaman
  her soru,
  birtakım insanlar,
  birkaç kişi,
  Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.
  tüm insanlar,
  bütün varlıklar...

  Bunlardan bazılarının belirttiği isimler çoğul eki alamaz, bazılarının tamlananları çoğul olmak zorundadır; bazılarınınki de yerine göre tekil de olabilir, çoğul da.
  Bütün insan>bütün insanlar
  Birkaç kişi>birkaç kişiler
  Çoğu insan>çoğu bitkiler
  Not: Asıl sayı sıfatı olan "bir" ile belgisiz sıfat olan "bir" karıştırılabilir. "bir" kelimesi "tek" kelimesinin karşılığı ise asıl sayı sıfatıdır. Değilse belgisiz sıfattır:
  Bir çiçekle yaz olmaz bir tane çiçek. asıl sayı sıfatı
  Onu bir akşam vakti gördüm. Herhangi bir akşam vakti belgisiz sıfat

  d. Soru Sıfatları

  Soru sıfatları, isimlerin nitelik ve niceliklerini soru yoluyla öğrenmeyi amaçlayan, cevapları da herhangi bir sıfat olan kelimelerdir.
  "ne, nasıl, nice, ne gibi, ne biçim, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne türlü..."
  Özellikleri
  ]Soru sıfatları cümleyi soru cümlesi yapar. Bazı durumlarda da yapmaz:
  Bu nasıl bir dünya; hikâyesi zor...
  Nasıl kitaplardan hoşlanırsın?

  ]Soru sıfatlarıyla da sıfat tamlaması oluşturulur.
  Kaç gün sonra geleceksin?
  Eve giderken hangi otobüse bineceğiz?

  Örnekler
  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.
  Kaçıncı sınıfta okuyor?
  Ne gün geleceğini söyledi mi?
  Kaçar kişilik gruplar hâlinde gideceğiz?
  Kaçta kaç hisse istersin?

  Not: "ne" kelimesi sıfat, zarf ve zamir olarak kullanılabilir.
  Ne bakıyorsun? Zarf
  Ne almak istiyorsun? Zamir
  Ne gün geleceksin? Sıfat
  Ne iş yapıyordunuz? sıfat
  Bugün ne çalıştık ama. zarf

  C. Sıfatlarda Anlam


  1. Sıfatlarda Anlam Kuvvetlendirme

  ]Zarflarla ve edatlarla anlam kuvvetlendirilebilir:
  çalışkan>arı gibi çalışkan>arı gibi çalışkan çocuk
  güzel>Cennet kadar güzel>Cennet kadar güzel vatan
  verimli>çek verimli>çok verimli topraklar

  Burada "cennet kadar" kelime grubu "güzel" sıfatını; sonra hepsi birden "vatan" kelimesini nitelemiş.

  ]Pekiştirme sıfatları ile de anlam kuvvetlendirilebilir:
  Bir sıfatın ilk iki sesine "m, p, r, s" ünsüzlerinden biri eklenip, oluşan hecenin o sıfatın başına getirilmesiyle oluşur. Ünlüyle başlayan sıfatlarda ilk ünlüye "m, p, r, s" ünsüzlerinden biri eklenir.
  Sarı sayfalar>sapsarı sayfalar
  Kırmızı>kıpkırmızı elbise
  Mor>mosmor bir yüz
  Yeşil>yemyeşil tabiat
  Temiz>tertemiz toplum
  Uzun>upuzun araba
  Bu kurala uymayan pekiştirme sıfatları da vardır:
  Sapasağlam, yapayalnız, çırılçıplak, çepeçevre...

  ]Tekrar yoluyla da anlam kuvvetlendirilebilir. Tekrar edilen kelimeler arasına "mİ" soru eki de konabilir:
  doğru dürüst bir iş, boylu poslu bir adam, az buz para değil...
  yüce yüce yaylalar, Mini mini eller, tatlı tatlı diller...
  tatlı mı tatlı diller, sevimli mi sevimli bir yüz, sıcak mı sıcak bir hava...

  2. Sıfatlarda Anlam Daraltma:

  ]Sıfatların anlamlarında, bazı eklerden yararlanarak kısma, daraltma, küçültme yapılabilir.
  Bunun için "-Cİk, -ÇE, -cEk, -(İ)msİ, -(İ)mtırak" ekleri kullanılır:

  Geniş bir oda > daha az genişi > genişçe bir oda
  Uzun bir çocuk > daha az uzunu > uzunca bir çocuk
  Büyük ev > daha az büyüğü> Büyükçe / büyücek bir ev
  Küçük çocuk > daha az küçüğü> küçükçe / bir çocuk
  Tatlı elma > daha az tatlısı > tatlımsı bir elma
  Ekşi erik > daha az ekşisi > ekşimsi / ekşimtırak erik

  "-Cİk" eki küçüklük, azlık anlamı taşıyan sıfatlara getirilir ve aşırılık anlamı katar:
  Kısa kol > daha da kısası > kısacık kol
  İnce ip > daha da incesi > incecik ip
  Az ekmek > daha da azı > azıcık ekmek
  Minik yavru > daha da miniği> Minicik yavru
  Küçük kız > daha da küçüğü> Küçücük kız
  Ufak el > daha da ufağı > Ufacık el
  Yumuşak eller > daha da yumuşağı> Yumuşacık eller

  3. Sıfatlarda Karşılaştırma(Derecelendirme):
  Aynı özelliklere sahip olan varlıkları karşılaştırarak o özelliğe hangisinin daha çok sahip olduğunu göstermek için sıfatın başına "en, daha, pek" kelimeleri getirilir.

  En kuvvetli millet
  Daha dürüst insanlar
  Pek çalışkan işçi

  D. Yapı Bakımından Sıfatlar


  Sıfatlar da isimler gibi yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üçe ayrılır:

  1. Basit Sıfatlar
  Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir kelimeyle birleşmemiş sıfatlardır.

  Kara gün, kırmızı gül, bol yemek, iri taş, iyi insan, son yolculuk, dost ülke, düz çizgi.

  2. Türemiş Sıfatlar

  İsim ya da fiil köklerine ve gövdelerine getirilen isim yapım ekleriyle oluşturulmuş sıfatlardır.
  Kiralık ev, yıllık izin, tuzlu su, Aydınlı Hasan, işsiz adamlar, ölü balık, sütçü kadın, yarınki maç, genişçe bir oda, büyücek bir ev, ekşimsi / ekşimtırak erik, kısacık kol, incecik ip...
  Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir sağlık ocağı
  yanaklarımı pembeleştiren / makaslar
  uçuşan / pamukçuklar
  Kavakları silkeleyen / rüzgâr
  Kocaman / bir masası ve koltuğu
  çalışkan öğrenci, susuz yaz, yuvarlak masa...

  3. Birleşik Sıfatlar
  Yapısında birden fazla kelime barındıran sıfatlardır.

  Külyutmaz öğretmen, mirasyedi gençler, boşboğaz insanlar, boğazına düşkün adam, birtakım sorunlar, cana yakın çocuk...

  Birleşik sıfatlar ikiye ayrılır:
  a. Kaynaşmış birleşik sıfatlar
  Anlamca kaynaşmış sıfatlardır. Birden fazla kelimenin sözlük anlamlarından az ya da çok uzaklaşarak, aralarına ek ya da kelime girmeyecek şekilde birleşerek oluşturdukları sıfatlardır.
  Canciğer dost, vatansever sanatçı, pisboğaz çocuk, mirasyedi gençler, kahverengi elbise, eşsesli kelimeler, birkaç adam, herhangi bir öğretmen, biraz zaman, birtakım elbiseler...

  b. Kurallı birleşik sıfatlar
  Çeşitli yollarla oluşurlar:
  *Sıfat tamlaması + "-lİ" yapım eki
  büyük yapraklı ağaçlar, dost bakışlı insanlar, kısa boylu asker, büyük kapılı bina, kırık camlı ev...

  *Sıfat tamlaması + "lIk" eki
  yarım günlük mesai, üç kuruşluk iş...

  *İsim + iyelik eki + sıfat
  salonu büyük (bir) ev, çenesi düşük adam, saçı uzun bebek, rengi soluk kumaş...

  *Takısız isim tamlaması + "-lİ" yapım eki
  taş duvarlı ev, aslan yürekli çocuk, demir kapılı bahçe...

  *İsim + "-DEn" ayrılma hâl eki + isim-fiil:
  kulaktan dolma bilgiler...
  *İkileme + isim
  evsiz barksız insanlarımız, tatsız tuzsuz işlerimiz, irili ufaklı eşyalar...

  *İsim + ek + fiilimsi + isim
  işini bilir memur

  *Deyim + isim
  cana yakın arkadaşlar, çenesi düşük insan...  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Sıfatlar Sıfatların Özellikleri Sıfat Çeşitleri Niteleme Sıfatları Belirtme Sıfatları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.09.21, 14:37
 2. Sıfat - Sıfat Nedir? - Sıfatlar Nelerdir?
  By RedBuLL in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.03.12, 20:21
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.01.12, 00:39
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.08.11, 16:00
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.05.11, 12:41

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.