Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Ege Bölgesi

 1. #1
  Administrator
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Ege Bölgesi

  Sponsorlu Bağlantı

  Ege Bölgesi

  KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:
  Ülkemizin batısında Ege Denizi kıyılarınca uzanan bölge, Marmara Bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleriyle ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile komşudur.
  Gerçek alanı olan 93.139 Km2 ile Türkiye topraklarının %10.1’ini kaplar. Alan bakımından 5. Büyüklükteki bölgemizdir.
  Nüfusu 2000 sayımına göre 8.9 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2’ye 96 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının biraz üstündedir. (Türkiye ortalaması Km2’ye 83 kişi)

  BÖLÜMLERİ:
  1.Asıl Ege Bölümü 2.İç Batı Anadolu Bölümü

  YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:
  Kıyıları:
  Ege Denizinin yerinde eskiden Egeid karası vardı. Bunun çökmesi sonucunda bugünkü adalar meydana geldi. Bölge dağları kıyıya dik uzandığı için kıyı girintili-çıkıntılı Enine Kıyı Tipidir.
  Kıyıda bir çok körfez, koy, yarmada ve buruna rastlanır. Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük, Gökova başlıca körfezleridir.Reşadiye, Bozburun, Dilek VE İzmir başlıca yarımadalarıdır.
  Ege kıyıları girintili-çıkıntılı olduğu için en uzun kıyımızdır. Muğla’da en uzun kıyıya sahip ilimizdir.

  Dağları:
  Asıl Ege Bölümü faylanma hareketlerine uğradığı için Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları faylanma sonucu yüksekte kalmış horstlardır. Bölümün güneyinde uzanan Menteşe Dağlarının uzanış yönü kıyıya paraleldir.
  İç Batı Anadolu’ya gidildikçe yükseklik artar. Bu bölümde, Alaçam, Eğrigöz, Murat ve Sandıklı Dağları vardır.
  Ovaları:
  İç Batı Anadolu Bölümünde Yazılıkaya Platosu, Tavas- Çivril- Banaz-Örencik ovaları vardır.
  Asıl Ege Bölümünde horstlar arasında kalan grabenler birer alüvyon ovasıdır. Bunlar Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalarıdır. Bunlar aynı adı taşıyan ve bol alüvyon taşıyan, akarsuları tarafından oluşturulmuştur. Akarsuların döküldükleri yerlerde de delta ovaları da oluşmuştur.

  Akarsuları:
  Bakırçay, Gediz,K. Menderes, B. Menderes başlıca akarsularıdır. İç Batı Anadolu’da Susurluk ve Sakarya Akarsularının bazı kolları da bulunmaktadır.

  Gölleri:
  Göl bakımından fakir olan bölgede iki doğal göl vardır. Bunlar Marmara ve Çamiçi (Bafa) Gölleridir. Adıgüzel, Kemer ve Demirköprü baraj gölleri de vardır.

  İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ:
  Bölgenin asıl Ege Bölümünde graben ovaları sayesinde içlere kadar sokulan Akdeniz İklimi görülür. Bu alanlarda yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklim görülür. Bitki örtüsü makidir ve yer yer ormanlara da rastlanır.
  İç Batı Anadolu bölümüne gidildikçe yüksekliğin artması ve denize olan uzaklığı sebebiyle iklim karasallaşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı Karasal İklim görülür. Bitki örtüsü de Bozkırdır.

  TARIMI VE HAYVANCILIĞI:
  Bölgenin yurt ekonomisine katkısı daha çok tarım alanındadır. Bölümler arasında iklim ve yeryüzü şekillerinin farklı olmasına bağlı olarak yetiştirilen ürünler arasında da farklılık ve çeşit vardır.
  Tütün: Kıyı ovalarında yetiştirilir. Ülke üretiminin %65’ini yetiştiriri. 1.Sıradadır.
  Pamuk: Asıl Ege Bölümündeki alüvyal ovalarda ve özellikle güneye yakın bölgelerde yetiştirilir. Ülke üretiminin %40’ını sağlar. 1. Sıradadır.
  Zeytin: Kıyı kesiminde, özellikle Edremit Körfezi çevresinde yetiştirilir. 1.Sıradadır.
  İncir: En çok B. Menderes vadisinde yetiştirilir. 1. Sıradadır.
  Turunçgiller: En çok Akdeniz İkliminin görüldüğü kıyı bölümünde yetiştirilir.
  Üzüm: En çok Gediz Vadisinde yetiştirilir. Ülke üretiminin %35’ini sağlarken 1. Sırada yer alır.
  Pamuk: Asıl Ege Bölümünün alüvyal ovalarında özellikle güney alanlarda yetiştirilir.
  Haşhaş: İç Batı Anadolu’da Afyon ve Kütahya çevresinde kontrollü olarak yetiştirilir.
  Şekerpancarı: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir.
  Tahıllar: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir.

  YER ALTI KAYNAKLARI:
  Krom: Muğla, Denizli, Kütahya. Demir: Balıkesir ve Kütahya. 1.Sıradadır.
  Linyit: Kütahya, Manisa, Muğla ve Denizli. 1.Sıradadır. Civa: Uşak ve İzmir. 1.Sıradadır.
  Bor: Kütahya ve Eskişehir. Manganez: Uşak, Afyon ve Denizli.
  Mermer: Afyon ve Denizli. Titanyum: İzmir ve Manisa. 1.Sıradadır.
  Zımpara Taşı: Muğla, Aydın ve İzmir. Uranyum: Manisa, Aydın ve Uşak.
  Tuz: İzmir-Çamaltı. 1.Sıradadır.

  SANAYİSİ:
  Sanayi bakımından Marmara Bölgesinden sonra 2. sırada gelir. Bölümler arasında gelişmişlik ve sanayi oranı bakımından büyük farklılık vardır. Asıl Ege Bölümü sanayi bakımından daha gelişmiştir. Zaten bölgenin en büyük ve gelişmiş kenti İzmir’de bu bölümde yer alır. İzmir sanayisi, fuarı, ve ihracat limanı ile önemli bir kentimizdir. İzmir’de Aliağa Petrol Rafinerisi de bulunmaktadır.
  Bölgede dokuma, şeker, çimento, termik ve hidroelektrik santraller vardır.
  Yatağan-Muğla, Tunçbilek-Kütahya, Soma-Manisa’da termik santraller vardır. Tek Jeotermal Santralimiz Denizli-Sarayköy’de bulunmaktadır. Demirköprü, Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri de vardır.

  NÜFUS VE YERLEŞME:
  2000 Sayımına göre bölgenin nüfusu 8.9 milyondur.Nüfus yoğunluğu Km2’ye 96 kişidir. Bu Türkiye ortalamasına biraz üstündedir.En yoğun nüfuslu 3. bölgemizdir. Kentsel nüfus daha fazladır % 61. Türkiye ortalamasına yakındır (Türkiye %65). Nüfus kıyılarda, alüvyal ovalarda yoğunlaşmıştır. İç kesimlere gidildikçe nüfus yoğunluğu azalır. Buralarda da nüfus maden işletmelerinin çevresine ve ovalara toplanmıştır. Kıyıda Menteşe Yöresi de dağlık alan olması nedeniyle az nüfuslanmıştır. Nüfus artış hızı %o 16’dır (Türkiye %o 18.3)

  TURİZM:
  Bölge Marmara’dan sonra turizm geliri en fazla 2. Bölgedir. Akdeniz İkliminin görüldüğü kıyılar deniz turizmi açısından zengindir. Bölgede İlkçağ uygarlıklarından ve Türk Devletlerinden kalan tarihi eserlerde turistlerin ilgisini çeken yerlerdir. Pamukkale-Denizli Travertenleri de güzel yerlerden biridir.

  TARİHİ ÖNEMİ:
  Bölge Kurtuluş Savaşının en önemli savaşlarına sahne olmuştur. Kütahya ve Afyon bu savaşların en önemlilerinin geçtiği illerimizdir. 2. #2
  Administrator

  Standart Cevap: Ege Bölgesi

  EGE BÖLGESI


  Ege Bölgesi, Türkiye'nin cografi bölgelerinden biridir. Ilkçag'dan beri bölgede yerlesim bölgeleri mevcuttur. Günümüze kadar ayakta kalan Efes gibi antik kentler mevcuttur. Bölge, Kurtulus Savasi'nin en önemli savaslarina sahne olmustur. Kütahya ve Afyon bu savaslarin en önemlilerinin geçtigi illerdir.

  Yeryüzü Sekilleri • Kiyilari: Ege Denizi'nin yerinde eskiden Egeid karasi bulunmaktaydi. Bu kara parçasinin çökmesi sonucunda bugünkü adalar ve yarimadalar meydana geldi. Bölge daglari kiyiya dik uzandigi için kiyi girintili-çikintili, Enine Kiyi Tipidir. Kiyida birçok körfez, koy, yarimada ve buruna rastlanir. Edremit, Çandarli, Izmir, Kusadasi, Güllük, Gökova baslica körfezleridir. Resadiye, Bozburun, Dilek ve Izmir - Karaburun baslica yarimadalaridir. Ege kiyilari girintili-çikintili oldugu için en uzun kiyimizdir. Mugla, 1.100 km. kiyi seridi ile en uzun kiyiya sahip ilimizdir. • Daglari: Asil Ege Bölümü faylanma hareketlerine ugradigi için Kaz Dagi, Madra Dagi, Yunt Dagi, Bozdaglar, Aydin Daglari faylanma sonucu yüksekte kalmis horstlardir. Bölümün güneyinde uzanan Mentese Daglarinin uzanis yönü kiyiya paraleldir. Iç Bati Anadolu’ya gidildikçe yükseklik artar. Bu bölümde, Alaçam, Egrigöz, Murat ve Sandikli Daglari vardir. • Ovalari: Iç Bati Anadolu Bölümünde Yazilikaya Platosu, Tavas- Çivril- Banaz-Örencik ovalari vardir. Asil Ege Bölümünde horstlar arasinda kalan grabenler birer alüvyon ovasidir. Bunlar Bakirçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalaridir. Bunlar ayni adi tasiyan ve bol alüvyon tasiyan, akarsulari tarafindan olusturulmustur. Akarsularin döküldükleri yerlerde de delta ovalari da olusmustur. • Akarsulari: Bakirçay, Gediz Nehri, Küçük Menderes Nehri, Büyük Menderes Nehri baslica akarsularidir. Iç Bati Anadolu’da Susurluk ve Sakarya Akarsularinin bazi kollari da bulunmaktadir.Içeri gidildikçe graben ovalari bulunur.Bu ovalar sonradan olusmus daglarin çarpmasiyla girintili-çikintili olusmustur

  Iklim ve Bitki Örtüsü :
  Bölgenin asil Ege Bölümünde graben ovalari sayesinde içlere kadar sokulan Akdeniz Iklimi görülür. Bu alanlarda yazlari sicak ve kurak, kislari ilik ve yagisli bir iklim görülür. Bitki örtüsü makidir ve yer yer ormanlara da rastlanir. Bu bölgede yagislar ortalama ocak ayinda daha fazla görülmektedir. Iç Bati Anadolu bölümüne gidildikçe yüksekligin artmasi ve denize olan uzakligi sebebiyle iklim karasallasir. Yazlari sicak ve kurak, kislari soguk ve kar yagisli Karasal Iklim görülür. Bitki örtüsü de Bozkirdir.

  Tarim ve Hayvancilik: Bölgenin yurt ekonomisine katkisi daha çok tarim alanindadir. Bölümler arasinda iklim ve yeryüzü sekillerinin farkli olmasina bagli olarak yetistirilen ürünler arasinda da farklilik ve çesit vardir.
  Tütün: Kiyi ovalarinda yetistirilir. Ülke üretiminin %65’ini yetistirir. Birinci siradadir.
  Pamuk: Asil Ege Bölümündeki alüvyal ovalarda ve özellikle güneye yakin bölgelerde yetistirilir. Ülke üretiminin %40'ini saglar. ikinci siradadir.
  Zeytin: Kiyi kesiminde, özellikle Edremit Körfezi çevresinde yetistirilir. Birinci siradadir.
  Incir: En çok Büyük Menderes vadisinde yetistirilir. Birinci siradadir.
  Turunçgiller: En çok Akdeniz ikliminin görüldügü kiyi bölümünde yetistirilir.
  Üzüm: En çok Gediz Vadisi'nde yetistirilir. Ülke üretiminin %35’ini saglarken birinci sirada yer alir.
  Hashas: Iç Bati Anadolu'da Afyon ve Kütahya çevresinde kontrollü olarak yetistirilir.
  Sekerpancari: Iç Bati Anadolu Bölümü'nde yetistirilir. Tahillar: Iç Bati Anadolu Bölümü'nde yetistirilmez

  Yeralti Kaynaklari • Krom: Mugla, Denizli, Kütahya. • Demir: Balikesir ve Kütahya. Birinci siradadir. • Linyit: Kütahya, Manisa, Mugla ve Denizli. Birinci siradadir. • Civa: Usak ve Izmir. Birinci siradadir. • Bor: Kütahya ve Eskisehir. • Manganez: Usak, Afyon ve Denizli. • Mermer: Afyon ve Denizli. • Titanyum: Izmir ve Manisa. Birinci siradadir. • Zimpara Tasi: Mugla, Aydin ve Izmir. • Uranyum: Manisa, Aydin ve Usak. • Tuz: Izmir-Çamalti. Birinci siradadir.

  TARIM SEKTÖRÜ Sanayi bakimindan Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sirada gelir. Bölümler arasinda gelismislik ve sanayi orani bakimindan büyük farklilik vardir. Asil Ege Bölümü sanayi bakimindan daha gelismistir. Zaten bölgenin en büyük ve gelismis kenti Izmir’de bu bölümde yer alir. Izmir sanayisi, fuari, ve ihracat limani ile önemli bir kentimizdir. Izmir’de Aliaga Petrol Rafinerisi de bulunmaktadir. Izmir'de otomotiv, madeni esya, kimya, seramik, dokuma, çimento, sigara ve zeytinyagi, Edremit ve Ayvalik'ta zeytinyagi, Aydin, Denizli ve Manisa'da dokuma, Usak'ta seker, dokuma ve deri, Afyon'da seker, çimento, kagit ve mermer, Usak, Gördes, Kula, Demirci ve Simav'da halicilik sektörleri vardir. bölge ekonomisine ayrica hidroelektrik, termik santraller ve jeotermal enerji santralleri de katki saglar. Yatagan-Mugla, Tunçbilek-Kütahya, Soma-Manisa'da termik santraller vardir. Türkiye'nin tek jeotermal santrali Sarayköy, Denizli'de bulunmaktadir. Bölgedeki hidroelektrik santralleri arasinda Demirköprü (Demirci, Körübasi, Salihli-Manisa), Adigüzel (Güney-Denizli) ve Kemer (Bozdogan-Aydin) sayilabilir. Izmir, Türkiye'nin en büyük ihracat limanidir.

  Nüfus ve Yerlesme : 2000 sayimina göre bölgenin nüfusu 8,9 milyondur. Nüfus yogunlugu km²’ye 96 kisidir. Bu Türkiye ortalamasina biraz üstündedir. En yogun nüfuslu ikinci bölgedir. Kentsel nüfus daha fazladir (% 61). %65 olan Türkiye ortalamasina yakindir. Nüfus kiyilarda, alüvyal ovalarda yogunlasmistir. Iç kesimlere gidildikçe yükseltinin artmasi ve iklimin setlesmesi nedeniyle nüfus yogunlugu azalir. Buralarda da nüfus maden isletmelerinin çevresine ve ovalara toplanmistir. Kiyida Mentese Yöresi de daglik alan olmasi nedeniyle az nüfuslanmistir. Nüfus artis hizi binde 16’dir (Türkiye binde 18,3).

  Turizm : Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi'nden sonra turizm geliri en fazla ikinci bölgedir. Akdeniz ikliminin görüldügü kiyilar deniz turizmi açisindan zengindir. Bunlardan Çesme, Kusadasi, Didim, Bodrum en ünlüleridir. Bölgede Ilkçag uygarliklarindan ve Türk Devletlerinden kalan tarihi eserlerde turistlerin ilgisini çeken yerlerdir. Bu tarihi yerler Izmir'deki Efes ve Bergama,Mugla'da Bodrum Kalesi ve Halikarnas Müzesi,Kütahya'da ki Frig Vadisidir.

  Tarihi Önemi:Ilkçag'dan beri bölgede yerlesim bölgeleri mevcuttur. Günümüze kadar ayakta kalan Efes gibi antik kentler mevcuttur. Bölge Kurtulus Savasi'nin en önemli savaslarina sahne olmustur. Kütahya ve Afyon bu savaslarin en önemlilerinin geçtigi illerimizdir.

  Iller • Izmir • Manisa • Aydin • Denizli • Kütahya • Afyon • Usak • Mugla

 3. #3
  Administrator

  Standart Ege Bölgesi

  Ege Bölgesi

  Yaklaşık 79.000 km2'lik yüzölçümü ile Türkiye topraklarının %11 kadarını oluşturan ve 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 8.938.781 kişinin yaşadığı Ege Bölgesi, ülkenin denize doğru geniş bir biçimde açılan tek bölgesidir. Nüfusunun 5.495.575'i kentlerde, 3.443.206'sı köylerde yaşamaktadır. Nüfus artış hızı ‰16.29'la Türkiye ortalamasının altındadır.

  Ege Bölgesi, sanayi etkinlikleri bakımından Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sırada yer alır. Tekstil, gıda ve otomotiv sanayii başta olmak üzere makine, yedek parça ve diğer sanayi kuruluşları İzmir'de, yağ sanayii Ayvalık ve Edremit yöresinde yoğunlaşmıştır. Uşak, Kütahya ve Afyon'da şeker, Kütahya'da azot fabrikaları vardır. Pamuklu dokumacılık İzmir, Uşak, Aydın, Nazilli ve özellikle Denizli'de yaygınlaşmıştır. Denizli, tüm bölgenin en önemli tekstil ve ihracat merkezidir. Halıcılık ise İç Batı Anadolu kesiminde Uşak, Kula, Gördes, Simav ve Demirci'de gelişmiştir.
  Afyon, mermeri ve mermer üretim tesisleriyle tanınır. İzmir Körfezi'ndeki Çamaltı Tuzlası, Türkiye'nin en önemli tuz üretim merkezidir. Bölge Soma, Tunçbilek ve Yatağan'daki termik, Kemer ve Demirköprü'deki hidroelektrik santralleriyle Türkiye'nin toplam elektrik üretimine önemli katkılarda bulunur. İzmir yakınlarındaki Aliağa'da büyük bir petrol rafinerisi vardır.

  Bodrumlu ünlü tarih yazarı Heredot'un deyimiyle "Dünyanın en güzel gökyüzüne ve en iyi iklimine sahip" Ege kıyıları boyunca körfezler, yarımadalar, koylar, adalar ve ince kumlu plajlar art arda sıralanır. Yüzyıllar boyu sayısız mitolojik olaylarla iç içe yaşamış olan bölgede, adım başı tiyatroları, mabetleri, agoraları ve kaleleri ile ünlü antik kentlere rastlanır. Bu kentler zaman tünelinde gerçekleştirdikleri kent planlamaları, felsefe, tıp, matematik, astronomi, mimari ve diğer sanat alanlarındaki başarılı performansları ile Batı uygarlığının temelini oluşturmuşlardır.

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Ege Bölgesi


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Ege Bölgesinin Genel Özellikleri
  By Di@ßLeSsE in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.03.11, 00:00
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.02.10, 21:41
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.12.09, 20:07
 4. Ege Bölgesi İklimi ve Bitki Örtüsü
  By Sword_of_HeLL in forum Türkiye Coğrafyası
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.12.09, 19:43
 5. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 15.05.08, 13:40

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.