Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Perakendecilik Perakendecilik Nedir? Perakendeciliğin Gelişimi

 1. #1
  Özel Üye
  Sponsorlu Bağlantı

  Perakendecilik Perakendecilik Nedir? Perakendeciliğin Gelişimi

  Sponsorlu Bağlantı

  Perakendecilik Perakendecilik Nedir? Perakendeciliğin Gelişimi Perakendeciliğin Geleceği Perakendeciliğin Yönetimi Perakendeciliğin Fonksiyonları Perakendecinin Pazarlama Karması
  PERAKENDECİLIK
  Perakendecilikte, çok sayıda değişik mal küçük miktarlarda son kullanıcısının emrine sunulmaktadır. Perakendeciler, mamullerin üretim noktalarından son tüketicilere kadar akışıyla ilgili etkinliklerin son çıkış kapısıdır. Mal ve hizmetler kişisel olarak satılabildiği gibi, postayla yada telefonla da satılabilir. Ancak perakendecilikte asıl olan, sunulan mal yada hizmetlerin nihai tüketicilere sunulmak amacıyla satın alınmasıdır. Nihai tüketiciler mal yada hizmeti kişisel kullanımları, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak veya evlerinin bir eksiğini gidermek için satın alıyor olabilirler. Mal yada hizmetlerin bir satış noktasında müşteriye sunulması veya satış noktası olmadan nihai tüketiciye sunulması, eylemin perakende satış işlemi olmasını değiştirmez.3

  Sabit yatırım miktarının sanayi yatırımlarına göre nispeten düşük olması ve kredi ile iş yapma imkanının bulunması dolayısıyla perakendecilik sektörüne girmek çok zor değildir. Ancak düşünülebileceği gibi pazara girişin bu kadar kolay olduğu bir alanda rekabet de bir hayli yoğun olacaktır. Her gün yeni perakendeciler sektöre girerken eskilerden bir çoğu da rekabete yenik düşerek sektörü terk etmek zorunda kalmaktadır.

  Perakendeciliğin Gelişimi ve Geleceği

  Uzun yıllar perakendeciler imalatçıların gölgesinde ikinci planda kalmışlar ve onların isteğine boyun eğmişlerdir. Geçen zaman içinde tüketicilerin eğilimlerinde meydana gelen köklü değişikliklere bağlı olarak daha yavaş da olsa perakendecilik sektöründe de önemli değişiklikler yaşanmıştır. Üreticiler, kendi mamullerini satacak perakendecilerin pazarda güçlü bir yapıda olmasını arzu eder hale gelmişlerdir.4

  Ancak literatürde perakendecilikle ilgili gelişmelerin başlangıcı olarak, 19. Yüzyılın sonlarıyla 20. Yüzyılın başları kabul edilmektedir. Başlangıçta her tür ticari malın satıldığı perakendeciler pazara hakimdi. Daha sonra yavaş yavaş pazarda uzmanlaşmış perakendeciler ağırlık kazanmaya başladı. Son yıllara gelindiğinde yine her türlü ticari malın satıldığı ancak çok büyük olan mağazalar boy göstermiştir. Perakendecilikte ileri gitmiş ülkelerde bu alandaki rekabet yüksek boyutlara ulaşmış ve tekrar uzmanlaşmış mağazalara bir dönüş başlamıştır. Ancak bu kez uzmanlaşma çok derin olarak kendini göstermeye başlamıştır.

  Perakendeciliğin Avrupa’da en yaygın ve başarılı olduğu ülkeler Almanya ve İngiltere’dir. Bu ülkelerde perakendecilik sektörünün satış cirosu Yunanistan veya Portekiz’in sekiz katı, Avrupa ortalamasının iki katı kadardır. Genel olarak Avrupa pazarında küçük perakendecilik giderek azalmaktadır. Bunun yanında hipermarketler, zincir marketler gibi büyük perakendeciler arasında yoğun bir rekabet bulunmaktadır.

  Perakendecilik sektöründe toplumun yapısı kuruluşun şeklini, boyutlarını belirlemektedir. Son yıllarda yaşanan perakendeciler arası şirket birleşmeleri de yoğunlaşmayı arttırıcı rol oynamıştır. Amerika’da şehir dışında alış veriş kolay lığı sağlayan, uygun alt yapıya sahip büyük perakendeciler tüketiciler tarafından tercih edilmektedir.5

  Küçük perakendeciler, gerek yönetim anlayışı gerekse arsa, bina ve ekipman ihtiyaçlarını karşılayacak sermaye ihtiyacını karşılayamadıkları için küçük kal makta hatta yok olmaktadırlar. Ancak küçük perakendeciler kendilerini korumak üzere yapı değişikliklerine giderek güç birliği oluşturmaktadırlar. Böylece maliyet, sistem ve bilgi avantajı sağlayarak yoğun rekabet ortamında biraz da büyüyerek hayatta kalmaya çalışmaktadırlar.

  Modern Anlamda Perakendecilik

  Modern anlamda perakendecilik, mal yanında hizmeti de sunmayı gerektirmektedir. Perakendeciliğin geleneksel anlamından farklılaşan diğer nitelikleri olarak, ölçek ve işlev farklılıkları sayılabilir. Bugün perakendeciler denilince ilk akla gelenler, bölümlü mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, zincir mağazalar ve alışveriş merkezleri olmaktadır. Bunlarla klasik anlamda perakendecilik yapan bakkal, manav ve kasap türü perakendeciler karşılaştırıldığında fark daha iyi anlaşılacaktır. Modern perakendecilerin başlıca özellikleri; yetişmiş personel, büyük ölçekli olma, alış verişlerde mağaza yönetimine ve müşterilere otomasyonla sağlanan kolaylıklar, müşterilere gösterilen ilgi, profesyonel yönetim anlayışı, belirlenmiş bir organizasyon yapısı, dikey bütünleşmeler, çeşitlerin bolluğu, kalite ve güncel malları takip etme şeklinde sayılabilir.
  Mal yada hizmetleri son kullanıcılara ulaştırdıklarından dağıtım kanalının son aşamasını perakendeciler oluşturur. Bu konumu itibarıyla perakendeciler, mal yada hizmeti tedarik ettikleri üretici veya toptancılarla satın alıcı konumunda bir ilişkiye girmektedirler. Aynı konumlarından Ötürü perakendeciler, müşterilerine karşı ise satıcı rolünü üstlenmektedirler. Dağıtım kanalı ne kadar uzun olursa olsun, bu iki Özelliği birden taşımak zorunda olan ve bunu yoğun olarak hisseden perakendecilerdir. Hem öncesini hem sonrasını, özellikle de bulunduğu yerden sonrasını düşünmek zorunda olan perakendeciler bu açıdan bakıldığında zor bir görev üstlenmişlerdir.

  Perakendeciliğin Fonksiyonları

  Perakende mağazalarının esas amacı, nihai tüketim mallan satarak kazanç sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirirken perakendeciler müşterilerine önemli faydalar sağlarlar. Değişik kaynaklardan aldıkları bir çok kalem malı, riskini de üstlenerek ve depolayarak müşterilerine satış hizmeti sunarlar. Bu sırada müşterilerine zaman, mekan, biçim ve mülkiyet sağlayan eylemlerde bulunarak insan ihtiyaçlarını tatmin etmeye çalışırlar.6

  Mülkiyet faydası, perakendecinin mal ve hizmeti müşterinin satın almasına hazır olarak elinde tutmasıdır. Bir anlamda mülkiyet faydası değiş tokuşu kolaylaştırmaktır. Zaman faydası, perakendecinin mal ve hizmeti müşterinin istediği zamanda sunmasını, biçim faydası müşterinin istediği ambalaj ve boyutlar da alabilmesini ifade ederken, mekan faydası müşterinin istediği yerden fazla uzaklaşmadan istediği mal ve hizmeti satın alabilme isteğinin karşılaması olarak belirtilebilir.7

  Perakendeci İşletmelerin Yönetimi

  Bir perakendeci işletme yönetiminde üç temel değişken grubunun mutlaka göz önün tutulması ve bunların her birisinin alt karmalarının yönetimi konusunda hassas davranılması gerekir. Şekil 11.1 ‘de de görülebilecek bu üç temel değişken grubu;

  .
  Şekil 11.1 Perakendecinin Pazarlama Karması


  • Fiziksel dağıtım karması
  • Mal ve hizmetlerin yönetimi
  • İletişim karması

  başlıkları altında toplanabilir ve perakendecinin aynı zamanda başarısını belirler

  Fiziksel Dağıtım Karması

  Perakendeci mağazalar müşterilerle malların buluştuğu ortamlardır. Perakendecilerin amacı, müşterilerin mallardan satın aldıktan sonra memnun kalmaları ve yeniden dönmeye istekli olmalarıdır. İnsanlar, eğlenceli buldukları faaliyetleri tekrar ederler.8

  Mağazalar müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak mamulleri kolaylıkla bulabilecekleri şekilde tefriş edilir. Bu nedenle baştan düşünülmesi gereken mimari detaylar olduğu gibi, müşterilerin satın alma alışkanlıklarına bağlı olarak mağaza dizaynında değişikliklere gitmek de mümkündür.

  Mağaza içi, değişen şartlara ve ihtiyaçlara uygun olarak yeni bir mağaza dizaynı yapmaya elverişli bir biçimde düzenlenmelidir. Çünkü zaman içinde belli kalem mallara ağırlık verme, teknoloji değişimi yada müşterilerin beklentilerinde oluşan değişim gibi nedenlerle “mağazayı yeniden dizayn etmek” gerekebilir. Bunların maliyeti düşünülerek önceden esnek bir mağaza ortamı yaratılmaya çalışılmalıdır.9

  Mağaza içi konumun planlanması karar verilmesi gereken önemli bir konudur. Mağazanın içinde daimi olarak bulundurulacak demirbaşların yerleşimleri mağazanın içinde kapladıkları alan ve bunların müşteri trafiğinin akışına olan etkileri de mağazanın dizaynı ile ilgili sorunlardır. Duvar kenarlarındaki raflar dikey olarak diğer alanlardaki raflar ise yatay olarak tanzim edilir. Rafların yüksekliği, yapılış malzemesi ve renkleri, görenlerin aynı familyadan bir grup mobilya imiş gibi düşünmesine yol açacak tarzda seçilmesi mağazanın imajının oluşmasına da katkı sağlayacaktır.10

  Mağaza içinde doğru yere yerleştirilmeyen ürün ve hizmetlerin satışı, beklenen ölçüde olmaz. Bu amaçla, mağaza içinde gerek insan kaynaklarının gerekse malların dizaynının bilinçli olarak yapılması gerekir. Böylece mağaza içindeki malların ve hizmetlerin dizaynı ile müşterilerin rahat etmesi sağlanarak sinerjik etki ile k maksimum olması sağlanabilir.

  Mağaza içinde alış veriş yapan müşteriler değişik ihtiyaçları için yer değiştirirler. Tek katlı bir mağazada elinde satın almayı düşündüğü ürünlerle dolaşan müşteriye kolaylık sağlamak için alış veriş sepetleri mağazanın girişine yakın bir yere yerleştirilir. Çok katlı mağazalarda ise katlar arasında müşterilerin gidiş gelişini merdivenler, asansörler yada yürüyen merdivenlerle kolaylaştırmak mümkündür. Burada müşteriler diğer bölümlere geçerken hızlı ve rahat olmayı istemektedirler. Bu nedenle müşterilerin ve çalışanların malları taşımak için kullanacakları mağaza içi ulaşım sistemi yönetimin başarısını belirleyecek önemli bir değişkendir.

  Yükleme boşaltma tesisleri, stok devir hızı yüksek olan mağazalarda kritik bir başka değişkendir. Çünkü bir taraftan raflar boşalırken bir taraftan da tekrar rafların boşalan yerlerinin doldurulması gerekir. Bunun anlamı bir gün içinde bir çok kamyon dolusu ürünün mağazaya gelmesidir. Müşterilere rahatsızlık vermeden bu faaliyetin yerine getirilmesi gerekir. Bu değişken müşteri tatmini ile ilgisizmiş gibi gözükse de sonuçta stok kontrolünü ve raflardaki malları etkilediğinden müşterilerin karar vermelerinde dolaylı olarak etkilidir.

  Malların yenilerini, yani stok bulundurmak zorundadırlar. Stok bulundurmanın ve bulundurmamanın maliyetleri vardır. Raflardaki hangi mamullerin tüken diklerini ve stokta hangi ürünün ne kadar kaldığını tespit etmek mağaza yönetiminin etkin çalışması için gereklidir. Bunun için de yönetimin stok kontrol sistemine ihtiyaçları vardır.11

  Uygun bir stok yönetimi mağazalara, faaliyetlerini aksamadan yürütmesini, stoklara bağlanan paranın miktarının optimize edilerek finansal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. Uygun zamanda ve miktarda yapılan siparişler tedarik ve sipariş masraflarını azaltır. Dikkatsizlik yüzünden ziyan olan malzemelerin miktarını kontrol imkanını sağlar. Bu tür problemlerin kaynağın da çözülmesine yardımcı olur.12

  Stok kontrolü üç açıdan mağazalar için önemlidir. Birincisi, malların zamanında depoya getirtilmesi ve zamanında depodan raflara aktarılmasında zaman lama açısından önemlidir. İkincisi, depoda saklanacak malların hangi şartlarda ne kadar saklanacağının belirlenmesi için gerekli mekan özelliklerinin ve mal miktarlarının belirlenmesi için gereklidir. Ayrıca mal akışının takip edilebilmesi için gerekli kayıtların tutulması için önemlidir.13

  Mal ve Hizmet Karması

  Mağaza yönetimlerinin ticari amaçla alınan ürünlerin satın alınmasından satış sonrasına kadar devam eden bir sorumluluğu vardır. Bir mağaza birçok ürün hattından oluşan bir ürün karmasına sahiptir. Günümüzde bazı mağazaların ürün karmaları 15.000-60.000 kalem ürünü kapsamaktadır. Perakendeciler ürün karmasının genişliğine, derinliğine ve yoğunluğuna karar vermelidir. Ürün karmasının genişliği ürün hattı sayısı, derinliği her bir ürün hattındaki çeşit sayısı, yoğunluğu ise ürün hatlarının son kullanıcıların farklı beklentilerine cevap verebilme yeterlilikleri olarak tanımlanabilir.14

  Mağazanın sunduğu ürün, ürün karmasının hedef pazarın tatmini açısından birbirleriyle uyumlu bir bileşim oluşturmaları da gereklidir. Buna ürün karma sının uzlaşabilirliği (tutarlılığı) denmektedir. Mağazalarda satılan bazı malların birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden dolayı bir arada satılması bir zorunluluk olur.15

  Bir mal yada hizmetin değişim değeri olan fiyat belirlenirken, bir çok değişik faktör etkili olur. Fiyatların belirlenmesinde en önemli faktör, doğal olarak satın alınan malların maliyetidir. Bundan başka müşterilerden gelen talep durumu, talebin fiyat esnekliği, stok devir hızı, mevsimlik indirimler, rekabet, fiyatın psikolojik etkisi, yasal sınırlamalar, mal yada hizmetin arzı, mağazalar arasında gerçekleşen yatay fiyat anlaşmaları, dağıtım kanallarının tutum ve davranışları fiyatı belirlemede etkilidir.16

  Mağazaların müşteriler tarafından görülmeyen bir çok idari görev ve sorumlulukları vardır. İşletme politikasına uygun miktar ve çeşitte mal bulun durma, ticari hayattaki değişmeleri izleme, satın alma bütçesini yapma, satış ile ilgili bütçeyi yapma, satışlar hakkında düzenli bilgi toplama, tutundurma karması ile ilgili kararlar verme, mağaza personelinin koordinasyonunu sağlama ve müşterilerle mağaza arasında iyi ilişkiler kurabilecek her türlü faaliyetlerin planlanması bunlardan bazılarıdır.

  Malların satışıyla ilgili hizmetler dışında mağazaların müşterilerine sundukları başka satış dışı hizmetler de vardır. Bu hizmetler satış öncesinde, satış sırasında yada satış sonrasında müşterinin memnuniyeti için düşünülmüş hizmetlerdir. Bu hizmetlerin bir çoğu toplumsal pazarlama anlayışı ile gelişmiş ve ilişkisel pazarlama ile yerini bulmuş ilişkilerdir.

  Satış dışı hizmetler konusunda müşterilere sunulan belki de en önemli hizmetler müşteri şikayetleri servisi ile ürün iadeleri servisidir. Müşterilerin tatmin düzeylerini anlamanın bir yolu da, mağazaya değişik yollarla iletilen şikayetlerdir. Mağazaya müşterilerin getirdiği her şikayet mağazaya bir ihtardır. çünkü düzeltilmesi gereken bir yanlış olduğunu düşünen müşteri bunu mağazaya bu şekilde iletmektedir.

  Birden çok insanın çalıştığı işletmelerin başlangıçta yeteri kadar önemi anlaşılmayan ancak problemler çıktıkça önemi anlaşılan bir insan kaynakları politikasının olması gerektiğidir. Bu konuda önceden hazırlanmış objektif kurallar yardımıyla oluşturulmuş bir personel politikası, çalışanları motive edeceği gibi yönetimin de işini kolaylaştırır

  İletişim Karması

  Perakendeciler müşterileriyle reklamlar, satış geliştirme, halkla ilişkiler ve kişisel satış gibi bir çok yolla iletişim kurarlar. Tutundurma karmasının amacı müşterilerin sürekliliğini sağlamak ve mağazayı her ziyaret edişlerinde alış veriş miktarlarını maksimum düzeye çıkarmaktır. Kişisel satış mağazacılığın içinde önemli bir yer tuttuğu için ayrı bir bölüm olarak tutundurma karmasından ayrıymış gibi düşünülmektedir. Aslında bir perakendeci işletme olarak mağazaların tüm faaliyetleri tutundurmaya yönelik olarak kabul edilebilir.

  Tutundurma, müşteri ile iletişim kurmanın bir yoludur. Tutundurma bile şenlerini kullanarak mağaza müşterileriyle iletişim kurmayı dener. Mağazanın müşterileri ile iletişimde kullanacağı tutundurma karması elemanlarının mağazaya katkıları açısından hepsinin etkileri değişik ölçülerdedir. Etkilemedeki farklılıklar tutundurma karmasının zayıf ve kuvvetli yanlarını belirler. Tutundurma iletişiminin güçlü ve zayıf olmasını aşağıdaki faktörler belirler:

  • Kontrol
  • Esneklik
  • Güvenilirlik
  • Maliyet
  • İletişim yollarının koordinasyonu

  Reklam mesajlarının tüketici ile karşılaştığı yerler medya olarak isimlendirilmektedir. Medya yazılı, sesli, sesli-görüntülü olarak müşterilerin önüne çıka bilmektedir. Reklamlar, televizyon, radyo, gazete, dergi, bilboardlar, mektuplar, kataloglar gibi bir çok yolla müşterilere iletilebilir. Ancak reklamın etkinliği açısından hangi medya aracın kullanılacağı mağazanın cevaplaması gerekli bir sorundur.

  Mağazaların halkla ilişkiler bölümünün kurulma amacı, halkın dikkatlerini mağazaya çekebilmek, mağazanın imajını düzeltmek, sosyal çevrede yaşayan bireylerle iyi ilişkiler kurmaktır. Ayrıca mağazanın yaptığı yenilikleri duyurmak, mağazaya olan güveni artırmak, tutundurma maliyetlerini düşürmek ve mağazanın stilini kabul ettirmek için duyurumlar yapılabilir.17

  Bir çok perakendeci, sosyal aktivitelerde sponsorluk yaparak halkla ilişkilerini sıcak tutmayı amaçlamaktadır. Medyada çıkan ve haber niteliği taşıyan mağaza hakkındaki bilgilendirmeler, mağaza yetkililerinin yapacağı basın toplantıları, mağaza yöneticilerince değişik dergilerde yayınlanan makaleler ve müşterilerin kendi aralarında konuşmaları mağazanın kullanabileceği halkla ilişkiler araçlarıdır.18

  Hangi malların hangi raflarda yer alacağı, malların satış oranlarına bakarak belirlenebilir. Müşterilerin mağaza içine girdikten sonra izleyecekleri yolu bu raflar yolu ile belirlemek, böylece satışların artmasına katkı sağlamak tanzim ve teşhirin amacıdır. Çünkü malı iyi bir yerde sergilemek satışı artırabilir.19 Yatay ve dikey sergilemeye, malların işgal edecekleri raf genişliğine karar vermek, mağazayı ziyaret eden müşteri sayısını ve alış veriş miktarlarını etkileye bilir. Ancak uygulamada daha çok satıcı firmalar, mağazanın hangi bölgesinde ne kadarlık bir raf ayrılacağı konusunda mağazaları etkilemek istemektedirler. Üretici firmalar tarafından ürünlerinin iyi yerde sergi ve daha iyi tanıtılması için kasa önü standlarına, mağazanın içinde aynı tür ürünlerin sergilendiği rafların oluşturduğu gondolların başlarına ve basılan insertlerde yer alma bedeli ödenmektedir.20

  Satışa sunulan malların çeşitlerine ve boyutlarına göre müşterileri cezbedecek vitrinlerin kurulması çok bilinen bir tutundurma uygulamasıdır. Vitrin, estetik açıdan müşterinin gözlerine hitap eder. Bu açıdan perspektif renk. denge, dekoratif aksesuarlar ve tema olarak müşterilerin hoşuna gidecek ve dikkatlerini çekecek tarzda düzenlenmelidir.21

  Işıklandırma ve içerideki renk uyumu, dizaynı oluşturan diğer parçalardır. Departmana göre ışığın tonu ve gücü ayrı ayrı tahsis edilir. Renk ve ışık da mağazanın imajına katkıda bulunur. Aynı zamanda müşterinin ruh haline de tesir ederek satın alma kararını yada bundan duyduğu memnuniyeti etkiler.22

  Perakendeci Türleri

  Perakendeci olarak faaliyette olan mağazaları; satılan mallara, görülen işlevlere, mülkiyete, yerleşme yerine, örgütsel yapılarına, uyguladıkları yönteme, ölçek büyüklüğüne, ulusal yada uluslararası olmalarına, hizmet düzeylerine ve müşterilerin mağazaları nasıl gördüklerine göre sınıflandırmak mümkündür.23

  Departmanlı Mağaza

  Mağaza içinde satılan birbirleriyle ilişkili olmayan değişik ürünler için reyonlar oluşturulmuş tek veya çok katlı mağazalardır. Büyüklüğünden faydalanarak düşük k oranı fakat hızlı stok devri ile kazançlı çıkmaya çalışırlar. Bölümlerin kazançları ayrı ayrı hesap edilir. Mağazanın tamamı bir işletmeye ait olabileceği gibi bazen reyonlar başka işletmelere de kiraya verilebilir. Müşterilerine malların yanında hizmet de sunarlar.

  Zincir Mağaza

  Bir işletmenin aynı konuda faaliyet gösteren birden fazla mağaza işletmesi durumunda zincir mağazalar söz konusudur. Her türlü mal yada hizmet sunan zincir mağazalardan zincirler oluşturulabilir. Mağaza başına tutundurma giderlerinin düşüklüğü ve büyük ölçekli alımlar sayesinde maliyetler düşürülebilir.


  Süpermarket

  Özellikle gıda, temizlik ve kişisel i,akım ürünlerinin ayrı reyonlarda ve self servis sistemi ile satıldığı mağazalar süpermarketlerdir. Tüketicilere yakınlığı ve düşük fiyatları sayesinde stok devir hızını yüksek tutarak k elde etmeye çalı şırlar. Ülkemizde kendisini süpermarket olarak adlandıran bir çok işletme aslında büyük bakkallardır.

  Alış Veriş Merkezi

  Genellikle şehir merkezleri dışında veya şehir trafik akışının nispeten rahat olduğu yerlerde kurulurlar. İçinde bir çok perakendecinin verdiği hizmetin toplu olarak müstakil mağaza veya reyonlarda sunulduğu merkezlerdir. İçindeki süpermarketler genellikle alış veriş merkezlerinin lokomotifi konumundadır. Süpermarketin yanında beğenmeli yada özellikli malların satıldığı bağımsız işletmeler, bankalar, sinema salonları gibi bir ihtiyaç bu gibi yerlerden karşılanabilir.

  İndirim Mağazaları

  Self servis sistemiyle çalışan ve tüketicilerine sürekli olarak düşük fiyattan mal satmayı hedefleyen perakendecilerdir. Sergileme ve kişisel satıştan tasarruf edilerek yüksek raf devir hızı ile kazanç elde edilmek istenir. Bu tür perakendecilerin ülkemizdeki örnekleri olarak, BIM ve Şok mağazaları sayılabilir.

  Perakendecilikte Kuruluş Yeri Seçimi

  Kuruluş yeri, nihai tüketicilerin çok sık uğrayacakları bir yer olacağından yer seçimi önemlidir. Perakendeci mağazaların, yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda kurulması eğilimi olduğu söylenebilir.

  Bir mağaza kurulduktan sonra bulunduğu yeri bir cazibe merkezi olarak değiştirir. Bunun için bulunduğu coğrafi konumda sunduğu mal ve hizmetlerin ulaşabileceği potansiyel müşterileri düşünerek hareket eder. İşte ekonomik yada coğrafi şartlarla her mağaranın etkisi altına aldığı nüfusun yaşadığı alan onun ticaret alanını oluşturur.24 Aynı ticaret alanında birbirinin hedef pazarını paylaşmak isteyen perakendeciler rakip durumuna gelirler.
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Perakendecilik Perakendecilik Nedir? Perakendeciliğin Gelişimi


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.04.11, 21:10
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.03.11, 00:02
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.02.11, 20:19
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.12.09, 21:29
 5. Bebek Gelişimi, Bebeğin Zihinsel Gelişimi
  By CaDı KıZ in forum Çocuk Sağlığı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.05.08, 22:05

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.