Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Patent Patent Nedir? Patent Hakkında Patent Bilgi Patent Almak Patent Nasıl Alınır?

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Patent Patent Nedir? Patent Hakkında Patent Bilgi Patent Almak Patent Nasıl Alınır?

  Sponsorlu Bağlantı

  Patent Patent Nedir? Patent Hakkında Patent Bilgi Patent Almak Patent Nasıl Alınır?
  PATENT LİSANS TİCARİ MARKA
  Patent mucit ile devlet arasında bir sözleşmedir. Bu sözleşme, patentin temelini oluşturan enformasyonun tamamen açıklanması karşılığında patentteki fikirlerin başkalarınca kapalı olarak kullanım hakkını mucide sunar.

  Mucit ile devlet arasındaki sözleşme, yani patent, sahibine belli bir zaman periyodu için başkalarına kapalı kullanım hakkı sağlar. Yeni, orijinal bir tasarım ile alakalı bir patentin süresi 14 yıl ve yeni ve faydalı bir süreç, makine, mamul ya da malzeme kompozisyonuyla ilgili bir kullanım patentin süresi ise 17 yıldır.

  Bir fikir ya da kavramın patent alabilmesi için şu şartları karşılaması gerekir:
  - Fikrin kullanımının olması gerekir ( kullanılabilir olmalı ve daha fazla araştırma gerektirmeden doğrudan kullanıma geçmeli).
  - Fikir sadece bir formül, basit bir kural, bir eylem planı, bir teori, tabiat kanunları ya da bilimsel ilkelerden oluşamaz.
  - Alanda çalışan herhangi biri için aşikar olmaması gerekir ve içeriğin, mevcut durumun önemsiz bir uzantısını temsil etmemesi gerekir.
  - Fikrin başka bir kişi tarafından işgal edilmemiş bir yeniliğe sahip olması gerekir ve icadın yayınlanmamış, kamu kullanımına açık olmayan ya da patent için yapılan başvurudan 1 yıl öncesine kadar satışa sunulmamış olması gerekir.
  - Başvurunun temelini oluşturan bilgi arayışı aşamasına ihtimam gösterilmesi gerekir. Bu şart bir mucidin bir fikri akletmesine mani olur ve uzun bir süre fikrin nadasa bırakıldıktan sonra patent için sunulmasına imkan verir.

  Patentler mucitlerin adına dosyalanır. Sadece icada katkıda bulunmuş olanların patente taraf olmaları çok önemlidir. Patent mucidi olarak ismi geçenlerden birinin icada pek bir katkısı olmadığı ispat edilirse patent geçersiz sayılır.

  Belli bir zaman süresinde bilginin dışa kapalı kullanım hakkına sahip olmayı sağlayan patent, gerçek bir mülkiyet gibi satılabilir veya değiş tokuş edilebilir. Bunun için pek çok anlaşma yapılabilir.

  TİCARİ MARKA

  Bir marka kaynağın ve ürün ya da hizmetin kalitesinin ve kaynağının belirlenmesini sağlar. Bu teknolojiyi direkt olarak korumasa da, kabul gören markaların değeri ürünlerin pazarlamasında önemli bir yardımcıdır. Başkaları tarafından kullanılmamasını temin etmek için her ülkede markaların tescil edilmesi gerekir. Gerçek sahibinden başka karanlık yerlerde ortak markaların tescil edilmesi söz konusu olabilmektedir. Orijinal sahipler daha sonra ürünlerini bu ülke pazarına sokmak istediklerinde kendi adlarına marka tescili yaptırabilmek için büyük meblağlar ödemek durumunda kalırlar.

  LİSANS

  Patent veya marka gibi soyut bir mülkiyetin belli bir süre için kullanım hakkını bir telif ücreti karşılığında başka bir firmaya satmaya lisanslama denir.

  Teknoloji ithal eden kuruluşlar bunun bedelini üretime geçince belirli bir süre içinde ücret olarak öderler. Bu ücret genellikle net satışların belirli bir yüzdesi olarak yapılan ödemelerdir. Buna lisans ya da royalty ödemesi denir. İthal edenlerin sınai tecrübelerinin bulunması, yerel yapılarının mevcut ve yeterli olması ve pazarın büyüklüğünün tatmin edici olması ile bunların kanunlarla iyi korunmuş bulunması halinde lisanslar yoluyla yapılan teknoloji transferi arzu edilen sonuçlara ulaşır. Ancak lisans yoluyla yapılan transferler pahalıya mal olmaktadır. Lisans sisteminin hükümetler açısından diğer kötü bir tarafı da, ithal edenle ihraç eden arasında anlaşmazlık çıktığında uluslar arası otoritelerin teknoloji ihraç eden ülke üzerinde baskı yapamayışıdır. Böylece ithal eden ülke kendini riske karşı koruyamadığı gibi, ihraç eden ise, hiçbir riske katlanmadan durumunu kurtarabilmektedir.


  KAYNAK: Yeşim Yayla, Ürün Geliştirme Ders Notları, Endüstri Mühendisliği, 3. sınıf.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Junior Member

  Standart Cevap: Patent Patent Nedir? Patent Hakkında Patent Bilgi Patent Almak Patent Nasıl Al

  patent nedir, nasıl alınır, nereden alını, patent hakkında bilgi ??

  patent hakkında herşeyi

  adresinden bulabilirsiniz... :D

 3. #3
  Junior Member

  Standart Cevap: Patent Patent Nedir? Patent Hakkında Patent Bilgi Patent Almak Patent Nasıl Al

  Alıntı miruna Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  patent nedir, nasıl alınır, nereden alını, patent hakkında bilgi ??

  patent hakkında herşeyi

  adresinden bulabilirsiniz... :D
  patent hakkında herşey
  Konu RedBuLL tarafından (22.02.12 Saat 15:42 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  ModeratoR

  Standart Cevap: Patent Patent Nedir? Patent Hakkında Patent Bilgi Patent Almak Patent Nasıl Al

  Patent Nasıl Alınır

  Patent Başvurusu ve Şekli Şartları

  Patent Başvurusu ve Ekleri

  Buluşlara patent verilebilmesi için aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunulur:

  a ) Başvuru dilekçesi,

  b ) Buluş konusunu açıklayan tarifname,

  c ) Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler,

  d ) Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler,

  e ) Özet,

  f ) Başvuru harcının ve ücretinin ödendiğini gösterir belge.

  Başvuru ücretinin miktarı Ücret Tarifesinde belirtilir. Bir patent başvurusunun geçerliliği için, Ücret Tarifesinde öngörülen başvuru ücretinin başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek kalmadan en geç yedi gün içerisinde ödenmesi şarttır. Başvuru ücretinin bu süre içerisinde ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir. Bu durumda başvuru hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

  Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinde belirtilen İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile verilen tarifname, istem veya istemler ve özetin Türkçe çevirilerinin Enstitü’ye veya onun yetkili kıldığı makama verilmesi için tanınan bir aylık süre talebine ilişkin ücret, Ücret Tarifesinde belirtilir. Türkçe çevirilerin teslimi için üç aylık ek süre talep edilebilir. Ek süre istemi, başvuru aşamasında veya bir aylık süre bitmeden yapılır ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücret istemle birlikte ödenir. Türkçe çevirilerin Enstitü’ye öngörülen süre içerisinde verilmemesi ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmemesi halinde başvuru geri çevrilir. Geri çevrilen başvuru hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

  Patent İşbirliği Antlaşmasının 22 nci ve 39 uncu maddelerinde başvuru yapılması için tanınan 20 ve 30 aylık süreye ek olarak 3 aylık süre tanınır. Bu ek süre içinde yapılan başvurular için Ücret Tarifesinde belirtilen başvuru ücreti %50 fazlasıyla ödenir.”

  Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

  Madde 6 -Patent başvuru tarihi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen unsurların Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir.

  Başvuru Dilekçesi

  Yönetmeliğin 1 ve 2 sayılı eklerinde yer alan patent ve faydalı model başvuru dilekçeleri aşağıda sayılanları içerir:

  a)Buluş başlığı,

  b) Başvuruyu yapan veya yapanlar ile ilgili bilgiler; Adı, soyadı, uyruğu, adresi, posta kodu, telefon numarası, fax numarası, ülkesi,

  c) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa, vekile ait bilgiler; Adı, soyadı, uyruğu, adresi, posta kodu, telefon numarası, fax numarası, ülkesi,

  d) Başvuru sahibi veya vekilinin referans numarası,

  e) Rüçhan hakkı talep ediliyorsa, rüçhan başvurusuna ait bilgiler; Rüçhan ülkesi, tarihi ve numarası,

  f) Buluşu yapan ile ilgili bilgiler; Adı, soyadı, uyruğu, adresi,

  g) Başvuruyu yapan buluşu yapan değilse, başvuru hakkının ne şekilde elde edildiğinin belirtilmesi,

  h) Başvuru önceki tarihli bir patent veya faydalı model başvurusu ya da patent veya faydalı model belgesi ile ilgili ise önceki tarihli başvuru veya belgeye ilişkin bilgiler; Tarihi, numarası, bölünmüş başvuru, ek patent,

  ı) Tarifname,özet ve resimlerin sayfa sayısı, istemlerin sayısı,

  j) Başvuruyu yapanın veya vekilin imzası ve tarih,

  k) Uluslararası tasnif sınıf veya sınıfları.

  Tarifname

  Tarifname metni, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı olarak yazılır. Patent konusu olan buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlenmeden eksiksiz olarak açıklanır. Tarifname sırasıyla aşağıdaki bölümleri kapsar.

  a) Buluş başlığı : Tarifnamenin başlangıcında başvuru dilekçesinde belirtilen buluş başlığı yer alır. Buluş başlığı; buluşu kısa bir şekilde tanımlar ve marka niteliğindeki terimleri kapsamaz. Tercihen 2-7 sözcükten oluşur.

  b) Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu: Buluşun ilgili olduğu teknik konuyu belirler. Buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için hem yurt içi hem de yurt dışındaki benzerleri ayrıntılı olarak verilir. Ayrıca daha önce değişik ülkelerde verilmiş patentlere ve çeşitli yayınlara da atıflar yapılarak patentle korunması istenen yeni buluş ile diğerlerinin farklarını, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte, kaynak göstererek ayrıntılı biçimde açıklar. Başvuru sahibi tarafından bilindiği haliyle buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için yararlı görülebilecek şekilde tekniğin bilinen durumu belirtilir ve tercihen tekniğin bilinen durumunu yansıtan belgeler zikredilir.

  c) Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler: Buluşun hangi teknik problem ya da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Talepte bulunulduğu haliyle, teknik sorun diye açıkca ifade edilmese bile teknik sorunun ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluşu ortaya koyar ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunarak buluşun var ise avantajlarını belirtir.

  d) Resimlerin açıklanması: Var ise, resimlerin herbirinin kısa tanımı yapılır, resimlerde yer alan parçaların tümünün numaraları ve tanımları açıklanır.

  e) Buluşun açıklaması : Bu bölümde var ise, resimlerden yararlanılarak buluş açıklanır. Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken herbirinin numarası yeri geldikçe parantez içinde belirtilir. Bu kısımda buluş hiçbir şüpheye ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde ayrıntılı olarak açıklanır.

  Buluşun çalışması, işleyişi ve diğer teknik bilgilerden hiçbiri eksik bırakılmaz. Patent sisteminin ilkelerini oluşturan hem buluşun hem de buluşlara ilişkin bilginin yaygınlaşması işlevlerinin gerçekleşmesi için, patent verilerek korunması istenilen buluş ile ilgili herşey çok geniş biçimde açıklanır.

  f) Buluşun sanayiye uygulanma biçimi : Buluştan sanayide ne şekilde yararlanılabileceği, buluşun ne şekilde uygulanabileceği ve kullanılabileceği belirtilir.

  İstem veya İstemler

  Başvuru bir veya birden çok istemi içerebilir. İstem veya istemler buluşun patentle korunması istenilen unsurlarını tanımlar.

  Her istem açık ve öz olarak yazılır. İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz.

  İstemler buluşun özü gözönünde tutularak buluş özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtecek sayıda yazılır. Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numaralandırılır.

  İstemlerde buluş, erişilmesi arzulanan bir sonuç ile tanımlanamaz.

  İstemler; tarifnameye ya da resimlere yollama yapılarak açıklanamaz, "tarifnamenin ........................... kısmında anlatıldığı gibi" ya da "resimlerin ................... şeklinde gösterildiği gibi" biçiminde atıflara dayandırılamaz.

  Başvuru resim içeriyorsa, istemler kısmında zikredilen teknik özellikler, tercihen bu özellikler ile ilişkili atıf işaretleri ile izlenir. Atıf işaretleri kullanıldığında bu işaretler parantezler arasına yerleştirilir.

  Bağımsız bir istemde, buluşun tüm esas özelliklerinin belirtilmesi gerekir.

  Korunması talep edilen buluşun teknik özelliklerinin daha açık bir şekilde belirtilmesi için bağımsız istemi bir veya birden fazla bağımlı istem izleyebilir.

  Bağımlı istemler, bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içermelidir. Mümkünse, bağımlı istemlerin başlangıcında bağımsız isteme atıfta bulunulmalı ve korunması istenilen ilave özellikleri belirtilmelidir. Önceki bir isteme veya istemlere atıfta bulunan tüm bağımlı istemler mümkün olduğu kadar en uygun bir biçimde gruplaştırılmalıdır.

  İstem veya istemler, istemde bulunulan konuyu oluşturan hususların tanımlanması için gerekli olan, fakat bir araya geldiklerinde tekniğin bilinen durumunun bir kısmını oluşturan bölüm ve bu bölüm ile bir araya geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde belirten “.........özelliğini kazandırmaktadır," "özelliğini ......... kazanmaktadır", "gelişmeyi oluşturan

  hususların özellikleri," sözcüklerinin ya da aynı anlama gelecek herhangi bir başka sözcüğün başında geldiği karakterize edici bir bölümü içerir.

  İstemlerin son sayfasına, başvuru sahibi veya vekili tarafından tarih ve imza atılır.

  Resimler

  Buluş konusu makine, cihaz, ürün veya yöntemin tarifnamede açıklanması resimleri gerektiriyorsa, bu resimler aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir.

  Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir.

  Resimler yazılı kısım içermez, istisnai olarak ve kaçınılmaz olduğunda su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti gibi tek bir sözcük ya da sözcükler; elektrik devreleri ve blok şemaları ya da akış şeması diyagramları durumunda da anlaşılmayı sağlamak açısından gerekli olan birkaç kısa sözcük içerebilir.

  Şekiller ile önemli kısım ve parçalar tarifnamede anlatım sırasına göre numaralandırılır.

  Buluş açısından zorunlu olmadığı durumlarda resimler üzerinde ölçülendirme yapılmaz. İstisnai durumlarda bir resim üzerinde ölçülendirme verildiğinde, ölçülendirme teknik resim kurallarına uygun olarak gösterilir.

  Resimler, sabit, siyah, yeterince yoğun ve koyu, muntazam biçimde kalın ve iyi tanımlanmış çizgiler ve kalem darbeleri ile yapılır, renk kullanılmaz.

  Kesitler, referans işaretleri ve ana çizgilerin net biçimde görülmesine mani olmayan eğik tarama ile belirtilir.

  Resimlerin ölçeği ve resimlerin yapılış tarzındaki açıklık, üçte iki küçültülerek yapılan fotografik bir çoğaltmada, tüm ayrıntıların zorluk çıkarmadan ayırdedilmesini mümkün kılacak bir şekilde olur.

  Resimlerdeki tüm çizgiler çizim aletleri yardımıyla çizilir.

  Rakamlar ve harflerin yüksekliği 0.32 cm'den daha az olamaz. Resimlere harf konması durumunda, ilgili teknik sahalarda Latin ve Yunan alfabeleri kullanılır.

  Aynı resim sayfası bir kaç şekil içerebilir. Eğer, iki ya da daha fazla sayfa üzerinde bulunan şekiller, aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği şekilde düzenlenir.

  Farklı şekiller sayfa ya da sayfalar üzerinde, tercihen dikine bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan düzenlenir. Şekiller dikine konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak biçimde yan olarak düzenlenir.

  Tarifnamede belirtilmeyen referans işaretleri resimlerde gösterilmez ve resimlerde gösterilmeyen referans işaretleri tarifnamede bulunmaz.

  Referans işaretleri kullanıldığında başvuru boyunca, aynı özellikler, aynı referans işaretleri ile belirtilir.

  Eğer resimlerde çok fazla referans işareti varsa, tüm referans işaretlerini ve bu işaretler tarafından belirtilen özellikleri belirten ayrı bir sayfanın, tarifnameden sonra, istemlerden önce yer alması gerekir.

  Her resim sayfasının kenarında, toplam resim sayfası numarası ve ilgili sayfanın numarası belirtilir.

  Resimlerin her sayfasına, başvuru sahibi veya vekili tarafından tarih ve imza atılır.

  Başvuru sahibi dilekçesinde, özetle birlikte yayımlanacak buluşla ilgili önceki tekniğe ait olmayan resim numarasını belirtir.

  Özet

  Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder. Başka bir amaç için, özellikle de istenilen korumanın kapsamının yorumu için kullanılamaz. Özet, özellikle korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.

  Özet; tarifname, istemler ve eğer varsa resimlerde bulunan temel özellikleri içerir ve buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirtir. Teknik problemin ve buluş sayesinde çözümünün ve buluşun temel kullanımı ya da kullanımlarının net bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlar.

  Gerekli olduğunda, başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en iyi karakterize eden kimyasal formül, özette yer alır.

  Özet kısmı anlatımın izin verdiği ölçüde az ve öz olur. Tercihen 50 ila 100 kelimeden oluşur.

  Özet kısmı talepte bulunulan buluşun ya da buluşun spekülatif uygulamasının iddia edilen amaçları ya da değeri hakkında ifadeler içermez.

  Özette bahsedilen ve başvuruda bir resim ile görüntülenen her önemli teknik özelliği bir referans işareti izler, bu referans işareti parantezler arasına yerleştirilir.

  Başvuru Harcının ve Ücretinin Ödendiğini Gösterir Belge

  Başvuru harcının ve ücretinin başvuru sırasında veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde ödenmesi ve söz konusu harcın ve ücretin ödendiğini gösterir belge aslının Enstitüye verilmesi zorunludur.

  Rüçhan Hakkı Belgesi

  Rüçhan hakkı talep edilen bir patent başvurusunda, başvuru sırasında ya da başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde rüçhan hakkını doğuran başvurunun yapıldığı ülkenin sınai mülkiyet idaresinden alınacak Rüçhan Hakkı Belgesinin ve bu belgenin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisinin Enstitüye verilmesi zorunludur.

  Bu belgelerin yukarıdaki süre içinde verilmemesi halinde başvuru rüçhansız olarak işleme alınır.

  Terminoloji ve İşaretler

  Başvuruda aşağıda belirtilen terminoloji ve işaretler kullanılır. Terminoloji ve işaretler başvuru boyunca tutarlılık arzeder.

  a) Ağırlık ve ölçü birimleri metrik sistem cinsinden ifade edilir ya da ilk önce farklı bir sistem cinsinden ifade edilmiş ise aynı zamanda metrik sistem cinsinden de ifade edilir.

  b) Sıcaklıklar derece Celcius cinsinden ifade edilir, ya da ilk önce farklı bir şekilde ifade edilmiş ise, aynı zamanda derece Celcius cinsinden de ifade edilir.

  c) Isı, enerji, ışık, ses ve manyetikliğin belirtiliş şekilleri, bunların yanısıra matematik formülleri ve elektriksel birimlerin belirtiliş şekilleri için, uluslararası uygulama kuralları göz önünde tutulur. Kimyasal formüller için genel kullanımdaki semboller, atomik ağırlıklar ve molekül formülleri kullanılır.

  d) Sadece teknolojide genel olarak kabul gören teknik terimler, işaretler

  ve sembollerin kullanılması gerekir.

  Buluşun Bütünlüğü

  Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne uygun olmadığı anlaşılan başvurular, Enstitünün bildirimi üzerine, başvuruyu yapan tarafından birden fazla başvuruya ayrılır.  Bu işlemin yerine getirilmesi için Enstitü tarafından başvuruyu yapana 6 aylık süre verilir.

  Bölünmüş Başvurular

  Madde 16 - 15 inci maddeye göre bölünmüş olan bir başvuruda, ilk başvuru konusunun kapsamı içinde kalmak kaydıyla, ayrılan her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, ilk başvurunun rüçhan hak veya hakları ayrılan her başvuruya da tanınır.

  Bölünmüş başvuruyu yapan; başvuruyu yaptığı tarihte, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını Enstitü'den talep eder ve talep tarihinden itibaren üç ay içerisinde Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti öder.

  Başvuruyu yapan; bu madde hükmüne göre, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmezse veya ücretini ödemezse, başvuru geri alınmış sayılır.

  Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları

  Madde 17 - Paris Anlaşmasına göre rüçhan haklarından yararlanılması, ancak talep edilmesi halinde mümkündür.

  Rüçhan hakkı ile tanınan oniki aylık süre, rüçhan hakkı doğuran başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar, başvuru günü bu süreye dahil değildir.

  Sürenin son günü Türkiye’de resmi tatil gününe veya Enstitünün başvuruların kabulü için açık bulunmadığı bir güne tesadüf ettiği takdirde, süre takip eden iş gününün mesai saati sonuna kadar uzatılır.


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Patent Patent Nedir? Patent Hakkında Patent Bilgi Patent Almak Patent Nasıl Alınır?


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.02.12, 22:33
 2. Patent - Patent Ne Demek? Patent Neye Denir?
  By LaDyRoSe in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.12, 15:49
 3. Patent Nedir – Patent Neden Alınır
  By LaDyRoSe in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.12.11, 01:55
 4. Patent Alma Nedir? Patent Nasıl Alınır
  By LaDyRoSe in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.12.11, 01:49
 5. Patent Nedir - Patent Nasıl Alınır
  By ѕυρєяisi in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.06.11, 03:30

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.