Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Mol Kavramı - Mol Kavramı ile İlgili Çözümlü Örnek Sorular - Mol Test Soru Cevap

 1. #1
  Senior Member
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Mol Kavramı - Mol Kavramı ile İlgili Çözümlü Örnek Sorular - Mol Test Soru Cevap

  Sponsorlu Bağlantı

  Mol Kavramı - Mol Kavramı ile İlgili Çözümlü Örnek Sorular - Mol Test Soru Cevap

  Mol : Avagadro sayısı ( 6,02.1023 ) kadar atom yada molekül içeren maddeye 1 mol denir.

  Örnek : 1 mol HF 6,02.1023 tane HF molekülüdür. Yine bu molekülün içerisinde 1 mol H atomu (6,02.1023tane) ve 1 mol F atomu (6,02.1023 tane) vardır.

  Atom Ağırlığı : 12C izotopu standart seçilerek diğer elementlerin bu izotopla kıyaslanması sonucu hesaplanan kütlelerdir. Örneğin, H=1 O=16 N=14 S=32

  1 Atomik Kütle Birimi (a.k.b) : 1/ 6,02.1023 = 1,66.10-24 gramdır.


  Molekül Ağırlığı : Bileşiği oluşturan elementlerin gram cinsinden kütlelerinin topl..... denir.

  Örnek : 1 mol C6H12O6 (glikoz) kaç gramdır ? (C=12 O=16 H=1)

  6.12 = 72 gram C
  12.1 = 12 gram H
  6.16 = 96 gram O

  180 gram


  Bir Tane Molekülün Kütlesi : Bir tek molekülün kütlesi molekül ağırlığının Avagadro sayısına bölümüyle bulunur .

  1 tek molekülün kütlesi = MA/6,02.1023


  Örnek : 1 tane H2O molekülü kaç gramdır ? (H=1 O=16)


  1 tane H2O = 18/ 6.1023 = 3.10-23 gramdır.


  Bir Tane Atomun Kütlesi : Atom ağırlığının Avagadro sayısına oranıdır.  1 tek atomun kütlesi = A.A./ 6,02.1023


  Örnek : 1 tane C atomu kaç gramdır ? (C=12)


  1 tane C atomu = 12/6.1023 = 2.10-23 gramdır.


  N.Ş.A’ da Hacim : Bütün gazların bir molü N.Ş.A’da ( 0 0C ve 1 atmosfer de) 22,4 litredir.  Mol Hesaplama Yöntemleri :  m Verilen Litre Verilen tanecik Sayısı
  n= n= n=
  MA 22,4 6,02.1023  Örnek : 23 gram C2H5OH kaç moldür ? (C=12 O=16 H =1)

  MA = 2.12 + 6.1 + 16.1= 46 gram/mol

  n=23/46 = 0,5 mol

  Örnek : N.Ş.A’da 2,8 litre olan CO2 gazı kaç mol ve kaç gramdır ?(C=12 O=16)

  n=2,8/22,4 = 0,125 mol.

  1 mol CO2 44 gram olduğuna göre 0,125 mol CO2 0,125.44= 5,5 gramdır.


  22,4 litre = 1 mol : 11,2 litre= 0,5 mol : 5,6 litre = 0,25 mol : 2,8 Litre = 0,125 mol  Örnek : 3,01.1023 tane C2H4 molekülü kaç gramdır ? (C=12 H=1)

  n=3,01.1023/6,02.1023= 0,5 mol 1 mol C2H4 28 gram ise 0,5 mol C2H4 14 gram olur.


  Kütlece yüzde = (Elementin bileşikteki kütlesi/toplam kütle)x100

  I. elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen gramı
  =
  II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen gramı

  I. elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen yüzdesi
  =
  II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen yüzdesi


  ÇÖZÜMLÜ TEST

  1
  . I- 16 gram oksijen gazı
  II- 3,01.1023 tane He gazı
  III- 6 gam C içeren CO2 gazı

  yukarıdaki gazların N.Ş.A.’ da kapladıkları hacim hangi seçenekte doğru olarak
  verilmiştir ?(C=12 O=16)

  A) I>II>III B) I=II>III
  C) I=II=III D) II>III>I
  E) I=III>II

  Çözüm : I- n=16/32 = 0,5 mol
  0,5. 22,4 = 11,2 litre
  II- 3,01.102376,02.1023=0,5 mol 0,5.22,4 = 11,2 litre
  III- 6 gram C içeren CO2 0,5 moldür. 0,5.22,4 = 11,2 litre

  Cevap C

  2. 3,01.1022 tane X(OH)2 3,7 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (O=16 H=1)

  A) 74 B) 32 C) 40
  D) 56 E) 14

  Çözüm : n= 3,01.1023/ 6,02.1023 = 0,05 mol

  0,05 mol 3,7 gramsa

  1 mol X

  X= 74 gram/ mol

  X+32+2= 74 ? X=40 gr/mol
  Cevap C

  3. 8 gram oksijen gazında kaç tane atom
  vardır ? (O=16)

  A) 3,01.1023 B) 6,02.1023
  C) 12,04.1023 D) 1,505.1023
  D) 24,08.1023

  Çözüm : n= 8/32= 0,25 mol O2 gazı

  1 mol O2 molekülünde 2.6,02.1023 tane atom varsa

  0,25 mol O2 de X

  X= 3,01.1023 tane atom Cevap A

  4. 0,2 mol X2Y3 32 gram gelmektedir. Y nin atom ağırlığı 16 olduğuna göre X in atom ağırlığının Y nin atom ağırlığına oranı nedir ?

  A) 2/3 B) 3/2 C) 1
  D) 3/7 E) 7/2

  Çözüm :

  0,2 mol 32 gramsa

  1 mol ?

  ?= 160 gr/mol

  2.X + 3.16 = 160 ? X= 56 gr/mol

  X/Y = 56/16 ? X/Y= 7/2 Cevap E

  5.

  I- XY bileşiğinin molekül ağırlığı 28 dir.
  II- XY2 bileşiğinin molekül ağırlığı 44 dür.

  Buna göre X ve Y nin atom ağırlıkları sırasıyla nedir ?

  A) 24-32 B) 14-12 C) 12-16
  D) 32-23 E) 12-14
  Çözüm :

  2 X + Y = 28
  X + 2Y = 44

  X= 12 Y= 16 Cevap C

  6. Kütlece %80 X içeren X2H6 bileşiğinde X in atom ağırlığı kaçtır ?

  A) 12 B) 14 C) 23
  D) 27 E) 40

  Çözüm :

  2.X / 6.1 = 80/20 ? X= 12 Cevap A


  7. NH3 + CO karışımı N.Ş.A da 11,2 litre olup karışımın kütlesi 11,8 gram gelmektedir. Karışımdaki CO nun mol % si nedir ?
  ( C=12 O=16 N=14 H=1)

  A) 20 B) 40 C) 60
  D) 80 E) 90

  Çözüm :

  NH3 + CO = 0,5 mol; NH3 x mol ise CO = 0,5-x moldür.

  0,5. 17 + (0,5-x).28 = 11,8 gram
  X=0,2 mol NH3 CO = 0,3 mol olur.

  0,5 molde 0,3 mol CO varsa

  100 molde X

  X= 60 Cevap C


  8. 1,806.1023 tane atom içeren SO3 gazı N.Ş.A da kaç litre hacim kaplar ?

  A) 6,72 B) 22,4 C) 2,24
  D) 1,68 E ) 4,48

  Çözüm : n= 1,806.1023/6,02.1023 = 0,3 mol atom

  1 mol SO3 de toplam 4 mol atom varsa

  X mol 0,3 mol atom

  X= 0,075 mol V= 0,075.22,4 = 1,68 litre

  Cevap D

  9. 3,01.1023 tane CO molekülü, N.Ş.A da 5,6 litre hacim kaplayan N2 gazı ve 7,5 gram NO gazından oluşan karışımın kütlesi kaç gramdır ?

  A) 14 B) 21 C) 22
  D) 28,5 E) 32,5

  Çözüm :

  CO= 3,01.1023/6,02.1023 = 0,5 mol .28 = 14 gr

  N2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol . 28=7 gr
  = 7,5 gr

  NO= 7,5 gr

  Mt= 14+7+7,5 = 28,5 gr. Cevap D

  10. Eşit molekül sayıda bir karışım elde edebilmek için 15 gram C2H6 gazına N.Ş.A da kaç litre C3H4 eklenmelidir ? (C=12 H=1)

  A) 5,6 B) 2,24 C) 22,4
  D) 1,12 E) 11,2

  Çözüm :

  C2H6= 15/30 = 0,5 mol

  Molekül sayılarının eşit olması demek mol sayılarının eşit olması demektir. O halde C2H6 da 0,5 mol olmalıdır.

  0,5.22,4 = 11,2 litre C3H4 Cevap E

  11. X2H4 bileşiği ile XO bileşiği eşit kütlede ve molekül sayıları da eşit olduğuna göre X in atom ağırlığı nedir ?(O=16 H=1)

  A) 12 B) 14 C) 16
  D) 32 E) 40

  Çözüm :

  Molekül sayıları eşitse mol sayıları da eşittir. Kütlelerde eşit olduğuna göre molekül ağırlıkları da eşittir.

  2.X + 4.1 = X+16 ? X= 12 Cevap A

  12. XY3 bileşiğinin molekül ağırlığı MgY bileşiğinin molekül ağırlığının 2 katı olduğuna göre Y elementinin atom ağırlığı kaçtır? (X=32, Mg=24)

  A) 12 B) 16 C) 23
  D) 24 E) 40

  Çözüm :

  (32 + 3.Y) = 2.(24 + Y) ? Y = 16 Cevap B

  13. 0,01 molünde 0,02 mol X ve 0,03 mol Y bulunan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) XY B) XY2 C) X2Y3
  D) XY3 E) X2Y

  Çözüm :

  1 molde 2 mol X ve 3 mol Y bulunacağından bileşik X2Y3 olur.
  Cevap C


  14. 0,5 mol CuSO4XH2O bileşiği 125 gram ise X sayısı nedir ? (Cu=64 S=32 H=1 O=16)

  A) 2 B) 3 C) 4
  D) 5 E) 6

  Çözüm :

  0,5 mol CuSO4XH2O 125 gram ise

  1 mol ?

  ? = 250 gram

  CuSO4XH2O = 250 ? 64 + 32 +64 + 18.X = 250

  X= 5 Cevap D

  15.0,2 molünde 2,4 gram X ve 3,2 gram Y bulunduran bileşiğin bir molekülünün kütlesi kaç gramdır ?

  A) 28 B) 28/6,02.1023

  C) 14/6,02.1023 D) 6,02.1023

  E) 6,02.1023/28

  Çözüm :

  1 mol bileşikte 12 gram X ve 16 gram Y bulunacağından bileşiğin molekül ağırlığı 28 gram dır. 1 molekülün kütlesi MA/ 6,02.10 23 olduğundan 28/6,02.1023 olur.
  Cevap B

  16. 2 mol CO2 için ;

  I- 2 mol C içerir.
  II- 4 mol O atomu içerir.
  III- 6,02.1023 tane CO2 molekülüdür.
  IV- Toplam atom sayısı 6x6,02.1023 dür.

  Yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur ?


  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) I,II ve IV E) II,III ve IV

  Çözüm :

  I- 1 mol CO2 de 1 mol C varsa 2 mol CO2 de 2 mol C olur.
  II- 1 mol CO2 de 2 mol O varsa 2 molde 4 mol O olur.
  III- 1 mol CO2 6,02.1023 tane CO2 dir. 2 mol ise 1,204.1023 tane CO2 molekülüdür.
  IV- 1 mol de 3x6,02.1023 tane atom varsa 2 mol de 6x6,02.1023 tane atom bulunur.

  Cevap D

  17. CuSO45H2O bileşiğinin kütlece % kaçı H2O dur ? (CUSO4=160 H2O=18)

  A) 18 B) 36 C) 54
  D) 72 E) 90

  Çözüm :

  1 mol CuSO45H2O= 250 gram olup 90 gramı sudur.

  250 gram da 90 gram su varsa

  100 gramda X

  X= 36 Cevap B

  18. 8 gram XH4 12,04.1023 tane H atomu içerdiğine göre 1 mol XH4 kaç gramdır ?

  A) 8 B) 16 C) 32
  D) 64 E) 80

  Çözüm :

  n= 12,04.1023/6,02.1023 ? n= 2 mol H atomu

  2 mol H atomu içeren bileşik 8 gram ise

  4 mol H içeren bileşik ?

  ? = 16 gram Cevap B

  19.X2S in 0,1 mol ü 3,4 gramı ise X2O nun
  0,2 mol ü kaç gramdır ?(S=32 O=16)

  A) 1 B) 18 C) 3,6
  D) 2,8 E) 3,2

  Çözüm :

  0,1 mol X2S 3,4 gram ise 1 molü 34 gram olup X in atom ağırlığı 1 olur. X2O= 18 olup 0,2 molü 3,6 gram olur.
  Cevap C
  20. Aşağıdakilerden hangisi N.Ş.A da en fazla hacim kaplar ? (C=12 H=1 He=4 N=14)

  A) NH3 B) He C) CO D) NO E) N2O

  Çözüm: Molekül ağırlığı küçük olanın molü büyük olur. Mol sayısı büyük olanın hacmi de büyüktür.
  Cevap B

  21.
  I- 6,02.1022 tane SO2 molekülü
  II- N.Ş.A da 8,96 Lt hacim kaplayan NH3 gazı
  III- 0,1 mol SO3 gazı

  Yukarıda verilen gazların kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir ?
  (S=32 O=16 N=14 H=1)

  A) I>II>III B) III>II>I C) II>III>I
  D) I=II>III E) III=II>I

  Çözüm :

  SO2 = 6,02.1022/6,02.1023 = 0,1 mol
  0,1 .64 = 6,4 gram SO2

  NH3= 8,96/22,4 = 0,4 mol
  0,4.17 = 6,8 gramNH3

  0,1.80= 8 gram SO3

  Buna göre III>II>I dir. Cevap B


  22.C3H6 gazı için aşağıdakilerden
  hangisi yanlıştır ?(C=12 H=1)

  A) N.Ş.A da 4,48 litresi 8,4 gramdır.
  B) N.Ş.A da öz kütlesi 1,875 gr / lt dir.
  C) 1,204.1023 tanesi N.Ş.A da 4,48 lt dir.
  D) 0,5 molü 4,5 tane atom içerir.
  E) 3,01.1022 tane molekülü 1,8 gr C içerir.

  Çözüm : 1mol C3H6 da 9 mol atom varken 0,5 mol C3H6 4,5 tane değil 4,5 mol atom bulunur.

  Cevap D


  23. Avagadro sayısı kadar atom içeren Fe2O3(k) bileşiği için aşağıdakilerden
  hangisi doğrudur ?(Fe=56 O=16)

  A) 32 gramdır.
  B) 5 mol dür.
  C) N.Ş.A. da 22,4 litredir.
  D) 2 mol Fe içerir.
  E) 48 gram O içerir.

  Çözüm :

  Avagadro sayısı kadar atom= 1 mol atom
  1 mol Fe2O3 de 5 mol atom varsa

  X mol 1 mol atom
  X= 0,2 mol Fe2O3 dür.
  1 mol Fe2O3 160 gram olduğuna göre 0,2 mol ü 32 gramdır.
  Cevap A
  24. 0,4 mol SO2 ile N.Ş.A da 11,2 litre hacim kaplayan CO gazında toplam kaç mol O atomu vardır ?

  A) 0,8 B) 0,5 C) 2,5
  C) 1,3 D) 0,9

  Çözüm : 1 mol SO2 de 2 mol O varsa

  0,4 mol de X

  X= 0,8 mol O atomu

  1 mol CO da 1 mol O varsa

  0,5 mol O da X

  X= 0,5 mol O atomu

  0,5 + 0,8 = 1,3 mol O atomu

  Cevap C


  25. 11,2 gram C2H4 gazı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?(C=12 H=1)

  A) 4,8 gram C içerir.
  B) 1,6 gram H içerir.
  C) 0,5 mol dür.
  D) 2,408.1023 tane molekül içerir.
  E) N.Ş.A da 8,96 litre hacim kaplar.

  Çözüm :

  n= 11,2/28 ? n=0,4 mol. Cevap C

  26. 0,4 molü 40 gram olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir ? ( C=12 S=32 Ca=40 O=16 N=14)

  A) NH3 B) Ca(OH)2 C) NO
  D) CaCO3 E) SO3

  Çözüm :

  0,4 mol 40 gramsa

  1 mol X

  X= 100 gram CaCO3=100 olduğundan

  Cevap D


  MOL KAVRAMI-1

  1. Aşağıdakilerden hangisinin 10 gramı NŞA da en fazla hacim kaplar ?

  A)NO B)N2O C)N3O3 D)N2O4 E)N2O5


  2. 20 gram atom içeren C3H4 molekülünde kaç mol Hidrojen vardır? (C=12 H=1)

  A)1 B)2 C)3 D)4 E)5


  3. % 70 X içeren X2O3 bileşiğindeki 1 tek X atomunun kütlesi kaç gramdır ?
  (O=16 N=Avagadro sayısı)

  A) 28 B)14 C) 14.N

  D) 56/N E) 28/N  4. 4 gram Ca içeren CaSO4 bileşiği için ;

  I- 6,02.1022 tane S atomu içerir.
  II- 2,408.1024 tane O atomu içerir.
  III- 3,2 gram S içerir.

  Yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur ?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve III E) I,II ve III  5. Bir saatte 1,5.1023 tane C atomu taşıyan bir kuş yuvasını 2 günde yaptığına göre yuvanın ağırlığı kaç gramdır ? (C=12 N=6.1023)


  A) 36 B) 72 C) 144 D) 288 E)300


  6. 9 gram suyun elektrolizinden açığa çıkan gazların N.Ş.A da toplam hacmi kaç cm3 dür ? (H=1 O=16)

  A) 224 B) 22400 C)168

  D) 16800 E) 16,8  7.. Fe3[Fe(CN)6]2 bileşiğinde Fe atomları sayısının C atomları sayısına oranı nedir ?

  A) 3/2 B) 5/12 C) 4

  D) 5/6 E) 1/4


  8. 6,4 gram CH4 molekülündeki atom sayısı kadar atom içeren C2H6 molekülü
  N.Ş.A da kaç litredir ?(C=12 H=1)

  A) 1,12 B) 0,56 C) 4,48

  D) 5,6 E) 11,2


  9. I- 3,01.1023 tane molekül içeren X3Y2 molekülü 120 gramdır.

  II- 3,01 .1023 tane X2Y molekülü 75 gramdır.

  Verilen bilgilere göre XY nin molekül kütlesi kaçtır ?

  A) 45 B) 90 C) 120

  D) 180 E) 240

  10. 1 tane C atomunun kütlesi kaç gramdır ? (C=12)
  A) 12.1023 B) 6.1023/12

  C) 2.10-23 D) 1/2.10-23

  E) 24.1023
  11. . 48 gram X2O bileşiği 25.6 gram oksijen içerdiğine göre, X in atom kütlesi kaçtır? (O: 16)
  A)7 B)14 C)23

  D)28 E) 40

  12. Aşağıdaki C4H10 gazı örneklerinden hangisinin NK’daki hacmi en büyüktür? (C:12 , H:1)

  A) 5.8 gram C4H10
  B) 3.01 .1023 tane C4H10 molekülü
  C) 9.6 gram C içeren C4H10
  D) 3 mol H atomu içeren C4H10
  E) 2,8 mol atom içeren C4H10

  13. 0,2 mol X2Si 28.8 gram olduğuna göre 0,25 mol XSi kaç gramdır? (Si=28)

  A) 21,5 B) 144 C) 58

  D) 86 E) 29


  14. 0,25 mol C6H12 ‘deki C atomu NŞA’da kaç litre C2H2 gazında vardır?

  A) 1,68 B) 33,6 C)4,48

  D) 5.6 E) 16,8


  15. Kütlesi m gram olan X2O5 bileşiği 3,01 .1023 tane O atomu içerdiğine göre aşağıdakilerden hangisi X elementinin atom kütlesini verir?
  ( O=16 )

  A) 10m-80 B) 5m-40 C) 5m-40

  D) m-40 E) 2m-16


  16. I- 0,4 mol NO gazı
  II-NŞA’da 2,24 litre hacim kaplayan C2H6 gazı

  Yukarıdaki gazların hangi nicelikleri aynıdır?
  (N=14 O=16 C=12 H=1)

  A) Molekül sayıları
  B) Aynı koşullardaki özkütleleri
  C) Kütleleri
  D) Toplam atom sayıları
  E) Kimyasal özellikleri  17. H5X3O10 bileşiğinin tek bir molekülü yaklaşık olarak 4,3.10-22 gr geldiğine göre X in atom kütlesi kaçtır ? ( O=16 H=1 )

  A) 258 B) 124 C) 93

  D) 62 E) 31  18. 0,1 mol XY ve 0,1 mol X2Y3 bileşiklerinden oluşan karışımda 6,4 gram Y vardır. Buna göre Y nin atom kütlesi kaç gramdır ?

  A) 64 B) 35 C) 32

  D) 16 E) 12
  19. CH4 ve CO2 gaz karışımlarının hacmi NŞA’da 11,2 litre ve kütlesi 15 gram olduğuna göre karışımdaki CH4 kaç moldür?

  A) 0,1 B) 0,25 C) 0,35

  D) 0,4 E) 0,5

  20. Aşağıdakilerden hangisinde demir yüzdesi en fazladır ?

  A) Fe2O3 B) Fe3O4 C) FeCl2

  D) Fe(C2H3O2)2 E) FeO


  21. CaC2 deki kütlece C atomu % si nedir? (Ca=40 C=12)

  A) 37,5 B) 60 C) 40

  D) 30 E) 70

  22. Arabalarda kullanılan antifrizin 20 0C deki (C2H6O2 ) öz kütlesi 1,24 gr/cm3 olduğuna göre 100 ml lik antifrizde kaç tane C2H6O2 molekülü vardır ? (C=12 H=1 O=16)

  A) 6,02.1023 B) 3,01.1023 C) 12,04.1023 D) 24,08.1023
  E) 18,06.1023

  23. Aspirin C9H8O4 (asetil salisilik asit) formülünde organik bir bileşik olup, 1 tabletin 820 miligramı dolgu maddesi dir. 20 tane tablet içeren 1 kutu aspirin yapmak için kaç mol C9H8O4 kullanılmalıdır ? (C=12 O=16 H=1)

  A) 1 B) 20 C) 0,02

  D) 2 E) 0,1

  24. KXO3 bileşiğinin avagadro sayısı kadar atom içeren miktarı 33,4 gram geldiğine göre X elementinin atom kütlesi nedir ?(K=39 O=16)

  A) 167 B) 35,5 C) 40

  D) 80 E) 71

  25. Eşit kütlede aşağıdaki gaz örneklerinden alındığında hangisi N.Ş.A da en çok hacim kaplar ? (H=1 C= 12 O=16 S= 32)

  A) CH4 B) C2H4 C) CO

  D) CO2 E) SO2

  26. ısıtıldığında 1200 kalori alabilen Al parçacığının sıcaklığı 20 0C den 60 0C ye çıkmaktadır. Al parçası kaç tane atom içerir ?
  ( Al = 27 c= 0,3 kal/gr 0C N=Avagadro sayısı )


  A ) (100/27) .N B) (27/100) .N C)N

  D) 3N E) ( 300/27) .N

  27. Kütlece % 40 ı oksijen olan XO bileşiğinin mol ağırlığı kaçtır ? (O=16)

  A) 24 B) 40 C) 56

  D) 80 E) 64


  28. CaCO3 ısıtıldığında ağırlığı % de kaç azalır ?
  ( Ca=40 C=12 O=16)

  A) 20 B) 24 C) 30

  D) 40 E) 44  29. 9,2 gram X metali oksitlenince 12,4 gram X2O bileşiğine dönüşüyor. X in mol kütlesi nedir ? (O=16)

  A) 46 B)38 C) 23

  D) 12 E) 24  30. Aşağıdakilerden hangisinin kütlesi
  en büyüktür ? (Ne =20 O=16 F=19)

  A) 1 mol flor gazı
  B) 3,01.1022 tane oksijen molekülü
  C) 0,05 mol oksijen atomu
  D) N.Ş.A. da 3,36 litre Ne gazı
  E) 3 mol flor atomu  31. Aşağıdakilerden hangisi avagadro sayısı kadar atom içerir ?(C=12 O=16 N=14 H=1)

  A) 44 gram CO2 gazı
  B) N.Ş.A. da 5,6 litre hacim kaplayan NH3 gazı
  C) 28 gram azot gazı
  D) 6 gram C içeren C2H6 gazı
  E) 0,4 mol H içeren C3H8 gazı
  32. FeSO4.5H2O bileşiğinde kütlece Fe/O oranı kaçtır ? ( Fe = 56 O=16)

  A) 7 B) 16 C) 7/8

  D) 7/18 E) 8/7


  33. CH4 ve C3H4 den oluşan 1,204.1024 molekülün toplam kütlesi 51,2 gramdır. Karışımda kaç gram H vardır ? (C=12 H=1 )

  A) 3,2 B) 4,8 C) 6

  D) 8 E) 12


  34. 7,2 gram C içeren C2H4 gazının kütlesi (m), molekül sayısı (N), ve normal şartlar altında hacmi(V) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ? (C=12 H=1)

  m(gr) N V(Lt)

  A) 8,4 1,8.1023 6,72
  B) 2,8 12.1023 4,48
  C) 4,4 3.1023 11,2
  D) 16,8 6.1023 22,4
  E) 28 6.1023 22,4


  35. İnsan iskeletinin ortalama kütlesi 1 kg ve içerdiği kalsiyum fosfat kütlece % 58 olduğuna göre bir insan vücudunda kaç gram fosfor (P) bulunur ? ( Ca3(PO4)2=310 P=31)

  A) 580 B) 270 C) 116

  D) 120 E) 240


  36. 1,195 gram CHCl3 bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? (CHCl3=119,5) ( ÖSS-1996)

  A) Mol sayısı 0,01 dir.
  B) Molekül sayısı 6,02.1021 dir.
  C) Toplam 18,06.1021 atom içerir.
  D) 6,02.1021 hidrojen atomu içerir.
  E) 0,01 mol karbon atomu içerir.

  37. Yarı çapı 0,5 cm ve uzunluğu 2,5 cm olan bir demir çubuk kaç mol atom içerir ?
  (Fe=56 d=7,8)

  A) 1,87 B) 14,6 C) 5,6

  D) 0,26 E) 0,52

  MOL KAVRAMI-2


  1. Magnezyumun 1 molünün ağırlığı 24 gram ve özkütlesi 2,4 g/ml’dir.Buna göre hacmi 100ml olan bir paça magnezyumda kaç tane atom bulunur? (Avagadro sayısı=N)

  A)N B)3N C)10N

  D)N/10 E)N/3


  2. Cr2X3 bileşiğinde 5,2 gram Cr atomuna karşılık 4,8 gram X birleştiğine göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (Cr=52)

  A) 16 B) 32 C) 64

  D) 104 E) 206


  3. C2H6 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? (C=12 H=1 )

  A) Kütlece % 80 i karbondur.
  B) 0,25 molünde 1,20.1024 tane atom vardır
  C) 1 tane C2H6 bileşiğinin kütlesi 5.10-23 gramdır.
  D) 1 tane C2H6 molekülünün kütlesi 30 a.k.b dir.
  E) 4 tane C atomu içeren C2H6 2 mol dür.


  4. 20,4 gram X2Y3 bileşiğinde 9,6 gram Y ve 0,4 mol X atomu bulunduğuna göre X elementinin atom ağırlığı nedir ?

  A) 10,8 B) 27 C) 54 D) 32 E) 96


  5. 5,6 gram N2, 0,1 mol CO molekülü ve N.Ş.A. da 6,72 lt hacim kaplayan He gazlarından oluşmuş bir karışımda He gazının mol % si nedir ?

  A) 80 B) 60 C) 50 D) 30 E) 20


  6. X gram SO3 gazını bulunduğu kaba x gram CH4 gazı ilave ediliyor. Gaz karışımı için :

  I. Mol sayısı 6 katına çıkar
  II. Kütle iki katına çıkar
  III. Atom sayısı 5 katına çıkar.

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) I,II ve III  7. 0,25 mol N2O4 bileşiğinin kütlesi 0,5 mol C2HxO bileşiğinin kütlesine eşit olduğuna göre x sayısı kaçtır ? (N=14 O=16 H=1)

  A) 2 B) 3 C)4 D) 5 E) 6


  8. 6 gram NO bulunan bir kaptaki atom sayısını 2 katına çıkarmak için kaç gram CO
  eklenmelidir ? (N=14 O=16 C=12)


  A) 0,2 B) 2,8 C) 5,6 D) 11,2 E) 22,4


  9. SO2 ile SO3 karışımı 36 gram olup N.Ş.A da 11,2 litre hacim kapladığına göre karışımda kaç gram S vardır ? (S=32 O=16)


  A) 8 B) 16 C) 20 D) 22 E) 24

  .
  10. 0,2 mol X2O3 20,4 gram olup X atomunun çekirdeğinde 14 tane nötron varsa X in değerlik elektron sayısı kaçtır ? (O=16)


  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6


  11. 6 tane K 16 tane Cr ve 14 tane O atomundan en fazla kaç tane K2Cr2O7 oluşabilir ?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 8 E) 10


  12. X2 gazının 11,2 litresi 2m gram ve Avagadro sayısı N ise 1 tek atomunun kütlesi
  kaç gramdır ?

  A) 2m B) 4m/N C) 2m/N

  D) N/2m E) N/4m


  13. Bir kapta 6,4 gram SO2 gazı vardır. Kaptaki atom sayısını 5 katına çıkarmak için kaba kaç gram C2H6 eklenmelidir ?(SO2=64 C2H6=30)

  A) 4,5 B) 0,3 C) 1,5

  D) 6,5 E) 7,5
  14. N.Ş.A da N2O ve N2O5 karışımının 11,2 litresinde 1,7 mol O atomu olduğuna göre karışım kaç gramdır ? (N=14 O=16)

  A) 8,8 B) 32,4 C) 41,244 E) 52,8

  15. Kütleleri eşit SO3 ve Fe2O3 karışımında Fe atomları sayısının toplam O atomu sayısına oranı kaçtır ? (Fe=56 S=32 O=16)

  A) 2 B) 2/5 C) 2/9
  D)1 E) 2/3

  16. Mol sayıları bir birine eşit olan KOH, CO2 ve SrCO3 içeren karışımın 99,2 gramında toplam kaç mol atom içerir ?
  (H=1 O=16 K=39 Sr=88 C=12)

  A) 0.4 B) 4,4 C) 1,2
  D) 3,6 E) 2,4

  17. X2CrO4 bileşiğinde % 32 Cr bulunduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (Cr=52 O=16)

  A) 162,5 B) 98,5 C) 49,5

  D) 46,5 E) 23,2

  18. NO ve N2O4 karışımında NO nun kütlesi aşağıdakilerden hangisiyle bulunamaz ?
  (N=14 O=16)
  A) Karışımın mol sayısı ve kütlesi
  B) Karışımın mol sayısı ve atomların toplam mol sayısı
  C) Atomların toplam mol sayısı ve karışımın kütlesi
  D) Karışımın N.Ş.A da hacmi ve molekül sayısı
  E) NO nun mol sayısının toplam mol sayısına oranı ve karışımın kütlesi

  19. C2H6 ve C3H8 gazlarından oluşan Karışımda 4,214.1023 tane molekül ve 5 mol H atomu içermektedir. Buna göre karışım kaç gramdır ?
  (C=12 O=16)

  A) 9 B) 17,6 C) 26,6
  D) 30,2 E) 34

  20. Mol sayıları eşit XO2 ve X2O4 karışımının 27.6 gramının 1.2 mol oksijen atomu bulunduğuna göre XO2’nin molekül kütlesi kaçtır?
  A)14 B)28 C)46
  D)56 E)92


  21. Molekül kütleleri ve molekül sayıları eşit olan iki organik bileşikten ;

  I- Kütle
  II- İçerdikleri C atomu sayıları
  III- Elementlerin kütlece birleşme oranı

  değerlerinden hangisi ya da kesinlikle aynıdır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D)I ve III E) II ve III

  22. 30 tane Na , 20 tane S atomu ile 40 tane O2 molekülünde teorik olarak en çok kaç tane Na2SO4 oluşturulabilir?

  A) 5 B) 10 C) 15
  D) 20 E) 30

  23. 32 gram SO2 dekine eşit sayıda atom içeren CX4 bileşiğinin kütlesi 26,4 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (S=32 O=16 C=12 )

  A) 1 B) 19 C) 24
  D) 35,5 E) 80

  24. I- 1,204 .1023 tane C2H4 molekülü
  II- 1,204 .1023 tane C içeren C2H4
  III- 3,612 .1023 tane H içeren C2H4

  Yukarıdaki C2H4 gazının mol sayıları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru gösterilmiştir ?

  A) I=IIIII>II
  C) III>I>II D) III=II>I
  E) I>II>III

  25.I-1,204.1023 tane oksijen molekülü : m1
  II- NŞ.A da 89,6 litre H2 gazı : m2
  III- 0,4 mol oksijen atomu : m3

  yukarıda verilen maddelerin kütleleri arasında nasıl bir ilişki vardır ? (O=16 H=1)

  A) 5m1=4m2=5m3 B) 5m1=8m2=5m3
  C) 4m1=5m2=4m3 D) 8m1=5m2=8m3
  E) m1=m2=m3
  26. 2,09 gram X elementi O atomuyla tamamen birleşerek 2,33 gram X2O3 bileşiğini oluşturmaktadır. X in atom ağırlığı nedir? (O=16)

  A) 418 B) 209 C) 109
  D) 218 E) 233

  27. 16 gram oksijen gazının 5 lt hacim kapladığı koşullarda 16 gram SO2 gazının hacmi kaç
  litredir ? ( O=16 S=32)

  A) 10 B) 7,5 C) 5

  D) 2,5 E) 1,25


  28. N2H4 gazı için ;
  I- N.Ş.A’da 0,25 molü 5,6 litredir.
  II- 0,5 molü 6mol atom içerir.
  III- 1 molekülünün kütlesi 32 gramdır.
  Yargılarından hangisi doğrudur?


  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D)I ve III E) II ve III

  29. 0,25 mol C2H6 molekülündeki C atomu kadar N atomu içeren N2X5 molekülünün kütlesi 27 gramdır. Buna göre X’in atom ağırlığı nedir?
  (N=14)

  A) 80 B) 108 C) 16
  D)32 E) 28

  30. N Avagadro sayısını gösterdiğine göre, N.Ş.A da 3 mol H2 içerisinde kaç tane H atomu vardır ?

  A) N/6 B) N/3 C) 2N

  D) 3N E) 6N


  31. 0,02 mol Al2S3 ile 0,03 mol XS2 bileşiklerinin toplam kütlesi 6,6 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (Al=27 S=32)

  A) 120 B) 150 C) 64 D) 56 E) 64

  32. 0,16 mol N içeren N2H4 ile toplam 4,5 mol atom içeren C2H5OH bileşikleri karıştırılırsa karışımda kaç mol H atomu bulunur ?

  A) 3,2 B) 3 C) 6 D) 6,2 E) 8,2

  33. Saniyede 1 milyon su molekülünün buharlaştığı bir ortamda 3,6 gram su kaç dakikada
  buharlaşır ? (H2O=18 N= 6.1023)

  A) 1,2.1017 B) 7,2.1024 C) 6.1023
  D) 3.1023 E) 2.1015

  34.. 21 gram XF3 N.Ş.A da 5,6 litre hacim kaplamaktadır. Buna göre N.Ş.A da 2,8 litre hacim kaplayan X2O3 kaç gram gelir ?
  (F=19 H=1)

  A) 27,5 B) 84 C) 12,75
  D) 21 E) 42


  35.. I- X2 gazının molekül kütlesi
  II- X elementinin kükürtle oluşturduğu bileşiğin molekül kütlesi
  III- 1 tane X atomunun kütlesi

  X2 gazının N.Ş.A. da öz kütlesi bilindiğine göre yukarıdakilerden hangisi yada hangileri hesaplanabilir ?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) II ve III


  36. Eşit kütledeki PH3 ve H2S gazları için ;

  I. NŞA hacimleri
  II. Molekül sayıları
  III. atom sayıları
  Hangisi ya da hangileri aynıdır ?
  ( P: 31 H:1 S: 32 )

  A)I ve II B)I ve III C)II ve III

  D)Yalnız III E)Yalnız II


  37. N.Ş.A da 4,48 litre olan SO3 ve SO2 gaz karışımının kütlesi aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz ? (S=32 O=16)

  A) 18 B) 15 C) 14 D) 13 E)12


  38. 1,4 gram N içeren N2H4 gazı N.Ş.A da kaç litredir ? (N=14)

  A) 2,24 B) 1,12 C) 4,48 D) 44,8 E) 11,2


  39. Bir demir oksit bileşiğinin 16 gramı 4,8 gr O atomu içerdiğine göre bu oksitin formülü aşağıdakilerden hangisidir ? (Fe=56 O=16)

  A) FeO B) Fe2O C) Fe2O3 D) Fe3O4 E) Fe2O2

  MOL KAVRAMI-3


  1. XmYn gazının N.Ş.A hacmi ve kütlesi bilindiğine göre X in atom ağırlığını hesaplayabilmek için ;

  I- m ve n sayıları
  II- Bileşiğin molekül ağırlığı
  III- Avagadro sayısı
  IV- Y nin atom ağırlığı

  niceliklerinden hangisi yada hangileri
  bilinmelidir ?

  A) Yalnız I B) I ve II C)I ve IV

  D) II ve III E) I,III ve IV

  2. CO ile C2H4 gazları karışımında hacimce %80 CO gazı olduğuna göre CO atomları sayısının C2H4 atomları sayısına oranı nedir ?
  (C=12 O=16 H=1)

  A) 4 B) 1/4 C) 4/3 D)3/4 E) 3/5

  3.. 26 gram Cr içeren Cr2S3 ile 52 gram X2S3 bileşiklerinde S atomunun kütleleri bir birine eşit olduğuna göre X in atom ağırlığı nedir ?
  (Cr=52 S=32 )

  A) 208 B) 96 C) 112 D) 56 E) 28

  4. CO ve CO2 gazlarından oluşan ve 0,3 mol gelen gaz karışımında toplam 0,8 mol atom bulunmaktadır. Buna göre karışımın kütlesi kaç gramdır ? (CO=28 CO2 = 44 )

  A) 5,6 B) 8,8 C) 11,2 D) 11,6 E) 13,2

  5. X2S3 ve Y2S3 bileşiklerinin eşit kütlede S içeren miktarları göz önüne alınıyor. X ve Y farklı atom olduklarına göre bu iki bileşiğin ;

  I- Atom sayıları
  II- Kütleleri
  III- X ve Y atomu sayıları
  IV- Mol sayıları

  niceliklerinden hangileri birbirine eşittir ?

  A) I,II ve III B) I,III ve IV
  C) I ve II D) II ve IV
  E) I,II ve IV


  6. I- N.Ş.A da 11,2 litre hacim kaplayan CH4 gazı
  II- 0,8 gram CH4 gazı
  III- 2x6,02.1023 tane H atomu içeren CH4 gazı

  yukarıdaki gazların kütleleri arasındaki iliş hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
  (C=12 H=1 )

  A) I>II>III B) III>II>I C) I=III>II
  D) I=II=III E) II>III>I

  7. 16,4 gram K2S.nH2O bileşiğinin kristal suyu tamamen uçurulunca kalan katı 11 gr olduğuna göre (n) sayısı kaçtır ?
  (K=39 S=32 H2O=18)

  A) 1 B) 2 C) 3
  D) 4 E) 5

  8. Eşit sayıda O atomu içeren,

  I- XO II- X2O3 III-X3O4

  bileşiklerinin kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

  A) I>II>III B) III>II>I C) III>I>II

  D) I=II>III E) III>II=I

  9. CnH2n+2O bileşiğinin 0,2 mol ü 6,4 gram olduğuna göre aşağıdakilerden
  hangisi yanlıştır ?(C=12 O=16 H=1)

  A) Formüldeki n sayısı 1 dir.
  B) Kütlece % 50 O içerir.
  C) Kütlece C/H oranı 3/2 dir.
  D) 1 molünde 6 tane atom vardır.
  E) 16 gram bileşikte 6 gram C vardır.

  10. I- 0,2 mol X3Y4 bileşiği 46,4 gramdır.
  II- Xin atomkütlesinin Y nin atom kütlesine
  oranı 7/2 dir.

  Buna göre X in atom kütlesi kaçtır ?

  A) 16 B) 32 C) 56

  D) 80 E) 168


  11. Avagadro sayısının 3,5 katı kadar atom içeren V2O5 bileşiği kaç gram O içerir ? (O=16)

  A) 10 B) 20 C) 30

  D) 40 E) 50


  12. I- N.Ş.A da 11,2 litre oksijen gazı
  II- 2,4 gram ozon gazı
  III-12,04.1022 tane O atomu

  Yukarıdaki örneklerdeki oksijen miktarları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

  A) I>III>II B) II>III>I C) III>I>II
  D) III>II>I E) II>I>III

  13. Eşit ağırlıkta oksijen içeren P2O5 ve P2O3 karışımının kütlesi 9,76 gramdır. Karışımdaki P2O5 in mol % si nedir ? (P=31 O=16)

  A) 37,5 B) 32,5 C) 67,5
  D) 62,5 E) 12,5

  14. Eşit kütlelerde O içeren SO3 ve CuSO4 bileşiklerinin içerdikleri S atomlarının oranı kaçtır?

  A)4/3 B)1 C)1/2
  D)1/3 E)1/4


  15. X gazının atom ağırlığı 20 ve avagadro sayısı L olduğuna göre L/20 değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) 1 mol X’in atom sayısı
  B) 1 gram X’in atom sayısı

  C) 1 gram X’in mol sayısı
  D) 20 mol X’in atom sayısı
  E) 20 gram X’in mol sayısı

  16. Molekül sayısı ve kütlesi bilinen X2Y3 gazının hangi değeri bilinemez ?

  A) Molekül kütlesi
  B) NŞA’da hacmi
  C) Y’nin mol sayısı
  D) X’in kütlece yüzdesi
  Atom sayısı


  17. CH4 gazı ile N2O gazı karışımı N.Ş.A. da 11,2 litre olup karışım 04 mol N atomu içermektedir. Karışımdaki CH4 gazının mol % si kaçtır ?

  A) 20 B) 30 C) 60 D) 80 E) 40 2. #2
  Junior Member

  Standart Cevap: Mol Kavramı - Mol Kavramı ile İlgili Çözümlü Örnek Sorular - Mol Test Soru Cev

  şu mol kavramı hep kafamı karıştırmıştı ezber konulara hiç haz etmiyorum ..

 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Mol Kavramı - Mol Kavramı ile İlgili Çözümlü Örnek Sorular - Mol Test Soru Cevap

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 4,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.08.11, 17:38
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.10, 23:43
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.10, 22:37
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.01.10, 23:05
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.01.10, 22:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.