Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: 10.Sınıf Kimya Tepkime Hızı Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler Madde Türünün Etkisi

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  10.Sınıf Kimya Tepkime Hızı Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler Madde Türünün Etkisi

  Sponsorlu Bağlantı

  10.Sınıf Kimya Tepkime Hızı Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler 10.Sınıf Kimya Madde Türünün Tepkime Hızına Etkisi
  1. Madde Türünün Tepkime Hızına Etkisi:
  I. İyonik tepkimeler hızlı tepkimelerdir.
  a) Zıt yüklü iyonlar arasındaki tepkimeler çok hızlıdır. Ancak zıt yüklü iyon syısı arttıkça tepkime hızı
  azalır.
  b) Aynı yüklü iyonlar arasındaki tepkimeler yavaştır.
  II. Bağ kopması, molekül parçalanması, bağ oluşması ve yeniden düzenlenmenin olduğu tepkimeler yavaştır.
  Kopan bağ sayısı, parçalanan molekül sayısı ya da oluşan molekül sayısı arttıkça tepkime hızı azalır.
  ÖRNEK:
  Aşağıdaki tepkimeleri en hızlıdan en yavaşa doğru sıralayınız?
  ÇÖZÜM:
  Bu durumda hızlar büyükten küçüğe doğru
  I > II > III > IV > V > VI
  Olur.
  2.Molar Derişimin Tepkime Hızına Etkisi:
  Bir kimyasal tepkimede birim hacimdeki tepkimeye giren madde miktarı artırılırsa molarite artar. Bu durumda birim zamanda çarpışan etkin tanecik sayısı da artacağından tepkime hızı artmış olur.
  Bu olayı bir örnek ile açıklayalım ve bu örnekte sorulabilecek her türlü soruyu da soralım
  SORU:
  tepkimesinin molariteye bağlı hız bağıntısını belirlemek üzere aşağıdaki seri deneyler yapılıyor.
  DENEY
  NO  HIZ

  1
  0,1
  0,2
  0,3
  2.10-3
  2
  0,2
  0,2
  0,3
  4.10-3
  3
  0,1
  0,4
  0,3
  2.10-3
  4
  0,1
  0,2
  0,6
  8.10-3
  5
  0,5
  0,4
  1,0
  ?
  Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız?
  a) Tepkimenin molariteye bağlı hız denklemi nasıldır?
  b) Hız sabitinin değeri kaçtır?
  c) Tepkime kaçıncı derecedendir?
  d) Hızı belirleyen kimyasal tepkime nasıldır?
  e) 5. deneydeki hız değeri kaçtır
  f) Tepkime mekanizmalı mıdır?
  g) Her hangi bir deneydeki derişimler 5 katına çıkarılırsa hız kaç katına çıkar?
  h) 4. deneydeki derişimler 4 katına çıkarılırsa hız değeri ne olur?
  ÇÖZÜM:
  a) sorusunu cevaplayalım:
  İşimiz kolay olsun diye kendimize bir kontrol deneyi seçelim. Ancak bu deney hızı ve derişimleri en küçük deney olsun. Yani 1. deney. Diğer deneyleri (2, 3 ve 4. deney) bu deney ile kontrol edelim. Molariteler ve hızlar nasıl değişmiş.
  1 ve 2. deney: Y ve Z� nin derişimleri sabit;
  1 ve 3. deney: X ve Z�nin derişimleri sabit;
  1ve 4. deney: X ve Y derişimleri sabit;


  Bu durumda


  b) sorusunu cevaplayalım:
  hız değerleri bilinen her hangi bir deneyi alalım. Mesela 4. deney:
  c) sorusunu cevaplayalım:
  HIZ DENKLEMİ
  hız denklemindeki üsler toplamı tepkime derecesini verir. Derece �n� ile gösterilir.
  n = 1 + 2 = 30 . dereceden


  d) sorusunu cevaplayalım:


  e) sorusunu cevaplayalım:


  hız denklemi 5. deneydeki molarite değerlerini ve hız sabitinin değerini yerine koyalım.


  f) sorusunu cevaplayalım:
  kimyasal tepkime


  hız denklemi ise;
  olduğuna göre hız denklemindeki üsler ile kimyasal tepkimedeki katsayılar uyum içerisinde olmadığına göre tepkime mekanizmalıdır.
  g) sorusunu cevaplayalım:


  h) sorusunu cevaplayalım:


  4. Sıcaklığın Tepkime Hızına Etkisi:
  Bir kimyasal tepkimede sıcaklık artırılırsa tepkimeye giren tüm taneciklerin kinetik enerjileri ve hızları artar. Bu durumda aktifleşmiş komplekse ulaşan tanecik sayısı artar. Bunun soncu olarak aktifleşmiş kompleksteki etkin çarpışma sayısı artar. böylece de tepkime hızı artmış olur. Kısaca her hangi bir tepkimede sıcaklık artarsa tepkime hızı artar.
  Bu olayı bir de grafik ile inceleyelim:
  Grafikten de görüldüğü gibi eşik enerjisinden sonra T1 sıcaklık eğrisinin altında kalan alan (etkin tanecik sayısını verir) en az T3 teki alan en fazladır. Bu durumda sıcaklıklar arasında T3 > T2 > T1 ilişkisi vardır. Tepkime hızı da sıcaklık ile doğru orantılı olacağından T3 teki tepkime hızı en fazla, T1 deki tepkime hızı en azdır.
  5. Katalizörün Tepkime Hızına Etkisi:
  Önce katalizörü tanımlayalım.
  Katalizör : başlamış olan bir kimyasal tepkimeye eklendiğinde tepkimenin hızını değiştirip tepkime sonunda kendisi hiç değişikliğe uğramış gibi açığa çıkan maddelere katalizör denir.
  ·Tepkimenin hızını artıran katalizörlere aktivatör ya da pozitif katalizör denir.
  ·Aktivatörler tepkimenin aktifleşme enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırırlar.
  ·Tepkimenin hızını azaltan katalizörlere inhibitör ya da negatif katalizör adı verilir.
  ·İnhibitörler tepkimenin aktifleşme enerjisini artırarak tepkimenin yavaşlamasına sebep olur.
  ·Katalizörler kirlenebilir. Bu durumda ya değiştirilmeleri ya da temizlenmeleri gerekir.
  ·Aktivatörlere aynı zamanda katalizör de denir.
  ·Caddelerdeki alt ve üst geçitler birer inhibitördür. Köprüler, tüneller ise birer aktivatördür.
  ·Şimdi siz söyleyin bakalım; Çöpçatan ve öğretmen nasıl bir katalizördür?
  Katalizörlerin Özellikleri
  1.Tepkimeyi başlatmazlar.
  2.Tepkimenin yönünü değiştirmezler.
  3.Tepkimenin entalpisine (∆H) etki etmezler.
  4.Tepkime sonunda değişikliğe uğramamış gibi açığa çıkarlar.
  5.Tepkimedeki madde miktarlarına etki etmezler.
  6.Tepkimenin ileri ve geri aktifleşme enerjilerini aynı oranda değiştirirler.
  7.Tepkimenin hızını değiştirirler.
  8.Mekanizmalı tepkimelerde en yavaş adımda etkilidir.
  Şimdi katalizörün etkisi bir grafik ile inceleyelim.
  6. Aktif Temas Yüzeyinin Tepkime Hızına Etkisi:
  Heterojen tepkimelerde tepkimeye giren taneciklerin birbirleriyle olan temas yüzeyleri (değme yüzeyleri de denir) artırılırsa tepkime hızı artar.
  ·Madde miktarı değiştirilmeden tanecik boyutları küçültülürse (madde toz haline getirilirse) yüzey artar. Bu da tepkime hızının artmasına neden olur.
  ·Odun talaşının, odun parçalarından daha hızlı yanması: Odun talaşında hava ile temas daha fazladır.
  ·Toz şekerin, Küp şekerden çayda daha çabuk çözünmesi gibi; çay suyu ile temas toz şekerde daha fazladır.
  ·Şimdi bu olayı bir örnek ile açıklayalım:
  ÖRNEK:
  Eşit kütleli üç farklı boyuttaki ( I, II ve III ) magnezyum (Mg) metalleri aynı sıcaklıkta eşit hacim ve derişimli HCl asitleri ile
  Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2
  Tepkimesine göre etkileşiyor. Tepkimede açığa çıkan H2 gazlarını hacimlerinin zamanla değişimi grafikteki gibi oluyor.
  Magnezyum metallerinin boyutları arasındaki ilişki nasıldır?
  ÇÖZÜM:
  grafikten de görüldüğü gibi aynı zaman aralığında en çok hidrojen gazı ( I ) nolu eğriden çıkmaktadır. Bu nedenle en hızlı tepkime bu ( I ) nolu Mg metalinde olmaktadır. Demek ki bunun boyutları en küçüktür. Aynı zaman diliminde en az hidrojen gazı (III ) nolu eğriden çıkmaktadır. Demek ki boyutları en büyük olan metal budur.
  I < II < III
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Mavi Admin

  Cevap: 10.Sınıf Kimya 10.Sınıf Kimya Soru Bankası Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

  KİMYASAL TEPKİMEDE ÇARPIŞMA TEORİSİ
  1: Bir Kimyasal Tepkimenin Başlayabilmesi İçin Tepkimeye Giren Taneciklerin Mutlaka Çarpışması Gerekir
  2: Çarpışan Her Tanecik Ürüne Dönüşmez
  3: Çarpışan Taneciklerin Ürüne Dönüşebilmesi İçin
  a) Aktifleşmiş komplekse ulaşması gerekir.
  b) Aktifleşmiş komplekse ulaşan tanecikler uygun geometrik pozisyonlarda çarpışması gerekir.
  c) Aktifleşmiş komplekste uygun pozisyonlarda çarpışan tanecikler ürüne dönüşür.
  Çarpışamayan tanecikler ise girenlere geri dönerler.
  4. Çarpışmalar merkezi çarpışma olup; esnek olmayan çarpışmalardır. (momentum korunmaz)
  5. Çarpışacak olan tanecikler birbirine yaklaştıkça potansiyel enerjileri artar, kinetik enerjileri azalır.
  6. Çarpışmadan sonra taneciklerin kinetik enerjileri artar, potansiyel enerjileri azalır.

  H2 →
  I2 → ise
  H2 + I2 2 HI
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  10.Sınıf Kimya Tepkime Hızı Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler Madde Türünün Etkisi


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.10, 22:27
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.12.10, 23:57
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.01.10, 22:50
 4. Çözünme Hızı Çözünme Hızı'na Etki Eden Faktörler
  By Sword_of_HeLL in forum Fizik & Kimya
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.09.09, 15:58

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.