Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Türkiye'deki Kuş Türleri Nelerdir ? Türkiye'deki Kuş Türleri Hakkında

 1. #1
  Özel Üye
  Sponsorlu Bağlantı

  Türkiye'deki Kuş Türleri Nelerdir ? Türkiye'deki Kuş Türleri Hakkında

  Sponsorlu Bağlantı

  Türkiye'deki Kuş Türleri Nelerdir ? Türkiye'deki Kuş Türleri Hakkında


  KÜÇÜK KARABATAK (phalacrocorax pygmeus)
  Çevresi sulak alanları tercih ederler. Ilıman iklimlerde yaşar. Tatlı ve tuzlu ve acı sularda da yaşar. Kışı genellikle kıyısal Lagünler, deltalar ve Ormanlardaki nehirlerde geçirirler. Çiftleşme kışlama bölgelerinde olur. Çoğunlukla diğer türlerle karışık olarak koloniler halinde kuluçkaya yatarlar. Mart sonu ile temmuz başında ürerler. Yuvalar, yoğun ağaçlık ve çalılıklarda ve su yüzeyinden 1-15 m. Yükseklikte olur. Bazen ormanlıklarda 2-2,5 m. Yükseklikte olur. Eski yuvaları yeniden onarılarak kullanırlar .
  Türkiye' deki kuluçka popilasyonu 1500 cift olarak tahmin edilmektedir. (DHKD) Türkiye' deki kuluçka alanları Uluabat Gölü (max 300 cilt) Ereğli sazlıkları (max 600 cilt) Sultan sazlığı (Kayseri) (max 200 cilt) Kuş Gölü (150 cilt), ayrıca Akşehir ve Eber Gölleri, Hotamış sazlığı (Konya) ve çaldıran sazlığı (Van) diğer üreme alanlarıdır. Kışlama alanları, Meriç Deltası (Edirne) (max 1450), Uluabat Gölü (max 1078), Gediz Deltası (max 1000), B, Menderes Deltası (max 350), diğer kışlama alanları, Marmara Gölü, Işıklı Gölü, Eğridir Gölü, Göksu Deltası

  TEPELİ PELİKAN ( Pelicanus crispus)
  Geniş iç sularda, göllerda,büyük bataklıklarda ve lagünlerde bulunur. Tatlısularda yaşamasına rağmen, azda olsa tuzlu ve acı sularda da görülür. Genellikle yoğun balık popülasyonuna sahip sulak alanları tercih ederler. Üreme kolonileri göllerde, deltalarda ve nehir ağızlarında yer almaktadır.Üremeye gelenler Şubat ayında üreme yerlerinde görülürler. Yumurtlama 10 gün sonra olur. 4 yumurta yumurtlarlar. Kuluçka müddeti 31-32 gündür. Yavrular 11-12 haftada tüylenirler. Üreme alanlarının sonbaharda terkederler. Temel kışlama yerleri Akdeniz'in kıyı alanları deltaları ve Hazar Denizidir. Kışlama bölgesi oldukça dardır.
  Türkiye'deki Durumları :
  Üreme alanları, Menderes Deltası ( max 42 Çift ), Kuş gölü ( max 35 Çift ), gediz Deltası ( max 35 Çift ), Aktaş Gölü ( Ardahan ) ( Max 50 çift ), Kızılırmak deltası ( Max 6 Çift), Kışlama alanları Menderes Deltası ( Max 434 ), Gediz Deltası ( Max 341), Meriç Deltası ( Max 290), Uluabat Gölü ( Max 136 ), Kuş Gölü ( Max 117 ), Göksu Deltası ( Max 56)

  KÜÇÜK SAKARCA KAZI ( Anser erythropus)
  İskandinavya ve Rusya'nın kuzeyindeki tunduralarda kuluçkaya yatar. Otoburdur Göl ve nehir kenarlarındaki sazlıklarda beslenirler- daha çok tuzlu bataklıkları tercih ederler. Kışın genel olarak, yarıkurak bölgelerde bulunurlar. Step alanları bulamadığı zaman diğer habitatları kullanırlar. Türkiye' deki durumu : Kışı ağır geçen yıllarda batı Anadolu' da Trakya' da ve doğu Anadolu' da seyrek olarak görülürler.

  SİBİRYA KAZI ( Branta ruficollis )
  Göç sırasında Step alanları kullanmasına rağmen, Batı Karadeniz kıyılarındaki beslenme habitatları, çayırlar ve tarımsal arazilerdir. Bu tür su ihtiyacını ve gidermek ve gece konaklamak için güvenli sulak alanlara uçabilirler. Üreme alanları çoğunlukla tunduralardır. 5-6 çiftten oluşan koloniler halinde yuvalanırlar. Yumurta adedi 3-10 arasında değişir. Kuluçka süresi 25 gündür.
  Türkiye' deki Durumu :
  Türkiye bu türü göç zamanı görülebildiği5 ülkeden biridir. Kışın , çok az sayıda Kayseri' deki sulak alanlarda görülür. Doğu Anadolu' da Erçek gölü (Van ) da 1982 yılında bu tür iki çift üredi daha sonraki yıllarda ürediğine dair bir bilgiye rastlanmadı.

  YAZ ÖRDEĞİ (Marmorentta angustrious )
  Genellikle yoğun bitki örtüsüne sahip tatlı sığ gölleri tercih ederler. Fakat azda olsa tuzlu/acı sulu bölgelerde bulunduğuna dair bilgiler mevcuttur üreme için sürekli sulak alanları tercih eder ve yuvasını su üzerindeki saz ve bitki adacıklarında yapar. Nisan' dan hazirana kadar 4-14 yumurta yumurtlarlar kuluçka süresi 25-27 gündür. Yüzücü ördekler olmasına rağmen, iyi dalarlar bu şekilde beslenirler.Daha çok omurgasız ve bitki karışımı ile beslenirler.
  Türkiye'deki Durumu :
  Türkiye Yaz Ördeğinin dağılım gösterdiği en önemli ülkelerden biridir. Türkiye' deki üreme popülasyonu 150-250 arasında Göksu Deltası 50 çift, Seyhan, Ceyhan Deltası 35 Çift, Hatamış Sazlığı ( Konya ) 20 çift' dir. Diğer kuluçka alanları Sutan sazlığı, Kulu Gölü, Ereğli sazlıkları, Bendima Deltası ve Çelebibağ ( Van ) Sazlığıdır.
  DİKKUYRUK ÖRDEK ( Oxyura Leucocephala )
  Kapalı havza hidrolosisine sahip yarı geçici veya devamlı tuzlu, acı ve tatlı gölleri tercih ederler. Kışlama alanları olarak genellikle geniş, derin ve az bitki örtüsüne sahip küçük alanları veya daha büyük sulak alan sistemleri çevrilmiş alanları tercih ederler. Yuvalarını küçük yüzen adacıklarda sık kamışlıklar ve su bitkileri arasın da yaparlar Çok eşlidir üreme zamanı Nisan Temmuzun ilk yarısına kadar değişmektedir. Oldukça iri yumurta sayısı 4-9 arasıdır. Kuluçka süresi 22-24 oranındadır. Larvalar omurgasızlar ve su bitkileri ile beslenirler.

  Dikkuyruğun Türkiye' deki durumu : Türkiye Dikkuyruklar için en önemli Ülkelerden biridir. Dağılım gösterdiği Ülkeler içinde en fazla kışlama populasyonuna sahiptir. Dikkuyrukların dünyada' ki en önemli kışlama alanı Burdur Gölüdür. Bazı yıllar toplam nüfusu % 50 den fazlası Burdur Gölünde kışlar. Göldeki en büyük sayı 10927 (DHKD) şimdilerde bu rakam iyice düşmüştür. Burdur Gölünün dışında Kuş Gölünde (Max 34) Marmara Gölü (Max 20) Karataş Gölü (Max 128) Yarışlı Gölünde (Max 82) İrfanlı Barajı (Max 122) kışladığı görülmüştür. Üreme dönemi öncesinde Ereğli sığlıkları (Max 508) Hotamış sazlığı (Max 354) Kulu Gölü (Max 319) üreme dönemi sonunda Arin (Sodalı Göl) (Max 750) gözlenmiştir. Göç esnasında Kızılırmak Deltasında (Max 1246) görülmüştür. Kuluçka Alanları : Ereğli sazlıkları (Max 50 çift), hotamış sazlığı (Max 50 çift), Kulu gölü (Max 30 Çift), Arin (Sodalı Göl) (Max 30 çift), Sultan sazlığı (Max 20 Çift), Uyuz gölü (Max 10 ift), Kazanlı Göl (Max 10 Çift), Kars Çalı kuyucak Gölleri (Max 12 Çift), Van Sarısu ve Nurşun Gölleri (Max 6 Çift).

  KARA AKBABA(Aegypius Monachus)
  Dağlarda yüksek yerlerdeki step kenarlarında yaşarlar. Üremek için hafif eğimli ormanlık ve açık vadilere ayrıca çam türlerinin bulunduğu sup-alpin ( 2000 metre' ye kadar ) ihtiyaç gösterir. Step bölgelerinde beslenirler. Seyrek koloniler veya tek başına ürer. Ağaçların üzerine yumurtalarını bırakabildiği geniş yuvalar yaparlar. İlk üreme yaşı 5-6' dır. Yumurtlama genellikle Şubat ayının başında başlayıp Nisan sonunda biter. Yumurtaya 50-54 gün kuluçkaya yatar. Yavrular genellikle 100-105 gün yuvada kalır.
  Türkiye' deki Durumu :
  Eskişehir- Kütahya arasındaki Türkmen Baba dağı (10 çift), Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı (6 çift), Bolu Kavalı Dağı (5 çift), Eskişehir Hamam Dağında (5 çift), Denizli Akdağda (3 çift), Murat Dağında (2 çift), Doğu Karadeniz Dağlarında ( 10 çift ) .

  ŞAH KARTAL (Aquila heliaca)
  Şah Kartal temelde alçak arazilerde yaşamasına rağmen fakat daha yükseklere itilmektedir. Orta ve Doğu Avrupa' da üreme habitatları ormanlık dağlardan, tepelerden ve nehir boylarından yüksekliği 1000 metreye varan arazilerden ayrıca steplerden, açık arazilerden ve tarımsal alanlardan oluşur. Kışlamak için sulak alanları tercih eder, görülsede, göç sırasında pek çok çeşit habitat kullanır- şah kartal yuvalarını genellikle yaşlı ve yüksek ağaçların tepelerine kurarlar. Kuluçka müddeti Mart veya Nisan başında tamamlanır, 2-3 yumurta yumurtlar. Kuluçka müddeti 6 haftadır. Temel besinler tavşan, sicap, gelengi ve fare gibi küçük memeliler oluşturur, ayrıca su yılanları, susemenderleri, kurbağalar ve kertenkelelerle beslenir.

  Türkiye'deki Durumları :
  Ankara Beynam Ormanlarında 2 çift, Meriç Deltalarında (Edirne) 1 çift, Ilgaz Dağlarında, Yozgat çamlığında, Eskişehir Türkmen Babadağında ürediği sanılmaktadır. Azalmaların nedenleri arasında besinini oluştarn memelilerin yaşam ortamlarının tahribi, ormancılık faaliyetleri, habitat tahribi, özellikle büyük ve yaşlı ağaçların kesilmesi, avcılık ve yasa dışı ticaret sayılabilir.

  KÜÇÜK KERKENEZ ( Falco naumanni )
  Tüm yıl boyunca sürü halinde yaşayan küçük Kerkenezler, eski evlerin çatı ve duvarlarında ağaç kovuklarında ve kayalıklarda bulunur. Genellikle açık ve kısa bitki örtüsüne sahip ılık ve sıcak bölgeleri tercih ederler. Yuvalarını genellikle insan yerleşim yerlerinde yolanlarında yaparlar. Büyük koloniler halinde yuvalanmalarına rağmen, türün azalmasıyla birlikte 10 çiftte daha az koloniler görülmeye başlamıştır. Saf koloniler halinde kuluçkaya yatmasına rağmen, küçük kargalar ve diğer kerkenez türüyle birlikte üreme kolonileri oluşturmaktadır.
  Başlıca yiyecekleri çekirge, çalı çekirgesi, arazi çekirgesi gibi omurgasızlar oluşturur. Türkiye' deki popülasyonu 3-5 bin olduğu sanılıyor. Tuz Gölü, Balıkdamı ( Eskişehir ) Ereğli sazlıkları civarındaki köylerde ürediği bilinir.

  BILDIRCIN KILAVUZU (Crex Crex)
  Nemli gübrelenmemiş toprakların seyrek otlu ve düzenli olarak kesilen çayırlar ile ekili alanları tercih eder. Ayrıca sulak alanlar ve sazlıkların kenar bölgeleri, kuru yeşil alanlar tür için önemlidir. Genellikle açık veya yarı açık arazilerde ürerler. Kendilerini temel olarak uzun çimenlerle kaplı çayırlarla saklarlar. Üreme sırasındaki dağılımı ve yoğunluğu bahar aylarındaki uygun bitki örtüsünün bulunduğu ölü kök ve yapraklardan yaparlar . Üreme sezonundaki beslenmelerinin büyük bir kısmını bitkilerin üzerindeki ve topraktaki omurgasızlar oluşturur sonbahar ve kışın genel olarak tohumla beslenirler. Ülkemiz' de yaz göçmeni ve geçit kuşu olarak gözükür. 7-9 bazen 12 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi 3 haftadır. Marmara' nın Güneyi İç Ege ve orta Anadolu' da yaz göçmeni, diğer bölgelerde geçit zamanı görülür. Türkiye' deki üreme bölgelerinde kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Türkiye' de 10 çift görülmüştür. ( Bird in Europe sayfa 228 )

  TOY (otis tarda)
  Avrupa'nın orta ve Güney kesimlerinden orta Asya ve Mançurya' ya kadar geniş bir alanda yayılış gösterir. Geniş açık ve genellikle düz olan kuru tarım alanlarını, çayırları ve bozkırlarla tercih eder. Yuvalarını ekin tarlaları içine veya yüksek otlar arasına yaparlar. Yuva alanları dişi tarafından seçilir.
  Toy Genellikle 2 yumurta yumurtlar kuluçka süresi 28-30 gündür. Üreme döneminde çok hassastır. Tedirgin edildiğinde yuvayı terk eder. Yavrular ilk ayda böceklerle beslenir, yetişkinler böcek ve bitkileri yerler, populasyonun çoğu yerlidir. Ağır kış şartlarında uzun mesafeli yer değiştirirler.
  Türkiye' deki durumu :
  Önemli meme elamanlar, Kütahya' da Altınbaş ovası 1996 da 51, Eskişehir Aliken platosunda 20 çift Van Gölünün Kuzeybatısında 200 Muş Bulamak ovasında incelenmektedir.

  İnce Gagalı Kervan Çulluğu (Numenius tenuirostris)
  Batı Sibirya'daki Güney Talge bölgesi ile Orman steplerinde yapılan incelemelerde küçük ağaçlık alanlar, sığ sular, küçük çayırlar ve küçük bitkisiz alanlar yaşama alanlarıdır. Göç ve kışlama esnasında ve kışlama bölgelerinde ise tuzlu bataklıklar, stepler, acı lagünler ve balık havuzları gibi oldukça geniş yayılım gösteren habitatlar kullanırlar.
  Göç esnasında Türkiye üzerinden geçerek kışı Kuzey Afrika ve Batı Akdeniz Ülkelerinde geçirir. Ülkemizde 1946-1990 yılları arasında 29 kayıt tespit edilmiş 29 kayıt mevcuttur. Türkiye' deki potansiyel alanlar; Tuz Gçlü Göksu Deltası, Seyfe Gölü, Burdur Gölü ve Çamaltı Tuzlası son olarak Kızılırmak Deltası olarak tahmin edilmektedir.

  ADA MARTISI (Larus ovdoinii)
  Koloniler halnide kayalık uçurumlarda ve kıyıdan uzak adalarda görülürler. Yüksekliği deniz düzeyinde yakın yerlerden 1000 m' ye kadar; kayalık alanlarda %85 çalılıklarla kaplı alanlara; tamamen düz alanlardan 90 derece dik yamaçlara kadar değişik habitatları kullanırlar. Birkaç çiftten binlerce çifte kadar değişen kolonilerle ürerler, üreme alanlarında orta düzeydeki bitki örtüsünü tercih ederler. Bu yavruları sıcaktan ve yırtıcılardan korur.
  Yumurtlama dönemi Nisan'ın ikinci yarısından Mayıs başına kadar sürer. Temmuzun ilk iki haftasında yavrular yumurtadan çıkar. Genellikle 2-3 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi 4 haftadır.
  Balıklar, küçük memeliler, eklembacaklılar, kuşlar ve bitkilerle beslenir. Tüm Akdeniz' de 15 bin çift olduğu sanılıyor. Türkiye' nin Akdeniz kıyılarında 30-50 çift olduğu tahmin ediliyor. Mersin-Silifke arasında 30 çift kaydedilmiştir.

  SARI KAMIŞÇIN (Acrocephalus paludicola)
  Üreme sezonu boyunca su seviyesi 1cm-10cm arasında olan alçak arazilerdeki geniş sazlıklarda bulunur. Üremek için nehir vadilerindeki bataklık çayırları tercih ettikleri bilinmektedir. Göç boyunca Sarı Kamışçın, bataklıklardaki kısa otlara ve açık sulardaki sazlıklara ihtiyaç gösterir.

  Üreme sistemlerinden çok eşli ve karışık üreme sistemlerinin birleştirmişlerdir. Yavrulama periyodu 15-16 gündür. Üreme başarısı oldukça yüksektir. %83. üreme kayıplarına küçük memeliler sebep olur. Türkiye' de nadiren Marmara Bölgesi, Batı Akdeniz ve Kuzeydoğu Anadolu' da yaz göçmenidir.
  Ülkemizde Nesli tehlikede olan Kuş türleri

  Kelaynak (Geronticus eremita)
  Türkiye' de sadece Urfa' nın Birecik ilçesinde koloni halinde yaşamaktadır. Fas' ta yaşamaktadır. Ülkemizde nesli tükenmekte olan yaban hayvanlarının başında Kelaynak kuşları gelmektedir. Bu nedenle ülkemiz faunası için özel bir yeri olan ve kamuoyunca yakından takip edilen Kelaynakların Koruması ve üretilmesi çabaları önem kazanmıştır.
  1958-60 yıllarında Kelaynak populasyonuna en büyük darbe vurulmuştur. Suriye ve Irak' tan yaklaşan çöl çekirgelerine karşı tüm Güneydoğu Anadolu' da uçakla ilaçlamada (DDT) kullanılmıştır. Bir zamanlar büyük topluluk oluşturulmuş, hep birlikte uçup gök yüzüne havalandıklarında "Güneşi örtecek kadar kalabalık" olduklarını hatırlatan insanların bu gün bile mevcut olduğunu söylüyorlar. Bazı yabancı kuş gözlemciler 20.YY başlarında bu civarda binden fazla kelaynak yuvası olduğunu kaydetmişlerdir. Bu durumda Kelaynakların o zamanki nüfusunun beşbini aştığı söyleniyor.
  Kullanılan (DDT) ile ilaçlama neticesinde 700 çiftten fazla Kelaynak ölmüştür. Yıldan yıla sayıları gittikçe azalmıştır. Bunun üzerine 1967 den itibaren 3167 sayılı Karaavcılığı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Merkez Av Komisyonu kararı ile Kelaynaklar bütün yıl koruma türler arasına alınmıştır. Ancak koruma altına alınanlarıda azalmalarını önleyememiştir. Şehir içindeki Koloninin yuvalandıkları kayalıkların ön tarafında 3-4 katlı yapıların çoğalması sonucu kolonideki bireyler bu olaydan etkilenmişlerdir.
  1978 yılında Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Gn. Müdürlüğünce şehrin 1 km. kuzeyinde seçilen bir yerde kelaynakların voli yerde üretilerek doğadaki populasyonun takviye edilmesi amacıyla, Kelaynak üretme istasyonu kurulmuştur.
  Üretme istasyonunda üretilen kelaynaklar markalanarak doğaya salınmış salınan kelaynaklardan bir kısmı göçten dönenlerle eşleşip yavru çıkarmışsa' da en önemli sorun bir kısmının göç etmeyerek Birecik' te kalmaları olmuştur. Bu durum göç etme gibi kuşların olağan davranışlarını göstermemesine hemde kış şartlarında Birecik' te kalan bireylerin zayiatlarına yolaçmıştır.
  Birecik Halkı kelaynakların baharın müjdecisi kutsal hayvanlar olarak değerlenmekte ve kelaynakların gelişi nedeniyle festivaller düzenlenmekteydi, ancak bütün çabalar kelaynakların azalmasının ve her yıl göç edenlerden daha az sayıda kuşun Birecik' te dönmesinin önüne geçememiş ve ne yazıkki 1991 yılında Yurdumuza bir kelaynak gelmemiştir.
  Bu kuşlar koloniler halinde kaya teraslarına yuvalanan bu kuşlar genellikle 2-4 yumurta yumurtlarlar kuluçka süresi 27-28 gündür.
  Kelaynaklar çekirge, kın kavatlı böcekler yılan, kertenkele, danaburunları vb. ile beslenirler.

  SAZ HORUZU (Parphyro porphyro)
  Bazı yerlerde Sultan Tavuğu ve Gök Saz Horozu adlarıyla da anılan saz horozu ülkemizde sadece Göksu Deltası (Silifke) de bulunurken, Kızılırmak Deltasında da görülmeye başlandı.
  Bu kuş ülkemizde yerlidir. Göç etmez, her ne kadar Kızılırmak Deltasına Hazar Denizinin güneyinden geldiği söylense de ,kanaatimize göre Kızılırmak Deltasında üredi ve mevcudu çoğalınca görülmeye başlandı.
  Bu kuş ülkemizde nesli tehlikededir. Göksu Deltasında 300 çift, Kızılırmak Deltasında 20 çift görüldüğü tespit edildi..
  Saz Horozu sık sazlı kamışlı göllerde , bataklıklarda, sazlarla kaplı geniş kanallarda ve göletlerde yaşar ve buralarda yuvalanır. Yuvayı erkekle beraber yaparlar. Dişi 3-5 yumurta yumurtlar, kuluçkaya nöbetleşerek yatarlar. Kuluçka müddeti 28 gündür. Yumurtadan çıkan yavruları ebeveyn büyütür. Yavrular 35-45 gün sonra uçarlar.
  Çeşitli su bitkilerinin körpe kısımları tohumlar, su böcekleri, larvalar, kurbağalar vb. beslenirler.
  Konu majestics tarafından (04.08.09 Saat 18:51 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Özel Üye

  Standart Cevap: Türkiye'deki Kuş Türleri Nelerdir ? Türkiye'deki Kuş Türleri Hakkında

  Türkiye'nin farklı iklimli bölgeleri birçok farklı kuş türünün yaşaması için elverişlidir. Yaklaşık 453 kuş türü Türkiye sınırları içinde gözlemlenebilmektedir (Kirwan et. al. 1998). Bunlardan yaklaşık dörtte biri Türkiye'de yumurtlamayan ve sadece kış aylarında gelen göçmen kuşlardır. Aralarından 11 tür IUCN kırmızı listesinde yer alır ve 3 tür insan yardımı ile Türkiye'de yayılmıştır (Yabancı türler (Neozoon). Türkiye'de en çok kuş türünün bir arada bulunduğu ve kuşlar için en önemli sayılan bölgeler şunlardır:

  Çamaltı Tuzlası

  Sultan Sazlığı
  Manyas Kuş Cenneti
  Darıca Kuş Cenneti
  Eğridir Gölü
  Beyşehir
  Eber
  Akşehir gölleri çevreleri
  Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çukurovadaki lagünler

  (T) Nesli tükenmek üzere olan 52 türü gösterir.

  (Y) İnsanlarca getirilmiş 3 yabancı türü gösterir.
  (N) Türkiye'deki nesli tükenmiş 3 türü gösterir.
  (G) Göç yollarını şaşırıp Türkiye'ye gelen 25 türü gösterir.


  Ötücü kuşlar (Passeriformes)


  İspinozgiller (Fringillidae)


  Bayağı ispinoz (Fringilla coelebs)

  Dağ ispinozu (Fringilla montifringilla)
  Florya (Carduelis chloris)
  Saka kuşu (Carduelis carduelis)
  Kara başlı iskete (Carduelis spinus)
  Keten kuşu (Carduelis cannabina)
  Sarı gagalı keten kuşu (Carduelis flavirostris)
  Kuzey keten kuşu (Carduelis flammea)
  Alp isketesi (Carduelis citrinella)
  Boz alamecek (Carduelis obsoleta)
  Bayağı çaprazgaga (Loxia curvirostra)
  Alamecek (Rhodopechys sanguinea)
  Doğu alameceği (Rhodopechys mongolicus)
  Küçük alamecek (Rhodopechys githagineus)
  Bayağı çütre (Carpodacus erythrinus)
  Büyük çütre (Carpodacus rubicilla) (G)
  Bayağı şakrak kuşu (Pyrrhula pyrrhula)
  Bayağı kocabaş (Coccothraustes coccothraustes)
  Kara iskete (Serinus pusillus)
  Küçük iskete (Serinus serinus)
  Suriye kanaryası (Serinus syriacus)


  Kiraz kuşugiller (Emberizidae)


  Alaca kiraz kuşu veya Kar kiraz kuşu (Plectrophenax nivalis) (G)

  Ak başlı kiraz kuşu (Emberiza leucocephalos)
  Sarı kiraz kuşu (Emberiza citrinella)
  Bahçe kiraz kuşu (Emberiza cirlus)
  Kaya kiraz kuşu (Emberiza cia)
  Gri başlı kiraz kuşu (Emberiza striolata)
  Boz kiraz kuşu (Emberiza cineracea)
  Bayağı kiraz kuşu (Emberiza hortulana)
  Doğu kiraz kuşu (Emberiza buchanani)
  Kızıl kiraz kuşu (Emberiza caesia)
  Ak kaşlı kiraz kuşu (Emberiza rustica)
  Küçük kiraz kuşu (Emberiza pusilla)
  Bataklık kiraz kuşu (Emberiza schoeniclus)
  Kızıl başlı kiraz kuşu (Emberiza bruniceps)
  Kara başlı kiraz kuşu (Emberiza melanocephala)
  Ev kiraz kuşu (Emberiza sahari)
  Tarla kiraz kuşu veya Tarla çintesi (Emberiza calandra) eskiden (Miliaria calandra)
  Kuşaklı kiraz kuşu (Emberiza aureola) (T)
  Lapon çintesi (Calcarius lapponicus) (G)


  Sarıasmagiller (Oriolidae)


  Bayağı sarıasma (Oriolus oriolus)  Kargagiller (Corvidae)


  Göknar kargası (Nucifraga caryocatactes)

  Sarı gagalı dağ kargası (Pyrrhocorax graculus)
  Kırmızı gagalı dağ kargası (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

  Bayağı alakarga (Garrulus glandarius)
  Avrupa saksağanı (Pica pica)
  Bayağı kuzgun (Corvus corax)
  Çöl kuzgunu (Corvus ruficollis)
  Küçük karga (Corvus monedula)
  Ekin kargası (Corvus frugilegus)
  Leş kargası (Corvus corone)


  Sığırcıkgiller (Sturnidae)


  Bayağı sığırcık (Sturnus vulgaris)

  Ala sığırcık (Sturnus roseus)
  Çiğdeci (Acridotheres tristis) (Y)


  Tırmaşık kuşugiller (Certhiidae)


  Orman tırmaşık kuşu (Certhia familiaris)

  Bahçe tırmaşık kuşu (Certhia brachydactyla)


  Duvartırmaşık kuşugiller (Tichodromadidae)


  Bayağı duvartırmaşık kuşu (Tichodroma muraia )  Serçegiller (Passeridae)


  Ev serçesi (Passer domestica)

  Söğüt serçesi (Passer hispaniolensis)
  Çalı serçesi (Passer moabiticus)
  Orman serçesi (Passer montanus)
  Çöl serçesi (Carpospiza brachydactyla)
  Sarı gerdanlı serçe (Petronia xanthocollis)
  Kaya serçesi (Petronia petronia)
  Kar serçesi (Montifringilla nivalis)

  Baştankaragiller (Paridae)


  Bataklık baştankarası (Parus palustris)

  Dağ baştankarası (Parus lugubris)
  Çam baştankarası (Parus ater)
  Mavi baştankara (Parus caeruleus)
  Büyük baştankara (Parus major)

  Uzunkuyrukgiller (Aegithalidae)


  Bayağı uzunkuyruk (Aegithalos caudatus)  Çit kuşugiller (Troglodytidae)


  Bayağı çit kuşu (Troglodytes troglodytes)  Sıvacı kuşugiller (Sittidae)


  Anadolu sıvacı kuşu (Sitta krueperi)

  Bayağı sıvacı kuşu (Sitta europaea)
  Büyük kaya sıvacı kuşu (Sitta tephronota)
  Kaya sıvacı kuşu (Sitta neumayer )


  Örümcek kuşugiller (Laniidae)


  Kızıl kuyruklu örümcek kuşu (Lanius isabellinus)

  Kızıl sırtlı örümcek kuşu (Lanius collurio)
  Uzun kuyruklu örümcek kuşu (Lanius schach) (G)
  Kara alınlı örümcek kuşu (Lanius minor)
  Büyük örümcek kuşu (Lanius excubitor)
  Kızıl başlı örümcek kuşu (Lanius senator)
  Alaca örümcek kuşu (Lanius nubicus)
  Bozkır örümcekkuşu (Lanius meridionalis)


  Çulha kuşugiller (Remizidae)


  Bayağı çulha kuşu (Remiz pendulinus)  Bıyıklı baştankaragiller (Paradoxornithidae)


  Bıyıklı baştankara (Panurus biarmicus)  Toygargiller (Alaudidae)


  Çöl toygarı (Ammomanes deserti) (T)

  Küçük çöl toygarı (Ammomanes cinctura)
  Boğmaklı toygar (Melanocorypha calandra)
  Küçük boğmaklı toygar (Melanocorypha bimaculata)
  Ak kanatlı toygar (Melanocorypha leucoptera)
  Kara toygar (Melanocorypha yeltoniensis)
  Bozkır toygarı (Calandrella brachydactyla)
  Çorak toygarı (Calandrella rufescens)
  Asya kısa parmaklı toygarı (Calandrella cheleensis)
  Tepeli toygar (Galerida cristata)
  Orman toygarı (Lullula arborea)
  Bayağı toygar (Alauda arvensis)
  Kulaklı toygar (Eremophila alpestris)
  Hüthüt toygarı (Alaemon alaudipes)


  Kırlangıçgiller (Hirundinidae)


  Kum kırlangıcı (Riparia riparia)

  Kaya kırlangıcı (Ptyonoprogne rupestris) eskiden (Hirundo rupestris)
  Küçük kaya kırlangıcı (Ptyonoprogne fuligula)
  Kır kırlangıcı (Hirundo rustica)
  Kızıl kırlangıç (Cecropis daurica)
  Ev kırlangıcı (Delichon urbica)

  Kuyruksallayangiller (Motacillidae)


  Richard incir kuşu (Anthus richardi)

  Kır incir kuşu (Anthus campestris)
  Ağaç incir kuşu (Anthus trivialis)
  Çayır incir kuşu (Anthus pratensis)
  Yeşil sırtlı incir kuşu (Anthus hodgsoni)
  Kızıl gerdanlı incir kuşu (Anthus cervinus)
  Dağ incir kuşu (Anthus spinoletta)
  Sarı kuyruksallayan (Motacilla flava)
  Sarı başlı kuyruksallayan (Motacilla citreola)
  Dağ kuyruksallayanı (Motacilla cinerea)
  Ak kuyruksallayan (Motacilla alba)


  Arap bülbülügiller (Pycnonotidae)


  Bayağı Arap bülbülü (Pycnonotus xanthopygos)


  İpekkuyrukgiller (Bombycillidae)


  İpekkuyruk (Bombycilla garrulus)


  İpekli boğangiller (Hypocoliidae)


  Tırtılyiyen (Hypocolius ampelinus)


  Su karatavuğugiller (Cinclidae)


  Dere kuşu (Cinclus cinclus)


  Dağbülbülügiller (Prunellidae)


  Bayağı dağbülbülü (Prunella modularis)

  Sürmeli dağbülbülü (Prunella ocularis)
  Büyük dağbülbülü (Prunella collaris)
  Sibirya dağbülbülü (Prunella montanella) (G)


  Karatavukgiller (Turdidae)


  Taşkızılı (Monticola saxatilis)

  Gök ardıç kuşu (Monticola solitarius)
  Boğmaklı ardıç kuşu (Turdus torquatus)
  Karatavuk (Turdus merula)
  Tarla ardıç kuşu (Turdus pilaris)
  Öter ardıç kuşu (Turdus philomelos)
  Kızıl ardıç kuşu (Turdus iliacus)
  Ökse ardıç kuşu (Turdus viscivorus)
  Kara gerdanlı ardıç kuşu (Turdus ruficollis) (G)
  Yedikardeşgiller (Timaliidae) [değiştir]
  Irak yedikardeşi (Turdodies altirostris) (G)

  Ötleğengiller (Sylviidae)


  Bıyıklı ötlegen (Sylvia cantillans)

  Pembe göğüslü ötleğen (Sylvia mystacea)
  Maskeli ötleğen (Sylvia melanocephala)
  Pullu ötleğen, Kıbrıs ötleğeni (Sylvia melanothorax)
  Karaboğazlı ötleğen (Sylvia rueppelli)
  Çöl ötleğeni (Sylvia nana)
  Ak gözlü ötleğen (Sylvia hortensis)
  Çizgili ötleğen (Sylvia nisoria)
  Küçük akgerdan (Sylvia curruca)
  Akgerdanlı ötleğen (Sylvia communis)
  Boz ötleğen (Sylvia borin)
  Karabaş ötleğen (Sylvia atricapilla)
  Bozkır ötleğeni (Sylvia conspicillata)
  Funda ötleğeni (Sylvia undata)
  Kamış bülbülü (Cettia cetti)
  Yelpazekuyruk (Cisticola juncidis)
  Yeşil çıvgın (Phylloscopus trochiloides)
  Sarı kaşlı çıvgın (Phylloscopus inornatus)
  Yaprak söğütbülbülü (Phylloscopus humei) (G)
  Orman çıvgını (Phylloscopus sibilatrix)
  Bayağı çıvgın (Phylloscopus collybita)
  Söğütbülbülü (Phylloscopus trochilus)
  Küçük çıvgın (Phylloscopus neglectus)
  Boz çıvgın (Phylloscopus bonelli)
  Boz söğütbülbülü (Phylloscopus orientalis)
  Kuzey çıvgını (Phylloscopus borealis) (G)
  Ak mukallit (Hippolais pallida)
  Küçük mukallit (Hippolais caligata)
  Dağ mukallidi (Hippolais languida)
  Büyük mukallit (Hippolais olivetorum)
  Sarı mukallit (Hippolais icterina)
  Kısa kanatlı sarı mukallit (Hippolais polyglotta)
  Kındıra kamışçını (Acrocephalus schoenobaenus)
  Doğu kamışçını (Acrocephalus agricola)
  Kuzey kamışçını (Acrocephalus dumetorum)
  Çalı kamışçını (Acrocephalus palustris)
  Saz kamışçını (Acrocephalus scirpaceus)
  Büyük kamışçın (Acrocephalus arundinaceus)
  Bıyıklı kamışçın (Acrocephalus melanopagon)
  Sarı kamışçın (Acrocephalus paludicola) (G)
  Çekirge kamışçını (Locustella naevia)
  Ağaç kamışçını (Locustella fluviatilis)
  Bataklık kamışçını (Locustella luscinioides)


  Sinekkapangiller (Muscicapidae)


  Pas renkli çalı kızılgerdanı (Cercotrichas galactotes)

  Benekli sinekkapan (Muscicapa striata)
  Küçük sinekkapan (Ficedula parva)
  Alaca sinekkapan (Ficedula semitorquata)
  Halkalı sinekkapan, Kolyeli sinekkapan (Ficedula albicollis)
  Kara sinekkapan (Ficedula hypoleuca) (T)
  Çayır taşçalanı (Saxicola rubertra)
  Taş kuşu (Saxicola torquata)
  Kızılgerdan (Erithacus rubecula)
  Ardıç bülbülü (Luscinia luscinia)
  Bülbül (Luscinia megarhynchos)
  Gökgerdan (Luscinia svecica)
  Kara kızılkuyruk (Phoenicurus ochruros)
  Bayağı kızılkuyruk (Phoenicurus phoenicurus)
  Boz kuyrukkakan (Oenanthe isabellina)
  Bayağı kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe)
  Alaca kuyrukkakan (Oenanthe pleschanka)
  Kara kulaklı kuyrukkakan (Oenanthe hispanica)
  Çöl kuyrukkakanı (Oenanthe deserti)
  Ak sırtlı kuyrukkakan (Oenanthe finschii)
  Kızılca kuyrukkakan (Oenanthe xanthoprymna)
  Kara sırtlı kuyrukkakan (Oenanthe lugens)
  Ak tepeli kara kuyrukkakan (Oenanthe leucopyga)
  Büyük kızılca kuyrukkakan (Oenanthe moesta)
  Taş bülbülü (Irania gutturalis)
  Karakuyruk (Cercomela melanura)

  Cisticolidae


  Dikkuyruklu ötleğen (Prinia gracilis)

  Çalı kuşugiller (Regulidae) [değiştir]
  Bayağı çalı kuşu (Regulus regulus)
  Sürmeli çalı kuşu (Regulus ignicapillus)

  Gece yırtıcıları (Strigiformes)


  Baykuşgiller (Strigidae)


  İshak kuşu (Otus scops)

  Çizgili ishakkuşu (Otus brucei) (T)
  Bayağı puhu (Bubo bubo)
  Balık baykuşu (Ketupa zeylonensis) (T)

  Kukumav (Athene noctua)
  Alaca baykuş (Strix aluco)
  Kulaklı orman baykuşu (Asio otus)
  Kır baykuşu (Asio flammeus)
  Paçalı baykuş (Aegolius funereus)


  Peçeli baykuşgiller (Tytonidae)


  Bayağı peçeli baykuş (Tyto alba)  Gündüz yırtıcıları (Falconiformes)


  Atmacagiller (Accipitridae)


  Bayağı arı şahini (Pernis apivorus)

  Tepeli arı şahini (Pernis ptilorhyncus) (G)
  Ak çaylak (Elanus caeruleus)
  Kara çaylak (Milvus migrans)
  Kızıl çaylak (Milvus milvus) (T)
  Ak kuyruklu kartal veya Bayağı deniz kartalı (Haliaeetus albicilla) (T)
  Kara kuş (Gypaetus barbatus) (T)
  Mısır akbabası (Neophron percnopterus) (T)
  Kızıl akbaba (Gyps fulvus) (T)
  Kara akbaba (Aegypius monachus) (T)
  Yılan kartalı (Circaetus gallicus) (T)
  Saz delicesi, Saz tuygunu veya Kızıl sungur (Circus aeruginosus)
  Gökçe tuygun veya Gökçe delice (Circus cyaneus)
  Bozkır tuygunu veya Bozkır delicesi (Circus macrourus) (T)
  Çayır tuygunu veya Çayır delicesi (Circus pygargus)
  Çakır kuşu (Accipiter gentilis) (T)
  Bayağı atmaca (Accipiter nisus) (T)
  Yoz atmaca veya Yaz atmacası (Accipiter brevipes) (T)
  Bayağı şahin (Buteo buteo)
  Kızıl şahin (Buteo rufinus)
  Paçalı şahin (Buteo lagopus)
  Küçük orman kartalı (Aquila pomarina)
  Büyük orman kartalı (Aquila clanga) (T)
  Bozkır kartalı (Aquila nipalensis) (T)
  Şah kartal (Aquila heliaca) (T)
  Kaya kartalı (Aquila chrysaetos)
  Tavşancıl (Aquila fasciatus)
  Küçük kartal (Aquila pennatus)


  Balık kartalıgiller (Pandionidae)


  Balık kartalı (Pandion heliaetus)


  Doğangiller (Falconidae)


  Bıyıklı doğan (Falco biarmicus)

  Ulu doğan (Falco cherrug) (T)
  Boz doğan (Falco columbarius)
  İsli doğan (Falco concolor)
  Ada doğanı (Falco eleonorae)
  Küçük kerkenez (Falco naumanni) (T)
  Kızıl enseli doğan (Falco pelegrinoides) (G)
  Bayağı doğan veya gök doğan (Falco peregrinus)
  Delice doğan (Falco subbuteo)
  Bayağı kerkenez (Falco tinnunculus)
  Ala doğan (Falco vespertinus) (T)


  Tüp burunlu kuşlar, Fırtına kuşları (Procellariiformes)


  Yelkovangiller (Procellariidae)


  Yelkovan (Puffinus yelkouan)

  Boz yelkovan (Calonectris diomedea)

  Fırtına kuşugiller (Hydrobatidae)


  Fırtına kuşu (Hydrobates pelagicus)


  Dalgıç kuşugiller (Gaviidae)


  Kızıl gerdanlı dalgıç (Gavia stellata)

  Kara gerdanlı dalgıç (Gavia arctica)
  Buz dalgıcı (Gavia immer)

  Batağangiller (Podicipedidae)


  Küçük batağan (Tachybaptus ruficollis)

  Bahri (Podiceps cristatus)
  Kızıl boyunlu batağan (Podiceps grisegena)
  Kulaklı batağan (Podiceps auritus)
  Kara boyunlu batağan (Podiceps nigricollis)

  Kürek ayaklılar, Pelikanlar (Pelecaniformes)


  Sümsük kuşugiller (Sulidae)


  Sümsük kuşu (Sula bassana)


  Karabatakgiller (Phalacrocoracidae)


  Büyük karabatak (Phalacrocorax carbo)

  Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis)
  Küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus)
  Yılanboyungiller (Anhingidae) [değiştir]
  Yılanboyun (Anhinga melanogaster) (N)

  Pelikangiller (Pelecanidae)


  Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus)

  Tepeli pelikan veya Dalmaçya pelikanı (Pelecanus crispus) (T)
  Tropik kuşugiller (Phaethontidae) [değiştir]
  Ak kuyruklu tropik kuşu (Phaethon lepturus) (G)


  Leyleksiler (Ciconiiformes)


  Balıkçılgiller (Ardeidae)


  Bayağı balaban (Botaurus stellaris)

  Küçük balaban (Ixobrychus minutus)
  Gece balıkçılı (Nycticorax nycticorax)
  Alaca balıkçıl (Ardeola ralloides)
  Sığır balıkçılı (Bubulcus ibis)
  Küçük ak balıkçıl (Egretta garzetta)
  Büyük ak balıkçıl (Ardea alba)
  Gri balıkçıl veya Kül rengi balıkçıl (Ardea cinerea)
  Erguvani balıkçıl (Ardea purpurea)
  Yeşil sırtlı balıkçıl (Butorides striata)

  Leylekgiller (Ciconiidae)


  Sarı gagalı leylek (Mycteria ibis)

  Kara leylek (Ciconia nigra)
  Ak leylek (Ciconia ciconia)

  Aynakgiller (Threskiornithidae)


  Bayağı aynak veya Çeltikçi (Plegadis falcinellus)

  Kelaynak (Geronticus eremita) (T)
  Bayağı kaşıkçı (Platalea leucorodia) (T)


  Flamingogiller (Phoenicopteridae)


  Büyük flamingo (Phoenicopterus ruber) (T)

  Küçük flamingo (Phoenicopterus minor) (G)


  Kazsılar (Anseriformes)


  Ördekgiller (Anatidae)


  Sessiz kuğu (Cygnus olor)

  Küçük kuğu (Cygnus columbianus)
  Ötücü kuğu (Cygnus cygnus)
  Tarla kazı (Anser fabalis)
  Sakarca kazı (Anser albifrons)
  Küçük sakarca kazı (Anser erythropus) (T)
  Boz kaz (Anser anser)
  Küçük tarla kazı (Anser brachyrhynchus)
  Ak yanaklı kaz (Branta leucopsis)
  Yosun kazı (Branta bernicla)
  Sibirya kazı (Branta ruficollis) (T)
  Kanada kazı (Branta canadensis) (G)
  Mısır kazı (Alopochen aegyptiacus) (G)
  Angut (Tadorna ferruginea)
  Suna (Tadorna tadorna)
  Fiyu (Anas penelope)
  Boz ördek (Anas strepera)
  Çamurcun (Anas crecca)
  Yeşilbaş (Anas plathyrnchos)
  Kılkuyruk (Anas acuta)
  Büyük çamurcun (Anas falcata) (G)
  Çıkrıkçın (Anas querquedula)
  Bayağı kaşıkgaga (Anas clypeata)
  Yaz ördeği (Marmaronetta angustirostris)
  Macar ördeği (Netta rufina)
  Elmabaş patka (Aythya ferina)
  Pasbaş patka (Aythya nyroca)
  Tepeli patka (Aythya fuligula)
  Karabaş patka (Aythya marila)
  Pufla kazı (Somateria mollissima)
  Telkuyruk (Clangula hyemalis)
  Bayağı kara ördek (Melanitta nigra)
  Kadife ördek (Melanitta fusca)
  Altıngöz (Bucephala clangula)
  Sütlabi (Mergus albellus)
  Tarakdiş (Mergus serrator)
  Büyük tarakdiş (Mergus merganser)
  Kara başlı dikkuyruk (Oxyura jamaicensis)
  Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) (T)
  Ak kanatlı kara ördek (Melanitta deglandi)


  Yelvegiller (Rallidae)


  Su kılavuzu (Rallus aquaticus)

  Benekli sutavuğu (Porzana porzana)
  Bataklık sutavuğu (Porzana parva)
  Küçük sutavuğu (Porzana pusilla)
  Bıldırcın kılavuzu (Crex crex)
  Saztavuğu (Gallinula chloropus)
  Sazhorozu (Porphyrio porphyrio)
  Sakarmeke (Fulica atra)

  Turnagiller (Gruidae)


  Bayağı turna (Grus grus) (T)

  Ak turna veya Rahibe turnası (Grus leucogeranus) (T)
  Telli turna (Anthropoides virgo) (T)
  Toygiller (Otididae) [değiştir]
  Mezgeldek (Tetrax tetrax) (T)
  Hubara (Chlamydotis undulata) (N)
  Toy (Otis tarda) (T)

  Yağmur kuşları, Kıyı kuşları (Charadriiformes)


  Poyraz kuşugiller (Haematopodidae)


  Bayağı poyraz kuşu (Haematopus ostralegus)


  Kılıçgagagiller (Recurvirostridae)


  Bayağı uzunbacak (Himantopus himantopus) (T)

  Bayağı kılıçgaga (Recurvirostra avosetta) (T)
  Kocagözgiller (Burhinidae) [değiştir]
  Bayağı kocagöz (Burhinus oedicnemus)

  Bataklık kırlangıcıgiller (Glareolidae)


  Çöl koşarı (Cursorius cursor)

  Bataklık kırlangıcı (Glareola pratincola)
  Karakanatlı bataklıkkırlangıcı (Glareola nordmanni) (T)
  Yağmurcungiller (Charadriidae) [değiştir]
  Kolyeli küçük yağmurcunu, Halkalı küçük cılıbıt (Charadrius dubius)
  Kolyeli büyük yağmurcunu, Halkalı cılıbıt (Charadrius hiaticula)
  Akça cılıbıt (Charadrius alexandrinus)
  Moğol cılıbıtı (Charadrius mongolus)
  Büyük cılıbıt, Çöl yağmurcunu (Charadrius leschenaultii)
  Doğu cılıbıtı, Asya yağmurcunu (Charadrius asiaticus)
  Dağ cılıbıtı, Dağ yağmucunu (Eudromias morinellus)
  Küçük altın yağmurcun (Pluvialis fulva) (G)
  Amerika altın yağmurcunu (Pluvialis dominica) (G)
  Altın yağmurcun (Pluvialis apricaria)
  Gümüş yağmurcun (Pluvialis squatarola)
  Diken kanatlı kız kuşu veya Mahmuzlu kız kuşu (Vanellus spinosus)
  Kızıl ibikli kız kuşu veya Büyük kız kuşu (Vanellus indicus)
  Ak kuyruklu kız kuşu (Vanellus leucurus)
  Sürmeli kız kuşu (Vanellus gregarius) (T)
  Bayağı kız kuşu (Vanellus vanellus)

  Çullukgiller (Scolopacidae)


  Büyük kum kuşu, Kırmızı göğüslü kum kuşu (Calidris canutus)

  Ak kum kuşu (Calidris alba)
  Küçük kum kuşu (Calidris minuta)
  Sarı bacaklı kum kuşu (Calidris temminckii)
  Kızıl kum kuşu (Calidris ferrugina)
  Kara karınlı kum kuşu (Calidris alpina)
  Ak sokumlu kum kuşu (Calidris fuscicollis) (G)
  Çizgili kum kuşu (Calidris melanotos) (G)
  Sürmeli kum kuşu (Limicola falcinellus)
  Dövüşken kuş (Philomachus pugnax)
  Küçük su çulluğu (Lymnocryptes minimus)
  Su çulluğu (Gallinago gallinago) (T)
  Büyük su çulluğu (Gallinago media) (T)
  Yalnız bataklık çulluğu (Gallinago solitaria) (G)
  Kıyı çamur çulluğu (Limosa lapponica)
  Avrasya çulluğu (Scolopax rusticola)
  Çamurçulluğu (Limosa limosa) (T)
  Sürmeli kervan çulluğu (Numenius phaeopus)
  Küçük kervan çulluğu (Numenius tenuirostris) (T)
  Bayağı kervan çulluğu (Numenius arquata)
  Kara kızılbacak (Tringa erythropus)
  Kızılbacak (Tringa totanus)
  Bataklık düdükçünü (Tringa stagnatilis)
  Yeşilbacak (Tringa nabularia)
  Yeşil düdükçün (Tringa ochropus)
  Orman düdükçünü (Tringa glareola)
  Küçük sarıbacak (Tringa flavipes)
  Dere düdükçünü (Actitis hypoleucos)
  Benekli düdükçün (Actitis macularia) (G)
  Bayağı taşçeviren (Arenaria interpres)
  Sarıbacak-Terek düdükçünü (Xenus cinereus)
  Büyük deniz düdükçünü (Phalaropus tricolor)
  Deniz düdükçünü (Phalaropus lobatus)
  Kızıl deniz düdükçünü (Phalaropus fulicarius)

  Korsanmartıgiller (Stercorariidae)


  Kütkuyruklu korsan martı (Stercorarius pomarinus)

  Kutup korsan martısı (Stercorarius parasiticus)
  Uzunkuyruklu korsan martı (Stercorarius longicaudus)
  Büyük korsan martı (Catharacta skua)

  Martıgiller (Laridae)


  Beyaz gözlü martı (Larus leucophthalmus ) (T)

  Büyük karabaş martı (Larus ichthyaetus)
  Akdeniz martısı (Larus melanocephalus)
  Küçük martı (Larus minutus)
  Karabaş martı (Larus ridibundus)
  İnce gagalı martı (Larus genei)
  Ada martısı (Larus audouinii) (T)
  Küçük gümüş martı (Larus canus)
  Kara sırtlı martı (Larus fuscus)
  Gümüş martı (Larus cachinnans)
  Doğu martısı (Larus armenicus)
  Kutup martısı (Larus hyperboreus)
  Büyük kara sırtlı martı (Larus marinus)
  Kuzey gümüş martı (Larus argentatus)
  Heuglin martısı (Larus heuglini)
  Kara bacaklı martı (Rissa tridactyla)

  Sumrugiller (Sternidae)


  Gülen sumru (Gelochelidon nilotica)

  Hazar sumrusu (Sterna caspia)
  Tepeli sumru (Sterna bengalensis)
  Kara gagalı sumru (Sterna sandvicensis)
  Bayağı sumru (Sterna hirundo)
  Kuzey sumrusu veya Kutup sumrusu (Sterna paradisea)
  Küçük sumru (Sterna albifrons)
  Bıyıklı sumru (Chlidonias hybridus)
  Kara sumru (Chlidonias niger)
  Ak kanatlı sumru (Chlidonias leucopterus)


  Tavuksular (Galliformes)


  Sülüngiller (Phasianidae)


  Bayağı sülün (Phasianus colchicus)

  Kınalı keklik (Alectoris chukar)
  Kaya kekliği veya Taş kekliği (Alectoris graeca)
  Kum kekliği (Ammoperdix griseogularis)
  Turaç (Francolinus francolinus)
  Çil keklik (Perdix perdix)
  Bayağı bıldırcın (Coturnix coturnix)
  Ürkeklik (Tetraogallus caspius)

  Orman tavuğugiller (Tetraonidae)


  Orman horozu (Tetrao tetrix) (N)

  Huş tavuğu veya Dağ horozu (Tetrao mloko***wiczi) (T)

  Guguk kuşugiller (Cuculidae)


  Tepeli guguk (Clamator glandarius)

  Bayağı guguk (Cuculus canorus)


  Güvercingiller (Columbidae)


  Kaya güvercini (Columba livia)

  Gökçe güvercin (Columba oenas)
  Tahtalı (Columba palumbus)
  Kumru (Streptopelia decaocta)
  Üveyik (Streptopelia turtur)
  Küçük kumru (Streptopelia senegalensis)
  Büyük üveyik (Streptopelia orientalis) (G)
  Kap kumrusu (Oena capensis) (G)

  Steptavuğugiller (Pteroclididae)


  Benekli bağırtlak (Pterocles senegallus) (T)

  Bayağı bağırtlak (Pterocles orientalis) (T)
  Kılkuyruk bağırtlak (Pterocles alchata) (T)
  Kahverengi karınlı step tavuğu (Pterocles exustus) (G)
  Paçalı bağırtlak (Syrrhaptes paradoxus) (T)

  Papağangiller (Psittacidae)


  Yeşil papağan (Psittacula krameri) (Y)

  İskender papağanı (Psittacula eupatria) (Y)
  Çoban Aldatanlar (Caprimulgiformes) [değiştir]

  Çobanaldatangiller (Caprimulgidae)


  Çobanaldatan (Caprimulgus europaeus)


  Ebabiller, Sağanlar (Apodiformes)


  Sağangiller (Apodidae)


  Ebabil (Apus apus)

  Boz ebabil (Apus pallidus)
  Ak karınlı ebabil (Apus melba)
  Küçük ebabil (Apus affinis)

  Kuzgunkuşları (Coraciiformes)


  Yalıçapkınıgiller (Alcedinidae)


  Bayağı yalıçapkını (Alcedo atthis)

  Alaca yalıçapkını (Ceryle rudis) (T)
  Halcyonidae [değiştir]
  İzmir yalıçapkını (Halcyon smyrnensis)

  Arı kuşugiller (Meropidae)


  Mavi yanaklı arı kuşu (Merops persicus) (T)

  Avrupa arı kuşu (Merops apiaster)

  Kuzgunkuşugiller (Coraciidae)


  Gökkuzgun (Coracias garrulus)

  Hint gökkuzgunu (Coracias benghalensis)

  İbibikgiller (Upupidae)


  İbibik (Upupa epops)


  Ağaçkakangiller (Picidae)


  Bayağı boyunburan (Jynx torquilla)

  Küçük yeşil ağaçkakan (Picus canus)
  Yeşil ağaçkakan (Picus viridis)
  Kara ağaçkakan (Dryocopus martius)
  Göknar ağaçkakanı (Dendrocopos major)
  Alaca ağaçkakan (Dendrocopos syriacus)
  Ortanca ağaçkakan (Dendrocopos medius)
  Ak sırtlı ağaçkakan (Dendrocopos leucotos)
  Küçük ağaçkakan (Dendrocopos minor)

 3. #3
  Moderator

  Standart Cevap: Türkiye'deki Kuş Türleri Nelerdir ? Türkiye'deki Kuş Türleri Hakkında

  Harika kuşlar olduğu kesin gezip görmek lazım.

 4. #4
  lug
  lug çevrimdışı
  Moderator

  Standart Cevap: Türkiye'deki Kuş Türleri Nelerdir ? Türkiye'deki Kuş Türleri Hakkında+ Cevap Ver
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Türkiye'deki Kuş Türleri Nelerdir ? Türkiye'deki Kuş Türleri Hakkında


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.12.12, 01:56
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.11.11, 19:38
 3. Türkiye'deki Endemik Ve Relikt Bitki Türleri Nelerdir?
  By LaDyRoSe in forum Performans Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.11.11, 19:36
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.09.11, 02:05
 5. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 01.11.10, 00:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.