Sponsorlu Bağlantı

2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Zooloji

 1. #1
  Senior Member
  Sponsorlu Bağlantı

  Zooloji

  Sponsorlu Bağlantı

  Zooloji Dalları


  Akaroloji; Yunanca akari (akarlar) ve -oloji ("çalışma"); Acari şubesine ait, akarlar, keneler gibi hayvanları inceleyen bir zooloji alt dalı.
  Özellikle akarları vb. hayvanları inceleyen zoologlara akarolist denir.

  Araknoloji; örümcekleri, yalancıakrepleri ve akrepleri inceleyen bir zooloji alt dalı.
  Özellikle Arachnida şubesine ait hayvanları toplayan, inceleyen zoologlara araknokolog (araknid) denir. Bazen küçük örümceğimsileri (örn. akarları) inceleyenler de araknokolog denilse de, daha çok akarolist olarak tanımlanırlar.

  Entomoloji, böcekleri inceleyen bilim dalı.
  Hayvanlar aleminin en kalabalık sınıfı olan Insecta, 700 bini aşkın bilinen türün yanı sıra, en az o kadar tanımlanmamış böcek türünü kapsar. Böylesine zengin bir tür çeşitliliği gösteren böcekler doğal olarak insan yaşamında öbür hayvanlardan çok daha büyük bir önem taşır.
  Biyolojinin diğer alanları gibi entomoloji de birçok alt dala (sistematik entomoloji, ekoloji, etoloji, fizyoloji v.b) ayrılmıştır. Bu alt dalların çoğunda hem uygulamalı, hemde salt araştırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Uygulamalı entomoloji çalışmları böcekleri zararları ve yararları açısından incelerken, kuramsal araştırmaların amacı tüm böceklere ilişkin temel bilgileri toplamaktadır. Uygulamalı entomoloji, tarla ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği ile ormancılık gibi alanlarla yakından ilişkilidir.
  Bugün çağdaş entomoloji çalışmalarının odak noktası hala taksonominin tanımlama evresindedir ve Lepidoptera (pulkanatlılar) takımından kelebekler ve güveler gibi en iyi incelenmiş gruplarda bile sürekli yeni türler tanımlanmaktadır. Larva erişkin biçimleri birbirinden çok farklı olan tümbaşkalaşmalı böceklerin erişkinleri dışında, böceklerin yaşam evrelerini tanımlamak genellikle son derece güçtür

  Etoloji, hayvan davranışlarını inceleyen zooloji alt dalıdır.
  Etoloji, özellikle evrim, nöroanatomi ve ekoloji gibi bazı bilim dallarıyla sıkı bir işbirliği içinde yürütülen, laboratuvar ve alan çalışmalarını kapsar. Etolojinin amacı belirli bir hayvan grubunu değil, onların davranışlarını incelemektir ve çoğu kez tek bir davranış kalıbının, örneğin saldırganlığın değişik hayvanlarda nasıl ortaya çıktığını araştırır. Nöroetoloji olarak ayrılmış bir dalı daha bulunur. Özellikle etoloji üzerine çalışan zoologlara etolog denir.

  Herpetoloji; (Yunanca herpeton = sürünmek, ve logos = çalışma) sürüngenleri ve amfibileri inceleyen zooloji alt dalı. Bazı biyologlar herp`i bütün sürüngenleri ve amfibileri tanımlamak için kullanırlar.
  Herpetoloji, değişkensıcaklı dörtbacaklıları, morfolojilerini, fizyolojilerini, evrimleşmelerini vs. araştırır. Bu bilimle uğraşanlara herpetolog denir.

  İhtiyoloji, zoolojinin balıklarla ilgilenen alt dalıdır. Kemikli balıklar (Osteichthyes), köpek balığı gibi kıkırdaklı balıklar (Chondrichthyes) ve çenesiz balıklar (Agnatha) ilgi alanıdır.
  Tüm diğer omurgalı türlerinin sayısı kadar balık türü bulunduğu ve balıklar çok uzun süredir evrimleştiği için, balık sınıflandırması ve biliminde halen bilinmeyenle karşı karşıya kalınmaktadır. Balık biyolojisi ve davranışları halen tam olarak çözülmüş değildir.
  Zoolojinin yalnızca memelileri inceleyen alt dalı.

  Mirmekoloji; entomolojinin özellikle karıncaları inceleyen dalı.
  Karıncaların, yaşam ortamlarını, davranışlarını ve insanda hep merak uyandırmış sosyal yaşantılarını araştırır.

  Nöroetholoji; özellikle sinirsel uyartıların, mekanizmaların canlı üzerindeki etkilerini, davranışlarını araştıran bilim dalı. Nöropsikoloji ve etholojinin kombinasyonu bir kavramdır.

  * Niko Tinbergen
  * Karl von Frisch
  * Konrad Lorenz gibi bilim adamlarının yaptığı çalışmalar bu bilimin öncülüğünü üstlenmiştir.

  Ornitoloji, kuşları inceleyen zooloji alt dalı.
  Yeryüzündeki yaklaşık 8.700 kuş türünün dağılımı, göçleri, davranışları ve ekolojisi ornitolojinin başlıca ilgi alanını oluşturur. Çok geniş alan çalışmaları gerektiren bu konularda, bilgilerin büyük bir bölümü çok sayıdaki amatör ornitolog tarafından elde edilmektedir. Bu nedenle, ornitoloji amatörlerin önemli katkılar yapabildikleri birkaç bilim dalından biri olarak kabul edilir. Taksonomi ve anatomi çalışmaları ise kuş koleksiyonlarına sahip üniversite ya da müzelerde profosyonel araştırmacılar tarafından yürütülür.

  Paleozooloji; (Yunanca: paleon (yaşlı) ve zoon (hayvan)) paleontolojinin bir dalı

  Paleontoloji; ya da taşılbilim ya da fosilbilim, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalıdır. Fosillerin oluşumuna en uygun ortam çamurlu ve killi ortamdır.

  Setoloji, Yunanca; cetus ("balina") ve -oloji ("çalışma"), balinalar, yunuslar ve domuz balıklarının sekiz cinsini inceleyen deniz biyolojisi alt dalı.
  Setolojistler, ya da setoloji alanında çalışanlar, Cetacea takımının evrimini, dağılımını, morfolojisini, davranışlarını, toplumsal dinamiğini ve diğer konularını araştırıp, anlamaya çalışırlar. 2. #2
  Senior Member

  Standart Cevap: Zooloji

  Zooloji

  Zoo hayvanlar topluluğu, logos bilim anlamında kullanılan bir kelime olduğundan, Zooloji; biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bir dalıdır, demek yanlış olmaz. Eski çağlarda yaşamış ve bugün soyu tükenmiş birçok tür ve günümüzde yaşayan bütün hayvanlar, zoolojinin inceleme alanına girmektedir. İnsanların merak ve araştırma eğilimiyle ortaya çıkan zoolojinin insanlık tarihi kadar eski olma olasığı vardır. İlk olarak Mısır, İran ve Yunan kültürlerinde hayvanları incelemelere ait fikirler, yazılı belgeler görülmektedir. Geçmişte hayvanların basit tanımı ve işlevi, embriyonik gelişimi, beslenmeleri, sağlığı, davranışları, kalıtım ve evrimleriyle; çevreleri ve diğer canlılarla olan etkileşim ve iletişimlerini, incelemeye başlamış olup, daha sonraları altdallara ayrılacak kadar gelişmiştir. Günümüzde her bilimadamı bu bilimin altdallarından biriyle ilgilenmekte, ve ilgilendiği dala göre adlandırılmaktadır. Zooloji, tıptan, toplum sağlığından, ziraatten ve toplum bilimlerinden, uzay bilimlerine kadar tüm alanları ilgilendirmekte, bu alanlarda yapılacak herhangi bir araştırma biyoloji, ve dolayısıyla zooloji kapsamına girmektedir. Tüm düşünceler, tüm araştırmalar kökünü doğadan almakta olduğu gerçeği, zoolojinin neden bu kadar önemli bir bilim dalı olduğunu anlatmaktadır.

  Zooloji Dalları

  Akaroloji
  Araknoloji
  Entomoloji
  Etholoji
  Herpetoloji
  İhtiyoloji
  Mammaloji
  Mirmekoloji
  Nöroetholoji
  Ornitoloji
  Paleozooloji
  Paleontoloji
  Setoloji

  ZOOLOJİ ve DALLARI

  Zoo hayvanlar topluluğu, logos bilim anlamında kullanılan bir kelime olduğundan, Zooloji; biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bir dalıdır, demek yanlış olmaz. Eski çağlarda yaşamış ve bugün soyu tükenmiş birçok tür ve günümüzde yaşayan bütün hayvanlar, zoolojinin inceleme alanına girmektedir. İnsanların merak ve araştırma eğilimiyle ortaya çıkan zoolojinin insanlık tarihi kadar eski olma olasığı vardır. İlk olarak Mısır, İran ve Yunan kültürlerinde hayvanları incelemelere ait fikirler, yazılı belgeler görülmektedir. Geçmişte hayvanların basit tanımı ve işlevi, embriyonik gelişimi, beslenmeleri, sağlığı, davranışları, kalıtım ve evrimleriyle; çevreleri ve diğer canlılarla olan etkileşim ve iletişimlerini, incelemeye başlamış olup, daha sonraları altdallara ayrılacak kadar gelişmiştir. Günümüzde her bilimadamı bu bilimin altdallarından biriyle ilgilenmekte, ve ilgilendiği dala göre adlandırılmaktadır. Zooloji, tıptan, toplum sağlığından, ziraatten ve toplum bilimlerinden, uzay bilimlerine kadar tüm alanları ilgilendirmekte, bu alanlarda yapılacak herhangi bir araştırma biyoloji, ve dolayısıyla zooloji kapsamına girmektedir. Tüm düşünceler, tüm araştırmalar kökünü doğadan almakta olduğu gerçeği, zoolojinin neden bu kadar önemli bir bilim dalı olduğunu anlatmaktadır.


  Akaroloji: Yunanca akari (akarlar) ve -oloji ("çalışma"); Acari şubesine ait, akarlar, keneler gibi hayvanları inceleyen bir zooloji alt dalı.


  Araknoloji: örümcekleri, yalancıakrepleri ve akrepleri inceleyen bir zooloji alt dalı.

  Özellikle Arachnida şubesine ait hayvanları toplayan, inceleyen zoologlara araknokolog (araknid) denir. Bazen küçük örümceğimsileri (örn. akarları) inceleyenler de araknokolog denilse de, daha çok akarolist olarak tanımlanırlar.


  Entomoloji:

  Hayvanlar aleminin en kalabalık sınıfı olan Insecta, 700 bini aşkın bilinen türün yanı sıra, en az o kadar tanımlanmamış böcek türünü kapsar. Böylesine zengin bir tür çeşitliliği gösteren böcekler doğal olarak insan yaşamında öbür hayvanlardan çok daha büyük bir önem taşır.

  Biyolojinin öbür alanları gibi entomoloji de bir çok alt dala (sistematik entomoloji, ekoloji, etoloji, fizyoloji v.b) ayrılmıştır. Bu alt dalların çoğunda hem uygulamalı, hemde salt araştırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Uygulamalı entomoloji çalışmları böcekleri zararları ve yararları açısından incelerken, kuramsal araştırmaların amacı tüm böceklere ilişkin temel bilgileri toplamaktadır. Uygulamalı entomoloji bahçecilik, meyvecilik ve ormancılıkla yakından ilişkilidir.

  Bugün çağdaş entomoloji çalışmalarının odak noktası hala taksonominin tanımlama evresindedir ve Lepidoptera (pulkanatlılar) takımından kelebekler ve güveler gibi en iyi incelenmiş gruplarda bile sürekli yeni türler tanımlanmaktadır. Larva erişkin biçimleri birbirinden çok farklı olan tümbaşkalaşmalı böceklerin erişkinleri dışında, böceklerin yaşam evrelerini tanımlamak genellikle son derece güçtür.


  Etoloji: Hayvan davranışlarını inceleyen zooloji alt dalı.

  Etoloji, özellikle evrim, nöroanatomi ve ekoloji gibi bazı bilim dallarıyla sıkı bir işbirliği içinde yürütülen, laboratuvar ve alan çalışmalarını kapsar. Etolojinin amacı belirli bir hayvan grubunu değil davranışları incelemektir ve çoğu kez tek bir davranış kalıbının, örneğin saldırganlığın değişik hayvanlarda nasıl ortaya çıktığını araştırır. Nöroetoloji olarak ayrılmış bir dalı daha bulunur. Özellikle etoloji üzerine çalışan zoologlara etolojist denir.
  Herpetoloji: (Yunanca herpeton = sürünmek, ve logos = çalışma) sürüngenleri ve amfibileri inceleyen zooloji alt dalı. Bazı biyologlar herp`i bütün sürüngenleri ve amfibileri tanımlamak için kullanırlar.

  Herpetoloji, değişkensıcaklı dörtbacaklıları, morfolojilerini, fizyolojilerini, evrimleşmelerini vs. araştırır.  İhtiyoloji: Zoolojinin balıklarla ilgilenen alt dalıdır. Kemiklibalıklar (Osteichthyes), köpekbalığı gibi kıkırdaklıbalıklar (Chondrichthyes) ve çenesizbalıklar (Agnatha) ilgi alanıdır.

  Tüm diğer omurgalı türlerinin sayısı kadar balık türü bulunduğu ve balıklar çok uzun süredir evrimleştiği için, balık sınıflandırması ve biliminde halen bilinmeyenle karşı karşıya kalınmaktadır. Balık biyolojisi ve davranışları halen tam olarak çözülmüş değildir.

  Mirmekoloji: Entomolojinin özellikle karıncaları inceleyen dalı.

  Karıncaların, yaşam ortamlarını, davranışlarını ve insanda hep merak uyandırmış sosyal yaşantılarını araştırır.


  Setoloji: Yunanca; cetus ("balina") ve -oloji ("çalışma"), balinalar, yunuslar ve domuzbalıklarının sekiz cinsini inceleyen deniz biyolojisi alt dalı.

  Setolojistler, ya da setoloji alanında çalışanlar, Cetacea takımının evrimini, dağılımını, morfolojisini, davranışlarını, toplumsal dinamiğini ve diğer konularını araştırıp, anlamaya çalışırlar.


  Kemaleddin Demiri:

  Varlıkların yaratılış özellikleri üzerine geniş incelemeler yaparak eserden müessire

  Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretini nazarlara vermeye çalışan Kemaleddin Demîrî

  (1349-1405) ünlü bir zooloji bilginidir.


  Batılılardan 400 yıl önce zooloji konusunda ilk ansiklopediyi yazan bu bilginimiz

  Kahire’de doğdu. Esas adı Mûsâ b. İsâ Kemal’dir.

  Buna rağmen Kemaleddin Demîrî diye şöhret bulmuştur. Bir ara terzilikle Meşgul olmuşsa da ilme ve araştırmaya olan düşkünlüğü sebebiyle kendisini tamamiyle zooloji konularına yani hayvanları incelemeye verdi. Çok çalışıyor, geceleri mum oşığında sabahladığı oluyordu. İlme tutkunluğu, doyumsuzluğu ve yaptığı araştırmalardan ötürü Ezher Üniversitesi’ne alındı. Orada dinî ve fennî konularda dersler verdi, eserler kaleme aldı. O dönemde Ezher’de fennî konulara da ciddi ağırlık veriliyordu.

  Kemaleddin Demîrî’nin şöhrete kavuşmasını sağlayan onun “Hayat’ül Hayavan” adlı meşhur eseri oldu. Uzun araştırmalar sonucunda kaleme aldığı bubüüyk eser, zooloji konusunda kaleme alınan ilk ansiklopedidir. Alfabetik olarak tertip edilen bu eserde her hayvan hakkında özet bilgiler verilmiştir.
  Kitapta daha önce bu konuda eser veren Cevherî, Câhız ve İbni Sînâ’ya da yer verilmiş, sonrasında; her cins hayvanını özellikleri, hayvanın adının geçtiği Hadis-i Şerifler, mezheplere göre hayvanla ilgili dinî hükümler ve atasözleri, hayvanın azalarının tıbbî özellikleri gibi konularda ayrı bahisler halinde yeterli, doyurucu bilgiler sunulmuştur. Demîrî’nin bu eseri ilmi çevrelerde hayret ve takdirle karşılanmış ve sahasında ilk eser olarak kabul edilmiştir. Eser, “folklor, hadîs, tarih, halk tabâbeti ve ırk psikolojisi hakkında tükenmez bir hazine hükmündedir. Bilhassa halk hekimliğiyle ilgili notlar eserin en dikkat çekici yanlarından birini teşkil eder.
  Kitabın dikkat çekici bir diğer yönü de Müslüman bilginlerin ilmi sadece dinî sahalarda sınırlandırmayarak diğer fennî ve felsefî sahalarda da geliştirip yaydıklarının açık bir belgesi olmasıdır. Kemaleddin Demîrî, ünlü eserine 1069 çeşit hayvan ismini almış ve bunlar hakkında ayrı ayrı ilgi uyandırıcı açıklamalar yapmıştır. Misal olarak şunları gösterebiliriz; “Arslan, hayvanlar arasında mevkii ve gücü bakımından kuvvetli olduğu için kral konumundadır. Kuvvet, atılganlık ve hareket konusunda örnek gösterilir. Bunun için Hazreti Hamza’ya da “Allah’ın Arslanı” denilmiştir…” Tavşan için de “ön ayakları kısa arka ayakları uzun zürafanın tersi bir hayvandır. Toprağa ayaklarının ucuyla basar. Gözü açık uyur. Canlılar içinde dördü âdet görür. Sırtlan, yarasa, tavşan ve kadındır.”
  Eser Mehmet b, Süleyman tarafından 1400′de Türkçe’ye tercüme edildi. Diğer bir tercümesi ise Abdurrahman es-Sivasî tarafından yapılmış ve 1914′ te İstanbul’da basılmıştır.
  Kaleme alındığı dönem için çok büyük yenilikler getirmiş olan eser, günümüz zooloji bilginleri arasında da tarihin en değerli eserleri arasında sayılıyor.

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Zooloji


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Zooloji Vikipedi - Zooloji Hakkında Ansiklopedik Bilgi
  By Di@ßLeSsE in forum Zooloji / Hayvan Bilimi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.05.11, 16:42
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.10.10, 17:08
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.10.09, 14:04
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.04.09, 16:42
 5. Zooloji / Zooloji Dalları
  By MaqiwoL in forum Zooloji / Hayvan Bilimi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 13.01.09, 21:58

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.