Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Peygamber Efendimizin Namaz Kılışı - Peygamberimizin Namaz Kılışı

 1. #1
  Özel Üye
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Peygamber Efendimizin Namaz Kılışı - Peygamberimizin Namaz Kılışı

  Sponsorlu Bağlantı

  Peygamber Efendimizin Namaz Kılışı


  Peygamber Efendimizin Namaz Kılışı
  Peygamber Efendimiz Nasıl Namaz Kılardı?

  Peygamber Efendimizin Namaz Kılışı


  Peygamber Efendimizin (a.s.m.) namaz kılışı öylesine muhteşemdi ki, onu tasvir etmekten insanlar aciz kalırdı.


  HZ. PEYGAMBER IN NAMAZ KILMA SEKLI


  KABE'YE YÖNELMEK


  "Hz. Peygamber (S.A.V.), farz veya nafile namazlar için, namaza kalktigi zaman, Kabe'ye yönelir. Kabeye yönelmeyi emr ederdi. Bu sebeple, namazini güzel kilmayan birine söyle buyurdu: "Namaza kalktigin zaman, abdesti tam al, sonra kibleye yönelerek tekbir al."Buhari,müslüm


  "Hz. Peygamber (S.A.V.), seferde iken nafile namazlari ve vitir namazini binegi üzerinde kilar binegi, onu sark ve garb hangi yöne dogru yöneltirse o tarafa dogru kilardi."Buhari,müslüm


  Bu konuda Allah Telâlâ söyle buyuruyor . "Ne tarafa dönerseniz, Allah'in yüzü oradadir." (el-Bakara,2/115)


  "Hz. Peygamber (S.A.V.), bazen devesi üzerinde nafile namaz kilmak isteyince, onu da kibleye dogru yöneltip öyle tekbir alirdi, daha sonra binegi ne tarafa yönelirse o sekilde kilmaya devam ederdi."ebu davud

  "HzPeygamb er (S. A. V.) binegi üzerinde basi ile ima ederek rüku' ve secde yapar, secdeyi ruku'dan daha fazla egilerek yapardi." Ahmed b. Hanbel ve Tirmizi. (Tirmizi onu sahih kabul eder.)

  "Hz. Peygamber (S .A.V.) farz namazlari kilmak isledigi zaman, devesinden iner namazi öyle kilardi."- Buharî ve Ahmed b. Hanbel.


  Siddetli korku zamanlari nda kilinan namaza gelince, Hz. Peygamber (S.A.V.) bu namazi ümmetine yaya giderken ayakta; binekli iseler, kibleye, yahut kible disina yönelerek kilmalari ni mesru' kildi."Buharî ve Müslim.


  ve söyle buyurdu: "Ordular bir birine girdigi zaman, namaz ancak, tekbir almak, ve bas ile isarette bulunmakt an ibarettir ."Buharî ve Müslim'in isnadi ile Beyhakî.


  Hz. Peygamber (S.A.V.), yîne:"Dogu ile bati arasi kibledir." buyurdu.-- Tirmizi ve Hâkim nakletmis ve sahih oldugunu söytemislerdir. Ben de irvaul-Galilde (292) tahriç ettim.


  Câbir (R.A.) söyle dedi: "Biz Resululla h ile birlikle bir yolculukt a yahut askerî bir birlikte bulunuyor duk. Bu esnada hava bulutland i. Kibleyi arastirdi k, fakat kible konusunda farkli görüslere sahip olduk. Herkes namazini tek basina kildi, içimizden biri, yerini belirleme miz için, önüne bir çizgi çiziyordu. Sabah olunca, o çizgiye baktik ki, kibleye ters bir yöne dogru namaz kilmisiz. Durumu Hz. Peygamber e söyledik. Bize namazin iadesini emretmedi . Ve "Namaziniz caizdir" buyurdu. Dârekutnî, Hâkim, Beyhakî, Tirmizi, Ibn Mace, Taberanî. Bu hadis "Irva"da da zikr edilmisti r. (296)


  "Resululla h (S.A.V.) "Yüzünün göge çevrildigini görüyoruz. Simdi seni hosnut olacagin bir kibleye döndürüyoruz. Artik namazda yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir",(el-Bakara.2/144) âyeti indirilme den önce, Kabe önünde oldugu halde, yüzünü Kudüs'e dogru çeviriyordu. Âyet inince, Kabe'ye yöneldi. Bir ara Küba'da halk sabah namazini kilarken, onlara bir kimse gelerek söyle dedi: Bu gece, Resululla n"(S.A.V.)'e bir âyet indi ve Kâ'be'ye dogru yönelmesi emredildi . Siz de hemen Kabe'ye yöneliniz."Bunun üzerine, Sam'a dogru yönelmis bulunan halk, imamlari ile birlikte yönleri kibleye gelinceye kadar döndüler."*Buhari, Müslim, Ahmed, Serraç, Taberanî (3/108/2), ibn Sa'd, (243) el-irva (290).


  NAMAZ'DA KIYAM


  Hz. Peygamber (S.A.V.), Allah Teâlâ'nin "Gönülden boyun egerek Allah için namaza kalkin." (el-Bakara,2/238) emrine uyarak farz ve nafile namazlari ayakla kilardi. Fakat, seferde nafileler i binek üzerinde kilardi.S iddetli korku zamanlari nda (savasta), yukarida geçtigi gibi, ayak üzerinde, ya da binekli olarak namaz kilmalari ni ümmetine mesru' kildi. Bu husus Allah Teâlâ'nin "Namazlara ve orta namaza devam edin.', "Gönülden boyun egerek Allah için namaza kalkin. Eger korkarsan iz, yaya yahut binekte iken kilin. Güvene erisince, bilmedikl erinizi size Ögrettigi gibi, Allah'i anin." (el-Bakara,2/238) ayetleriy le ilgilidir .


  "Resululla h (S.A.V.), ölümüne neden olan hastaligi nda namazlari oturarak kildi."*Tirmizi bu hadis Için "Sahih" demistir


  Bundan önce de bir defasinda namazi böyle kilmisti. :Hz. Peygamber hastalanm is, cemaat da onun arkasinda ayakta namaz kilmisti. Onlara oturmalar ini isaret etti, onlar da oturdular . Namazdan çikinca söyle buyurdu: Az önce, siz nerede ise iranlilar in ve Rumlarin yaptigi gibi yapiyordu nuz. Onlar, krallari otururken ayakla dururlar. Siz böyle yapmayin. Imam ancak kendisine uyulmasi için tâyin edilmisti r, îmam rüku' edince siz de rüku' edin; rüku'dan basini kaldirinc a siz de kaldirin. Imam oturarak namaz kilinca, siz de birlikte oturarak namaz kilin."'Müslim ve diger kaynaklar


  Hastalari n Oturarak Namaz Kilmalari


  Imran b. Husayn (R.A.) söyle demistir "Bende basur hastaligi vardi. Durumu Resululla h (S.A.V.)'e sordum. Buyurdu ki; namazi ayakta kil. bunu yapamazsa n oturarak kil. Buna da gücün yetmezse, yan yatarak kil.Buharî, Ebû Dâvud ve Ahmed b. Hanbel


  Yine Imran söyle demistir: "Oturarak namaz kilan bir kimsenin hükmünü Hz. Peygamber'e sordum. Buyurdu ki; ayakta namaz kilmak daha faziletli dir. Oturarak namaz kilan kimse, ayakta kilanin yari sevabini alir. Bir kimse (Bir rivayete göre, yatarak) namaz kilarsa, ayakta namaz kilanin yari sevabini alir." Bu namazdan hastanin namazi kast edilmisti r. Enes (R.A.) da söyle demistir "Resululla h (S.A.V.), hastalikt an dolayi oturarak namaz kilan bir grup insanin bulundugu yere çikti ve oturanin namazi ayakta kilanin namazinin yarisina denktir." buyurdu.1 9- Ahmed b. Hanbel, Ibn Mâce. saglam bir isnatla rivayet ettiler.


  "Hz. Peygamber {S.A.V.) bir hastayi ziyareti esnasinda onu yastigi üzerinde namaz, kilarken gördü. Yastigi kaldirip atti. Bu sefer hasta namaz kilmak için bir tahta aldi. Resululla h (S.A.V.) onu da kaldirip attiktan sonra buyurdu ki: Gücün yeterse namazini toprak üzerinde kil. Degilse isaretle kil ve secdeni rükuundan biraz daha fazla egilerek yap."Taberani,Bezzar


  Gemide Namaz Kilmak


  "Hz. Peygamber'e, gemide namaz, kilmanin hükmü soruldugu nda söyle buyurdu: Gemide iken namazi ayakla kil. Bogulmakt an korkarsan o baska."-Bezzar 68


  "Hz. Peygamber in yasi ilerleyin ce, üzerine yaslanmak için namazgahi nda bir dayanak edindi."Hakim. Hakim ve Zehebî "Sahih" demislerd ir


  Gece Namazini Ayakta ve Oturarak Kilmak


  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bazi geceler, ayakta uzun süre namaz kilar, bazi gecelerde de oturarak uzun süre namaz kilardi. Kiraati ayakta yapinca, rüku'u da ayakta yapar; oturarak kiraat yaptigi zaman ise, rüku'u da oturarak yapardi."Müslim ve Ebû Dâvud


  "Yine Hz. Peygamber, bazi zamanlar, oturarak namaz kilar; kiraati oturarak yapar; geride otuz yahut kirk âyci kalinca ayaga kalkar; bunlari ayakta okur; sonra rüku' ve secdesini yapardi. Ikinci rekâtta da bunun gibi yapardi." Buhari ve Müslim.


  "Hz. Peygamber iyice yaslandig i zaman, hayatinin son dönemlerinde sünnet namazlari oturarak kilardi. Bu durum vefatinda n bir gün Öncesine raslamakt aydi." Müslim ve Ahmed b. Hanbel.


  "Hz. Peygamber bazen de bagdas kurarak namaz kilardi." Nesaî ve Ibn Huzeyme (Sahih (1/107/2); el-Makdisî, Sünen (80/1, Hâkim. Sahih demis. Zehebî de ona katilmist ir

  AYAKKABIL ARLA NAMAZ KILMAK

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen yalinayak, bazen de ayakkabil arla namaza dururdu."Ebû Dâvud ve Ibn Mace, Bu mütevatîr bir hadistir. Tahavî de böyle demistir.


  bunu Ümmeti için de mubah kilarak söyle buyurdu: "Sizden biri, namaz kilarken ayakkabil arini giysin, yahut da bunlari çikararak ayaklan arasina koysun; baskalari na eziyette bulunmasi n.'" Ebû Dâvud


  "Hz. Peygamber, bazen ayakkabi ile namaz kilma konusunda daha tekitli konusarak söyle buyururdu: "Yahudiler in yaptiklar inin aksini yapin. Zira onlar ne ayakkabi, ne de mestleri ile namaz kilarlar."Ebu Davud


  "Hz. Peygamber (S. A.V.) bazen de namazda iken ayaklarin dan ayakkabil arini çikarir, sonra namaza o sekilde devam ederdi."Ebu Davud


  Nitekim Ebû Saîd el-Hudrî de söyle demistir:

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bir gün bize namaz kildirdi. Namazin bir kismim kilinca ayakkabil arim çikarip sol tarafina koydu. Cemaat bunu görünce, onlar da ayakkabil arini çikardilar. Namazi bitirince, Resululla h (S.A.V.) buyurdu ki; size ne oluyor ki, ayakkabil arinizi çikardiniz? Söyle cevap verdiler BIz senin ayakkabil arini çikarip attigini görünce, ayakkabil arimizi çikarip attik. Bunun üzerine Hz. Peygamber buyurdu ki; Cebrail (A.S.) bana gelerek, ayakkabil arda pislik oldugunu haber verdi. Bunun üzerine ben de onlari çikarip attim. Sizden biri camiye geldigi zaman ayakkabil arina baksin. Eger onlarda bir pistik görürse, silsin ve ayakkabil arla namaz kilsin."Ebu Davud

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), namazda ayakkabil arini çikarinca, onlari sol tarafina koyar"32 ve söyle buyururdu: "Sizden bîri namaz kilarken ayakkabil arim sagina koymasin. Baskasini n sagina gelecek sekilde soluna da koymasin. Eger solunda biri bulunmazs a, o takdirde soluna koysun. Solunda biri varsa o zaman ayaklari arasina koysun."Ebu Davud,Nesei


  MINBER ÜZERiNDE NAMAZ KILMAK


  "Bir defasinda Resululla h (S.A.V.) minber üzerinde (Bir rivayette üç basamakli minber üzerinde) namaz kilmisti. Minber Üzerinde kiyam yapti; tekbir aldi; cemaat da arkasinda tekbir aldilar. Sonra Hz. Peygamber minber üzerindeyken, rüku'a gitti, sonra rüku'dan basini kaldirdi ve geri inerek minberin dibinde secde yapti, ikinci rekâtta da ayni sekilde yapti. Namazi bu sekilde bitirdikt en sonra cemaata karsi dönerek söyle buyurdu: "Ey cemaat! Bana uymaniz ve nasil namaz kildigimi ögrenmeniz için böyle yaptim." Buhari, Mislim. Ibn Sa'd (1/253). Bkz. el-Irvâ".545


  NAMAZDA SÜTRENlN LÜZUMU


  Hz. Peygamber (S.A.V.), namazda sütreye yakin durur, sütte ile kendisi arasinda üç arsinlik bir mesafe bulunurdu . Buhari ve Ahmed b. Hanbel.


  Secde yeri ile sütre arasinda ise; bir koyun geçecek kadar bir mesafe bulunurdu ."Buhari ve Müslim.


  Hz. Peygamber yine söyle buyururdu: Sütresiz namaz kilma, önünden herhangi bir kimsenin geçmesine müsaade etme. Eger geçmek isterse, onunla mücadele et. Çünkü seytan onunla beraberdi r." Ibn Huzeyme, (Sahih", 1/93/1) saglamca bjr senet ile.

  Yine Resullah (S.A.V.) söyle buyuruyor Sizden biri, sütreye dogru namaz kilarsa, ona yaklassin da seytan onun namazini kesmesin."Ebû Davud ve Bezzar

  Bazen Resululla h (S.A.V.) kendi mescidind e, namaz kilmak için, arastirir ve direk arkasinda namaz kilardi."A. Hanbel


  Resululla h (S.A.V.) sütre olabilece k herhangi bir seyin bulunmadi gi bir boslukta namaz kilarken, kendi önüne bir kargi diker ve ona dogru namaz kilar, cemaat da arkasinda kilardi."Buharî, Müslim ve ibn Mâce


  Bazen de binegini önünde yan sekilde durdurur, ona dogru namaz kilardi."Buharî ve Ahmed.


  Deve agillarin da namaz kilmak böyle degildir. Buharî ve Ahmed


  Çünkü Hz. Peygamber buralarda namaz kilmayi yasaklami stir. "Bazen de binegin semerini alir, onu kibleye gelecek sekilde ve arkasina durarak namaz kilardi."

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) yine söyle buyururdu: Sizden biri, önüne koyacak semerin arka kasi kadar bir sütre bulunca ona dogru namazini kilsin. Sütrenin arkasinda n geçenlere aldiris etmesin." Müslüm

  Bir defasinda da Resululla h (S.A.V.) bir agaca dogru namaz kildi. "Bazen de Hz. Âise(R.A.)'n üzeri örtülü olarak yattigi divana dogru namaz kilardi."Buhari


  Hz. Peygamber (S.A.V.), sütre ile kendisi arasindan hiçbir seyin geçmesine müsaade etmezdi. Bir defa namaz kilarken, önünden bir koyun geçmek isterken onunla adetâ yarisarak öne geçti ve karnini duvara yapistird i. Koyun ise Hz. Peygamber'in arkasinda n geçmek zorunda kaldi." lbn Huzeyme"Sahih'inde(1/95/l);Taberânî(3/140/3); Hâkim Sahih demis, Zehebî de ona katilmist ir.


  Hz. Peygamber (S.A.V.) bir defasinda farz namaz kiliyorke n yumrugunu sikti. Namazi bitirince cemaat: Yâ Resululla h! Namazda bir sey mi oldu? dediler. Hz. Peygamber de: Hayir, dedi ve söyle devam etti: Seytan önümden geçmek istedi. Ben de onu yakalayip bogdum, öyle ki, dilinin soguklugu nu ellerimde hissettim . Allah'a yemin ederim ki,kardesim Süleyman (A.S.) benden önce davranmas aydi, seytan mescidin direkleri nden birine baglanir, Medine çocuklari da onun etrafinda dolanirdi . Kiblesi ile kendi arasina herhangi bir kimsenin girmesine mani olabiliyo rsa olsun."Ahmed,Darekutni


  Yine Resululla h (S.A.V,) buyuruyor ki;sifcden biri kendisini insanlard an gizleyen bir seye karsi namaz kilarken, birisi önünden geçmek istese unu gögsünden itsin. Gücü yettiginc e iki defa engel olmaya çalissin. Sayet israr ederse, onunla mücadele etsin. Çünkü o seytandir ."Buharî, Müslim, ibn Huzeyme'den baska bir rivayet için Bkz.. (1/94/1)


  Yine Hz. Peygamber buyuruyor ki; namaz kilanin önünden geçen kisi bunun ne kadar günah oldugunu bilseydi, kirk gün beklerdi de onun önünden geçmezdi." Buhari, Müslim, ibn Huzeyme'den baska bir rivayet için Bkz. (1/94/1)


  NAMAZI KESEN SEYLER


  Peygamber Efendimiz bu konuda söyle buyuruyor "önünde semerin arka kasi gibi bir sütre bulunmaya n kimsenin namazini; hayizli kadin (Yani baliga olan kadin. Buluga eren kadin),, esek, ve siyah köpek geçtigi zaman keser. "Ebû Zer (R A.) diyor ki; "Yâ Resûlellah! Siyahin beyazdan farki ne?" diye sordum. Söyle cevap verdi: "Siyah köpek seytandir . "Müslim. Ebu Dâvud ve ibn Huzeyme (1/95/2).

 2. #2
  Moderator

  Standart Cevap: Peygamber Efendimizin Namaz Kılışı - Peygamberimizin Namaz Kılışı

  Namaza kalktığında " Allahu Ekber" derdi Bundan öncehiçbirşey söylemez niyeti asla diliyle telafüz etmezdi " Allah rızası için falan vaktin dört rekat farzını kıbleye yönelik olarak bana uyan cemaata kıldırmaya yahut uydum hazır olan imama" demediği gibi " eda olarak" " kaza olarak" ve " vaktin farzını kılıyorum" sözlerini söylemezdi

  Tekbir getirirken ellerini parmakları açık ve kıbleye yönelik bir şekilde kulaklarının üst kısmına kadar kaldırırdı Ellerini omuzlarına kadar kaldırdığı rivayet edilmiştir Sonra sağ elini sol elinin üzerine kor şu dualardan birini okurdu:

  1-" Allah'ım benimle günahlarım arasını doğu ve batı arasını ayırdığın gibi ayır Allah'ım Hatalarımı sı ile kar ile dolu ile yıka Allah'ım beyaz elbise kirden nasıl arındırılırsa benide günah ve hatalardan öylece arındır" (1)


  2- " Yüzümü göğsü inanç dolu bir müslüman olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim Ben O'na ortak koşanlardan değilim Kıldığım namaz yaptığım bütün ibadetler hayatım ve ölümüm ortağı bulunmayan alemlerin Rabbi Allah'a aittir Ben bununla emrolundum Ben Müslümanların ilkiyim Allah'ım hükümran Sensin Senden başka tanrı yoktur Sen Rabbimsin Ben Senin kulunum Kendime zülmettim günahımı itiraf ettim Bağışla bütün günahlarımı Rabbim günahları ancak sen bağışlarsın Beni en güzel huylara ulaştır Zaten en güzellerine ancak sen ulaştırırsın Kötü huyları benden uzaklaştır Onları senden başkası benden uzaklaştıramaz Buyur Allah'ım buyur Bu kulun canla başla emrine uyar Hayrın tamamı senin ellerinde Şer Sana değildir Ben SEninleyim Sana döneceğim Sen yücelerden yücesin Affına sığınıyorum Sana yöneliyorum" Ancak bu başlangıç duasını gece namazlarında okuduğu bilinmektedir (2)

  3- " Cebrail Mikail ve İsrafilin Rabbi göklerin ve yerin yaratıcısı gizliyi aşıkarı bilen Allah'ım Ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında Sen hükmedersin İzninle hakta ayrılığa düşülürse beni hakka ulaştır Şüphesiz Sen dilediği doğru yola eriştirensin" (3)


  4- "Allah' en büyüktür Allah en büyüktür Allah en büyüktür Allah'a çok çok hamd-ü senalar Allah'a çok çok hamd-ü senalar Allah'a çok çok hamd-ü senalar Sabah akşam Allah'ı eksikliklerden tenzih ederim Sabah akşam Allah'ı eksikliklerden tenzih ederim Sabah akşam Allah'ı eksikliklerden tenzih ederim Şeytanın kışkırtmasından üflemesindenve fısıldamasından Sana sığınırım"(4)


  5- Sırasıyla on kere "Allahu Ekber" on kere " Subhanallah" on kere " Elhamdülillah" on kere " La ilahe illallah" on kere de " Estağfirullah" der sonrada on kere şu duayı " Allahummağfirli vehdini verzukni veafini- Allah!ım Beni bağışla Beni doğru yola eriştir Beni rızıklandır Bana ihsan afiyet et" Bu duayı okuduktan sonra on kere de şu duayı okurdu" Allahumme inni euzibike mindiki mukami yevme-l kıyameh- Allah'ım kıyamet günü yer darlığından Sana sığınırım"(5)


  HzPeygamber'in (Aleyhisselatu vesselam) bütün bu çeşit çeşit duaları okuduğu sahih senedlerle rivayet edilmiştir

  Şu duayı okuyarak da namaza başladığı rivayet edilmiştir

  "Subhaneke Allahumme ve bi hamdik ve tebare kesmük ve teala cedduk vela ilahe ğayruk- Allah'ım Seni her türlü eksiklikten tenzih eder yalnız Sana hamdederim Senin adın övgüye layıktırSenin şanın yücedir Senden başka ilah yoktur"

  Bu hadisi sünen sahipleri Ali b Ali er-Rıfati-Ebu'l-Mütevekkil en-Naci Ebu Said senediyle mürsel olarak rivayet etmişlerdir Buna benzer bir hadis de HzAişe'den (Allah ondan razı olsun) rivayet edilmiştir Bundan önceki hadisler daha sağlamdır

  Başlangıç duasını okuduktan sonra Eüzü besmele der peşinden Fatiha'yı okurdu Besmeleyi bazen açıktan çoğunluklada içinden okurdu Şüphe yokki ister ikamet halinde ister yolculuk halinde olsun asla sürekli olarak gece-gündüz beş kere açıktan okumazdı
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Peygamber Efendimizin Namaz Kılışı - Peygamberimizin Namaz Kılışı


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.07.12, 23:47
 2. Namaz Kimlere Farzdır? Kimler Namaz Kılmalıdır?
  By LaDyRoSe in forum İslamiyet
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.12.11, 01:27
 3. Grup 571 Namaz Kil İlahi Sözleri
  By ArchAngeL in forum İlahiler & Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.08.11, 03:38
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.08.11, 04:19
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.08.11, 04:17

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.