Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Coğrafi Keşifler ve Rönesans Reform Hakkında Bilgi

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Coğrafi Keşifler ve Rönesans Reform Hakkında Bilgi

  Sponsorlu Bağlantı

  Coğrafi Keşifler ve Rönesans Reform Hakkında Bilgi

  COĞRAFİ KEŞİFLER ve SONUÇLARI

  Ortaçağın sonuna kadar Avrupalılar, dünyanın pek az yerini tanıyorlardı.
  Coğrafya bilgisinin artması ve gemicilikteki gelişmeler sonucu açık denizlere
  çıkan Avrupalılar, yeni kıtalar ve ülkeler keşfetmeye başladılar.
  İşte xv. ve xvı. yy'da Avrupa'da ortaya çıkan Dünya'yı tanıma ve kaynaklardan
  daha fazla yararlanma hareketlerinin genel adına coğrafi keşifler denir.
  Keşiflerin Nedenleri :
  1-)Zengin doğu ülkeleriyle ticaret yapmak için yeni yolların aranması :
  Ortaçağ'da Avrupa'nın ihtiyacı olan baharat,altın,gümüş,elmas,inci,pamuk ve
  ipekli kumaşlar gibi değerli mallar Avrupa'ya 2 önemli yoldan ulaşıyordu:
  Birincisi; Orta Asya üzerinden kara yolu ile Hazar Denizi'nin güney ve
  kuzeyinden Trabzon ve Kırıma ulaşan İpek Yolu idi.Bu yol Türklerin elinde idi.
  . İkincisi; Hindistan'dan başlayıp bir kolu Basra Körfezi'ne ulaşan,diğer kolu
  ise Mısır ve Suriye limanlarında sona eren Baharat Yolu idi.
  Türk ve Müslüman tüccarların bu yolları izleyerek Hindistan ve Çin'den
  getirdiği bu mallar Venedik ve Cenevizliler tarafından Avrupa'ya ulaştırılıyordu.
  Bu ticaret sayesinde doğu ülkeleri oldukça zenginleşmişti.Ancak bu mallar birkaç el
  değiştirdiği için oldukça pahalıya satılıyordu.Bu da doğu ülkelerine karşı büyük
  bir ilgi ve merak uyandı
  2-) Ünlü İtalyan bilgini Marco Polo'nun doğuya yaptığı seyahetten sonra,bu
  ülkelerin bitmek tükenmek bilmeyen servetlerinden söz etmesi,doğuya olan ilgiyi
  artırdı.
  . 3-) Avrupa'nın genellikle ilerlemiş toplumlarından İspanyollar ve
  Portekizliler,doğu ülkeleriyle doğrudan ticaret yapmak ve daha ucuza mal etmek
  amacıyla harekete geçtiler
  4-) İstanbul'un fethinden sonra Türkler,Karadeniz ve Kırım'ı elde ederek
  Cenevizlilerin kolonilerine yerleştiler.Bu gelişmelerde Avrupalıların,Çin ve
  Hindistan'a gitmek için yeni yollar aramalarında etken oldu.
  5-) Coğrafya bilgisinde ilerleme :
  Orta Çağ'da Avrupalıların dünya ile ilgili bilgileri çok az ve
  yanlıştı.
  Avrupalılar Haçlı Seferleri sırasında Müslümanların coğrafya ile ilgili
  bilgilerinden yararlandılar.Çünkü Araplar eski Yunan eserlerini kendi dillerine
  çevirerek incelemişlerdi.
  Dünyayı düz bir tepsi şeklinde düşünüyorlardı.Daha sonra Dünya'nın yuvarlak
  olduğunu öğrendiler.Bunun sonucunda var olan haritaları geliştirip daha doğru
  haritalar yaptılar.


  6-)Haçlı seferlerinden itibaren pusulayı yakından tanıyan Avrupalıların bu
  aygıt üzerinde son düzenlemeleri yaptıktan sonra açık denizlere inme cesareti
  göstermeleri.
  (Manyetik pusulanın icadı ve gemi yapım tekniğindeki ilerlemeler,coğrafi keşiflerin
  en önemli nedenlerindendir.)
  7-) xvııı.yy'da denizci saatleri ve kronometreler sayesinde boylamların kesin
  tespiti de deniz yolculuğunu geliştirdi.
  8-)İstanbul'un Türkler tarafından alınmasından sonra.Bizans bilginleri
  İtalya'ya gittiler.Bunlar Ptolemaios Geograbhike'si dahil pek çok yunanca eseride
  götürmüşlerdi.
  Haritalardaki hatalar düzeltildi.Yeni haritaların yapılması,Hindistan'a başka
  yollardan da gidileceği fikrini güçlendirdi.
  9-)Bilim ve teknolojik alandaki ilerlemeler;
  * Amerika'nın keşfi (1492)
  * Ümit Burnu'nun bulunması(1486-1698)
  * Dünya'nın dolaşılması (1519-1522)
  10-)Ortaçağ seçkin topluluğunun parçalanması ve mutlakiyetçi hükumdarlık-
  lardaki ilerleme,ilk keşif gezilerinin teşkilatlanmasını ve gerekli personeli sağladı.
  11-)Efsane ve hurafelere inanmayan cesir gemicilerin yetişmesi:
  Ortaçağ'da Atlas Okyanusu'nun içinde gemileri çeken mıknatısların olduğuna
  inanılırdı.Ekvatora doğru inildiğinde gemicilerin kararıp zenci olacakları düşünülür ve
  uzağa gidilemezdi.Coğrafya bilgisindeki ilerlemeler gemicileri yüreklendirdi.
  Dünya'nın yuvarlak olduğuna inananlar,sürekli batıya gidilecek olursa doğunun
  bulunacağını ileri sürdüler.

  KEŞFEDİLEN YOLLAR ve YERLER
  PORTEKİZLİLERİN KEŞİFLERİ:

  Atlas Okyanusu yolu ile, Afrika'nın güneyini dolaşarak Hindistan'a ulaştılar.
  Afrika'nın güneyine ilk ulaşan denizci Bartelmi Diyaz'dı.Buraya gemicilerin
  cesaretlerinin kırılmaması için Ümit Burnu adını verdi.Vasgo dö Gama Ümit Burnu'nu
  dolaşarak Hindistanın batı kıyılarına ulaştı.Portekizliler bu yolu ellerinde tutabilmek
  için bölgeye donanmalar gönderdiler.Yeni bulunan Hint Deniz Ticaret Yolu,Süveyş
  Kanalı açılıncaya kadar dünyanın en önemli ticaret yolu olarak kaldı.
  Portekizliler bir yandan da Malaya yarımadasına giderek Çin'den gelen yollara
  sahip oldular.Asor ve Kanarya adalarını Portekizliler,Güney Amerika'da Brezilya'yı
  keşfettiler.

  İSPANYOLLARIN KEŞİFLERİ:

  İspanyol denizcileri sürekli batıya gidilirse Hindistan'a ulaşılacağını
  düşünüyorlardı.İspanya adına Cenovalı ünlü gemici Kristof Kolomb keşif
  hareketlerinde bulundu.Sürekli batıya giderek Amerika'nın doğusundaki
  Bahama takım adalarına ulaştı.Burayı Hindistan'ın batısı sandı.Amerika'ya
  üç sefer daha yaparak,Orta ve Güney kıyılarını buldu,ancak yeni bir kıta
  bulduğunun farkına varamamıştı.
  Kristof Kolomb'dansonra Ameriko Vespuçi adında bir İtalyan denizci
  İspanya adına keşiflerde bulundu.Amerika'ya yaptığı bir seyahetten sonra
  buranın Hindistan olmayıp,yeni bir kıta olduğunu açıkladı.
  İspanyollar daha sonra Meksika'yı,Brezilya hariç Güney Amerika'nın
  tamamını keşfettiler.
  İngiliz ve Fransızlar da Kuzey Amerika'da keşiflerde bulundular.Ele
  geçirdikleri yerlerde koloniler kurdular.İngilizler Kanada ve Hudson Körfezi
  kıyılarını ele geçirdiler.Fransızlar Labrador,St. Lawrance ve Büyük Göl bölgesini
  ele geçirdiler.
  İlk dünyayı dolaşma gezisini Macellan İspanya adına başlattı.Flipin ada-
  larında öldürülünce geziyi Del Kano tamamladı. (1519-1522) Böylece dünyanın
  yuvarlak olduğu kanıtlandı.Avrupa ile Büyük Okyanus ve Uzakdoğu ülkeleri
  arasında önemli bir yol daha bulunmuş oldu.Panama Kanalı açılıncaya kadar
  bu yol önemini korudu.

  COĞRAFİ KEŞİFLERİN SONUÇLARI
  1-) Dünyanın büyük bir kısmı tanınmış sanıldığından daha büyük olduğu
  anlaşılmıştır.
  2-) İlk zamanlarda keşiflerden en çok İspanyollar ve Portekizliler
  yararlandılar,büyük sömürge imparatorlukları kurdular.Fransızlar ve İngilizler
  de Kuzey Amerika'nın Atlas Okyanusu kıyılarında,Kanada'da sömürgeler elde
  ettiler.Avrupa devletleri arasında sömürge rekabeti başladı.
  3-) Ticaret alanı genişledi.Ticaret ve sanatla uğraşan Burjuvalar zengin-
  leşti.Asiller eski servet ve ayrıcalıklarını kaybetmeye başladılar.
  4-) Keşifler ticaret yollarının değişmesine neden oldu.İpek ve Baharat yolları
  kullanılmaz oldu.
  5-) Akdeniz limanları eski önemini kaybetti.
  6-) Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.Bu durum Süveyş
  Kanalı'nın açılmasına kadar sürdü.  7-) Yeni bulunan ülkelere özellikle Amerika'ya,Avrupa'dan göç başladı.
  Bunların birçoğu Avrupa'daki huzursuzluklardan kaçıyorlardı.Birçoğu da ticaret
  yapmak,servet sahibi olmak için göç ettiler.Bu durum esir ticaretinin de yeniden
  canlanmasına etki etti.
  8-) Keşifler dinsel inanışlar üzerinde de etkili oldu.İncil'de yeni bulunan
  ülkelerden söz edilmemesi,Hristiyanların kiliseye olan bağlılıklarını sarstı.
  9-) Yeni yolların bulunması en çok Orta Asyalı Türkleri ve İslam dünyasını
  olumsuz yönde etkiledi.Keşiflerden sonra bu milletler ekonomik bakımdan yoksul-
  laitılar.
  10-) Yeni kıtalar ve okyanusların varlığının anlaşılması yeni ürünler,kültür-
  ler ve insanların tanınmasını sağladı.
  11-) Avrupa'nın giderek zenginleşmesine,bunun aksine doğu ülkelerinin fakir
  düşmesine yol açtı.
  12-) Servetin temeli olan toprak önem kaybetti.
  13-) Hristiyanlık yayıldı.
  14-) Doğu ticaret yolu Afrika'nın güneyine kaydı (1487-1498)
  15-) Amerika kıtası bulundu.
  16-) Amerika'daki altın ve gümüş Avrupa'ya taşındı,Avrupa ekonomik yönden
  güçlendi. (Osmanlı Devleti'nde büyük ekonomik zorluklar yaşandı)
  17-) Köle ticareti ortaya çıktı.
  18-) Yeni bitkiler tanındı.
  19-) Rönesans'ın başlamasına katkı sağladI.
  RÖNESANS
  XV. ve XVI. yüzyıllarda önce İtalya'da başlayan ve tüm Avrupa'ya yayılan
  bilim, sanat, edebiyat ve düşünce hayatında görülen gelişmelere Rönesans adı veri-
  lir. Rönesans,''Yeniden Doğuş'' demektir.

  NEDENLERİ :
  1-) Avrupa'da halk önce Feodalite sonra Monarşi yönetimlerinin baskısı
  altında kalmıştı. Skolastik görüş, sanatçıları tamamen yönlendiriyordu. Bu sırada
  Bizans, antikite düşünce sistemini yaşıyordu. İstanbul'un fethi sonrasında daha
  büyük bir ilgi odağı haline gelen Bizans düşüncesi taklit edildi. Böylece ortaya
  çıkan antikite tarzı, Hümanizma hareketlerini doğurdu.
  2-) Dini mimarinin ve buna bağlı sanat anlayışının gelişmesi, sonuçta
  sanatın serbestleştirilmesi arzuları, yeni din dışı sanat anlayışının da oluşturulmaya
  çalıştırılmasına neden oldu.
  3-) Avrupa'nın coğrafi keşifler ile maddi olarak kalkınması,sanatçıları ve
  düşünürleri koruyan ve onlara gerekli maddi desteği sağlayan Mesen adlı bir snıfın
  ortaya çıkmasını sağladı.
  4-) Matbaanın gelişmesi, kağıdın maliyetinin ucuzlamasında etkili oldu.

  SONUÇLARI :
  1-) Avrupa'da özgür düşünce gelişti.
  2-) Pozitif bilimler önem kazandı.
  3-) Bilim ve sanat gelişti.
  4-) Kiliseye olan bağlılık azaldı.
  5-) Avrupa'da okuma-yazma oranı arttı.
  6-) Birçok sanat eseri oluşturuldu.
  7-) Reform hareketlerinin başlamasında etkili oldu.

  REFORM
  XVI. yüzyılda Almanya'da başlayıp, buradan diğer Avrupa ülkelerine
  yayılan, dini alanda yapılan yenilik hareketlerine REFORM adı verilir.

  NEDENLERİ :
  1-) Matbaanın kullanılması.
  2-) Rönesans'ın etkisi.
  3-) Katolik kilisesinim bozulması.
  4-) Endülüjans sorunu.
  5-) Ekonomik neden.
  6-) Siyasal neden.
  7-) Martin Luther'in faaliyetleri.

  SONUÇLARI :
  1-) Dine egemen güçlü devletler kuruldu.
  2-) Avrupa'da mezhep birliği bozuldu.
  3-) Eğitimde laikleşme süreci başladı.
  4-) Bilimsel gelişmeler hızlandı.
  5-) Katolik Kilisesi kendi içinde düzenlemelere gitmek zorunda kaldı.
  6-) Skolastik düşünce yıkıldı.


  BEĞEN • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Coğrafi Keşifler ve Rönesans Reform Hakkında Bilgi

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 1,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.02.14, 20:54
 2. Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform
  By LaDyRoSe in forum Performans Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.11.11, 14:22
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.03.10, 01:39
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.03.10, 19:41
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.02.10, 01:38

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.