Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Yazım Kuralları İle İlgili Sorular ve Cevapları

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Yazım Kuralları İle İlgili Sorular ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  Yazım Kuralları İle İlgili Sorular ve Cevapları


  İMLÂ YANLIŞLARI (AÇIKLAMALI CEVAPLARLA)
  *Omuzundaki ağrı geçti mi ki koşabiliyorsun? (1)
  Açıklama: omuzundaki –omzundaki: ses düşmesi olur
  Doğrusu: Omzundaki ağrı geçti mi ki koşabiliyorsun?
  *Bir takım insanlar iki şiir yazmakla şair olunur zan ediyorlar.(2)
  Açıklama: bir takım: birleşik yazılır; zan ediyorlar –zannediyorlar: birleşik yazılır ve sessiz türemesi vardır.
  Doğrusu: Birtakım insanlar iki şiir yazmakla şair olunur zannediyorlar.
  *Cumhuriyet 29.X.1923’de kuruldu.(2)
  Açıklama: 1923 okununca sert sessiz olan –ç ile biter gelen ek de benzeşerek –te olur.
  Doğrusu: Cumhuriyet 29.10.1923’te kuruldu
  *Dün akşam ki televizyon filimini beğenmiyen varmı? (4)
  Açıklama: akşam ki: aitlik eki olan –ki bitişik yazılır; filim- film; beğenmiyen: ses daralması yazıda gösterilmez –beğenmeyen olmalı; mı soru eki kesinlikle ayrı yazılır.
  Doğrusu: Dün akşamki televizyon filmini beğenmeyen var mı?
  *Size bu mektupla birlikte bir hikayede gönderiyorum. (1)
  Açıklama: bağlaç olan de ayrı yazılır hikâye de şeklinde olmalı;
  Doğrusu: Size bu mektupla birlikte bir hikâye de gönderiyorum.
  *Her zaman Dünya bir yana çocuğum bir yana derdi. (1)
  Açıklama: Dünya gezegen adı olarak kullanıldığı zaman büyük yazılır.
  Doğrusu: Her zaman dünya bir yana çocuğum bir yana derdi.
  *Ay, dünyanın çevresini yirmidört saatte dolanır. (2)
  Açıklama: Dünya gezegen adı olarak kullanıldığı zaman büyük yazılır; sayılar ayrı yazılır.
  Doğrusu: Ay, Dünya’nın çevresini yirmi dört saatte dolanır.
  *Kipriklerine kadar toza toprağa bulanmışdı. (2)
  Açıklama: kiprik: bazı yörelerde bu şekilde söylenir ama yazıda kirpik şekli geçerlidir;
  bulanmışdı: sert sessizden sonra sert sessizin gelmesi gerektiğinden bulanmıştı şeklinde yazılır.
  Doğrusu: Kirpiklerine kadar toza toprağa bulanmıştı.
  *Dışarda o kadarda soğuk yok canım. (2)
  Açıklama: dışarda: dışarıda, ünlü düşmesi yazıda uygulanmaz; bağlaç olan de ayrı yazılır.
  Doğrusu: Dışarıda o kadar da soğuk yok canım.
  *Anka kuşu Şehzade’yi sırtına bindirip uçtu. (2)
  Açıklama: Şehzade’yi- şehzadeyi: özel isim olmadığından büyük harf kullanılmaz ve dolayısıyla kesme işareti de kullanılmaz.
  Doğrusu: Anka kuşu şehzadeyi sırtına bindirip uçtu.
  *Bugün ki toplantı 15.00’de yapılacakmış. (2)
  Açıklama:bugün ki: birleşik ve bugünkü şeklinde yazılır; 15.00 okununca sert sessiz olan –ş ile biter gelen ek de benzeşerek –te olur
  Doğrusu: Bugünkü toplantı 15.00’da yapılacakmış.
  *Bu konu TBMM’nde yeniden 15 mayısta görüşülecekdir. (3
  Açıklama: Kısaltmalardan sonra ek açık şekline göre getirilmez kısa halinin okunuşuna göre getirilir, bilinen tarihlerin ay adları büyük harfle yazılır, görüşülecekdir: ünsüz benzeşmesi gereği görüşülecektir şeklinde yazılır.
  Doğrusu: Bu konu TBMM’de yeniden 15 Mayıs’ta görüşülecektir.
  *Türkiye’nin Kuzeydoğusu daha yağışlıdır. (1)
  Açıklama: Kuzeydoğu yön belirttiği için küçük harfle yazılmalıdır.
  Doğrusu: Türkiye’nin kuzeydoğusu daha yağışlıdır.
  *Yarın ki nesilleri çok büyük görevler bekliyor. (1)
  Açıklama: yarın ki: aitlik eki olan –ki bitişik yazılır
  Doğrusu: Yarınki nesilleri çok büyük görevler bekliyor.
  *Yine de bu konuyu tekrarlamak da fayda var. (1)
  Açıklama: -de hal eki olduğu zaman bitişik yazılır ve duruma göre sessiz benzeşmesine uyularak –te, -ta şeklinde de kullanılır.
  Doğrusu: Yine de bu konuyu tekrarlamakta fayda var.
  *Halbu ki bize gele bileceğini söylemişdi. (3)
  Açıklama: halbu ki: bitişik yazılır; söylemişdi: : ünsüz benzeşmesi var.
  Doğrusu: Halbuki bize gelebileceğini söylemişti.
  *Mustafa Abi, ODTÜ’nin maden mühendisliği fakültesini kazandı. (4)
  Açıklama: abi: ağabey şeklinde ve küçük harfle yazılır; kısaltmalardan sonraki ek açık şekline göre getirilmez; kurum adları büyük harfle yazılır.
  Doğrusu: Mustafa ağabey, ODTÜ’nün Maden Mühendisliği Fakültesi’ni kazandı
  *Sakarya köprüsü, yılların yorgunluyla bitgin gibidir. (2)
  Açıklama: köprüsü: büyük harfle yazılır; bitgin: ünsüz benzeşmesi var.
  Doğrusu: Sakarya Köprüsü, yılların yorgunluyla bitkin gibidir.
  *Bağzı arkadaşlarında toplantıya katılması gerekirdi. (2)
  Açıklama: bağzı: bazı; bağlaç olan de ayrı yazılır.
  Doğrusu: Bazı arkadaşların da toplantıya katılması gerekirdi.
  *Sınıfını geçmesine ramen yinede mutlu görünmüyordu. (2)
  Açıklama: ramen: rağmen; bağlaç olan de ayrı yazılır.
  Doğrusu: Sınıfını geçmesine rağmen yine de mutlu görünmüyordu.
  *Bilinmiyen numaraları öğrene bilir mi sin? (3)
  Açıklama: Bilinmiyen – bilinmeyen: ses daralması yazıda gösterilmez; öğrene bilir: kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır; mi soru ekinden sonra gelen ek bitişik yazılır.
  Doğrusu: Bilinmeyen numaraları öğrenebilir misin?
  *Bu arkadaş ev de yanlız kalıyormuş. (2)
  Açıklama: hal eki olan –de bitişik yazılır; yanlız: yalın-ız: - ı düşer
  Doğrusu: Bu arkadaş evde yalnız kalıyormuş.
  *İstersen dışarı çıkıp ta biraz hava alalım. (1)
  Açıklama: de bağlacı yazıda ta, te şeklinde yazılmaz ama telaffuzda bu şekilde kullanılabilir.
  Doğrusu: İstersen dışarı çıkıp da biraz hava alalım.
  *Nihad’ın bundan haberi varmı? (2)
  Açıklama: özel isimler ünsüz yumuşamasına uğrarsa yazıda gösterilmez; mı soru eki kesinlikle ayrı yazılır.
  Doğrusu: Nihat’ın bundan haberi var mı?
  *Ona bunu anlatmanın alemi yokdu. (2)
  Açıklama: alem:âlem; yokdu- yoktu: ünsüz benzeşmesi var.
  Doğrusu: Ona bunu anlatmanın âlemi yoktu.
  *Sigarayı yasaklıyan padişah Dördüncü Murad’dı. (2)
  Açıklama: yasaklıyan- yasaklayan: ses daralması yazıda gösterilmez; Dördüncü: IV. Eskiden Murat kelimesi Murad şeklinde yazılırdı.
  Doğrusu: Sigarayı yasaklayan padişah IV. Murad’dı.
  *XIII. Yüzyılın en önemli olaylarından birinin tarihini yalnış söyledi. (2)
  Açıklama: rakamdan sonraki kelime ikinci kelime sayıldığı için büyük harf kullanılmaz; yanlış: yanıl-ış
  Doğrusu: XIII. yüzyılın en önemli olaylarından birinin tarihini yanlış söyledi.
  *Gözümün içine bakabaka yalan söylüyor. (1)
  Açıklama: ikilemeler ayrı yazılır.
  Doğrusu: Gözümün içine baka baka yalan söylüyor.
  *O yemeğin tadını hala unutamam. (1)
  Açıklama: hala: hâlâ farklı anlama gelmektedir ama bu şekilde de kullananlar vardır.
  Doğrusu: O yemeğin tadını hâlâ unutamam.
  *Bu yıl ki yarışmada Ağrı’lı bir Atlet 1. oldu. (4)
  Açıklama: yıl ki: yılki ; Ağrı’lı: Ağrılı ek kesme işaretiyle ayrılmaz; Atlet: atlet; 1. :birinci
  Doğrusu: Bu yılki yarışmada Ağrılı bir atlet birinci oldu.
  *Onunla oturup uzun uzun okul günlerinden sözettik. (1)
  Açıklama: sözettik: ayrı yazılır
  Doğrusu: Onunla oturup uzun uzun okul günlerinden söz ettik.
  *Bu iki konu arasında ki farkı ayırdedelim artık. (2)
  Açıklama:arasında ki: aitlik eki olan –ki bitişik yazılır; ayırdedelim: ayırt edelim: ayrı yazılır.
  Doğrusu: Bu iki konu arasındaki farkı ayırt edelim artık.
  *Onurun yaptığı espirilere bayılıyorduk. (2)
  Açıklama: Onurun: Onur’un; espiri: espri yabancı dilden bazı kelimeler Türkçenin yazıldığı gibi okunmak kuralına uymayabilir.
  Doğrusu: Onur’un yaptığı esprilere bayılıyorduk.
  *Labarotuvarda çok başarılı bir deney gerçekleştirdik. (1)
  Açıklama: Labarotuvarda :Laboratuvarda
  Doğrusu: Laboratuvarda çok başarılı bir deney gerçekleştirdik
  *Köşe başında tırafik kontrolu yapılıyor. (3)
  Açıklama: Köşe başında: bitişik yazılır; tırafik: trafik; kontrolu: kontrolü –l sesi ince olduğu için ek ince gelir, yabancı dilden bazı kelimeler Türkçenin yazıldığı gibi okunmak kuralına uymayabilir.
  Doğrusu: Köşebaşında trafik kontrolü yapılıyor.
  *Koca Mustafa Paşa da oturuyordu eskiden. (1)
  Açıklama: Koca Mustafa Paşa da : Kocamustafapaşa’da
  Doğrusu: Kocamustafapaşa’da oturuyordu eskiden (du eki eksik diil mi?)
  *Cumhuriyetimizin 75.inci yıl dönümünü coşkuyla kutladık. (2)
  Açıklama: Cumhuriyetimizin: Cumhuriyetimiz’in 75.inci: 75. Veya 75’inci şeklinde yazılır.
  Doğrusu: Cumhuriyetimiz’in 75. yıl dönümünü coşkuyla kutladık.
  *İki arkadaş matbanın üsdündeki odada kalıyordu. (2)
  Açıklama: matbanın: matbanın; üsdündeki- üstündeki:ünsüz yumuşaması yapılmaz.
  Doğrusu: İki arkadaş matbaanın üstündeki odada kalıyordu.
  *Şiirin 2. mısraında hangi edebi sanat vardır? (2)
  Açıklama: 2.: ikinci yazıyla; edebi: edebî düzeltme işareti kullanılır ama bu şekilde yazanlar da bulunmaktadır.
  Doğrusu: Şiirin ikinci mısrasında hangi edebî sanat vardır?
  Montaigne’nin “denemeler” adlı kitabını okuyorum. (2)
  Açıklama: Montaigne (Monteyn)’den son eki Türkçedeki okunuşuna göre getirilir; eser adları büyük harfle başlar.
  Doğrusu: Montaigne’in “Denemeler” adlı kitabını okuyorum.
  25 / mart / 1985’de Bursada ikâmet ediyordum. (5)
  Açıklama: tarihlerin ayları yazıyla belirtildiği zaman araya herhangi bir noktalama işareti konulmaz; 1985 okununca sert sessiz olan –ş ile biter gelen ek de benzeşerek –te olur; özel isimlerden sonra gelen ekler kesme işareti ile ayrılır; ikâmet: düzeltme işareti kullanılmaz.
  Doğrusu: 25 Mart 1985’te Bursa’da ikâmet ediyordum.
  *Nufus artışına parelel olarak artan istekleri karşılaya bilmek gerekir. (3)
  Açıklama: nufus: nüfus; parelel: paralel; karşılaya bilmek: kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır.
  Doğrusu: Nüfus artışına paralel olarak artan istekleri karşılayabilmek gerekir.
  *Onu bu konuda hiç kimse kale bile almamışdı. (2)
  Açıklama: kale: kaale şeklinde yazılır; almamışdı: ünsüz benzeşmesi var.
  Doğrusu: Onu bu konuda hiç kimse kaale bile almamıştı.
  *Sanatcı realizim olarak adlandırılan akımın öncülerindendi. (2)
  Açıklama: sanatcı: ünsüz benzeşmesi var; realizim:realizm
  Doğrusu: Sanatçı realizm olarak adlandırılan akımın öncülerindendi.
  *Gelecek yıl kazanacağını ümidediyor, ama sabır etmek lazım. (2)
  Açıklama: ümidediyor: ayrı yazılır ve sessiz yumuşaması yazıda gösterilmez; sabır etmek: ünlü düşer ve birleşik yazılır.
  Doğrusu: Gelecek yıl kazanacağını ümit ediyor, ama sabretmek lazım.
  *Senden çok eylenen başka birini tanımıyorum. (1)
  Açıklama:eylenen şeklinde söylenen bu kelime yazıda eğlenen şeklinde kullanılır.
  Doğrusu: Senden çok eğlenen başka birini tanımıyorum.
  *3. Katta doktor Erman oturuyor. (2)
  Açıklama:Unvan sıfatları büyük harfle yazılır; rakamdan sonraki kelime ikinci kelime sayıldığı için büyük harf kullanılmaz.
  Doğrusu: 3. katta Doktor Erman oturuyor
  *20 mart Salı günü Saframbolu Gezisi yapılacakmış. (3)
  Açıklama: bilinen tarihlerin ay adları büyük harfle yazılır; Safranbolu: özel isimlerde dudak ünsüzlerinin benzeşmesi yazıda uygulanmaz. “Gezisi” küçük harfle yazılmalıdır.
  Doğrusu: 20 Mart Salı günü Safranbolu gezisi yapılacakmış. • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Yazım Kuralları İle İlgili Sorular ve Cevapları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13.12.12, 13:38
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 17:06
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 15:55
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.11, 21:15
 5. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 24.05.10, 14:33

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.