Sponsorlu Bağlantı

3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları İle İlgili Sorular ve Cevapları

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları İle İlgili Sorular ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları İle İlgili Sorular ve Cevapları


  NOKTALAMA İŞARETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

  1- ‘’Arabanın muşamba örtülerinde( )yağmurun çıkardığı sesleri dinleyerek bir hayli gittik( )sonra birdenbire sarsıntı oldu( )hayvanlar( )bir şeyden ürkmüş gibi( )bir iki adım gerileyerek durdular( )

  Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?
  a) ( , ), ( . ), ( ; ), ( ; ), ( , ), ( : ), ( . )
  b) ( , ), ( . ), ( , ), ( ; ), ( , ), ( , ), ( . )
  c) ( ; ), ( . ), ( : ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . )
  d) ( ; ), ( . ), ( ; ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . )

  2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iki nokta (:) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

  a) Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
  b) Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.
  c) Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur.
  d) Sesbiliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır.

  3- Aşağıdakilerin hangisinde ‘’kısa çizgi’’(-)kullanılmaz?

  a) Bir olayın bitiş ve başlangıç tarihleri arasında
  b) Cümle içinde arasözlerin başında ve sonunda
  c) dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında
  e) Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında

  4. ‘’Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır( )Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için( )Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de kişinin gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevirmiş olmasıdır.’’Gençler umutlarla, yaşlılar anılarla yaşar.’’sözü de bu görüşü destekler( )

  Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

  a) ( ? ), ( . ), ( : ), ( . )
  b) ( ! ), ( . ), ( ; ), (...)
  c) ( ? ), (...), ( ! ), ( . )
  d) ( ? ), ( . ), ( ; ), (...)

  5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur?

  a) Öğretmen sana:yarın da gelecek misin ,diye niçin sordu?
  b) Öğretmen sana:’’yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu.
  c) Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu?
  d) Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin ‘’diye niçin sordu?

  6- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde üç nokta (...)kullanılmaz?

  a) Aktarma cümlelerin başında ve sonunda
  b) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda
  c) Açıklama isteyen kelime ya da bölümlerin yerine
  d) Alıntılarda, alınmayan kelime ve bölümlerin yerine


  7- ‘‘Günümüzde yaygın bir yanlış var ( ) Bilimin kesin olduğu inancı ( ) çağdaş yaşayışın ( ) çağdaş uygarlığın değişmez temeli olan bilimsel kesinlik.’’

  Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

  a) ( . ), ( ; ), ( , )
  b) ( : ), ( ; ), ( , )
  c) ( ; ), ( , ), ( , )
  d) ( : ), ( , ), ( , )

  8- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünlem ( !) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?


  a) Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.
  b) Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.
  c) Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için ayraç içinde ünlem kullanılır.
  d) Bilinmeyen yer, tarih v.b durumlar için kullanılır.


  9- ‘’Edirne’den gelen bir yük treni ( ) yerleri sarsarak ( ) hızla gelip geçiyor ( ) Baş döndürücü bir geçiş ( ) iki evin arasındaki dar aralıktan vagonları geçtiği görülüyor. Geçti, geçti( )sonra birdenbire bitti.Oh( )Nuri Efendi,rahatsız olmuştu.

  Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

  a) ( , ), ( ; ), ( . ), ( ... ), ( , ), ( ! )
  b) ( ;), ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( ... )
  c) ( , ), ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( ! )
  d) ( , ), ( , ), ( . ), ( . ), ( , ), ( ! )

  10- Kitabı kapadı. Sokağa çıktı. Bahar geliyordu. Güneşli fırtınalar, renk renk çiçekler...ve başka insanlarla birlikte .

  Bu parçada üç noktanın (...) kullanılış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Cümlenin bittiğine dikkati çekme
  b) Benzer örneklerin sürdürülebileceğini gösterme
  c) Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtme
  d) Sözün bir yerde kesildiğini anlatma

  11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere noktalı virgül ( ; ) getirilmelidir?

  a) At ölür, meydan kalır ( ) yiğit ölür şan kalır.
  b) Ahşap ( ) iki katlı, eski bir evde oturuyordu.
  c) ‘’Yoo ( ) güvercinlerime dokunmayınız.’’ dedi
  d) Parlak yüzlü, beyaz saçlı ( ) otuz yaşlarında bir adamdı.

  12- Sanatçının uzun süre yaşadığı bu ev ( , )(1) çocukları tarafından müzeye dönüştürülmüş. Odalardan birinin duvarında yer alan fotoğraflarla sanki bir soyağacı oluşturmuş. Başka bir odada onunla bütünleşmiş eşyalar sergilenmiş ( : ) (2) küçük el radyosu, fotoğraf makinesi, daktilosu, gözlüğü ( ... ) (3)
  Hastalandığında ve ölümünden sonra gelen mektuplar ve telgraflarla ( , ) (4) kitapları da camekânlı dolaplarda saklıyor.

  Yukarıdaki parçada, numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi gereksizdir?

  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

  13- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisine noktalı virgül (;) kullanılmaz?

  a) Cümle içinde virgüllülerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.
  b) Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır.
  c) Kendilerinden evvelki cümle ile ilgi kuran ancak, yalnız, fakat vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur.
  d) Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

  14- ‘’Yazar bir yazısında şöyle der ( ) ( ) Sanatçının konusu insandır( ) Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır.( ) Bu söze katılıyorum.’’

  Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

  a) ( ; ), ( ‘ ), ( , ), (‘ )
  b) (; ), ( ‘ ), (; ), (‘ )
  c) (: ), ( ‘ ), ( . ), (‘ )
  d) ( : ), ( - ), (. ), (; )


  15- ‘’ O tüm insanları severdi. Onun için zenginin, yoksulun; yaşlının, gencin dostlukta hiçbir farkı yoktur.’’

  Bu cümlede noktalı virgülün( ; ) kullanılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
  b) Birbiriyle ilgili söz öbekleri arasındaki nitelik farklarını belirlemek
  c) Birbirine anlamca bağlı yargılar arasında ilgi kurmak
  d) Öznenin diğer öğelerle karışmasına engel olmak


  16- ‘’ Edebiyatımız karamsar mı değil mi ( ) Tartışılması gereken bir konu ( ) Yalnız önce şunu belirtmeliyim ( ) Karamsar konusunda sorun ( ) yazarın gerçeğe bakışıdır.’’

  Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

  a) ( ? ), ( .), (,), (:)
  b) ( . ), ( :), ( ,), ( :)
  c) ( ? ), ( .), ( ,), (. )
  d) ( : ), ( .), ( ,), (. )


  17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) yerinde kullanılmamıştır?

  a) Onun tek bir dostu vardı: Ahmet
  b) Anladım ki: Burada istenmiyorum
  c) Öğretmen bize:’’Size verdiğim ödevleri yarın istiyorum.’’dedi
  d) Sonunda şunu hissettim: Ben yalnız daha mutluyum.

  18- “Romanda düşsel yaşantı, biyografide ( hayat hikâyesinde ) ise gerçek söz konusudur.”

  Bu cümlede parantezin kullanımına benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

  a) Bir şiirin iletisinin (mesajının ) ne olduğu belirgin olmamalıdır.
  b) Yazar baştan sona yazım ( imla ) kurallarına ters düşen dil kusurları işliyor.
  c) Her ulusun kendine has gülmece ( mizah ) anlayışı vardır.
  d) Bu eser Shakespeare ( Şekspir ) tarafından yazılmış olmalı.


  19- “Sanatçı bir mektubunda:’Şiirin bir tek dizesi bile, koskoca bir yazının anlatmak istediğini bir çırpıda anlatıverir.’ diyor.”

  Bu parçanın noktalama bakımından doğru olması için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?


  a) İki nokta (:) yerine noktalı virgül (;) getirilmelidir.
  b) Cümledeki tekli tırnak ( ‘ ) kaldırılmalıdır.
  c) Tekli tırnak kapatılmadan önce nokta (.) getirilmelidir.
  d) Cümledeki virgülün (,) yerine noktalı virgül (;) getirilmelidir.


  20- Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda yay ayraç içinde kullanılan noktalama işareti hangisidir?

  a) Soru işareti
  b) Ünlem işareti
  c) Üç nokta
  d) Uzun çizgi


  CEVAPLAR
  1- b 2- c 3- d 4- a 5- c 6- a 7- b 8- d
  9- c 10- b 11- a 12- d 13- d 14- c 15- b
  16- a 17- b 18- d 19- c 20- a


 2. #2
  AdministratoR

  Standart Cevap: Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları İle İlgili Sorular ve Cevapları

  1. Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde yardımcı fiil ayrı yazılır?
  A) Kahrolmak B) Emretmek
  C) Varolmak D) Hissetmek
  (1986-FL/1)
  *
  2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, noktalama işaretleri doğru olarak kullanılmıştır?
  A) Atatürk; "Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir ileri!" dedi.
  B) Atatürk: Ordular, "İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri!" dedi.
  C) Atatürk, "Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir," ileri! dedi.
  D) Atatürk: "Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!" dedi.
  (1986-FL/1)
  *
  3. "Bundan dolayıdır, Anadolu bugün yaşıyor ve gelecekte de yaşayacaktır." cümlesinde, "ki" kelimesini kullanmak gerekse, hangi kelimeden sonra kullanmak uygun olur?
  A) yaşıyor B) dolayıdır
  C) gelecekte D) yaşayacaktır
  (1987-FL/2)
  *
  4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir?
  A) Soğuk oldu mu paltolarımızı giymeliyiz
  B) Yeni dikilen elbise mi arabada unutulmuş
  C) Kardeşim eve geldi mi yoksa gelmedi mi bilmiyorum
  D) Zil çaldı mı ders başlamış demektir
  (1988-FL/1)

  5. "Her zaman olduğu gibi bugün de Mehmetçiğe şükran duygularıyla dopdoluyuz." cümlesinde hangi kelime yanlış yazılmıştır?
  A) Her zaman B) Mehmetçiğe
  C) Bugün de D) Dopdoluyuz
  (1988-FL/2)  6. Merakla () "Bu resim ne ()" diye sordu () cümlesinde, parantez içindeki yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
  A) (; ), (?) , (?) B) (: ) , (!) , (.)
  C) (,) , (!) , (?) D) (: ) , (?) , (.)
  (1989-FL)  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı vardır?
  A) Kentin sokakları tertemizdi.
  B) Önceki gün yolda dayıma rastladım.
  C) Dün gökyüzü pırılpırıldı.
  D) Bahçede kardeşim de oynuyor.
  (1990-DPY-A)  8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan "de" lerden hangisi, kelimeye bitişik yazılmalıdır?
  A) Aldığımız kitaplar sen de kalsın.
  B) Kardeşim eve de dönmüş olabilir.
  C) Okulun bahçesini de ağaçlandırdı.
  D) Dün Ahmet de buraya gelmiş.
  (1990-DPY-A)
  *
  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım (imlâ) hatası vardır?
  A) Televizyondaki çocuk programı çok güzeldi.
  B) Babam, yeni bir elbise alırsa sevineceğim.
  C) Kardeşim, okula sabah erkenden gidiyor.
  D) Dün geliriken yolda öğretmenimi gördüm.
  (1990-DPY)

  10. Aşağıdakilerden hangisi kelimeye bitişik yazılmaz?
  A) İsmin hâl eki B) Bağlaç olan "ki"
  C) Bağ fiil eki D) Mastar eki
  (1990-EML)

  11. Hangi cümlede yanlış yazılan bir kelime vardır?
  A) Pencereden çenber çeviren çocukları seyrettim.
  B) Sinemaya perşembe günü gideceğini söyledi.
  C) Bisiklet üzerinde cambazlık yapmak çok tehlikelidir.
  D) Yük taşımaktan kamburu çıkmıştı sanki.
  (1991-DPY-A)

  12. Aşağıdaki cümlelerde yer alan "ki" lerden hangisi, kelimeden ayrı yazılmalıdır?
  A) Çoğu zaman, evdeki hesap çarşıya uymaz.
  B) Çocuk, bahçedeki çiçekleri zevkle suluyordu.
  C) Onu görünce öyle şaşırdımki anlatamam.
  D) Emre, elindeki bayrağı coşkuyla sallıyordu.
  (1991-DPY-A)

  13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Oynarken arkadaşlarından biri oyunbozanlık etti.
  B) Çocuklardan birkaçı avluda oynuyorlardı.
  C) Bir yaz günü İstanbul'lu biriyle yolculuk ettim.
  D) Kardeşim kağıt helvası almak için sokağa koştu.
  (1991 -DPY)  14. "Kapıyı çalan satıcı babamı görünce ne söyleyeceğini şaşırdı." cümlesine açıklık getirmek için hangi kelimeden sonra virgül (,) konulmalıdır?
  A) çalan B) satıcı
  C) görünce D) babamı
  (1991-DPY)


  15. Aşağıdakilerden hangisinde, düzeltme işareti (A), kelimenin anlamını değiştirmez?
  A) Kar B) Lamba
  C) Hala D) Adet
  (1991-DPY)


  16. "Aman Allah'ım () Güneş altında pırıl pırıl parlayan kocaman bir sazan balığı () oltanın ucunda çırpınıp duruyordu ()"
  Yukarıdaki parantezlerin içerisine, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
  A) (?)-(,)-(...) B) (!)-(,)-(; )
  C) (!)-(,)-(.) D) (.)-(,)-(!)
  (1991 -DPY)


  17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı yoktur?
  A) Buraya Öğretmen Sedat Çalış caddesi denir.
  B) Yolcu otobüsü Zonguldaktan hareket etti.
  C) Kanunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılır.
  D) Kızılcık dalları romanını okudunuz mu?
  (1991-EML)

  18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanılmasına gerek yoktur?
  A) Arkadaşım, tatilde Bodrum'a gidecekmiş.
  B) Ali'ler, rengarenk çiçekler yetiştirmişler.
  C) Ağabeyim, uzun zamandır TRT'de çalışıyor.
  D) Saat, 10.30'da bize geleceklerini söyledi.
  (1991 -EML)
  *
  19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
  A) Arkadaşınada gelip gelmeyeceğini sormalısın.
  B) Sonunda aradığı adreside buldu.
  C) Zevkine uygun ayakkabıyı bu mağazada buldu.
  D) Bu görevi ya sen, yada ben üstleneceğim.
  (1992-DPY)

  20. "Ateşin var mı?" sorusuna cevap olabilecek aşağıdaki cümlelerin hangi seçenekteki yazımı doğrudur?
  A) Çakmakta var kibritte
  B) Çakmakta ta var kibrit te var.
  C) Çakmakda var kibritde var.
  D) Çakmak da var kibrit de var.
  (1992-EML)

  21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919'da, Ankara'ya ilk kez gelmişti.
  B) Bütün Ankara'lılar, O'nu karşılamak için yollara dökülmüştü.
  C) Seğmenler, seçkin misafirlerini Dikmen sırtlarında karşılamışlardı.
  D) Küçük Anadolu kasabası Ankara, tarihi bir gün yaşamıştı.
  (1993-DPY)

  22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Biraz daha hızlı koşuverse trene yetişirdi.
  B) Biz bahçeli evler semtinde oturuyoruz.
  C) Beni birkaç defa telefonla aramıştı.
  D) Ali'nin babası kütüphanede çalışıyor.
  (1993-EML)  23. Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?
  A) Kitabımı senmi aldın?
  B) Bize Ahmet'mi gelecek?
  C) Ankara'lı çocukla mı çalışıyor.
  D) Bursa'yı ve Uludağ'ı anlatır mısın?
  (1994-DPY)


  24. Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?
  A) Atatürk Orman Çiftliği'ni gezmeye gittik.
  B) Peyami Safa'nın Sözde Kızlarını okudum.
  C) O, meydanda toplanan Ankaralılara hitap etti.
  D) Ankara, 13 Ekim 1923'de başkent oldu.
  (1995-DPY)  25. "Yeni buluşlar (1) anlayışlar (2) görüşler (3) yeni kelimelerin doğmasına (4) sebep olur." cümlesindeki numaralı yerlerden hangisine virgül (,) konulması uygun değildir?
  A)1 B) 2 C) 3 D) 4
  (1996-DPY)  26. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
  A) Öyle korkmuş ki yüzü saprası kesilmiş.
  B) Çok çalışmalısın ki başarabilesin.
  C) Gölün dalgaları denizlerin ki kadar büyük değildi.
  D) Öyle duygulu konuştu ki herkes etkilendi.
  (1996-EML

  27. Hangi cümledeki virgül kaldırılırsa anlam değişir?
  A) Geç kalınca, sizi aramaktan vazgeçti.
  B) Çocuklar, koşarak gözden kayboldular.
  C) Bu genç, doktorla görüşmeye gitti.
  D) Bir varmış, bir yokmuş,
  (1996-EML)

  28. Altı çizili kelimelerin hangisinde, düzeltme (uzatma, inceltme) işareti (A) kullanılmaz?
  A) Her bölgenin adedi farklıdır.
  B) Yeni işimizden çok kar ettik.
  C) Ne dediğimi pek ala anladı.
  D) Ne yapacağını bana dahi söylemedi.
  (1996-FL/AÖL)

  29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Davranışları her zaman ki gibiydi.
  B) Gökteki bulutlar rahmet habercisidir.
  C) Yorgun değil ki dinlensin.
  D) İnsanlar arasındaki kavgaya anlam veremiyorum.
  (1997-DPY)

  30. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde noktalama yanlışı vardır?
  A) Nihal, Ayşe, Gülçin parka gittiler.
  B) Bir de ne göreyim, karşımda oturmuyor mu.
  C) Bana, "Sınıfı mutlaka geçeceğim." dedi.
  D) Çocuk, annesine bakıp bakıp gülüyordu.
  (1997-EML)

  31. Aşağıdaki kelimelerden hangisindeki düzeltme (A) kaldırılırsa, kelimenin anlamı değişmez?
  A) Âşık B) Lâkin
  C) Âlem D) Âdet
  (1997-EML)  32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Ben bir sonraki durakta ineceğim.
  B) Öyle çok susadımki anlatamam.
  C) Çocuklar sanki hiç yorulmamışlardı.
  D) Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.
  (1997-EML)  33. Hangi cümlede tırnak işareti doğru kullanılmıştır?
  A) Babam: Çalışmak, "başarının anahtarıdır." dedi.
  B) Babam: "Çalışmak, başarının anahtarıdır." dedi.
  C) Babam: "Çalışmak", başarının anahtarıdır, dedi.
  D) "Babam: Çalışmak başarmına anahtarıdır." dedi.
  (1997-FL/AÖL)  34. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
  A) Duyduklarımdan aklım da bir şey kalmadı.
  B) Gömleği de saçları gibi altın sarısı.
  C) Sözlerini iyice düşün de söyle.
  D) Gezmeye ikisi de mi gidecek?
  (1997-FL/AÖL)

  CEVAPLAR:1.C 2.D 3.B 4.B 5.B 6.D 7.C 8.A 9.D 10.B 11.A 12.C 13.C 14.B 15.B 16.C 17.C 18.B 19.C 20.D 21.B 22.B 23.D 24.A 25.D 26.C 27.C 28.D 29.A 30.B 31.A 32.B 33.B 34.A
 3. #3
  AdministratoR

  Standart Cevap: Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları İle İlgili Sorular ve Cevapları

  1. Müzik( ) sanatların en zevklisidir( ) ama bir şey öğretmez( ) Buna karşılık şiir( ) hem ruhun gıdası hem de iyi bir öğretmendir.

  Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

  A)(,) (;) (.) (,) B) (;) (,) (.) (,) C) (,) (;) (:) (;) D)(,) (,) (.) (,)


  2. Öğretmen ve öğrenciler( ) öğrendiklerini uygularlarsa bir işe yarar( ) uygulamamaları halinde hastanın ilaçlarını kullanmaması gibi bir durum hasıl olur( )

  Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

  A) (, ) (:) (.) B) (;) (, ) (.) C) (,) (;) (.) D) (,) (;) (!)


  3. Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek( ) gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri bilmek( )

  Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

  A) (.) (,) (.) B) (:) (,) (…) C) (:) (;) (.) D) (:) (,) (.)


  4. Öğrenmek( ) öğrenciye( ) öğretmek( ) hocaya mahsustur.

  Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

  A) (,) (;) (,) B)(;) (,) (,) C) (:) (;) (,) D) (,) (,) (,)


  5. Deniz( ) düşünceye benzer( ) Denizin ürünü inci( ) düşüncenin ürünü akıldır( )

  Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

  A) (,) (.) (,) (.) B) (;) (.) (;) (.) C) (,) (.) (:) (.) D) (,) (:) (,) (!)

  6. İnsanlar( ) üçe ayrılır( ) Paranın kölesi olanlar( ) paranın arkadaşı olanlar ve paranın patronu olanlar( )

  Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

  A) (;) (.) (,) (.) B) (,) (:) (,) (…) C) (,) (:) (;) (.) D) (,) (:) (,) (.)


  7. Aşağıdakilerden hangisi virgülün görevlerinden biri değildir?

  A)Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır.
  B)Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur.
  C)Hitaplardan sonra kullanılır.
  D)Önceki cümleye “fakat, oysa ,lakin, ancak, çünkü…” gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde, bağlaçlardan önce kullanılır.


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisine ünlem iminin kullanımı yanlıştır?

  A) Bu mahallenin en akıllısı (!) senmişsin, öyle mi?
  B) Defol git başımdan bir daha seni görmek istemiyorum!
  C) Adam olacak da bize bakacak!
  D) Şair (!- 1786),Türk şiirinde yeni ufuklar açmıştır.


  9. İdam edilmek üzere olan bir mahkuma( )
  ( )Diyeceğin bir şey var mı?( ) diye sorduklarında( )
  ( ) Bu bana iyi bir ders oldu. ( ) der.

  Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

  A) (:) ( “) (”) (:) (“) (”) B) (;) (“) (”) (;) (“) (”)
  C) (:) (-) (-) (:) (-) (-) D) (,) (“) (”) (,) (“) (”)


  10. Bir filozofa sormuşlar ( )
  ( )Şansa inanır mısınız?
  Filozof( )
  ( )Evet ( ) yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle açıklarım?

  Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

  A) (:) ( —) (:) (—) (,) B) (:) ( —) (:) (—) (;)
  C) (;) ( —) (;) (—) (,) D) (,) ( —) (,) (—) (,)

  11. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kulla- nımı yanlıştır?

  A) Neden geleceğimi söylemedi.
  B) TDK başkanı Prof. Dr. Ş. Haluk Akalın, benim hocamdı.
  C) 21. Mart. 1978’de Saimbeyli’de doğmuşum.
  D) Yeğenim henüz 5. sınıfa gidiyor.


  12. Aşağıdakilerden hangisi noktanın (.) görevi değildir?

  A)Kısaltmalardan sonra kullanılır.
  B)Sıra gösteren rakamlardan sonra “-inci” eki yerine kullanılır.
  C)Tarihlerin yazılışında gün,ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
  D) Küçümseme , yerme,alay etme amacıyla parantez içinde kullanılır.


  13. Yaptığımız en büyük hata şudur( ) Biz( )her zaman dünyaya eğlenmek için geldiğimizi düşünürüz( ) halbuki bunun böyle olmağını kavrarsak bütün zorluklara katlanırız.

  Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

  A) (.) (,) (,) B) (:) (;) (;) C) (:) (,) (;) D) (.) (,) (;)


  14. Kıskançlık( ) yılan zehrinden daha beterdir

  ( )çünkü yılan zehri sadece bir kişiyi ( )kıskançlık ise hem başkasını hem de kendisini zehirler.

  Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

  A) (, ) (;) (,) B) (;) (;) (,) C) (;) (;) (;) D) (,) (,) (,)


  15. Zamane gençlerinden biri,bir toplantıda Akif’i küçük düşürmeye çalışıp;

  – Siz baytardınız, değil mi? demiş.

  Akif, istifini bozmadan şu cevabı vermiş;

  –Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?

  Yukarı parçada hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

  A) Virgül (,) B) Konuşma çizgisi (–)
  C) Noktalı virgül (;) D) Nokta (.)


  16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir nokta- lama yanlışlığı yapılmıştır?

  A)İhtiyar, kadına nereden geldiğini sordu?
  B)Dün balkondan kar’ı seyrettik.
  C)Osmanlılar döneminde toplumda kadın’ın önemli bir yeri vardı.
  D)Yarın 08. 45’te gideceğim.


  17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır?

  A) Otobüste, yolda, bahçede kısacası her yerde seni düşünüyorum.
  B) Seni, okulumu, ailemi çok özledim.
  C) Yaban’ı, Damga’yı okumanızı tavsiye ediyorum.
  D) Annesini, o çileli annesini son bir kez daha öptü.


  18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır?

  A) Edebiyat (yazın), bir bakıma yaşamın kendisi değil midir?
  B) Bir eleştirmen, biçimden daha çok muhtevaya (içeriğe) önem vermelidir bence.
  C) Kanıksamak (alışmak) sözcüğü sadeleşme akımı sırasında türetilen bir kelimedir.
  D) Bu yapıt (Çalıkuşu), bir genç kızın başından geçen olayları anlatıyor.


  19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez?

  A) Bizleri bugüne kadar niçin aramadığını bilmiyorum?
  B) Tüm bunları ben mi yapmışım?
  C) Seni hiç sevmez olur muyum?
  D) Giresun’un “kirazlık” anlamına gelen bir sözcük olduğunu biliyor muydunuz?


  20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın kullanımı yanlıştır?

  A) Senin için: “ O … adamın biridir. ” dedi.
  B) Evde o gün kimler yoktu ki: komşular, kardeşimin okuldan arkadaşları, uzun süredir görmediğim akrabalarımız…
  C) Hapis cezası alan tanıdıklarım arasında B… de vardı.
  D) Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol…


  ...Cevaplar…
  1) A 2) C 3) D 4) A 5) A 6) D 7) D 8) D 9) A 10) A 11) C 12) D
  13) D 14) A 15) C 16) A 17) D 18) D 19) A 20) D
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları İle İlgili Sorular ve Cevapları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Yazım Kuralları İle İlgili Sorular ve Cevapları
  By MaqiwoL in forum İlköğretim & Lise
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.12.12, 13:34
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 17:06
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.11, 21:15
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.01.11, 19:36
 5. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 24.05.10, 14:33

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.