Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılısı 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılısı Soruları

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılısı 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılısı Soruları

  Sponsorlu Bağlantı

  5.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılısı 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılısı Soruları 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılısı Soruları Ve Cevapları Fen Yazılı Soruları Fen Ve Teknoloji Yazılı Soruları
  Güneş, Dünya ve Ay’ın Şekil ve Büyüklükleri TEST

  1.
  Dünya, ay ve Güneş’in şekli hangisine benzer?
  A) Koni B) Küre C) Küp D) Üçgen

  2.
  I. Dünya üzerinde hep aynı yöne giderek başlangıç noktasına ulaşılması
  II.Ay tutulması olduğunda Dünya’nın Ay’ın üzerine düşen gölgesi

  Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
  A) Dünya Küre biçimindedir. B) Dünya düzdür.
  C) Güneş, Dünya’dan büyüktür. D) Ay, Dünya’dan küçüktür.

  3.
  Dünya, Güneş, Ay ve yıldızların içinde bulunduğu sonsuz boşluğa ne ad verilir?
  A) Atmosfer B) Gökyüzü C) Uzay D) Gezegen

  4.
  Kıyıdan uzaklaşan bir geminin önce tekne kısmını, sonra bacasını göremeyiz.
  Bu gözlem bize neyi kanıtlar?
  A) Dünya’nın düz olduğunu B) Dünya’nın küre biçiminde odluğunu
  C) Dünya’nın bir tepsiye benzediğini D) Dünya’nın dörtte üçünün sularla kaplı olduğunu

  5.
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgidir?
  A) Uzaydan çekilmiş fotoğrafları Dünya’nın Küreye benzediğinin kanıtıdır.
  B) Ay ve Güneş de küreye benzer.
  C) Güneş’e çıplak gözle bakmak gözlerimize zarar verebilir.
  D) Ay tutulması sırasında Dünya’nın aya düşen gölgesi kare şeklindedir.

  6.
  Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şekliyle ilgili en son bilgidir?
  A) Dünya, düz bir tepsi şeklindedir. B) Gökyüzü Dünya’nın üstünü örten bir kapaktır.
  C) Dünya’nın şekli küreye benzer. D) Dünya suda yüzen bir kara parçasıdır.


  7.
  I. Günümüzden binlerce yıl önce insanlar Dünya’nın düz olduğuna inanırlardı.
  II.Eski insanlar ile günümüzün insanlarının Dünya’nın şekli konusundaki görüşleri aynıdır.
  Yukarıdaki ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Ikisi de yanlış B) I yanlış, II doğru
  C) I doğru, II yanlış D) Ikisi de doğru

  8.
  I. Ay ve Güneş birbirine küs oldukları için, biri gelirken diğeri gider.
  II.Ay ve Güneş üvey annelerinden kaçan iki kardeştir.
  III.Güneş ve Ay gökyüzü denilen kapağa asılı durumdadır.

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çok eski çağlarda Türklerin Ay ve Güneşle ilgili görüşlerindendir?
  A) I, II ve III B) I ve II C) I ve III D) II ve III

  9.
  I. Teleskop ve dürbün, gök cisimlerini gözlemlemek için kullanılır.
  II.Gözlemevi, rasathanenin diğer adıdır.
  III.Gelişen bilim ve teknoloji sayesinde uzay ile ilgili bir çok yeni bilgi edinilmektedir.

  Yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?
  A) I ve II B) I, II ve III C) II ve III D) I ve III

  10.
  Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?
  A) Dünya Ay’dan büyük, Güneşten küçüktür.
  B) Dünya’mız evrenin çok küçük bir parçasıdır.
  C) Güneş, samanyolundaki milyonlarca yıldızdan biridir.
  D) Uzaydaki gök cisimleri birbirine yakındır.

  11.
  Güneş, Ay ve Dünya’nın büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A) Dünya > güneş > ay B) Güneş > dünya > ay
  C) Güneş > ay > dünya D) Dünya > ay > güneş  12.


  I II III
  A) Ay Güneş Dünya
  B) Güneş Dünya Ay
  C) Dünya Güneş Ay
  D) Güneş Ay Dünya

  13.
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Dünya, Ay’ın 4 katı büyüklüğündedir.
  B) Güneş Dünya’dan 109 kat daha büyüktür.
  C) Dünya, Ay’ın 64 katı büyüklüğündedir.
  D) Güneş’in çapı, Dünya’nın çapının bir milyon katıdır.

  14.
  I. Dünya’nın çapı Ay’ın çapını 4 katıdır.
  II.Dünya büyüklük açısından Güneş’le Ay’ın arasında yer alır.
  III.Dünya’nın büyüklüğü, Güneş’in büyüklüğünün milyonda biri kadardır.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  A) I ve II B) I, II ve III C) II ve III D) I ve III

  15.
  Dünya’nın çapı Ay’ın çapının 4 katı Güneş’in çapı da Dünya’nın çapının 109 katıdır. Buna göre Güneş’in çapı Ay’ın çapının kaç katıdır?
  A) 113 B) 218 C) 327 D) 436
  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeler yazınız.

  1. Dünya, Güneş’ten , Ay’dan……………………………….. tür.

  2. Dünya’nın çapı, ……………………..çapının 4 katıdır.

  3. Güneş’in çapı, Dünya’nın çapının ……………………katıdır.

  4. ……………………….büyüklük açısından Ay’la Güneş’in arasında yer alır.

  5. Dünya, güneş ve ay’ın küçükten büyüğe doğru sıralaması; ………….,.…………… ve ……………………şeklindedir.

  6. Denizden kıyıya doğru yaklaşan bir geminin önce…………. sonra …………………..görünür.

  7. ………………………., gök cisimlerini incelemeye yarar.

  8. Dünya’ya en yakın gök cismi …………..dır.

  9. Dünya, Güneş ve Ay’ın şekilleri………………… benzer.

  10. ……………………..’e çıplak gözle bakmak gözlere zarar verebilir.


  Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.

  1. İnsanlar günümüzden binlerce yıl önce de Dünya’nın küre şeklinde olduğuna inanırlardı.
  Doğru Yanlış

  2. Eski Türklerde, Ay ve Güneş’in üvey anneden kaçan iki kardeş olduğu inancı vardı.
  Doğru Yanlış

  3. Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte Dünya’nın şekliyle ilgili eskiden öne sürülen bir çok bilginin doğru olmadığı anlaşıldı.
  Doğru Yanlış

  4. Dünya üzerinde hep aynı yöne gidilerek aynı noktaya varılır.
  Doğru Yanlış

  5. Geçmişte Ay’ın bir ışık (nur) parçası olduğuna inanılırdı.
  Doğru Yanlış
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Mavi Admin

  Yeni 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılısı Soruları 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılısı Konuları

  5.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılısı Soruları 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılısı Konuları
  - Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüneY yazınız ( 2 şer puan)

  1.( )Devredeki elektrik anahtarları acık ise ampul veya ampuller ışık verir.
  2.( )Devrede bulunan pil sayısı artırıldığında ,ampulün parlaklığı artar.
  3.( ) Yanda sembolle gösterimi verilen devre elemanı pildir.
  4.( ) Dünyamız kendi etrafında dönmeseydi Dünya’nın bir kısmı hep geceyi, diğer kısmı hep gündüzü yaşardı.
  5.( ) Dünyadan bakıldığında ayın sürekli aynı yüzü gözükür.
  6.( ) Ay ve Dünyanın büyüklükleri hemem hemen aynıdır.
  7.( ) Cisimler uzaklaştıkça daha büyük görünür.

  • Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcükler ile doldurunuz. (3 er puan)

  1.Güneş ile Ayın hemen hemen aynı büyüklükte olmasının sebebi……………………………………………….. dır.
  2. Dolunay evresinden sonra gözlemlenen evreye……………………………………………. denir.
  3. Güneş, Dünya ve Ay’ın şekilleri ……………………………. benzerdir.
  4. Bir devre elemanında anahtar …………………… ise ampuller yanmaz.
  5. Basit bir devrede elektrik akımının geçtiğini gösteren devre elemanına …………………….. denir.

  • Aşağıda test şeklinde sorulan soruların doğru cevaplarını altındaki seçeneklere işaretleyiniz. (3 er puan)


  1.) Bir elektrik devresinde pil sayısı sabit tutulup ampul sayısı artırıldığında ampulün parlaklığı için söylenenlerden hangisi doğrudur?
  A) Artar. B) Azalır.
  C) Söner D) Değişmez.

  2.) Elektrik devresi elemanları ve görevleri için verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) pil ışık verir.
  B) anahtar devreyi açıp kapatır.
  C) ampul ışık verir.
  D) kablo enerji akışını sağlar

  3.) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir elektrik devresinde ampulün yanmama sebeplerinden değildir

  A) Piller yanlış yerleştirilmiştir.
  B) Anahtar açıktır.
  C) Pil yatağı konulmamıştır.
  D) Bağlantı kabloları çok uzundur.

  4.) “Tüm elektrik cihazlara elektrik enerjisi veren …………………..evimizde duvarların içinde bulunur.” Cümlede boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

  A) elektrik üreteçleri B) ampul duyları
  C) bağlantı kabloları D) elektrik anahtarları
  5. Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle ne oluşur?
  A) gece-gündüz B) yıl
  C) hafta D) ay
  6. Dünya’dan Ay’a baktığımızda, Ay’ın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni nedir?
  A) Ay’ın dönüş hızının yavaş oluşu
  B) Dünya’nın dönüş hızının hızlı oluşu
  C) Ay’ın hem kendi, hem de Dünya etrafındaki dönüş süresinin aynı olması
  D) Hiçbiri
  7-Abuzer ve Ali yaptıkları deneyle, oyuncak arabalarını çeşitli yüzeylerde hareket ettirdiler.
  Bu bilgiyle aşağıdaki yüzeylerden hangisinde daha kolay hareket ettirebilirler?
  A) Asfalt B) Cam
  C) Kum D)Halı
  8. Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın evrelerinden değildir?
  A) Yeni Ay B) İlk Dördün
  C) Orta Dördün D) Dolunay
  9- Aşağıdaki olaylardan hangisi, Dünya’nın kendi etrafında dönmesini bir sonucu değildir?
  A) Bir günün oluşması
  B) Gece ve gündüzün oluşması
  C) Bir yılın oluşması
  D) Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor görünmesi

  10. Dünya’nın kendi etrafındaki bir tam dönüşünü ile güneş etrafındaki bir tam dönüşünü tamamladığı süre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
  A) 1 Gün -1Yıl B) 1 Ay -1Gün
  C) 1 Hafta-24saat D) 1 Yıl – 365 gün .
  11. Ay’ın evreleri hangi şıkta doğru sıralanmıştır?

  A) yeni ay, ilk dördün, dolunay,son dördün
  B) dolunay, yeniay, ilk dördün, son dördün
  C) son dördün, ilk dördün, yeniay, dolunay
  D) ilk dördün, son dördün, dolunay, yeniay


  12)- Hareket eden bir cismi durduran yada
  duran bir cismi hareket ettiren etkiye
  ne denir?
  A) enerji B) iş C) güç D) kuvvet

  13) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Donma= Maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir.
  B) Yoğuşma = Sıvıdan gaz çıkışı sonucu hızlı buharlaşmadır.
  C) Buharlaşma= Maddenin sıvı halden gaz haline geçmesidir.
  D) Erime= Maddenin katı halden sıvı hale geçmesidir.
  14. Ayın evrelerinin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ayın kendi etrafındaki dönme hareketi.
  B) Ayın dünya etrafındaki dolanma hareketi .
  C) Dünya’nın kendi etrafındaki dönme hareketi.
  D) Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi.

  15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması sonucu bir yıl oluşur.
  B) Ay, Dünya ve Güneş ten küçüktür.
  C) Güneş, Dünyanın etrafında dolanır.
  D) Güneş, Dünya’dan daha büyüktür.

  16. Güneşin gök yüzünde gün boyu hareket ediyor görünmesinin nedeni nedir.?
  A) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması.
  B) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi.
  C) Güneş’in gün boyu hareket etmesi.
  D) Güneş’in Dünya’nın her tarafından görünmesi.

  17.Aşağıdakilerden hangisi bir ampülün parlaklığını etkileyen değişkenlerden biri değildir?
  A) Ampül sayısı B) Pil sayısı
  C) Pilin gücü D) Pilin rengi

  18.) Basit bir elektrik devresi yapmak isteyen bir öğrencinin hangisini kullanmasına gerek yoktur?
  A. Pil B. Anahtar C. Sigorta D. Ampul

  • Aşağıdaki soruları cevaplandırınız

  Basit bir devre elemanı çizerek, devre elamanlarını sembolle gösterip adlarını yazınız (5 puan)


  Ayın evrelerini çizip adlarını yazınız. (5 puan)

  ……………………… ……………………… …………………. …………………….

  Dünyamızın kaç çeşit hareketi vardır ve bu hareketi sonucu oluşan durumları yazınız? (7 puan)
  ……………………………………………………………………………………………………………………… …………. .
  ……………………………………………………………………………………………………………………… …………. .
  ……………………………………………………………………………………………………………………… …………. .
  ……………………………………………………………………………………………………………………… …………. .
  ……………………………………………………………………………………………………………………… …………. .
  ……………………………………………………………………………………………………………………… …………. .
  ……………………………………………………………………………………………………………………… …………. .
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  5.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılısı 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılısı Soruları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 29.01.14, 21:23
 2. Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 08.02.11, 19:44
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.02.11, 20:45
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.02.11, 19:34
 5. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.01.11, 22:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.