Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: 7.Sınıf Fen Bilgisi 1.Dönem Sınav Soruları 7.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soruları

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni 7.Sınıf Fen Bilgisi 1.Dönem Sınav Soruları 7.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soruları

  Sponsorlu Bağlantı

  7.Sınıf Fen Bilgisi 1.Dönem Sınav Soruları 7.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soruları
  1)Sindirim nedir?Kaç çeşit sindirim vardır? Hangi organlarda sindirim gerçekleşir?
  cevap:
  2)Omurilik soğanı nerededir?Görevi nedir açıklayın.
  cevap:
  3)Sağlıklı olmak için her gün alınması gereken 4 ana besin grubu vardır. İki örnek vererek yazın. Besin örneği
  1- ……………………grubu --------,---------
  2- ---------grubu---------,---------
  3- ---------grubu----------,--------
  4- ---------grubu-----------,--------
  4)Boşaltım sistemi organları nelerdir? Böbreklerde idrar nasıl oluşur kısaca açıklayın.
  cevap:
  5)sindirim sistemimize yardımcı olan organlar nelerdir.nasıl yardımı vardır?
  cevap:
  6)Vücudumuzdaki organ sistemleri denetleyip düzenleyen sistemler nelerdir?
  cevap:
  7)Hormon nedir?vücudumuzda hormon salgılayan iç salgı bezleri salgıladıkları hormonları yazın
  cevap:
  8) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D yanlışa Y harfini koyunuz.
  -------Yutak ve yemek borusunda sindirim olmaz.
  -------sperm ve yumurta üreme hücreleridir.
  -------kanımız böbreğimizin temel birimi nefron ile süzülür.
  -------insülin tiroit bezinden salgılanır.
  -------beyincik beyin ile organlar arasındaki bilgi iletimini sağlar.
  9)Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle doldurun.
  İç salgı bezlerimizden ------------kan şekerimizi düzenler.
  Refleks hareketlerimizi-------------yönetir.
  Karaciğer -------- denen bir salgı üretir.
  İdrar ---------ile vücuttan atılır.
  Merkezi sinir sistemi organları
  10)Aşağıda verilen soruların uygun olanlarını işaretleyiniz.
  1-Vitaminler ve mineraller sindirime uğramadan kana karışabilen besin maddeleridir.Bunun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
  a) Vitaminler ve mineraller dışarıdan hazır alınmayıp vücut tarafından üretilir.
  b) Boyutları küçüktür ve hücrelerin kullanabileceği düzeydedir.
  c)Sindirime uğradıklarında besin değerleri düşer
  d)Vitaminler ve minerallerin bazıları vücut için gerekli değildir.
  2-Aşağıda verilen sindirim bölümlerinden hangilerinin hiçbir şekilde sindirim olayı gözlenmez.
  a-Ağız b-Yemek borusu c-Mide d-İnce bağırsaklar
  3-Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir.
  a) Ağız-------- *****ik ve kimyasal sindirim
  b) Mide ------- *****ik ve kimyasal sindirim
  c)İnce bağırsak----------Sindirim gerçekleşmez
  d)Kalın bağırsak------------ Sindirim gerçekleşmez
  4-Böbreklerde herhangi bir hastalık nedeniyle geri emilme olayları yapılamazsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar.
  a)Kandaki üre miktarı artar b)Kandaki karbondioksit miktarı artar
  c)Kandaki glikoz miktarı artar d)Vücudun su kaybı artar
  5-Ağır şartlarda çalışan işçiler için
  I- Çok fazla idrara çıkarlar II-Çok fazla ter salgısı üretirler III- Su ve tuz dengesini korumak için tuzlu ayran gibi içeçekler içilmelidir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri siylenebilir.
  a)Yalnız I b)Yalnız II c)II ve III d) I, II, III
  6-Atardamar ile böbrek nefronlarına gelen ürenin idrar ile dışarı atılmasına kadar geçen süreçte izlenen yol aşağıdakilerden hangisidir.
  a)Nefron--------İdrar Kanalı------İdrar kesesi-------Boşaltım kanalı
  b) Nefron-------- İdrar kesesi------- İdrar Kanalı------ Boşaltım kanalı
  c) Nefron-------- Boşaltım kanalı------İdrar kesesi--------İdrar Kanalı
  d) İdrar Kanalı------ Nefron-------- Boşaltım kanalı------ İdrar kesesi
  7-Hormonlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğru değildir.
  a)Az miktarıyla çok iş yaparlar
  b)Büyüme,gelişme,üreme gibi olaylar üzerinde etkilidirler
  c)Hormonlar vücutta salgılandığı yerde etkili olurlar.
  d)Fazla yada az salgılanmalırı durumlarında hastalık ortaya çıkar.
  8-Aşağıda verilen faaliyetlerden hangisinin denetimi omirilik soğanı tarafından gerçekleştirilir.
  a)Okunan bir yazının ezberlenmesi b)Çevredeki renklerin algılanması
  c)Hapşırma ve öksürme faaliyetleri d)Maddelerin kokularının algılanması
  9-Uyuyan bir insanın ayak altına dokunulduğunda hiç uyanmadan ayağını başka bir yere çeker.Bu davranışın yapılmasında aşağıda verilen sinir sistemi bölümlerinden hangisi etkili olmuştur.
  a)Omirilik b)Omirilik soğanı c)Beyin d)Beyincik
  10-Örgü örmekte olan bir kadın aynı anda televizyon izleyebilmekte veya başkası ile sohbet edebilmektedir.Bu hareketlerin birlikte yapılabilmesi aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanabilir.
  a)Her iki hareketin de beyin tarafından bilinçli olarak yapılması
  b)Her iki hareketin omurilik tarafından yapılması
  c)Örgü örmek omurilik tarafından,televizyon seyretmek veya sohbet etmek beyin tarafından yapılır.
  d)Kadınlar aynı anda birden çok işle ilgilenebilme yeteneğine sahibtirler.
  11) Besin nedir,kaça ayrılır,guruplar halinde isimlerini yazın.(tablo çizilebilir)
  12) Sindirim sistemi organlarının isimlerini yazın.
  13) Boşaltım nedir,Boşaltım sistemi organlarında hangi artık maddeler vücuttan uzaklaştırılır?
  14) Aşagıda boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ile doldurunuz.
  a) İdrar …………………. … toplanır.
  b) İdrarı vücuttan dışarı ……………atar.
  c) Kanı süzerek zararlı maddelerden…………. Arındırır.
  d) İdrarı böbrekten idrar kesesine taşıyan yapı……………..dir.
  e) Böbreklerde süzme işlemini…………..adı verilen süzme cisimcikleri yapar.
  15) )Aşağıda boşluk bırakılan yerlere uygun kelimeleri yerleştirin.
  (omurilik soğanı, nöron,beyincik,beyin,omurilik)
  a)Sinir hücresine……………. denir.
  b)Refleks merkezimiz…………….dir.
  c)Denge merkezimiz………………….dir.
  d)Vücudumuzun öğrenme,hafıza ve yönetim merkezimiz…………... dir
  e)Nefes alma, yutma, öksürme, çiğneme, hapşırma ve kusma gibi davranışları……………………..düzenler.
  16) Sinir sistemi kaç bölümden oluşmuştur.(tablo çizilebilir)
  17) Hormonlar organlara ………. yolu ile taşınırlar.
  18) Boşaltım sistemi organlarının isimlerini yazın.
  19) Dişi üreme organlarından yumurtalıkta hangi hormon salgılanır ,görevi nedir?
  20) Tiroit bezi nerede bulunur, hangi hormonu salgılar, görevi nedir, fazla çalışması durumunda hangi hastalık görülür?
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Mavi Admin

  Yeni Cevap: 7.Sınıf Fen Bilgisi 1.Dönem Sınav Soruları 7.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soruları

  1. Aşağıdaki organlardan hangisinde hem kimyasal hem de fiziksel sindirim gerçekleşir?
  A) Yutak B) Mide
  C) İnce Bağırsak D) Kalın bağırsak

  2. Aşağıdaki organlardan hangisi boşaltımda görev almaz?
  A) Pankreas B) Akciğer
  C) Kalın bağırsak D) Karaciğer

  3. I. İnce Bağırsak II. Mide
  III. Ağız IV. Kalın Bağırsak
  V. Yutak VI. Anüs
  VII. Yemek borusu
  Yukarıda sindirim sistemi organları karışık olarak verilmiştir. Sindirilecek bir besinin takip ettiği yolun doğru sıralanışı nasıldır?
  A) III, II, I, IV, V, VI, VII
  B) II, I, VI, III, V, VII, IV
  C) III, V, VII, II, I, IV, VI
  D) III, VII, V, II, IV, I, VI

  4.Aşağıda verilen yapı ve organlardan hangisi proteinlerin sindirimi sonucu oluşan zehirli maddeyi üreye dönüştür?
  A) Karaciğer B) Böbrekler
  C) Deri D) Akciğer

  5.Aşağıdakilerden olaylardan hangisi omurilik tarafından gerçekleştirilmez?
  A) Hareketlerin düzenli olmasını sağlamak
  B) Araba kullanmak
  C) Yutkunmak
  D) Yüzmek

  6.Vücuda eksik iyot alınması sonucunda aşağıdaki hastalıklardan hangisi ortaya çıkabilir?
  A) Guatr B) Şeker hastalığı
  C) Böbrek yetmezliği D) Mide yanması

  7. Hormonların genel özellikleriyle ilgili hangileri doğrudur ?
  I)Uzun süre etkilerini gösterirler.
  II)Az miktarda salgılanırlar fakat etkileri yüksektir.
  III)Sinir sistemine göre daha hızlı etki gösterirler
  A) Yalnız I B) I ve II
  C) I ve III D) II ve III

  8.Deri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Boşaltıma ve solunuma yardımcıdır.
  B) Üst deri cilt rengini veren tanecikler içerir.
  C) Duyu almaçları alt deridedir.
  D) Üst deri her yerde aynı kalınlıktadır.

  9.Böbrekten süzülen atık maddeler sırasıyla hangi organlardan geçerek vücuttan atılır?
  A) Böbrek – idrar kesesi – üreter -üretra
  B) Üretra –üreter –böbrek-idrar kesesi
  C) Böbrek –üreter –anüs-üretra
  D) Böbrek –üreter –idrar kesesi-üretra

  10)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D )yanlış olanların başına ( Y ) yazınız. (Her soru 2 puandır.)
  1.( )Elektrik akımını ölçen aletlere voltmetre denir.
  2. ( )Ampermetre devreye seri bağlanır.
  3. ( )Yüksüz bir elektroskoba yüklü bir cisim yaklaştırılırsa elektroskobun yaprakları açılır.
  4.( )Seri bağlı devrelerde direnç paralel bağlı devrelere göre daha büyüktür.
  5. ( )Paralel bağlı devrelerde ampüller daha uzun süre yanabilir.
  6. ( )Elementler formüllerle, bileşiklerde sembollerle ifade edilirler.
  7. ( ) Helyum elementi uçan balonlarda kullanılır.
  8. ( )Karışımlar kimyasal yollarla oluşur ve ayrılırlar.
  9. ( )Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini korurlar
  10. ( ) Moleküller yapılı bileşikler iyonik bağ ile oluşur.

  11) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan kısımları uygun kelimeyi seçerek doldurunuz.(Her soru 3 puandır.)
  1Elektrik yükünü kendi üzerinden toprağa akıtarak yüksek binaları koruyan aletlere……………………….denir.
  2Atomları bir arada tutan bağa………………………denir.
  3.Elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa……………………..denir.
  4En az iki farklı cins atomdan oluşan saf maddeye…………………..denir.
  5.Homojen karışımlara………………….denir.
  6İçinde çözünen madde fazla olan homojen karışımlara ……………..çözelti, Çözücü miktarı fazla olan homojen karışımlara…………….çözelti denir.
  7. Devredeki gerilimi ölçen aletlere………………..denir.
  8.Artı yüklü iyona………………..,eksi yüklü iyona……………… denir.
  9.Atomun kütle numarasını………………..ve..………………oluşturur.
  10Atomlar arasında ancak………………….alışverişi olur

  12) Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz(Her soru 3 puandır)
  1) Aşağıda verilenlerden hangisi bir çözelti oluşturur?
  A) Talaş-Su
  B) Zeytinyağı-Su
  C) Şeker- Su
  D) Kum-Su

  13) Aşağıda verilenlerden hangisinde lamba yanar?
  A) Şekerli su B) Tuzlu su
  C) Alkollü su D) Kumlu su
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  7.Sınıf Fen Bilgisi 1.Dönem Sınav Soruları 7.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soruları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. 5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soru Ve Cevapları
  By Sword_of_HeLL in forum İlköğretim
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 09.02.11, 19:02
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.02.11, 19:06
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.02.11, 19:22
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.02.11, 16:52
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.10, 23:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.