Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
5 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: 5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soru Ve Cevapları

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni 5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soru Ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soru Ve Cevapları

  1)Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A)Düz aynada oluşan görüntünün boyu cismin boyu kadardır.
  B)Görüntünün aynaya uzaklığı ile,cismin aynaya uzaklığı eşittir.
  C)Cisim aynaya uzaklaştırılıp yaklaştırılırsa,görüntüde aynı miktarda aynaya yaklaşır ve uzaklaşır.
  D)Evlerimizde kullandığımız aynalar genellikle tümsek aynalardır.

  2) Bir cismin siyah gözükmesinin sebebi nedir?

  A)Cismin ışığın tüm renklerini yansıtması.
  B)Cismin ışığın siyah hariç tüm renkleri yansıtması.
  C)Cismin ışığın siyah hariç tüm renkleri soğurması.
  D)Cismin ışığın tüm renklerini soğurması.

  3) Su dolu bardağa sokulan bir kurşun kalemin kırık gözükmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Işığın kırılmasıdır B)Sudur C)Işığın yansımasıdır D)Havadır

  4)Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A)Işık doğrusal yolla yayıldığı için gölge oluşur.
  B)Işık dalgaları hiçbir maddenin taşıyıcılığı olmadan yayılır.
  C)Gürültülerden etkilenmemek için binalara ses yalıtımı yapılır.
  D)Titreşen cisimler ışık üretirler.

  5)Penisilin aşağıdaki besinlerin hangilerinden elde edilir?

  A)peynir küfünden B)ekmek küfünden C)Limon küfünden D)şapkalı mantarlar

  6)Aşağıdakilerden hangisi ayrıştırıcı canlıdır?

  A)bakteriler B)otçullar C)etçiller D)yeşil bitkiler

  7)Bir cisim aşağıdaki gök cisimlerinin hangisinde en az ağırlıkta olur?

  A)Dünya B)Jüpiter C)Ay D)Merkür

  8)Bir odanın içinde yanan sobanın odayı ısıtması hangi yolla gerçekleşir?

  A)iletimle B)madde akımıyla C)ışımayla D)yansımayla

  9)Aşağıdaki yerlerin hangilerinde yemek daha geç pişer?

  A)Rize B)Bolu C)Uludağ’ın zirvesi D)Ağrı Dağı’nın zirvesinde

  10)Termostatlar nerede kullanılmaz?

  A)buzdolabında B)termometrede C)elektrikli fırınlarda D)ütüde

  CEVAPLAR : 1-D 2-D 3-A 4-D 5-A 6-A 7-C 8-B 9-D 10-B
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Mavi Admin

  Yeni Cevap: 5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soru Ve Cevapları 5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Sorula

  1)Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri, amip ve öglenanın ortak özellikleridir
  1)Bir hücreli olma
  2)Yalancı ayaklarla hareket etme
  3)Suda yaşama
  a)Yalnız 1 b)1 ve 2 c)2 ve 3 d)1,2,3
  2)Aşağıdaki beslenme şekillerinden hangisi mantarlarda görülmez?
  a)Ortak yaşama b)Çürükçül yaşama c)Asalak yaşama d)Ototrof yaşama
  3)Aşağıdakilerden hangisi aids,nezle,grip,uçuk,kuduz gibi hastalıkların nedenidir?
  a)Bakteri b)Virüs c)Amip d)Öglena
  4)Yeşil bitkiler fotosentez olayını hangi bölümlerinde gerçekleştirirler?
  a)Gövde b)Çiçek c)Yaprak d)Kök
  5)Sesin yayılma hızı aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır?
  1)Ses dalgalarının yansımasına
  2)Ortamın cinsine
  3)Ortamın sıcaklığına
  a)1 ve 2 b)2 ve 3 c)yalnız 1 d)1,2,3
  6)Aynı ortamda bırakılan ve frekansları eşit olan iki ses kaynağının birbirini etkilemesine ne denir?
  a)Tını b)Frekans c)Sesin şiddeti d)Rezonans
  7)Göze rengini veren kısım aşağıdakilerden hangisidir?
  a)İris b)Ağ tabaka c)Göz bebeği d)Göz merceği
  8)Işık ışınlarının,bir ortamdan,diğer bir ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ne ad verilir?
  a)Kırılma b)Yankı c)Göz yanılması d)Yansıma
  9)Aşağıdakilerden hangisinde cisimde aynı boyda gerçek görüntü elde ederiz?
  a)Kalın kenarlı mercek b)İnce kenarlı mercek
  c)Düz ayna d)Çukur ayna
  10)Göze ışığın girmesini sağlayan boşluk aşağıdakilerden hangisidir?
  a)İris b)Göz bebeği c)Ağ tabaka d)Kornea

  CEVAPLAR: 1) b, 2) d,3) b, 4) c, 5) b, 6) d, 7) a, 8) a, 9)c, 10) b
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 3. #3
  Mavi Admin

  Yeni Cevap: 5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soru Ve Cevapları 5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Sorula

  5.SINIF FEN BİLGİSİ HAZIRLIK SORULARI

  1. Her ortamda, hatta buzullarda bile yaşayabilen ve hızla çoğalan canlı hangisidir?
  A-Otçular B-Mantarlar C-Bakteriler D-Protistler

  2. Yeşil bitkiler besin yaparken hangisini kullanmazlar?
  A-Su B-Güneş ışığı C-Karbondioksit D-Oksijen

  3. Ses hangisi ortamda yayılmaz?
  A-Hava B-Boşluk C-Katı D-Sıvı

  4. Bir saniyedeki titreşim sayısına ne denir?
  A-Tını B-Yükseklik C-Frekans D-Şiddet

  5. Düz aynaya 40cm uzaklıkta olan bir kişinin görüntüsü aynanın kaç cm içerisindedir?
  A-80 cm B-40 cm C-60 cm D-20 cm

  6. Bir maddenin tüm moleküllerinin sahip olduğu kinetik enerjileri topl***** ne denir?
  A-Kalori B-Toplam enerji C-Isı D-Sıcaklık

  7. Çok ısı vererek çevreyi daha az kirleten yakıt hangisidir
  A-Doğal gaz B- Odun C-Fuel-oil D-Kömür

  8. Aşağıdaki olaylardan hangisi hareket yoktur?
  A- yürüyen adam B-Eriyen kar C-Dolaptaki kitap D-Ağlayan bebek

  9. 15m/s lik hızla giden bir çocuk 600 metrelik yolu, kaç saniyede gider?
  A-20 B-15 C-40 D-30

  10. Dünya’da kütlesi 18kg olan kişinin Ay’daki kütlesi kaç kg olur?
  A-3 B- 12 C-9 D-6
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 4. #4
  Mavi Admin

  Yeni Cevap: 5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soru Ve Cevapları 5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Sorula

  1-Aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir?
  A-buzlu cam B- tahta C- hava D-karton
  2-Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
  A-ateş böceği B-ampul C-ateş D-mum
  3-Aşağıdakilerden hangisi virüslerin özelliklerinden değildir?
  A-Virüslerin enzimleri yoktur. B-Virüsler,hücre dışında canlıdır.
  C-Virüsler,antibiyotiklerden etkilenmez. D-Virüsler,gözle görülmeyecek kadar küçüktür.
  4-Aşağıdakilerden hangisi mantarların özelliklerinden biri değildir?
  A-Mayalanmalara neden olur. B-Mantarlar bazı hastalıklara neden olur.
  C-Mantarların klorofilleri yoktur. D-Bütün mantarlar zararlıdır.
  5-Aşağıdakilerden hangisi azaltıldığında suyun kaynama derecesi düşer?
  A-su miktarı B-su yüzeyi C-ısı D-basınç
  6-Aşağıdaki maddelerden üçü bir grup oluşturursa grup dışında kalan madde hangisidir?
  A-pamuk B-demir C-hava D-bakalit
  7-“Kalorimetre” ile ne ölçülür?
  A-Maddenin aldığı ya da verdiği ısı B-Maddenin kütlesi
  C-Maddenin ya da ortamın sıcaklığı D-Maddenin sahip olduğu ısı
  8-“Mıknatıs yaklaştırıldığı yoplu iğneleri çeker.”
  Yukarıdaki cümlede söz konusu olan kuvvet hangisidir?
  A-yer çekim kuvveti B-manyetik kuvvet
  C-elektrostatik kuvvet D-merkezkaç kuvvet
  9-“Bir cismin …….. dünyanın o cisme uyguladığı çekim kuvvetidir.”
  Yukarıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangisidir?
  A-kütlesi B-hacmi C-yoğunluğu D-ağırlığı
  10- A-Ağırlık terazi ile ölçülür.
  B-El kantarı bir tür dinamometredir.
  C-Bir cismin kütlesi, o cismin dünya üzerinde bulunduğu yere göre değişir.
  D-Ağırlığımız,yerin bize uyguladığı çekim kuvvetidir.
  Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi doğru bilgi vermektedir?
  A-2 B-3 C-4 D-1
  Cecap Anahtarı:
  1-C 2-A 3-B 4-D 5-D
  6-B 7-A 8-B 9-D 10-A
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 5. #5
  Mavi Admin

  Standart Cevap: 5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soru Ve Cevapları 5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Sorula

  1.Bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisindekullanılan ilaçlara ne denir?
  A.Antikor B.Antibiyotik C.Virüs D.Aşı

  2.Sıtma hastalığı nasıl bulaşır?
  A.Vücut sıvıları C.Sivrisinek sokması
  B.Hapşırma D.Bozulmuş yiyecekler

  3.Besinlerini başka canlılardan sağlayan canlılara ne denir?
  A.Üreticiler B.Etobur C.Otobur D.Tüketiciler

  4.Aşağıdaki maddelerin hangisinde ses daha iyi yayılır?
  A.Cam B.Hava C.Su D.Briket

  5.Işığın bir kısmını geçiren maddelere ne denir?
  A.Saydam B.Yarı saydam C.Opak D.Cam

  6.Hem ses hem görüntü kaydı yapan araç aşağıdakilerden hangisidir?
  A.Teyp B.Radyo C.Videoteyp D.Televizyon

  7.Isıyı iyi iletmeyen maddelere ne denir?


  8.Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığı ölçen araçtır?
  A.Termometre B.Barometre C.Hektometre D.Kronometre

  9.Katı bir maddenin sıvılaşmadan gaz haline geçmesine ne denir?
  A.Buharlaşma B.Genleşme C.Süblimleşme D.Erime

  10.Bazı elektrikli araçlarda sıcaklığı kontrol altında tutan düzeneğe ne denir?
  A.Termosifon B.Termometre C.Kalori D.Termostat
  CEVAP ANAHTARI
  1.b 2.c 3.d 4.a 5.b 6.c 7.d 8.a 9.c 10.d
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  5.Sınıf Fen Bilgisi Yazılı Soru Ve Cevapları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.04.13, 13:21
 2. Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 08.02.11, 19:44
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.01.11, 20:35
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.01.11, 18:04
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.10, 02:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.