Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: İstanbul Şiirlerinin Derlenmesi ve İncelenmesi

 1. #1
  ModeratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart İstanbul Şiirlerinin Derlenmesi ve İncelenmesi

  Sponsorlu Bağlantı

  İstanbul Şiirlerinin Derlenmesi ve İncelenmesi


  İstanbul'u Dinliyorum Şiir İncelemesi; Detaylı
  Şiirde bir İstanbul özlemiyle karşılaşıyoruz. Şiirin ilk dizelerinde, şiiri söyleyenin (şair ile şiiri söyleyeni ayrı tutabiliriz pekâlâ; bkz. Gösterge Eleştirisi, Mehmet Rifat), İstanbul'dan uzak bir yerde, gözlerini kapatarak (İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı); şehrin sesini duyuşunu, dolayısıyla şehrin görüntüsünü ve anılarını zihninde canlandırışını izleriz.

  İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
  Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;
  Yavaş yavaş sallanıyor
  Yapraklar, ağaçlarda,
  Sucuların hiç durmıyan çıngırakları;
  İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

  Ağların dalyanlardan yavaş yavaş çekilmesi; Kapalıçarşı'nın serinliği, Mahmutpaşa'nın hareketliliği ve renkliliği; doklardan gelen çekiç sesleri ve bahardaki ter kokuları, söyleyenin zihninde yer eden belli başlı anlar/görüntüler/izlerdir.

  Loş kayıkhanelerin betimlenmesi ve lodos uğultusuyla İstanbul özlemi, okurun da zihninde oluşur böylece. Gözlerini kapamak/yummak ''anaekseni'' yle, şiirin öznesinin İstanbul'a olan uzaklığı okurda iyice belirginleşir.

  Ancak, şiiri söyleyen; yukarıda dediğimiz gibi, İstanbul'dan uzakta bir yerde gözlerini kapatarak İstanbul'u düşlediği gibi merkezin çok yakınlarında örneğin Boğaz'da (ya da adada) bir yerde gözlerini kapatıp da bu görüntüyü zihninde canlandırmış olabilir Bir üçüncü durum ise gerçekten uzak bir yerdeyken, ikinci durumda da söyleyebilir. Her üç durumdan birini seçmek bize (okura) kalmış.

  Şiirin bu imgesel atmosferi zihnimizde anılara/özleme ilişkin bir görüntü oluştururken sonraki dizelerde şiirin içine bir ''öykücük'' girer ve şiir anlatımcı bir tarza doğru yol alır:

  İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
  Bir yosma geçiyor kaldırımdan;
  Küfürler, şarkılar, türküler, lâf atmalar.
  Bir şey düşüyor elinden yere;
  Bir gül olmalı;
  İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

  Yosmanın elinden düşen gül, onun masumiyeti olabilir. Dolayısıyla, ''düşmüş bir kadının'' yaşamıdır da kırmızı gül aynı zamanda. Onun harcanmış yılları, gençliği vb.

  Bu yosma, şiiri söyleyenin sevgilisi de olabilir, nitekim son öbekte şiir bizi böyle bir izlenime sürükler.

  Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;
  Alnın sıcak mı değil mi, biliyorum;
  Dudakların ıslak mı değil mi, biliyorum;
  Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
  Kalbinin vuruşundan anlıyorum;
  İstanbul'u dinliyorum.

  Bu öbekte şiirin öznesinin sevgilisine seslendiği açık. Ancak sevgilisi, yukarıdaki yosma da olabilir bu özlem atmosferinde başka biri de.

  Kuş, yosmanın elbisesinin eteklerindeki bir motif olarak karşımıza çıkıyor. Eteklerdeki çırpınan kuş motifi, yosmanın özgürlüğünü yitirişinin anlatımına kadar sürdürdüğü gibi; İstanbul'un eteklerinde/çevresindeki kırlık yerlerdeki kuşların yani doğanın kendisinin imgesel anlatımına da yol alabiliriz.

  Şiiri söyleyenin (belki de şairin) konumu, varlıksal olarak durduğu yeri -ayın fıstıkların üstünden (Çamlıca'dan) yükseldiğini düşünürsek- Galata ve çevresi olarak belirtebiliriz.Bahar aylarıysa zaman, bu görüntüyü Çamlıca'nın tepesinde yakalayabiliriz. (Benzer şekilde adada da olabilir). Şiirin öznesi, aslında bu görüntüyü izleyebilecek her yerde olabilir.

  Farklı biçimlerde ''okunabilen'' bir şiirdir ''İstanbul'u Dinliyorum.'' Zaten bir şiiri, bir edebiyat yapıtını, bir sanat yapıtını ''büyük'' yapan, bizi farklı anlamlara sürükleyebilmesi; çevresinde (anlam katmanlarında) dans edebilmemizdir.


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ 2. #2
  ModeratoR

  Standart Cevap: İstanbul Şiirlerinin Derlenmesi ve İncelenmesi

  İstanbul şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi
  7
  492

  Yazan:Abdulhak Hamit
  İstanbul düşman istilası altında iken Çamlıca’da

  Hey Çamlıca mehtâbı ne olmuş sana öyle?..
  Küskün duruyorsun.
  Bir şey kuruyorsun.
  Seyrinle ıyan et bana, ilhâm ile söyle:
  Aksetmede âlâm-ı vatandan mı bu halet?..
  Anlat; bu tahavvül neye etmekte delâlet.
  Vaktiyle ederken bu havâliyi zılâlin Bir sâha-i nilî.
  Ey neyyir-i leylî,
  Matem döküyor arza bugün bedr ü hilâlin
  Bir şeb ki, zîrinde küsûfun,
  Seyrangehi olmakda tuyûfun.

  Mâzîden esip gelmede bir nevha-i vâveyl.. Bir âh-ı müebbed.
  Hangi güneşin mâtemidir zulmetin ey leyl, Ey şi’r-i muakkad
  Yıldızlar olur bence meâlin gibi nâ-yab
  Atîde görünmezse o mâzideki mehtâb Olmazdı
  sabahın da yarın gülmeye meyli Pîşinde bu dîdar-ı mahûfun.
  Kartallara baktım düşüyorlar yere bi-ta’b;
  Oldum sanıyordum Melekü’l Mevt ile hem-hâb.

  Yukarı

  Yazan: Yahya Kemal Beyatlı
  Bir başka tepeden

  Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
  Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
  Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul!
  Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

  Nice revnaklı şehirler görünür dünyada,
  Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
  Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada
  Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

  Yukarı

  Yazan: Nazım Hikmet Ran
  İstanbul’da

  İstanbul’da, Tevkifane avlusunda, güneşli bir kış günü,
  yağmurdan sonra, bulutlar, kırmızı kiremitler, duvarlar ve benim yüzüm
  yerde su birikintilerinde kımıldanırken, ben, nefsimin ne kadar cesur, ne kadar alçak,
  ne kadar kuvvetli, ne kadar zayıf şeyi varsa hepsini taşıyarak;
  dünyayı, memleketimi ve seni düşündüm... 1939 Şubat İstanbul Tevkifanesi

  Yukarı

  Yazan:Ümit Yaşar Oğuzcan
  İstanbul

  Evin içinde bir oda, odada İstanbul
  Odanın içinde bir ayna, aynada İstanbul
  Adam sigarasını yaktı, bir İstanbul dumanı
  Kadın çantasını açtı, çantada İstanbul
  Çocuk bir olta atmıştı denize, gördüm
  Çekmeğe başladı, oltada İstanbul
  Bu ne biçim su, bu nasıl şehir
  Şişede İstanbul, masada İstanbul
  Yürüsek yürüyor, dursak duruyor, şaşırdık
  Bir yanda o, bir yanda ben, ortada İstanbul
  İnsan bir kere sevmeye görsün, anladım
  Nereye gidersen git, orada İstanbul.

  Yukarı

  Yazan:Sultan II.Mahmut
  Şarkı

  Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendim
  Yarın gidelim Çamlıca’ya cânım efendim

  Redditme sakın bu sözüm şâh-ı levendim
  Yarın gidelim Çamlıca’ya cânım efendim

  Râhat mı olur anda iken cümle ahibbâ
  İster ki gönül zevk idelim biz bize tenhâ

  Bir gün de Fenerbağçesi’ne gitmeli ammâ
  Yarın gidelim Çamlıca’ya cânım efendim

  Yukarı

  Yazan: Cahit Sıtkı Tarancı
  Bahar sarhoşluğu

  İlk sevgilinin gülüşüne benzer
  Bir Nisan havası değil mi esen?
  Zincirlere, kelepçelere inat,
  Kanatlarımı açmak zamanıdır;
  Allaha ısmarladık kaldırımlar.

  Giyenler düşünsün dar elbiseyi,
  Ölçülü sözü, hesaplı adımı
  Ben kurtuldum kafeste kuş olmaktan;
  Saltanat sürer gibi uçuyorum,
  Erik ağacı gelin olduğu gün.


  Hayranım bu şehrin bacalarına
  İrili ufaklı hep bir ağızdan.
  Nasıl derinden bu gökyüzüne doğru
  Bir türkü söylüyorlar öyle sessiz!
  Dumanın daim olsun güzel baca!

  Yuvası saçakta kalan kırlangıç,
  Yavrusu dallara emanet serçe,
  Derken camiler üstünde güvercin
  Minareler katından geçiyorum
  Gökyüzü mahallesi İstanbul’un

  Süt beyaz bir martıyım açıklarda
  Gemilere ben yol gösteriyorum,
  Buğday ve ilaç yüklü gemilere
  Bir kanat vuruşta bulutlardayım;
  Bir süzülüşte vatanım dalgalar!

  Yukarı
  Yazan:Özdemir Asaf
  Boğaz Gezintisi

  Ne günlermiş, ne günlermiş
  Yıldızlar, mehtap, çamlar altında
  Ne günlermiş, ne günlermiş
  Gelip geçmiş!

  Vapurlar değil, Boğaz'dan geçen;
  Boğaz'dan yalılar geçiyor,
  Toplamış buralardan eteklerini...
  Dairesine çekilen bir saraylı gibi
  Yalılar gelmiyen alemlerine gidiyor
  Bırakıp bu sessiz gecelerini.
  Deniz kenarında denizsiz kalmış yalılar.
  Ortaklığı ayrılmış kıt'aların
  Anadolu günden güne Rumeli'ye küsmüş...
  Bugün biz değiliz bakan yalılara;
  Yalılar boynu eğik bize bakıyor
  Biz değiliz sarkan hatıralara..
  Göğüs gererek dalgalara
  Yalılar bir hayal için denize sarkıyor
  Yalılar bize bakıyor, denize bakıyor.
  Ne günlermiş, ne günlermiş
  Yıldızlar, mehtap, çamlar altında
  Ne günlermiş, ne günlermiş
  Gelip geçmiş!

  Yukarı
  Yazan:Ziya Osman Saba
  İstanbul

  Seni görüyorum yine İstanbul
  Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan
  Minare minare, ev ev,
  Yol, meydan.

  Geliyor Boğaziçi'nden doğru
  Bir iskeleden kalkan vapurun sesi,
  Mavi sular üstünde yine
  Bembeyaz Kızkulesi.

  Bir yanda, serin sabahlarla beraber,
  Doğduğum kıyılar: Beşiktaşım.
  Baktıkça hep, semt semt, yer yer,
  Beş yaşım, onbeş yaşım, ah yirmi yaşım!

  Durmuş bir tepende okuduğum mektep,
  Askerlik ettiğim kışladır ötesi.
  Bir gün bir kızını benim eden
  Evlendirme dairesi.

  Benim de sayılmaz mı oralar?
  Elimi tutar gibi iki yanımdan,
  Babamın yattığı Küçüksu,
  Anamın toprağı Eyüpsultan.

  Önümde, açık kollarıyla boğaz,
  Çengelköy'den aktarma Rumelihisarı.
  İstanbul, İstanbul'um benim,
  Kadıköy'ü, Üsküdar'ı...

  Gün olur, Köprü ortasında durur
  Anarım, Adalar'da çamların uykusunu.
  Gün olur, Beyoğlu'nu özler içim,
  Koklamak isterim Tünel'in kokusunu.

  Bulut geçer üstünden,
  Gemi gelir yanaşır
  Bir eski türküdür, kulağıma fısıldar,
  "İçi dolu çamaşır."

  Göğünde tanıdım ayın ondördünü.
  Kırlarında bilirim baharı,
  Herşey içimde, herşey,
  İstanbul yadigarı.

  Bir daha görüyorum seni dünya gözüyle,
  Göğün hep üstümde, havan ciğerlerimdedir.
  Ey doğup yaşadığım yerde her taşını
  Öpüp başıma koymak istediğim şehir

  Yukarı
  Yazan: Orhan Veli
  İstanbul'u Dinliyorum

  İstanbul'u Dinliyorum
  İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
  Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
  Yavaş yavaş sallanıyor
  Yapraklar ağaçlarda;
  Uzaklarda, çok uzaklarda
  Sucuların hiç durmayan çıngırakları;
  İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı.

  İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı;
  Kuşlar geçiyor derken
  Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık;
  Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
  Bir kadının suya değiyor ayakları;
  İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

  İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
  Serin serin Kapalıçarşı,
  Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa
  Güvercin dolu avlular,
  Çekiç sesleri geliyor doklardan
  Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;
  İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

  İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
  Başında eski alemlerin sarhoşluğu,
  Loş kayıkhaneleriyle bir yalı
  Dinmiş lodosların uğultusu içinde.
  İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı.

  İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
  Bir yosma geçiyor kaldırımdan.
  Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.
  Bir şey düşüyor elinden yere;
  Bir gül olmalı.
  İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

  İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
  Bir kuş çırpınıyor eteklerinde.
  Alnın sıcak mı, değil mi bilmiyorum;
  Dudakların ıslak mı değil mi, bilmiyorum
  Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
  Kalbinin vuruşundan anlıyorum;
  İstanbul'u dinliyorum.

  Yukarı
  Yazan:Hasan Gezer
  İstanbul

  Gün ve gece bir başka tablo İstanbul'da;
  Sabah erken, akşam geç olur İstanbul'da...

  Kalbin uzak ise, O'na yakın olsan da;
  Hasret yaman, sevda güç olur İstanbul'da!...

  Birazcık gölge, bir yudum çay Çamlıca'da;
  Mana derin, madde hiç olur İstanbul'da...

  Gün gelip, nefes bitip, vade dolduğunda
  Yıl ne zaman, saat kaç olur İstanbul'da?

  Yukarı

  Yazan: Nuh KENİŞ
  İSTANBUL ŞİİRİ


  Ben anlatmayayım be İstanbul seni
  Sen kendin anlat
  Galata Köprünü anlat
  İrili ufaklı canlı kanlı balık tutanları
  Karanlık köşelerinde büzülüp yatanları anlat
  Öte yakanı beri yakanı
  Yakasına kırmızı gül takanı
  Tarihin koynunda yatanı anlat


  Ben anlatmayayım be İstanbul seni
  Sen kendin anlat
  Eminönü'ndeki,Sirkeci'ndeki
  Mahmutpaşa'ndaki,Kapalı Çarşı'ndaki
  Mahşeri kalabalık ne yana gider,ne yana döner
  Kimi biner trenlere,nereye gider
  Kimi iner trenlerden dikilir kalır
  Niye kalır be İstanbul
  Sen anlat


  Boğaz hattına,Adalar'a giden vapurlar
  Kadıköy'e,Üsküdara giden vapurlar
  Kaç yolcu taşır
  Kaçı gençtir,kaçı ihtiyardır bunların
  Kaçı sevdalı,kaçı bahtı karalı
  Kaçı işli,kaçı işsiz,kaçı ayık,kaçı sarhoştur
  Kaçı umutlarını yitirmiştir bir yerlerde
  Kaçı umut yolculuğuna yeni çıkmaktadır
  Sen iyi bilirsin be İstanbul
  Sen anlat


  Ben anlatmayayım be İstanbul seni
  Sen kendin anlat
  Kaç babayiğidi un ufak ettin sokaklarında
  Kaç çocuğu ağlattın
  Kaç körpe kızı telef ettin
  Kaç delikanlıyı kirli meydanlarında
  Anasından doğduğuna pişman ettin
  Anlat be İstanbul
  Sen anlat


  Güvercinler doluşur cami avlularına
  Tabak tabak atılan yemlere üşüşür
  Bir hile sezdiler mi hemen kaçışır
  İnsanlar bağrışır
  İnsanlar çağrışır
  İnsanlar sarılmış birbirine ağlaşır da ağlaşır
  Niye ağlaşır be İstanbul
  Sen anlat


  Ben anlatmayayım be İstanbul seni
  Sen kendin anlat
  Taşın toprağın altın mıdır
  Yüreğin yufka mı,yoksa katı mıdır
  Nedir be İstanbul
  Sen anlat


  Niye sever seni insanlar
  Niye bağlanır kalır sana
  Niye ayrılamaz,niye ayrılmak istemez senden
  Ayrılsa da bir parçası sen de kalır
  Büyü mü edersin
  Ne edersin be İstanbul
  Sen anlat


  Ağacında ne öter
  Toprağında ne biter
  Fırınlarında pişen ekmekler kime yeter
  Yeter be İstanbul yeter
  Sen anlat


  Ben anlatmayayım be İstanbul seni
  Sen kendin anlat
  Anlat
  Hazır bir dinleyicin varken karşında
  Kaçırma
  Anlat

  Yukarı
  Yazan: Nihat İncekara

  E Y Ü P

  İstanbul'un fethiyle anılır adı
  Tarihler boyunca hiç unutulmadı
  Ensari'den bizlere yadigar kaldı
  Sessizdir sakindir huzurludur Eyüp

  Her köşesi bir tarih bir efsanedir
  Kalblere nur veren ziyarethanedir
  Orda dua orda niyaz halisanedir
  Sessizdir sakindir huzurludur Eyüp

  Mavi Haliç sahilinden gezerek gelin
  Mihmandarın türbesinde dualar edin
  Piyerlotiden bakıp şehri seyredin
  Sessizdir sakindir huzurludur Eyüp


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ

 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  İstanbul Şiirlerinin Derlenmesi ve İncelenmesi

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 2 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 3,50 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Ankara Şiirlerinin Değerlendirilmesi
  By HELP ! in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.04.12, 20:25
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.04.12, 22:15
 3. Ankara Şiirlerinin Derlenmesi Ve İncelenmesi
  By RedBuLL in forum İlköğretim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.04.12, 21:59
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 21.04.09, 02:39
 5. İstanbul'un Tarihi Yerleri Resimli
  By ѕυρєяisi in forum İstanbul
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 20.04.09, 23:35

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.