Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Sivil Toplum Örgütlerinin İsimleri Ve Amaçları

 1. #1
  ModeratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Sivil Toplum Örgütlerinin İsimleri Ve Amaçları

  Sponsorlu Bağlantı

  Sivil Toplum Örgütlerinin İsimleri Ve Amaçları


  Sivil Toplum Kuruluşları Amaçları
  Sivil Toplum Kuruluş Amaçları Nelerdir

  Sevgili melekler, bu yazımızda sivil toplum kuruluşları, özellikleri ve amaçları hakkında sizleri bilgilendiriyoruz smile


  stk 3d9

  Sivil toplum örgütleri kendi içinde aynı düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelmesiyle kurumsallaşmaktadır Bu örgütler her ne kadar tek tip özellik gösteriyor olsalar bile bunlar kendi çatıları altında bir güç oluşturmaktadır Farklı amaç ve anlayış altında çalışan sivil toplum örgütleri bir şehirde, bölgede ya da ülke bütününde bir demet oluşturmaktadır Bu da çeşitlilik ve zenginlik olarak değerlendirilmelidir Toplumda sosyal dokuyu koruyan bölgesel özelliklere ve güzelliklere sahip çıkan ve yaşatan kuruluşlardır Bu örgütler toplum düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin yükselmesine büyük katkı sağlamaktadır Sivil toplum örgütleri kendi ürettiğini bir başkasına dayatmaz Eğer bir dayatma olursa bir başka örgüt de kendi üretimini dayatır Bu bakımdan dayatma sivil toplum kuruluşlarının düşmanıdır Sivil toplum örgütleri özgür düşünce ve özgür teşebbüsle beslenir Bu yapılardan dolayı sivil bir gücü temsil etmekte ve üçüncü sektör olarak isimlendirilmektedir

  Birinci sektör; yasa yönetmelik ve mevzuatla yönetim ve faaliyet içinde bulunan devlet sektörüdür İkinci sektör ise kazancını maksimum kılacak anlayış içinde çalışan sermaye sahipleri, şirketler ve çalışanlardır Üçüncü sektör ise her iki ortamda bulunan ve bulunmayan insanlardan oluşan, gönüllülerin bulunduğu sektördür Bu sektör sivil kuruluşlardır Bunlar üçüncü sektör olarak isimlendirilmektedir Bu kuruluşların üretiminde, yasa, yönetmelik ve mevzuatlar devlet sektöründe olduğu gibi sınırlayıcı değildir Gönüllü olarak hizmet edenler, şirket ve sermaye kesiminde olduğu gibi kar amacı taşımadığı ve özgür düşünen, özgür hareket eden insanlardan meydana gelmediği aşikardır Üçüncü sektör olarak sivil toplum örgütleri diğer sektörlere göre daha kaliteli, daha özgün çalışmalar yaparak yerel ve merkezi yönetimlere katkı sağlamaktadırlar

  Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

  Askeri olmayan, devletten bagimsiz, topluma fayda saglamaya yonelik calismalarda bulunan kuruluslardir. Kısaltmasi stk olarak geçer

  Uluslararası literatürde ‘non-governmental organization’ olarak geçmektedir. bu tanım ‘hükümet dışı organizasyonlar’ olarak türkçeleştirilebilir.

  Kar amacı gütmeyen, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan kuruluşlardır.

  Yöneticileri siyasi yatırım yapmadıkları sürece yaşam koşullarının yükseltilmesinde olumlu rol oynayacak örgütlerdir.bizim gibi siyasetin çıkar ve kar amaçlı olduğu ülkelerde sivil toplum örgütlerinin kayıtsız kalması mümkün olmayacağından hedeflerinden şaşması ihtimali çok yüksektir

  Sivil toplum kuruluşları, toplum için sürdürdükleri faaliyetlerin toplumun farkında olmasını sağlamak ve kuruluşun algısını olumlu yönde değiştirmek için bazı adımlar atmalıdır. Bu, bütün sivil toplum kuruluşlarının ve üyelerinin ortak sorumluluğudur. Çünkü, sivil toplum kuruluşlarının temel amacı, toplumun yararı için çalışmalar yapmak ve toplumun bu faaliyetlere katılımını sağlayarak maksimum düzeyde sonuç elde etmektir.

  Sivil Toplum Kuruluşlarının Amaçları

  Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.  Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır. Sivil Toplum Kuruluşları, herhangi bir devlet organından bağımsız bir şekilde özel kişilerin girişimiyle kanuni olarak kurulmuş her türlü organizasyon için kullanılan genel bir terimdir. STK’ların tamamen veya kısmen devlet organları tarafından desteklendiği durumlarda bile STK bünyesinde herhangi bir devlet yetkilisi bulunmadıkça kurumun STK olma özelliğinin devam ettiği kabul edilir.  20. yüzyıl boyunca, küreselleşme STK’ların önemini artırmıştır. Çoğu sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi imkansızdır. Uluslararası antlaşmalar ve Dünya Ticaret Örgütü gibi Uluslararası Örgütler finansal alandaki büyük aktörlerin çıkarlarına odaklı olarak algılanmaktadırlar. Bu alandaki dengesizliği gidermek için STK’lar insani konular, kalkınma yardımları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında gelişim göstermişlerdir. Buna bir örnek olarak Dünya Ekonomik Forumuna rakip bir toplantı olarak heryıl düzenlenen Dünya Sosyal Forumunun heryıl Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumunun düzenlendiği Davos’ta düzenlenmesi belirtilebilir. 5. Dünya Sosyal Forumu Ocak 2005 tarihinde 1.000’den fazla uluslararası STK temsilcisinin katılımı ile toplanmıştır.


  Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları


  Türkiye’deki Vakıflar


  Vakıf statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları

  Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)
  Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
  Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
  Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
  Çocuk Vakfı
  Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)
  Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV)
  ICEP Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs Vakfı
  İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
  İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)
  İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
  Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
  Kafkas Vakfı
  Nesin Vakfı
  Nezih Danyal Karikatür Vakfı
  Osmanlı Araştırmaları Vakfı
  Reklamcılık Vakfı
  Sağlık Vakfı
  Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)
  Sigarayla Savaşanlar Vakfı
  Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
  Su Vakfı
  Tarih Vakfı
  TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
  Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)
  Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
  TSK Mehmetçik Vakfı
  Turkiye İnsan Hakları Vakfı
  Türk Demokrasi Vakfı
  Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)
  Türk Eğitim Vakfı (TEV)
  Türk Kalp Vakfı
  Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)
  Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
  Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)
  Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
  Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
  Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
  Türkiye Diyanet Vakfı
  Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
  Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
  Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı
  Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
  Türkiye Infertilite Vakfı (TİVAK)
  Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)
  Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TUTEV)
  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
  Türkiye Zeka Vakfı (TZV)
  Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)
  UM:AG Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
  Umut Vakfı
  Vakıflar Genel Müdürlüğü
  Vehbi Koç Vakfı
  WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
  Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı

  Türkiye’deki Dernekler


  Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları.

  AIDS Savaşım Derneği
  AKUT Arama Kurtarma Derneği
  Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
  Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)
  Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
  Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  Gümrük Müfettişleri Derneği
  Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)
  İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD)
  İnsan Hakları Derneği
  İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD)
  Linux Kullanıcıları Derneği
  Mahalli İdareler Derneği
  Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)
  Özel Dedektifler Derneği
  Reklam Yaratıcıları Derneği (RYD)
  Reklamcılar Derneği
  Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)
  Türk Arşivciler Derneği
  Türk Dış Ticaret Derneği
  Türk Farmakoloji Derneği (TFD)
  Türk Hemşireler Derneği (THD)
  Türk Kardiyoloji Derneği
  Türk Psikologlar Derneği
  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)
  Türk Radyoloji Derneği
  Türk Serbest Mimarlar Derneği
  Türk Sosyal Bilimler Derneği
  Türk Toraks Derneği
  Türkiye Acil Tıp Derneği
  Türkiye Aile Planlaması Derneği
  Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
  Türkiye Diyetisyenler Derneği
  Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
  Türkiye Kızılay Derneği
  Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)
  Türkiye Psikiyatri Derneği
  Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
  Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)
  Ulusal Franchising Derneği (UFRAD)
  Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
  Vergi Denetmenleri Derneği
  Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği
  Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)


  Türkiye’deki Sendikalar

  İşçi Sendikalar, İşveren Sendikaları, İşçi Federasyonları, İşveren Federasyonları, TÜRK-İŞ, DİSK, TİSK, HAK-İŞ, KAMU-SEN, KESK… gibi kuruluşlardır.

  BASS-SEN Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
  BELEDİYE-İŞ Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası
  BEM-BİR-SEN Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası
  BES Büro Emekçileri Sendikası
  BİRLEŞİK METAL-İŞ Birleşik Metal İşçileri Sendikası
  BTS Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
  BÜRO MEMUR-SEN Büro Memurları Sendikası
  ÇELİK-İŞ Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası
  ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
  DEMİRYOL-İŞ Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası
  DİSK Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
  EĞİTİM-BİR-SEN Eğitimciler Birliği Sendikası
  EĞİTİM-SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
  GENEL MADEN-İŞ Genel Maden İşcileri Sendikası
  GENEL-İŞ Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikası
  HAK-İŞ Konfederasyonu
  HAVA-İŞ Türkiye Sivil Havacılık Sendikası
  HİZMET-İŞ Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası
  İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
  KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
  KAMU-SEN Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
  KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
  KRİSTAL-İŞ Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayi İşçileri Sendikası
  LASTİK-İŞ Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası
  MADEN-İŞ Türkiye Maden İşçileri Sendikası
  MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu
  MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
  ORMAN-İŞ Türkiye Orman İşçileri Sendikası
  ÖZ İPLİK-İŞ Tüm Dokuma İplik Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
  PETROL-İŞ Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası
  PÜİS Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası
  SAĞLIK-İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
  SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
  SOSYAL-İŞ Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası
  TARIM-İŞ Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayi İşçileri Sendikası
  TEK GIDA-İŞ Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası
  TEKSİF Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
  TES-İŞ Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası
  TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
  TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
  TOLEYİS Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası
  TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
  TÜRK HARB-İŞ Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası
  TÜRK KOOP-İŞ Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası
  TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
  TÜRKİYE HABER-İŞ Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası
  TÜTSIS Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
  YOL-İŞ Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

  Türkiye’deki Meslek Kuruluşları


  Meslek Kuruluşları, Odalar, Birlikler, Mühendis Odaları, TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği… gibi kuruluşlardır.

  Basın Konseyi
  Çevre Mühendisleri Odası
  Elektrik Mühendisleri Odası
  Fizik Mühendisleri Odası
  Gemi Mühendisleri Odası
  Gıda Mühendisleri Odası
  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
  İç Mimarlar Odası
  İnşaat Mühendisleri Odası
  Jeofizik Mühendisleri Odası
  Jeoloji Mühendisleri Odası
  Kimya Mühendisleri Odası
  Maden Mühendisleri Odası
  Makina Mühendisleri Odası
  Metalürji Mühendisleri Odası
  Meteoroloji Mühendisleri Odası
  Mimarlar Odası
  Petrol Mühendisleri Odası
  Peyzaj Mimarları Odası
  PTSB Türkiye Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği
  Şehir Plancıları Odası
  Tekstil Mühendisleri Odası
  TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
  TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  TUREB Türkiye Turist Rehberleri Birliği
  Türk Dişhekimleri Birliği
  Türk Veteriner Hekimleri Birliği
  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
  Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu
  TürkMMMB Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
  Türkiye Barolar Birliği
  TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Sivil Toplum Örgütlerinin İsimleri Ve Amaçları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.05.12, 13:35
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.03.12, 20:53
 3. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 24.03.11, 20:17
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.10, 21:16
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.10.10, 14:08

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.