Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Ormanları Korumak Amacı ile İlgili Neler Yapmalıyız

 1. #1
  ModeratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Ormanları Korumak Amacı ile İlgili Neler Yapmalıyız

  Sponsorlu Bağlantı

  Ormanları Korumak İçin Neler Yapmalıyız

  Gönüllü çevreci kuruluşlar çalışma alanları her ne kadar birbirinden farklı görünse de aslında tek bir amaca hizmet eden sivil toplum örgütleridir Bu tarz sivil toplum örgütlerinin genel amacı dünyayı yaşanabilecek konuma getirmek ve mevcut sistemde kötüye gidişatı durdurmaktır

  Çalışmaları tamamen gönüllü olan üyeleri sayesinde yürütülmektedir Çoğu çevreci kuruluş birbirleri ile irtibat halindedirler Çalışmaları için gerekli mali desteği de üyelerinde ve bağışlardan karşılayabilmektedirler

  Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşları diger ülkelerle kıyaslandığımızda sayısının daha az olduğunu görmekteyiz Gönüllü kuruluşların varlığı ve üye sayısının fazlalığı aslında o ülkenin çevre sorunları ve diger sorunlara karşı duyarlılığının bir göstergesi sayılabilir Bu tarz kuruluşların ülkemizde sayısının artmasıyla birlikte halkımızın duyarlılığın arttırılması sağlanabilir Bu kuruluşlar çeşitli zamanlarda çeşitli yerlerde sempozyumlar düzenleyerek bilinçli ve çevreci bir toplum yaratılmasana katkıda bulunmaktadırlar

  Gönüllü Çevreci Kuruluşlar ve Adları  Greenpeace (Yeşil Barış) :
  Greenpeace, gezegenimizi yaşanmaz hale getiren çevre suçlarına şiddet içermeyen doğrudan eylemlerle tanıklık eder ve bunları basın aracılığıyla gündeme getirir Bilimsel verilere dayanan kampanyalar yürütür

  Çevreye karşı işlenen bir suça tanıklık etmek, toplumun dikkatini çekerek suçu işleyenler üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yapılan barışçıl eylemler yapar

  TC Çevre ve Orman Bakanlığı
  Çevre ve Orman Bakanlığı; 01052003 tarihinde kabul edilen ve 08052003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4856 Sayılı Yasa ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi suretiyle kurulmuş bir bakanlıktır

  Çevre ve Orman Bakanlığı'nın kuruluş amaçları şunlardır:

  Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi,

  Kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması,

  Ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması ve geliştirilmesi,

  Her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi,

  Ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi,

  Ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması,

  Orman ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması ve orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi şeklinde özetlenebilir

  WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı - Vakfı (World Wide Fund for Nature)
  Doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur 1961'de World Wildlife Fund (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) olarak kurulan kuruluş, genişleyen çalışma alanıyla adını şimdiki haline değiştirmiştir Ancak Kuzey Amerika ülkeleri hala eski halini kullanmaktadır

  TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)
  Türkiye'nin çölleşmeyle ve erozyonla mücadelesini birinci amaç edinmiş çevreci kuruluş 11 Eylül 1992 tarihinde, kurulmuş olan çevreci vakıftır

  ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)
  Türkiyedeki doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur Doğal kaynakları, kültürel mirası ve insanı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için "kent-havza-bölge-ülke" ölçeğinde projeler geliştirmektedir

  Bu anlamda; "Doğa varlığını yitirirse, insanı kimlikli kılan kültürel birikim yok edilirse, boyutlandırmaya çalıştığımız "baş döndürücü teknolojik gelişmeler" oturacak sağlıklı zemin bulamaz Bu nedenle, yaşamı anlamlı kılan temel öğeleri tüketmeden, onlarla birlikte yaşayacağımız günler" amaçlanmaktadır

  TÇV (Türkiye Çevre Vakfı)
  Hepimizin daha temiz, daha düzenli, daha güzel bir çevrede yaşaması Bunun için yapmamız gereken çok şey var Biz, sınırlı imkânlara sahip bir gönüllü kuruluş olarak, elimizden geldiğince bu amaca ulaşmaya yardım edecek hizmetleri üstleniyoruz

  Tam 31 yıldır, araştırmalar, yayınlar yapıyor; toplantılar, konferanslar düzenliyoruz Kurulduğumuz 1978 yılından bugüne, çalışmalarımız aralıksız sürüyor

  ÇEVKOR Vakfı (Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı)
  1991 yılında Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerindeki öğretim üyeleri tarafından kurulan vakıftır


  Toplumun her kesiminde çevre bilincinin aşılanması ve bu konuda eğitim çalışmalarının yapılması,

  Çevre kirliliği meydana getirmeyecek sistemlerin teşvik ve geliştirilemesi,

  Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, geliştirilmesi, yaşatılması


  ÇEKÜD
  Çevre Gönüllüleri olarakta bilinen dernek, 1999 yılında İstanbul’da kurulmuştur Çevre sorunlarına, bilimsel verilerin ve teknolojik gelişmelerin ışığında, öz kültürümüzün derinliklerinde bulunan manevi dinamikleri de kullanarak çözüm önerileri üretmek;

  Dogal, kültürel ve sosyal çevrenin korunmasi, güzelleştirilmesi ve geleceğe güvenle aktarılması amacıyla, sivil toplum ve Kamu kuruluslarıyla dayanışma halinde; kritik ve analitik düsünce yapısında, kültürel değerlerimize bağlı, yüksek ahlak ve çevre bilincine sahip insanlardan meydana gelen bir toplum oluşmasına katkıda bulunmaktır

  ÇEVKO
  1992 yılında kurulan vakıf; Türkiye'de ambalaj atıklarını geri kazandırma sisteminin oluşturulmasında etkin bir rol oynayan kuruluş

  Türkiye'deki ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile, sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini amaçlayan Çevko; cam, metal, plastik, ve kâğıt/karton türü evsel nitelikli ambalaj atıklarının değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi oluşturulmasında temel unsurların bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm sanayii ve kapasitesinin yaratılması ve tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması gerekliliğine inanarak bu doğrultuda etkinliklikler hedefliyor

  TURMEPA (Türkiye Deniz Temiz Derneği)
  1994 yılında kurulan dernek, deniz ve kıyılarımızın kirletilmemesini ve bu konuda ulusal ve uluslararası kanun ve anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak en etkili güç olmayı amaçlamaktadır Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerimizin ekonomimize, sağlığımıza ve refahımıza katkılarından yararlanabilmelerini sağlamaktır

  Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerin; ekonomiye, sağlığa ve refaha katkılarından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla kişisel sağlık, refah ve Türkiye'nin ekonomik geleceği için oluşan önemli riskler hakkında kamusal farkındalığı arttırmak, halkı deniz ve sahil çevresinin süregelen tahribatına karşı, müsamaha göstermemeleri konusunda, faaliyete geçmeleri için teşvik etmek şeklinde açıklamaktadır

  TÜDAV (Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı)
  Türkiye'de deniz bilimleri konusunda araştırmalar yapmak ve deniz yaşamını korumak amacıyla 1997 yılında kuruldu Pek çok bölgede hizmet veren bu vakıf tek denizcilik ile değil pek çok konuda ülkemize yardımı dokunmaktadır

  TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı TÜRÇEV)
  1993 yılında Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle Mavi Bayrak Programı'nın ülkemizde de başlatılabilmesi amacıyla kurulmuş olup, başta Antalya ve Muğla olmak üzere ülke çapında etkinlik göstermektedir Vakıf, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education, FEE) üyesidir

  Sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi bir çevre yönetimi ile çevre bilinçlendirme etkinliklerini içeren Mavi Bayrak'ın turizm ve çevre açısından da önemli olduğu yaklaşımı bilincinin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artması gerekliliği üzerine çalışmalar yapmak olan Türçev, nitelikli plaj ve marinalar oluşturmaya çalışmakta, temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar, sürdürülebilir bir çevre oluşması yolunda etkinlikler göstermektedir

  TÜRÇEK (Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu)
  1972 yılında Türkiye'nin ilk gönüllü çevre kuruluşu olarak İstanbul'da kurulan ve giderek yoğunlaşan çevre sorunları karşısında faaliyetlerde bulunan kuruluştur
  Resmi web sitesi : http://wwwturcekorgtr

  Eco-Schools
  1992 yılında kurulan kuruluş ile dünyanın her yerindeki okullarda öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sistemi uygulamasını da içerir

  Doğa ile Barış
  1993 yılında kurulan dernek insanlığı doğa ile barışa davet eden bu kuruluş tamamen gönüllülerden oluşmaktadır Dernek, çevre sorunlarının çözümü için tüm hedef kitleleri içermektedir

  Doğa Derneği
  Kuruluş yılı olan 2002 yılından bu yana Türkiye doğasının sorunlarına yönelik yapıcı ve yerinde çözümler getirmeyi kendine ilke edinmiş dernektir Doğa ve insanı bir bütün halinde ele alarak başta "Önemli Doğa Alanları" olmak üzere tüm Türkiye sathında doğanın yaşamasını sağlamak  Ormanları Korumak İçin Yapılması Gerekenler;

  Orman yangınları önlenmelidir.
  Ağaç kesimlerine engel olunmalıdır.
  Ormanlara zarar veren hayvanların (kıl keçileri) ormanlardan uzaklaştırılması gerekir.
  Yanan veya kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi gerekir.
  Yakıt olarak odun kullanımı azaltılmalıdır.
  Çocuklarımız başta olmak üzere herkes ormanın yararları ve korunması gerektiği konusunda bilinçlenmeli ve gerekli eğitimi almalıdır.
  Ağaçtan yapılan eşyaların daha dikkatli kullanılması gerekir.
  1 hektar orman yakan kişiye para cezası verilmelidir.


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Ormanları Korumak Amacı ile İlgili Neler Yapmalıyız


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Göz Sağlığını Korumak İçin Neler Yapmalıyız
  By MyLoVe in forum Göz ve Göz Sağlığı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.06.12, 20:56
 2. Ormanları Korumak İçin Neler Yapabiliriz
  By RedBuLL in forum İlköğretim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.05.12, 22:32
 3. Ormanları Korumak İçin Neler Yapmalıyız
  By RedBuLL in forum Genel Kültür
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.05.12, 02:56
 4. Diş Sağlığımızı Korumak İçin Neler Yapmalıyız
  By RedBuLL in forum Ağız ve Diş Sağlığı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.05.12, 23:51
 5. cumhuriyetimizi korumak için neler yapmalıyız
  By duygu sezer in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.11.11, 19:35

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.