Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Kerbela Olayının Sebebi

 1. #1
  ModeratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Kerbela Olayının Sebebi

  Sponsorlu Bağlantı

  Kerbela Olayının Sebebi

  Olayların gelişimi - Şii kaynaklarına göre - Sonuç
  Olayların gelişimi

  Muhammed'in 632 yılında vefat etmesinden sonra Müslüman toplumunun başına kimin geçeceği kaygısı baş gösterdi. Müslümanların bir kısmı ilk olarak Ebu Bekir'in halifeliğini kabul ettiler. Ebu Bekir'den sonra sırasıyla Ömer bin Hattab, Osman bin Affan ve Ali bin Ebu Talib'in halifeliğini kabul ettiler. Bununla beraber bir kısım Müslümanlar Muhammed'in kuzeni ve damadı olan, çocukluğundan itibaren evinde büyümüş ve onu korumak için kendi hayatını tehlikeye atmış olan Ali'nin ilk halifelik için daha doğru bir seçim olduğunu düşünüyorlardı.

  Müslümanların bir kısmı Ali'nin yanlış olduğunu düşünmekle beraber kendinden önceki halifeleri kabul ettiğine inanırlar. Bununla beraber kendi halifeliğine kadar hiçbir savaşa katılmayışı diğerlerini halife olarak kabul etmediğine yorulur. Osman asiler tarafından öldürülünce Ali başa geçti. Osman'ı halife kabul edenler onun katilini bulana kadar Ali'yi halife olarak kabul etmeyeceklerini söylediler ve Müslüman toplumu ilk kez iç savaşa sürüklendi. İslam Devleti, Ali ve Muaviye önderliğinde ikiye bölündü. Ali, 661 yılında Haricilerden Abdurrahman İbn-i Mulcem tarafından gerçekleştirilen bir suikastte hayatını kaybetti ve iktidar 20 yıllığına Muaviye'nin eline geçti.

  Muaviye, oğlu Yezid'in kendinden sonraki halife olarak kabul edilmesini daha hayatteyken garantiye almaya çalıştı. Taraftarlarına Yezid'e bağlılık yemini ettirdi. Yezid başa geçince ilk iş olarak Medine valisine bir mektup yazarak Hüseyin bin Ali'ye değil, kendisine itaat etmesini, aksi takdirde bunu canıyla ödeyeceğini bildirdi. Bu arada Hüseyin Kufelilerden kendisine bağlılıklarını sunan mektuplar alıyordu. Kufe'ye gelip halife olduğunu ilan ederse Hüseyin'i destekleyeceklerini söylüyorlardı. Hüseyin bu teklifleri ciddiye aldı ve Kufe'deki taraftarlarının gerçekte olduğundan çok daha fazla olduğunu zannetti. Yaklaşık 70 taraftarı ve ailesi ile Kufe'ye doğru yola çıktı.

  Sayıca fazla olmayan Kufeli taraftarları Yezid yandaşları tarafından bastırıldı. Hüseyin ve beraberindekiler Kerbela'da Yezid'in 4500'e yakın adamıyla karşılaştılar. Burada meydana gelen savaşta Hüseyin ve taraftarlarının hepsi öldürüldü ve ailesi esir alındı.

  Şii ve Alevi Müslümanlığında bu olayın çok önemli yeri vardır. Onlara göre Ali'nin oğulları yenilmez savaşçılardır, çok yüce şahsiyetlerdir ve halifelik makamının su götürmez sahibidirler. Sünni Müslümanlığında da en yüce sahabelerden ve dört büyük halifeden birinin oğulları oldukları için çok yüce şahsiyetlerdir ve dini liderler olarak kabul edilirler. Sünnilere göre de seçilmemiş ve zorla başa gelmiş bir halife tarafından katledilmişlerdir.
  Şii kaynaklarına göre

  Muhammed sağlığında Ali bin Ebu Talib ve sonrasında da oğullarını kendinden sonraki halifeler olarak atadı ancak iktidar baskıyla başkalarının eline geçti. Muaviye öldüğünde adaletin tekrar sağlanması için bir fırsat doğdu.

  Muaviye'nin oğlu Yezid, Hüseyin'in iktidarda hak iddia etmesinden korkuyordu. Bu nedenle bir elçi göndererek kendisine itaat etmesini istedi. Hüseyin bu teklifi reddetmesinin bir görev olduğuna inanıyordu. Medine'den Mekke'ye doğru hac için yola çıktı.

  Bu arada Kufe'den kendisini destekleyeceklerine dair mektup aldı. Sancağını açıp hakkı olduğuna inandığını almak amacıyla yönünü Kufe'ye çevirdi. Yolun bir kısmını aşmıştı ki Yezid'in Kufe'ye Ubeydullah bin Ziyad'ı vali olarak atadığını, beraberinde bir ordu gönderdiğini, Kufelilerin savaşmaktansa itaat etmeyi yeğlediklerini öğrendi.

  Buna rağmen yoluna devam etti. Öldürüleceğini biliyordu ancak ölümünün Yezid'in kötülüğünü dünyaya ispat edeceğini düşünüyordu. Kufe yakınlarındaki Kerbela'da kamp kurdu.
  Kuşatma

  Yezid'in valisi İbn-i Ziyad 30 bin kişilik orduyu Hüseyin'in üzerine gönderdi. Askerler kampın etrafını sardılar ve Hüseyin ile görüşmelere başladılar.

  Hüseyin, kuşatmanın kaldırılmasını, kendisi ile birlikte ailesi ve taraftarlarının da Irak'ı terk etmesine izin verilmesini istedi. Ordunun komutanı Ömer bin Sa'd bu teklifi makul buldu ve üstlerine iletti. Bu teklif İbn-i Ziyad'ın da hoşuna gitti ancak yönetimde söz sahibi olan Emevilerden Şimr bin Zi'l-Cevşen, Bahteri bin Rebia ve Şeys bin Rebia karşı çıktılar. Ömer bin Sa'd'a Hüseyin ve beraberindekileri öldürmesini, yoksa kendi canından olacağını söylediler.

  Muharrem ayının 7'sinde Ömer bin Sa'd çemberi daralttı ve kampın su yollarını kesti. Muharrem ayının 9'unda, kampın su kaynakları tükendi ve önlerinde sadece ölmek ya da teslim olmak seçeneği kaldı. Hüseyin, İbn Sa'd'a sabaha kadar ibadet etmek istediklerini söyledi ve mühleti uzatmasını istedi, İbn Sa'd kabul etti.

  Hüseyin adamlarına, teslim olmaya niyeti olmadığını, savaşacağını söyledi. Sayıca çok yetersiz oldukları için, öldürülecekleri açıktı. Yine de hepsi ölmeyi tercih etti. Hüseyin isteyenlerin kampı terk edip, gece karanlığından yararlanarak kaçmakta serbest olduğunu söyledi ancak hiçbiri yerinden kıpırdamadı.
  Savaş

  Ertesi sabah Hüseyin'in adamları Yezid ordusunun ön saflarına yanaşarak orada bulunan akrabaları ve arkadaşları ile konuştular. Savaşmamalarını istediler. Hüseyin Yezid askerlerine uzun bir konuşma yaptı. Bu konuşma öylesine etkili oldu ki, Yezid'in generallerinden Hûr, kendi ordusunu terk edip, Hüseyin'in bir avuç ordusuna katıldı.

  İbn Sa'd diğer adamlarının da saf değiştirmesinden korkup, Hüseyin'e ilk oku atarak savaşı başlattı. Savaş düello şeklinde başladı. Hüseyin Temim bin Kahta ile savaştı. Onu bir kılıç darbesiyle öldürdü, sonra da Zeyd Ebtahi'yi ikiye böldü.[2]

  Hüseyin'in taraftarlarından ilk olarak Hur, Habib bin Mezahir gibi Hüseyin'in ve babası Ali bin Ebu Talib'in yakın arkadaşları ve akrabaları dövüştüler ve hayatlarını kaybettiler. Ölenler arasında Hüseyin'in oğlu Ali Ekber, kardeşi Hasan'ın oğlu Kasım, kardeşi ve sancaktarı Abbas da vardı. Bu arada Yezid'in ordusu da çok fazla kayıp verdi.
  Hüseyin'in Ölümü

  Birebir savaşta çok fazla kayıp veren Ömer bin Sa'd'ın ordusu Şimr bin Zi'l Cevşen'in emriyle toplu hücuma geçti ve her taraftan ok ve mızraklar Hüseyin'in üzerine yağmaya başladı. Sinan bin Enes en-Nehai [3] veya Şimr bin Zi'l Cevşen kafasını kılıçla keserek Hüseyin'i öldürdü.[2] Kafası mızrağa takıldı ve herkese gösterildi. Üzerindeki değerli eşyalar alındı ve yarı çıplak bırakıldı.
  Sonrası

  Ubeydullah bin Ziyad'ın emri üzerine Hüseyin'in cesedi atlara çiğnetildi. Hüseyin taraftarlarına ait 72 ceset El-Gadiriye köylüleri tarafından ertesi gün defnedildi.[3]

  Yezid'in askerleri çadırlara girdiler ve kampı yağmaladılar. Kadınlar ve çocuklar Kufe üzerinden Şam'a götürüldüler. Açlık ve susuzluğun yanında çok kötü muamelelere tabi tutuldular. Yezid'in kötülük yapmaktaki amacının Hüseyin'in destekçilerinin düştüğü durumu gösterip, halkın desteğini kaybetmesini sağlamak olduğu söylenir.

  Bununla birlikte Kerbela'dan Kufe'ye ve Kufe'den Şam'a yapılan yolculuklarda Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep bin Ali ve oğlu Zeynelabidin fırsat buldukça Yezid'in yaptıklarını ve Kerbela'da işlenen suçları Müslümanlara anlattılar. Mahkemeye çıkarıldığında Zeynep, Yezid’in Halifeliğinin geçersiz olduğunu ilan etti ve Hüseyin'in Yezid'e başkaldırısını övdü.

  Tutuklular bir sene Şam'da tutuldular. Hüseyin'in 4 yaşındaki kızı Sakine bin Hüseyin bu sırada öldü. Yerel halk tutukluları hapiste yalnız bırakmadı ve Zeynep bin Ali ile Ali bin Hüseyin her gelen ziyaretçiye Hüseyin'in davasını anlattılar. Günümüz Suriye ve Irak'ına denk gelen topraklarda Yezid aleyhtarı oluşumlar baş göstermeye başladı. Durumdan endişelenen Yezid tutukluları serbest bırakarak Medine'ye gönderdi. Yaşananlar kulaktan kulağa yayıldı ve Kerbela Olayı günümüze kadar Aşurâ Günü'lerinde anıldı.
  Sonuç

  Kerbela'da yaşananlar her yıl Şii ve Aleviler tarafından tören şeklinde, Sünni Müslümanlar tarafından da tören yapılmaksızın (ya da mevlid okunarak ve muharrem orucu tutularak) anılır. Yas tutma savaşın gerçekleştiği Muharrem ayının 10'unda (Aşure Günü) doruğa çıkar. Bu günde konuşmalar yapılır, yapılanlar canlandırılır ve ağıtlar yakılır. Caferi Şiiler, 10 Muharrem Aşura Gününde Hüseyin’in çektiği acıya ortak olmak amacıyla sırtlarına zincirle vurarak dövünürler. Hüseyin'in Kerbela'da öldürülmesi hadisesi, sünnilikte de üzücü bir olay olarak kabul edilip yerilir. Yezid ismi Sünni toplumlarda çocuklara verilmez. Ancak Sünni inancında aşırı ve abartılı yas caiz değildir ve Kerbela Olayı, sünnilik'te Şia'dakine benzer şekilde törenlerle anılmaz.

  Ali bin Ebu Talib ile Muaviye arasında gerçekleşen Sıffin Savaşı sonrasında otorite ikiye bölündü. Ali yönetiminde başkenti Kufe olan ve Muaviye yönetiminde başkenti Şam olan iki devlet kuruldu. Ali'nin bir Harici tarafından öldürülmesi, daha sonra Hasan bin Ali'nin baskıyla halifeliği Muaviye'ye bırakmak zorunda kalması, en sonunda da Hüseyin bin Ali ve Yezid arasında gerçekleşen Kerbela Savaşı ile bu ayrım derinleşmiş ve İslam'da siyasi mezhep lerin doğuşu başlamıştır.

  İbn Haldun'a göre Hüseyin akıllı ve içtihat sahibidir. Ayet ve hadisleri anlamaya ve doğru şekilde yorumlamaya muktedirdir. O’na göre adaletli bir halife olmayan Yezid'e itaat ve Yezid saflarında savaşmak caiz değildir.

  Kerbela Olayı; Alevi ve Şii coğrafyada birçok edebi ve müzikal esere konu olmuş, mersiye gibi yeni türlerin doğuşuna neden olmuştur.[


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Kerbela Olayının Sebebi


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Kerbela Olayının Sonuçları
  By RedBuLL in forum İslamiyet
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.05.12, 01:44
 2. Kerbela Olayının Özeti
  By RedBuLL in forum İslamiyet
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.05.12, 01:42
 3. Kerbela Olayının Gerçekleştiği Yıl
  By RedBuLL in forum İslamiyet
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.05.12, 01:35
 4. Kerbela Olayının Tarih
  By RedBuLL in forum İslamiyet
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.05.12, 01:33
 5. Kerbela Olayının Nedenleri
  By RedBuLL in forum İslam-i Hikayeler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.05.12, 01:26

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.