Sponsorlu Bağlantı

5 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: Jeoloji Nedir? Yapısal Jeoloji Yerbilimi Nedir? Jeoloji Hakkında Jeolojinin Tanımı

 1. #1
  Administrator
  Sponsorlu Bağlantı

  Jeoloji Nedir? Yapısal Jeoloji Yerbilimi Nedir? Jeoloji Hakkında Jeolojinin Tanımı

  Sponsorlu Bağlantı

  Jeoloji Jeoloji Nedir? Yapısal Jeoloji Yerbilimi Nedir? Jeoloji Hakkında Jeolojinin Tanımı Jeolojinin Anlamı
  Jeoloji yerbilimi anlamına gelir. Ge: Yer, Logos: Bilim sözlerinden alınmıştır.
  Jeoloji arz (yer) kabuğunun yapısından, bunu teşkil eden maddelerden, onun teşekkül ve oluşum tarihinden,ayrıca üzerinde yaşayan hayvan ve bitkilerin ilk yaratılışlarından bugüne kadar olan biyolojik oluşumlardan söz eder.
  40-50 Km. kadar bir kalınlığa sahip olan yerkabuğunun organik ve anorganik oluşum tarihi jeolojide esas konuyu teşkil eder. Yerkabuğunun tüm hareketleri ve mekaniği jeolojinin içerisinde yer alır.
  (Yer kürenin şekli, ortası şişkince, kutupları basık bir küredir. ( Litosfer ) )
  Jeoloji bir gözlem bilimidir. O kitaplardan, laboratuardan çok doğadan öğrenilir. Jeoloji; çevremizin tanınmasında, sırlarının çözülmesinde bize yardımcı olur. Jeolojiyi meslek edinen Jeolog; yerküreyi anlamak, onun sayısız problemlerine çözüm yolu aramak için doğayı irdeler.
  Dağlar, okyanuslar, denizler, sıcak çöller, derin vadiler jeologların çalışma alanlarıdır. Jeoloji bir bilim olarak yerkabuğunu incelerken bu kabuk içine gizlenmiş bulunan maden, su, kömür, petrol vb. yeraltı servetlerine de özel ilgi gösterir. Bunların oluşumlarını ve dağılışlarını inceler.
  Bundan dolayı diğer bilim dallarından olan fizik, kimya, biyoloji, jeofizik, maden, coğrafya... bilimleri jeolojinin destekçileridirler.
  Jeolog elde ettiği bulgularla geçmişe giden kapıları açar, karşılaştırır, çözer.
  Jeolojiyi anlamak; doğayı sevmek ve onun dilini çözmekle mümkün olur. Çünkü geçmiş içinde geleceği barındırır. Bunu keşfetmenin tadına varmak ise doyumsuzdur. 2. #2
  Administrator

  Cevap: Jeoloji Nedir? (Yerbilimi Nedir) Jeolojinin Tanımı  Yeryuvarı dıştan içe doğru çeşitli bileşim ve fiziksel özelliklerdeki kalın katmanlardan yapılmıştır. Bu katmanlardan herbiri küresel şekillidir.En dıştan içe doğru sırasıyla atmosfer(hava küre), biyosfer(canlı küre),hidrosfer(su küre) ve litosfer(kayaç küre) yer alır. Litosfer'in altında ise,, Pirosfer ve Barisfer bulunmaktadır. Litosferde Si ve Al maddelerinin yoğunluğundan, bu tabakaya Sial adıda verilir. Barisfer + Pirosfer = Endosfer adı verilir.


  Yeryüzünün 100 km derinliğinden başlayarak manto içindeki kayaçlar sağlamlıklarını büyük ölçüde kaybedecek kadar yüksek sıcaklığa ulaşırlar.Kayaçların karamela veya zift gibi plastik,kolayca şekil değiştirebilen hale geldikleri bölgelere Astenosfer(zayıf küre) denir.Astenosfer 350 km. derinliğe kadar uzanır.Astenosfer üzerinde dışa doğru yaklaşık 100 km. kalınlığında katı yer katmanını oluşturan kayaçlar, plastik astenosferden daha sert ve rijittir.Bu sert dış bölgeye Litosfer(kayaç küre) denir.Litosfer,okyanus tabanlarında yaklaşık 70 km.,kıtalarda ise 100 km. kalınlıkta olabilir.Levha (plaka) adı verilen ve büyük kırık zonlarıyla sınırlanan çok sayıda mozaik şeklindeki parçalardan oluşmuştur.Yeryuvarında litosferik levhalar,yine üst mantoya ait olan ve 70-100 km. derinden başlayıp 200 km. derine kadar inen ve düşük hız zonu olarak nitelenen astenosfer üzerinde yüzer durumdadır.

 3. #3
  Senior Member

  Standart Cevap: Jeoloji Nedir? (Yerbilimi Nedir) Jeolojinin Tanımı

  JEOLOJİ MÜHENDİSİ


  TANIM
  Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir.

  GÖREVLER
  - Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını araştırır, potansiyelini belirler ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar, - Yerkürenin yüzeyini ve yeraltındaki doğal zenginliklerin (maden, petrol, doğal gaz, yeraltı suları gibi) birikimine ve dağılımına neden olan faktörleri inceler, - Yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, yağmur, sel gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi için çözümler üretir, - Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlar, - Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar, - Baraj, liman, havaalanı, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapar, - Çalışma konularıyla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütür.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  - Jeolog çekici, pusula, büyüteç, topografik harita, - Laboratuar araç ve gereçleri, topografik ölçüm aletleri, - Çeşitli çizim araç-gereçleri, uydu ve hava fotoğrafları, bilgisayar.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Jeoloji mühendisi olmak isteyenlerin; -Üst düzeyde akademik yeteneğe, - İnceleme ve araştırma merakına sahip, - Matematik, fizik, kimya, coğrafya konularına ilgili ve bu konularda başarılı, -Açık havada çalışmayı seven ve doğa şartlarına dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Jeoloji mühendisleri; çoğunlukla açık arazide ve şantiyelerde çalışırlar. Yeraltı ve yerüstünde araştırma yapılması gereken her katmanda görev yaparlar ve ıslak, soğuk, sıcak ortamlarda bulunurlar. Arazi çalışmaları genellikle yaz aylarında yürütülür. Jeologlar arazide elde ettikleri bulguları incelemek üzere laboratuarlarda kimyasal analiz çalışmaları büro ortamında harita okunması, araştırma sonuçlarının rapor edilmesi gibi çalışmalar yaparlar.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Jeoloji mühendisleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmaktadırlar. Özel sektörde ise, bilgisayar, inşaat, madencilik alanlarında çalışabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin "Jeoloji Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Bölüme girebilmek için yeterli Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Sayısal (SAY)” puan almak gereklidir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında Fizik, Kimya, Matematik Dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda ise Mineroloji, Tektonik, Paleontoloji, Fotojeoloji, Jeoloji, Jeomorfoloji, Jeoistatistik, Maden, Zemin Mekaniği, Endüstri Hammaddeleri vb. konularda dersler verilir. Ayrıca bazı derslerin laboratuar uygulamaları da vardır. Yaz aylarında staj yaparlar.

  MESLEKTE İLERLEME
  Meslekte ilerleme ve yükselme diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi lisansüstü eğitimle olanaklıdır. İşyerlerinde yeterli aktivite ve başarıyı gösterenler, yöneticilik düzeyine kadar yükselebilirler.

  BENZER MESLEKLER:
  Petrol ve doğal gaz mühendisliği, meteoroloji mühendisliği, maden mühendisliği, jeofizik mühendisliği, harita(jeodezi ve fotogrametri) mühendisliği.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  - Meslek eğitimi süresince koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenci kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşların verdiği burslardan yararlanabilirler. - Eğitim sonrası kamu kurumlarında çalışanlar, teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar; özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret durumu mesleki yeterlilik ve tecrübeye göre değişmektedir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  - İlgili eğitim kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 4. #4
  Senior Member

  Standart Cevap: Jeoloji Nedir? (Yerbilimi Nedir) Jeolojinin Tanımı

  Yapısal Jeoloji

  Yerküre ve İçyapısı Yeryuvarı dıştan içe doğru çeşitli bileşim ve fiziksel özelliklerdeki kalın katmanlardan oluşur. Bu katmanlardan her biri küresel şekillidir. En dıştan içe doğru sırasıyla atmosfer (havaküre), biyosfer (canlıküre), hidrosfer (suküre) ve litosfer (yerküre) yer alır. Litosfer kimyasal ve mineralojik bileşimleri birbirinden farklı olan iki grup kayaçtan meydana gelmiştir. Birinci grupta SiO2 (Silisyumoksit) ve AlO2 (Alüminyumoksit) açısından zengin, granit, kumtaşı, kireçtaşı gibi hafif kayaçlar bulunur. Bu tabakaya Sial adı da verilir. İkinci grupta ise daha ağır bazik ve ultrabazik kayaçlar vardır.
  Bileşimlerindeki yoğun FeO2 (demiroksit) ve MgO2 (magnezyumoksit) içeriğinden dolayı bu gruba Sima da denir.

  Yeryüzünün 100 km derinliğinden başlayarak kayaçlar sağlamlıklarını büyük ölçüde kaybedecek kadar yüksek sıcaklığa ulaşırlar. Kayaçların ergiyerek, kolayca şekil değiştirebilecek hale geldikleri bölgelere Astenosfer denir. Astenosfer 350 km. derinliğe kadar uzanır. Astenosfer üzerinde dışa doğru yaklaşık 100 km. kalınlığında katı yer katmanını oluşturan kayaçlar, astenosferden daha sert ve rijittir. Bu sert dış bölgeye Litosfer (taşküre) denir. Litosfer, okyanus tabanlarında yaklaşık 70 km., kıtalarda ise 100 km. kalınlıkta olabilir. Levha (plaka) adı verilen ve büyük kırık zonlarıyla sınırlanan çok sayıda mozaik şeklindeki parçalardan oluşmuştur. Yeryuvarında litosferik levhalar, yine üst mantoya ait olan ve 70-100 km. derinden başlayıp 200 km. derine kadar inen ve düşük hız zonu olarak nitelenen Astenosfer üzerinde yüzer durumdadır.

  Yerküre’nin içi ile ilgili bilgilerimiz en üst katmanlar dışında teorik olarak oluşmuştur. Yerbilim (jeoloji) çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde edilmektedir. Depremler sonucu oluşan doğal veya bilim adamlarının oluşturduğu yapay sismik dalgaların, farklı yapılardaki katmanlarda farklı davrandıkları bilinir. Yerküre içinde hareket eden bu dalgaların davranışlarının incelenmesi sonucunda Yerküre’nin iç yapısı anlaşılabilmektedir.

  Yerküre’nin merkezinde katı haldeki nikel ve demirden oluşan İç Çekirdek (Inner Core) bulunur. Bu çekirdeği çevreleyen Dış Çekirdek (Outer Core) ise, içindeki sülfür ve oksijen nedeniyle ergime noktası düştüğü için sıvı halde bulunan nikel ve demirden oluşur. 4.5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala çok sıcak olan çekirdek, Yerküre’nin manyetik alanının oluşmasındaki etkendir. Daha sonra gelen ve Alt Manto ve Üst Manto diye ikiye ayrılan Manto (Mantle) ise, kısmen yada tümüyle eriyik durumdaki kayaçlardan oluşan magmayı içermektedir. Demir, magnezyum, silikon ve oksijence zengin mineralleri içeren Manto’dan sonra, bu katmanların en incesi olan ve okyanuslar ile kıtaları barındıran Yerkabuğu (Crust) vardır. Oksijen ve silikonca zengin Yerkabuğu’nda, okyanus tabanlarını oluşturan bazalt, en çok bulunan kayaçtır. Kıtalardan oluşan kabuk kısmı ise bazalt ile daha az yoğun olan granit, kumtaşı, kireçtaşı gibi kayaçları barındırır.

  Yerküre’nin üst katmanları fiziksel olarak ayrı bir bölümlemeyle de incelenebilir. Litosfer (taşküre) adı verilen sert katman, Yerkabuğu ve Üst Manto’nun en üst kısmından oluşur. Astenosfer ise Litosfer’in altındaki, plastik özellikleri gösteren akışkan Üst Manto bölümüdür. Litosfer tek parça değildir, okyanus ve kıtaların sınırlarından farklı şekilde levhalara bölünmüştür. Manto katmanı, yeryüzündeki hareketliliğin en büyük nedenidir. Manto’nun alt bölümleri üst bölümlerine göre çok daha sıcaktır. Burada oluşan konveksiyonda, daha sıcak olan magma yükselir, soğur, katılaşır ve Üst Manto’daki daha soğuk kayaların batmasına neden olur. Batan bu kayalar, tekrar ısınır, ergir ve yükselir. Henüz tam anlamıyla modellenemeyen bu devinim, Litosfer’deki levhaların hareket etmesine neden olur.

  Şimdi bu katmanları detaylı bir şekilde inceleyelim.

  1. Kabuk (Crust) :

  1.1. Kıtasal Kabuk (Continental Crust):
  •Ortalama yoğunluğu 2,7 gr/cm3’dür.
  •Ortalama kalınlığı 35-40 km’dir.
  •Yaşlı kayaçlardan oluşur. (1,5 – 3.5 milyar yıl)
  •Yapısı karmaşık, bileşimi değişkendir.
  •Konrad süreksizliği ile ayrılan farklı fiziksel ve mineralojik bileşime sahip alt-üst seviyelere sahiptir.

  1.2. Okyanusal Kabuk (Oceanic Crust):

  •Ortalama yoğunluğu 3,0 gr/cm3’dür.
  •Ortalama kalınlığı 6 km’dir.
  •Kıtasal kabuğa göre daha genç (<200 milyon yıl) kayaçlardan oluşur.
  •Basit tabakalı yapısı ve homojen bileşimi ile karakteristiktir.
  •Okyanusal ve kıtasal kabuğun birleşim noktaları güncel sedimanlarla kaplıdır.

  2. Manto (Mantle):

  2.1. Üst Manto (Upper Mantle):

  Üst manto plaka tektoniği açısından oldukça önemlidir. 70-100 km arasında sağlam, rijit kayaçlardan oluşan Litosfer bölümü vardır. 100-700 km arası ise daha az rijit malzemeden oluşmuş Astenosfer bulunur. Astenosfer plastik deforme olabilir.

  2.2. Alt Manto (Lower Mantle):

  Yerkürenin 700-2900 km arasında kalan bölgesine Alt Manto ya da Mezosfer adı verilir. Bu bölgede yer alan kayaçlar daha yoğun ve elastiktir.

  Genel olarak Manto yer kabuğunda meydana gelen olayların (depremler, volkanik faaliyetler, dağ oluşumları, deniz tabanı yayılımları, kıtaların kayması) oluşumuna neden olan kuvvet ve enerji kaynağıdır.

  3. Çekirdek (Core):
  Mantodan çekirdeğe geçirte Wiechert-Gutenberg Zona adı verilen bir süreksizlik zona vardır. Çekirdeğe geçerken cisimlerin fiziksel özelliklerinde büyük değişiklikler olur.

  Manto’dan çekirdeğe geçerken;
  •Cisimlerin yoğunlukları artar. (5,5  10 gr/cm3)
  •P dalgalarının hızı düşer. (13,6  8,1 km/s)
  •S dalgaları bu sınırı geçemez. (7,5  0 km/s)
  Çekirdek litosfer plakalarının hareketinde rol oynar ve yerin magnetik alanının kaynağıdır.

  3.1. Dış Çekirdek (Outer Core):
  •2890 – 5150 km arasındaki alanı kapsar
  •Basınç ortalama 1350 KB, sıcaklıksa 3700 oC’dır.
  •Yapısı sıvı halde Fe/Ni karışımından oluşur.
  •Yoğunluğu 10 - 12 gr/cm3 civarındadır.

  3.2. İç Çekirdek (Inner Core):
  •5150 – 6371 (yerin merkezi) km arasında bulunur.
  •Basınç 3700 KB, sıcaklık ise 4500 oC’dır.
  •Yapısının kristal halde Fe/Ni karışımı olduğu sanılmaktadır.
  •Yoğunluk yerin merkezine doğru 13.3 gr/cm3’den 13,6 gr/cm3’e kadar artar.

  İzostazi:
  Yerkabuğunda kütleleri ve yoğunlukları birbirinden farklı büyük bloklar arasındaki denge durumudur.

  1. Pratt Teorisi: Bu teoriye göre, seviye farkının oluşması için yüzeydeki yüksek kısımların (dağların) yoğunluğu az, alçak kısımların yoğunluğu daha fazladır.
  2. Airy Teorisi: Bu teoriye göre ise yüksek dağ şeritleri yüzer bloklar durumundadır. Yerkabuğunu oluşturan parçaların yoğunlukları aynıdır ancak bu blokların kalınlıklarının değişik olması, yüzeydeki seviye farklılıklarını meydana getirir. Bu teoriye göre yüksek dağların ovalara göre daha derin kökleri vardır.

 5. #5
  Mavi Admin

  Cevap: Jeoloji Nedir? Yapısal Jeoloji Yerbilimi Nedir? Jeoloji Hakkında Jeolojinin Ta

  Jeoloji (Yerbilimi) Mühendisliği Nedir?
  Geo (Yer) ve Logos (Bilim) sözcüklerinden türeyen jeoloji, yerbilim anlamındadır. Jeoloji, dünyanın içinde ve üzerinde gerçekleşen tüm olguları gözlemleme ve yorumlama işini uğraş edinen bilim dalıdır. (JMO, 2006)
  İnsan, bilinen tarihi boyunca yaşam çevresini algılamaya, yorumlamaya, dönüştürmeye ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çaba sarf etmiştir.İlk çağlarda insanları en çok meşgul eden nesneler ve olaylar üzerine bastığı Yerküre odaklı olmuştur. Yakın çevresinde kolayca ulaşabileceği malzemeleri, etrafındaki taş parçaları ve toprak olarak Yerküre sunmuştur. İlk dönüştürdüğü malzemelerde yine Yerküreden gelmiştir. Çakmak taşını bıçağa ve ateş kaynağına, kili çömleğe, kalayı ve bakırı karıştırıp bronza, çeliği kılıçlara ve mızrağa dönüştüren süreçler insanlık tarihinde önemli kültürel dönüşümler yaratmış, tarihsel dönemler (demir çağı, bakır cağı vb ) yaratmıştır.
  Ancak Yerküre sadece sunduğu nesneler ile değil içinde taşıdığı yıkıcı güçlerle de etkilemiş ve insanlık için “ilgi odağı” olmuştur.”İlk çağlardan bu yana insanlar, depremler ve volkan patlamaları gibi yeryüzünün altına hapsolmuş muazzam güçleri açığa vuran olguların farkındaydılar…. bu olguları tanrıların müdahalesi olarak yorumladılar. Poseidon-Neptune dünyanın sallayıcısı iken, Tanrıların topal demircisi Vulcan-Heptistes dünyanın derinliklerinde yaşıyordığına ve onun çekiç darbeleri de volkanların ” patlamalarına yol açtığına inanıldı.
  İster yıkım ister zenginlik kaynağı olarak görülsün ilkçağlardan başlayan Yerküreyi tanımaya, yorumlamaya, ondan azami ölçüde yararlanmaya ve zararlarından korunmaya yönelik üretilen bilgi birikimleri üzerinde çağdaş jeoloji yükselmiştir. Günümüzde Jeoloji biliminin sunduğu verilerle artık “ayaklarımızın altındaki dünyanın sanıldığı kadar katı ” olmadığı “kayaların, sıradağların ve hatta kıtaların sürekli bir hareket ve değişim ” içinde olduğu, Yerkürede yaşanan olayların ” tanrıların müdahaleleri” olmadığı anlaşılmıştır.
  Jeoloji; Fiziksel Jeoloji, Tektonik, Petrografi, Sedimantoloji ve Stratigrafi, Mineroloji, Paleontoloji, Mühendislik Jeolojisi, Hidrojeoloji, Jeokimya, Volkanoloji, Çevre Jeolojisi gibi alt bilim dallarıyla, yerkabuğunun bir mineral tanesinden kıtalara kadar değişik büyüklükteki bileşenlerinin özelliklerini, dağılımını ve gelişimini, dinamizmini inceleyerek elde ettiği verileriyle yerin tarihçesini yorumlayan; sedimenter, mağmatik ve metamorfik kayaların zaman ve mekan ortaklığında sentezini yapan bir temel doğa bilimidir. Diğer bilimler gibi görünen ve görünmeyen yönleriyle dünyayı insanlar için anlaşılabilir kılmayı hedefler.
  Son yıllarda üretilen yeni bilgi ve bulgular, jeoloji biliminde önemli açılımlar yaratmıştır. Bugün halk sağlığı, güvenliği ve refahı adına her türlü insan girişimi ve projelerinde ihtiyaç duyulan jeolojik (yer bilimsel) verilerdeki artış sonucu jeoloji toplumsal yaşamın her alanı ile bütünleşmiştir.
  Ülkemizde 19.yüzyıldan itibaren jeoloji bilgilerini içeren yayınlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, Hoca İshak Efendi‘nin 4 ciltlik Mecmua-yı Ulum-ı Rizaziye (1834) adlı eserinde jeolojik değerlendirmeler yer almıştır. Yine aynı dönemde, Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane‘de jeoloji dersleri verilmeye başlanmıştır. Darülfünunu Şahane içinde Ulum-ı Tabiiye ve Riyaziye (Doğa ve Matematik Bilimleri) bölümünün kurulması ile üniversitede jeoloji eğitimine ilk adım atılarak İlm-i Arz ve Maadin (Yer ve Maden Bilimi) dersi okutulmaya başlanmıştır.Balkan Savaşı nedeniyle bir süre ara verilse de önce İstanbul Darülfununu (1933‘ten sonra İstanbul Üniversitesi) Fen Fakültesi bünyesindeki Jeoloji Enstitüsü‘nde ve daha sonrada İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinde jeoloji eğitimine devam edilmiştir. Bugün çok sayıda öğrenci 29 üniversite bünyesindeki Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinde eğitimlerini sürdürmektedir.
  Mühendislik, bilginin pratik amaçlara uyarlanması; bilimsel ilkelerin en verimli biçimde yapılara, makinalara, ürünlere, sistemlere ve süreçlere dönüştürülmesi sanatıdır. Bilim adamının işlevi bilgiyi genişletmek, mühendisinki ise uygulamaktır. Bütün mühendislik dallarındaki başlıca etkinlikler araştırma, geliştirme, tasarım, yapım, üretim, işletme ve yönetim olarak sıralanır.
  Jeoloji Mühendisi; jeoloji biliminin veri, teknik ve ilkelerini her türlü mühendislik kullanıma sunmak üzere eğitim almış, proje alanının 4 boyutlu (x-y-z-t) jeolojik modelini hazırlayan, eğitimi ve pratik bilgi ve deneyimi ile yerkabuğunu oluşturan malzemeyi tanımlamak, sorunları önceden belirlemek ve sorunlara karşı mühendislik çözümlerini geliştirmek konusunda yetki ve sorumluluk sahibi kişidir.
  Jeoloji Mühendisi; jeoloji biliminin kuramsal verilerini, ölçülebilen (sayısallaştırılmış) ve mühendislik işlerine etkilerine göre tasnif edilmiş (sınıflandırılmış) verilere ve tasarımsal değerlendirmelere dönüştürür.
  Günümüzdeki teknolojik gelişmelere dayalı olarak hizmet yelpazesi önemli oranda genişlemiştir. Başta doğal kaynak, çevre ve afet yönetim süreçleriyle ilgili olarak metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddelerinin ve sıcak ve soğuk su kaynaklarının aranması ve ekonomik kullanımı kararlarında; deprem, heyelan, kaya düşmesi,sıvılaşma, su baskını afet tehlike ve risk değerlendirmeleri; arazi kullanım planlarının hazırlanması; yer seçimi kararları, kütle hareketleri tanımlama, sınıflama, izleme , duraylılık analizleri ve stabilizasyon önlemlerinin belirlenmesi için jeolojik-jeoteknik etütlerde; yer altı suyu ve toprak kirliliği, atık depolama vb çevresel sorunların çözümünde; Baraj, tünel, karayolu, demiryolu,boru hattı, enerji santralleri gibi mühendislik yapıları ve binalar için jeolojik-jeoteknik etütlerde; Kentsel projelerin ihtiyaç duyabileceği temel parametrelerin (zeminin kazılabilirliği, yer altı suyunun derinliği, agrega malzeme, afet tehlike potansiyeli vb) belirlenmesinde Jeoloji Mühendisleri aktif görevler üstlenmektedir.
  Yukarıda sayılan hizmetler dışında toplum sağlığı için risk oluşturan radon gazı ile asbest, arsenik, zeolit minerallerine ve etkilerine yönelik Tıbbi Jeoloji ( Jeo - Sağlık / Medikal Jeoloji) ve Jeolojik Sit olarak kabul edilen oluşumlar ( Fosil zonları, taşlaşmış ağaçlar, yeryüzü şekilleri) ile ilgili araştırmalar da, Jeoloji Mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
  Gerek MTA, TPAO, DSİ, TKİ, ETİ HOLDİNG, BOTAŞ,TTK, Karayolları, Afet İşleri, Yapı İşleri, İller Bankası, Elektrik İşleri Etüt İdaresi gibi Genel Müdürlükler ile Yerel Yönetimler (Belediyeler ve İl Özel İdareleri) gibi kamu gerekse özel sektör kurum ve kuruluşlarında yada “Serbest Meslek Uygulaması Yapan Büroların Tanımı Ve Tescil Yönetmeliği” kapsamında faaliyet gösteren Serbest Jeoloji Mühendisliği kuruluşlarında Jeoloji Mühendisleri çalışmaktadır.
  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) serbest jeoloji mühendislik ve müşavirlik hizmetleri uygulama, büro tescil ve mesleki denetim yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlandı.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Jeoloji Nedir? Yapısal Jeoloji Yerbilimi Nedir? Jeoloji Hakkında Jeolojinin Tanımı


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.03.10, 14:04
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.11.09, 12:13
 3. 18.ve 19. Yüzyılda jeoloji Jeolojinin Alt Disiplinlere Ayrılması
  By Sword_of_HeLL in forum Jeoloji & Jeofizik
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.11.09, 11:59
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.11.09, 11:08
 5. Jeoloji mühendisliği-Jeoloji mühendisliği Hakkında
  By angelsss_aylisss in forum Mühendislik Bilimleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.12.08, 17:47

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.