Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Bor ve Bor Madenleri İle İlgili Bilgiler

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Bor ve Bor Madenleri İle İlgili Bilgiler

  Sponsorlu Bağlantı

  Bor ile ilgili ilginç bilgiler, bor nedir, bor tarihi tarihçesi, bor madeni, kullanım alanları, bulunduğu yerler bölgeler, atomik yapısı, kimyasal özellikleri ve fiziksel özellikleri

  BOR İLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER - BOR MADENİ


  Türkiye, bor cevherini stratejik maden olarak ilan etmiştir.

  Türkiye, Dünya bor rezervlerinin %63üne sahip

  En kaliteli bor rezervleri Türkiyede

  Türkiyedeki borun yaklaşık değeri 9 TRİLYON DOLAR

  Türkiye bor rezervi, dünyanın ilgisini Tanzimattan bu yana çekmekte

  Bor önemli bir endüstriyel hammadde

  Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kütahya illerine dağışmış olan bor yataklarının rezervi, dünyanın şu ana kadar bilinen en büyük rezervi

  Ham haldeyken tonu 400 dolar olan bor minerali işlenerek süper iletken hale geldiğinde (dönüştürüldüğünde) 40.000 50.000 dolara yükseliyor.

  Türkiyenin bor madenleri ile ilgili incelikli çalışmaları nedense yabancılar Türklerden daha fazla yapıyor.

  Türkiye bor ihracatı, değişik ürünler bazında olup madencilik sektöründe ana gelir kaynaklarından birisi

  Bu potansiyelin değerlendirilmesi, hem ülke, hemde dünya teknolojisi ve ekonomisi açısından önemli...

  Ülkemizde bu cevherin kullanım alanlarının genişletilmesi için çalışan kişi ve kuruluşları destekleyen BOREN-Bor Enstitüsü kurulmuştur...

  BOR ELEMENTİ NEDİR ?

  Bor, periyodik tabloda B simgesi ile gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81 olan metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Bor tabiatta hiçbir zaman saf halde bulunmaz. Doğada yaklaşık 230 çeşit bor minerali olduğu bilinmektedir.

  Çeşitli metal veya ametal elementlerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özellikler, endüstride birçok bor bileşiğinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır, ancak, farklı olarak saf bor, karbon gibi elektrik iletkenidir. Kristalize bor görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar serttir.

  Borun saf elementi ilk defa 1808 yılında Fransız kimyager J. L. Gay - Lussac ve Baron L. J. Thenard ile İngiliz kimyager H. Davy tarafından bor oksidin potasyum ile ısıtılmasıyla elde edilmiştir.

  BOR MADENİ

  BOR madeni ilk bakışta beyaz bir kayayı andırıyor. Çok sert ve ısıya dayanıklı. Doğada serbest bir element olarak değil, tuz şeklinde bulunuyor. Ülkemizde bulunan borun kalitesi de diğerlerine oranla daha yüksek. Toprağın 40 metre altında bulunan borun işlenmesi de, diğer elementlerle az karıştığı için kolay. Bor, periyodik sistemin üçüncü grubunun başında yer alan bir elementtir. Bu gurubun diğer üyeleri metal olmasına karşın Bor ametal sayılmaktadır.

  Ancak, diğer elementlere olan yüksek kimyasal ilgisi nedeniyle doğada serbest halde bulunmayan borun meydana getirdiği minerallerin, çok eski tarihlerden beri tanındığı ve kullanıldığı bilinmektedir. En yaygın bor bileşikleri; borik asit ve borun sodyum, kalsiyum ve magnezyum ile meydana getirdiği bileşiklerdir.


  BOR TARİHİ - TARİHÇESİ

  1702 Borik Asitin ilk kez İtalyada laboratuar ölçeğinde üretimi
  1830 İtalyada ilk borik asit üretimi
  1852 Şilide ilk ticari bor madeni işletmeciliği
  1861 İlk Osmanlı Maden Yasası
  1864 Kaliforniyada ilk ticari bor üretimi
  1865 Aziziye/Susurluk bölgesindeki pandermit adlı kalsiyum boratın işletme hakkının Compaigne Industrielle Desmazures şirketine verilmesi, böylelikleTürkiyede ilk bor madenciliğinin başlaması şirketin Türkiye orijinli madeni kullanarak Fransada bir boraks rafineri tesisi kurması,
  1872 Nevada ve Kaliforniyada ilk üleksit cevherinin bulunması ve üretimin başlaması
  1881 Death Valley Boraks rezervinin bulunması
  1885 Borate / Kaliforniya bor rezervinin bulunması Twenty Mule Team yıllarının başlangıcı
  1887 Compaigne Industrielle des Mazurese Aziziye rezervi işletme hakkının 50 yıllık süre ile verilmesi
  1887 Sultançayır rezervinin Charles Hanson & Co. Şirketi tarafından işletmeye alınması
  1887 İngilterede kurulan The Borax Company şirketinin Compaigne Industrielle des Mazures Aziziye rezervinde çoğunluk hissesini alması
  1899 Borax Consolidated Limited (BCL)şirketinin kurulması
  1899 Desmazurese ait sahaların BCL tarafından alınması
  1913 Kramer Bor yataklarının bulunması
  ( I. Dünya savaşı yılları,ABD 110.000 t/y boraks ile dünyanın en büyük üreticisi idi. )
  1935 Türkiyede maden arama ve işletme faaliyetlerini yapmak üzere Etibank ve MTAnın kurulması
  1951 Bigadiç Kolemanit rezervlerinin özel şirketler tarafından işletilmeye başlanması
  1954 BCLin Türkiyedeki madencilik faaliyetlerini geliştirmek amacı ile Türk Boraks Madencilik A.Ş.ni kurması
  1954 Sultançayırı maden ocağının kapatılması
  1958 Etibank Emet yataklarından ilk cevherin üretimi
  1959 Türkiyenin ilk cevher ihracatı
  1960 Türk Boraks Madencilik A.Ş. ve Türk ortakları tarafından Kırka Sodyum Borat yataklarının bulunması
  1964 Etibankın 20.000 t/y boraks dekahidrat kapasiteli ilk tesisinin işletmeye alınması
  1968 Etibankın 6.000 t/y kapasiteli ilk borik asit tesisinin devreye alınması
  1968 Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Boraks Madencilik A.Ş.nin tüm maden arama ve işletme haklarının Etibanka devri
  1975 Bandırma Sodyum Perborat Tesisinin İşletmeye Alınması
  1978 2172 sayılı yasa ile Bor rezervlerinin tüm madencilik ve işletme haklarının Etibanka verilmesi
  1984 Kırka I. Bor Türevleri Tesisinin işletmeye alınması
  1987 Bandırma II. Borik Asit Tesisinin işletmeye alınması
  1996 Kırka II. Boraks pentahidrat tesisinin işletmeye alınması
  2001 Kırka III.Boraks pentahidrat tesisinin işletmeye alınması
  2004 Emet Borik Asit Tesisinin devreye alınması

  BOR'UN KULLANILDIĞI ALANLAR

  Cam elyafı yapımında bor ürünleri


  Ergimiş cama % 7 bor oksit verecek şekilde bor pentahidrat veya üleksit-probertit katılmaktadır. Maliyetine bağlı olarak sulu veya susuz tipleri kullanmakta, bazan borik asitten yararlanılmaktadır. Kullanılan bor oksitin % 24'ü A.B.D.'de, % 14'ü B.Avrupa'da yalıtıcı cam elyafı imalinde tüketilmektedir. İstenen yalıtkanlık derecesine göre çeşitli spesifikasyonlar tanımlanır. Binalarda asbestin yerine ısı ve ses yalıtımında kullanılmaktadır.

  Cam Elyafları, kullanıldığı malzemelerde sertlik ve dayanıklılık kazandırmakta, ayrıca malzemeninde hafif olmasını sağlamaktadır.Bu nedenle plastiklerde, lastiklerde, sinai elyaflarda, otomotiv, uçak ve diğer sanayi sektörlerinde çelik ve diğer metallerin yerine, spor malzemelerinde kullanılmaktadır. İngiltere'de oto başına 70-75 kg cam yünü tüketilmektedir. Bu gibi ürünlerde rafine kolemanit tercih edilmektedir.

  Fiberoptik sanayiinde,liflere %6 borik asit ihtiva etmektedir. Philips'in Hollanda'daki fabrikasında bu lifler üretilmektedir.Optik cam elyafi ışık fotonlarının etkin biçimde transferlerini sağladığından günümüzde telekomünikasyonda tercih edilmekte olup kablo yerine kullanılmaktadır. Örneğin, Ankara-Çankaya ilçesinde Türk Telekom tarafından kullanılmıştır.

  Borcam yapımında


  Camın ısıya dayanımının artması ve cam imalatı sırasında çabuk ergimesini ve devitrifikasyonun önlenmesini sağlayan bor,aynı zamanda camın yansıtma, kırma, parlama gibi özelliklerini de artırmaktadır. Bor camı asite ve çizilmeye karşı korur. Cam eriyiğinin % 0,5 ile % 0.23'ü bor oksitten oluşmaktadır. Ateşe dayanıklı olan Pyrex camlarda %13,5 B2O3 vardır.

  Genellikle cama boraks, kolemanit, borik asit halinde karma olarak ilave edilerek bor cam elde edilir. Otolar, fırınlar, çamaşır makinası, vb makinalarda bu tür camlar tercih edilir. ABD'de bu tür cam imal eden 100'e yakın firma vardır.

  Emaye ve seramik sırı yapımında


  Emayelerin vizkozitesini ve doygunlaşma ısısını azaltan borik oksit %20'ye kadar kullanılmaktadır. Sulu boraks ve bazı hallerde borik asit veya susuz boraks da kullanılır. Mutfak aletleri, banyolar, kimya sanayii teçhizatı, su tankları, silahlar, vb alanlarda da emaye kaplama kullanılır.

  Seramiğin çizilmeye karşı dayanıklı kılan bor %3-24 oranında kolemanit halinde sırlara katılmaktadır. Avrupanın en önde gelen seramik üreticisi olan Türkiye seramiklerinde, İngiltere, İtalya ve İspanya'da kaolenden mamul eşyaları sırla kaplanır. Tuğlalara da bu sırdan sürülmektedir.

  Yanmayı önleyici maddeler


  Bor kendisinin oksit olması, ergime ısısının 2300 oC olması nedeniyle yanmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Bu özelliğinden dolayı yanmayı önleyici madde olarak kullanılır veya bu özellikteki maddelerin içerisine değişik oranlarda katılır.

  Özellikle, çinko borat, boraks, amonyum florborat ürünleri olan yangın önleyiciler antimuan trioksit ile birlikte kullanılmakta olup dumanın emilme hızını uzattığı, kor halindeki ateşi çabuk bastırdığı için daha üstün bir mamuldür. Ancak maliyetleri,(Alümina trihidrat, magnezyum hidroksit) bileşimli olan yangın önleyicilere nazaran daha yüksektir.

  Önemli imalatçılar:
  Alleid Corp.
  Morcus Hook Cabot Corp.
  Harshaw Chemical Corp.

  Sabun ve deterjan sanayi

  Temizleyici maddeler klorinli veya peroksitli bileşiklerdir. Deterjanların ağırlığının % 20-25'i sodyum perborattır. En önemli rakip mallar sodyum hidroksit,sodyum hipoklorit ve hidrojen peroksittir. Bulaşıktan çok çamaşırda tercih edilmektedir. Perborat ürününün % 90'i deterjan imalatında kullanılmaktadır.

  Ancak bilinçsiz ve aşırı deterjan kullanımı nedeniyle, atık suların içerisindeki bor oranı yükseldiğinden çevre kirlenmesine sebep olmakta ve günümüzde bu konuda yoğun tartışmalar yapılmaktadır.

  Özellikle balıklarda mankafa hastalığı olarak bilinen bir hastalığın bordan kaynaklandığı bilinmektedir.

  Metalurji sanayi


  Kolemanit ve borik asit en çok kullanılan ürünlerdir. Çelik alaşımda kullanılan bor bileşiği ferroboron veya sulandırılmış bor alaşımıdır. Ferroboron borat konsantresinin alüminotermik redüklenmesi ile elde edilir. Yüksek borlu (% 5) çelikler nükleer reaktörlerde nötron emilmesini sağlayan önemli bir alaşımdır. Borlu çelikler enerji tasarrufu sağlar. Yeni geliştirilen bazı borlu çelikler mekanik basınca karşı dayanımları nedeniyle soğuk çekme, inşaat, tarım makinaları, vinçler, yaylar, grayder bıçakları, vites dişlileri gibi yerlerde tercih edilen çelik türleridir. Alüminyum izabesinde titanyum ile birlikte borlu bileşikler kullanılır.
  Diğer bir kullanım alanıda çelik yapımında florit yerine kolemanit veya üleksittin kullanılmasıdır.

  Elektro kaplama sanayinde, kaplama banyosuna borik asit veya serbest florborat ilave edilir.
  Demir, bor, karbon ve silikon ile yapılan deneysel camsı metal üretimlerinde başarılı olunmuştur. Transformatörlerdeki enerji kaybını 1/3'e indiren bu metaller gelecekte hızlı bir gelişme göstermektedir.

  Tarım sektörü

  Bor tarımda gübre, herbisit, pestisit ve algisit dallarinda kullanılmaktadır. Herbisitler bitkiye kritik bir miktardan fazla verildiği zaman toksik etki gösterir. Ayrıca sulu bakır metaborat, kereste ve diğer selülozik maddelerde fungisit olarak işlev görmektedir. Bitkinin beslenmesi için az miktarda bor'a ihtiyaç vardır. Bitkilerde şekerin hücre zarından geçişini kolaylaştırdığı için büyümede etkilidir.

  Topraklarında bor oranı düşük olan ülkelerde gübrelere katkı maddesi olarak toprağa %1-3 oranında bor verecek şekilde kullanılmaktadır. Bor oranı yüksek olan topraklarda ise verim düşürücü etkisi olmaktadır.

  Yeni imal edilen, keresteyi böceklerden korumak için borik asit veya boraks pentahidrat banyosu kullanılmaktadır. Dizel ve uçak yakıtlarında gelişen fungilerin önlenmesi için borik asit esteri kullanılmaktadır.

  Karınca ve hamam böceği için de etkili bir öldürücüdür.

  Nükleer sanayi

  Tüketim miktari yönünden önemli olmamasına rağmen teknolojik ilerleme açısından büyük önemi olan bir kullanım alanıdır.

  Bor mineral ve bileşikleri 10B ve 11B izotoplarını içerirler. B'un nötron emme gücü çok yüksektir. Bor izotopları nükleer reaksiyon sırasında denetim kurulmasına olanak verdiği gibi, dimetil eter, elementer bor, zenginleştirilmiş bor oksit veya asit veya ferroboron haline dönüştürüldüğünde nükleer reaktörün kontrol çubuklarının yapımında da kullanılır. Bu çubuklar % 2 bor içeren çelik/alüminyum alaşımlarıdır. 10B nükleer reaktörlerde koruyucu kabuk olarak işe yaramaktadır.

  Bor karpitler Phenix reaktörlerinde koruyucu kabuk olarakta kullanılmaktadır. Bor 304 adı verilen yeni bir paslanmaz çelik atık nükleer yakıtı taşırken, içine konulduğu kapların yapımında kullanılır. Nükleer sanayiinde borun en yakın rakibi gadolinyum ve samaryumdur.
  Kaliforniya üniversitesi'ndeki 11B araştırmalarda 11B'in proton fizyonlanması sırasında radyoaktivitesiz enerji açığa çıkmıştır. Böylece temiz nükleer enerji elde edilmektedir.

  Diğer kullanım alanları

  Oto antifirizlerinde kullanılan boraks demirli metallerin eriyikte korozyona uğramasını önlemektedir.

  Borun katalizör olarak kullanımı oldukça yaygındır. Hidrokarbonların havadan oksitlenmesindeki katalizör borik asittir.

  Bor triflorür (BF3), gaz halinde asitik bir katalisttir. Alkol, asit ve ketonların sudan arındırılmasında, halojenasyonda, aromatik hidrokarbonların sülfürden kurtarılmasında, karbon monoksitin katıldığı reaksiyonlarda, polyesterin boyanmasında, kullanılır.

  TiB2 , ZrB2 gibi metal boritler jet motoru parçaları, roket motoru parçaları, elektrik kontaktörleri, kesici aletler yapımında kullanılır.

  Silikonborid (SiB), oksitlenmeye karşı çok dirençli, ısıya karşı aşırı dayanımı ve kolay işlenebilir olduğundan bor nitritle bor karpidin kullanılamadığı oksijenli ortamlarda refrakter olarak kullanılır.

  Lantanyum ve Seryum hekzaboritler katot yapımında; Lantanyum borid elektron mikroskobun termiyonik katotuna elverişlidir ve elektron ışınımında istikrarlıdır.

  Jet ve roket motorlarının iç parçalarında, askeri zırhlı teçhizatta seramik zırh olarak kullanılır. Bornitrit yüksek ısıda elektrik ve ısı izolasyonunun sağlanması için kullanılır. Heksagonal bor nitrit 3500 oC ısıya dayanır, ıslanmaz, diyaelektrik sabiti Al'un 4 katıdır.

  Kübik bor nitrit elmastan sonraki en sert maddedir ve 1370 oC'ye kadar duraylıdır. Kesici aletlerde kullanılır. Amborit çok hızlı dönen makina parçalarında tercih edilir.

  (APBN) Anisotropik pirolitik bor nitrik mikrodalga lambalarında kullanılır.

  Borlu elyaf kompositleri tekniğin en son harikaları olarak kabul edilir. Ti, Al ve Mg'un bor lifleri ile güçlendirilmeleri sonucunda elde edilen komposit mm2'de 360 kg'lik basınca dayanır. Karbon lifli kompositden daha pahalıdır. Ti ve Tungsten tel üzerine bor buharı deposite edilerek elde edilen bu liflerin fiyatı 400-570 USD/kg olup, F-16 savas uçağında % 2,1 oranında, F-18'de % 10 kadar ve uzay araçlarında kullanılır.

  Lazer hücumunda ısıyı belirli bir noktadan uzaklaştırdığı için askeri amaçla kullanılır.

  Talk pudrasında, bebe pudrasında, traş pudrasında borik asit % 5-10 arasında antiseptik olarak tüketilir.Kozmetik ve ilaç sanayiinde bor bileşikleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

  Na-borohidrit jet, bomba uçaklarının yakıtlarında redükleyici eleman olarak kullanılır.

  B10 H14'in Lewis bazı içinde asetilen ile reaksiyona girmesi ile üretilen karboranlar olan N-hekzil karboran'a geleceğin jet yakıtı gözü ile bakılmaktadır.

  Na2SO4, su ve boraks dekahidrattan oluşan bir bileşik oda döşemesindeki malzemeye entegre edilip, gündüz saatlerinde pencereden giren güneş enerjisini absorbe ederek, geceleyin soğumaya başlayınca bu enerjiyi açığa çıkararak odayı kendiliğinden ısıtmaktadır.

  Siemens AG borik asitle amonyum pentaborattan elektrolitik kapasitör imal etmiştir.

  Mumyalama

  BOR'UN BULUNDUĞU BÖLGELER

  ABD, Şili, Arjantin, Peru, Bolivya, İtalya, Rusya ve Türkiye�de yüksek miktarda bor maden rezervleri bulunmaktadır. Türkiye�deki bor madenleri, ki bunlar dünya rezervlerinin % 63�ü, dünyanın en büyük bor bileşiği tedarikçisi olarak bilinen Eti Maden tarafından işletilmektedir. Dünyanın yerkabuğundaki bor yüzdesinin 0,001-0,0003 civarında olduğu varsayılmaktadır.

  BOR'UN ATOMİK YAPISI, KİMYAZAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

  Atomik Yapısı:

  + Atomik Çapı: 1.17Å
  + Atomik Hacmi: 4.6cm3/mol
  + Kristal yapısı: Rhombohedral
  + Elektron Konfigürasyonu: 1s2 2s2p1
  + İyonik Çapı: 0.23Å
  + Elektron Sayısı (yüksüz): 5
  + Nötron Sayısı: 6
  + Proton sayısı: 5
  + Valans Elektronları: 2s 2p 1

  Kimyasal Özellikler:

  + Elektrokimyasal Eşdeğer: 0.1344g/amp-hr
  + Elektronegativite (Pauling): 2.04
  + Füzyon Isısı: 50.2kJ/mol
  +İyonizasyon potansiyeli :
  - Birinci: 8.298
  - İkinci: 25.154
  - Üçüncü: 37.93

  + Valans elektron potansiyeli (-eV): 190

  Fiziksel özellikler:

  + Atomik Kütlesi: 10.811
  + Kaynama Noktası: 4275K 4002°C 7236°F
  + Termal Genleşme Katsayısı: 0.0000083cm/cm/°C (0°C)
  + Kondüktivite:
  - Elektriksel: 1.0E -12 106/cm
  - Termal: 0.274 W/cmK

  + Yoğunluk: 2.34g/cc @ 300K
  + Görünüş: Sarı-Kahverengi ametal kristal.
  + Elastik Modülü:
  - Bulk: 320/GPa
  + Atomizasyon Entalpisi: 573.2 kJ/mole @ 25°C
  + Füzyon Entalpisi: 22.18 kJ/mole
  + Buharlaşma Entalpisi: 480 kJ/mole
  + Sertlik:
  - Mohs: 9.3
  - Vickers: 49000 MN m-2

  + Buharlaşma Isısı: 489.7kJ/mol
  + Ergime Noktası: 2573K 2300°C 4172°F
  + Molar Hacmı: 4.68 cm3/mole
  + Fiziksel Durumu: (20°C & 1atm): Katı
  + Spesifik Isısı: 1.02J/gK
  + Buhar Basıncı: 0.348Pa@2300°C • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Bor ve Bor Madenleri İle İlgili Bilgiler


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Bor Madeni ve Bor Madenleri İle İlgili Bilgiler
  By RedBuLL in forum İlköğretim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.04.12, 00:18
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.10.11, 01:31
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.08.11, 04:22
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.04.10, 19:07
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.03.09, 23:33

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.