Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: ANAYASA HUKUKU ile İlgili SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart ANAYASA HUKUKU ile İlgili SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

  Sponsorlu Bağlantı

  ANAYASA HUKUKU

  SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

  1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda yüksek mahkemeler arasında düzenlenmemiştir?
  A) Sayıştay
  B) Anayasa Mahkemesi
  C) Danıştay
  D) Yargıtay
  E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

  2. Meclis bir yasama yılında en çok ne kadar süre tatil yapabilir?
  A) Üç ay
  B) Dört ay
  C) İki ay
  D) Altmış gün
  E) Bir ay

  3. Parlamenter muafiyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Milletvekilleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden kural olarak sorumlu tutulmazlar. Buna yasama sorumsuzluğu denir.
  B) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.
  C) Milletvekili hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zaman aşımı işlemez.
  D) Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren bir suçtan dolayı suçüstü yakalanması halinde de yasama dokunulmazlığından yararlanır.
  E) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

  4. Somut norm denetimiyle Anayasa Mahkemesine gelmiş; ancak Anayasaya uygun olarak görülmüş madde ne kadar süre tekrar Anayasa Mahkemesi önüne getirilemez?
  A) 5 yıl B) 10 yıl C) 2 yıl
  D) 15 yıl E) 20 yıl

  5.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden birisi değildir?
  A) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek
  B) Para basılmasına karar vermek
  C) Savaş ilanına karar vermek
  D) Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek
  E) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

  6. Kanun hükmünde kararnamelerin, Anayasaya aykırılığı nedeniyle açılacak iptal davalarında dava açma süresi kaç gündür?
  A) 60 gün
  B) 10 gün
  C) 30 gün
  D) 20 gün
  E) 90 gün

  7. Olağanüstü hal ilan etmeye hangi organ yetkilidir?
  A) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
  B) Başbakan
  C) Milli Güvenlik Kurulu
  D) TBMM
  E) Cumhurbaşkanı

  8.Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi için Meclis üye tamsayısının ne kadarının yazılı önerisi gerekir?
  A) 1/4 B) 1/3 C) 1/5 D) 1/6 E) 2/3


  9. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına kim karar verir?
  A) Cumhurbaşkanı
  B) Bakanlar Kurulu
  C) Genelkurmay Başkanı
  D) Milli Güvenlik Kurulu
  E) TBMM acilen toplanır ve bu konuda karar alır.

  10.Milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır.
  B) Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.
  C) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görevi sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliği düşmesine TBMM Genel Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verebilir.
  D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği bu kararın Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer.
  E) Hiçbiri

  11.Seçim Kanununa göre, bir partinin meclise girebilmesi için öngörülen genel baraj yüzde kaçtır?
  A) 10 B) 7 C) 8 D) 6 E) 5

  12.Cumhurbaşkanının katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?
  A) Başbakan
  B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
  C) Genelkurmay Başkanı
  D) Adalet Bakanı
  E) Başbakan Yardımcısı

  13.Aşağıdakilerden hangisi görevlerinden çekilmeden milletvekili adayı olabilir ve milletvekili seçilebilir?
  A) Hakimler ve savcılar
  B) Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri
  C) Silahlı Kuvvetler mensupları
  D) Yüksek Öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları
  E) Kamuda çalışan işçiler

  ÇÖZÜMLER

  1. Sayıştay, Anayasamızda yüksek mahkemeler arasında sayılmamıştır; ayrıca Anayasa Mahkememiz Sayıştay’ı bir mahkeme olarak kabul etmemektedir.

  (Cevap A)

  2. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir. (An. Md. 93)

  (Cevap A)

  3. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. (An. Md. 83)

  (Cevap D)

  4. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerce ileri sürülmesinde, Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. (An. Md. 152)

  (Cevap B)

  5. Ölüm cezası, hukukumuzdan çıkarıldığı için artık Meclisin, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek gibi bir yetkisi yoktur. (An. Md. 87)

  (Cevap D)

  6. İptal Davası Açma Süreleri
  Kanunlar
  Kanunlar ve Anayasa Değişiklikleri
  (Şekil Bakımından)
  KHK’Ler ve TBMM içtüzüğü (Esas ve Şekil Bakımından)
  60 gün
  10 gün
  60 gün
  (Atar, Yavuz; s.330)

  (Cevap A)

  7. Olağanüstü hal ilanına karar verme yetkisi; Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir. (An. Md. 119/120/122)

  (Cevap A)

  8. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür. (An. Md. 101)

  (Cevap C)

  9. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir. (An. Md. 92)

  (Cevap A)

  10. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. (An. Md. 84)

  (Cevap C)

  11. Seçime katılan siyasi partinin, TBMM’ye girebilmesi için %10’luk barajı aşması gerekir.

  (Cevap A)

  12. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır. (An. Md. 118)

  (Cevap A)

  13. Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler. (An. Md. 76)

  (Cevap E) • Bu konuyu beğendiniz mi?

  ANAYASA HUKUKU ile İlgili SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 5,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.03.11, 15:49
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.03.11, 15:42
 3. Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13.03.11, 15:29
 4. Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13.03.11, 14:52
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.03.11, 13:54

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.