Sponsorlu Bağlantı

4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: İnkılap Tarihi KPSS Tarih Konu Tarama Testleri

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  İnkılap Tarihi KPSS Tarih Konu Tarama Testleri

  Sponsorlu Bağlantı

  KPSS Tarih Konu Tarama Testleri İNKILÂP TÂRİHİ 2

  İNKILÂP TÂRİHİ
  KONU TESTİ 3

  KONU: Amasya Genelgesi,Amasya Görüşmesi,Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın açılması, Misâk-ı Millî kararları, İstanbul’un işgâli, TBMM’nin açılması.

  1- Millî Mücâdele döneminde,
  I. İngiliz ve Amerikan mandasının istenmesi
  II. İşgâllerin mitinglerle protesto edilmesi
  III. Kongrelerin toplanması
  Faaliyetlerinden hangileri, Türk ulusunun başka ulusların yönetimi altına girmek istemediğini gösterir?
  A) I B) II C) III D) I-III E) II-III

  2- M. Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.
  M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
  A) Misâk-ı Millî’nin kabûl edilmesiyle
  B) TBMM’nin açılmasıyla
  C) Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla
  D) İstanbul’un işgâl edilmesiyle
  E) İzmir’in işgâl edilmesiyle

  3- “Hıristiyan unsurlara, siyâsî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.”
  Erzurum Kongresi’nde alınan bu karar, Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki hangi hükmüyle gerçekleşmiştir?
  A) Yabancı okullar D) Savaş tazminâtı E) Dış borçlar
  B) Azınlıklar E) Batı sınırı

  4- M. Kemâl, padişaha bağlı bir kurum olmasına rağmen, Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını istemiştir.
  Mustafa Kemâl’in, Mebusan Meclisi’nin toplanmasını istemesi, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
  A) Padişah ile ilişkilerini geliştirmek istemesine
  B) İtilâf devletlerinin baskısını kırma düşüncesine
  C) Anadolu’nun, siyâsı mücâdele ile işgâlden kurtulacağı inancına
  D) Millet irâdesini yönetime yansıtma isteğine
  E) İstanbul’un idâresini ele geçirme düşüncesine

  5- I. Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın kapatılması
  II. Amasya Görüşmeleri kararlarının İstanbul Hükûmeti tarafından uygulanmaması
  III. İstanbul Hükûmeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalaması
  Yukarıdakilerden hangileri, TBMM’nin Ankara’da açılması için siyâsî ve hukukî ortam hazırlamıştır?
  A) I B) II C) III D) I-II E) II-III

  6- I. Batı Trakya’nın geleceğinin yöre halkının kararına bırakılması
  II. Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılması
  III. Azınlıklara verilecek hakların komşu ülkelerdeki Türklere verilecek haklar oranında olması
  Yukarıdakilerden hangileri Misâk-ı Millî’nin sınırlarla ilgili kararlarından biri değildir?
  A) I B) II C) III D) I-II E) II-III

  7- Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır?
  A) Azınlık hakları C) Boğazlar E) Sınırlar
  B) Kapitülasyonlar D) Savaş tazminatı

  8- Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde, Misâk-ı Millî kararlarının kabûl edilmesi İstanbul’un resmen işgâl edilmesine sebep olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un işgâlinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Mebusan Meclisi’nin fesh edilmesi
  B) TBMM’nin açılmasına zemin hazırlaması
  C) Sevr Antlaşması’nın yapılması
  D) İstanbul’dan kaçan milletvekillerinin Ankara’da M. Kemâl’e katılmaları
  E) Damat Ferit Paşa’nın yeniden sadrazam olması

  9- Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
  A) TBMM’de D) Sivas Kongresi’nde
  B) Misâk-ı Millî’de E) Amasya Genelgesi’nde
  C) Amasya Görüşmesi’nde

  10- Hazırlık döneminde M. Kemâl, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
  A) Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
  B) Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin istifasına
  C) Temsilciler Kurulu’nun oluşturulmasına
  D) Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasına
  E) Amasya Görüşmesi’nin yapılmasına

  11- M. Kemâl’in Kurtuluş Savaşı’nın başından beri en önemli amacı, millî güçleri birleştirmekti.
  Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan değildir?
  A) Sivas Kongresi’nin toplanması
  B) Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
  C) TBMM’nin açılması
  D) Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanması
  E) Düzenli ordunun kurulması

  12- İstanbul Hükûmeti, Salih Paşa’yı Amasya’ya göndererek Temsilciler Kurulu adına M. Kemâl ile görüşmesini sağlamıştır.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) İstanbul Hükûmeti’nin Temsilciler Kurulu’nu tanıdığının
  B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin faaliyetlerinin yasaklandığının
  C) Ankara’nın Millî Mücâdele’nin merkezi olduğunun
  D) Paris Barış Konferansı kararlarının uygulandığının
  E) İstanbul Hükûmeti’nin, tavrını Anadolu’ya göre düzenlemeye başladığının

  13- Ankara’nın Millî Mücâdele’de merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A) Bütün Anadolu’yu kontrol edebilecek bir konumda olması
  B) Güvenli bir konumda bulunması
  C) Ulaşım ve haberleşme yönünden elverişli olması
  D) İstanbul’daki gelişmeleri daha yakından izleme imkânı olması
  E) İlk direniş cemiyetlerinin Ankara’da kurulması

  14- Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır?
  A) Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır
  B) Sivas’ta bir millî kongre toplanacaktır
  C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
  D) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir
  E) İstanbul Hükûmeti görevini yerine getirememektedir

  15- Birinci TBMM’nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
  B) Meclis hükûmeti sisteminin uygulanması
  C) Medenî Kanunu onaylaması
  D) Meclis başkanının hükûmetin de başı olması
  E) Yargı yetkisinin Meclis’in elinde olması

  16- M. Kemâl’in, TBMM’ye 24 Nisan 1920’de verdiği önergede, “Hükûmet kurmak gereklidir” maddesi yer almıştır.
  Bu durum, TBMM’nin hangi özelliğini göstermektedir?
  A) Lâiklik C) Çağdaşlık E) Halkçılık
  B) Kuruculuk D) Millî bağımsızlık

  17- Birinci TBMM döneminde, Meclis, yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisinin kullanmasını uygun görmüştür?
  A) Bağımsız mahkemeler D) Vekiller Heyeti
  B) TBMM E) Komutanlar
  C) Temsilciler Kurulu

  18- İstanbul Hükûmeti, M. Kemâl’in bilinçlendirmeye çalıştığı Anadolu halkını etki altına alarak, Ankara Hükûmeti’nin, hiç bir yetkisi olmayan, boşlukta bir kuruluş durumunda olduğu izlenimini uyandırmak istemiştir.
  İstanbul Hükûmeti’nin,
  I. TBMM’ye karşı isyânları desteklemesi
  II. Mebusan Meclisi’ni toplaması
  III. Amasya Görüşmesi’ni kabûl etmesi
  Faaliyetlerinden hangileri yukarıdaki amaca ulaşmaya yöneliktir?
  A) I B) II C) III D) I-II E) II-III

  19- Fransa, “Ermeni İntikam Alayı”nı kışkırtarak aşağıdaki şehirlerden hangisinde katliam yaptırmıştır?
  A) Antalya C) Adana E) Erzurum
  B) İstanbul D) Urfa

  20- Birinci TBMM’nin aldığı kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Hükûmet kurulması zorunludur
  B) Meclis başkanı aynı zamanda hükûmetin de başkanıdır
  C) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
  D) İstanbul Hükûmeti ve halifeye karşı mücâdele edilecektir
  E) TBMM’nin üzerinde güç yoktur

  Test 3
  1-E 6-C 11-D 16-B
  2-D 7-D 12-A 17-D
  3-B 8-C 13-E 18-A
  4-D 9-B 14-C 19-C
  5-A 10-D 15-C 20-D

 2. #2
  AdministratoR

  Cevap: KPSS Tarih Konu Tarama Testleri İNKILÂP TÂRİHİ 2

  İNKILÂP TÂRİHİ
  KONU TESTİ 4

  KONU:Wilson İlkeleri,Birinci TBMM,Sevr Antlaşması, Cepheler, Muharebeler, Antlaşmalar

  1. Boğazlar bölgesine egemen olmak isteyen İngiltere, TBMM’ye karşı çıkan,
  I. Aznavur
  II. Kuvva-i İnzibatiye
  III. Millî aşireti
  IV. Pontus Rum
  Ayaklanmalarından hangilerini desteklemiştir?
  A) I-II B) II-III C) II-IV D) I-III E) III-IV

  2. Birinci TBMM’de çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı.
  Birinci Meclis’te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçları aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Misâk-ı Millî’nin gerçekleştirilmesi
  B) Lâik bir devletin kurulması
  C) Kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması
  D) Cumhuriyetin ilân edilmesi
  E) Çok partili düzene geçilmesi

  3. “TBMM’ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler, vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır.”
  Yukarıdaki karar, aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
  A) Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nda D) Tekâlif-i Millîye emirlerinde
  B) Amasya Görüşmesi’nde E) Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nda
  C) 1924 Anayasası’nda

  4. Türk Siyâsî hayatında olağan üstü durumlarda kurulan İstiklâl Mahkemeleri ilk kez hangi olaydan sonra çalışmaya başlamıştır?
  A) TBMM’ye karşı isyânların çıkması D) Atatürk’e suikast girişimi
  B) Erzurum Kongresi E) Şeyh Sait İsyânı
  C) Sivas Kongresi

  5. İtilâf (Anlaşma) devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması,
  I. Saltanat Şûrası
  II. Mebusan Meclisi
  III. TBMM
  IV. Temsilciler Kurulu
  Kurumlarından hangileri tarafından onaylanmıştır?
  A) I B) II C) I-II D) I-IV E) III-IV

  6. I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
  II. Yasama, yürütme yetkileri TBMM’ye aittir
  III. Meclis başkanı hükûmetin de başkanıdır
  Yukarıdakilerden hangileri Birinci TBMM’nin kuvvetler birliği ilkesini benimsediğini gösterir?
  A) I B) II C) III D) I-II E) II-III

  7. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nda alınan kararlardan biri değildir?
  A) Suriye, Lübnan, ve Güneydoğu Anadolu Fransa’ya verilecek
  B) Akdeniz Bölgesi İtalyanlara verilecek
  C) İtilâf devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgâl edebilecek
  D) Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak
  E) Trakya ve İzmir’in egemenlik hakları Yunanistan’a verilecek

  8. Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kabûl edilmiştir?
  A) Ermenilerle savaş C) Büyük Taarruz E) II. İnönü Savaşı
  B) I. İnönü Savaşı D) Sakarya Savaşı

  9. Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
  A) Kuvva-i Millîyecilerin düzenli orduya karşı olmaları
  B) İç isyânların yaygınlaşması
  C) Sevr Antlaşması’nın imzalanması
  D) Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi
  E) Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması

  10. Birinci TBMM Dönemi’nde (23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923) bakanlar Meclis tarafından tek tek seçilmekteydi.
  Çoğu kez tıkanmaya yol açan bu yönteme, aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir?
  A) Kabine sistemine geçilmesiyle
  B) 1924 Anayasası’nın kabûl edilmesiyle
  C) İç isyânların bastırılmasıyla
  D) Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasıyla
  E) İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasıyla

 3. #3
  AdministratoR

  Cevap: KPSS Tarih Konu Tarama Testleri İNKILÂP TÂRİHİ 2

  11. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti’nin TBMM’ye karşı mücadelesinde başvurduğu yöntemler arasında gösterilemez?
  A) İsyânlar çıkarması
  B) Anadolu halkını fetvalarla M. Kemâl’e karşı kışkırtması
  C) İç isyânları desteklemesi
  D) Kuvva-i Millîye birliklerini ayaklandırması
  E) Anadolu halkını Ankara Hükûmeti’ne karşı mücadeleye çağırması

  12. 22 Haziran 1920’de taarruza geçen Yunanlılar kısa sürede Bursa-Uşak çizgisinin doğusuna kadar gelmişlerdir.
  Yunanlıların kısa zamanda büyük bir başarı elde etmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A) Türk ordusunun terhis edilmiş olması
  B) Millî birliğin henüz gerçekleşmemiş olması
  C) Çerkez Ethem’in isyân etmesi
  D) Anadolu’da isyânların yaygınlaşması
  E) Cephelerde henüz disiplin ve dayanışmanın sağlanamaması

  13. I. Urfa
  II. Antep
  III. Maraş
  Yukarıdaki iller aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan mücadeleden sonra kurtarılmıştır?
  A) Ermenistan B) İtalya C) Fransa D) Rusya E) İngiltere

  14. Kapitülasyonların kaldırılmasını ilk kabûl eden Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransa B) İngiltere C) İtalya D)Yunanistan E) Sovyet Rusya

  15. Londra Konferansı’ndan sonra TBMM’nin temsilcisi Bekir Sami Bey, Fransa ve İtalya ile ikili antlaşmalar yapmıştır. Fakat bu antlaşmalar TBMM tarafından onaylanmamıştır.
  TBMM’nin bu antlaşmaları onaylamamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransa ile savaşın devam etmesi
  B) İstanbul Hükûmeti’nin kabûl etmemesi
  C) Mondros Ateşkes Antlaşması’na ters düşmesi
  D) Bağımsızlık ilkesine ters düşmesi
  E) Sovyet Rusya’nın izin vermemesi

  16. TBMM İstiklâl Marşı’nı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabûl etmiştir?
  A) Cumhuriyetin ilânı D) Büyük Taarruz
  B) Sakarya Savaşı E) I. İnönü Savaşı
  C) Saltanatın kaldırılması

  17. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında sayılamaz?
  A) İsmet İnönü’nün generalliğe yükselmesi
  B) Ankara’da TBMM’nin açılması
  C) Londra Konferansı’nın toplanması
  D) Düzenli orduya olan güvenin artması
  E) Düşman kuvvetlerinin oyalanması

  18. Aşağıdakilerden hangisi Fransa tarafından işgâl edilmemiştir?
  A) Antep B) Urfa C) Antalya D) Maraş E) Adana

  19. I. Ermenistan
  II. İngiltere
  III. Fransa
  IV. İtalya
  V. Yunanistan
  Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdaki devletlerin hangileriyle doğrudan savaş yapılmıştır?
  A) I-II-III B) II-III-IV C) III-IV-V D) I-III-IV E) I-III-V

  20. I. Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılması
  II. İtalyanların Anadolu’dan çekilmesi
  III. I. İnönü Savaşı’nın kazanılması
  Sovyet Rusya’nın TBMM Hükûmeti ile Moskova Antlaşması’nın imzalamasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
  A) I B) II C) III D) I-II E) II-III

  21. I. Mudanya Ateşkes Antlaşması
  II. Lozan Barış Konferansı
  III. Londra Konferansı
  IV. Ankara Antlaşması
  V. Gümrü Antlaşması
  İtilâf devletleri yukarıdakilerden hangisinde ilk kez Sevr Antlaşması’nda değişiklik teklif etmişlerdir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
  22. Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A) Ortak düşman karşısında bulunulması
  B) TBMM’nin Sovyet Rusya’nın silâh ve cephâne yardımına ihtiyaç duyması
  C) TBMM’nin uluslar arası platformda kendisini destekleyen bir devlete ihtiyaç duyması
  D) TBMM Hükûmeti’nin lâik bir devlet kurmak istemesi
  E) Sovyet Rusya’nın Avrupa ile ilişkilerinin gergin olması

  23. Aşağıdakilerden hangisi İstiklâl Mahkemelerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki işlevleri arasında gösterilemez?
  A) TBMM’nin yargı yetkisini kullanması
  B) Yeni bir anayasa hazırlanması
  C) Ordudan kaçmaların önlenmesi
  D) Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması
  E) TBMM otoritesinin ülkede etkili hâle getirilmesi

  24. Kurtuluş Savaşı sırasında yeni Türk Devleti savaş yanlısı olmadığını, ancak, topraklarımıza karşı emperyalist emeller besleyenlerle savaşılacağını açıklamıştır. Bağımsızlığımızı tanıyan ve saygı gösteren devletlerle dostluk kurulabileceğini belirtmiştir.
  Yukarıdaki bilgilere göre, Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Bağımsızlığımıza saygı temel esastır
  B) Topraklarımızı işgâl eden güçlerle savaşılacaktır
  C) Öncelikle barışın korunması gereklidir
  D) Emperyalist olmayan ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle dostluk kurulabilir
  E) Dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönetim şekli benzerliğine bağlıdır

  25. I. Moskova Antlaşması
  II. Brest – Litowsk Antlaşması
  III. Gümrü Antlaşması
  IV. Kars Antlaşması
  Doğu sınırımızı belirleyen yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I-II-III-IV C) II-III-IV-I E) III-II-I-IV
  B) II-III-I-IV D) IV-II-III-I

  26. I. İtalya’nın Anadolu’yu boşaltma kararı alması
  II. Fransa’nın Yunanistan’ı desteklemekten vazgeçmesi
  Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A) Kurtuluş Savaşı’nın bittiğinin
  B) Sevr Antlaşması’nın yürürlükten kalktığının
  C) TBMM’nin güçlendiğinin
  D) Misâk-ı Millî’nin gerçekleştiğinin
  E) İtalya ile Fransa’nın birlikte hareket ettiğinin

  27. M. Kemâl, Londra Konferansı’na delege göndermekle,
  I. Misâk-ı Millî’yi dünyaya duyurmak
  II. İtilâf devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak
  III. Ordumuzun toparlanmasını sağlamak
  Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir?
  A) I B) II C) III D) I-II E) II-III

  28. Türk ordusu İnönü muharebelerinde Yunanistan karşısında savunma yapmış, Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra taarruza geçmiştir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Düzenli ordu kurulmadığının
  B) İtilâf devletlerinin Yunanistan’ı desteklediğinin
  C) TBMM’nin etkinliğini arttırdığının
  D) İstanbul Hükûmeti’nin TBMM ile uzlaştığının
  E) Türk ordusunun gücünün arttığının

  29. Sevr Antlaşması’nın geçerliliğini yitirmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
  A) Gizli antlaşmaların açıklanması
  B) Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olması
  C) İtilâf devletleri arasında ayrılıkların artması
  D) ABD’nin dünya politikasına karışmaktan vazgeçmesi
  E) Milletler Cemiyeti’nin kurulması

  30. Wilson İlkeleri’nde “Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği aitında yaşayan başka milletlere de kendi kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır.” İfadesi yer almıştır.
  Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin korunmasının önemi belirtilmiştir?
  A) Egemenlik haklarının D) Dînî inançların
  B) Ekonomik hakların E) Mevcut sınırlarınC) Nüfus yoğunluğunun
  31. Wilson İlkeleri’nin Boğazlarla ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir konferans toplanması
  B) Bütün devletlerin ticâret gemilerine açık olması
  C) Osmanlı Devleti’nin kontrolüne bırakılması
  D) Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilmesi
  E) İtilâf devletlerinin kontrolüne bırakılması

 4. #4
  AdministratoR

  Cevap: KPSS Tarih Konu Tarama Testleri İNKILÂP TÂRİHİ 2

  32. I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İtilâf devletleri kendi çıkarlarına ters olan Wilson İlkeleri’ni kabûl etmişlerdir.
  Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnsanlığın yeni bir felâkete sürüklenmesinin engellenmek istenmesi
  B) Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınması
  C) Milletler Cemiyeti’nin kurulmak istenmesi
  D) ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesinin sağlanması
  E) Sömürgecilikten vazgeçmiş olmaları

  33. İtilâf devletlerinin, I. İnönü Muharebesi sonrasında TBMM’yi Londra konferansı’na dâvet etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) TBMM’yi dünyaya savaş yanlısı olarak tanıtmak
  B) İki hükûmeti dâvet ederek ikilik yaratmak
  C) Moskova Antlaşması’nın uygulanmasını önlemek
  D) Sevr Antlaşması’nda değişiklikler yaparak TBMM’ye kabûl ettirmek
  E) Yunan kuvvetlerine zaman kazandırmak

  34. Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi’nden sonra toplanan Lorda Konferansı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
  A) TBMM’nin hukukî varlığı İtilâf devletleri tarafından ilk kez tanınmıştır
  B) İstanbul Hükûmeti ile TBMM arasındaki çatışmadan yararlanılmak istenmiştir
  C) İtilâf devletleri, TBMM aleyhine kamuoyu oluşturmayı hedeflemiştir
  D) Yunanistan’ın yeni bir saldırıya geçmesi önlenmeye çalışılmıştır
  E) TBMM’nin haklılığı ve Misâk-ı Millî tüm dünyaya duyurulmuştur

  35. Aşağıdakilerden hangisi, 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgâlinin sonuçları arasında gösterilemez?
  A) Kaçabilen milletvekillerinin Birinci TBMM’ye katılması
  B) Osmanlı saltanatının kukla durumuna düşmesi
  C) Misâk-ı Millî’nin ilân edilmesi
  D) Ankara’da Birinci TBMM’nin açılması
  E) Osmanlı Meclisi’nin târihe karışması

  36. Sevr Antlaşması’nda Arap ülkelerinin geleceğinin belirlenmesi için, aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür?
  A) Azınlık statüsü
  B) Manda yönetimi
  C) Halk oylaması
  D) Özerklik
  E) Bağımsızlık

  37. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaz?
  A) Millî birliği gerçekleştirmek
  B) Millî irâdeyi egemen kılmak
  C) Düzenli orduyu kurmak
  D) Halifeliği kaldırmak
  E) Misâk-ı Millî’yi gerçekleştirmek

  38. Sevr Antlaşması’nda Boğazların yönetimi ile ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Savaş zamanında uluslar arası bir komisyonun Boğazlara el koyması
  B) İtilâf devletlerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi
  C) Sovyet Rusya-Türk ortak yönetimine bırakılması
  D) Başkanı Türk olan bir uluslar arası komisyona verilmesi
  E) Türklere bırakılması

  39. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM’ye ait bir özellik değildir?
  A) Meclis Hükûmeti sistemine göre çalışması
  B) Kurucu Meclis olması
  C) Kuvvetler Birliği ilkesinin benimsenmesi
  D) Egemenliğin millete ait olması
  E) Mahkemelerin meclisten bağımsız çalışması

  40. Kurtuluş Savaşı sırasında Güney cephesi’nde, aşağıdaki hangi devlet ve azınlığa karşı mücadele edilmiştir?
  A) İngiltere – Rum
  B) Yunanistan - Rum
  C) Fransa – Ermeni
  D) Sovyet Rusya - Ermeni
  E) İtalya - Rum


  Test 4
  1-A 11-D 21-C 31-B
  2-A 12-C 22-D 32-D
  3-E 13-C 23-B 33-C
  4-A 14-E 24-E 34-D
  5-A 15-D 25-B 35-C
  6-E 16-E 26-C 36-B
  7-C 17-B 27-A 37-D
  8-B 18-C 28-E 38-B
  9-B 19-E 29-B 39-E
  10-A 20-C 30-A 40-C

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  İnkılap Tarihi KPSS Tarih Konu Tarama Testleri


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.03.10, 19:53
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:28
 3. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:26
 4. KPSS Tarih Konu Tarama Testleri - İNKILÂP TÂRİHİ 4
  By MaqiwoL in forum KPSS Alan Bilgisi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:23
 5. KPSS İnkılap Tarihi Konu Tarama Testleri
  By MaqiwoL in forum KPSS Alan Bilgisi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:20

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.