Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: KPSS Eğitim Bilimleri Testi

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart KPSS Eğitim Bilimleri Testi

  Sponsorlu Bağlantı

  KPSS Eğitim Bilimleri Hazırlık Testi

  1-) Son yıllarda, klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra, araştırma yapma becerileri, problem çözme becerileri, sosyal beceriler, duyuşsal alana yönelik gelişmeler, yaratıcılık gibi özellikler de her ders ve konu alanının içerisinde ele alınmakta; öğrencilerin öğrenme sürecinde gösterdikleri performans ve ortaya koydukları ürün, öğrenci ve öğretmen tarafından birlikte değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımın amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  a) Üst düzey becerilerin ölçülmesine önem verme
  b) Kişilerde toplumsal becerilerin gelişmesini destekleme
  c) Öğretim etkinliklerini daha çok öğretmen merkezli hale getirme
  d) Öğretmenleri çeşitli yöntemlerden yararlanmaya yöneltme
  e) Günlük hayattaki problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirme


  2-) "Ürün örneklerine ve bireysel gelişme bakarak değerlendirme" yaklaşımının öğretmene sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Sınıflar arasındaki öğrenci başarısını karşılaştırması için veri sağlaması
  b) Öğrencilerin herhangi bir zamanda neyi ne kadar öğrendiğinin kolayca görülebilmesini sağlaması
  c) Öğrenci başarısını diğer öğrencilerin başarılarıyla karşılaştırma kolaylığı sağlaması
  d) Kullanılan öğrenim materyal ve tekniklerinin etkililik derecesine ışık tutması
  e) Öğrencinin gelişimindeki aşamaları bir bütün olarak izlemeye olanak tanıması

  3-) Ölçme sonucunun hangi özelliği, ağırlıklı ortalama hesaplanırken bu ölçme sonucuna daha büyük ağırlık verilmesi için bir gerekçe olamaz?
  a) Kullanışlığı yüksek bir testten elde edilmiş olması
  b) Standart hataların küçük olması
  c) Kapsamının daha geniş olması
  d) Daha önemli hedeflerle ilgili olması
  e) Geçerliğinin yüksek olması


  4-) Aşağıdakilerden hangisi okuldaki rehberlik hizmetlerinin en üst düzeydeki sorumlusudur?
  a) Koordinatör danışman
  b) Okul müdürü
  c) Psikolojik danışman
  d) Milli Eğitim Müdürü
  e) Sınıf Öğretmeni

  5-) Branş öğretmenlerinden beklenen en önemli rehberlik görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Öğrencilerin duygusal sorunlarını saptama
  b) Öğrencileri yeteneklerine uygun alanlara yöneltme
  c) Öğrencilere değişik meslekleri tanıtma
  d) Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirici faaliyetler düzenleme
  e) Öğrencilerin, kendi derslerine karşı ilgilerini artırmaya çalışma

  6-) İlköğretim 8.sınıftaki bir öğrenciye eğitsel ve mesleki yönlendirme yapan bir psikolojik danışman, öncelikle aşağıdaki bireysel özelliklerden hangisi üzerinde durmalıdır?
  a) Yetenekler
  b) Değerler
  c) Tutumlar
  d) Tercihler
  e) İnançlar


  7-) Etkili ders çalışma yollarını öğretmek ve zamanın verimli kullanılmasını sağlamak, aşağıdaki rehberlik çeşitlerinden hangisinin görev alanına girer?
  a) Kişisel rehberlik
  b) Mesleki rehberlik
  c) Uyum sağlayıcı rehberlik
  d) Düzeltici rehberlik
  e) Eğitsel rehberlik


  8-) Bir okulda, aşağıdaki hizmetlerden hangisini yerine getirecek kişinin, rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzman olması şart değildir?
  a) Öğrencileri mesleğe yönlendirme
  b) Öğrencilerin duygusal sorunlarını çözme
  c) Öğrencilere, hedef alınan davranışlar öğretme
  d) Anne-babaları, çocuk yetiştirme konusunda bilgilendirme
  e) Öğrencilere, karar verme stratejilerinde yardım sağlama


  9-) Okula yeni başlayan öğrencilere ilk önce sağlanacak rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Okulda başarılı olma yollarını anlatma
  b) Yetenek ve ilgilerini belirleme
  c) Arkadaş edinmelerine yardımcı olma
  d) Okulu ve okulun kurallarını tanımalarını dağlama
  e) Rehberlik ihtiyaçlarını belirleme


  10-) Mevlana'nın "gel, kim olursan yine gel" deyişi aşağıdaki psikolojik danışma ve rehberlik kavramlarından hangisini yansıtmaktadır?
  a) Koşulsuz kabul
  b) İç görü
  c) Empati kurma
  d) Değerlilik
  e) Bağdaşım


  11-) "Kendini tanıma" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Kendisini başkalarının gözüyle görebilme
  b) Kendine tam olarak güvenebilme
  c) Kendi gizilgüç ve deneyimlerini doğru değerlendirebilme
  d) Başkalarının yönelttiği eleştirilere açık olma
  e) Kendine karşı yargılayıcı olabilme


  12-) Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, "insanı yalnızca, dış belirtilere bakarak anlamak olanaksızdır, bireyin iç dünyasına da nüfuz etmek gerekir" görüşünü savunur.
  a) Sosyal öğrenme yaklaşımı
  b) Fenomonolojik yaklaşım
  c) Akılcı-duygusal yaklaşım
  d) Bilişsel yaklaşım
  e) Davranışça yaklaşım


  13-) Öğretmen-öğrenci ilişkisinin sağlıklı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
  a) Öğretmenin olaylara öğrencinin gözüyle bakabilmesi
  b) Öğretmenin, başarılı olsun olmasın tüm öğrencilere eşit ölçüde değer vermesi
  c) Öğretmenin, öğretme-öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin gereksinimlerini temel alması
  d) Öğretmenin öğrenim düzeyinin velilerinkiyle denk olması
  e) Öğretmenin içten ve dürüst olması


  14-) Birisiyle konuşurken "sıskalaşmışsın" yerine "incelmişsin", "Şişkosun" yerine "toplu görünüyorsun" demek hangi tür iletişim diline örnektir?
  a) Sen dili
  b) Biz dili
  c) Ben dili
  d) Öz saygı zedeleyici dil
  e) Öz saygı geliştirici dil


  15-) Üniversite öğrencilerinin akademik başarılırını artırmak isteyen bir danışman için aşağıdakilerden hangisi en son dikkate alınacak bir özelliktir?
  a) Ders çalışma koşulları
  b) Alana duyulan ilgi
  c) Duygusal sorunlar
  d) Aile soruları
  e) Hobiler


  16-) Çocuğun hatalı davranışlarını düzeltmeye yönelik aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin, onun kendisine saygısını zedelemesi olasılığı en fazladır?
  a) Büyük bir riske girmeden, hatalı davranışının sonucunu yaşayarak görmesini sağlamak
  b) Bu tür hatalı davranışı sürdürenlerin başına gelenleri ona anlatmak
  c) Kötü bir çocuk olduğu için hatalı davrandığını söylemek
  d) Uygun davranış örneklerini göstererek bunları uygulamasını sağlamak
  e) Uygun davranışını pekiştirip hatalı davranışını pekiştirmemek


  17-) Babası ile sürekli çatıştıklarından yakınan bir danışana verilebilecek aşağıdaki öğütlerden hangisi, "hümanist yaklaşımda" bireye saygı ilkesine aykırıdır?
  a) Huzursuzluktan kurtulmak için babanın isteklerini yerine getirmelisin
  b) Babana karşı duygularını onu kırmadan ama rahatça ifade etmelisin
  c) Babana gücendiğini ona açıklamanın daha uygun yollarını düşünmelisin
  d) Babanın sana karşı duygularını doğru değerlendirip değerlendirmediğini araştırmalısın
  e) Babanla ilgili yaşantılarını daha etraflıca değerlendirmelisin


  18-) Aşağıdakilerden hangisi, konuşurken başkalarıyla göz teması kuramayan bir öğrencinin bu durumu için bir açıklama olamaz?
  a) Ulaşılmaz görünme isteği
  b) İlişki kurmakta çekingenlik
  c) Kenedine güven eksikliği
  d) Yakın ilişki kurmakta kaygı
  e) Utangaçlık


  19-) Benlik kavramı oldukça olumsuz olan Hasan, sürücü belgesi almak için girdiği sınavda başarısız olmuştur. Hasanın başarısızlığı açıklamak için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması en yüksektir?
  a) Bu sınavda çok az kişi başarılı olmuştur
  b) Sınav komisyonu bana karşı objektif değildi
  c) Araba kullanmayı hiçbir zaman öğrenemeyeceğim
  d) Bu sınavda bu kadar heyecanlanacağımı beklemiyordum
  e) Dün şansız bir günümdeydim


  20-) Ergenlik çağındaki bir genç, arkadaşları arasında fazla sevilmediği için üzülmektedir. Bu gence yardımcı olmada aşağıdakilerden hangisinin en etkili olması beklenir?
  a) Teselli etmek
  b) Öğüt vermek
  c) Yeni arkadaşlarla tanışmak
  d) Sosyal beceri kazandırmak
  e) Yalnızlığa alıştırmak


  21-) Aşağıdakilerden hangisi, boşanmış anne-babaların, çocuklarının boşanma sonrasındaki koşullara uyumunu sağlamak için yapmaları gerekenlerden biri değildir?
  a) Birbirine karşı hoşgörülü olmak
  b) Çocuklara karşı tutarlı davranışlarda bulunmak
  c) Çocuklarla ilgilenmeyi sürdürmek
  d) Çocuklara olan sevgilerinin sürdüğünü göstermek
  e) Çocuklarıyla her gün görüşmek


  22-) Aşağıdakilerden hangisi, çocukların sosyalleşmesine katkıda buluna birincil kaynaklar arasında yer almaz?
  a) Okul
  b) Arkadaşlar
  c) Aile
  d) Öğretmenler
  e) Kitaplar


  23-) Çocuğun, aşağıdakilerden hangisi karşısında şiddete başvurması beklenir?
  a) Genel uyum davranışı
  b) Bağımlılık
  c) Farklı görüş
  d) Engelleme
  e) Mutsuzluk


  24-) İlköğretim birinci sınıfında olan Ali ile lisenin birinci sınıfında olan ablasının bilişsel gelişim açısından hangi dönemlerde olması beklenir?
  ALÄ°- ALÄ°NÄ°N ABLASI
  a) Somut İşlemler- Soyut işlemler
  b) Duyusal devinim- Soyut İşlemler
  c) Soyut İşlemler -İşlem öncesi
  d) İşlem Öncesi -Soyut İşlemler
  e) İşlem Öncesi -Somut İşlemler


  25-) Erikson'un gelişim kuramı açısından bakıldığında, ergenlik döneminde köyden kente göç edenler üzerinde, göçle ortaya çıkan toplumsal sorunların öncelikle nasıl bir etki yapması beklenir?
  a) Soyut işlemler döneminden çok hızlı geçmelerine yol açması
  b) Toplum içindeki rolleri konusunda karmaşa yaşamalarına yol açması
  c) Temel güven duygusunu kazanmalarını önlemesi
  d) Olumlu bir benlik kavramı geliştirmelerini engellemesi
  e) Zihinsel gelişimi yavaşlatması


  26-) Üniversite son sınıf öğrencisi Ahmet'in depremle ilgili doğrudan bir yaşantısı yoktur. Ancak, televizyonda depremzedeleri görünce gözyaşlarını tutamamakta ve bu nedenle erkek arkadaşları tarafından "kız gibi davranmakla" suçlanmaktadır. Duyarlı bir insan olan Ahmet, daha çok kendi cinsinden kişilerle hareket etmekte, karşı cinsle uzun süreli duygusal ilişkiler kurabilmektedir. Buna göre Ahmetin ağlama davranışını aşağıdakilerden en iyi açıklar?
  a) Androjen cinsel rol kimliğine sahiptir
  b) Erkek cinsel rol kimliğini henüz geliştirememiştir.
  c) Annesiyle özdeşim kurmuştur
  d) Homoseksüel eğilimleri vardır.
  e) Karşı cinse ait bir cinsel rol kimliğine sahiptir.


  27-) Ergenlik dönemine, yaşıtlarına göre erken giren bireyler için aşağıdakilerden hangisinin doğru olma olasılığı en azdır?
  a) Arkadaş grubundan daha çok etkilenmeye başlaması
  b) Yaşıtlarından küçüklerle arkadaşlığı tercih etmeleri
  c) Zeka gelişiminde yaşıtlarıyla aynı düzeyde olması
  d) Zeka gelişiminde yaşıtlarının biraz ilerisinde bulunması
  e) Yaşıtlarından büyüklerle arkadaşlığı tercih etmeleri


  28-) 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de yaşanan terör eylemlerinden bu yana bazı çocukların, oyunlarda çeşitli malzemelerden kuleler yaptıkları ve oyuncak ya da hayali uçakları çarptırarak bunları devirdikleri gözlenmiştir. Bu durum, aşağıdaki gelişim psikolojisi kavramlarından hangisine bir örnektir?
  a) Büyüme
  b) Olgunlaşma
  c) Kritik dönem
  d) Tarihsel zaman
  e) Gelişme


  29-) Plaget'e göre, insanda zihinsel gelişimin tamamlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Okula başlama yaşı
  b) Çocukluğun sonu
  c) Ergenliğin sonu
  d) Yetişkinliğin sonu
  e) Dördüncü yaş sonu


  30-) Savaş her koşulda yanlıştır ve amacı ne olursa olsun insanlara zarar verir. Bunun yerine iletişime dayalı, karşılıklı saygı içeren çözümler bulunmalıdır. Savaşla ilgili bu yorumu yapan birey Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramına göre aşağıdaki evrelerin hangisinde olabilir?
  a) Ä°yi çocuk
  b) Yasalara uyma
  c) Saf çıkarcı eğilim
  d) Evrensel ahlak ilkeleri
  e) Ceza ve itaat


  31-) Bir uzman, on aylık bir çocuğun annesine "artık bu aylardan sonra onunla sık sık konuşmalısın. Bu dönem onun ilk sözcüğünü üretebilmesi için önemli bir dönemdir" demiştir. Uzman bu sözleriyle, dil gelişimi açısından aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır.?
  a) Oyun
  b) Kritik dönem
  c) Deneyim
  d) Zeka yaşı
  e) Uyarıcı çeşitliliği


  32-) Aşağıdakilerden hangisi, ergenlik döneminin başındaki hızlı bedensel değişmenin doğrudan bir sonucu değildir?
  a) Sakar davranışların çoğalması
  b) Dış görünüşteki değişmelere duyarlılığın artması
  c) Zararlı alışkanlıklara ilginin ortaya çıkması
  d) Cinsel ilginin artması
  e) Fiziksel görünüşe ilgi ve özenin artması


  33-) Psikososyal gelişim kuramına göre, psikososyal gelişim aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkar?
  a) Kişiler arası ilişkilere
  b) Biyolojik gelişime
  c) Ahlak gelişimine
  d) Tesadüfi olaylara
  e) Doğuştan getirilen bazı olaylara


  34-) Bir davranışın "öğrenilmiş davranış" olarak nitelenebilmesi için, I.alkol ve ilaç gibi bir etkene bağlı olarak ortaya çıkma II.bireyde, belirli bir yaşantıdan sonra görülme III.nispeten kalıcı olma IV.bedensel bir değişikliğe bağlı olmadan ortaya çıkma Özelliklerinden hangisine sahip olması gerekir?
  a) Yalnız III
  b) Yalnız II
  c) I-II-III
  d) II-III-IV
  e) I-IV


  35-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu oluşan bir davranış değildir?
  a) Sürücünün kırmızı ışığı görünce frene basması
  b) Öğrencinin 2


  5'in 10 ettiğini söylemesi
  c) Å�iddetli bir gürültü olduğunda bebeğin gözlerini kapaması
  d) Postacının girdiği sokağın ismin levhaya bakmadan söylemesi
  e) Çocuğun yemekten sonra dişlerini fırçalaması


  36-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinde rol alan dış etkenlerden biridir?
  a) Ä°lgi-tutum
  b) Öğrenme güdüsü
  c) Zeka düzeyi
  d) Alışkanlıklar
  e) Ders kitabı


  37-) Aşağıdaki davranışlardan hangisinin en çabuk ve en kolay öğrenilmesi beklenir?
  a) Bir hipotezi doğrulamak için kullanılabilecek bir deney öğrenme
  b) Bir örneği mikroskopta inceleme
  c) Yaşadığı yeri temiz tutma alışkanlığı kazanma
  d) Kendini topluma hizmet yoluna adama
  e) Bir terimin kitaptaki tanımını aynen söyleme


  38-) Doğuştan görme engelli bir yetişkin ameliyat sonrası görme yetisini sağlasa da bu yetiyi kullanma düzeyi, doğuştan beri iyi gören biriyle aynı olmaz. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin etkisini gösteren bir örnektir?
  a) Toplumsal uyum
  b) Deneyim
  c) Olgunlaşma
  d) Büyüme
  e) Bireysel farklılıklar


  39-) Aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisi "insanlar gördüklerini bütün olarak algılar. Bütün, onu oluşturan parçaların toplamından fazladır" görüşü üzerine temellendirilmiştir.
  a) Klasik koşullanma
  b) Gestalt Öğrenme
  c) Öğrenmede bilgi işlem modeli
  d) Sosyal öğrenme
  e) Edimsel Koşullanma


  40-) Bir anne, bebeğini yedirmeye başlamadan önce, her seferinde ona mama önlüğü takmaktadır. Bir süre sonra bebek, mama önlüğünü görür görmez maması gelmiş gibi sevinç çığları atmaya başlamıştır. Bu koşullanmanın sonunda mama önlüğü, klasik koşullanmadaki, I.koşulsuz uyarıcı II.koşullu uyarıcı III.nötr uyarıcı Öğelerinden hangilerinin işlevini üstlenmiştir.
  a) Yalnız III
  b) Yalnız II
  c) Yalnız I
  d) II-III
  e) I-II Test Cevapları

  Soru 1=c
  Soru 2=b
  Soru 3=a
  Soru 4=b
  Soru 5=e
  Soru 6=a
  Soru 7=e
  Soru 8=c
  Soru 9=d
  Soru 10=a
  Soru 11=c
  Soru 12=b
  Soru 13=d
  Soru 14=e
  Soru 15=e
  Soru 16=c
  Soru 17=a
  Soru 18=a
  Soru 19=c
  Soru 20=d
  Soru 21=e
  Soru 22=e
  Soru 23=d
  Soru 24=a
  Soru 25=b
  Soru 26=a
  Soru 27=b
  Soru 28=d
  Soru 29=c
  Soru 30=d
  Soru 31=b
  Soru 32=c
  Soru 33=a
  Soru 34=d
  Soru 35=c
  Soru 36=e
  Soru 37=e
  Soru 38=b
  Soru 39=b
  Soru 40=d • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  KPSS Eğitim Bilimleri Testi


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. KPSS Eğitim Bilimleri Notları - Öğrenilmiş Çaresizlik
  By MaqiwoL in forum KPSS Eğitim Bilimleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.12.09, 18:58
 2. Klasik Koşullandırma - KPSS Eğitim Bilimleri Notları
  By MaqiwoL in forum KPSS Eğitim Bilimleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.09, 18:56
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.09, 18:53
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.09, 18:53
 5. KPSS Eğitim Bilimleri Hazırlık Psikoloji Konu Anlatımı
  By MaqiwoL in forum KPSS Eğitim Bilimleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.11.08, 21:15

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.