Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon
7 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: 29 Ekim Kompozisyonları - 29 Ekim İle İlgili Yazı - 29 Ekim Hakkında Yazılar 29 Ekim

 1. #1
  Administrator
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart 29 Ekim Kompozisyonları - 29 Ekim İle İlgili Yazı - 29 Ekim Hakkında Yazılar 29 Ekim

  Sponsorlu Bağlantı

  29 Ekim Kompozisyonları - 29 Ekim İle İlgili Yazı - 29 Ekim Hakkında Yazılar 29 Ekim

  Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin Cumhuriyeti ilan etmesinin kutlandığı, Türkiye'nin resmî bayramlarından biri.

  Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ve Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası, M. K. Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir.


  Cumhuriyet öncesi

  Osmanlı Devleti, hüküm sürdüğü 624 yılda 36 padişah tarafından yönetilmiştir. Son padişahı Vahdettin'dir.

  Padişah, şah, kral, hakan, sultan gibi tek kişiye dayalı yönetim sistemine "mutlakiyet" denir. Mutlakiyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız tek bir kişidedir.

  Mutlakiyetle yönetilen ülkelerde zamanla ülkeyi yöneten tek kişiye yardımcı olsun diye meclis kuruldu. Meclis üyeleri halkın dileklerini yöneticiye duyurur, yasa tasarısını hazırlardı. Bu yasa taslakları yönetici tarafından benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu yönetim biçimine "meşrutiyet" denir. Meşrutiyette meclisin yetkileri sembolik düzeyde olabileceği gibi, bir cumhuriyetteki kadar geniş de olabilir. Osmanlı Devletinde 1876 ve 1908 yıllarında iki kez meşrutiyet ilan edilmiştir.

  Birinci Dünya Savaşı, İkinci Meşrutiyet'in ilanından 6 yıl sonra, 1914'te başladı. Bu savaşa dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş, İttifak Devletleri'yle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun yenik sayılmasıyla sonuçlandı ve Osmanlı toprakları İngiltere, Yunanistan, Fransa, İtalya gibi devletler tarafından işgal edildi.

  Cumhuriyetin ilanı


  Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı hükümeti tarafından, bölgede düzeni sağlaması için Osmanlı Devleti'nin bir gemisi ile, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gönderildi. Ülkenin çoğu ilinde kongreler düzenledi. "Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi, yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." ilkesiyle, yurdun her tarafından gelen ulus temsilcileri (milletvekilleri), 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa'yı "Meclis Başkanı" olarak seçti. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Halk ve düzenli ordular düşmana karşı savaş verdiler, omuz omuza mücadele ettiler.

  Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasını takiben 1 Kasım 1922'de TBMM saltanatı lağvetti. Padişah Vahdettin "vatan haini" ilan edildi ve yurdu terk etti.

  24 Temmuz 1923 tarihinde, İsviçre'nin Lozan şehrinde, Lozan Üniversitesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri tarafından Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile yeni bir devletin temelleri atılmıştır. Fakat, devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemiştir.

  İkinci dönem Büyük Millet Meclisi, 11 Ağustos 1923'te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923'te Ankara başkent ilan edildi. Atatürk; egemenliğin ulusa dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırdı. Onlara, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." dedi.

  29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan "Cumhuriyet" önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdi. Meclis önergeyi kabul etti.

  Böylece, Türkiye devletinin yönetimi biçimi "Cumhuriyet" olarak, adı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak belirlendi. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, ilk "Cumhurbaşkanı" oldu. Cumhuriyetin ilanı, yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı.

  Cumhuriyette Atatürk'ün de söylediği üzere, "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur." Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.  Bayram kabul edilmesi

  29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nda (1921 Anayasası) yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini "cumhuriyet" olarak ilan etti. Bu ilan, aynı gece atılan 101 pare top ile kutlandı. 1924 yılında, "cumhuriyetin ilanı" şenliklerle kutlandı.

  2 Şubat 1925'de, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi. Bu öneri metninde "Medeni ülkelerden her biri kendisi için millî bayram olmak üzere tek bir gün kabul etmiştir. Her millet bu şekilde belirlediği günü, resmî özel gün sayarak yalnız o günü gerek ülke içinde, gerek dış temsilciliklerinde millî törenle icra eder... Yabancılara da kutlattırılması gereken, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin resmî özel gününü öteki medeni ülkeler gibi bir gün olarak belirlemek lazımdır. O gün ise cumhuriyetin ilanı günü olan 29 Ekim'den başkası olmamalıdır."dendi. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan 1925'te karara bağlandı. 19 Nisan'da bu teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren "bu gün", ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlandı.

  * Madde 1 - Türkiye dahil ve haricinde devlet namına yapılacak bayram merasimi cumhuriyetin ilan edildiği 29 teşrinievvel günü icra edilir.
  * Madde 2 - İşbu millî bayram merasiminin icrasiyle sair bayramlarda icra olunacak merasimin tarzı İcra Vekilleri Heyeti'nce tayin olunur.
  * Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
  * Madde 4 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

  Cumhuriyet sonrası

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü, bütün resmî daireler, özel işyerleri ve eğitim kurumları resmî tatildir. Tatil, her yıl 28 Ekim günü, saat 13:00'de başlar.

  Ulusal bir bayram olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, günümüzde de her yıl resmî törenlerle kutlanır. Stadyumlarda kutlama törenleri düzenlenir. 29 Ekim günü tüm okullar, meydanlar süslenir, çeşitli etkinlikler yapılır. Okullarda şiirler okunur, marşlar söylenir. Cumhuriyetle ilgili oyunlar, sergiler, paneller halka açık olarak düzenlenir. Çoğu yurttaş, kutlama amacıyla evlerine kırmızı-beyaz Türk Bayrağı'nı asar.

  Cumhuriyet, yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyeti korumak, kollamak, yaşatmak her Türk vatandaşının ödevidir.
 2. #2
  Administrator

  Standart Cevap: 29 Ekim Kompozisyonları - 29 Ekim İle İlgili Yazı - 29 Ekim Hakkında Yazılar 2

  29 ekim cumhuriyet bayramı konulu yazılar şiirler , 29 ekim şiirleri oku ödev yap , 29 ekim cumhuriyet bayramı gösterileri 2009 , 29 ekim bayramı yazıları ,29 ekim cumhuriyet bayramı resimleri , 29 ekim cumhuriyet bayramı şiirleri ,29 ekim cumhuriyet bayramı 2009 ,29 ekim cumhuriyet bayramı önemi
  Kurtuluş Savaşı’mızın zaferle sonuçlanmasını ve Lozan Antlaşması’yla bağımsızlığımızın onaylanmasını takiben, artık mevcut devlet yönetiminin daha açık biçimde isim alması gerekiyordu. Gerçi, Milli Mücadele’yi Büyük Önder Atatürk’ün başkanlığında başarıyla yürüten “Türkiye Büyük Millet Meclisi” ve bu meclisin içinden çıkan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti”, yapısı ve işleyişi yönünden, ismi konmamış bir cumhuriyet yönetiminden farksızdı.
  Ancak, bu yönetime, çağdaş dünyanın gözünde daha belirgin bir nitelik kazandırma amacıyla 29 Ekim 1923 günü yapılan Anayasa değişikliği ile Cumhuriyet ilan edildi.
  Cumhuriyet,egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden devlet şekli demektir; bir diğer ifade ile devletin temel organlarının seçimle iş başına geldiği bir yönetim biçimidir.Bu rejimde Devlet Başkanı olan Cumhurbaşkanı da milletçe ya da milletin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Cumhuriyet yönetimi bu niteliği ile, şüphesiz ki demokrasi ilkesinin en gelişmiş şekli, demokrasi ilkesinin en iyi uygulanmasını sağlayan bir siyasi rejimdir.
  Cumhuriyet yönetiminin birinci özelliği, seçim esasına dayanan bir yönetim oluşudur. Söz konusu seçim, gerek seçme gerekse seçilme hakkı açısından belli bir kişiye, belli bir gruba, belli bir sınıfa ait değildir; bütünüyle millete aittir. Cumhuriyetle yönetilen bir devlette bir görevin, ilahi bir kuvvete dayanması ya da babadan oğula geçmesi gibi bir usul de yoktur ve olmaz. Cumhuriyet yönetiminde seçimle iş başına gelenlerin görev süresi belli bir dönemi kapsar; yani cumhuriyet rejiminde ömür boyu bir görev söz konusu olamaz.
  Cumhuriyet rejiminin ikinci bir özelliği, bu rejim her şeyden önce kamu yararını ön planda tutan, kamu yararına dayanan bir yönetim şeklidir. Çünkü Cumhuriyet rejimi, gücünü dayanağını kişi, grup ve sınıf egemenliğinden değil, geniş halk kitlesinin bütününden, millet iradesinden almaktadır.
  Bu yıl 80. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet rejimi, memleketimize, milletimize sayılamayacak kadar çok şeyler kazandırmıştır. Bir kere Cumhuriyet yönetimi, devlet yaşantımıza, siyasi yaşantımıza egemenliğin bir kişiye, bir gruba, bir sınıfa değil, doğrudan millete ait olduğu gerçeğini kazandırmıştır. Çünkü bundan evvel, Osmanlı Devleti’nde egemenliğin kaynağı ilahi iradeye dayanıyor, bunu da Sultan-Halife sıfatıyla bir kişi temsil ediyordu. Millet haklarını yok eden, milli iradeyi geçersiz kılan bu çağ dışı anlayış, memleketimizde ancak Cumhuriyet rejimi ile ortadan kaldırılmıştır.
  Cumhuriyet rejiminin bütün vatandaşları yasa önünde eşit sayması, onlar arasında hiçbir ayrıcalık tanımaması, onların devlet yönetimine eşit olarak katılımını sağlaması, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini devlet teminatı altına alışı, milli birlik ve beraberliğimiz açısından da birleştirici ve pekiştirici olmuş, milli sınırlarımız içinde hiçbir ayrıcalık yapmaksızın bütün vatandaşlarımızın paylaştığı, yararlandığı, bu nedenle korumaya ve yaşatmaya kararlı olduğu bir yönetim haline gelmiştir.
  Cumhuriyet rejimi aynı zamanda insan unsuruna verdiği değer, insan hak ve özgürlüklerine gösterdiği saygı nedeniyledir ki çağdaşlaşmayı, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı en iyi şekilde gerçekleştiren bir ortam oluşturmuştur. Diyebiliriz ki Türkiye’nin çağ atlaması, milletimizin Atatürk’ün önderliğinde her türlü engeli aşarak uygar bir toplum haline gelişi, laik ve demokratik cumhuriyet rejimi sayesinde mümkün olabilmiştir.
  İşte bize kazandırdığı bu değerler nedeniyle laik ve demokratik Cumhuriyet rejimi, memleketimizin ve devletimizin geleceği bakımından o derece önemlidir ki, Anayasamızda “Türkiye Cumhuriyeti’nin idare şeklinin Cumhuriyet olduğu” hükmünün değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği ayrı bir anayasa maddesiyle teminat altına alınmıştır.
  Gençlerimiz ve her gelecek kuşak bilmelidir ki, bu vatanda kurduğumuz Cumhuriyet yönetimi, Atatürk’ün önderliğinde bir ölüm kalım savaşından sonra gerçekleştirilmiştir. Bu büyük başarının arkasında binlerce şehidin, binlerce gazinin harcı vardır. Bu bakımdan, kurulan bu büyük eserin her yönü ile gelişmesi, geliştirilmesi, doğabilecek her türlü tehlikeden titizlikle korunması, Cumhuriyet kuşaklarının Atatürk’e ve onun devrim arkadaşlarına borçlu olduğu kaçınılmaz bir görevdir. Şüphesiz ki Cumhuriyet kuşakları, bu görevin bilinci içinde kendilerine bırakılan emaneti sürekli koruyacaklar, Türkiye Cumhuriyeti’ni Büyük Önder’in çizdiği yolda sonsuza dek yaşatacaklardır.
  CUMHURİYET BAYRAMI
  Gündüz herkes neşeli,
  Şenlik olur akşamı.
  Bayramların güzeli,
  Cumhuriyet Bayramı.
  Her bayramla bir tutmam,
  Bu bayram, büyük bayram.
  Yurtta üç gece, üç gün,
  Eğlence var, şenlik var.
  Işıklar yanar bütün
  Dalgalanır bayraklar.
  Her bayramla bir tutmam,
  Bu bayram, büyük bayram
  ATATÜRK VE CUMHURİYET
  Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk,
  Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!..
  Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın,
  Duyunca silkindi Türk narasını “Ata”nın!…
  Haykırdı kadın, erkek: “İhtilâl var, ihtilâl”!
  Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl…
  Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı,
  Bütün millet “Kemal”in etrafında toplandı!..
  Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara
  Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!..
  Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:
  Irkının şahlanışı ısırttı “Garb”a dudak!..
  Çekince Mehmetçik’ler kılıçları kınından,
  Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!
  Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler,
  Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!..
  Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi,
  Türk’ün kara bahtını ağarttı “Büyük Gazi”!..
  Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,
  Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!..
  Değildir zindan artık bize Anadolu’muz,
  Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!..
  Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden,
  Gökler dolusu selâm, ölmez “Ata”ya bizden!..
  29 EKİM
  Cumhuriyet Bayramı
  Geldi bize ne mutlu!
  Bayraklarla donattık,
  Güzel okulumuzu.
  Sokaklarda, evlerde,
  Al bayrak dalgalanır.
  Onun o al rengini,
  Bütün bir dünya tanır.
  Yirmi dokuz ekimi
  Karşılarız neşeyle,
  Çünkü bu günde erdik
  Büyük Cumhuriyete.
  Yürüyün arkadaşlar,
  Hep ileri koşalım.
  Bugün bayramımız var.
  Gelin bayramlaşalım.
  BİZE SORARSANIZ ÇOCUKLAR
  Bize sorarsanız çocuklar:
  Cumhuriyet ne demek;
  İşte bu bastığımız toprak,
  Ay-yıldızlı bayrak,
  Diye dalgalanırız çocuklar…
  Bize sorarsanız çocuklar:
  Cumhuriyet ne demek;
  İşte bu okuyup yazdığımız
  Yazıdır dilimize uyan,
  Diye konuşuruz çocuklar…
  Bize sorarsanız çocuklar:
  Cumhuriyet ne demek;
  İşte bu kılık kıyafet,
  Bütün uygar dünyanın
  Diye giyiniriz çocuklar…
  Bize sorarsanız çocuklar:
  Cumhuriyet ne demek;
  İşte bu kadın-erkek eşitliği,
  Türk’ün benliğine yaraşır,
  Diye övünürüz çocuklar…
  Bize sorarsanız çocuklar:
  Cumhuriyet ne demek;
  İşte bu millî egemenlik,
  Kendi kendimizi yönetmek,
  Diye güveniriz çocuklar…
  Bize sorarsanız çocuklar:
  Cumhuriyet ne demek;
  İşte bu kalkınma yarışı,
  Çağdaş uygarlık seviyesi,
  Diye çalışırız çocuklar…
  Bize sorarsanız çocuklar:
  Cumhuriyet ne demek;
  Türk milletinin temeli
  Atatürk inkılâpları,
  Diye savunuruz çocuklar…
  Bize sorarsanız çocuklar:
  Cumhuriyet ne demek;
  İşte bu korkusuz yaşama,
  Karşılıklı sevgi saygı,
  Diye seviniriz çocuklar…
  Bize sorarsanız çocuklar:
  Cumhuriyet ne demek;
  İşte bu okul ve eğitim,
  Size olan inancımız,
  Diye kazanırız çocuklar…
  Bize sorarsanız çocuklar:
  Cumhuriyet ne demek;
  İşte bu kutlu gün
  Hepimize armağan
  Diye kavuşuruz çocuklar…


 3. #3
  Senior Member

  Standart Cevap: 29 Ekim Kompozisyonları - 29 Ekim İle İlgili Yazı - 29 Ekim Hakkında Yazılar 2

  Türkiye’m ile türküm

  Sonunda bu da oldu
  Biz o zoru başardık
  Milletin o ruhunu
  Futbolcularla kardık
  Türkiye’m ile türküm
  Doğuştan beri Türk’üm
  Galibiyet bizlere
  Huzur ve zevki verdi
  Orada gençlerimiz
  Zorluğa göğüs gerdi
  Türkiye’m ile türküm
  Doğuştan beri Türk’üm
  Başarılı bir futbol
  Gerçek takdir görüyor
  Millî Takım durmadan
  Saygı sevgi örüyor
  Türkiye’m ile türküm
  Doğuştan beri Türk’üm
  Motivasyon gücüyle
  Şahlandık kuvvetlendik
  Sahada takımları
  Teker teker biz yendik
  Türkiye’m ile türküm
  Doğuştan beri Türk’üm
  Eleştirmeyi bırak
  Sar bütün kollarını
  Kısaltalım böylece
  Onların yollarını
  Türkiye’m ile türküm
  Doğuştan beri Türk’üm
  Milletiz sıcakkanlı
  Hemen isyân çekeriz
  Konuşmaya başlayıp
  Kötü sözler ekeriz
  Türkiye’m ile türküm
  Doğuştan beri Türk’üm
  Bugün artık bir bayram
  Dargını barıştırın
  El ele tutuşturup
  Birlikte yarıştırın
  Türkiye’m ile türküm
  Doğuştan beri Türk’üm
  Herkesten bekliyoruz
  Övgüye kalın sadık
  Hep yan yana gelerek
  Hemen ortalara çık
  Türkiye’m ile türküm
  Doğuştan beri Türk’üm
  Moral bizden beklenir
  Bağrımıza basalım
  Ayrılık yapanların
  Seslerini kısalım
  Türkiye’m ile türküm
  Doğuştan beri Türk’üm
  Bitmesin bu sevgimiz
  Gitmesin gündüz gece
  Hasan Sancak’ın sözü
  Söylerim hece hece
  Türkiye’m ile türküm
  Doğuştan beri Türk’üm

 4. #4
  Senior Member

  Standart Cevap: 29 Ekim Kompozisyonları - 29 Ekim İle İlgili Yazı - 29 Ekim Hakkında Yazılar 2

  Türkiye’m bir tanesin

  Gururumuz ve her şey
  Bizim o Millî Takım
  Varlık geleceğimdir
  Başlardan kalktı akım
  Türkiye’m bir tanesin
  Yıkılmayan hanesin
  Başarı onundur hep
  Bir tarih yazılıyor
  Gönül ile ruhlara
  İyice kazılıyor
  Türkiye’m bir tanesin
  Yıkılmayan hanesin
  Güzelliği tattırdın
  Başarılar hep bize
  Utandırma canları
  Teşekkürler az size
  Türkiye’m bir tanesin
  Yıkılmayan hanesin
  Açın yeni ufuklar
  Hızlandırın gençleri
  Caddelerde koşturun
  Gelişen o dinçleri
  Türkiye’m bir tanesin
  Yıkılmayan hanesin
  Sarsın temellerinden
  Bölen o zihniyeti
  Kaldırın ayaklara
  O sağlam cemiyeti
  Türkiye’m bir tanesin
  Yıkılmayan hanesin
  Milletin geleceği
  Hep sizin omzunuzda
  Burada bekliyoruz
  Kışı sonbahar yazda
  Türkiye’m bir tanesin
  Yıkılmayan hanesin
  Uykudan uyandırıp
  Yakalayın yüzyılı
  Ağızlara koydurun
  Tabak tabak o balı
  Türkiye’m bir tanesin
  Yıkılmayan hanesin
  O sessiz çoğunluğu
  Kaldırın uykulardan
  Kavuşsun sağlığına
  Zevk duysun dokulardan
  Türkiye’m bir tanesin
  Yıkılmayan hanesin
  Eğitim ve sağlıkla
  Hep sosyal güvenlikte
  İlim ve teknoloji
  Huzur bulsun benlikte
  Türkiye’m bir tanesin
  Yıkılmayan hanesin
  Akıllarda sorunun
  Cevabını bulalım
  Öğretmen Hasan söyler
  Mutlulukla kalalım
  Türkiye’m bir tanesin
  Yıkılmayan hanesin

 5. #5
  Senior Member

  Standart Cevap: 29 Ekim Kompozisyonları - 29 Ekim İle İlgili Yazı - 29 Ekim Hakkında Yazılar 2

  Kalk ayağa Türkiye Oku öğren sor niye

  Kitapları okursan
  Yürekleri dokursan
  Okumayan gençlere
  Sebeplerini sorsan
  Kalk ayağa Türkiye
  Oku öğren sor niye
  Kitap gerçek hazine
  Oku bak oku yine
  Yaprakları karıştır
  Kapatma bak içine
  Kalk ayağa Türkiye
  Oku öğren sor niye
  Konuşur insan canı
  Hiç boş geçirme anı
  Sana vatanı veren
  Unutma an Atanı
  Kalk ayağa Türkiye
  Oku öğren sor niye
  Önemli millî birlik
  Böyle sağlanır dirlik
  Bu uğurda arkadaş
  Gösterin siz de erlik
  Kalk ayağa Türkiye
  Oku öğren sor niye
  Ortadaki cehalet
  Bir gün de kalkar elbet
  Bundan büyük zevk duyar
  Anne baba cemiyet
  Kalk ayağa Türkiye
  Oku öğren sor niye
  Okuduğun kitabı
  Yapsın sana hitabı
  Sakın yırtma kardeşim
  Kapla yırtılan kabı
  Kalk ayağa Türkiye
  Oku öğren sor niye
  O kötülük illettir
  Haklı olan millettir
  Öğrenme sevdasıyla
  Coşan bu aziz ferttir
  Kalk ayağa Türkiye
  Oku öğren sor niye
  Katıl bu kampanyaya
  Dikkat edin hayaya
  Kimse bir şey yapamaz
  Sağlam duran kayaya
  Kalk ayağa Türkiye
  Oku öğren sor niye
  Cehalet savaşını
  Sen de ver uğraşını
  Gerekirse topluca
  Kaldır hemen başını
  Kalk ayağa Türkiye
  Oku öğren sor niye
  Kalkınsın daim vatan
  Yurt için verildi kan
  Öğretmen Hasan söyler
  Ayağa kalksın o can
  Kalk ayağa Türkiye
  Oku öğren sor niye

+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  29 Ekim Kompozisyonları - 29 Ekim İle İlgili Yazı - 29 Ekim Hakkında Yazılar 29 Ekim


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.04.12, 18:49
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.10.11, 23:11
 3. 4 Ekim Hangi Burç - 4 Ekim Hangi Burçtur - 4 Ekim Ne Burcudur
  By ButterfLy in forum Astroloji & Burçlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.06.11, 00:56
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.11.10, 21:28
 5. Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 20.10.09, 23:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.