Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: 10. Sınıf Coğrafya Çözümlü Test(Yeraltı Suları)

 1. #1
  Junior Member
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni 10. Sınıf Coğrafya Çözümlü Test(Yeraltı Suları)

  Sponsorlu Bağlantı

  10. Sınıf Coğrafya Çözümlü Test(Yeraltı Suları)

  10.sınıf coğrafya dan soru çözmem gerek nerden bula bilirim 2. #2
  LaDy

  Icon14 10. Sınıf Coğrafya Çözümlü Test(Yeraltı Suları)

  Alıntı ahmet0607 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  10.sınıf coğrafya dan soru çözmem gerek nerden bula bilirim

  Buyrun 10. Sınıf Coğrafya Soruları
  10. Sınıf Coğrafya Çözümlü Test(Yeraltı Suları)
  Soru 1. Çöküntü havzaları içinde oluşan büyük göller aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaygın olarak görülür?  A) Doğu Afrika

  B) Kuzey Amerika

  C) Asya’nın batısı

  D) Kuzeybatı Avrupa

  E) Güney Amerika  Soru 4. Bir akarsudan sulama amacı ile yılın ancak belli bir kesiminde yararlanılabiliyorsa, bu durum akarsuyun öncelikle hangi özelliği ile ilgili olabilir?  A) Rejimiyle

  B) Akımıyla

  C) Hızıyla

  D) Eğimiyle

  E) Yüküyle

  Soru 5. “Türkiye’de akarsular, saniyede akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin sayılmaz. Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça zengindir.”  Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

  A) Akarsu yataklarında eğimin fazla olduğuna

  B) Akarsu havzalarının geniş olduğuna

  C) Akarsuların kar suyuyla beslendiğine

  D) Akarsu rejimlerinin düzensizliğine

  E) Akarsuların sık sık yatak değiştirdiğine.  Soru 6. Akarsulardan;

  I. Ulaşım

  II. Turizm

  III. Enerji üretimi

  IV. Sulama ve kullanma suyu sağlama alanlarında yaralanılabilir.  Türkiye’deki akarsulardan bu alanların en çok hangilerinden yararlanılmaktadır?  A) I ve II B) I ve III C) I ve IV  D) II ve III E) III ve IV  Soru 7. Çok kısa bir süre içinde birden bire kabararak coşkun bir şekilde akan, sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara “sel rejimli” akarsular denir. Bölgelerin yağış rejimi göz önüne alındığında, sel rejimli akarsuların daha çok hangi bölgede görülmesi beklenir?

  A) İç Anadolu Bölgesinde

  B) Marmara Bölgesinde

  C) Ege Bölgesinde

  D) Karadeniz Bölgesinde

  E) Doğu Anadolu Bölgesinde  Soru 8. Aşağıdaki göllerden hangisi volkanik set gölü sınıflandırmasına girer?

  A) Van Gölü

  B) Yedi Göller

  C) Tuz Gölü

  D) Uluba Gölü

  E) Abant Gölü

  Soru 9. Aşağıdaki göllerden hangisi karstik kökenli bir göldür?

  A) Van Gölü

  B) Tuz Gölü

  C) Salda Gölü

  D) Eğirdir Gölü

  E) Manyas Gölü  Soru 10. Aşağıdaki göllerden hangisi alüviyal set gölüdür?  A) Tuz Gölü

  B) Mogan Gölü

  C) Kuş Gölü

  D) Beyşehir Gölü

  E) Hazar Gölü  Soru 11. Türkiye’deki akarsuların üzerinde taşımacılık yapılamıyor.

  Bu durumun oluşmasında:

  I. Yatak eğimlerinin fazla olması

  II. Akarsu uzunluğunun yetersiz olması

  III. Denge profiline ulaşamamış olması

  IV. Sulama amacıyla kullanılıyor olması  gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidirler?

  A) I ve II

  B) II ve III

  C) III ve IV

  D) II ve IV

  E) I ve III

  Soru 12. Türkiye’deki akarsular için aşağıdaki saptamalardan hangisini yaparsak yanlış olur?

  A) Denge profiline ulaşmamıştır

  B) Rejimleri düzensizdir

  C) Ulaşıma elverişli değildirler

  D) Yatak eğimleri azdır

  E) Enerji potansiyelleri fazladır

  Soru 13. Ege ve Akdeniz Bölgesi akarsularının debisi yaz aylarında önemli miktarda azalır. Böyle bir durumun oluşmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangidir?  A) Yağışın şekli

  B) Akarsu yatak eğimi

  C) Akarsu boylarının uzunluğu

  D) Bölgelerin yağış rejimleri

  E) Yağışların biçimi

  Soru 14. Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi akarsularının boyları kısa iken, Ege Bölgesi akarsularının boylarının uzun olmasının temel sebebi nedir?  A) Yatak eğimleri

  B) Dağların uzanış doğrultusu

  C) Yıllık yağış miktarı

  D) Yağış rejimleri

  E) Kayaçların yapısı

  Soru 15. Akarsuların rejimlerini etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?  A) Yağışın miktarı

  B) Yağış rejimi

  C) Akarsuyun uzunluğu

  D) Yatak eğimi

  E) Debisi

  Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuların debisi üzerinde etkili değildir?

  A) Yağışın miktarı

  B) Bitki örtüsü

  C) Kar ve buz erimesi

  D) Buharlaşma miktarı

  E) Yatağının yapısı  Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların aşındırma faaliyetleri sonucunda oluşmuştur?  A) Dağ eteği ovası

  B) Falez

  C) Birikinti konisi

  D) Delta

  E) Dev kazanı  Soru 18. Aşağıdakilerden hangisini oluşumunda akarsular etkili olmamıştır?  A) Moren

  B) Kırgıbayır

  C) Peribacası

  D) Dev kazanı

  E) Menderes  Soru 19. Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi karma rejimli bir akarsudur?  A) Gediz

  B) Susurluk

  C) Dicle

  D) Göksu

  E) Çoruh

  Soru 20. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşabilmesi için eğimin azalması gerekmektedir?  A) Çentik vadi

  B) Menderes

  C) Peribacası

  D) Seki

  E) Asılı vadi  1C 2A 3A 4E 5A 6A 7C 8B 9E 10D 11D 12B 13B 14E 15E 16A 17C 18B

 3. #3
  LaDy

  Icon14 Cevap: 10. Sınıf Coğrafya Çözümlü Test(Yeraltı Suları)

  10. Sınıf Coğrafya Çözümlü Test(Toprak oluşumu)


  Soru 1. Ilıman iklim kuşağındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin topraklar aşağıdakilerden hangisidir?  A) Kahverengi orman toprakları

  B) Podzollar

  C) Step toprakları

  D) Lateritler

  E) Tundra toprakları

  Soru 3. Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  A) Arazinin engebeli olması

  B) Erozyonun çok etkili olması

  C) Heyelanların sık görülmesi

  D) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi

  E) Doğal bitki örtüsünün çok çeşitli olması  Soru 4. Laterit topraklar, dönenceler arası kuşağın sıcak ve nemli bölgelerin toprağıdır. Bu bölgelerin bitki örtüsünün gür olmasına rağmen humus miktarı bakımından zayıftır.

  Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  A) Kimyasal çözülmenin az olması

  B) Fiziksel çözülmenin fazla olması

  C) Yıllık sıcaklık farklarının az olması

  D) Yağış miktarı fazla olduğundan dolayı toprakların fazla yıkanması

  E) Akarsuların debilerinin yüksek olması

  Soru 5. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kalkerli kayaçların üzerinde oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?  A) Laterit

  B) Podzol

  C) Tundra

  D) Çernezyom

  E) Terra-Rossa  Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi kayaçların çözülmesi üzerinde etkili değildir?  A) Nem

  B) Kayaçların yapısı

  C) Sıcaklık

  D) Humus

  E) Bitkiler  Soru 8. Alüvyonlar , morenler ve lösler taşınmış topraklardır. ……Aşağıdakilerden hangisi taşınmış toprakların ortak özelliğidir?  A) Fazla yıkanmış topraklardır

  B) Geçirimsiz topraklardır

  C) Karbonatlı topraklardır

  D) İnce taneli topraklardır

  E) Verimli topraklardır  Soru 9. Aşağıdaki şıklarda yazılı topraklardan hangisi Türkiye’de yaygın olarak görülen topraklardandır?  A) Laterit- Kahverengi orman toprağı

  B) Terra Rossa –Step

  C) Podzol –Çöl toprağı

  D) Podzol-laterit

  E) Çernezyom-Tundra  Soru 10. Kimyasal çözülme bol yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir toprak oluşum şeklidir?

  Aşağıdaki yerlerden hangisinde kimyasal çözülme diğerlerine göre daha şiddetli olması gerekir?  A) Sinop

  B) Konya

  C) Rize

  D) Tokat

  E) Eskişehir  Soru 11. Kolalüvyal topraklar; yükseklerden taşınan materyallerin yamaç eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolalüvyal toprakların özelliklerinden birisi değildir?  A) Erozyon etkisiyle oluşurlar

  B) Köşeli ve iri malzemelerden oluşurlar

  C) Horizonları gelişmemiştir

  D) Delta ovalarında oluşurlar

  E) Yapısı daha çok ana kayanın özelliğine bağlıdır  Soru 12. Kayaçların mekanik çözülmesi çöllerde çok etkilidir.

  Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  A) Yer şekillerinin engebesiz olması

  B) Rüzgâr erozyonunun yaygın olması

  C) Akarsu ağının seyrek olması

  D) Yağış miktarının az olması

  E) Bitki örtüsünün olmaması  Soru 13. Türkiye’nin bazı bölümlerinde podzol topraklar yer almaktadır. ……Aşağıdaki bölümlerden hangisinde bu topraklar geniş yer tutar?  A) Batı Karadeniz

  B) Kıyı Ege

  C) Yukarı Kızılırmak

  D) Orta Fırat

  E) Ergene

  Soru 14. Mekanik çözülme yıllık ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde etkili olmaktadır.

  Buna göre aşağıda belirtilen yerlerden hangisin*de bu çözülme şekli daha fazla görülür?  A) 60° enlemleri civarı

  B) Ekvator çevresi

  C) Kutuplar ve çevresi

  D) 30° enlemleri civarı

  E) Orta kuşak karalarının batı kıyıları

  Soru 15. Topraklar oluşumlarına göre taşınmış ve yerli topraklar olarak iki büyük gruba ayrılır*lar.

  Taşınmış topraklara ait olmayan bilgi aşağıdaki*lerden hangisidir?  A) Alüvyon - moren - lös gibi isimler alırlar.

  B) Oluşumlarında iklim önemli bir etkendir.

  C) Taşınmış toprakların kalınlıkları bazen birkaç
  yüz metreyi geçebilir.

  D) Taşınmış topraklar genellikle verimlidir.

  E) Taşınmış toprakları akarsular, rüzgarlar, buzullar gibi dış etkenler oluşturur

  Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal çözülmenin özelliklerinden birisi değildir?  A) Kayaçların kimyasal yapılarının değişmesi

  B) Kurak ve yarı kurak alanlarda az görülmesi

  C) Kayalarda erime meydana gelmesi

  D) Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde daha çok gö*rülmesi

  E) Ülkemizde en çok iç Anadolu'da görülmesi
  1A 2C 3D 4D 5E 6D 7D 8E 9B 10C 11D 12E 13A 14D 15B 16E

 4. #4
  LaDy

  Standart Cevap: 10. Sınıf Coğrafya Çözümlü Test(Yeraltı Suları)


 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  10. Sınıf Coğrafya Çözümlü Test(Yeraltı Suları)

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 2,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 29.04.14, 01:20
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.11, 00:24
 3. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.12.11, 20:22
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.02.11, 13:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.