Sponsorlu Bağlantı

2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: 10.Sınıf Coğrafya Çalışma Soruları - 10.Sınıf Coğrafya Yazılı Çalışma Soruları

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni 10.Sınıf Coğrafya Çalışma Soruları - 10.Sınıf Coğrafya Yazılı Çalışma Soruları

  Sponsorlu Bağlantı

  10.Sınıf Coğrafya Çalışma Soruları - 10.Sınıf Coğrafya Yazılı Çalışma Soruları
  10.sınıf coğrafya çalışma soruları
  COĞRAFYA ÇALIŞMA KAĞIDI
  1- nüfus sayımlarının yapılma amaçlarından 4 tanesini yazınız.
  Cevap: ülkenin nüfus miktarını belirlemek. Yaş gruplarını belirlemek. Kent ve kır nüfusunu belirlemek. Nüfusun eğitim durumunu belirlemek.

  2- göçler, gelişmişlik düzeyi, savaşlar……………………faktörlerdir.(cinsiyeti belirleyen)
  nüfus yoğunluğu en fazla olan kıta…………….dır.(Okyanusya)
  ilk modern nüfus sayımları ………………kıtasında yapılmaya başlanmıştır.(Avrupa)
  hayvanlar………………..çağda evcilleştirilmiştir.(neolitik)
  3- alüvyal toprakların özelliklerini yazınız
  Cevap: alüvyal toprakların bulunduğu yerlerde yer altı suyu seviyesi yüksektir. Tarıma elverişlidir. Organik madde bakımından zengindir. Killi, kalkerli ve kumlu olabilirler.

  4- alüvyal toprakların görüldüğü yerleri yazınız.
  Cevap:
  Ege kıyılarında: bakırçay, gediz, küçük ve büyük menders ovları
  Karadeniz kıyılarında: Bafra, Çarşamba ve Adapazarı ovaları
  Akdeniz kıyılarında: Çukurova, amik ovası, Silifke ve Antalya ovaları
  İç kesimlerde: Erzurum, Erzincan, muş, Erbaa, Niksar ve Konya ovaları

  5- maki nedir ve makiyi oluşturan bitki topluluklarını yazınız.
  Cevap: Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, kızılçamın tahrip edildiği yerlerde görülen, geniş alanlar kaplayan, daima yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsüdür.
  Makiyi oluşturan bitkiler: yabani zeytin, mersin, keçiboynuzu, kermez meşesi, defne, sakız, menengiç, koca yemiş, sandal, zakkum, tesbih ve akçakesmedir.

  6- aynalı göl, kilimli göl buzul gölleridir(….)
  tortum gölü, sera gölü kıyı set gölüdür(:….)
  ülkemizin %12 si tarla arazisidir(…..)
  ülkemizin %27, 64 ünü orman arazileri oluşturur(….)
  gelişmiş ülkeler sanayi ürünlerini ihraç eder(….)
  gelişmemiş ülkelerde nüfus artışı fazladır(….)
  çernezyomlar Erzurum- kars çevresinde görülür(…)
  terra rossalarda kivi yetiştirilir(….)
  Cevap: doğru, yanlış, yanlış, doğru, doğru, doğru, doğru, yanlış

  7- aşağıda verilen göllerin çeşitlerini yazınız.
  Nemrut gölü, bafa gölü, burdur gölü, Kestel gölü, timraş gölü
  Cevap: nemrut gölü: volkanik göl
  Bafa gölü: alüvyal set gölü
  Burdur gölü: tektonik göl
  Kestel gölü: karstik göl
  Timraş gölü: karstik göl

  8- kır yerleşmeleri kaça ayrılır ve isimleri nelerdir?
  Cevap: 2 ye ayrılır. Devamlı ve geçici yerleşmeler olarak
  Devamlı yerleşmeler: köy, çiftlik, mahalle, mezra, divan
  Geçici yerleşmeler: yayla, ağıl, kom, dam, oba

  9- oba yı açıklayınız.
  Cevap: doğu ve orta Karadeniz, ege ve güney Marmara, batı ve güneydoğu toroslarda rastlanan geçici yerleşmedir. Esas geçim faaliyeti hayvancılıktır. Bir veya birkaç çadırdan oluşan yerleşim yeridir.

  10- yerleşmelerin gruplandırılmasında etkili olan faktörleri yazınız.
  Cevap: nüfus miktarı, idari yapı, iş bölümü, ekonomik faaliyet türü

  11- seramik sanayinin geliştiği başlıca alanları yazınız.
  Cevap: İzmir, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Bilecik, Bozöyük

  12- ülkemize bitkilerin çeşitlenmesinde etkili olan faktörleri yazınız.
  Cevap: dört mevsimin yaşanması, yükselti farkı, özel konumu

  13- Karadeniz kıyılarında deniz seviyesinde başlayan orman, güney kıyılarımızda daha üst seviyelerde başlamaktadır. Bunun nedeni nedir?
  Cevap: Karadeniz de daha fazla yağış olduğu için o metrede ormanlar başlar. Akdeniz de sıcaklık daha fazla yağış daha az olduğu için belli bir yükseltiden sonra başlar.

  14- türkiye’de nüfus ve yerleşim dağılışını etkileyen faktörleri yazınız.
  Cevap: doğal faktörler: yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, kara ve denizlerin dağılışı, jeolojik yapı ve toprak çeşitliliği, bitki örtüsü
  Beşeri faktörler: bilim ve teknolojideki gelişmeler, iç ve dış göçler, ulaşım, ekonomi

  15- kıyı kesimlerimizdeki nüfusun iç kesimlere oranla fazla olmasının nedeni…………(denizsellik)
  yerleşmenin yükselti sınırının Akdeniz kıyılarında fazla olmasının nedeni…………(enlem)
  kom………………………..özgü bir yerleşme biçimidir.(doğu anadoluya)
  ……………….. ülkeler hammadde alır(gelişmiş)

  16- türkiyede çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımını yazınız.(2000 yılının)
  Cevap: tarım: %48,4
  Hizmet: %38,1
  Sanayi: %13,3
  Diğer: %0,2

  17- 1950-1955 yıllar arasında nüfusun artmasının nedenlerini yazınız.
  Cevap: 2. dünya savaşının bitmesi. Refah düzeyinin artması, eğitim, sağlık koşullarının daha iyi olması

  18- kent yerleşmeleri kaça ayrılır bunlar nelerdir?
  Cevap: 5 e ayrılır. Bunlar:
  Büyüklüklerine göre: küçük kent, orta büyüklükteki kent, büyük kent
  Ekonomik fonksiyonlarına göre: tarım, sanayi, turizm, ticaret, liman, ulaşım
  Kültürel fonksiyonlarına göre: üniversite kentleri
  İdari fonksiyonlarına göre: başkent
  Askeri şehirler: askeri birlikler

  19- nüfus artış hızının olumlu sonuçlarını yazınız.
  Cevap: mal ve hizmetlere talep artar. Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar. İşçi ücretleri düşer. Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır. Vergi gelirleri artar. Askeri açıdan savunmada önemlidir.

  20- göçlerin siyasi ve sosyal nedenlerini yazınız.
  Cevap: siyasi nedenleri: savaş, mübadele, işgaller, terör, devrim
  Sosyal nedenleri: eğitim, sağlık, kan davası, miras, din

  21- kahverengi bozkır toprakları nerelerde görülür ve topraklarda ne yapılır?
  Cevap: ülkemizde iç kesilmede görülür. Tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık yapılır.

  22- dünya üzerinde coğrafi güç yalnızca nüfusa bağlı olarak gerçekleşmiş olsaydı aşağıdaki ülkelerden hangilerinin dünya üzerindeki en güçlü ülkeler olması beklenirdi?
  A- Rusya-ABD
  B- Çin-Hindistan
  C- Malezya-Türkiye
  D- Almanya-İngiltere
  E- İsviçre-Meksika
  Cevap: B

  23- ilk modern nüfus sayımı aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?
  A- İsviçre
  B- Almanya
  C- İngiltere
  D- Osmanlı imparatorluğu
  E- Türkiye cumhuriyeti
  Cevap: A

  24- aşağıda verilen ülkelerden hangisi gelişmiş ülke olarak nitelendirilemez?
  A- Almanya
  B- İngiltere
  C- Hindistan
  D- Belçika
  E-J aponya
  Cevap: C

  25- aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip ülkelerde nüfus dağılışı ve yerleşme özelliklerinin iklim ve yerşekillerinden önemli ölçüde bağımsız olduğu düşünülebilir?
  A- doğum oranının fazla olduğu
  B- genç nüfusun fazla olduğu
  C- nüfusun büyük bölümünün tarım sektöründe çalıştığı
  D- hammadde ithalatının fazla olduğu
  E- iklim çeşitliliğinin fazla olduğu
  Cevap: D

  26- türkiyede tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A- yerşekilleri dağlıktır
  B- ulaşım zordur
  C- tarım alanları azdır
  D- sanayi ve ticaret gelişmiştir
  E- dışarıya göç verir
  Cevap: D

  27- 1. yerşekilleri
  2. iklim
  3. coğrafi konum
  4. yüzölçümü
  Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bir bölge içindeki nüfusun dağılışında etkili değildir?
  A- yalnız 4
  B- yalnız 1
  C- 1 ve 2
  D- 2 ve 3
  E- 3 ve 4
  Cevap: A

  28- bir nüfus piramidine bakılarak aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez?
  A- toplam nüfus
  B-nüfus içindeki gençlerin oranı
  C- aktif nüfusun toplam nüfusa oranı
  D- çocuk ölümlerinin oranı
  E- kadın erkek nüfusun farkı
  Cevap: D

  29- dünya nüfusunda ilk sıçrama evresi olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
  A- paleolitik dönem
  B- neolitik dönem
  C- mezolitik dönem
  D- sanayi devrimi
  E- 2. dünya savaşı sonrası
  Cevap: A

  30- sanayi: %35
  tarım: %2
  hizmet: %63
  nüfusun sektörel dağılımının verildiği ülke aşağıdakilerden hangi olabilir?
  A- ABD
  B- Türkiye
  C- Çin
  D- Malezya
  E- Singapur
  Cevap: A

  Kaynak: bu içerik internet kaynaklarından derlenmiştir 2. #2
  LaDy

  Standart Cevap: 10.Sınıf Coğrafya Çalışma Soruları - 10.Sınıf Coğrafya Yazılı Çalışma Soruları

  SINIFLAR TÜRKİYE COĞRAFYASI 1. YAZILI
  Adı, Soyadı : Sınıfı : No :

  S O R U L A R

  1- Aşağıda verilen göllerin oluşum şekillerini yazınız: (10 P)
  Tuz Gölü: Nemrut Gölü:
  B.Çekmece Gölü: Salda Gölü:
  Bafa (Çamiçi) Gölü: Eymir Gölü:
  Tortum Gölü: Sera Gölü:
  Manyas Gölü: Van Gölü:
  2- Türkiye’de sıcak su kaynaklarının yaygın olmasının sebebini açıklayıp bunlara beş örnek yazınız.(15 P)
  3- Türkiye’de yükselti ve dağ sıralarının uzanışı iklimi nasıl etkiler? Açıklayınız. (10 P)
  4- Türkiye’de görülen yerel rüzgarları şekil üzerinde gösteriniz. (10 P)
  5- Türkiye’de Ocak ayında en sıcak yerler
  Temmuz ayında en sıcak yerler
  Yıllık ortalamada en soğuk yerler
  Yıllık ortalamada en sıcak yerler
  Nerelerdir? Yazınız. (20 P)
  6- Aşağıda verilen yağış tipleri Türkiye’de en çok nerelerde ve hangi mevsimde görülür? Yazınız.(15 P)
  Oroğrafik Yağış
  Konveksiyonel Yağış
  Cephesel Yağış
  7- Türkiye yıllık ortalama yağış dağılışına göre en az ve en çok yağış alan yerleri yazınız.(10 P)
  8- Türkiye’de don olayını bölgelere göre açıklayınız. (10 P)

 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  10.Sınıf Coğrafya Çalışma Soruları - 10.Sınıf Coğrafya Yazılı Çalışma Soruları

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 1,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.02.11, 19:22
 2. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.02.11, 13:57
 3. Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 10.01.11, 18:31
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.10, 23:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.