Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Anlatım Bozuklukları - Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler Sorular

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Anlatım Bozuklukları - Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler Sorular

  Sponsorlu Bağlantı

  Anlatım Bozuklukları - Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler Sorular  Anlatım Bozuklukları - Test (55 Soru)

  1. Silsile halindeki dağlar yüksek de olsalar, sanki hep birbirlerine omuz verirler, birbirine yaşarlar.

  Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

  A) "birbirine" sözcüğünden sonra "güvenerek" getirilerek.

  B) "birbirine" sözcüğünden önce "kendi başlarına değil" getirilerek.

  C) "hep" sözcüğünden sonra "nasıl olsa" getirilerek.

  D) "olsalar" sözcüğü kaldırılarak.

  E) "birbirlerine" sözcüğü kaldırılarak.

  2. (I) Üstleri ağır kokulu mersin ağaçlarıyla kaplı tepeler geçildikten sonradır ki, kayalar birdenbire başlar. (II) İnsan birden ürker. (III) Kayalarla birlikte çam ağaçları da başlar. (IV) Çamların birer billur parıltısındaki sakızları buralar havaya koku verir, sızar. (V) İlk çamlar geçildikten sonra, gene düzlüklere varılır.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Ümit insan ruhunun vazgeçilmez ihtiyaçlarındandır.

  B) Üzüntü, insan için oldukça tehlikeli bir düşmandır.

  C) Ümitlerini daima canlı tutanlar; ne kadar yaşlansalar da ihtiyarlamazlar.

  D) Bu şişe, hiçbir zaman, hayat kaynağı olan oksijenden yoksun kalır.

  E) Nice hastalar vardır ki, onlara ilâç yerine ümit aşılamak daha hayırlıdır.

  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Sınıf geçmenin sevinciyle burnundan soludu.

  B) Korkudan bir an yüreğim ağzıma geldi.

  C) Durup dururken öfkeden kudurmak da neyin nesi?

  D) Hep böyle saman altından su yürütür zaten.

  E) Bu sözleriniz onun kulağına küpe olmalı.

  5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne ile yüklem arasında kişi bakımından uygunluk yoktur?

  A) Arabanın çıkardığı gürültüden, çatıdaki bütün kuşlar uçtu.

  B) Balkondaki çiçeklerimin hepsi bir hafta içinde açtı.

  C) Öğrenciler, etüt için dersaneye yeni geldiler.

  D) Tolga, Zafer ve sen tiyatroya gidecekmişsiniz.

  E) Kızımla ben geçen yıl şubat tatilinde Uludağ'a gitmiştim.

  6. (I) Parmağıyla o ünlü Fransız ressamının tablosu yanında asılı duran bir küçük halıyı gösterdi. (II) Bu, bir Gördes seccadesiydi. (III) Şimdi bütün gözler bu nefis esere çevrilmişti. (IV) Ziyaretçilerden birinin, seccadenin yanına giderek altından atılan, küçük ilmiklere bakıldığı görüldü. (V) Seccade koyu mavi zemin üstüne, kırmızı bir kenar süsüyle çevrilmişti.

  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  7. "Bu davranışın yanlış ve yerinde yapılmadığını hemen anladım."

  Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

  A) "yanlış" yerine "doğru" getirilerek.

  B) "davranışın" yerine "sözlerin" getirilerek.

  C) "yerine" sözcüğü yerine "doğru" sözcüğü getirilerek.

  D) "hemen" yerine "şimdi" sözcüğü getirilerek.

  E) "yanlış" sözcüğünden sonra, "olduğunu" sözcüğü getirilerek.

  8. "Belediye tarafından inşa edilmekte olan dokuz katlı mağazanın inşaatı ekim ayında bitecek ve faaliyete geçecektir."

  Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nesne eksikliği

  B) Gereksiz sözcük kullanılması

  C) Yüklem eksikliği

  D) Yükleme ek eylemin getirilmesi

  E) Özne eksikliği

  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Herkesin kendisine yakın bulduğu yazarlar, besteciler vardır.

  B) Ben romanlarımda, yaşam koşulları ağır diye, karamsarlığa saplanıp kalmıyorum.

  C) Yapıtlarımda iyimserlik gerçeğini araştırıp bulmak isteyişim de buradan kaynaklanıyor.

  D) Bir yazarın bu gerçeği anlamaması, anlatımının yanlışlarla dolu olması korkunç bir şeydir.

  E) Yazarın bu konudaki görüşlerine katılıyor ve destekliyorum.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Her yazar bir dil işçisi, her yapıt da bir dil ürünüdür.

  B) Yazarın bir görevi de anadilini korumak ve geliştirmektir.

  C) Her kuşak, klasik yapıtlardan yeni tatlar, yeni duygular, yeni düşünceler kazanır.

  D) Yeni sözcükler yaratmak için her ulus, dilinin sunduğu olanakları kullanmak zorundadır.

  E) Gerçek sanatçı yaratmak yeteneğini kullanarak, yaşamı bilgi, duygu ve düşünce süzgecinden geçiren kişidir.

  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Geleneksel anlamda ne tam bir öykü ne de tam bir roman olan bu eser, aslında bir yaşam öyküsüdür.

  B) Özensiz, çarpıtma çeviriler yüzünden, dil ve üslup sorunları ortaya çıktı.

  C) Yazar, malzemesini yani dili yakından tanımalı, sevgi duymalıdır.

  D) İpini takacağı bir kaya parçası gözlüyor; adım adım tırmanıyor, sınaya sınaya yükseliyor.

  E) Zaten önemli olan başarmak değil benim için; özellikle yeni şeyler denemektir.

  12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Artık ne anı var canlanabilen, ne de geçmiş günlerin güzelliği.

  B) Değerlendirmelerin sanatçının kişiliğinden çok, yapıtıyla ilgili olması gerekir.

  C) Başkentin kültürel ve sanat etkinlikleri, bu kış görülmeye değer.

  D) Tanıdığım her yazara, piyes yazmayı da denemesini söylerdim.

  E) Öykülerinin anlatımında bir kuruluk, bir tekdüzelik görülür.

  13. (I) Biz gazeteciler, dışarıdan pek sevimli gözükmeyiz. (II) Sanırım bunun temelinde, daha çok, işimizin eleştiri olması yatıyor. (III) Çünkü insanoğlu doğası gereği eleştiriden pek hoşlanmaz, hoşgörüyle karşılamaz. (IV) Oysa eleştirinin tarih içindeki önemini küçümsememeliyiz. (V) Çağdaş uygarlığın bu düzeye gelmesinde eleştiri önemli rol oynamıştır."

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  14. "Deneme sınavlarında aldığı sonuçları göz önüne alırsak, onun bu sınavı başarmama şansı ancak yüzde ondur."

  Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

  A) "göz önüne" yerine "dikkate" sözcüğü getirilerek.

  B) "deneme sınavlarında" yerine "denemelerde" sözcüğü getirilerek.

  C) "şansı" yerine "olasılığı" sözcüğü getirilerek.

  D) "başarmama" yerine "başarma" sözcüğü getirilerek.

  E) "ancak" sözcüğü atılarak.

  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "onu" sözcüğü çıkarılırsa, cümlenin anlamı bozulur?

  A) Verdiğin kitabı büyük bir zevkle okuyorum, onu herkese öneriyorum.

  B) Yazarın bu kitabını eleştirmenler çok beğenmiş , onu birçok yayınevi basmak istemişti.

  C) Okur, şairi görevinde ciddiyete çağırmakta, onu toplumsal sorunlar üzerinde kalem oynatmaya davet etmektedir.

  D) Durdum; etrafıma bakındım, tarif ettiği çiçekçi dükkanını aradım, ancak onu bulamadım.

  E) Söyleyişine çarpıcılık kazandırmak için boyalı bir yol seçiyor, böylece onu renkle kılmaya çalışıyordu.

  16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Bu sanatçılardan hiçbiri saygınlıklarını sürdürememiş, tarihin tozlu yaprakları arasında yok olup gitmişlerdi.

  B) Sanatçılardan çoğu, ilgisizlikten değil, anlaşılmamaktan, sevilmemekten yakınır.

  C) Ne yazık ki, çok defa öznel nedenlerle, yazarlarımız, anılarının etkisinde kalıyorlar.

  D) Yazar, yansıtmak istediği düşünceyi dile getirecek uygun bir söyleyiş biçimi bulmak zorundadır.

  E) Masal, çocuğa kendi karakterini, benliğini geliştirmesi için ipuçları verir, onu yüreklendirir.

  17. "Bu konuyu sizinle uzun uzadıya tekrar görüşmeli, çözüm yolları aramalıyız." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Özne eksikliği

  B) Nesne eksikliği

  C) Dolaylı tümleç eksikliği

  D) Çelişkili sözcüklere yer verilmesi

  E) Özne-yüklem uyuşmazlığı

  19. "Mutlu ve sorunları olmayan öğrencilerin, daha başarılı oldukları saptanmış."

  Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

  A) "daha" yerine "çok" sözcüğü getirilerek

  B) "daha" dan önce "elbette" sözcüğü getirilerek

  C) "başarı" yerine "verimli" sözcüğü getirilerek

  D) "sorunları olmayan" yerine "sorunsuz" sözcüğü getirilerek

  E) Cümlenin başına "günümüzde" sözcüğü getirilerek

  20. "Her gün gazetenin bulmacasını ve spor sayfasını okurdu." cümlesindeki anlatım bozukluğunun gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) "Bulmacasını" sözcüğünden sonra "okur" sözcüğü getirilmelidir.

  B) "Ve" bağlacı kaldırılmalıdır.

  C) "Bulmacasını" sözcüğünden sonra "çözer" sözcüğü getirilmelidir.

  D) "Okurdu" yerine "karıştırırdı" sözcüğü getirilmelidir.

  E) "Her gün" sözlerinden sonra "o" sözcüğü getirilmelidir.

  21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Emil Zola şöyle diyor: "Artık zevk olsun diye, tasvir için tasvir yapmamamız gerektiğini biliyoruz."

  B) Şiirin, bizi bulunduğumuz ruh halinden alıp başka bir ruh haline götürebilmesinin nedeni, güzellik öğeleriyle süslenmiş olmasındandır.

  C) Tıka basa dolu bir otobüste öylesine yalnızlaşıyorum ki, o anda yakaladığım bir imgeden öykümün oluşabileceğini hissedip seviniyorum.

  D) Bugünse, şiiri nesre çevirmekle şiiri ortadan kaldırdığımız kanısı belirmiş çoğu ozanlarımızın düşüncelerinde.

  E) Jean Costeau'ya göre: "Şiir öyle ayrı bir dildir ki, başka hiçbir dile çevrilemez; hatta yazılmış olduğu dile bile."

  22. (I) Saatte yüz kilometrelik bir hızla yerinden fırlayan bir atlet düşünün. (II) Çok özel bir aerodinamik yapı, soylu çizgiler, zarif bir kürk... (III) Bu yüzden dolayı türsel tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. (IV) Gerçek bir avcı; ama onu da avlamak için peşine düşenler var. (V) Gelin geniş ovaların en hızlı ve en narin yırtıcısı çitaların dünyasına yakından bakalım.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Burada birtakım değişiklikler yapmak zorundasınız kanımca.

  B) Sanatçılar bir yerde bugünün bilirkişileri olmak zorunda.

  C) Okulları kapsayan bu pislik, öğrencilerin sağlığını tehdit ediyor.

  D) Numaralanmış dosyaların hangileri buraya ait değildir?

  E) Sanatçı, yaşamıyla

  TEST - 2  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen iki sözcüğün bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

  A) Her çeşit türlü spor gösterilerini izlemeyi severim.

  B) İnsanlar toplu yaşamaktan elbette hoşlanırlar.

  C) Bu yaz Akdeniz sahillerinde sıcaktan çok bunaldık.

  D) Kalemi, sana diye aldım, benim işime yaradı.

  E) Her söylenene kulak asma, diye seni uyarmıştım.

  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz?

  A) Oyundaki aktörler, bence rollerine tam uygundurlar.

  B) Sözlerinde hem de yalan olduğu bilinen bölümler vardı.

  C) Bu resimleri nereden aldığımı hiç kimse bilmiyordu.

  D) O, her şeye, herkesten daha iyi yaklaşır.

  E) Daha çok, çoğunluğun düşüncesine katılır.

  3. "Namık Kemal'in yazdığı piyesler içinde "Vatan Yahut Silistre" piyesi, ülkemizde bugüne kadar en çok sahnelenen ve oynanan oyundur.

  Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

  A) "yazdığı piyesler" atılarak "yazdıkları" getirilmeli

  B) "piyesi" ile "ve oynanan" atılmalı

  C) "piyesi" atılmalı

  D) "bugüne kadar" atılmalı

  E) "sahnelenen ve" atılmalı

  4. Bu değerli övgüler, birer nezaket sözü değildir;

  I

  gerçekten yurdumuz Akdeniz ikliminden Alpler

  II III

  iklimine kadar basamak basamak değişen doğal

  IV

  yapısıyla eşsiz tek bir cennettir.

  V

  Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi atılırsa cümlenin anlamında bir daralma ya da bozulma olmaz?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Çalışmalarım sırasında, ondan çok faydalandım.

  B) Bir süre sonra çalışmalarıma, bıraktığım yerden devam edeceğim.

  C) Zihnimden geçenleri, yazıya dökmekte zorlanıyorum.

  D) Dışarıda çalışırken, işlerimi de hiç ihmal etmedim.

  E) Sınava hemen hemen en az bir çalışmayla girdi.

  6. Aşağıdakilerin hangisinde "ben" sözcüğünün çıkarılması, cümlede anlatım bozukluğu yol açar?

  A) Ben bugün seninle ne olursa olsun görüşmeyecektim.

  B) Ben kendimi onunla hiçbir konuda eşit tutmuyorum.

  C) Nerede oturduğunu ben söyledim sanıyordum.

  D) Öğrencilerin girdikleri sınavın sonucunu en çok ben merak ediyorum.

  E) Sana bunu daha önce de söylemedim mi ben?

  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) O yırtık gömleği niye sırtından atmıyorsun?

  B) El örgüsü çantanı kullanamıyorsun.

  C) Donup buz tutan gölde kayıyorlardı.

  D) Bana yaptıklarından ötürü ona kırgınım.

  E) Kimileri sorumluluk almaktan kaçınır.

  8. "Salona girince ilk dikkati çeken, ortadaki kocaman masadır."

  Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

  A) "girince" yerine "girer girmez" getirilerek.

  B) "ilk" sözcüğü atılarak.

  C) "kocaman" sözcüğü yerine "büyükçe" getirilerek.

  D) "salona" sözcüğü yerine "içeri" sözcüğü getirilerek.

  E) "ilk" sözcüğü "dikkati" sözcüğünden sonraya alınarak.  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Roman yazarı, hayal dünyasını genişletmelidir.

  B) Deneme türünün bazıları, çeşitli değişik konularda bilgi verebilir.

  C) Tiyatro seyircisi, seyrettiği oyunla ilgili yorum yapabilmelidir.

  D) Oyuncunun duyarlılığı seyirciyi eserle bütünleştirir.

  E) Epik tiyatronun duyarlılığına ve izleyiciyi etkilemesine hayranım.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Burada ileriye dönük bir açıklama yapmadan geçemeyeceğim.

  B) Dilimiz yeni sözcük türetilmesine son derece elverişli ve müsaittir.

  C) Bizim "koşa" sözcüğü, "beste"nin tam karşılığı gibi bir şey.

  D) Buna ancak daire sahipleri karar verir ve uygulamaya koyar.

  E) Kuzu eti, sağlıklı ve yaşlı olmayan kişilerce yenmelidir.

  11. (I) Ankara'da sonbahar hem uzun, hem de yağışlı geçer. (II) Hava fazla soğuk değildir. (III) Gün, bazen ılık ve güneşli, bazen, serin ve nemlidir. (IV) Sürekli havada hafif bir esinti ve ıslak toprak kokusu etrafı sarar. (V) İçinizi açan güneşi her an beklersiniz.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  12. Yanımda oturan bayan, sürekli eşinin

  I II

  kulağına eğilip, işitilmeyecek kadar

  III IV

  alçak sesle bir şeyler söylüyordu.

  V

  Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi atılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Şairin isteği, şiirlerinin özünü ikinci, biçimini birinci plana çıkarmaktı.

  B) Bu türler içinde en çok romanları, sonra öyküleri severmiş.

  C) Şiirlerim övülmesin, ama gerçek anlamda değerlendirilip tanıtılsın isterim.

  D) İnsanlara bakıyor, yüzlerindeki ifadeleri değerlendiriyorum.

  E) Yazar vapurda, trende, uçakta her yerde, her an yazma halinde olmalıdır.

  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Yazdıklarımın değişik konuları içerdiğini ve eleştirildiğini biliyorum.

  B) Bu kadar çok işi bir günde nasıl bitirebildiğime ben de şaşıyorum.

  C) Günlük türünün konu ve kullanım alanı genişledi.

  D) Anı yazarı, yaşamını anlatırken, başkalarının yaşamına da girer.

  E) Onun tek amacı, eserinin başarılı olması ve eserlerine başarılı ün kazandırmaktır.

  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kendi" sözcüğünün çıkarılması, anlatımda bozukluğa yol açmaz?

  A) Bu çalışmaları kendi değil, kardeşi yapmış.

  B) Çorbayı kendi için değil, hasta annesi için istemiş.

  C) Bu güzel şiirlerin kendi için yazıldığını sanıyorsa, aldanıyor.

  D) O da diğerleri gibi, mirastan kendi hakkıma düşene saygı göstermelidir.

  E) Herkesin kendi gibi duymasını, düşünmesini istiyor.

  16. "Sözcüklerin cümle içinde gereken yerden başka yerde kullanılmaları, kimi kez anlamın bulanıklaşmasına, kimi kez de amaçlananın dışında bir anlam çıkmasına yol açar."

  Burada sözü edilen durum, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

  A) Sevgi konusunda kısaca görüşlerimi ona da anlattım.

  B) Kitaplar yazarak, ölmezlik peşinde koşarlar yazarlar.

  C) Çocukların kafalarını birtakım gülünç düşüncelerle doldurmuşlar.

  D) Yazar, diğer insanlarla aynı yazgıyı, aynı yaşamı paylaşır.

  E) O zaman, bu eleştiride art niyet aramamak elde değil.

  17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çıkarılırsa anlam değişmez?

  A) Düşüncelere dalmamı hep anlayışla karşılamasına alıştım.

  B) Babam arada bir Dikmen pazarında dolaşır, insanları izlerdi.

  C) Sözünü ettiğim olaylar, başımdan geçen, yaşadığım son sürüvendi.

  D) Yeri gelmişken birkaç sözcükle annem ve babamdan söz açmak isterim.

  E) Güçlü mü güçlü, hamarat ve sessiz sakin bir kadındı.

  18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çekimser" sözcüğü yanlış kullanılmıştır?

  A) Türkiye, bu konudaki oyunun, çekimser olduğunu duyurdu.

  B) Her sorun karşısında çekimser tavır hoş karşılanmaz.

  C) Çekimserlikle tarafsızlık kesinlikle özdeş değildir.

  D) Niçin çekimser kaldığını anlamak olası değil.

  E) Uğur, içine kapanık, kimseyle kaynaşamayan, çekimser bir çocuktur.

  19. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış kullanılmıştır?

  A) Üstü başı perişandı, saçları uzamış, tırnakları büyümüştü.

  B) Bahçedeki ağaçların altına şöyle bir uzanacağım.

  C) Bulutlar korkunç bir gürültüyle çarpışıyordu.

  D) Bu güzellikleri ne olursun, yıkmaya çalışma.

  E) Senin gizli dertlerin, sıkıntıların da var mı?

  20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Dilimize, İtalyanca ve Rumca dillerinden denizcilikle ilgili pek çok sözcük geçmiştir.

  B) Çevrede binlerce ağacın milyarlarca dalı ve yarağı arasında kaybolmuş kuşların cıvıltısı...

  C) Eleştirinin saygı, sevgi ve anlayış ortamı içinde yapılması gerektiğine inandım.

  D) İnsanın hem kendini hem de başkalarını eleştirmesi, yaşlılara özgü bir davranıştır.

  E) Kimi roman kahramanları, gerçek hayattaki kişiler kadar inandırıcı, etkileyicidirler.

  21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Yayla adamı, toprağı gibi dışından sönük, içinden uyanık, duyarlıdır.

  B) Yayla nasıl sessiz görünürse, insanı da durgun, vurdumduymaz görünür.

  C) Sanıyorum yayla, bir büyük ruhun, kendini saklayan bir ruhun boz maskesidir.

  D) Yayla, Anadolu'nun yalnız vurur silahı değil, duyar yüreği, özler gözü, ister gönlüdür.

  E) Bence, yayla buğdayının, olmayacakmış gibi, ağır ağır yetiştiğini sanıyorum.

  22. (I) Yağmur aralıksız yağıyordu. (II) Açık pencereden içeriye keskin bir toprak kokusu geliyordu. (III) Yağmurlu günün sıcak ıslaklığı bunaltıyordu insanı. (V) Yağmur damlaları stabilize yolda birikimler oluşturuyordu. (V) Bu yağmur, bu mevsimde ekinleri mahvedecek, diye söylendi Ali Dede.

  Parçadaki, numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış anlamda kullanılan bir sözcük vardır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Anlatım Bozuklukları - Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler Sorular


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler ve Cevapları
  By MaqiwoL in forum İlköğretim & Lise
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.12.12, 01:46
 2. Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler (55 Soru)
  By LaDyRoSe in forum Edebiyat & Türkçe
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.01.12, 21:51
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.11, 16:04
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.11, 14:29
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.11, 14:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.