Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Yazım Kuralları İle İlgili ÖSS Test Soruları

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Yazım Kuralları İle İlgili ÖSS Test Soruları

  Sponsorlu Bağlantı

  Yazım Kuralları İle İlgili ÖSS Test Soruları

  YAZIM KURALLARI -TEST Yazdır


  1. "Olmak, etmek" yardımcı eylemleriyle kurulan bileşik fi*illerde, "düşme, türeme" gibi ses olaylarından biri varsa, sözcükler bitişik yazılır; yoksa ayrı yazılır.

  Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

  A) O, para kazanınca ailesini terkeden adamın tekidir.

  B) Durumu, ilgili makamlara belgelerle arz ettik.

  C) İkisi arasındaki farkı ayırt etmek mümkün değildi.

  D) Hak ettiği ilgiyi görmemekten yakınıyordu.

  E) Onu affetmek, yapacağın en doğru şey.

  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yön bildiren söz*cüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

  A) Doğu Almanya kısa sürede yeni konumuna alıştı.

  B) Trakya'nın Kuzey'i ayçiçeği tarlalarıyla doludur.

  C) İçimde doğuya doğru devam etmeliyim düşüncesi vardı.

  D) Biz de Güneydoğu Anadolu'yu gezdik.

  E) Bu elektrik kesintisi Amerika'nın doğusunda hayatı felç etti.  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?

  A) Sizin arabada yer varsa bende sizinle geleyim.

  B) Maç ta istediğimiz gibi sonuçlandı, yüzümüz güldü.

  C) Ya sen bize gel yada ben size geleyim.

  D) Erciyes de önemli kayak merkezlerimizdendir.

  E) Toplantıya giderken dosyamda yanında götür.  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

  A) Bu konuyu Doç. Dr. Bülent Akın'a sorduk.

  B) Avrupa, KKTC'yi tanımak zorundadır.

  C) Buradan İzmir'e 50 km. yol varmış.

  D) Okulumuz Tübitak'ın yarışmasına katıldı.

  E) ÖSYM'ye bir dilekçeyle başvurmuştuk.  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" sözcüğünün ya da ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?

  A) Madem ki dışarı çıkmayacağım, dinleneyim istedim.

  B) Size sokakta ki satıcılardan alışveriş etmeyin demiş*tim.

  C) Raporu incelemiş olsaydı, ki inceleyebilirdi, ayrıntıla*rı görürdü.

  D) Varlık'ın önce ki sayısını bir türlü bulamadım.

  E) Davranışların dikkat çekmiş olmalıki seni uyardılar.  6. Aşağıdakilerin hangisinde güneş, dünya, ay sözcük*lerinin yazımıyla ilgili yanlışlık vardır?

  A) Çocuk, dünyanın en büyük mutluluğudur.

  B) Karanlık gecelerimi aydınlatan aysın.

  C) Kitap, dünyaya açılan bir penceredir.

  D) Güneş sisteminde uydusu olan bir gezegen de dün*yadır.

  E) Daha güneş doğmadan başlardı yaşam.  7. I. Şubat'ın son haftasını bekliyoruz.

  II. 27.Aralık.2004 Pazartesi toplantı var.

  III. 3 Haziran'da yurda dönüyoruz, demişti.

  IV. Başvurular 12 Temmuz Cuma günü bitiyor.

  V. Eylülün sonlarına doğru geliyor fatura.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

  A) l. ve II.

  B) I. ve IV.

  C) II. ve III.

  D) III. ve V.

  E) IV. ve V.  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün ya*zımında bir yanlışlık yoktur?

  A) Böyle abur cubur yersen karnın ağrır.

  B) Eline tas tamam yüz milyon lirayı saydım.

  C) Bunca olaydan sonra kafam karma karışık.

  D) Arabanın altında kalan tavuk yam yassı olmuştu.

  E) Böyle darma dağınık bir hayat zor olmalı.  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, rakamdan sonra gelen ekin yazımı yanlıştır?

  A) Kuruluşumuzun 5'inci yıldönümünü birlikte kutlayalım.

  B) İşçiler bu bloğun 2'nci katında yemek yiyor.

  C) Karlık'ın 7'inci muhtarı ben olacağım.

  D) Yarışmanın 3'üncüsü haksızlığa uğradığını söylüyor.

  E) Arkadaşların 6'sı maça gelmeyince maçı iptal ettik.  10. Dünyanın hemen heryerinde bir birine yakın yada kom*şu ülkeler arasın da coğrafi benzeşmeler yanında bir ta*kım kültür ve töre yakınlıklarıda vardır.

  Bu cümlede kaç yazım yanlışı vardır?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

  A) Türk'çeyi doğru kullanmak herkesin görevidir.

  B) Yarışmaya üç gurup olarak katıldık.

  C) Her şeye rağmen o, bunları hak etmemişti.

  D) Sözlerime ekliyeceğiniz bir şey var mı?

  E) Kitabın 2'inci sayfasında konu örneklerle açıklanmış.  12. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazı*mında bir yanlışlık vardır?

  A) Herkes havasının temizliği nedeniyle Altınoluk'u ter*cih ediyor.

  B) Buradaki evlerin etrafını hanımeli kokusu kuşatmıştı.

  C) Kardeşim, geçen sene karşımızdaki ilk öğretim oku*luna kaydoldu.

  D) Çanakkale'de batık birçok denizaltı varmış.

  E) Kültür konusunda makaleleriyle Gökalp topluma kıla*vuzluk etmiştir.  13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?

  A) Herşevde bir kusur bulmazsa rahat edemezdi.

  B) Bu bitki astıma bire bir, istersen dene bu bitkiyi.

  C) Elele verirsek bu olayların üstesinden gelebiliriz.

  D) Her insan gibi onun da hataları var.

  E) Darma dağınık bir dosyadan sunum metinlerini çıkar*dı.  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?

  A) Edebiyatımızda Faruk Nafiz'ler, Necip Fazıl'lar yetiş*miyor artık.

  B) O gün tüm Nevşehir'liler tören alanındaydı.

  C) Osmanlı dönemindeki kadı'nın yaşantısını inceliyor bu eser.

  D) Türkiye'm benim eşsiz ülkem, diyor şair.

  E) Türkçede k'nin g'ye dönüşmesi yumuşama örneği*dir.  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?

  A) Onun bu vurdum duymaz tutumu beni çileden çıka*rıyor.

  B) Şanlı Urfa'da tarım oldukça gelişmiş durumdadır.

  C) Toplantı salonunu terketmek için daha ne bekliyor*sunuz?

  D) Futbolcunun kavalkemiğinde çatlak olduğu anlaşıl*mış.

  E) Kahvaltıda peynir yoksa hiç bir şey yemezmiş.  16. Ülkemize Avrupadan gelen soğuk hava dalgası yarın Marmara'nın Kuzeyini, Cuma gününden itibarende orta ve doğu Anadoluyu etkisi altına alacak.

  Bu cümlede kaç yazım yanlışı vardır?

  A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7  17. I. Onun kadar seçgin bir yazar, bu hatayı nasıl yapar?

  II. Bu konuyu neden onunla da paylaş mıyorsun?

  III. Sen de insanları anlamağa çalışsan daha iyi olmaz mı?

  IV. Zorda kalınca herkez elinden geleni yapmaya çalışır.

  V. Düşündüm de senin de bizimle gelmen iyi olacak.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ya*zım yanlışı yoktur?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.  18. I. Bu yılki tatilini güney Amerika'da geçirdi.

  II. 27 Mayıs salı günü görevinden istifa etti.

  III. Farz etki her şey yolunda gitti.

  IV. Düzenli sporun insan sağlığına faydalarını biliyormusun?

  V. Orman yangınlarından sonra dağlar çırılçıplak kal*mıştı.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdakiler-den hangisi ile ilgili yazım yanlışına örnek yoktur?

  A) Yön bildiren sözcüklerin yazımı

  B) Pekiştirilmiş sözcüklerin yazımı

  C) Gün adlarının yazımı

  D) "ki" bağlacının yazımı

  E) "mi" edatının yazımı  19. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

  A) Sağlıklı yaşamak için spor yapın.

  B) Gazetelerin tirajı giderek düşüyor.

  C) Elbiseleri gardroba güzelce yerleştirdi.

  D) Elinde banknot banknot para vardı.

  E) Egzoz dumanları insanları zehirliyor.  20. (I) Onaltı yıl önce genç bir öğretmenken gelmiştim bu kasabaya. (II) O zamanlar 2 bin'l bulmazdı bu kasabanın nüfusu. (III) Kasabada tek bir okul vardı ve sınıfları 60'şar kişilikti. (IV) 1 .inci ve 2.inci sınıflar bir arada eğitim görürdü. (V) 1985'e kadar beş yıl çalıştım bu kasabada.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ya*zım yanlışı yoktur?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.  21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

  A) Ne söylememem gerektiğini söylerde, ne söylemem gerektiğini saklar.

  B) İlk roman kahramanlarımızdan Fitnat hanım silik, ki*şiliksiz bir tiptir.

  C) Zihininizi yoran uğraşları bırakmalısınız artık.

  D) Parça ve bütün arasındaki ilişki bu resimde iyice iç içe geçmiş.

  E) Yaşamının onbeş yılını ülkesinden ve ailesinden uzak geçirmiş. • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Yazım Kuralları İle İlgili ÖSS Test Soruları

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 2 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 4,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Türkçe Yazım Kuralları İle İlgili ÖSS Test Soruları
  By LaDyRoSe in forum Edebiyat & Türkçe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 21:55
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 17:06
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 15:55
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.01.11, 20:11
 5. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 24.05.10, 14:33

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.