Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: 12.sınıf Edebiyat Sınavına Hazırlık Soruları

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni 12.sınıf Edebiyat Sınavına Hazırlık Soruları

  Sponsorlu Bağlantı

  12.sınıf Edebiyat Sınavına Hazırlık Soruları


  Nem varsa,evim anam
  Çocukluğum hatıram
  Ve ne sevdalar serde,
  Bıraktım gerilerde
  Kaçar gibi yangından..
  ………..…. (N.F.Kısakürek-Çile)
  1-Yukarıdaki manzum parçada geçen söz sanatlarını bularak açıklayınız.(10p)
  2-) Yukarıda verilen şiiri biçim özelliklerine ( uyak düzeni,kafiye, redif, ölçü, nazım birimi) göre inceleyiniz(10P)
  3-Aşağıdaki eserlerin yazarlarını eşleştiriniz.(10p)
  1- Ben ve Ötesi
  2-Biz İnsanlar:
  3- Söz Arasında
  4-Ömrümde Sükût:
  5- Konçinalar:
  4-Yedi Meşaleciler akımının özelliklerini maddeler halinde yazınız.(10p)
  5-.Egzistansiyalizm(Varoluşçuluk)akımının özellikleri ve temsilcilerini yazınız.?(15P)
  6-Öz Şiir Anlayışını sürdüren şiirin özellikleri nelerdir?Maddeler halinde yazınız.(10p)
  7-Nazım Hikmet RAN’ın edebi kişiliği ve 5 eserini yazınız. (10p)
  8)Aşağıdaki şiirin temasını yanına yazınız. (10P)
  SABAHA DEK
  Bütün gün ayaktayımdır,avluda;
  Otururum lambamın altında,sabaha dek;. TEMA………..……………………
  Öyle bir sır ki bu,kimseler anlamaz,
  Göğüs geçiririm, ara sıra
  PO Kiu-yi
  9-Aşağıdaki boşlukları doğru olarak tamamlayınız.(15p)
  a)……………………………eserlerin hem yaşam sevincini hem karamsarlığı yansıttığı şiirlerinde "yalnızlık" ve "ölüm" temaları ağır basar. Geçirdiği kısmi felç sonucu konuşma yeteneğini yitirdi.(3P)
  b)Yazarın güncel konularla ilgili gazete ve dergilerde yayınlanmak üzere yazdığı,ispatlama kaygısı olmadan kendi düşüncelerini ortaya koyduğu yazılara………………………..denir. (3P)
  c)Bir milletin kendi özgü düşünüş ve yaşayış biçimi,dil,töre ve gelenekleri,toplumsal değer yargıları ve kuralları ile oluşan özellikler bütününe …………………….……….denir(3P)
  d)Bir yazarın başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlemlerine dayanarak anlattığı yazı türüne ………………………… denir. (3P)
  e)…………………………..yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde verdiği yazı türüdür. (3P)  --------------------------------------------------------------------------------------------

  CEVAPLAR

  a Nem varsa,evim anam -m…redif
  a Çocukluğum hatıram -a…yarım kafiye
  b Ve ne sevdalar serde, -de… redif
  b Bıraktım gerilerde -er……..tam kafiye
  c Kaçar gibi yangından..
  …. (N.F.Kısakürek-Çile)
  1-Yukarıdaki manzum parçada geçen söz sanatlarını bularak açıklayınız.(10p)
  -Karmaşa ve telaş yangına benzetilmiş ancak bu kavramlar kullanılmamıştır………..İSTİARE
  2-) Yukarıda verilen şiiri biçim özelliklerine ( uyak düzeni,kafiye, redif, ölçü, nazım birimi) göre inceleyiniz(10P)
  -Kafiye düzeni a-a-b-b-c nazım birimi.: bent **çü:3+4=7 hece ölçüsü kullanılmış.
  3-Aşağıdaki eserlerin yazarlarını eşleştiriniz.(10p)
  1- Ben ve Ötesi ----------Necip Fazıl KISAKÜREK
  2-Biz İnsanlar: -------------Peyami SAFA
  3- Söz Arasında ------------NuruLLah ATAÇ
  4-Ömrümde Sükût: ----------Cahit Sıtkı TARANCI
  5- Konçinalar: ---------------Haldun TANER
  4-Yedi Meşaleciler akımının özelliklerini maddeler halinde yazınız.(10p)
  YEDİ MEŞALECİLER
  • Beş Hececilerin gerçekçilik ve içtenlikten uzak şiirlerine tepki olarak doğmuştur.
  • Girişimlerini “canlılık, samimiyet ve sürekli yenilik” olarak özetlediler ancak bunu gerçekleştiremediler.
  • Hece vezninden yola çıktılar, biçimde bir yenilik yapamadılar.
  • Özde ise Verlaine, Mallerme, özellikle de Baudelarie gibi Fransız ozanlarını örnek aldılar.
  • Olayları daha gerçekçi bir gözle, içten ve yeni bir ruhla anlatmak istediler.
  • Konuları olabildiğince genişletmeye çalıştılar.
  • Şiirlerinde izlenimciliğin tesiri görülür. (tablo gibi şiir)
  • Topluluk 1928’de Meşale Dergisi’nin kapanmasıyla dağıldı.
  • Yedi Meşaleciler:Yaşar Nabi NayırZiya Osman SabaVasfi Mahir KocatürkKenan Hulusi Koray Sabri Esat SiyavuşgilCevdet Kudret SolokMuammer Lütfi Bahşi
  5-.Egzistansiyalizm(Varoluşçuluk)akımının özellikleri ve temsilcilerini yazınız.?(15P)
  EGZİSTANSİYALİZM ( VAROLUŞÇULUK )
  Var olmanın özden önce geldiğini ileri süren egzistansiyalizmin tarihsel kökleri oldukça eskilere gider. İnsanın kendi varlığını, kendisinin yarattığını ileri süren bir öğretidir bu. Varoluşçuluğun bir sanat akımı olarak biçimlenişi, bu öğretinin etkisiyledir.
  Egzistansiyalistlere göre tüm varlıklar var oluşlarından önce gerçekleştirilmişlerdir. Bu nedenle örneğin ağaç ağaçlığını yapamaz artık; ama insan kendini yapabilir. İnsan kendi özünü oluştururken yalnızdır ve özgürdür. Bu özünü oluşturma süreci seçeneklerle doludur. İnsanın karşı karşıya kaldığı bu seçme durumu ona karşı karşıya kaldığı bu seçme durumu ona yoğun sorumluluklar yükler ve bu da kişiyi bunalıma düşürür.
  İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra J.Paul Sartre ile gittikçe güçlenen bu akım, Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım” görüşünü tersine çevirerek “Var olduğum için düşünüyorum” tezine ulaşır ve özgürlüğü kısıtlayan hiçbir engeli tanımaz.
  İnsana büyük değer veren varoluşçular insana yapılan haksızlıklardan herkesi sorumlu tutarak egzistansiyalizme toplumcu bir özellik kazandırırlar.
  •J.P.SARTRE (1905-1980) •ALBERT CAMUS (1913-1960) •FRANZ KAFKA (1883-1924) •ANDRE GİDE (1869-1951)•KARL JASPERS


  6-Öz Şiir Anlayışını sürdüren şiirin özellikleri nelerdir?Maddeler halinde yazınız.(10p)
  1. SAF (ÖZ) ŞİİRİN ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE SIRALANABİLİR:
  • Şiir dili her şeyin üstündedir.
  • Sanat bir biçim (form) sorunudur.
  • Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektedir.
  • Kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır.
  • Dilde saflaşma en başta gelen unsurdur.
  • Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.
  • İçsel, bireyci bir yaklaşımla insan anlatılır.
  • En değerli şey dizedir.
  • Disiplinli bir çalışma ile saf şiir yazma endişesi vardır.

  7-Nazım Hikmet RAN’ın edebi kişiliği ve 5 eserini yazınız. (10p)
  Nâzım Hikmet, hece vezniyle yazdığı ilk şiirlerini Yeni Mecmua, İnci, Ümit ve Celal Sahir (Erozan)'ın çıkardığı Birinci Kitap, İkinci Kitap vb. dergilerinde yayımlamıştır. "Bir Dakika" adlı şiiriyle Alemdar gazetesinin açtığı yarışmada birincilik kazanmıştır (1920). Daha sonra Aydınlık, Resimli Ay, Hareket, Resimli Herşey, Her Ay gibi dergilerde yazan Nâzım Hikmet cezaevine girdikten sonra yıllarca yayın yapamamıştır. Ancak, 1940'lı yıllarda, Yeni Edebiyat, Ses, Gün, Yürüyüş, Yığın, Baştan, Barış gibi toplumcu dergilerde İbrahim Sabri, Mazhar Lütfi takma adlarıyla ya da imzasız olarak bazı şiirleri çıkmıştır. Kuvâyı Milliye Destanı İzmir'de Havadis gazetesinde tefrika edilmiştir (1949). Destanı Yön dergisi yayınlayarak (1965) Nâzım Hikmet'i yeniden okurlara ulaştırmıştır.
  ESERLERİ ŞİİR: 835 Satır, Jokond ile Si-Ya-U, Varan 3, 1+1=1 (Nail V. ile), Sesini Kaybeden Şehir, Benerci Kendini Niçin **dürdü , Gece Gelen Telgraf, Taranta Babu'ya Mektuplar, Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı, Kurtuluş Savaşı Destanı, Saat 21-22 Şiirleri, Memleketimden İnsan Manzaraları, Rubailer, Dört Hapishaneden, Yeni Şiirler, Son Şiirleri. OYUN: Kafatası, Bir **ü Evi Yahut Merhumun Hanesi, Unutulan Adam, İnek , Ferhat ile Şirin, Enayi, Sabahat, Yusuf ile Menofis, İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu ? ROMAN: Kan Konuşmaz, Yeşil Elmalar, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim.
  YAZILAR: İt Ürür Kervan Yürür (Orhan Selim takma adıyla), Alman Faşizmi ve Irkçılığı, Milli Gurur, Sovyet Demokrasisi.
  MEKTUPLAR: Kemal Tahir'e Hapishaneden Mektuplar, Cezaevinden Memet Fuat'a Mektuplar, Bursa Cezaevinden Vâ-Nû'lara Mektuplar, Nâzım'ın Bilinmeyen Mektupları (Adalet Cimcoz'la Mektuplar, Haz. Ş. Kurdakul), Piraye'ye Mektuplar.
  MASAL: La Fontaine'den Masallar (Ahmet Oğuz Saruhan adıyla), Sevdalı Bulut.
  8)Aşağıdaki şiirin temasını yanına yazınız. (10P)
  SABAHA DEK
  Bütün gün ayaktayımdır,avluda;
  Otururum lambamın altında,sabaha dek;. TEMA…AŞK
  Öyle bir sır ki bu,kimseler anlamaz,
  Göğüs geçiririm, ara sıra
  PO Kiu-yi
  9-Aşağıdaki boşlukları doğru olarak tamamlayınız.(15p)
  a)…C.SITKI TARANCI…eserlerin hem yaşam sevincini hem karamsarlığı yansıttığı şiirlerinde "yalnızlık" ve "ölüm" temaları ağır basar. Geçirdiği kısmi felç sonucu konuşma yeteneğini yitirdi.(3P)
  b)Yazarın güncel konularla ilgili gazete ve dergilerde yayınlanmak üzere yazdığı,ispatlama kaygısı olmadan kendi düşüncelerini ortaya koyduğu yazılara FIKRA…..denir. (3P)
  c)Bir milletin kendi özgü düşünüş ve yaşayış biçimi,dil,töre ve gelenekleri,toplumsal değer yargıları ve kuralları ile oluşan özellikler bütününe …MİLLİ KİMLİK….denir(3P)
  d)Bir yazarın başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlemlerine dayanarak anlattığı yazı türüne …ANI… denir. (3P)
  e)…DENEME…..yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde verdiği yazı türüdür. (3P) • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  12.sınıf Edebiyat Sınavına Hazırlık Soruları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 29.01.14, 21:23
 2. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 29.12.11, 23:41
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.02.11, 19:06
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.02.11, 19:22
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.10, 23:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.