Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Söz Öbeklerinde Anlam Ve Atasözleri İle İlgili Testler (41 Soru) Ve Cevapları

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Söz Öbeklerinde Anlam Ve Atasözleri İle İlgili Testler (41 Soru) Ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  Söz Öbeklerinde Anlam Ve Atasözleri İle İlgili Testler (41 Soru) Ve Cevapları

  SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM VE ATASÖZLERİ- TEST1

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

  A) Boşu boşuna uğraşıp haybeye kürek çekiyorsun.

  B) O, hep işin kaymağını yer.

  C) Bu işin eninde sonunda kokusu çıkacak.

  D) Son yaptığını da kitabına uydurmuş.

  E) Hep insanların iki ayağını bir pabuca sokuyorsun.

  2. Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümle, birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez?

  A) Sonunda o da işin içinden sıyrıldı.

  Bu karışık işten kendini kurtardı.

  B) Öğretmen kimseye göz açtırmıyor.

  Öğrencileri baskı altında tutuyor, başka şey*lerle uğraşmalarına fırsat vermiyor.

  C) Çocukların sorunlarını hafife aldığı için böyle oldu.

  Hiçbir zaman onların sıkıntılarına gereken önemi vermedi.

  D) Ne üzülüyorsun! O, ipini kendi eliyle çekti.

  Bu felaketi kendisi hazırladı.

  E) Canını dişine takıp işini bitirmeye çalıştı.
  Elbette ki yaptıklarından dolayı zam alacaktı.

  3. Bu sanatçıyı realist bir yazar olarak kabul etmek ne kadar doğrudur?

  Altı çizili sözün, bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

  A) Bu yapıtta, yüze yakın sanatçının eserine yer veriliyor.

  B) Nesnel biçimde yapılmayan eleştirilerden, bir sonuç çıkarılamaz.

  C) Bu yazarı, çağını yansıtan bir sanatçı olarak almak büyük bir yanılgıdır.

  D) Her sanatçı, yaşamı kendi bakış açısıyla yansıtmak ister.

  E) Sanatçı, bu yapıtında kendine özgü bir anlatımı yeğliyor.

  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz, cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

  A) Boşu boşuna bekliyoruz onu burada.

  B) Durup dururken, bir araba daha almış.

  C) Hiç yoktan seni de masrafa soktuk.

  D) Gereksiz vere katıldım o toplantıya.

  E) Ansızın karşıma çıktın sen.

  5. I. Her akşam, deste deste paraları önüne yığar, zevkle sayardı.

  II. Önümüzde oturan adam, dalgın dalgın dışa*rıyı seyrediyordu.

  III. Zaman zaman ben de geçmişi anımsarım.

  IV. Maçtan sonra bardak bardak su içtiği hâlde susuzluğu gitmiyordu.

  V. Yüzümüze suçlu suçlu bakıyordu.

  Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerin*de "ikilemeler" cümleye aynı anlamı katmıştır?

  A) I. ve II. B) I. ve V. C) II. ve IV. D) III. ve IV. E) I. ve IV.

  6. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerin hangisi yanlış kullanılmıştır?

  A) Çocuklar gecikince içine bir kurt düştü.

  B) Yaşlı kadın zayıflamış, iğne ipliğe dönmüştü.

  C) Çok titiz davranıyor, kılı kırk yarıyordu adeta.

  D) İşi yapmamak için bahaneler arıyor, kırk de*reden su getiriyordu.

  E) Kardeşi, orada tırnaktan başa kontrolden
  geçti.

  7. Yolculuğumuz tamı tamına iki gün sürdü.

  Yukarıdaki cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aldığınız boya zar zor yetti.

  B) Bizden istenileni eksiksiz yerine getirmiştik.

  C) Adamlar zaten kıt kanaat geçiniyorlar.

  D) Atalarımız, davul bile dengi dengine demiş.

  E) Kar, bir metreye yakın olmuştu.

  8. Kısa bir süre sonra foyası mevdana çıktı.
  Yukarıdaki cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

  A) Onun farklı biri olduğunu bir görüşte hemen anladım.

  B) Onun yalan söylediğini önce anlamadık; son*radan ortaya çıktı ki o bir sahtekâr.

  C) Kuşkulu bakışlarını üzerime çevirdi ve sonra bana "Yalancı!" diye bağırdı.

  D) Dürüst davransaydı onu yanıma alır, her işi*me ortak ederdim.

  E) Saygısız tavırları artık haddini aştı, onu buradan uzaklaştırmalıyız.

  9. Onunla başa çıkabilirim: beni merak etmeyin.
  Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

  A) Tehlikeli bir insan; ama onu alt edebileceğimi sanıyorum.

  B) Bu soruların çoğunu çözebilirim.

  C) İnsan yeter ki başarmayı istesin.

  D) Bu kadar sorun dururken kaçmak niye?

  E) Zor bir soru; ama çözmeye çalışacağım.

  10. I. Sınavı kazanamadığı için kendini yedi bitirdi çocukcağız.

  II.Bu işte onu kendi hâline bıraktım.

  III.Kaygıyla içi içini yedi durdu o günlerde.

  IV. Her zaman kendi kendine iç muhasebesi ya*par.

  V. Önce kendini tartar ve öyle hareket eder.

  Yukarıdaki altı çizili deyimler, anlamca eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

  A)I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan oluşan bir ikileme kullanılmıştır?

  A) Avizelerin ışıl ışıl aydınlattığı bir salonda kut*ladılar yeni yılı.

  B) Üzerindeki yırtık pırtık giysiler, yoksulluğu*nun kanıtıydı.

  C) Su fokur fokur kaynıyor, dikkat et, elin yan*masın.

  D) Doğruya adım adım yaklaştığından emindi.

  E) Pırıl pırıl, sıcacık bir güne merhaba dedik.

  12. "işlerini yarım yamalak yaptıktan sonra sıvışmanın yollarını aramaya başlardı." cümlesindeki
  altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

  A) Eve varmamıza yaklaşık on beş dakika var, biraz daha sabret.

  B) içeri girdiğimizde ne kadar yorulduğumuzu anlamıştık.

  C) Her şey açıkça ortada, paraları neden aldığı*nı söylemen yeterli olacak.

  D) Üstünkörü hazırlanmış bu rapordan ne gibi bir fayda umabiliriz sizce?

  E) Onu gördüğümde ayakta zorlukla duruyor,
  sözcükler ağzından güçlükle çıkıyordu.

  13. Bir sanat eseri yaratmayı hayal ederken başkalarından fayda uman kişi, orta karar bir yazar
  olarak kalmaya mahkûmdur. İyi bir şey ortaya koymak istiyorsanız, içinizden geleni kendiniz biçimlendirmelisiniz.

  Bu cümlede geçen "orta karar bir yazar olarak kalmak" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıda*kilerden hangisidir?

  A) Sıradan bir yazar olmaktan sıyrılamamak

  B) Orta hâili insanların yaşamlarını anlatmak

  C) Bireysel yeteneklerinin farkına varamamak

  D) İçinden geldiği gibi yazamamak

  E) Eserlerinde topluma faydalı olmaya çalışan
  bir yazar izlenimini vermek

  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

  A) Volkanla hoşbeş ettik, şundan bundan ko*nuştuk.

  B) Hırsızı, kollarından bacaklarından tutup kal*dırdılar, karga tulumba ettiler.

  C) Cüzdanını aldığımı hissetmedi, ruhu bile duymadı.

  D) Dört başı mamur bir yol yaptırdı köye; ama kimseyi memnun edemedi.

  E) Bana hep çamur atıyor, gerçek olmayan suç-
  lamalarda bulunuyorsunuz.

  15. I.Senden devletli ile ortak olma.
  II. Körle yatan şaşı kalkar.

  III. Söndüremeyeceğin ateşe elini sokma.

  IV. Kır atın yanında duran ya huyundan ya su*yundan.

  V. Komşu kızı almak, kalaylı kaptan su içmek gibidir.

  Yukarıdaki atasözleri taşıdıkları anlamlara göre gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  16. Az söz erin yüküdür
  Çok söz hayvan yüküdür
  Bilene bu söz yeter
  Sende güher var ise

  Yukarıdaki dörtlüğü en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Söz var iş bitirir, söz var baş kestirir.

  B) Düşüncenin özü kısa sözdedir.

  C) Söz gümüşse, sükût altındır.

  D) Lafla peynir gemisi yürümez.

  E) Söyleyene bakma, söyletene bak.

  17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz, cümleye kesinlik anlamı katmamıştır?

  A) Bu sınavı eninde sonunda kazanacağım.

  B) Onları bugün okulda hiç görmedim.

  C) Şövle böyle on dakikadır kaynıyor bu çay*danlık.

  D) Böyle bir şeyin olacağına kesinlikle ihtimal vermiyorum.

  E) Öğretmenin verdiği ödevleri mutlaka yapardı.

  18. Eleştirmen, eseri iyi tanımalıdır; bunun için elinden geldiğince kendisini gizleyerek esere yaklaşmalıdır.

  Bu cümledeki altı çizili sözle, eleştirmenin özellikle hangi yönü vurgulanmaktadır?

  A) Eseri başkalarının gözüyle değerlendirmesi

  B) Yapıcı eleştirilerden yana olması

  C) Sanatçıyı anlamaya çalışması

  D) Eleştiriye duygu ve düşüncelerini katmaması

  E) Sanatçıya kendini sevdirmeye çalışması

  19. "Kartala bir ok değmiş, yine kendi yeleğinden." atasözü konuya yaklaşım açısından aşağıda*kilerin hangisiyle benzerlik gösterir?

  A)Donsuzun gönlünden dokuz top bez geçer.

  B)Elden yiyen börkmüş, keseden yiyen çök*müş.

  C)Hamala semeri yük olmaz.

  D)Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimden" demiş.

  E)Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar.

  20. Nedense genç sanatçılarımız yalnızca başkalarının getirdiği yenilikleri eskitmekle yetiniyor.

  Bu cümlede altı çizili sözle vurgulanmak iste*nen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kendinden önceki sanatçıları örnek almak

  B) Ulusal sınırları aşamamak

  C) Gelenekten yeterince yararlanmak
  D) Özgünlüğü yakalayamamak

  E) Konu sıkıntısı çekmek

  21. Öykü, roman, deneme, eleştiri yazan; heykel yapan, müzik besteleyen her sanatçı çağının tanığı olarak geleceğe seslenir. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

  A) Her yazar, yaşadığı olayları güzelleştirerek
  anlatmaya özen gösterir.

  B) Gözlemlerin hayallerle zenginleştirildiği
  yapıtlar, her zaman ilgi görmüştür.

  C) Bu sanatçı, romanlarıyla yaşadığı dönemin
  olaylarına ayna tutmayı başarmıştır.

  D) Pek çok sanatçı, güzellikten kurtulup
  kalıcılığa erişememiştir.

  E) Manzum hikâye biçimindeki şiirlerinde, özellikle toplumsal konulara yönelmiştir.

  CEVAP ANAHTARI :

  1.A 2.E 3.C 4.E 5.E 6.E 7.B 8.B 9.A 10.B 11.C 12.D 13.A 14.D 15.E 16.B 17.C 18.D 19.D 20.D 21.C

  SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM VE ATASÖZLERİ - TEST 2

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, baş*ka bir deyimle açıklanmıştır?

  A) O, yazılarında etliye sütlüye karışmaz, yal*nızca günlük sorunlardan bahseder.

  B) Onun da ipliğini pazara çıkardılar, tüm kirli çamaşırlarını gözler önüne serdiler.

  C) Ben öyle eli kolu bağlı duramam, hiçbir şey yapmadan nasıl beklerim?

  D) Böyle göz nuru dökülmüş, bin bir emekle ya*pılmış bir eseri küçümseyemezsin.

  E) Herkesin gözü yollarda kaldı, geleceğin günü özlemle bekliyoruz.

  2. "Körleşme" zor okunan bir kitap, tipler de karton*dan kesilmiş gibi.

  Bu cümlede altı çizili sözün anlamı aşağıdaki*lerin hangisinde vardır?

  A) Bu romanın öyküsü son derece yalın ve sıra*dan.

  B) Film, sinema tekniği açısından değerlendiril*diğinde, eminim, başarısız bulunacak.

  C) Tiyatrocuların yapay bir oyunculuk sergile*mesi, yönetmenin çabalarını boşa çıkardı.

  D) Realist bir romanın romantik kahramanıdır Ahmet Cemil.

  E) Şiirde adı geçen kız, gerçek yaşamdan alınmış.

  3. Sanatçının yapması gereken, dili eskitmek değil, yeni bir yöntemle yeni söyleyişler kurmak, dili yenilemek özgün deyişler bulmaktır.

  Altı çizili sözün, bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dilden atılan sözcükleri kullanmaya özenmek

  B) Günlük dilde kullanılan deyişleri kullanmak

  C) Aynı konular etrafında dönüp durmak

  D) Eski eserlerinde kullandığı temaları yeniden ele almak

  E) Farklı söyleyiş biçimleri kullanmak

  4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi "Başkasına da zarar verdiği zaman, başımıza gelen olaylara da*ha kolay katlanırız." cümlesinin anlamını verir?

  A) El ile gelen düğün bayram.

  B) Her koyun kendi bacağından asılır.

  C) Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.

  D) Geline etme, kızından bulursun.

  E) El üstünde gömlek eskimez.

  5. Her öğrenci ayrı bir dünya onları tanımak için zamana ihtiyaç var.

  Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşa*ğıdakilerden hangisidir?

  A) Özellikleri anlaşılmamak

  B) İlginç özellikleri bulunmak

  C) Üzerinde düşünülmeye değer olmak

  D) Sorunlarını dile getirememek

  E) Birbirinden farklı özellikleri olmak

  6. I. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

  II. Yanlış hesap Bağdat'tan döner.

  III. Su testisi su yolunda kırılır.

  IV. Söz ağızdan çıkar.

  V. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

  Yukarıda sıralanan atasözlerinden hangi ikisi anlamca çelişmektedir?

  A) I. ve II. B) II. ve IV. C) III. ve V. D) I. ve V. E) II. ve III.

  7. Hepiniz, bugünden tezi vok kitap okumaya baş*lamalısınız.

  Yukarıdaki altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

  A) Yola çıkmak için biraz acele etmemiz gerekiyor.

  B) Sınav için hazırlıklara hemen şimdi başlama*lıyız.

  C) Cemil Bey'i yarın bir kez daha aramalıyız.

  D) Sınav için gerekli olan belgeleri hazırlamayı geciktirmeyin.

  E) Buranın temizliğinin bugün akşam olmadan bitirilmesi gerekiyor.

  8. Yahu bu düşüncelerin çoktan tarihe karıştı!

  Altı çizili sözün, bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

  A)Olaydan sonra bir daha onunla karşılaşmadım.

  B)Bu alışveriş merkezi, daha büyükleri açılınca eski önemini yitirdi.

  C)Böyle bir insanla ben ne konuşabilirim?

  D)Sen benim eskimeyen dostumsun, buna inan.

  E)Daha önce de bu tür olaylarla sıkça karşılaşıyorduk.

  9. Ben şiir yazacağım da siz benimle alay etmek için yeni bir fırsat ele geçireceksiniz diye hemen sevinmeyin; yapmam öyle şey, bilirim ben bovumun ölçüsünü.

  Bu cümledeki altı çizili sözden, yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

  A)Şiir yazmaktan mutluluk duyduğu

  B)Şiiri diğer sanatlardan üstün tuttuğu

  C)Şiir yazmayı kendisini aşan bir eylem olarak gördüğü

  D)Çevresinde şiir eleştirmeni olarak tanındığı

  E)Şiirleriyle alay edilmesinden çok rahatsızlık duyduğu

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük "imkân sağlamak" anlamında kullanılmıştır?

  A)Rumeli Hisarı, Bizans askerlerine meydan okurcasına heybetlice duruyordu karşımızda,

  B)Bir eserin kalıcılığı ve önemi farklı yorumlara meydan vermesindedir.

  C)Dedektifin konunun ayrıntılarına inercesine özel araştırmalar yapması, olayı meydana çıkardı.

  D)Bu eser taşlara ince süsler verilerek, çiniler işlenerek meydana getirildi.

  E)Bu çocuk da meydanı boş bulunca hava atıyor.

  11. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi kuruluşu yönünden diğerlerinden farklıdır?

  A)irili ufaklı yüzlerce, binlerce boncuk var be dükkânda.

  B)Bayramlarda büyüklü küçüklü herkes ziyare*tine gelirdi.

  C)İyi kötü bir yaşantımız var işte, yuvarlanıp diyoruz.

  D)Onun ileri geri konuşmaları beni yıldırdı.

  E)Bağırdım, çağırdım; ses seda çıkmadı.

  12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme "neden" bildirmektedir?

  A)Zavallı çocuğun bağıra bağıra sesi kısıldı.

  B)Öğretmenini görünce koşa koşa yanına gitti.

  C)Gezdiği yerlerin güzelliğini anlata anlata biti*remiyor.

  D)İki arkadaş, konuşa konuşa iskeleye kadar yürüdüler.

  E)Kimseyle görüşmeyeceğini üstüne basa basa söyledi.

  13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "göz" sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?

  A)Kapıdan içeriye bir göz attı ve hemen dışarı çıktı.

  B)Gazetedeki sınav sonuç listesinde ismini gö*rünce gözlerine inanamadı.

  C)Sınavı kazanınca, ailesinin gözüne yeniden girmişti.

  D)Sana aldığım doğum günü hediyesi masanın alt gözündeydi.

  E)Kendisi için söylenenleri duyunca, adamın gözü dönmüştü.

  14.Türk edebiyatında birçok şair, ne yazık ki kendi şiirlerinin çoğaltmacılığına düştü.

  Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşa*ğıdakilerden hangisidir?

  A)Çok sayıda ürün vermek

  B)Tek tip şiir yazmak

  C)Biçime gereken önemi vermemek

  D)Yazma eylemini ciddiye almamak

  E)Usta şairlerin izinden gitmemek

  15. O yıllarda kültür ve sanat alanında yaprak kımıl*damıyordu bu ülkede.

  Altı çizili sözün, bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

  A) Bu kısır döngüden nasıl kurtulacağımızı bile*miyoruz.

  B) Evde derin bir sessizlik vardı, herkes korku içindeydi.

  C) Bu ağırkanlı insanlarla birlikte çalışmam ola*naksız.

  D) Etliye sütlüye karışmayan, kendi hâlinde bir insandı annem.

  E) Siyasiler, seçim meydanlarında vaat ettikleri
  şeyleri gerçekleştirmek için hiçbir faaliyet
  göstermedi.

  16. Kültür ufkumuzu oluşturan çemberin çapı küçül*dükçe nitelikli yapıtlarımızın sayısı azalıyor.

  Bu cümlede "Kültür ufkumuzu oluşturan çembe*rin çapının küçülmesi" sözüyle anlatılmak iste*nen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kültürel değerlere gereken önemin verilme*mesi

  B) İnsanların duygu ve düşünce dünyası yönün*den zayıf olması

  C) Nitelikli yapıtların yeterli sayıda okuyucu bu*lamaması

  D) Toplumu oluşturan bireylerin objektif bir ba*kış açısına sahip olmaması

  E) İnsanların kültürel açıdan günden güne zayıflaması

  17. Gerçek şiire ulaşmak için törpüyü sık kullanmak gerekir.

  Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Uygun bir şiir dili yaratmak

  B) Sözcüklerin tüm anlatım boyutlarından yarar*lanmak

  C) Şiiri fazlalıklarından arındırmak

  D) Şiirin özüne zarar vermemek

  E) Söz ve anlam oyunlarına sıkça yer vermek

  18. Aklına kötü bir şey getirmemeye çalışıyor; ama nafile. Cinlerin soluğunu ensesinde hissediyor*du, bir tıkırtı olsa oracığa —

  Anlam akışına göre bu parçanın aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanması uy*gun olur?

  A) dizlerinin bağı çözülecekti.

  B) yığılıp kalırdı.

  C) ne edeceğini bilemezdi.

  D) eli ayağına dolaşırdı.

  E) sözü boğazına düğümlenirdi.

  19. Değerli öğrencim Orhan Oktay'ın uzun incele*meler sonucu kişilik ve eserlerini geniş bir şekil*de ortaya koyduğu Beşir Fuat, şiir, tiyatro, roman ve öykü yazmadığı için, adı fazla duyulmuş bir insan değildir.

  Bu cümlede geçen "adı fazla duyulmuş bir in*san değil" sözüyle anlatılmak istenen aşağı*dakilerden hangisidir?

  A) Pek tanınmayan bir kişi olmak

  B) Dikkate değer bir insan olmak

  C) Değerli bir kişiliğe sahip olmak

  D) Başarılı olamamış bir kişi olmak

  E) Adı kötüye çıkmış bir kişi olmak

  20. Dün kitap sergilerinin birinden yok yere iki sözlük satın aldı.

  Altı çizili sözün, bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

  A) Soğuk kış günlerinde bile palto giymeye ihti*yaç duymuyordu.

  B) Bu uzun yolculukta nelerin eksikliğini çeke*ceğimizi kimse bilmiyordu.

  C) Kendi kendine çalışmaya öylesine alışmış ki kimsenin yardımını beklemiyor.

  D) Gerekli malzemeleri yanımıza alıp hemen yola çıkmamız gerekiyordu.

  E) Hiç gereği yokken kendisine bir gömlek daha
  aldı.

  CEVAP ANAHTARI :

  1.B 2.C 3.E 4.A 5.E 6.D 7.B 8.B 9.C 10.B 11.E 12.A 13.D 14.B 15.E 16.E 17.C 18.B 19.A 20.E • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Söz Öbeklerinde Anlam Ve Atasözleri İle İlgili Testler (41 Soru) Ve Cevapları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.03.12, 01:46
 2. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.01.12, 22:46
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.01.12, 22:15
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.01.12, 22:10
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.01.11, 04:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.