Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Sözcükte Anlam - Sözcükte Anlam İle İlgili Test Soruları Ve Cevapları

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Sözcükte Anlam - Sözcükte Anlam İle İlgili Test Soruları Ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  Sözcükte Anlam - Sözcükte Anlam İle İlgili Test Soruları Ve Cevapları

  SÖZCÜKTE ANLAM - TEST (40 SORU)

  SÖZCÜKTE ANLAM – TEST 1

  1."Ağır" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde "Hafif hareketleri çevreden tepki görmesine yol açıyordu." cümlesindeki "hafif" sözcüğünün anlamca karşıtıdır?

  A)Beli ağrıdığı için ağır bir şey kaldıramıyor.

  B)Bu kadar ağır bir suçlama karşısında sessiz kalamazdı.

  C)Ağır ağır çıkın merdivenleri, nefesiniz kesilir.

  D)Ağır davranışlarıyla yaşından büyük olduğu izlenimini uyandırmıştı.

  E)Bu ağır şartlar altında geçimini sürdürmesi zor.  2.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi,mecaz anlamda kullanılmamıştır?

  A)Bu haber hepimizi, bütün aileyi, sevince boğdu.

  B)Yeni elbiselerini birkaç gün içinde benzetti.

  C)Son zamanlarda köşeyi dönmek sözü söyle*nip duruyor.

  D)Umarım hepiniz istediğiniz fakülteyi kazanır*sınız.

  E)Bu renk bu odaya hiç de gitmemiş.

  3.Kimi zaman anlam genişlemesi yoluyla, somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanır. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen söz*cük, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

  A)Bunu anlayacak kafa sende ne gezer.

  B)Bu buz gibi adamla konuşup anlaşmak zor.

  C)Tarlalar çiçeklerle donanmış, tıpkı bir gelin gibi.

  D)Ortalık yavaş yavaş aydınlanıyor.

  E)Göz pınarlarından yaşlar inci gibi dökülüyordu.

  4.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

  A) eski B) yat C) kır D) saç E) dal

  5.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz*cüklerden hangisinin sesteşi vardır?

  A)Konferansa salt sizi dinlemek için geldim.

  B)Yalnız kalanı kurt kapar.

  C)Size ancak ben yardım edebilirim.

  D)Bunu başarmanın tek bir yolu var.

  E)Sadece söylemekle kalmadı, saz da çaldı.

  6. I.Kurulda konuşulanları başkalarına aktarmış.

  II.Köy ve köylü gerçeğini aktardı şiirlerine.

  III.Bütün ceplerimi aktardım, anahtarı bulama*dım.

  IV.Yazarın son romanını sinemaya aktardım.

  V.Bu yaz kiremitleri aktarmak gerekir.

  "Aktarmak" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "anlayacak" sözcüğü, "anlamalı" yerine kullanılmıştır?

  A)Neden böyle konuştuğumu ileride anlayacak.

  B)Onda laf anlayacak kafa nerede?

  C)Öğretmeni dinleyip anlayacak ki, sınavda başarılı olsun.

  D)Anne sevgisinin ne olduğunu o da anlaya*cak.

  E)Hastalığımın ciddiyetini bir gün anlayacak.

  8.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çı*karıldığında cümlenin anlamı değişir?

  A)Senin böyle cesur olduğunu bilmezdim.

  B)Benim hakkımda ne düşündüğünüzü biliyo*rum.

  C) O, sahip olduklarıyla yetinmez hiçbir zaman.

  D)Siz akşama kadar çalıştınız mı gerçekten?

  E)Senin görüşlerin nedir bu konuda?

  9."Köy, gece yarısı ayağa kalktı." Cümlesindeki "köy" sözcüğü "köy halkı" anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım yoktur?

  A)Dışardan kütük getirip şömineyi yaktık.

  B)Otobüse önden binilir, arkadan inilir.

  C)Beyaz Saray'dan aldığımız son haberi sunduk.

  D)Ankara, törende marşları çok güzel söyledi.

  E)Bu şehrin ıssız sokaklarında yapayalnız dolaşıyordu.

  10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü, "amacıyla, maksadıyla" anlamında kullanılmıştır?

  A)Sizin için herkes farklı şeyler söylüyor.

  B)Harcaması için biraz para verdim.

  C)İki gün için İzmir'e gidilmez, diyorum.

  D)O insan için yapamayacağım hiçbir şey yoktur.

  E)O sıralarda Ankara'da olmadığım için düğününüze gelemedim.

  11.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi daha genel anlamdadır?

  A)Yunus'un şiirleri sevgi doludur.

  B)Kitap 1986'da basılmış.

  C)Roman yaşamdan bir kesittir.

  D)Montaigne'in denemeleri birer hazinedir.

  E)Bu övküvü ikinci kez okudum.

  12.Bir duyuya ilişkin bir kavramın bir başka duyuya aktarılarak anlatılmasına "duyu aktarımı" denir.

  Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek vardır?

  A)Tablolarında sıcak renkler kullanırdı daima.

  B)Önce çalışma masamdaki lamba terk etti beni.

  C)Dağlar kadar sorunları vardı çözemediği.

  D)O güzelim şiirleri, hep içinden okurdu.

  E)Onlar sonsuzluğa gönül vermiş insanlardı.

  13.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

  A)Kapıya sağlam bir adam koy.

  B)Kendisine yönelen sözler alay doluydu.

  C)Genç, gürbüz bir köylü çocuğuydu.

  D)İki kişi bir hayvanı yüzemiyor.

  E)Kapıda asma bir kilit vardı.

  14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "göstermek" sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

  A)Size kızımın yaptığı resimleri göstereyim.

  B)Saatlerimiz şu anda tam 8.00'i gösteriyor.

  C)Bu gözlük ufak yazıları pek iyi göstermiyor.

  D)Bu da onun ne kadar iyi niyetli olduğunu gös*terir.

  E)Her gelene yeni yaptırdıkları mutfaklarını gösteriyorlar.

  15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "vurmak" sözcüğü, "etkisini bir yere kadar uzatmak" anlamında kullanılmıştır?

  A)Saat on ikiyi vurdu, sen yoksun.

  B)Duvara bir kat daha boya vurmalı.

  C)O güzelim kuşları vuruyorlar.

  D)Adam çocuğa vurdukça vurdu.

  E)Sokak lambalarının ışıkları yola vuruyor.

  16.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlıyken soyut anlamda kullanılmamıştır?

  A)Kendisini iki gündür aramadım diye bana gücenmiş.

  B)Babam şimdi evde geç kaldım diye köpürüvordur.

  C)Sıkıntıdan patlıyorum, en kısa zamanda iş bulmalıyım.

  D)Sabrın da bir sınırı var, artık sabredemedim.

  E)Yok yere beni kırdınız, bunu kolay kolay unutamam.

  17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bol" sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmamıştır?

  A)Bu yıl bağlar az ürün verdi.

  B)Saçların ne kadar seyrek.

  C)Bu elbise size dar gelir.

  D)Bu yıl ürün yine kıt.

  E)Elimizdeki olanaklar oldukça sınırlı.

  18.Aşağıdakilerin hangisinde "açılmak" sözcüğü",Ağrıları dinince biraz açıldı." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

  A)Dışarıya çıktı, açıldığını hissedince eve dön*meye karar verdi.

  B)Konuşmacı ilk dakikadan sonra açılmaya başladı.

  C)Gemi Karadeniz sularında epey açıldı.

  D)Fazla açıldığı için iflasın eşiğinden döndü.

  E)Annesine açılınca çok rahatladı.

  19.Aşağıdakilerin hangisinde "bir" sözcüğü "aynı" anlamında kullanılmıştır?

  A)Yaban kazları dönen bir pervane gibi kanat*larını çırpıyor.

  B)Bu tür ithal parçayı Ankara'da bir yerde bula*bilirsin.

  C)Çocukların ikisine bir bisiklet almış parasız*lıktan.

  D)Gelin, kaynana bir evde oturuyormuş.

  E)Sınava bir gün kala çocuk hastalandı.

  20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "acı" sözcüğü, diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

  A)Onun acısı hep içimde yaşayacak.

  B)Bu kadar acı biber midene dokunur.

  C)Acı bir çığlıkla uyandım.

  D)Acı sözleri beni tatlı canımdan usandırdı.

  E)Çocuğunun acısına dayanamadı.

  CVP ANAH:

  1.D 2.D 3.A 4.A 5.B 6.E 7.C 8.A 9.E 10.B 11.C 12.A 13.C

  14.D 15.E 16.A 17.B 18.A 19.D 20.B

  SÖZCÜKTE ANLAM – TEST 2

  1."Küçük" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicelik anlamıyla kullanılmamıştır?

  A)Alandaki küçük bir kalabalık olayı kınıyordu.

  B)Küçük kardeşi Amerika'da öğrenim gördü.

  C)Davranışı tam bir küçük insan davranışıydı.

  D)Küçük elleriyle oyuncağını kavramaya çalışı*yordu.

  E)Küçük bir valizle köyünden ayrıldı.

  2.Aşağıdaki cümlelerde kullanılan "geçmek"sözcüğü, anlamca eşleştirilirse hangisi dışta
  kalır?

  A)Böyle şeyler artık bizden geçti.

  B)Kapının önünden birkaç kişi aceleyle geçti.

  C)Buradan geçen adamı tanıyor musun?

  D)Olayın geçtiği yeri hatırlayamıyorum.

  E)Güzel günlerimin geçtiği bu kasabayı unutamam.

  3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler "genelden özele" doğru sıralanmıştır?

  A)Çam her mevsim yeşil kalabilen bir ağaçtır.

  B)Taş katı varlıklar arasında yer alır.

  C)Gül çiçekler içinde birincidir.

  D)Nedense bu toplumdaki insanlar, erkek ço*cuk istiyor.

  E)Yılan sürüngen bir hayvandır.

  4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicelik bildirmemektedir?

  A)Büyük salonda toplanan gençler sabaha ka*dar çılgınca eğlendi.

  B)Bu ağır çantayı taşımaktan omuzlarının kop*tuğunu söylüyordu.

  C)Daha geniş bir eve taşınmak istiyoruz.

  D)İnce camdan yapılan bardaklar daha çok rağ*bet görüyor.

  E)Yüksek mevkilerde gözü olmadığını söylerdi hep.

  5.Bu sorunları çözebilmek için bana biraz zaman tanıyın.

  "Zaman" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han*gisinde yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır?

  A)Kaygılanma, zaman her şeyin ilacıdır.

  B)Zamanla nasıl da değişiyor insan.

  C)Akşama kadar kahvede zaman öldürüyor.

  D)Oraya geldiğim zaman görüşürüz.

  E)Konuyu düşünebilmek için bize zaman verin.

  6.Soyut durumların, somut kavramları karşılayan sözcüklerle anlatılmasına "somutlaştırma" denir.

  Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangi*sinde "somutlaştırma"ya başvurulmamıştır?

  A)Sözler boğazında düğümlendi.

  B)Taşlı, çamurlu yollarda yürümeye alışık o.

  C)Adamın yüreği taşlaşmış, ne yapalım.

  D)Dün gelip iğneleyici sözler söyledi yine.

  E)Bu karanlık düşünceler kalıcı olmayacak.

  7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz an*lamlı sözcük kullanılmamıştır?

  A)Köye ulaşmak için dağları, kel tepeleri çiğne*yip geçtik.

  B)Ne yazık ki eğitim sistemimiz öğrencileri ezi*yor.

  C)Türkücünün yanık (!) sesi kulaklarımızı tır*malıyordu.

  D)Yemekten sonra başıma hafif bir ağrı girdi.

  E)Büyük bir özlemle annesine sarıldı.

  8.I. Kadının gözlerinden yaşlar süzülmeye baş*ladı.

  II. Gribe yakalanınca iyice süzüldü.

  III.Uçurtmalar gökyüzünde süzülüyor.

  IV.Akşamdan bırakılan peynir tamamen süzül*müştü.

  V.Yağmur damlaları camdan süzülüyordu.

  "Süzülmek" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır?

  A) I. ve III. B) I. ve V. C) II. ve IV. D) n. ve V E) IV. ve V.

  9. Anlam genişlemesi yoluyla soyut anlamlı bir söz*cük somut anlam kazanabilir.

  Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kulla*nım vardır?

  A)Bu yıl kasım ayı her yılkinden yağışlı geçiyor.

  B)Kazada yaralananlar, sedyelerle hastaneye taşındı.

  C)İşimiz bitince hepimiz bu köyden ayrılacaktık.

  D)Kardeşinin sorunlarıyla her zaman ilgilenirdi.

  E)Zaman, o kadar çabuk akıp gidiyor ki farkında bile olamıyoruz.

  10. Gün ışığı camlara vurduğunda hayata yeniden gelmiş gibi olurum.

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, yukarıdaki altı çizili sözcüklerden birinin

  yerini tutmaz?

  A)Yaşam B) Güneş C) Tekrar D) Doğa E) Kadar

  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sürüklemek" sözcüğü "kötü bir sona doğru götürmek"anlamında kullanılmıştır?

  A) Çocuğu sürükleyerek eve getirdi.

  B)Peşimden sürüklediğim yıllara yazık.

  C)Film, beni çocukluk yıllarıma sürükledi.

  D)Nehir söğüt dallarını, saman çöplerini sürüklüyordu.

  E) Onu sürükleye sürükleye banyoya sokabiliyoruz.

  12.I.Çaya şekeri az atar.

  II.Otobüs bir süre bekledi.

  III.Temiz bir otelde on gün kaldık.

  IV.Orada çok para kazanmış.

  V.Kısa zamanda gidip geldi.

  Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden han*gi ikisi arasındakİ ilişki;

  Ak gün ağarıp kalmaz

  Kara gün kararıp kalmaz

  dizelerindeki altı çizili sözcükler arasındaki ilişki ile özdeştir?

  A) I. ve II. B) II. ve V. C) I. ve IV. D) III. ve IV. E) I. ve III.

  13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "büyük" sözcüğü, soyut bir kavramı

  nitelemek için kullanılmıştır?

  A)Çalıştı ve büyük bir ev sahibi oldu sonunda o da.

  B)Büyük çocuk ortancayı çok kıskanırdı o yaş*lardayken.

  C)Büyük sorunlarla uğraşıyor, önemsiz sorun*ları bir kenara itiyordu.

  D)Sahnenin ortasında büyük bir masa vardı, masanın arkasında da bir yağlıboya asılıydı.

  E)Büyük kalabalıklara seslenir ve onları coştururduk üniversite yıllarımızdayken.

  14.Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A)Eski kilimleri değerini buluncaya kadar sat*madı.

  B)Hâlâ bir hazırlık yapmadık, kış kapıya dayandı.

  C)Durakta araba beklemek gerekiyordu, eve gi*debilmek için.

  D)Kızların ikisi de erken vattı.

  E)İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır.

  15."Görmek" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "anlamak, kavramak" anlamında kullanılmıştır?

  A)Gözü yalnız parayı görüyor, sevgiden haberi yok.

  B)Evimiz ormanı görüyordu.

  C)Okul, ne zamandan beri temizlik görmemişti.

  D)Çok para kazanırsan bizi de göre

  E)Bir gün anneliğin ne olduğunu sen de göreceksin.

  16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmemiştir?

  A)Bugün hava oldukça açık ve berrak.

  B)Yağmurdan hemen sonra sokaklar kurumuş*tu; fakat çatı ıslaktı.

  C)Yoksulluk ayıp, zenginlik meziyet sayılıyor bu devirde.

  D)Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı.

  E)Herkes hakkında iyilik düşünen, kimsenin kötülüğünü istemeyen insancıl biriydi.

  17. "Geniş" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Geniş gövdeli ağaçların gölgesinde piknik yapıyorlar, çaylarını yudumluyorlardı.

  B) Geniş eve harcanan para boşa gitmez, derdi,babam her zaman.

  C) Belediyenin açtığı yeni yollar çok geniş ve ferahtı, trafik rahatlamıştı.

  D) Türkiye'nin kalkınması için çok geniş iş alanlar gerekiyor.

  E) Aslında burası bize geniş deyip daha küçük bir ev aramaya başladık.

  18. Aşağıdakilerin hangisinde "çekilmek" sözcüğü, verildiği anlamının dışında kullanılmıştır?

  A) Bir işten, bir görevden kendi isteği ile ayrılmak: Başka projelerimiz var, bu işten çekiliyorum.

  B) Azalmak veya yok olmak: Yeni aldığımız ine*ğin sütü çekildi.

  C) Bir yere, bir duruma geçmek: Ben de bir tarafa çekilerek sessizce oturdum.

  D) Katılmamak, vazgeçmek: Beni görünce o da yarışmadan çekildi.

  E) Bir yerden uzaklaşmak, bir yere uğramamak: İkramiyeler bensiz çekiliyor bu dünyada.

  19. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinin yerine kullanılamaz?

  A) Oldukça şen bir kişiliği vardı.

  B) O, her zaman eğlenceli bir yaşam sürdü,

  C) Hoşgörü sahibi bir insandı.

  D) Onun bu neşeli hâli çok güzel.

  E) Gülmediğini görmedim, hep keyiflidir.

  20. "Acımak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "bir şeyi vermeye kıyamamak" anlamında kullanılmıştır?

  A) Kimsesiz çocuklara yalnızca acımak yetmez;onlara kucak açmak da gerekir.

  B) Duygusuz insanlara acıyorum doğrusu.

  C) Kolum o kadar acıyordu ki, kıpırdatamıyordum bir türlü.

  D) Acırım kitaplarıma, benim gibi okuyacaklarına inansam hiç düşünmez veririm.

  E) Çoluğuna çocuğuna acımasam hemen işine son verecektim.

  CVP ANAH :

  1.C 2.A 3.D 4.E 5.E 6.B 7.E 8.B 9.E 10.D 11.B 12.C 13.C

  14.B 15.E 16.A 17.D 18.E 19.C 20.D • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Sözcükte Anlam - Sözcükte Anlam İle İlgili Test Soruları Ve Cevapları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Sözcükte Anlam İle İlgili Türkçe Test Soruları (40 Soru)
  By LaDyRoSe in forum Edebiyat & Türkçe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 22:11
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.11, 15:27
 3. ÖYS - ÖSS SORULARI (SÖZCÜKTE ANLAM) Soru Ve Cevapları
  By Di@ßLeSsE in forum ÖSS HAZIRLIK
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.01.11, 04:15
 4. Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 28.12.09, 20:24
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.09.09, 21:50

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.