Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Sıfatlar (Önadlar) - Sıfatlar (Önadlar) İle İlgili Test Soruları Ve Cevapları

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Sıfatlar (Önadlar) - Sıfatlar (Önadlar) İle İlgili Test Soruları Ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  Sıfatlar (Önadlar) - Sıfatlar (Önadlar) İle İlgili Test Soruları Ve Cevapları


  SIFATLAR (ÖNADLAR) - TEST (29 SORU)
  TEST 1

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "belirtme sıfa*tı" kullanılmamıştır?

  A) Şiir, ateşe tüneyen mavi bir kuştur.

  B) Bu aşkı aşk yapan, benim.

  C) Aşk, ikinci öğretmendir; hem eğriltir hem eğitir.

  D) Bizim aşkımızdan kaç ihanet çıkar, ölçsene us*ta.

  E) Tutkulu insan uçurumun kenarında durur, için*den koşmak gelince de koşar, boşluğa.

  TEST 1

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "belirtme sıfa*tı" kullanılmamıştır?

  A) Şiir, ateşe tüneyen mavi bir kuştur.

  B) Bu aşkı aşk yapan, benim.

  C) Aşk, ikinci öğretmendir; hem eğriltir hem eğitir.

  D) Bizim aşkımızdan kaç ihanet çıkar, ölçsene us*ta.

  E) Tutkulu insan uçurumun kenarında durur, için*den koşmak gelince de koşar, boşluğa.

  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat bir isim tamlamasının sıfatıdır?

  A) Akılsız başın cezasını, ayaklar çeker.

  B) Bana insanların ortak duygularından bahset*sin, evrensel bir şiir olsun.

  C) Küçücük çocuk, kocaman bir koyun sürüsünü katmış, önüne.

  D) Geniş bahçeli bir evleri vardı.

  E) Bana şu kitap kurdu çocuğu çağırın.

  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim, bir*den fazla sıfatla nitelenmiştir?

  A) Bu anlamsız savaş, artık bitmeli.

  B) Olgun armutları, elmaları birer birer kopardık.

  C) Boz tüylü bir tavşan, çalının arasından fırladı.

  D) Benim için yalnız ve özgür bir insan olmak, çok tanınmış olmaktan üstündür.

  E) iri kar tanecikleri doluştu, saçlarıma.

  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, isim tamlamasında tamlayanı nitelemiştir?

  A) Hasta kafanın fikirlerine uygun bir esermiş, bu eser.

  B) Sıcak mercimek çorbasını iştahla içti.

  C) Dağlarda gezerken kekiğin nefis kokusunu teneffüs ediyorduk.

  D) Karşıt, çapraz ve paralel yönlerden zamanı adımlamaya çalıştık, olmadı.

  E) Çılgın ve romantik aşk şarkıları çıkmış, önce.

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat, bir*den fazla adı nitelemiştir?

  A) Yaşlı; ama dinç bir adamdı, bizim öğretmeni*miz.

  B) Ayva reçeli ve kompostosu yapardı, annem.

  C) "Kırmızı Başlıklı Kız" masalını bilmeyen yoktur.

  D) Akşamüstü yağmaya başlayan kar, maçın oy*nanmasını riske soktu.

  E) Masanın üzerinde rengarenk güller, karanfiller vardı.

  6. I. Bana şu iki begonyayı ver.

  II. Bugün güzel bir iş yaptım; Kitap okudum.

  III. Çok güzel sözler söyledi, bize.

  IV. Birkaç serüven romanı alıp okudum.

  V. Biz bu güzel vatanı çok sevdik.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde hem niteleme hem belirtme sıfat almış bir isim vardır?

  A) I. ve IV.

  B) II. Ve IV.

  C) II. Ve V.

  D) III. Ve IV.

  E) III. Ve V.

  7. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi "sıfat" değildir?

  A) İyi biten bütün filmleri severim.

  B) Sapsarı, olgun kayısılar, dallara tutunamıyordu.

  C) öğrencilerin okul kantinlerinde abur cubur yi*yeceklerle beslenmeleri tehlikeli.

  D) Gören göze yasak olmaz.

  E) Kara kaplı defterine silaha davranır gibi dav*randı.

  8. "Pahalı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi*sinde sıfattır?

  A) Bu kitap pahalıdır.

  B) Kitabın pahalısını seçmişsin.

  C) Bu kitabı pahalı almışsın.

  D) Pahalı bir evde oturuyorum.

  E) Pahalının kaliteli olduğu gibi bir kanı var.

  9. Sıfatlar isim çekim eki almaz; isim çekim eki alan sıfatlar tür değiştirip isim olur.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurala aykırı bir sıfat vardır?

  A) Al, malın iyisini; çekme, kaygısını.

  B) Düştüğüm şu hale bak, bana yakışıyor mu?

  C) Ben güzelden anlarım, İstanbul, şahıdır şehir*lerin.

  D) İyiyim bu günlerde inşallah hep böyle olur.

  E) Ömrüm boyunca iyilerin yanında yer almaya

  10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili altı çizili sözcük sıfat değildir?

  A) Karşıdaki adamın baktığı yönde deniz var.

  B) Akşamki gezintimiz iki saat sürdü.

  C) Karac'oğlan geçti, güzel kervanı.

  D) Parmakların nice soğukları düşündü.

  E) Yak, bütün fotoğrafları.

  11. Yirmi birinci yüzyıla beş kala

  Süleymaniye sokaklarında avare geziyor

  İnsanlar tanıdık gibi bakıyorlar yüzüme

  İçlerinden geçeni seziyorum

  Sultan Süleyman'dan kalma bir hüzünlü akşam

  Sessizce okşuyor gururlu kubbeleri

  Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Üç adet sıfat tamlaması vardır.

  B) Beş adet sıfat vardır.

  C) Zamir olan sözcü vardır.

  D) Adlaşmış sıfat vardır.

  E) Belirtisiz isim tamlaması vardır.

  12. "Güzeller kibirli olur." cümlesinde "güzeller" sözcü*ğü "güzel insanlar" sıfat tamlamasının kısaltılmış şeklidir. Bu tür kullanımlara adlaşmış sıfat denir.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "adlaşmış sı*fat" yoktur?

  A) Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır.

  B) Akıllı, her şartta aklını kullanabilen kişidir.

  C) Doğruyu eğri göstermek, basına yakışmaz.

  D) Yoğun biçimde eleştirilenin özgüveni yok olur.

  E) Yorgunu yokuşa sürmek denir, buna.

  13. Şurası göz göze geldiğimiz yer

  Şurası söyleşip güldüğümüz yer

  Şurası baş başa kaldığımız yer

  Buralara sık sık gelişim ondan

  Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) iyelik eki almasına rağmen sıfat olan sözcük

  B) işaret zamirleri

  C) Zarf görevinde ikileme

  D) İyelik zamiri

  E) Adlaşmış sıfat

  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "küçültülmüş sıfat" yoktur?

  A) En çok kareli, yeşilimsi gömlek yakışıyor, sa*na.

  B) Bu otun acımtırak bir lezzeti vardır, biraz da dikenlidir.

  C) Ufuk, ufacık bir sorun yüzünden işten ayrıldı.

  D) Yumuşak kar tanecikleri, dans ederek düşüyor.

  E) Büyükçe bir çuvalın içinde Antep fıstığı vardı.

  15. Aşağıdakilerin hangisinde "yeni" sözcüğü, "Artık yeni sözler söylemeliyiz." cümlesindekiyle türce özdeş kullanılmıştır?

  A) Bazılarının tek sermayesi yeni düşmanlığıdır.

  B) Sizin fikirleriniz yeni görünüyor.

  C) Biz yoldan yeni gelmişiz, bizi işe göndermeyin.

  D) Körü körüne yeninin yanında yer almamalıyız.

  E) Yeni bir elbiseyi kaça alabilirim?

  Cevap Anahtarı : 1)Ee 2)C 3)D 4)A 5)E 6)C 7)A 8)D 9)B 10)C 11)C 12)A 13)E 14)D 15)E

  TEST 2

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, isim tamlamasında tamlayanı nitelemiştir?

  A) Şadırvanda su, ıhlamurlarda ezan, görkemli bir namaz uğultusu...

  B) Ezeli dalgınlığımızın ıslığıdır ney, keman yan*lış anlamasın.

  C) Bir papağan gibi tenhada bırakılmış, harıl harıl içimdeki bozgunla söyleşirim.

  D) Çocuk gözlerimle gördüm, taş değmiş gibi da*ğıldığını ve toplayamadığını güzelliklerini sev*dalı sarışınların.

  E) Kanlıca'da Kadızade Eşrefin görkemli yalısı... Nedense bu yalının gözü yaşlıdır.

  2. "Bir'' sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir sıfat olarak kullanılmıştır?

  A) Bir sabah karşısına çıkıp geçmişi hatırlatacağım.

  B) Umutlarım sırtımda, bir gün alıp başımı gide*rim.

  C) Bir öksüz gibi karşısında boynu bükük duraca*ğım.

  D) Ne zaman gülsen yüzüme, bir gül uzatacağım.

  E) Hâlâ keyfiniz varsa sizden bir şey isteyeceğim.

  3. Nevin'in kırmızı yanaklarındaki yaşlar, tastaki bu*lanık suya karışıyor; ince dudaklarını kenarların*dan sızarak boğuk hıçkırıklarla titreyen boynuna, göğsüne damlıyordu.

  Bu alıntıda kaç tane niteleme sıfatı kullanılmış*tır?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "belgisiz sıfat" yoktur?

  A) Buradaki her arkadaşa aynı ücret verilmeli.

  B) Birkaç kendini bilmez insan yüzünden sinirini bozmaz.

  C) Bu konuda bizim de bazı düşüncelerimiz var.

  D) Size ne kadar para lâzımdı?

  E) Nice iş yaptım, yaptığım tüm işlerde başarısız oldum.

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pekiştirilmiş sözcük diğerlerinden farkı türde kullanılmıştır?

  A) Dümdüz yolda bile yürüyemiyordu.

  B) Gökyüzü bembeyaz bulutlarla kaplıydı.

  C) Sapsarı saçları rüzgârda uçuşuyordu.

  D) Bütün olanları apaçık anlattı.

  E) Bizi, tertemiz giysiyle karşıladı.

  6. Aşağıdakilerden hangisinde yer alan ikileme sı*fat görevindedir?

  A) Şen şakrak konuşurdu, komşumuz Ayşe.

  B) Allı yeşilli giysilerle geldi, düğüne.

  C) Bizim kapının önünde teker teker duracaklar.

  D) Ara sıra gelsen, gönlüm razı olur.

  E) Küçük çocuk, ağlaya ağlaya eve geldi.

  7. Sıfat tamlamasındaki isimle sıfatın yeri değiştirilip isme -ı, -i, -u, -ü, -sı, -si, -su, -sü eklenerek elde edilen kurallı bileşik sıfatlar yaygındır: Boyu uzun çocuk, gözü yaşlı anne, kaderi kara adam...

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek vardır?

  A) Singapur gözlü zümrüt bir oğlan, göz kapakları yorgun.

  B) Niyetleri kötü insanlar, belli belirsiz yaklaşıyor.

  C) Biraz bulut saklamıştım, geçen sonbahardan.

  D) Geniş şapkalı solgun kadınlar 't' harfleri midir, geceye uzanan?

  E) Tut ki gecedir, karanlık sıvaşır ellerine camlar*dan.

  8. Hem niteleme hem belirtme sıfatını bir sözcük bir*likte alabilir.

  Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek yoktur?

  A) Gece rampalarında yalnız bir devin soluğu...

  B) İki ayrı şehirde birden mi yaşıyorum?

  C) Şu küçük yağmuru kirpiklerinizde parlayan ak*şamı hazırladım, size.

  D) Üç gün gece resmini yaptım. Bir de baktım mavi boya bitmiş.

  E) Kadının bütün mavi gözleri ışık bulaşığı...

  9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad, hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?

  A) Bir gülsün sen, yaprak yaprak açılırsın.

  B) Uzak, tozlu yollardan geldim.

  C) Bir kuş sesi gelir, gül bahçesinden.

  D) Mor akasyalarda ürperen, seher yelidir.

  E) Bu dost canlısı insanı kaybettik.

  10. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır?

  A) Genç kız, olayı idareye hemen bildirmişti.

  B) öykünün kahramanı, sonunda muradına eri*yor.

  C) Kızımın bu konudaki yorumu beni çok duygu*landırdı.

  D) Hafta sonu ailece pikniğe gitmeye karar verdik.

  E) Sevgi yolunda iletişim çok önemlidir.

  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan sı*fat diğerlerinden farklıdır?

  A) Bana her konuda güvenirdi.

  B) Bu şehrin varoşlarından hicran türküleri yükse*lir.

  C) İki testi tokuşursa biri kırılır.

  D) Nasıl kitaplardan hoşlanıyorsunuz?

  E) En uzak ihtimalleri bile hesaplarım.

  12. Anlaşılmaz bir sıcak

  Ortalık ana baba günü

  Yağlı bir fes kalabalığı

  Neferi, zengini, esnafı, işçisi.

  Yukarıdaki dizelerde hangisi yoktur?

  A) iki adet sıfat tamlaması

  B) Dört adet sıfat

  C) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış İsim

  D) İsim tamlaması

  E) Sayı sıfatı

  13. Aşağıdakilerin hangisinde bir sıfat isim tamla*masını nitelemiş ya da belirtmiştir?

  A) Soğuk mavi biri var, bir yanında sarışının.

  B) Sakalı yıldız tozu kibirli bir hayalet...

  C) Sevdalı bir Türk kızı, esmer camların önünde oturur.

  D) Bir taksimle uyanır o görünmez tambur.

  E) O eski manastırın yanında bir ağacın gölgesindeyiz.

  14. "Soğuk'' sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde türce farklıdır?

  A) Bu soğuk havada gitmenize müsaade ede*mem.

  B) Haber, soğuk duş etkisi yaptı.

  C) Nane ve limon, soğuk algınlığına iyi gelir.

  D) Adamın soğuk bir yüzü var.

  E) Soğuk ve donuk gözleri, insanı ürkütüyor.

  Cevap Anahtarı: 1)B 2)D 3)E 4)D 5)D 6)B 7)B 8)D 9)E 10)A 11)E 12)E 13)C 14)C • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Sıfatlar (Önadlar) - Sıfatlar (Önadlar) İle İlgili Test Soruları Ve Cevapları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.01.12, 21:31
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.01.12, 00:20
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 22:29
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.01.12, 23:37
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.11, 00:10

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.