Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Büyük Türk Devletleri Türk Devletleri Hakkında Türk Devletleri Bilgi Türk Devletleri

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Büyük Türk Devletleri Türk Devletleri Hakkında Türk Devletleri Bilgi Türk Devletleri

  Sponsorlu Bağlantı

  Büyük Türk Devletleri Türk Devletleri Hakkında Türk Devletleri Bilgi Türk Devletleri Türk Devletleri
  İSKİTLER (SAKALAR)


  MÖ. VII. yüzyılda batıya doğru göç ederek Karadeniz'in kuzeyinden Tuna nehrine kadar uzanan topraklara yerleştiler. Batı kaynakları bu topluluğa İskitler, İranlılar ise Sakalar adını vermişlerdir. Medler, Persler, Asurlular ve Urartularla savaşmışlardır.

  Anadolu, Suriye ve Mısır'a kadar akınlarda bulunmuşlardır. İskitlerin yönetici kesimi Türklerden meydana geliyordu. Yaşayış ve inanışları Türklerle aynıydı. En önemli edebiyat eserleri ALPER TUNGA DESTANI'dır.

  AKHUNLAR (EFTALİT) DEVLETİ

  Hun soyundan gelmektedirler. Afganistan'ın batısında MS.350 yıllarında kurulan bu Türk Devleti HEFTAL isimli hükümdarından dolayı EFTALİT DEVLETİ diye de anılır. Akhunlar Sasani Devletinde başlayan MAZDEK İSYANI'nı bastırmakta etkili oldular. Sasani Devletinde yaşayan Mazdek, kadın ve servetin ortak olması durumunda her türlü huzursuzluğun ortadan kalkacağını savunan bir kişiydi.

  Göktürk Devleti'nin Batı Bölgelerini idare eden İSTEMI YABGU ipek yoluna egemen olmak için, Sasanilerle ortak hareket ederek Akhun Devleti'nin yıkılmasını sağladı. Akhun Devleti'nin toprakları Sasani ve Göktürk devleti arasında paylaşıldı.

  BAŞKIRTLAR (BAŞKURTLAR)

  Itil (Volga) Nehri civarında oturmakta idiler. Moğol istilası sırasında Moğol egemenliğine girdiler.

  SABARLAR (SİBİRLER=SABİRLER)

  Önceleri Hun devletinin egemenliğinde yaşayan Sibirler, VI. yüzyıl başlarında Avarların baskısıyla batıya göç ederek Ural dağlarının güney doğusuna yerleştiler. Sasanilerle anlaşarak, Bizans'a karşı savaştılar. Anadolu'ya akınlar yaptılar. Bugünkü SİBİRYA adı Sibir Türklerinden gelir. Avarlara yenilince Hazar Türklerine karıştılar. Hazar Devletinin asıl kitlesini oluşturdular.

  TÜRGEŞ DEVLETİ

  I. Göktürk Devletine baglı olan Türgişler 630 yılında Göktürk devletinin yıkılmasıyla serbest kaldılar. BAGA TARKAN Türgiş Devleti'ni kurdu. Kendi adına para bastı. II. Göktürk devletinin kurulmasıyla yeniden Göktürk egemenliğine girdiler. II. Göktürklerin son dönemlerinde yeniden serbest kalan Türgişlerin başına SU-LU KAĞAN geçti. Su-lu Kağan Emevilere karşı mücadele etti. 766 yılında Türgiş Devletine Karluklar son verdi.

  KARLUKLAR

  II. Göktürk Devletinin yıkılmasında Basmil ve Uygurlar'la birleşerek rol oynadılar. Talas savaşında Çin'e karşı Arapları destekleyerek Orta Asya’nın Çinlileşmesini ve İslamiyet’in yayılmasını kolaylaştırdılar. İslamiyeti kabul eden ilk Türk boylarındandırlar. (İlk boy Kıpçaklar'dır.) İlk Müslüman Türk Devleti olan KARAHANLILAR'ın kurulmasında etkili oldular.

  KIRGIZLAR


  840 Yılında Ötügen'i alarak Uygur Devletine son verdiler. 1207 yılında Cengiz Han tarafından yıkılmış.Türk Kavmidir. Daha sonra Rusların egemenliğine girmişlerdir. 1916'da Ruslara karşı MİLLİ İSYAN adı verilen bir ayaklanma başlatmışlar, ancak Rus Çarı tarafından ağır bir şekilde cezalandırılmışlardır. 1936'da Sovyetler birliğinin 15 Cumhuriyetinden biri olmuşlar, 1991'de Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla Bağımsız KIRGİZİSTAN DEVLETİ kurulmuştur.Başkenti BİŞKEK'dir.

  KİMEKLER

  Batı Göktürk topluluklarındandır. İrtis ırmağı civarında yaşıyorlardı. XI. yüzyıla doğru diğer Türk topluluklarıyla kaynaşarak, yok oldular.

  AVARLAR

  552 yılında Orta Asya'daki Avar İmparatorluğu’na Göktürkler son verince, batıya doğru ilerleyerek Romanya'ya giren AVARLAR merkezi MACARİSTAN olan yeni devletlerini kurdular. Çin kaynakları Avarlara JUAN- JUAN demektedir. 619 yılında tek başına, 629 yılında da Sasanilerle ortaklaşa İstanbul'u kuşattılar. Slav topluluklarının göç etmesine neden olarak, bunların Doğu Avrupa ve Balkanlara inmesini sağladılar. Böylece Balkanların Slavlaşmasında etkili oldular. 805 yılında Franklar tarafından yıkıldılar.

  BULGARLAR

  Batı Hunları ve Ogur Türklerinin karışmasıyla ortaya çıkan Türk topluluğuna BULGAR denir. (Bulgar kelimesi karışmak anlamındadır.)

  BÜYÜK BULGARYA DEVLETI

  Karadeniz'in kuzeyinde Göktürk Devleti’nin yıkılmasıyla "Büyük Bulgarya Devleti" kuruldu. Ancak kurucusu KUBRAT'ın ölümüyle Hazarlar tarafından yıkıldı.Bulgarların bir kısmı Tuna nehri, bir kısmı da Volga nehri kıyılarına göç etmek zorunda kaldı. Tuna Bulgar Devleti: Büyük Bulgarya Devleti'nin yıkılmasından sonra Tuna boylarına (Bugünkü Bulgaristan) göç eden Bulgar Türkleri burada Tuna Bulgar Devletini kurdular.

  KURUM HAN zamanında Bizans'ı kuşattılar.(Avarlardan sonra Bizans'ı kuşatan 2. Türk kavmidir.) Bu bölgedeki halkın çoğu Slav olduğu için Türkler zamanla Slavlaşmaya başladılar.Barış Han zamanında Hristiyanlığı kabul ettiler. Daha sonra ortaya çıkan bugünkü Bulgaristan Devleti Türk değil Slav devletidir. Bugünkü Bulgaristan'da yaşayan Türkler, Osmanlılar zamanında Balkanlara yerleştirilen Türklerdir.

  Kama Bulgar Devleti

  Büyük Bulgarya Devletinin yıkılmasından sonra Volga=İtil kıyılarına giden Bulgarlar burada Kama Bulgar Devletini kurdular. Hükümdarları Almış Han zamanında (X. yüzyıl) müslüman oldular. 1236'da Moğolların egemenliğine girdiler. Altinorda Devleti’nin parçalanmasıyla kurulan KAZAN HANLIĞI’nın esas kitlesini oluşturdular. (Kama Bulgarlarına bugün KAZAN TÜRKLERİ denilir.)

  HAZARLAR

  Kuzey Karadeniz ve Kafkaslar arasındaki bölgede Göktürk Devleti’nin yıkılmasıyla HAZAR KAĞANLIĞI kuruldu. Ticarette geliştiler. Hazar yöneticileri Museviliği benimsediler. Halk arasında Hristiyanlık ve müslümanlık yayılmıştı. Hazarlar ülkelerinde farklı dinleri içinde bulundurduklarından yüksek bir HOSGÖRÜ vardı.

  MACARLAR

  Fin Ugor kavmi ile OGUR Türklerinin karışmasıyla MACAR kavmi ortaya çıkmıştır. 896 yılında kendi adlarını verdikleri MACARİSTAN'a gelerek devletlerini kurdular. X. yüzyılda Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimsediler. (Bundan sonra Türklük özelliklerini kaybetmeye başladılar.) Almanların (Germenlerin) doğuya doğru yayılmasını engelleyerek, Balkan topluluklarının (Slavların) Germenleşmesini önlediler.

  PEÇENEKLER

  Karadeniz'in kuzeyinde Don ve Dinyesper nehirleri arasındaki bölgeye yerleştiler. Kiev Prensliğini yenerek, Rusların Karadeniz'e inmelerini engellediler. 1071 Malazgirt Savaşına Bizans ordusu içinde ücretli asker olarak katıldılar. Ancak Selçukluları kendileri gibi Türk olduklarını anlayınca Selçuklu ordusu saflarına katıldılar. Edirne ve Trakya'nın Marmara kıyılarına kadar olan toprakları Bizans'tan aldılar.

  İzmir Beyi ÇAKA BEY Peçeneklerle temas kurdu. Buna göre Çaka Bey Peçeneklerle birlik olarak Anadolu ve Rumeli'den İstanbul'u kuşatmak istiyordu. Ancak Bizans kurnaz bir politikayla, yine bir Türk topluluğu olan KUMANLAR'ı Peçenekler üzerine saldırtarak, Peçeneklerin dağılmasına sebep olmuştur.

  KUMANLAR (KIPÇAKLAR)

  Volga'yi asarak Avrupa'ya ve Balkanlara girmislerdir. Kıpçaklarin Karadeniz'in kuzeyinde hakim olduklari topraklara "KIPÇAK BOZKIRLARI" denilmektedir. Macaristan'a giden Kıpçaklar ROMEN devletinin kurulmasinda etkili olmuslardir. Kıpçaklarin Oğuz Türkleriyle yaptigi mücadeleler DEDE KORKUT HIKAYELERI'nin ortaya çikmasina sebep olmuştur. CODEX CUMANICUS (Kodeks Kumanikus); Kıpçak Türk sivesi ile yazilan Latin, Fars ve Kuman dilleri üzerine yazilmis bir sözlüktür

  UZLAR (OĞUZLAR)


  Tarihte türk Milletinin siyasi, kültür ve medeniyet alaninda en büyük rolü oynayan koludur. Oğuzlara; Bizanslılar UZ, Ruslar TORKI veya TORK, Araplar GUZ demislerdir. 24 Oğuz Boyu vardır. Hazar denizinin kuzeyinden bir kolu "UZ" adi ile Avrupa ve Balkanlara göç etti. Balkanlara gelen UZLAR Bizans ordusunu ve Bulgarlari yendi. Ancak Peçenek akinlari, soguklar, salgin hastaliklar yüzünden dagilip yok oldular. Uzların bir kısmı Malazgirt Savası sırasında Bizans Ordusu saflarından, Selçuklu Ordusuna geçtiler.

 2. #2
  Mavi Admin

  Büyük Türk Devletleri Türk Devletleri Hakkında Türk Devletleri Bilgi Türk Devletleri

  Büyük Türk Devletleri Türk Devletleri Hakkında Türk Devletleri Bilgi Türk Devletleri Tanımı
  iSKiTLER (SAKALAR)

  MÖ. VII. yüzyilda batiya doiru göç ederek Karadeniz'in kuzeyinden Tuna nehrine kadar uzanan topraklara yerleitiler. Bati kaynaklari bu topluluia iskitler, iranlilar ise Sakalar adini vermiilerdir. Medler, Persler, Asurlular ve Urartularla savaimiilardir.

  Anadolu, Suriye ve Misir'a kadar akinlarda bulunmuilardir. iskitlerin yönetici kesimi Türklerden meydana geliyordu. Yaiayii ve inaniilari Türklerle ayniydi. En önemli edebiyat eserleri ALPER TUNGA DESTANI'dir.

  AKHUNLAR (EFTALiT) DEVLETi

  Hun soyundan gelmektedirler. Afganistan'in batisinda MS.350 yillarinda kurulan bu Türk Devleti HEFTAL isimli hükümdarindan dolayi EFTALiT DEVLETi diye de anilir. Akhunlar Sasani Devletinde bailayan MAZDEK iSYANI'ni bastirmakta etkili oldular. Sasani Devletinde yaiayan Mazdek, kadin ve servetin ortak olmasi durumunda her türlü huzursuzluiun ortadan kalkacaiini savunan bir kiiiydi.

  Göktürk Devleti'nin Bati Bölgelerini idare eden iSTEMI YABGU ipek yoluna egemen olmak için, Sasanilerle ortak hareket ederek Akhun Devleti'nin yikilmasini sailadi. Akhun Devleti'nin topraklari Sasani ve Göktürk devleti arasinda paylaiildi.

  BAiKIRTLAR (BAiKURTLAR)

  Itil (Volga) Nehri civarinda oturmakta idiler. Moiol istilasi sirasinda Moiol egemenliiine girdiler.

  SABARLAR (SiBiRLER=SABiRLER)

  Önceleri Hun devletinin egemenliiinde yaiayan Sibirler, VI. yüzyil bailarinda Avarlarin baskisiyla batiya göç ederek Ural dailarinin güney doiusuna yerleitiler. Sasanilerle anlaiarak, Bizans'a karii savaitilar. Anadolu'ya akinlar yaptilar. Bugünkü SiBiRYA adi Sibir Türklerinden gelir. Avarlara yenilince Hazar Türklerine kariitilar. Hazar Devletinin asil kitlesini oluiturdular.

  TÜRGEi DEVLETi

  I. Göktürk Devletine bagli olan Türgiiler 630 yilinda Göktürk devletinin yikilmasiyla serbest kaldilar. BAGA TARKAN Türgii Devleti'ni kurdu. Kendi adina para basti. II. Göktürk devletinin kurulmasiyla yeniden Göktürk egemenliiine girdiler. II. Göktürklerin son dönemlerinde yeniden serbest kalan Türgiilerin baiina SU-LU KAiAN geçti. Su-lu Kaian Emevilere karii mücadele etti. 766 yilinda Türgii Devletine Karluklar son verdi.

  KARLUKLAR

  II. Göktürk Devletinin yikilmasinda Basmil ve Uygurlar'la birleierek rol oynadilar. Talas savaiinda Çin'e karii Araplari destekleyerek Orta Asyainin Çinlileimesini ve islamiyetiin yayilmasini kolaylaitirdilar. islamiyeti kabul eden ilk Türk boylarindandirlar. (ilk boy Kipçaklar'dir.) ilk Müslüman Türk Devleti olan KARAHANLILAR'in kurulmasinda etkili oldular.

  KIRGIZLAR

  840 Yilinda Ötügen'i alarak Uygur Devletine son verdiler. 1207 yilinda Cengiz Han tarafindan yikilmii.Türk Kavmidir. Daha sonra Ruslarin egemenliiine girmiilerdir. 1916'da Ruslara karii MiLLi iSYAN adi verilen bir ayaklanma bailatmiilar, ancak Rus Çari tarafindan aiir bir iekilde cezalandirilmiilardir. 1936'da Sovyetler birliiinin 15 Cumhuriyetinden biri olmuilar, 1991'de Sovyet Rusya'nin daiilmasiyla Baiimsiz KIRGiZiSTAN DEVLETi kurulmuitur.Baikenti BiiKEK'dir.

  KiMEKLER

  Bati Göktürk topluluklarindandir. irtis irmaii civarinda yaiiyorlardi. XI. yüzyila doiru diier Türk topluluklariyla kaynaiarak, yok oldular.

  AVARLAR

  552 yilinda Orta Asya'daki Avar imparatorluiuina Göktürkler son verince, batiya doiru ilerleyerek Romanya'ya giren AVARLAR merkezi MACARiSTAN olan yeni devletlerini kurdular. Çin kaynaklari Avarlara JUAN- JUAN demektedir. 619 yilinda tek baiina, 629 yilinda da Sasanilerle ortaklaia istanbul'u kuiattilar. Slav topluluklarinin göç etmesine neden olarak, bunlarin Doiu Avrupa ve Balkanlara inmesini sailadilar. Böylece Balkanlarin Slavlaimasinda etkili oldular. 805 yilinda Franklar tarafindan yikildilar.

  BULGARLAR

  Bati Hunlari ve Ogur Türklerinin kariimasiyla ortaya çikan Türk topluluiuna BULGAR denir. (Bulgar kelimesi kariimak anlamindadir.)

  BÜYÜK BULGARYA DEVLETI

  Karadeniz'in kuzeyinde Göktürk Devletiinin yikilmasiyla "Büyük Bulgarya Devleti" kuruldu. Ancak kurucusu KUBRAT'in ölümüyle Hazarlar tarafindan yikildi.Bulgarlarin bir kismi Tuna nehri, bir kismi da Volga nehri kiyilarina göç etmek zorunda kaldi. Tuna Bulgar Devleti: Büyük Bulgarya Devleti'nin yikilmasindan sonra Tuna boylarina (Bugünkü Bulgaristan) göç eden Bulgar Türkleri burada Tuna Bulgar Devletini kurdular.

  KURUM HAN zamaninda Bizans'i kuiattilar.(Avarlardan sonra Bizans'i kuiatan 2. Türk kavmidir.) Bu bölgedeki halkin çoiu Slav olduiu için Türkler zamanla Slavlaimaya bailadilar.Barii Han zamaninda Hristiyanliii kabul ettiler. Daha sonra ortaya çikan bugünkü Bulgaristan Devleti Türk deiil Slav devletidir. Bugünkü Bulgaristan'da yaiayan Türkler, Osmanlilar zamaninda Balkanlara yerleitirilen Türklerdir.

  Kama Bulgar Devleti

  Büyük Bulgarya Devletinin yikilmasindan sonra Volga=itil kiyilarina giden Bulgarlar burada Kama Bulgar Devletini kurdular. Hükümdarlari Almii Han zamaninda (X. yüzyil) müslüman oldular. 1236'da Moiollarin egemenliiine girdiler. Altinorda Devletiinin parçalanmasiyla kurulan KAZAN HANLIiIinin esas kitlesini oluiturdular. (Kama Bulgarlarina bugün KAZAN TÜRKLERi denilir.)

  HAZARLAR

  Kuzey Karadeniz ve Kafkaslar arasindaki bölgede Göktürk Devletiinin yikilmasiyla HAZAR KAiANLIiI kuruldu. Ticarette geliitiler. Hazar yöneticileri Museviliii benimsediler. Halk arasinda Hristiyanlik ve müslümanlik yayilmiiti. Hazarlar ülkelerinde farkli dinleri içinde bulundurduklarindan yüksek bir HOSGÖRÜ vardi.

  MACARLAR

  Fin Ugor kavmi ile OGUR Türklerinin kariimasiyla MACAR kavmi ortaya çikmiitir. 896 yilinda kendi adlarini verdikleri MACARiSTAN'a gelerek devletlerini kurdular. X. yüzyilda Hristiyanliiin Katolik mezhebini benimsediler. (Bundan sonra Türklük özelliklerini kaybetmeye bailadilar.) Almanlarin (Germenlerin) doiuya doiru yayilmasini engelleyerek, Balkan topluluklarinin (Slavlarin) Germenleimesini önlediler.

  PEÇENEKLER

  Karadeniz'in kuzeyinde Don ve Dinyesper nehirleri arasindaki bölgeye yerleitiler. Kiev Prensliiini yenerek, Ruslarin Karadeniz'e inmelerini engellediler. 1071 Malazgirt Savaiina Bizans ordusu içinde ücretli asker olarak katildilar. Ancak Selçuklulari kendileri gibi Türk olduklarini anlayinca Selçuklu ordusu saflarina katildilar. Edirne ve Trakya'nin Marmara kiyilarina kadar olan topraklari Bizans'tan aldilar.

  izmir Beyi ÇAKA BEY Peçeneklerle temas kurdu. Buna göre Çaka Bey Peçeneklerle birlik olarak Anadolu ve Rumeli'den istanbul'u kuiatmak istiyordu. Ancak Bizans kurnaz bir politikayla, yine bir Türk topluluiu olan KUMANLAR'i Peçenekler üzerine saldirtarak, Peçeneklerin daiilmasina sebep olmuitur.

  KUMANLAR (KIPÇAKLAR)

  Volga'yi asarak Avrupa'ya ve Balkanlara girmislerdir. Kipçaklarin Karadeniz'in kuzeyinde hakim olduklari topraklara "KIPÇAK BOZKIRLARI" denilmektedir. Macaristan'a giden Kipçaklar ROMEN devletinin kurulmasinda etkili olmuslardir. Kipçaklarin Oiuz Türkleriyle yaptigi mücadeleler DEDE KORKUT HIKAYELERI'nin ortaya çikmasina sebep olmuitur. CODEX CUMANICUS (Kodeks Kumanikus); Kipçak Türk sivesi ile yazilan Latin, Fars ve Kuman dilleri üzerine yazilmis bir sözlüktür

  UZLAR (OiUZLAR)

  Tarihte türk Milletinin siyasi, kültür ve medeniyet alaninda en büyük rolü oynayan koludur. Oiuzlara; Bizanslilar UZ, Ruslar TORKI veya TORK, Araplar GUZ demislerdir. 24 Oiuz Boyu vardir. Hazar denizinin kuzeyinden bir kolu "UZ" adi ile Avrupa ve Balkanlara göç etti. Balkanlara gelen UZLAR Bizans ordusunu ve Bulgarlari yendi. Ancak Peçenek akinlari, soguklar, salgin hastaliklar yüzünden dagilip yok oldular. Uzlarin bir kismi Malazgirt Savasi sirasinda Bizans Ordusu saflarindan, Selçuklu Ordusuna geçtiler.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

+ Cevap Ver
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Büyük Türk Devletleri Türk Devletleri Hakkında Türk Devletleri Bilgi Türk Devletleri


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.10.11, 21:47
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.03.11, 02:36
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.08.10, 13:23
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.03.10, 15:05
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.09.09, 00:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.