Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Avukatlık Mesleği Tanımı, Avukatlık Bölümü Hakkında Bilgi

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Avukatlık Mesleği Tanımı, Avukatlık Bölümü Hakkında Bilgi

  Sponsorlu Bağlantı

  Avukatlık Avukatlık Mesleği Avukatlık Bölümü Avukatlık Hakkında Avukatlığın Tanımı Avukatlık Meslek Kuralları Avukat kimdir? Avukatlık Nedir?
  Avukat hukuk öğrenimi görmüş ve yargı önünde kişilerin haklarını savunmayı meslek edinmiş kimselere denir. Avukat aynı zamanda yasalarla ilgili konularda kişilere yol gösterir. Bir avukat serbest ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir.

  Türk Dil Kurumu'nun tanımıyla
  1 . Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi mahkemelerde devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse.
  2 . mecaz Gerekmediği hâlde başkasını savunan onun adına konuşan kimse.

  Avukatlık Kanunu'ndaki tanımı ile
  Avukatlığın mahiyeti:
  Madde 1 – Avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.
  Avukat yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder
  Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

  GÖREVLER

  - Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder
  - Dava konusu ile ilgili yasaları yüksek mahkemelerin kararlarını inceler
  - Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar
  - Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır
  - Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar
  - Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar
  - İcra takipleri yapar
  - Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Kırtasiye malzemeleri (dosya kağıt kalem vb.) daktilo bilgisayar avukatlık cübbesi mevzuat (Anayasa uluslararası sözleşmeler yasa tüzük yönetmelik yargı kararları vb.).

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Avukat olmak isteyenlerin;
  - Normalin üstünde akademik ve sözel yeteneğe
  - Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne
  - Olayları derinliğine araştırma merakına
  - Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine
  - Akıcı konuşma becerisine
  - Sorumluluk duygusuna sahip
  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Avukatlar büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında müvekkilleriyle yargıç (hakim) ve savcılarla adli personelle emniyet görevlileriyle iletişim halindedir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi kamu kurumlarında özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı hukuk fakültelerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli "Eşit Ağırlık (EA)" puanı almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  - Temel eğitimin süresi 4 yıldır. Ön eğitim tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Eğitim süresince; Medeni Hukuk Anayasa Hukuku İktisat Borçlar Hukuku İdare Hukuku Devletler Umumi Hukuku Ceza Hukuku Mali Hukuk Türk Hukuk Tarihi Sosyoloji Ticaret Hukuku Hukuk Metodolojisi Umumi Hukuk Tarihi Avrupa Hukuku Çevre Korunması Hukuku İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku İcra-İflas Hukuku Adli Tıp Devletler Özel Hukuku Askeri Ceza Hukuku gibi dersler alırlar.
  - Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır başarılı olanlara "Avukatlık" belgesi verilir.

  MESLEKTE İLERLEME

  Hukuk fakültelerinde master ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında bir branşta öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Avukatlar gerekli eğitimi aldıktan veya stajları yaptıktan sonra hukuk müşaviri savcı hakim noter olabilirler. Ayrıca yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir.
  BENZER MESLEKLER: Hakimlik savcılık noterlik.

  BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Mesleki eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.
  - Kendi adına çalışan avukatların kazançlarını tahmin etmek oldukça zordur. Meslekte uzmanlaşmalarıyla orantılı olarak kazançları değişmektedir. Değişik kurum ve işletmelerde çalışan avukatlar ise çalıştıkları kurumun ücret politikasına göre gelir elde ederler.
  Türkiye'de avukatlık


  Türkiye'de avukat olabilmek için önce bir hukuk fakültesini bitirmek sonra bir yıllık staj yapmak gerekir. 2001 yılı Mayıs ayında Avukatlık Kanununda yapılan değişikle Türkiye'de Avukatlık yapabilmek için staj'dan sonra yeterlilik sınavını geçme şartı da getirilmişse de 14 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 5558 sayılı kanunla sınav kaldırılmıştır.


  Avukatlık Stajının ilk altı ayı adliyede ikinci altı ayı ise bir avukat yanında yapılır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanlar avukatlık yapamazlar. Başka bir ülkede hukuk öğrenimi görenlerin avukatlık hakkını kazanması için fark derslerinden sınava girmesi zorunludur. Türkiye'de avukatların belli konularda uzmanlaşma zorunlulukları yoktur. Her tür davaya girebilirler. Avukatlar duruşmalara cüppe giyerek çıkarlar; avukatların cüppeleri yargıç ve savcılarınkinden farklıdır.


  Ülkemizde de avukatların meslek kuruluşu Baro adıyla bilinir ve ancak bu kuruluşa üye olanlar avukatlık yapabilirler. Resmi kurumlarda çalışan avukatların barolara üye olma zorunlulukları yoktur. Türkiye Barolar Birliği baroların üye olduğu kuruluştur.
  CMK hükümleri gereği avukat tutamayacak durumda olan zanlı ya da sanığa müdafii sağlanabilir. Müdafii olarak görevlendirmeyi baro yapar ancak müdafii olarak görevlendirilen avukatın ücreti bu iş için ayrılmış fondan ödenir. 1 Haziran 2005 de yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca gerek soruşturma (dava açılmadan önceki aşama) gerek koğuşturmanın (iddianamenin mahkemece kabulüne karar verilmesinden sonraki dönem)her aşamasında hem şüpheli/sanık hem de müşteki/katılanın avukat bulundurma hakkı vardır. 1 Haziran 2005 de yürürlüğe giren yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile 18 yaşından küçükler atılı suçlamanın üst sınırı 5 yıl veya daha fazla olan fiiller için ifade ve sorguda avukat bulundurulması zorunludur. Diğer hallerde isteğe bağlı olarak avukat bulundurulabilir.


  Diğer davalar için avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu davalarını avukat aracılığı ile yapmak isteyen fakat bunun için mali gücü bulunmayan kişiler Baroya başvurarak adli yardım kapsamında kendilerine bir avukat tayin edilmesini isteyebilecekleri gibi adli yardımdan yararlanmak isteğiyle dava açabilir ve davayı açtıkları mahkemenin adli yardım kararı vermesini isteyebilir
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Moderator

  Standart Cevap: Avukatlık Mesleği Tanımı, Avukatlık Bölümü Hakkında Bilgi

  Hukukun tarihi, toplumsal bir varlık olmasından dolayı insanın tarihiyle paraleldir. "Nerede toplum varsa orada hukuk vardır" özdeyişi bunu güzel bir şekilde ifade etmektedir. Tarihte ve günümüzde hukuk eğitimini vazgeçilmez kılan bu paralelliktir. Bilimler arasında tuttuğu yer, içeriği ve yöntemi tarih boyunca değişikliklere uğramakla beraber hukuk, Doğu'da ve Batı'da klasik eğitimin temel branşlarından biri olduğu gibi modern eğitimin de başta gelen dallarından biri olmuştur. Günümüzde hukuk eğitimi, itibarlı bir meslek kazandırmanın yanı sıra sosyal bilimlere temel oluşturacak verimli bir yüksek öğrenimi temsil eder. Hukuk, günümüz dünyasının siyasal ve sosyal düzeninde merkezi bir yere sahiptir. Bu nedenle, hukuk eğitimi gerek kariyer planı yapanlara, gerekse kendisi için entelektüel bir gelecek tasarlayanlara uygun imkânlar sunar.

  Neden Türkiye'de Hukuk Bölümü

  Türkiye'deki modern hukuk eğitiminin tarihi 19. yüzyılın ortalarına kadar geriye gitmektedir. Hukuk okulları konusundaki ilk tecrübeler, Batı Avrupa'daki modern üniversitelerin kurulmasıyla yakın zamanlıdır. Türkiye'deki hukuk fakülteleri bu gelenek ve birikimden pay almaktadır. Hukuk eğitimi üst düzey bir yüksek öğrenimi hedefleyenlere hitap eder. İtibarlı bir meslek eğitimi olarak kurulmuş ve günümüze kadar bu itibarını korumuştur. Hukuk mezunlarının kamuda ve özel sektörde birçok iş imkânına sahip olması, bazı mesleklere sadece hukuk mezunlarının alınıyor olması hukuk öğrenimini cazip hale getiren sebeplerden sadece birkaçıdır.

  Türkiye'de Hukuk Eğitimi

  Türkiye'de hukuk eğitiminde Kamu Hukuku ve Özel Hukuk ayrımı vardır. Bu ayrım, lisans programlarında bölüm, lisansüstü programlarda anabilim dalı düzeyinde gerçekleşir. Ancak lisansta öğrenci bölümden (Kamu Hukuku veya Özel Hukuk) değil, fakülteden (Hukuk) mezun olur. Lisansüstü programlarda ise öğrenci Kamu Hukuku veya Özel Hukuk mezunu olur.

  Özel Hukuk Bölümünün anabilim dalları şunlardır: Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku), Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Roma Hukuku, Ticaret Hukuku, Deniz Hukuku. Kamu Hukuku Bölümünün anabilim dalları ise şunlardır: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku (Devlet Teorisi ve İnsan Hakları Hukuku), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, İdare Hukuku, Milletlerarası Hukuk, Mali Hukuk, Hukuk Tarihi.

  Hukuk Fakültesi'nde okutulan dersler yukarıdaki anabilim dalı isimlerinde görüleceği üzere temel hukuk dallarıdır. Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Muhakeme Hukuku gibi derslerde kanunların/mevzuatın önemli bir yeri olmakla beraber Hukuk eğitimi geleneği, mahkeme kararlarına ve doktrinel tartışmalara merkezi bir yer verir.

  Lisansüstü düzeydeki hukuk dersleri daha spesifik konulardan seçilir. Hukukun yeni gelişmelerle ortaya çıkmış çok çeşitli alt dallarına ve klasik hukuk dallarının spesifik sorunlarına; Hukuk Tarihi, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Metodolojisi, Mukayeseli Hukuk, İnsan Hakları Hukuku, Avrupa Hukuku sahalarına dair dersler verilir.

  Türkiye'de hukuk eğitimi, kanunun öğretilmesinden ibaret değildir. Türkiye'de Kıta Avrupası Hukuk Sistemi çerçevesinde felsefe, tarih, sosyal bilimler ve mukayeseli hukuk yaklaşımlarının ışığında dogmatik hukuk eğitimi verilmektedir. Hukuk eğitimi özünde bir meslek eğitimidir. Ancak temel hukuk bilimleri olarak adlandırılan Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Tarihi, Devlet Teorisi gibi derslere verilen önem, Türkiye'deki hukuk eğitiminin kuru bir meslek eğitimi olarak algılanmadığını gösterir.

  Adaylarda Aranan Özellikler ve İş İmkânları

  Türkiye'deki hukuk fakültelerine başvuracak kişilerin üniversite öncesi eğitimlerinde Türkçe ve Matematik alanında başarılı olmaları gerekir. Genel olarak sosyal bilimler sahasına; tarihe, felsefeye, sosyal ve siyasal meselelere ilgi duyan ve en önemlisi okumaya meraklı adaylar hukuk alanında başarılı olabilir.

  Hukuk eğitimi almış kişileri mezuniyet sonrasında geniş iş imkânları beklemektedir. Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik hukuk mezunlarının yapabileceği mesleklerdir. Avukatlık devlet kurumları bünyesinde, özel sektör bünyesinde veya bağımsız olarak yapılabilmektedir. Bunların dışında kamuda ve özel sektörde çeşitli kademelerde yöneticilik yapma imkânı bulunmaktadır. Hukuk mezunları üst-düzey bürokratik makamların sınavlarına girebilmektedir. Hukuk mezunlarının başka bir çalışma alanı da akademisyenliktir.

  Türkiye'de, dünyadaki farklı hukuk geleneklerine bağlı hukuk camialarınca tanınmış birçok akademisyen, uluslararası mahkemelerde hakimlik yapmış ve yapmakta olan birçok hukukçu vardır.

 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Avukatlık Mesleği Tanımı, Avukatlık Bölümü Hakkında Bilgi

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 2 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 4,50 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.06.13, 21:01
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.10, 21:39
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.12.10, 01:53
 4. Ulaştırma Mesleği Bölümü Hakkında Bilgi
  By YıLKı in forum Meslek Tanıtımı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.03.10, 21:39
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.10.09, 23:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.