Sponsorlu Bağlantı

2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Sosyal Çalışmacı, Sosyal Hizmet Uzmanı Nasıl Olunur?

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Sosyal Çalışmacı, Sosyal Hizmet Uzmanı Nasıl Olunur?

  Sponsorlu Bağlantı

  Sosyal Hizmet Uzmanı Tanımı Sosyal Hizmet Uzmanı Nasıl Olunur


  Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda insanların yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım ederek toplum içinde gereksinimlerini karşılamaları amacıyla eğitim ve araştırma yapılır. Bu bölümdeki eğitim:insan toplum ve sosyal hizmet teori ve uygulamaları çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal hizmetler uzmanları çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal hizmetler uzmanları görev aldıkları ilgili kurumlarda yönetici planlayıcı araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. Bunlar korunmaya muhtaç çocuklar yaşlılar sakatlar; suçlular yoksullar çözümünde bireylere mesleki bilgiler verir; sorunların bireysel ve toplumsal olarak önlenmesi ve çözümlenmesi için çalışırlar.

  Programın Amacı: Sosyal hizmetler programı sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapar.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sosyal hizmetler yüksekokulunda eğitimin temeli olan ekonomi sosyoloji siyasal bilimler sosyal antropoloji psikoloji ve sosyal psikoloji gibi dersler ilk iki yılda verilir. Bu temel derslerin başlıca amacı bu alanları öğrencilere sistematik disiplinler olarak öğretmek değil onlara insan ihtiyaçlarına ve sosyal sorunlara ilişkin bir anlayış kazandırmaktır. Daha sonraki yıllarda sosyal hizmete giriş sosyal hizmet alanları sosyal sorunlar mülâkat teknikleri tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetler aile ve çocuk refahı suçluluk nüfus dinamiği ve sosyal refah sosyal hizmet yöntemleri (sosyal-kişisel çalışma sosyal grup çalışması toplumla çalışma sosyal refah araştırması ve sosyal hizmet yönetimi) gibi sosyal hizmetin kapsamına giren dersler okutulur. Sosyal hizmet alanında çalışanların sosyal hizmete ilişkin çeşitli disiplinler hakkında bilgi sahibi olmaları yanında belirli beceri ve davranışları geliştirmeleri de gerekir. Sosyal hizmet öğrencileri bu beceri ve davranışları ancak uygulama tecrübesi ile kazanırlar. Öğrenciler uygulamalarını sosyal grup çalışması sosyal-kişisel çalışma ve toplumla çalışma yöntemlerini kullanarak sırasıyla ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda bir sosyal refah kurumunda veya alanda yaparlar. Öğrenciler gerekli beceri ve davranışları okulca görevlendirilen yöneticilerin yardımı ve denetimiyle kazanırlar. Uygulamalar genel eğitim programı içerisinde yaklaşık yüzde 40 oranında yer almaktadır.

  Gereken Nitelikler: Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını geliştirecek bir meslek arayan kişiler için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilir. Sosyal hizmet anlayışlı insanların refahına ilgi duyan liderlik özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan bir meslektir

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Sosyal hizmetler yüksekokulundan mezun olanlar "Sosyal Çalışmacı" ünvanı ile görev yaparlar. Sosyal çalışmacılar korunmaya muhtaç çocuklar yaşlılar sakatlar suçlular yoksullar hastalar işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür.
  Çalışma Alanları: Sosyal çalışmacılar Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda SSK'da İş ve İşçi Bulma Kurumunda DPT'de sosyal hizmet il müdürlüklerinde rehabilitasyon merkezlerinde körler ve sağırlar okullarında çocuk yuvalarında yetiştirme yurtlarında kreş ve gündüz bakımevlerinde huzurevlerinde ıslahevlerindecezaevlerinde nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Moderator

  Standart Cevap: Sosyal Çalışmacı, Sosyal Hizmet Uzmanı Nasıl Olunur?

  SOSYAL HİZMET UZMANI MESLEĞİ VE ÖZELLİKLERİ


  Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve yararlanma konularında yardımcı olan kişidir.

  GÖREVLER

  - Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmeleri ve bakımlarının sağlanması için gereken çalışmaları yürütür,

  - Kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmelerini sağlar, durumlarını izler,

  - Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi veya ailelere, para, gıda, giyim yardımı yapmak amacı ile gerekli hizmetleri geliştirir, bu hizmetlerin uygulanması için kaynak sağlamaya çalışır,

  - Gelişmede geri kalmış kırsal alanlarda ve gecekondu bölgelerinde insanların ihtiyaçlarını saptar ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunur.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Büro malzemeleri,

  - Kırtasiye malzemeleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Sosyal çalışmacı olmak isteyenlerin;

  - Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,

  - Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan,

  - Konuşma ve ikna kabiliyeti olan,

  - Başkalarının duygularını anlayabilen,

  - İnsanların refahına ilgi duyan,

  - Liderlik özelliklerine sahip

  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Sosyal çalışmacılar genellikle büro ortamında çalışırlar. Zaman zaman sıkıntı içindeki insanların ikametgahında görüşme yapabilirler. Sosyal çalışmacılar birinci derecede sıkıntı içindeki insanlarla iletişim halindedirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Meslek elemanları; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında görev yaparlar. Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, yaşlılar evi (huzurevi) açma hakları da vardır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Ülkemizde bu mesleğin eğitimi,

  - üniversitelerin Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda

  - üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  İlgili bölüme girebilmek için merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Sosyal Hizmetler Yüksekokulu için yeterli “Eşit Ağırlık (EA-1)” , Sağlık Bilimleri Fakültesi için yeterli “Eşit Ağırlık (EA-2)” puan almak gereklidir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  - Mesleğin eğitimi liseden sonra 4 yıldır.

  - Sosyal hizmet eğitiminde temel olan ekonomi, sosyoloji, siyasal bilimler, sosyal antropoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji gibi dersler, insan ihtiyaçlarına ve sosyal sorunlarına bir anlayış kazandırmak amacıyla ilk iki yılda verilir.

  - Daha sonraki yıllarda Sosyal Hizmete Giriş, Sosyal Hizmet Alanları, Sosyal Sorunlar, Mülakat, Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmetler, Aile ve Çocuk Refahı, Suçluluk, Nüfus Dinamiği, Sosyal Refah, Sosyal Hizmet Yöntemleri (Sosyal-Kişisel Çalışma, Sosyal Grup Çalışması, Toplumla Çalışma, Sosyal Refah Araştırması ve Sosyal Hizmet Yöntemi) gibi sosyal hizmetin kapsamına giren dersler okutulur.

  MESLEKTE İLERLEME

  - Çalıştığı kuruluşta hizmet yılına bağlı olarak, en üst düzey idareciliğe kadar yükselebilir.

  - Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitede görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu şekilde göreve başlayan kişiler doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.

  BENZER MESLEKLER:

  Pedagogluk, sosyologluk, psikologluk, psikolojik danışmanlık, sosyal antropologluk, rehberlik uzmanlığı.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak mezuniyet sonrasında aylık taksitlerle ödemek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi ve harç kredisi alınabilir.

  - Okulu yeni bitiren sosyal çalışmacı kamu kurumlarında 8. dereceden göreve başlar ve brüt asgari ücretin 1,5-2 katı düzeyinde ücret alır. Ayrıca çalıştığı kurumun durumuna göre sosyal yardım, tazminat ve hastanede çalışıyorsa döner sermayeden pay alır.

 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Sosyal Çalışmacı, Sosyal Hizmet Uzmanı Nasıl Olunur?

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 5,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.12.11, 19:25
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.09.11, 02:27
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.09.11, 02:08
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.12.09, 10:05
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.03.09, 17:06

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.