Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası
Like Tree3Likes
 • 1 Post By Sword_of_HeLL
 • 1 Post By YıLKı
 • 1 Post By Noяa

Konu: Nasıl Mimar Olunur? Mimarlık Mesleği ve Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Nasıl Mimar Olunur? Mimarlık Mesleği ve Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi

  Sponsorlu Bağlantı

  Mimarlık Okulu Mimarlık Nedir

  Mimarlık mekan tasarlama işidir. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma dinlenme çalışma eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı; başka bir tanımlamayla yapıları ve fiziksel çevreyi tasarlama ve inşa etme sanat ve bilimidir. İnsan barınmak için yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekan ihtiyacı duyar ve bu mekanı kendine özgü kültürel fonksiyonel ve farklı zevklerde yaratır.

  Mimarlık evrensel bir meslektir. İnsanlık tarihinin her döneminde önemli olmuştur. Dini yapıların tanrıya ulaşma arzusundan iktidarı simgeleyen saraylara ya da bir kentin dokusunu oluşturan basit konut tiplemelerine kadar her türlü açık ve kapalı mekanı tasarlar.

  Bu çevre kırsal veya kentsel olabileceği gibi yapıları veya mekanları kuşatan yakın dış çevre de mimari tasarımın kapsamına girer. Mekan içinde yaşamın gerçekleştiği fizik ortam olarak tanımlanabilir. Mekanın oluşabilmesi ve üretilebilmesi için yapılara yaşamın hergün artan çeşitliliği gözönüne alınırsa oldukça karmaşık ilişkiler düzeni içinde yapılaşmış fizik çevreye gereksinme vardır. Mimari tasarımın öznesi olan yaşam coğrafi iklimsel kültürel demografik farklılıklar içerir.

  MÖ 1. yy.'da yaşamiş olan Roma'lı mimar Vitruvius "De Architectura" adlı kitabında başarılı bir mimarlık için "Utilitas Firmitas Venustas" (kullanışlılık sağlamlık güzellik) etmenlerinin gerekli olduğunu ileri sürmüştür. Rönesans' ta bu tanım "Comodita perpetuita bellezza" (kullanışlılıksüreklilik- kalıcılık güzellik) olarak benimsenmiştir. 1581'de bir İngiliz yazarı mimarlığı "yapı bilimi" olarak tanımlarken 19.yy'da İngiliz eleştirmen John Ruskin mimarlığın "yapılara uygulanan süslemeden başka bir şey olmadığı" nı ileri sürüyordu. Amatör bir eleştirici olan Sir Henri Watton "The Elements of Architecture" (1624) adlı kitabında mimarlığın üç koşula ( kullanılışlılık sağlamlık güzellik) yanıt vermesi gerektiğini belirtir. F.L.Wright'a göre de "mimarlık biçim haline gelmiş yaşamdır."

  Dünyanın en eski mesleği olarak kabul edilen mimarlık yapı sektörünün de ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise tüm dünya ülkelerinde en büyük sektör olup diğer sektörlerin de itici gücü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle mimarlık geçmişin birikimleri ile geleceği hazırlayacak gelecekte yaşanacak kaliteli yaşam çevrelerini oluşturacak vizyon sahibi bireylerin mesleğidir.

  Son elli yıldır mimarlık mesleği konusunda “Çizim yapma sanatı” gibi bir yanlış kanaat oluşmuş mimarlık sanatına yardımcı olan ancak çalışma alanı tüm yapılarda kullanılan elemanların malzeme mukavemet statik ve dinamik durumlarını ve ekonomisini inceleyen bilim dalı olan inşaat mühendisliği ile mimarlık kavramları birbirine karışmıştır.

  Mimarlık sanatının kültürel yanını gözardı eden bu anlayış sonucunda yüzyıllardır ülkemizin kimliği ile bütünleşen ve kültürümüzün ve değerlerimizin en kalıcı kanıtı olan mimarlık kimliğini kaybetmiş kültürel kimlik sorusu ile bir hesabı bulunmayan egemen yapı kültürü kentlerin görünür kimliğine damgasını vurmuştur.

  Oysa Mimarlık ülkelerin kartvizitine yazdığı değerlerin en önemlilerinden biri belki de en önemlisidir.

  Mimarlık okullarından mezun olanların mesleğin ilgi alanının çok geniş bir yelpazeyi kapsaması nedeni ile birbirinden çok farklı alanlarda çalışabildikleri gözlemlenmektedir.

  Çalışma alanları
  * Kamu Kurumları'nda (devlet memuru olarak )
  * Tasarımcı olarak
  * Yapı denetimi amacı ile o Yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasında
  * Özel Sektör'de
  * Serbest çalışan mimarların bürolarında tasarımcı ve/veya uygulamacı olarak
  * Şirketler Bankalar vb. kuruluşlarda sürekli görevli mimar olarak
  * Şantiyelerde görev alarak
  * Yapı Sektörü'ne ilişkin malzemelerin tasarımında üretim sürecinde pazarlamasında ve satış noktalarında
  * Sergi vb. organizasyonların hazırlanmasında
  *Mimarlık ve ilgili alanlarda dergi yayıncılığında
  * Serbest mimar olarak
  * Akademisyen olarak
  MİMARLIK NEDİR? deyince aklıma bir değil bir çok şey geliyorbiri diğerini diğeri bir diğerini hatırlatıyor bana......
  MİMARLIK:  emektir.................
  sevgidir...................
  dokunmaktır...............
  koklamaktır......................
  bakmaktır........................
  bakarken görebilmektir.....................
  gördüğünü algılamaktır......................
  hissetmektir........................
  bazen sabahlara kadar uykusuz kalmaktır................
  bazen de sabahlara kadar eğlenmek.....................
  bazen güzel bi müzik dinlemek....................
  bazen güzel bi tabloya bakmaktır....................
  bazen doyasıya gülmek.................................
  bazen de ağlamaktır........................................ ......................... ...................
  ..............................................

  bunlar sadece benim şimdilik aklıma gelebilen kısmı.........ama bildiğim
  iyi bildiğim bir şey var ki mimarlık yaşamın her alanından küçük parçaçıklarla yapılmış bir puzzle gibidir..............yaşama ve insana dair herşeyin bir sentezidir............


  (E.S.)

  Tezhip (yaldız ya da renkli boyalarla süsleme sanatı.) çini mürekkebi çömlekçilik... Bunlar özellikle 1000 yıllarından başlayarak Avrupa topraklarında yükselen büyük dinsel eserlerin yanında küçük kalan sanatlardır.

  "Katedral"in ortaçağın tipik bir anıtı olması Kilise'nin güçlülüğünden ve halkları -içtenlikle olsun olmasın- 'iman'a zorlanmasından ileri geliyordu. Bunun sonucu olarak da herkes katedrallerin yapımına katılmaktaydı: Kimi para yardımı yapıyor kimi taş çıkarma ya da taşıma gibi angaryalar yükleniyor kimi sanatıyla katkıda bulunuyor zanaatçıları evinde barındırıyor ya da vitraylar armağan ediyordu. O dönemdeki tekniğin ilkelliği sonucu her çeşit iş insan gücüyle başarılacağından bir Nötre Dame bir Chartres bir Reims katedralinin ne kadar zamanda bitebileceği düşünülebilir. Gerçekten de yapımı yüz yıl sürenlerin sayısı az değildir.

  Ortaçağın başlangıcında kiliseler antik bazilika'ları (ticaret ve sosyal olaylar için toplanma yeri olarak yapılmış çatısı dikdörtgen biçiminde sütunlu salonlardan meydana gelmiş Roma yapısı.) örnek tutan dikdörtgen bir nef'ten (kiliselerde kubbe altı bölümü şahın.) yapılmıştı. Buna zamanla 'transept' (bir kilisenin esas yapısına dik inşa edilmiş yapıya haç şekli veren yan bölümler.) yan netler bitişik küçük kiliseler çan kuleleri de eklenmişti. Bu büyüme ortaya çetin bir sorun çıkarıyordu: Damın örtülmesi... Kilise yalnız bir nef'ten oluşmuşken kirişlere dayanan bir dam inşa etmekle iş çözümleniyordu ama yapının gelişmesiyle bu yöntem yetersiz kaldı; çünkü putreller belli bir ölçüden uzun yapılınca sağlamlığından kaybediyordu. Ayrıca bütün bu tahta parçalar her an yangın tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

  Bu yüzden XI. yüzyılın başından beri adi damın yerine taş tonozlar kullanılmaya başlandı. Bu tonozun iç eğmeci eksene göre kesilmiş silindir şeklindeydi ve iki yanı da nef'in iki duvarına dayanıyordu. Yapının tonoz anahtarı üzerine dayanarak kendiliğinden durabilmesi için taşları belli biçimlerde kesmek gerekiyordu. Böyle olunca da duvarlara aşırı ağırlık yüklenmekteydi. Gerçekten de bu ağırlık duvarların birbirlerini itme tehlikesi yaratıyordu; yani duvarlar bu itişe karşı gelebilecek kadar ağır alçak ve tek parçalı olmalıydı. Bu yapım şekli yeterli büyüklükte pencereler açılmasına elverişli olmayan hantal ve karanlık "Roman" stili kiliseleri meydana getirdi.

  Ama aynı dönemde (1100 yıllarında) birbirlerinden çok uzak yerlerde (sözgelişi Durham-İngiltere Moissac-Fransa) yepyeni bir yapı sanatı yayılmaya başladı. Dörtgen şeklinde yerleştirilmiş dört sütuna bu dörtgenin köşegenlerine doğru uzanan ve tonoz anahtarında kırılan dört kemer inşa edilerek meydana getirilen çatı iskeletine her büyüklükte damı oturtmak imkânı vardı. Burada da çatı duvarlara büyük bir ağırlık yüklemekte ve bunların birbirini itmesine yol açan bir güç yaratmaktaydı Fakat bu sakınca iki gücün dikey biçimde inişini sağlayacak biçimde yerleştirilmiş payanda (eğik olarak vurulan destek.) kemerlerinin ağırlıklarıyla rahatça dengelenebilmekteydi. Artık 1100-1500 yılları arasında mimarlığa hâkim olacak "Gotik" sanat doğmuştu.

  Fransa'da ortaçağ mimarlığının en eski Roman stilinden en gösterişti Gotik'e kadar geçirdiği aşamaları izleyebileceğimiz bir örnek yapı bulunmaktadır: Saint Michel dağındaki manastır (X. yüzyıl)... Bir yeraltı mezarlığı olarak yapılan bu binanın üstüne 1017-1144 yılları arasında Roman stili bir kilise inşa edilmişti. Bu kilisenin 1421'de yıkılan koro yeri 1450-1521 yılları arasında Gotik biçiminde inşa edilmişti. En dikkatsiz bir ziyaretçi bite hemen göze çarpan bu uyuşmazlığın önünde biraz duraksamadan edemez: O hantal karanlık nef ve bu zarif aydınlık koro botumu...

  Bu göz kamaştırıcı yapıyı ya da 48 metrelik koro bölümüyle Beauvais katedralini hatta ünlü Ulm katedralini görmek mimarların cüreti ve teknik bilgileri üzerine yeterli bir kanı verir. Bu ustaların eline yeterli insan gücü ve malzeme vermekle iş bitmiyordu; her şeyden önce yapı tekniğinin sorunlarını çözümlemek gerekiyordu. Bu sorunların inanılmaz karmaşıklığını bir an gözümüzün önüne getirelim: Duvarlara verilecek kalınlığın belirlenmesi pencerelerin 'azami' büyüklüğü payanda kemerlerinin yeri tonozların yönü taşların biçimi ve ayrıca bir yığın geometri statik ve stereotomi (taşların kesilmesini ve yontulmasını konu alan bilim dalı.) sorunları malzemelerin sağlamlığı ve direnci... İnşa ettikleri yapılardaki sütunların inceliği bu sorunları Romalılar gibi kaba bir 'yaklaşık hesap'la değil bilimsel bir biçimde çözümlemiş olduklarını göstermektedir.

  Öyle ki mimarların yeterli ve kesin matematik fizik bilgileri bulunduğunu ileri sürmesek bile etkili deneysel yöntemler uyguladıkları kesindir.
  RedBuLL likes this.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Özel Üye

  Cevap: Mimar Mimarlık Mimarlık Mesleği Mimarlık Bölümü Mimarlık Hakkında Mimarlık Bil

  Her çeşit binanın isteğe ve imkanlara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapılır. Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde çalışılabileceği gibi, mimarlık bürosu açarak serbest çalışmak da mümkündür.

  Mimarlık Programının Amacı : Mimarlık bölümü, her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

  Mimarlık Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : Mimarlık bölümlerinde genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, yani plan çizimine dayalı, daha kapsamlı ve ileri düzeydeki mimari bilgileri içeren dersler okutulur.

  Mimarlık için Gereken Nitelikler : Bu alanda eğitim görmek isteyen lise öğrencileri kendilerini, matematik, fizik, resim ve sosyal bilimler (sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan bilimleri ve kültür) alanlarında iyi yetiştirmelidirler. İyi bir mimar, hem sanat ve sosyal bilimlerle ilgili, hem de iş hayatının özelliklerini tanıyan kişidir. Bu nedenle kişinin üstün bir genel akademik yetenek yanında uzay ilişkilerini görebilme (cisimlerin uzayda alacakları durumları göz önünde canlandırabilme), düzgün şekil çizebilme gücüne sahip, yaratıcı bir kimse olması gereklidir. Ayrıca kişinin iş-ticaret konusunda bilgili, başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu bir kimse olması çalışma hayatında başarısını artırabilir.
  Mimarlık Programının Bulunduğu Üniversiteler ve Fakülteler :

  ORTA DOĞU TEKNİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
  İSTANBUL TEKNİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
  MİMAR SİNAN MİMARLIK FAKÜLTESİ
  GAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  YILDIZ TEKNİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
  İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ
  YEDİTEPE MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  DOKUZ EYLÜL MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ANADOLU MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ULUDAĞ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  BAHÇEŞEHİR MİMARLIK FAKÜLTESİ
  BEYKENT MİMARLIK FAKÜLTESİ
  OSMANGAZİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  HALİÇ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  İSTANBUL KÜLTÜR MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ÇUKUROVA MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  SELÇUK MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  MERSİN MİMARLIK FAKÜLTESİ
  KARADENİZ TEKNİK MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  BALIKESİR MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ERCİYES MİMARLIK FAKÜLTESİ
  SÜLEYMAN DEMİREL MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  TRAKYA MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  DİCLE MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  HALİÇ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 210,658
  İSTANBUL KÜLTÜR MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ERCİYES YOZGAT MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

  Mimarlık Mezunlarının Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : Mimarlık bölümünden mezun olanlara "Mimar" ünvanı verilir. Mimar önce, istek ve ihtiyaç sahibinin, yaptıracağı binada bulunmasını istediği özellikleri saptar. Yürürlükteki imar yasasını ve ihtiyaç sahibinin parasal olanaklarını, binanın yapılacağı yerdeki doğal koşulları dikkate alarak binanın planını çizer. Binanın tamamlandıktan sonra alacağı biçimi gösteren ölçekli maketler hazırlar. Mimar, zamanının büyük kısmını proje çizmek, etüt ve proje kontrolü yapmakla geçirir. Belli aşamalarda projenin uygulanmasını denetlemek amacı ile inşaat yerine gider.

  Mimarların Çalışma Alanları : Kamu kesiminde çalışan mimarlar genellikle Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alırlar. Mimarlık serbest çalışmaya elverişli bir meslektir ve bugün özellikle büyük kentlerimizde mimarların birkaçı bir araya gelerek mimarlık bürosu açmayı tercih etmektedirler. Ülkemizde mimara gereksinme duyulmaktadır. Ancak, son yıllarda mimar yetiştiren okulların çoğalması ile mimar sayısında aşırı bir artma olmuştur. Bununla birlikte yetenekli ve iyi yetişmiş bir mimarın her zaman bol kazançlı iş bulması olanaklıdır.
  RedBuLL likes this.

 3. #3
  Moderator

  Standart Cevap: Mimar Mimarlık Mimarlık Mesleği Mimarlık Bölümü Mimarlık Hakkında Mimarlık Bil

  MİMAR TANIM

  Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve olanaklarına göre tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir.

  GÖREVLER

  Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır. Mimar bu amacı gerçekleştirmek için;
  - Yapılacak binanın şehir imar planına uygun olup olmadığını inceler,
  - Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini ve mali olanaklarını öğrenir,
  - Binanın planını çizer,
  - Yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar,
  - Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile oluşturur ve yürütülmesini denetler,
  - Şantiyede kullanılacak olan ayrıntılı planı çizer,
  - Binanın plana uygun yapılıp yapılmadığını denetler,
  - Binalarda değişiklik veya onarım için plan yapar

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Çalışma masası,
  - Aydınger kağıdı,
  - T Cetveli, gönye gibi diğer çizim aletleri,
  - Kırtasiye malzemeleri,
  - Maket yapmak için çeşitli malzemeler,
  - Bilgisayar vb..

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Mimar olmak isteyenlerin;
  - Üstün bir akademik yeteneğe,
  - Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
  - El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,
  - Görsel sanatlara ilgili,
  - Yaratıcı, estetik görüş sahibi,
  - Başkalarını etkileyebilen,
  - Yeniliklere ve eleştiriye açık,
  - Dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Mimarlar, bürolarda görev yaparlar, çalışma genellikle temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda ayakta yürütülür. Etüd çalışmaları ve bina yapımının denetlenmesi aşamalarında ise ortam tozlu, gürültülü, sıcak veya soğuk olabilir. Çalışırken inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, teknik ressam, şehir plancıları, bina inşaatı ve çevre düzenlemesiyle uğraşan diğer kişilerle iletişim halindedir

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Mimarlar, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler.

  Mimarlık alanında bilgisayar kullanımı ve teknolojik gelişmeler, çizim, fiyat belirleme ve hesaplama işlemlerini kolaylaştırsa da bu alanda yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen elemanlara ihtiyaç vardır.

  Ülkemizde mimarlık fakültelerini bitiren kişiler hemen mesleğe başlayıp, büro açabilmektedirler. Oysa çoğu Avrupa ülkesinde mezun olduktan sonra yetkili olarak çalışabilmek için tecrübeli bir kişinin yanında belirli bir süre çalışma şartı aranmaktadır. İlerki yıllarda böyle bir zorunluluk getirilebilir.

  Piyasada her zaman için tecrübeli, nitelikli mimarlara ihtiyaç duyulmaktadır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Mühendislik Fakülteleri, Mühendislik-Mimarlık fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık bölümlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Mesleğin eğitimine girebilmek için’,
  - Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  - Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Mimarlık” lisans programı için yeterli ”Sayısal (SAY-2)” puan almak,
  - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Mimarlık” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Eğitim süresi 4 yıldır.

  Eğitimin ilk yılında genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, plan çizimine dayalı daha kapsamlı ve ileri düzeyde mimari bilgileri içeren dersler okutulur.
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ders programı aşağıda yer almaktadır.

  Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ders programı ve ders içeriklerinin fotokopileri ektedir. (Ek: 1)

  ODTÜ LİSANS DERS PROGRAMI:

  Birinci Dönem: Temel Tasarım, Grafik Anlatım, Mimarlığa Giriş, Bina Bilgisine
  Giriş, Matematiğe Giriş, İngilizce,
  İkinci Dönem: Mimari Tasarıma Giriş, Grafik Anlatım, Mimarlığa Giriş, Mimari Röleve, Genel Matematik, İngilizce, Yapı ve Topografya Stajı,
  Üçüncü Dönem: Mimari Tasarım I, Mimarlık Tarihi I, Statik, Malzeme ve Yapı Bileşenleri, Çevre Etmenlerine Giriş, Peyzaj Tasarım,
  Dördüncü Dönem: Mimari Tasarım II, Mimarlık Tarihi II, Malzeme Mekaniği, Yapı Bileşenleri ve Kaplama Malzemeleri, Enerji Yetkin Bina Sistemler Tasarımı, Peyzaj Tasarımı, Şantiye veya Arkeolojik Kazı Stajı,
  Beşinci Dönem: Mimari Tasarım III, Kent Planlaması ve Kentsel Tasarım İlkeleri, Mimarlık Tarihi III, Strüktürlerin Davranış ve Analizi I, Detay Bilgisi, Çevre Kontrol Sistemleri I,
  Altıncı Dönem: Mimari Tasarım IV, Kent Planlaması Stüdyosu, Strüktürlerin Davranış ve Analizi II, Detay Bilgisi, Tesisat Bilgisi, Seçmeli Ders, Mimari Büro veya Arkeolojik Kazı Stajı,
  Yedinci Dönem: Mimari Tasarım V, Strüktürel Tasarım I, Seçmeli Ders,
  Sekizinci Dönem: Mimari Tasarım VI, Strüktürel Tasarım VI, Mesleki Uygulama Stüdyosu, Seçmeli Ders.

  MESLEKTE İLERLEME

  Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
  Master ve doktora eğitimi sırasında yapı, yapı fiziği, mimari tasarım, bilgisayar ortamında mimarlık, rölöve, restorasyon konularında veya yapılarda herhangi bir malzemenin kullanımı konusunda uzmanlaşabilirler.

  Meslekte ilerleme ve yükselme daha çok tecrübeyle olmaktadır. Açılan çeşitli proje yarışmalarında dereceye girmek, ödül kazanmak meslekte ilerleme ve yükselme açısından çok önemlidir.

  Belediyelerde ve yatırımcı bakanlıklarda yönetici kadrosuna yükselmek mümkündür.

  Ayrıca, meslek mensuplarından bir bölümünün çeşitli bina türleri üzerinde uzmanlaştıkları görülmektedir.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak staj yapılırken ya da part-time çalışırken ücret alınmaktadır.
  - Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler.
  - Başarılı öğrenciler özel ve resmi kuruluşlardan öğrenimleri süresince burs alabilmektedirler.
  - Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar.
  - Serbest çalışanlar tasarımını yaptıkları projenin içeriğine ve büyüklüğüne göre gelir elde ederler. Şantiyede çalışan mimarların kazancı diğerlerine göre yüksektir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili Eğitim Kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
  RedBuLL likes this.

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Nasıl Mimar Olunur? Mimarlık Mesleği ve Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.06.13, 21:01
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.03.11, 18:41
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.12.10, 03:46
 4. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07.03.10, 14:07
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.10.09, 00:46

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.