Sponsorlu Bağlantı

3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Savcı Nasıl Olunur? Savcılık Mesleği ve Savcılık Bölümü Hakkında Bilgi

 1. #1
  Özel Üye
  Sponsorlu Bağlantı

  Savcı Nasıl Olunur? Savcılık Mesleği ve Savcılık Bölümü Hakkında Bilgi

  Sponsorlu Bağlantı

  Savcı Savcı Mesleği Savcılık Savcı Bölümü Savcı Hakkında Savcı Bilgi Savcı Tanımı Savcı Nasıl Savcı Olunur Savcı Olabilme Koşulları Savcılıkla İlgili Savcı
  TANIM
  Herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eden adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlisidir.

  GÖREVLER
  -Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikayetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar kamu davası açar - Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker -Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır - İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir - Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur - Medeni hukuku ilgilendiren kanundan doğan bazı davaları açar (Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması evlenmeye itiraz vs.).

  KULLANDIĞI MALZEMELER VE YARARLANDIĞI KAYNAKLAR
  -Büro malzemeleri -Dava dosyaları - Cübbe - Delil teşkil eden eşyalar - Türkiye Cumhuriyeti kanunları tüzükler ve yönetmelikler.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Savcı olmak isteyenlerin; -Üst düzeyde akademik yeteneğe sözel akıl yürütme ve ikna gücüne - Kuvvetli bir belleğe sahip - Araştırmacı titiz dikkatli ve düzenli - İnsanlarla rahat iletişim kurabilen zor koşullarda yılmadan çalışabilen - Cesaretli sabırlı soğukkanlı - Bedence sağlam kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Genellikle bürolarda ve mahkemelerde çalışırlar. Ancak suçla ilgili araştırma yapmak için olay yerinde ve olumsuz koşullarda da çalışmak zorunda kalabilirler. Keşif otopsi tespit gibi durumlarda açık havada görev yapabilirler. Sorumluluk isteyen yoğun iş yükü bulunan ve stresli bir meslektir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur. Çalışırken hakim kaymakam vali yerel yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim halindedir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Bu mesleği seçmiş olan kişilerin Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı dışında çalışma olanağı yoktur. Kişinin kendine ait işyeri açması veya özel sektörde çalışması mümkün değildir. Mesleğe girişte görev yeri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme yöntemiyle belirlenir. Daha sonra bölge esasına göre atanmaları söz konusudur.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Meslek için gereken ön eğitim çeşitli üniversitelere bağlı hukuk fakültelerinde verilmektedir. Savcı olabilmek için hukuk fakültelerinden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığının açmış olduğu Hakimlik ve Savcılık sınavını kazanmak iki yıl hakim ve savcıların yanında staj yapmak gerekmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Hukuk fakültesine girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  - Mesleğin ön eğitimi lise ve dengi okul sonrası 4 yıldır. Savcı olabilmek için hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu hakimlik ve savcılık sınavını kazanmak 2 yıl hakim ve savcıların yanında staj görmek gerekir. - Eğitim süresince öğrenciler; Hukuk Başlangıcı Medeni Hukuk Anayasa Hukuku İktisat Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türk Dili Yabancı Dil Borçlar Hukuku Ceza Hukuku İdare Hukuku Türk Hukuk Tarihi Maliye Ticaret Hukuku Sosyoloji Vergi Hukuku Miras Hukuku İcra İflas Hukuku Adli Tıp gibi zorunlu derslerin yanında Genel Sosyoloji Çevre Hukuku Noterlik Hukuku Haberleşme Hukuku Avrupa Topluluğu Hukuku Toprak Hukuku Sermaye Piyasası Hukuku Avukatlık Hukuku gibi seçmeli dersleri de alırlar.

  MESLEKTE İLERLEME
  Çeşitli il ve ilçelerde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayanlar daha sonra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Danıştay Savcısı olabilirler ve Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında idari görevlerde bulunabilirler.

  BENZER MESLEKLER:
  Hakimlik avukatlık.

  BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  - Hukuk fakültesi öğrencileri eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burs olanaklarından yararlanabilirler. - Hukuk fakültesini bitirerek savcılık sınavını kazananların ise Hakim ve Savcılar Kanununa göre atamaları yapılır ve aynı kanunla belirlenen derece ve kademeden aylık ücret alırlar.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  - İlgili eğitim kurumları - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri. 2. #2
  Moderator

  Standart Cevap: Savcı Nasıl Olunur? Savcılık Mesleği ve Savcılık Bölümü Hakkında Bilgi

  Nasıl Hakim / Savcı Olunur?


  hakim-savci-cubbeAvukatlığa hak kazanabilmek için gerekli koşulların Avukatlık Kanunu’nda sayılması gibi, hakim / savcı olabilmenin koşulları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu‘nda düzenlenmiştir. Buna göre, hakimlik / savcılık mesleğine hak kazanabilmek için belirli niteliklere sahip olmak gerekir. 2802 sayılı kanunun Adaylık Dönemi başlıklı İkinci Kısımda yer alan Birinci Bölümü, bu hususlara ilişkin hükümler içermektedir.

  Kanunun 7. maddesinde de belirtildiği üzere, hakimlik ve savcılık mesleğine hak kazanabilmek için belirli niteliklere sahip olmak gerekir. Bu niteliklere sahip olunmasından sonra başlayan adaylık süreci de başarı ile tamamlanmalıdır.

  Adayların Nitelikleri
  Madde 8: Adaylığa atanabilmek için :

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

  c) Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

  İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

  d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

  e) (Mülga)

  f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

  g) Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

  h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.

  ı) Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,

  j) Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

  k) Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak,

  şarttır.

  Yazılı Sınav

  Bu koşullar sahip hakim / savcı aday adayları, Adalet Bakanlığı’nın belirlediği kontenjanlar dahilinden, ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınava tabi tutulur. Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi bölümlerinden oluşur. Genel Kültür sorularının puan hesaplanmasındaki ağırlığı %20′dir. Genel Yetenek ve Genel Kültür kısmında Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularından sorular bulunur. Alan Bilgisi kısmında ise, Adli Yargı Hakimliği Sınavlarında Anayasa Hukuku, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdarî Yargılama Usulü ve İdare Hukuku; İdari Yargı Hakimliği Sınavlarında ise, Anayasa Hukuku, İdare hukuku, İdarî Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Medenî Hukuk, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku ve Maliye-Ekonomi konularından sorular bulunur.

  Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve 70 puan alanlar sınavı kazanmış sayılır. Aday adayları puan sırasına göre sıralanarak bir liste hazırlanır. Bu listeden, o sınav için ilan edilmiş kadro sayısının iki katı kadar aday adayı, sözlü mülakata katılmaya hak kazanmış olur.

  Mülakat

  Yazılı sınavda başarılı olarak mülakata katılmaya hak kazananlar, bir sözlü mülakattan da geçmek zorundadır. Mülakat için oluşturulan kurul, Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun her sınav için kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

  Mülakatta aday adayının, muhakeme gücü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği, genel ve fizikî görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakati, yetenek ve kültürü, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi hususlar puan vermek suretiyle değerlendirilir.

  Değerlendirme

  Mülakat sonrası, yazılı sınav puanının %70′i ve mülakat puanının %30′u alınarak bir puan belirlemesi yapılır ve aday adayları puanlarına göre sıralanır. En çok puan alandan başlamak üzere hazırlanan listede, açıklanan kadro kadar aday adayı, başarılı kabul edilerek hakimlik / savcılık stajına başlamaya hak kazanır.

  Staj

  Hakimlik / Savcılık adaylığı dönemi (staj), 4954 Sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu‘na 08.08.2011 tarihinde 650 sayılı K.H.K. ile eklenen geçici 11. maddeye göre beş yıl süreyle 1 yıla indirilmiştir. Ancak uygulamada bu süre uzayabilmektedir.

  Stajın yapılması, Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu yönetmelik hükümlerine göre, gerek adli ve idari yargı hakim adayları ve gerekce savcı adaylarının, Yargıtay ve Danıştay stajları, hangi mahkemede ne kadar süre ile staj göreceği, Adalet Akademisi’nde alacakları eğitim ve bunun süresi gibi hususlar düzenlenmiştir.

  Tüm bu süreçleri başarı ile tamamlayan hakim / savcı adayı, eğitimin sonunda son bir sınava tabi tutulur. Bu sınavı da başarıyla tamamlayan adaylar, hakimlik / savcılık mesleği için bir engelinin bulunmaması halinde ataması yapılarak mesleğe başlarlar.

 3. #3
  AdministratoR

  Standart Cevap: Savcı Nasıl Olunur? Savcılık Mesleği ve Savcılık Bölümü Hakkında Bilgi

  Hukukun olmadığı bir ülkede savcı olup napacaksınız, hiç gerek yok.

 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Savcı Nasıl Olunur? Savcılık Mesleği ve Savcılık Bölümü Hakkında Bilgi

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 3 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 5,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 04.02.14, 18:07
 2. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 23.06.13, 20:51
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.12.11, 22:09
 4. Nasıl Savcı Olunur? Savcı Mesleği ve Özellikleri Hakkında
  By LaDyRoSe in forum Meslek Tanıtımı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.12.11, 22:06
 5. Ulaştırma Mesleği Bölümü Hakkında Bilgi
  By YıLKı in forum Meslek Tanıtımı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.03.10, 21:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.