Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
5 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: Jeofizik Mühendisi Jeofizik Mühendisliği Jeofizikci Jeofizik Mühendisliği Mesleği

 1. #1
  Özel Üye
  Sponsorlu Bağlantı

  Jeofizik Mühendisi Jeofizik Mühendisliği Jeofizikci Jeofizik Mühendisliği Mesleği

  Sponsorlu Bağlantı

  Jeofizik Mühendisi Jeofizik Mühendisliği Jeofizikci Jeofizik Mühendisliği Mesleği Jeofizik Mühendisliği Bölümü Jeofizik Mühendisi Bilgi Jeofizik Mühendisi Hakkında Jeofizik Mühendisliği Tanımı
  Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.

  GÖREVLER

  - Atmosferdeki olayların, yer kabuğu ile etkileşimini sismik ölçümler yaparak araştırır, - Depremlerin, buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini inceler, - Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıların ve gel-gitlerin durumunu, deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri inceler, - Baraj ve yeraltı suları için arazi incelemeleri yapar, - Suların gelişmesini, bozulmasını, dağılımını inceler, - Maden ve yeraltı sularının derinliğini ve rezervlerini saptar, - Araştırılan bölge hakkında rapor hazırlar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Elektromanyetik aletler,
  - Fiziki ve elektrikli test cihazları, -Pil, batarya, akım jeneratörü, - Çeşitli çizim araç-gereçleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Jeofizik mühendisi olmak isteyenlerin; -Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, - Fizik, astronomi, biyoloji ve jeoloji konularına ilgili, - Olayları derinlemesine incelemeye meraklı, - Sabırlı ve dikkatli bir gözlemci kimseler olmaları gerekmektedir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Jeofizik mühendisleri hem arazide hem de büroda çalışırlar. Çalışmalarında çeşitli aletlerle yaptıkları ölçüm verilerinin çözümlenmesi ve bütünleştirilmesi işlemlerini yaparlar, yani birinci derecede zihinsel bir çalışma yürütürler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Jeofizik mühendisleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Petrolleri A.O., Devlet Su İşleri, İller Bankası, Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Karayolları Genel Müdürlüğü, seramik ve cam fabrikaları, özel maden ve sondaj şirketleri, belediyeler gibi işyerlerinde çalışabilirler. Çalışma alanları son derece sınırlı olup özellikle özel sektörde iş bulma olanakları daha sınırlıdır.


  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin "jeofizik mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleki eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında Matematik, Fizik, Kimya, Coğrafya gibi temel dersleri ve kültür derslerini, daha sonraki yıllarda Dinamik, Statik, Jeodezi, Topografya, Jeoloji, Jeofizik, Malzeme, Mukavemet gibi dersleri alırlar. Meslek dersleri teorik ve pratik olarak verilmektedir. Öğrencilere ilgili kurumlarda staj yaptırılmaktadır.

  MESLEKTE İLERLEME

  - İşyerlerinde yeterli aktivite ve başarı gösterenler yönetici düzeyine kadar yükselebilirler. - Lisansüstü eğitim yapabilirler.

  BENZER MESLEKLER:
  Jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, fizikçilik.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  - Öğrenci eğitim sırasında çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlardan burs veya kredi alabilir. - Eğitim sonrası kazanç durumu ise çalışılan sektöre, kuruluşa, çalışılan süreye (derece-kademe) çalışma konumuna (mühendis-idareci) göre değişiklikler göstermektedir. Yeni işe başlayan bir jeofizik mühendisi kamu sektöründe asgari ücretin 2-3 katı kadar ücret almaktadır.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  - İlgili eğitim kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri. 2. #2
  Özel Üye

  Cevap: Jeofizik Mühendisi Jeofizik Mühendisliği Jeofizikci Jeofizik Mühendisliği Mesl

  Jeofizik Mühendisliği

  Her türlü liği madenin aranması bulunması, rezervlerin özelliklerinin tespiti ve işletmeye başlanmaısndan önce arazi çalışmaları yapılması, ayrıca baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanlarının zemin etüdleri ve depremle ilgili eğitim ve araştırmaların yapılması bu bölümün çalışma alanlarıdır. MTA, TPAO, DSİ, TKİ, Elektrik İşleri Edüt İdaresi, YSE, belediyeler, özel maden ve sondaj şirketlerinde çalışılabilir.

  Programın Amacı: Jeofizik mühendisliği programı petrol, her çeşit maden ve endüstriyel minerallerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması ve maden mühendisleri tarafından işletilmeye başlanıncaya kadar jeoloji mühendisleri ile işbirliği ile arazi çalışmaları yapılması, ayrıca yeraltı suyu ve jeotermal enerji araştırmaları ile baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanlarının zemin etütleri ve deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütür.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Eğitim programında, matematik, fizik, kimya, dinamik, statik, jeodezi ve topografya gibi temel derslerin yanı sıra jeoloji ve jeofiziğe ait meslek dersleri bulunmaktadır. Jeolojiye ait meslek dersleri, genel jeoloji, stratigrafi, petrografi, tektonik, maden jeolojisi, petrol jeolojisi, mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojiden oluşur. Jeofiziğe ait meslek dersleri ise sismoloji, sismik prospeksiyon, magnetizma, gravimetri jeofizik prospeksiyon (gravite-magnetik), elektrik alan teorisi, jeofizik prospeksiyon (elektrik-elektromagnetik), yer fiziği ve mühendislik jeofiziğinden oluşur. Meslek derslerinin yarısı teorik, yarısı uygulamalıdır. Ayrıca öğretim üyelerinin denetiminde kampta ve ilgili kurumlarda staj yapılır.

  Gereken Nitelikler: Jeofizik mühendisliği programına girmek isteyenlerin, normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan, bedence güçlü kimseler olmaları gerekir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mezunlara "Jeofizik Mühendisi" ünvanı verilir. izik mühendisi, kendisine en yakın meslek üyesi olan jeoloji mühendisi ile aynı kurumda çalıştığında, genelde, jeoloji araştırmaları ile kesin sonuca gidilemeyen problemlerin çözümünde etkili olur. Jeofizik mühendisi arazide veya laboratuvarda ölçü alır, gerekli düzeltmeleri uygular ve böylece elde ettiği sonuçları yorumlar. Jeofizik mühendisi bu yorumlamaları dolayısıyla daima keşif işi yapmaktadır. Jeofizik mühendisleri hemen hemen her zaman yeryüzünün altı ile uğraşır, yeraltındaki petrol, cevher, yeraltı suyu araştırmaları ile büyük köprü, bina ve barajların zemin ölçüleri gibi konularda çalışır. Bir bakıma yeraltının röntgenini çıkarır.

  Çalışma Alanları: Jeofizik mühendisleri, Maden Tetkik Arama, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Toprak-Su, Yol-Su-Elektrik Kurumu, yabancı petrol şirketleri, özel maden ve sondaj şirketleri ile büyük şehir belediyelerinde çalışmaktadırlar.

 3. #3
  Özel Üye

  Cevap: Jeofizik Mühendisi Jeofizik Mühendisliği Jeofizikci Jeofizik Mühendisliği Mesl

  Jeofizik Mühendisliği Bulunduğu Üniversite ve Fakülteler:

  , İSTANBUL TEKNİK MADEN FAKÜLTESİ
  , ANKARA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  , İSTANBUL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  , DOKUZ EYLÜL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  , KOCAELİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  , SAKARYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  , KOCAELİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  , KARADENİZ TEKNİK MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  , CUMHURİYET MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  , SÜLEYMAN DEMİREL MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

 4. #4
  Junior Member

  Standart Cevap: Jeofizik Mühendisi Jeofizik Mühendisliği Jeofizikci Jeofizik Mühendisliği Mesl

  Jeofizik Araştırma Cihazları arasında çok elektrotlu resistivite ve IP sistemlerinde yapılan son arge çalışmaları sayesinde Çin yapımı BTSK marka ürünlerden WGMD-9 süper string sistem ölçüm yapılan alanlardan 3D tomografi almaktadır. Resimde görülmektedir. WGMD-9 sistemi Aküyle çalışıp 800 wolt 6 ampere varan akım yaratarak ölçüm yapmaktadır. Bu yeni tür cihazlar özellikle wgmd-9 çok elektrotlu süper sistem arkelojide de başarı ile kullanılmaktadır ve aynı zamanda detaylı zemin etüdleri, maden mineral tespitleri de başarı ile yapılmaktadır. WTEM sistemleri elektrotsuz çalışıp hassas görüntüler alan bir ultrasound sistemidir. WDFZ-5 ve 10 sistemleri konvensiyonel tek kanallı olup 1200 volt ve 10 ampere varan enerjiler üreterek derinlerden hassas ve doğruluk payı yüksek veriler almaktadır. WDFZ sistemi Silivri akören köyünde kurulu olarak gösterime sunulmuştur. İlgilenenler daha deyatlı bilgi verebilirim.

  Konu gtem tarafından (10.03.10 Saat 14:52 ) değiştirilmiştir.


 5. #5
  Administrator

  Standart Cevap: Jeofizik Mühendisi Jeofizik Mühendisliği Jeofizikci Jeofizik Mühendisliği Mesl

  Alıntı gtem Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Jeofizik Araştırma Cihazları arasında çok elektrotlu resistivite ve IP sistemlerinde yapılan son arge çalışmaları sayesinde Çin yapımı BTSK marka ürünlerden WGMD-9 süper string sistem ölçüm yapılan alanlardan 3D tomografi almaktadır. Resimde görülmektedir. WGMD-9 sistemi Aküyle çalışıp 800 wolt 6 ampere varan akım yaratarak ölçüm yapmaktadır. Bu yeni tür cihazlar özellikle wgmd-9 çok elektrotlu süper sistem arkelojide de başarı ile kullanılmaktadır ve aynı zamanda detaylı zemin etüdleri, maden mineral tespitleri de başarı ile yapılmaktadır. WTEM sistemleri elektrotsuz çalışıp hassas görüntüler alan bir ultrasound sistemidir. WDFZ-5 ve 10 sistemleri konvensiyonel tek kanallı olup 1200 volt ve 10 ampere varan enerjiler üreterek derinlerden hassas ve doğruluk payı yüksek veriler almaktadır. WDFZ sistemi Silivri akören köyünde kurulu olarak gösterime sunulmuştur. İlgilenenler daha deyatlı bilgi verebilirim.
  attığınız linkler tarafımca silinmiştir, bir başka siteye ait link vermek yasaktır

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Jeofizik Mühendisi Jeofizik Mühendisliği Jeofizikci Jeofizik Mühendisliği Mesleği


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.03.10, 21:31
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.03.10, 19:30
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.02.10, 19:07
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.09.09, 18:36
 5. Jeofizik mühendisliği-Jeofizik mühendisliği Hakkında
  By angelsss_aylisss in forum Mühendislik Bilimleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.12.08, 17:46

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.